УВОЗНИК И ГЕНЕРАЛНИ ДИСТРИБУТЕР
YU SEAL-M d.o.o.
Привредно друштво за производњу,промет и услуге
Крушевац, Веселина Николића 11а Србија
фаx 037 441 674 и мобтел 064 14 34 956
e-mail: [email protected] www.yuseal.info
мере мм
дужина
d
Dcr
Црево
Цене
70
6.4
26.5
1“
11000
70
7.9
26.5
1“
11250
70
9.5
26.5
1“
11780
70
12.7
26.5
1“
-
70
6.4
33.5
1 ¼“
11500
70
7.9
33.5
1 ¼“
11750
70
9.5
33.5
1 ¼“
12000
пун вентури облик
материјал млазнице бор карбид
материјал облоге челик
цене су без обрачунатог ПДВ
Material mlaznice
čelična sačma
kvarcni pesak
Alumina
(AI2O3)
Keramika (AI2O3)
20-40 sati
10-30 sati
Brown Alumina
karborundum
1 -4 sati
500-800 sati
300-400 sati
20-40 sati
600-1000 sati
400-600 sati
50-100 sati
2000-2500 sati
1000-1500 sati
500-1000 sati
Tungsten Carbide (TC)
Wolfram karbid WC
Silicon Carbide (Sic)
Silicijum karbid (Sic)
Boron Carbide (B4C)
Такође из свог дистрибутивног програма нудимо млазнице за распршивање
течности, горива и сличних медија и матрице од тврдих метала за
извлачење жице, ексера, заковица и остале елементе по цртежу корисника
Download

promotivna prodaja - yuseal-m