YDB 102
İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI 1. SINIF VİZE TARİHLERİ
Ders Adı
Sınav Tarihi
Sınav Saati
Sınav Yerleri
Amfi/D.104/D.105/D.
Acil Sağlık Hizmetleri II
106/D.107
21.04.2015
10.00-11.00
Amfi/D.104/D.105/D.
Acil Hasta Bakımı II
106/D.107
24.04.2015
10.00-11.00
Amfi/D.104/D.105/D.
Fizyoloji
106/D.107
27.04.2015
10.00-11.00
Amfi/D.101/D.104/D.
Travma
105/D.106/D.107
29.04.2015
10.00-11.00
Web Sayfasında
Türk Dili II
yayınlanacaktır
20.04.2015
11.00-12.00
Web Sayfasında
İngilizce II
yayınlanacaktır
20.04.2015
09.30-10.30
AVÜS 1XX
Üniversite Seçmeli Dersi
Ders Kodu
ATA 202
İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI 2. SINIF VİZE TARİHLERİ
Ders Adı
Sınav Tarihi
Sınav Saati
Atatürk İlkeleri ve İnk.
Tarihi II
21.04.2015
16.00-17.00
Ders Kodu
IAY 102
IAY 104
IAY 108
IAY 112
TDB 102
IAY 208
Seçmeli Ders Sınav Takvimine Bakınız
Acil Yardım ve Kurtarma
Çalışmaları
30.04.2015
14.00-15.00
Ambulans Servis Eğitimi
28.04.2015
14.00-15.00
Kalite Yönetim Sistemi
22.04.2015
15.00-16.00
İş Sağlığı ve Güvenliği
29.04.2015
15.00-16.00
IAY 204
MYOS 222
MYOS 224
Sınav Yerleri
Web Sayfasında
yayınlanacaktır
Amfi/D.101/D.104/D.
105/D.106/D.107
Amfi/D.104/D.105/D.
106/D.107
Amfi/D.104/D.105/D.
106/D.107
Amfi/D.104/D.105/D.
106/D.107
ANP 108
ANESTEZİ PROGRAMI 1. SINIF VİZE TARİHLERİ
Ders Adı
Sınav Tarihi
Sınav Saati
Anestezide Terminolojisi
21.04.2015
13.00-14.00
Anestezi Uygulama II
24.04.2015
13.00-14.00
27.04.2015
13.00-14.00
Reanimasyon II
Fizyoloji
29.04.2015
13.00-14.00
TDB 102
Türk Dili II
20.04.2015
11.00-12.00
YDB 102
İngilizce II
20.04.2015
09.30-10.30
AVÜS 1XX
Üniversite Seçmeli Dersi
Ders Kodu
ANP 110
ANP 104
ANP 106
Ders Kodu
ATA 202
ANP 202
ANP 204
ANP 206
MYOS 224
ANPS 210
Amfi/D.106/D.107
Amfi/D.104/D.105/D.
106/D.107
Amfi/D.106/D.107
Amfi/D.101D./106/D.
107
Web Sayfasında
yayınlanacaktır
Web Sayfasında
yayınlanacaktır
Seçmeli Ders Sınav Takvimine Bakınız
ANESTEZİ PROGRAMI 2. SINIF VİZE TARİHLERİ
Ders Adı
Sınav Tarihi
Sınav Saati
Atatürk İlkeleri ve İnk.
Tarihi II
21.04.2015
16.00-17.00
22.04.2015
11.00-12.00
Sistem Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları
24.04.2015
14.00-15.00
30.04.2015
09.00-10.00
Klinik Anestezi II
İş Sağlığı ve Güvenliği
Anestezik Farmakoloji
Sınav Yerleri
29.04.2015
27.04.2015
15.00-16.00
14.00-15.00
Sınav Yerleri
Web Sayfasında
yayınlanacaktır
Amfi/D.106/D.107
Amfi/D.106/D.107
Amfi/D.106/D.107
Amfi/D.104/D.105/D.
106/D.107
Amfi/D.104/D.105
Ders Kodu
ADA 110
ADA 112
ADA 106
ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ PROGRAMI 1. SINIF VİZE TARİHLERİ
Ders Adı
Sınav Tarihi
Sınav Saati
Sınav Yerleri
Kimyasal Biyolojik
Radyoaktif Nükleer
22.04.2015
09.00-10.00
D.106/D.107
Risk ve Kriz Yönetimi
27.04.2015
11.00-12.00
D.104/D.105
Afet ve Acıl Durum
Psıkolojısı
30.04.2015
11.00-12.00
D.105/D.106
ADA 108
Dosyalama ve Arsivleme
24.04.2015
11.00-12.00
TDB 102
Türk Dili II
20.04.2015
11.00-12.00
YDB 102
İngilizce II
20.04.2015
09.30-10.30
AVÜS 1XX
Üniversite Seçmeli Dersi
Ders Kodu
ATA 202
ADA 204
ADA 206
ADA 208
ADA 210
MYOS 218
MYOS 224
D.105/D.106
Web Sayfasında
yayınlanacaktır
Web Sayfasında
yayınlanacaktır
Seçmeli Ders Sınav Takvimine Bakınız
ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ PROGRAMI 2. SINIF VİZE TARİHLERİ
Ders Adı
Sınav Tarihi
Sınav Saati
Sınav Yerleri
Atatürk İlkeleri ve İnk.
Web Sayfasında
Tarihi II
yayınlanacaktır
21.04.2015
16.00-17.00
28.04.2015
11.00-12.00
D.105
Olay Yönetim Sıstemı II
24.04.2015
09.00-10.00
D.204
Sivil Savunma Bilgisi
Afet ve Acil Durum
27.04.2015
11.00-12.00
D.204
Mevzuatı
Afetlerde Salgın
Hastalıklar
22.04.2015
11.00-12.00
D.204
Etik ve İş Ahlakı
Amfi/D.104/D.105
30.04.2015
15.00-16.00
Amfi/D.104/D.105/D.
İş Sağlığı ve Güvenliği
106/D.107
29.04.2015
15.00-16.00
Ders Kodu
CGE 104
CGE 114
CGE 112
CGE 106
ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI 1. SINIF VİZE TARİHLERİ
Ders Adı
Sınav Tarihi
Sınav Saati
Çocuk Gelişimi-II
21.04.2015
11.00-12.00
Aile Eğitimi
28.04.2015
13.00-14.00
Çocuk ve Müzik
30.04.2015
13.00-14.00
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
24.04.2015
11.00-12.00
TDB 102
Türk Dili II
20.04.2015
11.00-12.00
YDB 102
İngilizce II
20.04.2015
09.30-10.30
AVÜS 1XX
Üniversite Seçmeli Dersi
Ders Kodu
ATA 202
CGE 204
CGE 210
CGE 214
CGES 206
CGES 220
Sınav Yerleri
D.204/D.203
D.204/D.203
D.204/D.203
D.204/D.203
Web Sayfasında
yayınlanacaktır
Web Sayfasında
yayınlanacaktır
Seçmeli Ders Sınav Takvimine Bakınız
ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI 2. SINIF VİZE TARİHLERİ
Ders Adı
Sınav Tarihi
Sınav Saati
Atatürk İlkeleri ve İnk.
Tarihi II
21.04.2015
16.00-17.00
Özel Eğitim II
22.04.2015
13.00-14.00
Çocuk Ruh Sağlığı
24.04.2015
13.00-14.00
Çocuk ve Drama
27.04.2015
09.00-10.00
29.04.2015
13.00-14.00
Çocuk ve Çevre
Çocukta Sanat ve
30.04.2015
10.00-11.00
Yaratıcılık
Sınav Yerleri
Web Sayfasında
yayınlanacaktır
D.204/D.203
D.204/D.203
D.204/D.203
D.204/D.203
D.204/D.203
Ders Kodu
DPR 102
DPR 104
DPR 106
DPR 108
TDB 102
YDB 102
AVÜS 1XX
Ders Kodu
ATA 202
DPR 202
DPR 204
DPR 206
DPRS 212
DPRS 208
DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI 1. SINIF VİZE TARİHLERİ
Ders Adı
Sınav Tarihi
Sınav Saati
Sınav Yerleri
22.04.2015
10.00-11.00
D.104/D.103
Sabit Protezler I
Sabit Protezlerde Mesleki
21.04.2015
13.00-14.00
D.104/D.103
Uygulama
27.04.2015
11.00-12.00
D.106/D.103
Hareketli Protezler II
Hassas Tutucular
29.04.2015
11.00-12.00
D.104/D.103
Web Sayfasında
Türk Dili II
yayınlanacaktır
20.04.2015
11.00-12.00
Web Sayfasında
İngilizce II
yayınlanacaktır
20.04.2015
09.30-10.30
Üniversite Seçmeli Dersi
Seçmeli Ders Sınav Takvimine Bakınız
DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI 2. SINIF VİZE TARİHLERİ
Ders Adı
Sınav Tarihi
Sınav Saati
Sınav Yerleri
Atatürk İlkeleri ve İnk.
Web Sayfasında
Tarihi II
yayınlanacaktır
21.04.2015
16.00-17.00
22.04.2015
13.00-14.00
D.201
Hareketli Protezler III
24.04.2015
13.00-14.00
D.201
Porselen Protezler II
Sabit Protezler III
27.04.2015
13.00-14.00
D.201
Çiğneme Fizyolojisi
29.04.2015
11.00-12.00
D.201
İşletme Yönetimi II
30.04.2015
11.00-12.00
D.104/D.107
IUT 106
IUT 110
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ PROGRAMI 1. SINIF VİZE TARİHLERİ
Ders Adı
Sınav Tarihi
Sınav Saati
Psikolojiye Giriş
21.04.2015
14.00-15.00
Patoloji I
24.04.2015
11.00-12.00
Hareket ve Fonksiyon
Gelişimi
27.04.2015
13.00-14.00
29.04.2015
13.00-14.00
Fizyoloji
TDB 102
Türk Dili II
20.04.2015
11.00-12.00
YDB 102
İngilizce II
20.04.2015
09.30-10.30
AVÜS 1XX
Üniversite Seçmeli Dersi
Ders Kodu
IUT 108
IUT 104
Ders Kodu
ATA 202
IUT 202
IUT 204
MYO 212
MYOS 218
IUTS 206
Sınav Yerleri
D.104/D.103
D.104/D.103
D.104/D.103
D.104/D.103
Web Sayfasında
yayınlanacaktır
Web Sayfasında
yayınlanacaktır
Seçmeli Ders Sınav Takvimine Bakınız
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ PROGRAMI 2. SINIF VİZE TARİHLERİ
Ders Adı
Sınav Tarihi
Sınav Saati
Sınav Yerleri
Atatürk İlkeleri ve İnk.
Web Sayfasında
Tarihi II
yayınlanacaktır
21.04.2015
16.00-17.00
İş ve Uğraşı Tedavisi
22.04.2015
14.00-15.00
D.203
Protez ve Rehabilitasyon
Klinik Biyokimya
Etik ve İş Ahlakı
Sporda Fizyoterapi
24.04.2015
27.04.2015
30.04.2015
28.04.2015
14.00-15.00
15.00-16.00
15.00-16.00
13.00-14.00
D.202
D.104
AMFİ/D.104/D.105
D.101
ODY 108
ODYOMETRİ PROGRAMI 1. SINIF VİZE TARİHLERİ
Ders Adı
Sınav Tarihi
Sınav Saati
İşitme ve Ölçümü
24.04.2015
15.00-16.00
İşitme ve Konuşma
Anatomisi ve Fizyolojisi
29.04.2015
14.00-15.00
Akustik ve Fonetik
Prensipler
21.04.2015
15.00-16.00
27.04.2015
09.00-10.00
İletişim Becerileri
TDB 102
Türk Dili II
20.04.2015
11.00-12.00
YDB 102
İngilizce II
20.04.2015
09.30-10.30
AVÜS 1XX
Üniversite Seçmeli Dersi
Ders Kodu
ODY 102
ODY 104
ODY 106
D.104
D.104
D.104
Web Sayfasında
yayınlanacaktır
Web Sayfasında
yayınlanacaktır
Seçmeli Ders Sınav Takvimine Bakınız
ODY 202
ODY 204
ODY 208
MYOS 218
ODYOMETRİ PROGRAMI 2. SINIF VİZE TARİHLERİ
Ders Adı
Sınav Tarihi
Sınav Saati
Atatürk İlkeleri ve İnk.
Tarihi II
21.04.2015
16.00-17.00
Klinik Uygulama-II
22.04.2015
15.00-16.00
Objektif İşitme Testleri
28.04.2015
09.00-10.00
İşitme Aygıtları
24.04.2015
09.00-10.00
Etik ve İş Ahlakı
30.04.2015
15.00-16.00
MYOS 224
İş Sağlığı ve Güvenliği
Ders Kodu
ATA 202
Sınav Yerleri
D.204/D.201
29.04.2015
15.00-16.00
Sınav Yerleri
Web Sayfasında
yayınlanacaktır
D.204/D.201
D.204/D.201
AMFİ
AMFİ/D.104/D.105
Amfi/D.104/D.105/D.
106/D.107
OPT 104
OPT 106
OPT 108
OPTİSYENLİK PROGRAMI 1. SINIF VİZE TARİHLERİ
Ders Adı
Sınav Tarihi
Sınav Saati
Fizik ve Geometrik Optik
II
29.04.2015
11.00-12.00
Görme Optiği I
27.04.2015
14.00-15.00
Göz Anatomisi
22.04.2015
13.00-14.00
Optisyenlik I
24.04.2015
14.00-15.00
TDB 102
Türk Dili II
20.04.2015
11.00-12.00
YDB 102
İngilizce II
20.04.2015
09.30-10.30
AVÜS 1XX
Üniversite Seçmeli Dersi
Ders Kodu
OPT 102
Ders Kodu
ATA 202
OPT 204
OPT 206
OPT 212
MYOS 222
OPTS 210
AMFİ/D.105
D.106/D.107/D.204
AMFİ/D.104
D.104/D.105/D.204
Web Sayfasında
yayınlanacaktır
Web Sayfasında
yayınlanacaktır
Seçmeli Ders Sınav Takvimine Bakınız
OPTİSYENLİK PROGRAMI 2. SINIF VİZE TARİHLERİ
Ders Adı
Sınav Tarihi
Sınav Saati
Atatürk İlkeleri ve İnk.
Tarihi II
21.04.2015
16.00-17.00
Göz Hastalıkları ve
Kontakt Lensler
29.04.2015
09.00-10.00
Optisyenlik III
24.04.2015
15.00-16.00
Optik Aletler ve
Malzemeler Bilgisi
27.04.2015
15.00-16.00
Kalite Yönetim Sistemleri
İşletme Yönetimi II
Sınav Yerleri
22.04.2015
30.04.2015
15.00-16.00
11.00-12.00
Sınav Yerleri
Web Sayfasında
yayınlanacaktır
D.104/D.107
D.104/D.103
D.105/D.103
Amfi/D.104/D.105/D.
106/D.107
D.104/D.107
Ders Kodu
ISG 108
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI 1. SINIF VİZE TARİHLERİ
Ders Adı
Sınav Tarihi
Sınav Saati
Sınav Yerleri
30.04.2015
13.00-14.00
D.104
27.04.2015
22.04.2015
11.00-12.00
10.00-11.00
D.204
D.204
ISG 106
Rapor Yazma Teknikleri
İş Ekipmanlarının
Kullanımında Sağlık ve
Güvenlik Şartları
İş Güvenliği Mevzuatı I
İşçi Sağlığı ve Meslek
Hastalıkları
29.04.2015
09.00-10.00
TDB 102
Türk Dili II
20.04.2015
11.00-12.00
YDB 102
İngilizce II
20.04.2015
09.30-10.30
D.204
Web Sayfasında
yayınlanacaktır
Web Sayfasında
yayınlanacaktır
AVÜS 1XX
Üniversite Seçmeli Dersi
ISG 110
ISG 104
Seçmeli Ders Sınav Takvimine Bakınız
TLT 104
TLT 106
TLT 108
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ 1. SINIF VİZE TARİHLERİ
Ders Adı
Sınav Tarihi
Sınav Saati
Genel Biyokimya
21.04.2015
14.00-15.00
28.04.2015
11.00-12.00
Tıbbi Mikrobiyoloji I
Tıbbi Mikrobiyoloji I
30.04.2015
13.00-14.00
Laboratuvarı
22.04.2015
09.00-10.00
Laboratuvar Kimyası
29.04.2015
09.00-10.00
Fizyoloji
TDB 102
Türk Dili II
20.04.2015
11.00-12.00
YDB 102
İngilizce II
20.04.2015
09.30-10.30
AVÜS 1XX
Üniversite Seçmeli Dersi
Ders Kodu
TLT 102
TLT 104
Ders Kodu
ATA 202
TLT 204
TLT 204
TLT 206
MYO212
MYOS 222
TLTS 214
Sınav Yerleri
AMFİ/D.105
AMFİ/D.104
AMFİ/D.105
AMFİ/D.105
AMFİ/D.105
Web Sayfasında
yayınlanacaktır
Web Sayfasında
yayınlanacaktır
Seçmeli Ders Sınav Takvimine Bakınız
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ 2. SINIF VİZE TARİHLERİ
Ders Adı
Sınav Tarihi
Sınav Saati
Sınav Yerleri
Atatürk İlkeleri ve İnk.
Web Sayfasında
Tarihi II
yayınlanacaktır
21.04.2015
16.00-17.00
Tıbbi Mikrobiyoloji III
D.106
28.04.2015
10.00-11.00
Laboratuvar
24.04.2015
15.00-16.00
D.106
Tıbbi Mikrobiyoloji III
Laboratuvar Uygulaması
29.04.2015
14.00-15.00
D.106
II
27.04.2015
15.00-16.00
D.104
Klinik Biyokimya
Amfi/D.104/D.105/D.
Kalite Yönetim Sistemleri
106/D.107
22.04.2015
15.00-16.00
Tıbbi Laboratuvar
Yönetimi
30.04.2015
15.00-16.00
D.106
YDB 102
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ 1. SINIF VİZE TARİHLERİ
Ders Adı
Sınav Tarihi
Sınav Saati
22.04.2015
10.00-11.00
Genel İktisat
Sağlık Kurumlarında
24.04.2015
09.00-10.00
Kalite Yönetimi
28.04.2015
10.00-11.00
İstatistik
30.04.2015
09.00-10.00
Genel Muhasebe
Türk Dili II
20.04.2015
11.00-12.00
İngilizce II
20.04.2015
09.30-10.30
AVÜS 1XX
Üniversite Seçmeli Dersi
Ders Kodu
MYO 102
SAK 104
MYO 104
MYO 106
TDB 102
Ders Kodu
ATA 202
SAK 204
SAK 206
SAK 208
MYOS 224
MYOS 206
Sınav Yerleri
D.105
D.105
D.104
D.104
Web Sayfasında
yayınlanacaktır
Web Sayfasında
yayınlanacaktır
Seçmeli Ders Sınav Takvimine Bakınız
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ 2. SINIF VİZE TARİHLERİ
Ders Adı
Sınav Tarihi
Sınav Saati
Sınav Yerleri
Atatürk İlkeleri ve İnk.
Web Sayfasında
Tarihi II
yayınlanacaktır
21.04.2015
16.00-17.00
Sağlık Hukuku ve
Mevzuatı
22.04.2015
14.00-15.00
D.202
Hastane Bilgi İşlem
Sistemleri
24.04.2015
15.00-16.00
D.203
Sağlık Kurumları
Yönetiminde Etik ve Hasta
27.04.2015
15.00-16.00
D.203
Hakları
Amfi/D.104/D.105/D.
İş Sağlığı ve Güvenliği
106/D.107
29.04.2015
15.00-16.00
Müşteri İlişkileri Yönetimi
30.04.2015
15.00-16.00
D.203
Download

SHMYO Bahar Dönemi Vize Tarihleri