Podgorica, Crna Gora, oktobar 2013.
KOMPLAJENS FUNKCIJA I SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA
-INTERAKCIJA SA INTERNOM REVIZIJOM U KOMPANIJI-
AGENDA
Dan 1. 24.10.2013. (Uključene usluge simultanog prevođenja sa/na Engleski jezik )
Radionicom će biti obuhvaćeno:
DATUM:
NAZIV TEME:
VRIJEME:
Zahtjevi za uspostavljanjem Komplajens funkcije? Uticaj
Komplajens funkcije na:
24.10.2013.
•
Internu i eksternu reviziju (procedure, revizija
naspram komplajens funkcije)
•
Kadrovski sektor-HR (pravila ponašanja, opis posla,
procjene)
•
Marketing i prodaju (poznavanje poslovanja klijenta,
poznavanje organizacije, komunikacija)
10:00-11:30
11:30-12:00 PAUZA
Uticaj Komplajens funkcije na:
24.10.2013.
•
Pravni sektor (opšte odredbe)
•
Operacije (izvještavanje)
•
IT (CRM, filteri, vanredne situacije)
•
Viši menadžment (unapređenje performansi)
12:00-13:30
13:30-13:45 PAUZA
24.10.2013.
Principi komplajens funkcije (Izrada povelje i politike)
13:45-15:00
1
Dan 2. 25.10.2013.
Radionicom će biti obuhvaćeno:
DATUM:
25.10.2013.
•
•
NAZIV TEME:
Komplajens funkcija u praksi
Komplajens funkcija i revizija (ekserna i interna) u praksi
25.10.2013.
•
•
Komplajens funkcija i upravljanje rizicima u praksi
Komplajens funkcija i sprječavanje pranja novca u praksi
VRIJEME:
10:00-11:30
11:30-12:00 PAUZA
12:00-13:30
13:30-13:45 PAUZA
PANEL DISKUSIJA
Moderator: Nebojđa Đoković, Udruženje Banaka Crne Gore
Učesnici diskusije:
•
Rukovodilac Odjeljenja
interne revizije Atlas
Banke AD Podgorica;
•
Predsjednik Odbora za
internu reviziju
formiranog pri
Udruženju Banaka
Crne Gore;
•
Ovlaščeni interni
revizor-specijalista za
Banke;
•
Osnivač Instituta
internih revizora Crne
Gore.
•
Compliance officerslužbenik za praćenje
usklađenosti Hypo Alpe
Adria Banke AD
Podgorica;
•
Član Odbora za
Komplajens formiranog
pri Udruženju Banaka
Crne Gore.
25.10.2013.
mr Mladen Dašić
Danka Dragićević
13:45-15:00
2
Tokom ONLINE prijavljivanja za prisustvovanje seminaru, polaznicima je ponuđena opcija
predlaganja tema koje će biti razmatrane tokom diskusije (osvrt na probleme iz prakse).
Kome je namijenjen
Seminar?
•
•
•
•
•
•
•
Top menadžmentu,
Eksternoj I internoj reviziji,
Komplajens funkciji,
Ovlašćenom licu za sprječavanje pranja novca,
Sektoru računovodstva,
Sektoru za upravljanje rizicima,
Rukovodiocima nadležnim za:
o odnose sa javnošću
o pravne poslove
o marketing.
O PREDAVAČU:
Za predavača IIRCG će angažovati gospodina Roger Jean Claes-a, iz
Luksemburga, Međunarodnog eksperta i predavača iz oblasti komplajensa, sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma, planiranja, kontrole i
jačanja korporativnih kultura u organizacijama.
Gospodin Roger Claessens je specijalizovani trener koji je održao preko
500 kurseva/seminara/radionica u Evropi, Aziji i Africi.
Profesor je na “UBI” Institutu iz Brisela (United Business Institutes,
Brussels-BBA and Vietnam) i angažovan je kao konsultant od strane A.T.T.F
Agencije za nadzor finansijskih transakcija iz Luksemburga (the Luxemburg
Agency for Financial Technological Transfer).
Cijena za učestvovanje na seminaru je:
Za članovie IIRCG:
a). 120 € za uplate izvršene do 01.10.2013. godine
b). 150 € za uplate izvršene u periodu 01.10.-23.10.2013. godine
Za ostale učesnike: 150 €
3
SEMINAR ĆE BITI ORGANIZOVAN U MULTIMEDIJALNOJ SALI ORGANIZACIJE ZA ZASTITU PRAVA
AUTORA (PAM) U PODGORICI U ULICI DR VUKASINA MARKOVICA BB (KOD KRIVOG MOSTA), SA
POČETKOM U 10:00 ČASOVA.
4
Kotizacija: 1. Za članove IIRCG – 120 € (za uplate izvršene do 01.10.2013), nakon toga 150 €
2. Za ostale učesnike – 150 €
Napomena: IIRCG je oslobođen plaćanja PDV-a u skladu sa Zakonom o PDV-u RCG
Kotizacija uključuje: učestvovanje na seminaru, usluge simultanog prevođenja (sa/na engleskom), osvježenje tokom pauza,
prigodne materijale.
Kotizacija ne uključuje: smještaj u hotelu.
Način prijavljivanja:
Prijavljivanje za konferenciju se vrši “ONLINE” preko našeg web sajta http://www.iircg.co.me/prijava_za_seminar.html
Način plaćanja:
Mole se sva zainteresovana lica da kopiju uplate posalju na mail [email protected] , kako bi smo pravovremeno i ažurno
evidentirali Vašu prijavu na konferenciji.
Svi učesnici (iz CG i inostranstva) uplate vrše putem našeg žiro/deviznog računa otvorenog kod Hipotekarne Banke
Podgorica.
Za uplate iz Crne Gore: Ziro rn: 520-399-42, Hipotekarna Banka AD Podgorica, Ul. Josipa Broza Tita 67, 20000
Podgorica
5
Za uplate van Crne Gore:
Code:
Bank:
Currency:
DEUTDEFF
(Deutsche Bank ag Frankfurt)
EUR, USD
BKTRUS33
PROBSI2X
COBADEFF
(Deutsche Bank Trust Company Americas New York)
(Probanka dd Maribor)
(Commerzbank ag Frankfurt)
USD
EUR
EUR, USD, CHF
BKAUATWW
RZBAATWW
LHBIDEFF
EABMRUMM
(Bank Austria Creditanstalt ag Vienna)
(Raiffeisen Zentralbank – Vienna)
(LHB Inter.Handelsbank ag Frankurt)
(Euroaxis Bank Moscow)
(Baerische Hypo-und Vereinsbank
ag Muenchen)
(Banca Monte dei Paschi di Siena)
(Podravska banka dd Koprivnica)
(Abanka Vipa dd Ljubljana)
EUR
EUR, USD
EUR, USD, CHF
EUR, USD
HYVEDEMM
PASCITMM
PDKCHR2X
ABANSI2X
EUR, USD
EUR
EUR, HRK
EUR, USD, GBP, CHF
Account with: HBBAMEPG (HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA)
Beneficiary: / ME25520042000000135133 (Acc. No-IBAN)
INSTITUT INTERNIH REVIZORA CG (Acc. name and address)
PODGORICA-MONTENEGRO
6
AERODROMI CRNE GORE
PODGORICA AERODROM- http://www.montenegroairports.com/index.php?menu=2
PREDLAŽEMO VAM DA KORISTITE USLUGE SLEDEĆIH TAKSI SLUŽBI ZA TRANSFERE OD/DO PODGORIČKOG AERODROMA
Napomena: Cijena karte za taxi vožnju u jednom pravcu (od
Za pozive Red taksija sa mobilnog telefona (dok
Aerodroma do centra Podgorice) ne može biti veća od 10 € http://www.redtaxi.me/
1. RED TAXI ste u roamingu) pozvati +38220 19714
(procječna cijena za taxi vožnju po kilometru je 0,50 €)
Za pozive City taksija sa mobilnog telefona (dok Predlažemo Vam da, po dolasku na Aerodrom pozovete
http://www.citytaxi.com/
taksi telefonom jer se dolazak taksija po Vas ne naplaćuje.
2. CITY TAXI ste u roamingu) pozvati +38220 19711
7
Download

komplajens funkcija i sprječavanje pranja novca agenda