ВИСОКА ТЕКСТИЛНА СТРУКОВНА ШКОЛА
ЗА ДИЗАЈН,ТЕХНОЛОГИЈУ И МЕНАЏМЕНТ
Б е о г р а д Старине Новака 24
Тел/фаx: 011 32 34 002 Тел: 011 32 32 430; 32 33 694
www.vtts.edu.rs e-mail: [email protected]
КАТАЛОГ ИЗДАЊА
Београд
Данијела Пауновић
Гордана Чоловић
Катарина Николић
КОНСТРУКЦИЈА
ЖЕНСКЕ ОДЕЋЕ
ОСНОВЕ
ДИЗАЈНА
2014.
2014.
Зоран Радојевић
Горан Савановић
Милутин Ракић
Гордана Чоловић
ТЕХНИЧКО
ЦРТАЊЕ СА
НАЦРТНОМ
ГЕОМЕТРИЈОМ
ОРГАНИЗАЦИЈА
ПРОЦЕСА
ПРОИЗВОДЊЕ
ISBN: 978-86-87017-18-4
ISBN: 978-86-87017-27-6
2014.
2014.
Марина Коцарев
Ранисављев
Биљана Пејић
МОДА И МОДНИ
ПРОЦЕСИ
2014.
ОСНОВИ
ХЕМИЈЕ
2014.
Јелисавка Булатовић
Јелисавка Булатовић
РАЧУНАРИ
ПРИРУЧНИК ЗА
ВЕЖБЕ ИЗ
РАЧУНАРА
2014.
2014.
Јулија Авакумовић
Јулија Авакумовић
МЕНАЏМЕНТ
ПРОИЗВОДА
МЕНАЏМЕНТ
ПРАКТИКУМ
ISBN: 978-86-87017-26-9
ISBN: 978-86-87017-24-5
2014.
2014.
Биљана Пејић
Драгана Церовић
Гордана Божић
ОСНОВИ ТЕОРИЈЕ
ФИЗИКЕ СА
ЗАДАЦИМА И
ПРАКТИКУМОМ
2014.
ТЕХНОЛОГИЈА
ТКАНОГ
ТЕКСТИЛА
2014.
Марина Ашанин
Марина Ашанин
Драгана Церовић
ИСПИТИВАЊЕ
ТЕКСТИЛА
ПРАКТИЧНЕ
ВЕЖБЕ И ЗБИРКА
ЗАДАТАКА ИЗ
ИСПИТИВАЊА
ТЕКСТИЛА
2014.
2014.
Ана АксентијевићЈелић
Петар Шкундрић,
Мирјана Костић,
Адела Медовић,
Татјана Михаиловић,
Ковиљка Асановић,
Љиљана Сретковић
РАЗВОЈ ЉУДСКИХ
РЕСУРСА У
ДИЗАЈУ
ТЕКСТИЛА: ОД
КРЕАТИВНОГ КА
ЕФЕКТИВНОМ
ТЕКСТИЛНИ
МАТЕРИЈАЛИ
ISBN: 978-86-87017-23-8
ISBN: 978-86-87017-25-2
2014.
2014.
Јелисавка Булатовић
Јелисавка Булатовић
УПРАВЉАЊЕ
ПРОЈЕКТИМА
ИНФОРМАЦИОНИ
СИСТЕМИ
2014.
2014.
Гордана Чоловић
СТРАТЕГИЈСКИ
МЕНАЏМЕНТ
Јулија Авакумовић
ПОСЛОВНA
КОМУНИКАЦИЈА
ISBN: 978-86-87017-28-3
2014.
2014.
Гордана Чоловић
Јулија Авакумовић
Гордана Чоловић
Данијела Пауновић
ИСТРАЖИВАЊЕ
МОДНОГ
ТРЖИШТА И
ПОНАШАЊА
ПОТРОШАЧА
МАРКЕТИНГ
МЕНАЏМЕНТ У
ОДЕВНОЈ
ИНДУСТРИЈИ
2014.
2014.
Зборник радова
Монографија
50 ГОДИНА
ISBN: 978-86-87017-02-3
ТЕНДЕНЦИЈЕ
РАЗВОЈА У
ТЕКСТИЛНОЈ
ИНДУСТРИЈИ
ISBN: 978-86-87017-01-6
2008.
2008.
Зборник радова
Зборник радова
ТЕНДЕНЦИЈЕ
РАЗВОЈА У
ТЕКСТИЛНОЈ
ИНДУСТРИЈИ
ТЕНДЕНЦИЈЕ
РАЗВОЈА И
ИНОВАТИВНИ
ПРИСТУП У
ТЕКСТИЛНОЈ
ISBN: 978-86-87017-05-4
ISBN: 978-86-87017-17-7
2010.
2012.
Зборник радова
ТЕНДЕНЦИЈЕ
РАЗВОЈА И
ИНОВАТИВНИ
ПРИСТУП У
ТЕКСТИЛНОЈ
ISBN: 978-86-87017-30-
2014.
Download

Katalog publikacija