Босна и Херцеговина
БРЧКО ДИСТРИКТ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ПОЛИЦИЈА ДИСТРИКТА
Bosna i Hercegovina
BRČKO DISTRIKT
BOSNE I HERCEGOVINE
POLICIJA DISTRIKTA
Трг Младих 10, 76 100 Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, Централа: 049/233-200,Тел: 049/216-675, Фаx: 049/216-779
Trg Mladih 10, 76 100 Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Centrala: 049/233-200, Tel: 049/216-675, Fax: 049/216-779
КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР
POVJERENSTVO ZA IZBOR
Broj:14.05/1-33-4567/13-48
Brčko, 18.11.2013. godine
Na temelju članka 61 i 62 Zakona o policijskim službenicima Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko
distrikta BiH“ broj: 41/07, 4/08 i 60/10) i članka 14 Pravilnika o načinu i rasporedu testiranja kandidata i
sustavu bodovanja u procesu izbora policijskih službenika („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“ број: 52/10),
Povjerenstvo za izbor objavljuje:
SPISAK KANDIDATA KOJI SE POZIVAJU DA PRISTUPE PISMENOM TESTU PROVJERE RADA NA
RAČUNALIMA
ČIN POLICAJAC
R/br
Prezime i ime
Ime roditelja
Prebivalište
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
ADILIĆ JASMIN
BACANOVIĆ IVANA
BAJRIĆ DENIS
BEŠIĆ AMAR
BIJELIĆ MILAN
BOSANKIĆ MARIO
ČANDIĆ INIS
ČUKIĆ IGOR
ELEZOVIĆ ALMIR
GLIBANOVIĆ NERMIN
GRAHOVAC DARKO
HAMZIĆ EMIR
HOKIĆ EDIN
JOVANOVIĆ ČEDOMIR
JUSIĆ ARFIN
Mustafa
Anto
Delija
Fikret
Zoran
Mato
Salko
Čedomir
Zijad
Mehmed
Ilija
Faruk
Emin
Krsto
Mirsad
Brčko
Brčko
Srebrenik
Brčko
Bos. Šamac
Brčko
Brčko
Brčko
Brčko
Brčko
Brčko
Brčko
Brčko
Brčko
Brčko
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
KANALIĆ EDIN
KARAMUJIĆ HAJRUDIN
LAKIĆ MILAN
LIŠIĆ SEMIR
MAHMUTOVIĆ DENIS
MAKSIMOVIĆ MIKA
MARIĆ MILAN
MEHANOVIĆ SEMIR
Medžid
Kemal
Jakov
Munib
Zakir
Mićo
Zoran
Ahmet
Brčko
Brčko
Brčko
Brčko
Brčko
Brčko
Brčko
Čelić
24.
MIĆANOVIĆ STOJAN
Miladin
Brčko
25.
MILOŠEVIĆ CVIJAN
Boban
Brčko
26.
MIŠČIĆ AMELA
Nedžad
Brčko
27.
28.
29.
30.
MUJKIĆ ARMIN
MULAMURATOVIĆ AHMET
NIŠIĆ ANEL
OMERAŠEVIĆ ELDAR
Sejfudin
Ekrem
Muhamed
Jasmin
Brčko
Brčko
Brčko
Brčko
31.
PAJKANOVIĆ RADO
Jovan
Lopare
32.
PAVIĆ SIMO
Mitar
Brčko
33.
34.
35.
36.
37.
PEJKIĆ DEJAN
PELJTO KEMAL
RAJČIĆ ALEKSANDRA
RIBIĆ NERMIN
RISTIĆ RANKO
Goran
Mustafa
Željko
Nezir
Duško
Brčko
Brčko
Brčko
Brčko
Brčko
38.
39.
RIZVIĆ SANEL
SALIHOVIĆ ADIS
Ismet
Ramiz
Brčko
Brčko
40.
STUPAR TIJANA
Željko
Brčko
41.
42.
43.
ŠABANI SEMIR
TERZIĆ OGNJEN
TOMIĆ DAVOR
Selim
Milomir
Petar
Brčko
Brčko
Brčko
44.
TOŠIĆ MILAN
Neđo
Brčko
45.
46.
47.
48.
49.
50.
TUFEKČIĆ MELISA
TUVALJEVIĆ DUŠAN
VUJANOVIĆ CVIJETIN
VUJICA ADRIAN
ZUBAC NEMANJA
ŽIŽIĆ SMAIL
Muhidin
Jovo
Cvijetin
Željko
Milenko
Muhamed
Lopare
Brčko
Brčko
Busovača
Bijeljina
Brčko
PISMENI TEST PROVJERE POZNAVANJA RADA NA RAČUNALIMA ĆE BITI
OBAVLJEN DANA 19.11.2013. GODINE U PROSTORIJAMA EKONOMSKOG
FAKULTETA U BRČKOM, Ul. Studentska broj: 9, SA POČETKOM U 14,00 ČASOVA.
KANDIDATI SU OBAVEZNI SA SOBOM PONIJETI OSOBNU ISKAZNICU.
ZABRANJUJE SE
KOMUNIKACIJE.
UNOŠENJE
MOBILNIH
UREĐAJA
I
DRUGIH
SREDSTAVA
POVJERENSTVO ZA IZBOR
Download

комисија за избор povjerenstvo za izbor