Komore i asocijacije
Provajderi mobilne telef. i internet usluga
Telenor
www.telenor.me
Privredna komora Crne Gore
www.pkcg.org
Telekom Crne Gore
www.telekom.me
Montenegro Biznis Alijansa
www.visit-mba.org
M-tel
www.mtel-cg.com
AmCham
www.amcham.me
Prevoz
Unija poslodavaca
www.poslodavci.org
Mediji
Aerodromi Crne Gore
www.montenegroairports.com
Montenegro airlines
www.montenegroairlines.com
Pobjeda
www.pobjeda.me
Željeznica Crne Gore
www.zcg-prevoz.me
Vijesti
www.vijesti.me
www.lukabar.me
Dan
www.dan.co.me
RTCG (public service)
www.rtcg.me
TV IN
www.rtvin.com
TV Vijesti
www.rtvvijesti.com
Luka Bar
Banke i lizing kompanije
Centralna banka Crne Gore
www.cb-cg.org
Crnogorska komercijalna
banka
www.ckb.me
Hipotekarna banka
www.hb.co.me
Societe General Montenegro
www.pgbanka.com
Invest banka
Univerziteti
Univerzitet Crne Gore
www.ucg.ac.me
www.invest-banka.com
Univerzitet Donja Gorica
UDG
www.udgedu.me
NLB Montenegro banka
www.montenegrobanka.com
Univerzitet Mediteran
www.unimediteran.net
Atlas Mont banka
www.atlasmontbanka.co.me
Prva banka Crne Gore
www.prvabankacg.com
Erste banka
www.erstebank.me
Hypo Alpe Adria Bank
Institucije podrške privatnom sektoru
Euro info centar
www.euroinfo.me
www.hypo-alpe-adria.co.me
Institut za strateške studije i
projekcije
www.isspm.org
Komercijalna banka Budva
www.kombankbd.com
CEED Consulting
www.ceed-consulting.com
First financial bank
www.ffbank.org
Hypo Alpe Adria Leasing
www.hypo-leasing.co.me
S-leasing
www.s-leasing.co.me
NLB Leasing
www.nlbleasing.me
Porsche leasing
www.porscheleasing.me
Erste leasing
www.erstebank.me
Prva banka leasing
www.prvabankacg.com
Berze
Montenegroberza
www.montenegroberza.com
Osiguravajuće kuće
Lovćen osiguranje
www.lovcenosiguranje.co.me
Grawe osiguranje
www.grawe.me
Swiss osiguranje
www.swiss-osiguranje.com
Sava Montenegro osiguranje
www.sava.co.me
Uniqa osiguranje
www.uniqa.me
Atlas life osiguranje
www.atlaslife.me
Delta Generali osiguranje
www.deltagenerali.me
Merkur osiguranje
www.merkurosiguranje.me
A project supported by the European Union
“This leaflet has been produced with the assistance of the EU. The document does not constitute a
formal communication and does not necessarily represent the official position of the European Union”
Od ideje do realizacije
VODIČ ZA MSP
Korisni linkovi
Državni organi
Ostale institucije
www.gov.me
Uprava za šume
www.upravazasume.me
Savjet za privatizaciju
www.savjetzaprivatizaciju.me
Ministarstvo finansija
www.mf.gov.me
Uprava za vode
www.upravazavode.gov.me
Ustavni sud Crne Gore
www.ustavnisudcg.co.me
Ministarstvo ekonomije
www.minekon.gov.me
Uprava za kadrove
www.uzk.co.me
MIPA
www.mipa.co.me
Uprava policije
www.upravapolicije.com
Uprava za zaštitu konkurencije
www.uzzk.gov.me
Centralna depozitarna
agencija
www.cda.co.me
Uprava za igre na sreću
www.upravazaigrenasrecu.me
Fond PIO Crne Gore
www.fondpio.me
Fond zdravstvenog osiguranja Crne Gore
www.fzocg.me
Komisija za hartije od vrijednosti
www.scmn.me
Vlada Crne Gore
Ministarstvo spoljnih poslova
i Evr. Integ.
www.mip.gov.me
Ministarstvo pravde i ljudskih
prava
www.mpa.gov.me
Ministarstvo unutrašnjih
poslova
Fitosanitarna Uprava
www.fito.gov.me
www.mup.gov.me
Uprava za imovinu
www.uzi.gov.me
Ministarstvo odbrane
www.mod.gov.me
Uprava za mlade i sport
www.infomladi.me
Ministarstvo sporta i obrazovanja
www.mps.gov.me
Zavod za statistiku
www.monstat.org
Hidrometeorološki zavod
www.meteo.co.me
Centralni registar privrednih
subjekata
www.crps.me
Ministarstvo kulture
www.mku.gov.me
Seizmološki zavod
www.seismo.co.me
Službeni list
www.sllrcg.co.me
Ministarstvo saobraćaja i
transporta
www.msp.gov.me
Zavod za zapošljavanje
www.zzz.co.me
www.zamtes.gov.me
Ministarstvo poljoprivrede i
ruralnog raz.
www.mpr.gov.me
Zavod za medjunarodno
naučnu prosvjetno kulturnu i
tehničku saradnju
Nacionalna turistička organizacija
www.montenegro.travel
Zavod za školstvo
www.zavodzaskolstvo.gov.me
www.ziks.me
Ministarstvo održivog razvoja
i turizma
www.mrt.gov.me
Zavod za izvršenje krivičnih
sankcija
Ministarstvo zdravlja
www.mzd.gov.me
Državni arhiv Crne Gore
Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava
www.mmp.gov.me
Zavod za metrologiju
Ministarstvo za informaciono
društvo i telekomunikacije
www.mid.gov.me
Zavod za zbrinjavanje izbjeglica
www.zzzi.co.me
Ministarstvo rada i socijalnog
staranja
www.mrs.gov.me
Zavod za intelektualnu
svojinu
www.ziscg.me
Ministarstvo nauke
www.mna.gov.me
Direkcija javnih radova
www.djr.gov.me
Direkcija za saobraćaj Crne
Gore
www.dzscg.com
Direkcija za željeznice Crne
Gore
www.dzzcg.me
Uprava za javne nabavke
Crne Gore
www.ujn.gov.me
Direkcija za razvoj MSP
www.nasme.me
www.nsa.gov.me
Ostale vladine institucije
Glavni grad Podgorica
www.podgorica.me
www.dacg.me
Prijestonica Cetinje
www.cetinje.me
www.metrologija.gov.me
Andrijevica
www.andrijevica.me
Bar
www.bar.me
Berane
www.berane.me
Bijelo Polje
www.bijelopolje.co.me
Budva
www.opstinabudva.com
Danilovgrad
www.danilovgrad.me
Herceg Novi
www.herceg-novi.me
Kolašin
www.kolasin.me
Kotor
www.opstinakotor.org
Mojkovac
www.mojkovac.me
Nikšić
www.niksic.me
Plav
www.plav.net
Pljevlja
www.pljevlja.in
Plužine
www.pluzine.co.me
Rozaje
www.visit-rozaje.com
Tivat
www.opstinativat.com
Šavnik
www.savniknadlanu.net
Ulcinj
www.opstinaulcinj.com
Žabljak
www.zabljak.me
Sekretarijat za zakonodavstvo
www.szz.gov.me
Poreska uprava
www.poreskauprava.gov.me
Uprava za nekretnine
www.nekretnine.co.me
Uprava carina Crne Gore
www.upravacarina.gov.me
Uprava pomorske sigurnosti
www.pomorstvo.me
Direkcija za zaštitu tajnih
podataka
Lučka uprava Crne Gore
www.luckauprava.me
Agencija za duvan
www.aduvan.co.me
Veterinarska uprava Crne Gore
www.vet.uprava.gov.me
Agencija za zaštitu životne
sredine
www.epa.org.me
Investiciono-razvojni fond
Crne Gore
www.irfcg.me
Uprava za sprječavanje
pranja novca i f.t.
www.aspn.gov.me
Uprava za antikorupcijsku
inicijativu
www.antikorupcija.me
Opštine
Download

Od ideje do realizacije VODIČ ZA MSP