PRETKATEGORIJA A
Ime i prezime
Br.poena
Nagrada
96.67
90.33
90.00
90.00
86.00
84.67
81.67
78.33
77.00
00.00
00.00
00.00
Prva nagrada
Prva nagrada
Prva nagrada
Prva nagrada
Druga nagrada
Druga nagrada
Druga nagrada
Treća nagrada
Treća nagrada
Kandidat odustao
Kandidat odustao
Kandidat odustao
Br.poena
Nagrada
93.33
91.67
91.00
90.00
89.67
88.00
87.67
87.33
81.00
00.00
Prva nagrada
Prva nagrada
Prva nagrada
Prva nagrada
Druga nagrada
Druga nagrada
Druga nagrada
Druga nagrada
Druga nagrada
Kandidat odustao
Ime i prezime
Br.poena
Nagrada
Stefan Živanović
Jaka Mihelač
Luka Jozić
Boris Papak
Marko Đurđević
Tine Bec
95.67
94.00
90.67
89.33
81.67
00.00
Prva nagrada
Prva nagrada
Prva nagrada
Druga nagrada
Druga nagrada
Kandidat odustao
1. Martina Koljenšić
2. Anastasija Stanković
3. Tatiana Smirnova
4. Teodora Ateljević
5. Pavle Dešić
6. Veronika Jelica
7. Nađa Milošević
8. Valentina Krajna
9. Tea Tomić
10. Gaja Nepužlan
11. Maša Pustovrh
12. Teodora Radovanović
PRETKATEGORIJA B
Ime i prezime
1. Marija Kuzmina
2. Silvan Janković
3. Neža Vasle
4. Ksenija Stevović
5. Veljko Radojičić
6. Anja Ranđelović
7. Ksenija Lazić
8. Aleksandar Janjić
9. Emilija Milinković
10. Vladimir Ćabak
PRVA KATEGORIJA GOSPODA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
PRVA KATEGORIJA DAME
Ime i prezime
1. Ivona Bosančić
2. Đina Vučković
3. Hana Ramujkić
4. Helena Damnjanović
5. Tea Zec
6. Tea Trifković
7. Ivana Antić
8. Brigitta Meszaros
9. Sara Ristić
10. Magdalena Sekulić
11. Katarina Dimitrijević
12. Simonida Stajević
13. Aleksandra Mitrović
14. Đurđa Mihić
15. Ana Simić
16. Marina Kraguljac
17. Marija Zdravković
18. Ana Marić
19. Katarina Milivojević
20. Anastasija Dinić
Br.poena
Nagrada
98.33
91.67
90.67
90.33
90.00
90.00
89.00
89.00
88.00
85.67
83.00
81.33
80.67
79.00
78.67
75.00
66.33
64.67
64.33
62.67
Prva nagrada
Prva nagrada
Prva nagrada
Prva nagrada
Prva nagrada
Prva nagrada
Druga nagrada
Druga nagrada
Druga nagrada
Druga nagrada
Druga nagrada
Druga nagrada
Druga nagrada
Treća nagrada
Treća nagrada
Treća nagrada
Pohvala
Pohvala
Pohvala
Pohvala
DRUGA A KATEGORIJA GOSPODA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ime i prezime
Br.poena
Nagrada
Ognjen Milivojša
Miha Križnar
Marin Čargo
Marko Ostojić
Nikola Jevtić
Kristijan Dragović
Luka Mitrović
Rok Pečečnik
97.40
94.60
90.20
89.20
81.00
78.80
70.80
00.00
Prva nagrada
Prva nagrada
Prva nagrada
Druga nagrada
Druga nagrada
Treća nagrada
Treća nagrada
Kandidat odustao
DRUGA A KATEGORIJA DAME
Ime i prezime
1. Aleksandra Uskoković
2. Ivana Ristić
3. Milica Marković
4. Iris Bečaj
5. Nikolina Komadina
6. Đurđica Gojković
7. Jelena Miljević
8. Petra Pia Kartelo
9. Violeta Teodora Trifunov
10. Daria Antoljak
11. Sofija Škorić
12. Nina Martinović
Br.poena
Nagrada
98.00
92.40
87.40
86.20
84.60
73.80
72.60
70.00
64.20
63.80
61.00
53.80
Prva nagrada
Prva nagrada
Druga nagrada
Druga nagrada
Druga nagrada
Treća nagrada
Treća nagrada
Treća nagrada
Pohvala
Pohvala
Pohvala
Bez plasmana
Br.poena
Nagrada
91.25
91.00
84.00
Prva nagrada
Prva nagrada
Druga nagrada
DRUGA B KATEGORIJA DAME
Ime i prezime
1. Tijana Krivaja
2. Buga Marija Šimić
3. Milena Damnjanović
DRUGA B KATEGORIJA GOSPODA
Ime i prezime
1. Toni Nežić
2. Marko Milisavljavić
Br.poena
Nagrada
92.00
77.80
Prva nagrada
Treća nagrada
Br.poena
Nagrada
TREĆA KATEGORIJA DAME
Ime i prezime
1. Josipa Fajdetić
70.20
2. Marijana Gvozdić
00.00
Ostali kandidati su odustali
Treća nagrada
Nije prošla u drugu etapu
TREĆA KATEGORIJA GOSPODA
Ime i prezime
1. Aleksandar Zavišin
Br.poena
Nagrada
72.40
Treća nagrada
ČETVRTA B KATEGORIJA DAME
1.
2.
3.
4.
Ime i prezime
Br.poena
Nagrada
Dolores Leko
Branislava Brinić
Jana Gudurić
Nikolina Cindrič
97.80
00.00
00.00
00.00
Prva nagrada
Nije prošla u drugu etapu
Nije prošla u drugu etapu
Kandidat odustao
ČETVRTA B KATEGORIJA GOSPODA
Ime i prezime
1. Filip Sever
2. Mihailo Otašević
Br.poena
Nagrada
92.20
86.60
Prva nagrada
Druga nagrada
Br.poena
Nagrada
91.60
Prva nagrada
88.00
Druga nagrada
77.20
Treća nagrada
72.80
Treća nagrada
67.20
Pohvala
00.00
Kandidati odustali
Br.poena
Nagrada
80.80
Druga nagrada
PETA A KATEGORIJA
Ime i prezime
1. Helena Damnjanović
Slavica Božić
Kalina Zdravković
2. Tea Zec
Josipa Fajdetić
Josipa Adžić
3. Ivana Ristić
Hana Ramujkić
Katarina Nikolić
4. Hana Ramujkić
Nenad Poledica
Kalina Zdravković
5. Dragana Tkalac
Teodora Trajković
Kalina Zdravković
6. Slavica Božić
Cvijetin Simić
Sara Savović
PETA B KATEGORIJA
Ime i prezime
1. Aleksandra Uskoković
Đurđica Gojković
Nikolina Komadina
Marko Ristić
Marko Milosavljević
Download

rezultati 2014