ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNJE MUZIČKO
OBRAZOVANJE“ VIDA MATJAN” KOTOR
I
NVO “ BOCCHE DI CATARO”
ČETVRTI FESTIVAL GUDAČA
Kotor 01 – 09. 07 .2013.g.
WWW. muzickaskolakotor.com
“SVI SVIRAJU MI MUZICIRAMO”
Festival gudača je manifestacija koja ima javni međunarodni karakter
promotivno edukativnog tipa, gdje će se okupiti mladi umjetnici iz
različitih sredina kao i različite starosne dobi. Projekat imamo u planu
organizovati u saradnji sa ostalim muzičkim školama iz Crne Gore,
Austrije, Srbije i Rusije. Sigurni smo da su ovakve i slične aktivnosti
siguran put za unaprijedjenje muzičkog školstva kao važnog segmenta
svakog društva i šansa da kroz kulturu prezentuju tradicijske
vrijednosti naših prostora. Spajanjem vrijednosti koje su naša tradicija
sa iskustvima drugih, nadamo se da ćemo iz reformskog razdoblja
izaći obnovljeni i osnaženi drugačijom fizionomijom, ali sa uvijek
prepoznatljivim licem. Takođe smo uvjereni da nas ni jedna teškoća
ne može pokolebati u odlučnosti da mladim ljudima koji su svoj život
posvetili muzici, damo najviše što možemo i da ih što bolje
pripremimo za samostalan život. Bilo je tako u prošlosti, tako je danas
i bit će i u budućnosti, u koju gledamo sa povjerenjem.
Kotor je grad bogate kulturne prošlosti, koji je svojim sadržajima i
institucijama oduvijek znao podržati stvaranje kulturne elite, koja ga je
oblikovala i pretvorila u ono što on danas jeste.
Između neba, kamena i mora ostaje naša umjetnost kao potvrda da
smo na pravom putu - iako je to put kojim se rijeđe ide.
PROGRAM:
01.07.2013.godine
Koncert otvaranja Festivala – Orkestar
Muzičke škole“Franca Šturma“ Ljubljana
Trg Sv.Luke u 20h
02.07.2013.godne – Muzička škola
„Vida Matjan“ Kotor
10.00 h – Predstavljanje predavača i raspoređivanje
za master-class radionice
10.30 – 12.00h – Rad sa učesnicima
12.00– 12.15 h – Pauza
12.15 – 13.30h Rad sa učesnicima
13.30 – 15.00 h – Pauza za ručak
15.00 – 18.00 h – Slobodno vrijeme
18.00 – 20.00 h – Rad sa učesnicima
21.00 h – Koncert Ivanka Muhadinović –flauta
Aleksej Molčanov – klavir
Terasa Pomorskog muzeja Crne Gore
03.07.2013.godne – Muzička škola „Vida
Matjan“ Kotor
9.30 – 11.00 h – Rad sa učesnicima
11.00 – 11.15 h – Pauza
11.15 – 13.30 h – Rad sa učesnicima
13.30 – 15.00 h – Pauza za ručak
15.00 – 18.00 h – Slobodno vrijeme
18.00 – 20.00 h – Rad sa učesnicima
21.00h – Koncert učenika iz Moskve, Beča i Kotora
Koncertna dvorana – Crkva Sv.Duha
04.07.2013.godne – Muzička škola „Vida
Matjan“ Kotor
9.30 – 11.00 h – Rad sa učesnicima
11.00 – 11.15 h – Pauza
11.15 – 13.30 h – Rad sa učesnicima
13.30 – 15.00 h – Pauza za ručak
15.00 – 18.00 h – Slobodno vrijeme
18.00 – 20.00 h – Rad sa učesnicima
05.07.2013.godne – Muzička škola „Vida
Matjan“ Kotor
9.30 – 11.00 h – Rad sa učesnicima
11.00 – 11.15 h – Pauza
11.15 – 13.30 h – Rad sa učesnicima
13.30 – 15.00 h – Pauza za ručak
15.00 – 18.00 h – Slobodno vrijeme
18.00 – 20.00 h – Rad sa učesnicima
21.00h – Koncert polaznika master-class seminara
za solo pjevače prof.Lilia Ilieva (Bugarska)
Koncertna dvorana – Crkva Sv.Duha
06.07.2013.godne – Muzička škola
„Vida Matjan“ Kotor
12.00 h- Matine koncert festivalskog Orkestra gudača
Terasa kafane Dojmi
13.30 – 15.00 h – Pauza za ručak
15.00 – 18.00 h – Slobodno vrijeme
18.00 – 20.00 h – Rad sa učesnicima
07.07.2013.godne – Muzička škola „Vida
Matjan“ Kotor
9.30 – 11.00 h – Rad sa učesnicima
11.00 – 11.15 h – Pauza
11.15 – 13.30 h – Rad sa učesnicima
13.30 – 15.00 h – Pauza za ručak
15.00 – 18.00 h – Slobodno vrijeme
18.00 – 20.00 h – Rad sa učesnicima
21.00 h – Koncert Orkestra Muzičke škole „Andre
Navara“ Podgorica
Koncertna dvorana – Crkva Sv.Duha
08.07.2013.godne – Muzička škola „Vida
Matjan“ Kotor
12.00 h – Matine koncert festivalskog Orkestra
gudača – Luka Kotor
13.30 – 15.00 h – Pauza za ručak
15.00 – 18.00 h – Slobodno vrijeme
18.00 – 20.00 h – Rad sa učesnicima
21.00 h – Koncert polaznika master-class seminara
prof.Arkadij Winokurov i Georg Baich
Koncertna dvorana – Crkva Sv.Duha
09.07.2013.godne – Muzička škola „Vida
Matjan“ Kotor
9.30 – 11.00 h – Rad sa učesnicima
11.00 – 11.15 h – Pauza
11.15 – 13.30 h – Rad sa učesnicima
13.30 – 15.00 h – Pauza za ručak
15.00 – 18.00 h – Slobodno vrijeme
18.00 – 20.00 h – Rad sa učesnicima
21.00h – Završni koncert Međunarodnog orkestra
Festivala gudača sa solistima
Trg Sv.Luke
Predavači:
prof. Arkadij Winokurov – violina
prof. Georg Baich – violončelo
prof.Lilia Ilieva – solo pjevanje
prof. Radovan Papović - dirigent
Arkadij Vinokurov rođen je 1948. Godine u Kijevu.
Maturirao je na specijalnoj muzičkoj školi za talentovanu
djecu „N. Lisenko“. Diplomirao i magistrirao na Državnoj
muzičkoj Akademiji „Čajkovski“. 1971. godine postaje
solista Kijevske državne filharmonije. Koncertirao je u
svim bivšim Republikama SSSR-a i inostranstvu (SAD,
Kanada i mnogim zemljama Evrope). Snimao je za
Ukrainsku RTV. Od 1972. god. profesor je na „Čajkovski“
Univerzitetu. Nosioc je priznanja sa internacionalhih
takmičenja: „Praško proljeće“ (David Oistrach) i
takmićenja u Francuskoj „M. Long- Thibaud“ (Leonid
Kogan). Od 1979-80 je gostujući profesor na „Tampera“
Konzervatorijumu, Finska. 1987. postaje vođa i dirigent
Kijevskog kamernog orkestra. Sa ovim renomiranim
orkestrom išao je na turneje po bivšim Republikama SSSRa, Finskoj, Njemaćkoj, Holandiji i SAD. Kanadska
kompanija „Analekta“ izdala je cd ovog orkestra. 1992.
godine seli se za Austrtiju. Predaje u Beču i Lincu na
„Brukner“ Univerzitetu. Odžava solo koncerte u Austriji i
inostarnstvu. Povremeno je koncertmajstor u kvartetu „Arte
viva“. Član je „Bečkih filharmoničara“. Sa nima je
nastupao u Švajcarskoj, Turskoj, Kipru, Njemačkoj,
Francuskoj, Tunisu.
Član je žirija Državnih i
internacionalnih takmičenja. 2006. godine je nagrađen
najvećim umjetničkim priznanjem (nosioc Počasnog Krsta
za nauku i umjetnost). Održavao je majstorske kurseve u:
SAD, Japanu, Poljskoj, Izraelu, Finskoj, Slovačkoj i
Austiji. Izvodi djela različitih austrijskih kompozitora: G.
Valdek, R. Jungwirth, E. Freundenthaler, E. Freitag...
Đorđe Bajic je rodjen 1958. godine u Gracu, Austrija. Sa
casovima violoncela je poceo u klasi Hildgund Posch –
Schwarz na Akademiji za muziku i izvedene umjetnosti u
Gracu. Poslije zavrsene srednje skole nastavlja skolovanje
kod Jannisa Chronopoulosa.
Studirao je, takodje,Slovensku kulturu
(ruski,
bugraski i srpsko-hrvatski jezik)etnomuzikologiju na
Univerzitetu u Gracu. Specijalizirao je violoncelo kod
poznatog Emanuela Fishmana na “Nikolaj RimskiKorsakov” u St. Petersburgu od 1983 – 1985.
Pocinje da predaje 1989. godinu u Becu
(Konservatorium Wien-Privatuniversitat i Musikschule
Margareten).Njegovi studenti su laureati na mnogim
lokalnim i medjunarodnim takmicenjima kao npr. Prima la
musica, Austrija, Mravinski Youth Contest, St.
Peteresburg, Rusija, “Augustin Prohazka” festival u
Kosicama,Slovacka, Festival violoncela u Varpaloti,
Madjarska i Medjunarodnotakmicenje violoncela u
Liezenu,Austrija.Djordje Bajic je inicijator i umjetnicki
direktor raznih ljetnjih kurseva i akadmija kao sto su
Zamak Festetics u Kesthelju i zamak Hedervar, Madjarska
Senec i Orava u Slovackoj, manastir Lilienfeld u Austriji i
Austrijski
festival
u
Plovdivu,
Bugarska.
Ozenjen je ruskom pijanistkinjom Natalijom Bajic –
Girshenko i otac medjunarodno priznate violinistkinje
Lidije Bajic.
Lilia Ilieva ( mecosopran, vokalmi pedagog)
Rođena je u Bugarskoj. Završila je solo pjevanje u
Muzičkoj skoli “Dobrin Petkov” u Plovdivu, a zatim
upisuje Bugarski Drzavni Konzervatorijum, danas
Nacionalna Muzička Akademija “Panco Vladigerov” u
Sofiji, u klasi svjetski poznatog operskog pjevača i
istaknutog vokalnog pedagoga maestra, profesora Hrista
Brmbarova. Završava visoko obrazovanje i magistrira na
Vokalnom fakultetu kod prof.Irene Brmbarove. Prvi je
nosilac nagrade “Zlatna znacka za odlično učenje” koju joj
je dodjelilo Ministarstvo obrazovanja Republike Bugarske.
Specijalizira na “Vocalstudio” na Vagnerovom FestivaluBayreut i na “Brahmsstudio”Baden -Baden, Njemačka.
Nosilac je prestižnih nagrada sa mnogobrojnih festivala i
konkursa. Pedagoški rad započinje u Muzičkoj skoli
“Dobrin Petkov” u Plovdivu 1979.godine nadahnuta
primjerom svojih uvaženih profesora. Njeni prvi učenici su
odavno istaknuti umjetnici. Od 1986.godine je lektor na
“Academy of Music,Dance and Fine Arts” u Plovdivu,od
1994.godine je redovan profesor ,a od 2001.godine je viši
akademski profesor sa habilitacijom za “Bugarsku skolu
pjevanja i određene aspekte vokalnog treninga”,kao i
habilitacijom za Visoka umjetnička dostignuća u oblasti
vokalne kamerne muzike.Ima ogroman repertoar različitih
stilova i žanrova, od baroka do savremene muzike.Održala
je preko 250 koncerata i recitala sa Kamernim duom IlievaChervenlieva u Bugarskoj i širom Evrope. Duo je
premijerno izvodio dijela bugarskih i austrijskih
kompozitora. Nastupala je kao solista sa simfonijskim
orkestrima i filharmonijama. Izvodila je solističke
mecosopransk i altovske partije: Pergolezi, Bah, Hajdn,
Mocart,List,Betoven,Rosini,Subert,Veber,IvanSpasov…
Od operskog repertoara izvodila je djela Rosinija, Bizea,
Hendla, Mocarta, Verdija, Čajkovskog, Donicetija,
Borodina, Pučinija, Cilea,Vebera,Pipkova,Hadjijeva… Od
kraja 2001.godine do 2011.godine je bila vokalni pedagog
u Državnoj operi i Baletu u Antaliji,Turska. Prioritet je dala
na usavršavanju vokalne tehnike i estetike pri postavljanju
različitih operskih partija u preko 25 opera koje su
izvođene na sceni i mnogo koncertnog programa. Bazirala
se na kompleksnom usavršavanju mladih operskih pjevača
na operskoj sceni. Paralelno je radila na osnovnim
tehničkim korekcijama radi razvijanja pjevačkog umijeća.
Više od dvadeset godina drži master clasove širom
Evrope:Tutlingen, Kukshafen (Nemacka); BKI “Haus
Wittgenstein” Bec ,Lilenfeld (Austrija); Shiroka
Luka,Plovdiv(Bugarska)…Bila
je
član
žirija
na
Međunarodnom takmičenju solo pjevača “Bruna Spiler” u
Herceg Novom 2012.godine. Studenti iz klase Prof. Ilieve
kao i učesnici master cclasova su pjevači iz različitih
krajeva svijeta: Njemačka, Austrija, Engleska, Ukrajina,
Rusija, Makedonija, Srbija, Bugarska, USA, Južna Koreja,
Japan itd..
Radovan Papović je diplomirao dirigovanje na Muzičkoj
akademiji u Beogradu, u klasi Predraga Miloševića.
Magistrirao je na Muzičkoj akademiji u Sarajevu.Više od
dvije decenije vodio je Simfonijski i kamerni orkestar
RTV Crne Gore, a uporedo sa tim i hor hor „Stanko
Dragojević“ u Podgorici, nastupajući širom Jugoslavije,
kao i u Rusiji, Češkoj,Mađarskoj, Italiji.Sa ovim i drugim
ansamblima sa kojima je sarađivao premijerno je u Crnoj
Gori izveo mnoga djela, između ostalih „Gloriju“ Antonija
Vivaldija, djelove „Liturgije“ i „Opela“ Stevana
Mokranjca, „Misu“ Andrea Kaplea.Snimio je skoro
svehorske
i
vokalno-instrumentalne
kompozicije
crnogorskih autora. Od 1980. Godine angažovan je na
Muzičkoj akademiji u Podgorici ( Cetinju ), gdje je
formirao i vodio ženski kamerni hor Muzičke akademije,.
Sa ovim ansamblom je na saveznim festivalima i
takmičenjima studenata muzičkih akademija Jugoslavije
osvajao prve nagrade 1982, 1984, 1986. i 1989. Godine a
imao je i zapažen nastup na Međunarodnom takmičenju
horova u Klivlendu (Engleska).Dugo godina je bio stalni
učesnik festivala „Dani muzike“, sarađujući sa umjetnicima
poput Jovana Kolundžije, Maje Dešpalj, Jadranke
Jovanović, Pjetra Kavalijerija, Aleksandra Bajeva, Jožea
Falauta,
kao
i
sa
brojnime
crnogorskim
umjetnicima.Redovni je profesor na Muzičkoj akademiji na
Cetinju.
Broj učesnika je ograničen. Svaki učesnik će
imati 4 časa sa klavirskom saradnjom i jedan
javni nastup
Cijena seminara:
1.varijanta sa smještajem ....... 350 eura (pun
pansion – smještaj apartmanskog tipa
2.varijanta bez smještaja ........ 120 eura
Prijavu uz dokaz o uplati poslati do 15.06.2012
na sljedeću adresu:
ŠOSMO „Vida Matjan“ - Stari grad 465 ,
85330 Kotor - Crna Gora
e –mail: [email protected] ili
[email protected]
Žiro račun za uplatu iz inostranstva, po sljedećoj
instrukciji:
DEUTDEFF (Deutsche Bank ag Frankfurt)
EUR, USD Account with 57a: HBBAMEPG
(Hipotekarna banka AD Podgorica)
IBAN: ME25520042000000102832
NVO BOCCA DI CATTARO –KOTOR
Žiro račun za uplate na broj:
520 – 2457 – 76 kod Hipotekarne banke AD
Podgorica
Organizator:
ŠOSMO „Vida Matjan“ Kotor
NVO „Bocca di Cataro“ Kotor
Kontakt osobe:
Dulović Marina
+382 069 086 940
Lazović Aleksandra
+382 067 561 966
ŠOSMO „VIDA MATJAN“ KOTOR
NVO „Bocche di Cataro“
„Četvrti festival gudača“
Kotor 01 – 09.07.2013 godine
Prijava:
Ime i prezime
_________________________________
Datum rođenja _________________________________
Škola –razred __________________________________
Instrument
Adresa
____________________________________
______________________________________
Kontakt telefon __________________________________
E-mail ________________________________________
Download

program - "Vida Matjan" Kotor