RASPORED NASTAVE
PRILAGOĐEN STUDENTIMA KOJI STUDIRAJU UZ RAD;
ZIMSKI SEMESTAR ŠKOLSKE 2014/15. GODINE
FAKULTET ZA
MENADŽMENT - FAM
Njegoševa 1a
21205 Sremski Karlovci
+381 (0)21 21 550 45
www. famns.edu.rs
[email protected]
Datum poslednje izmene: 08. septembar 2014. godine; prikaz: po godinama studija /2
Studenti koji studiraju uz rad, I godina studija
Oznaka:
UR-1
Oznaka studijskog programa
IM1-UR
MUM1-UR
MIT1-UR
Sedmica / datum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
10. X 2014.
11. X 2014.
17. X 2014.
18. X 2014.
24. X 2014.
25. X 2014.
31. X 2014.
1. XI 2014.
7. XI 2014.
8. XI 2014.
14. XI 2014.
15. XI 2014.
21. XI 2014.
22. XI 2014.
28. XI 2014.
29. XI 2014.
5. XII 2014.
6. XII 2014.
12. XII 2014.
13. XII 2014.
19. XII 2014.
20. XII 2014.
26. XII 2014.
27. XII 2014.
Predmet: Informatika
Predmet: Osnovi menadžmenta
Učionica: računarska, II sprat
Učionica: broj 1
Nastavnici: doc. dr Momčilo Kokić, Branko Nastavnici: prof. dr Olja Arsenijević, mr Tijana
Bukvić MA
Savić Tot
Predmet: Informatika
Učionica: računarska, II sprat
Nastavnici: doc. dr Momčilo Kokić, Branko
Predmet: Osnovi menadžmenta
Učionica: broj 1
Nastavnici: prof. dr Olja Arsenijević, mr
Bukvić MA
Predmet: Informatika
Učionica: računarska, II sprat
Nastavnici: doc. dr Momčilo Kokić, Branko
Bukvić MA
Tijana Savić Tot
Predmet: Osnovi menadžmenta
Učionica: broj 1
Nastavnici: prof. dr Olja Arsenijević, mr
Tijana Savić Tot
Predmet: Komuniciranje I
Učionica: broj 1
Nastavnik: prof. dr Milica Andevski
Predmet: Komuniciranje I
Učionica: broj 1
Nastavnik: prof. dr Milica Andevski
Predmet: Komuniciranje I
Učionica: broj 1
Nastavnik: prof. dr Milica Andevski
Predmet: Kvantitativne metode
Učionica: broj 3
Nastavnici: prof. dr Nenad Marković, mr Ivan
Šćepanović
Predmet: Uvod u medije
Učionica: broj 1
Nastavnici: prof. dr Goran Bulatović, doc. dr
Ljiljana Bulatović
Predmet: Kvantitativne metode
Učionica: broj 3
Nastavnici: prof. dr Nenad Marković, mr Ivan
Šćepanović
Nastava se održava petkom od 17.00 do 20.00 časova i subotom od 9.00 do 14.00 časova.
Studenti koji studiraju uz rad, II godina studija
Oznaka:
Oznaka studijskog programa
UR-2
Sedmica / datum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
10. X 2014.
11. X 2014.
17. X 2014.
18. X 2014.
24. X 2014.
25. X 2014.
31. X 2014.
1. XI 2014.
7. XI 2014.
8. XI 2014.
14. XI 2014.
15. XI 2014.
21. XI 2014.
22. XI 2014.
28. XI 2014.
29. XI 2014.
5. XII 2014.
6. XII 2014.
12. XII 2014.
13. XII 2014.
19. XII 2014.
20. XII 2014.
26. XII 2014.
27. XII 2014.
IM2-UR
Predmet: Poslovno pravo
Učionica: broj 1
Nastavnici: doc. dr Slobodan Jovanović,
MUM2-UR
Predmet: Teorija i tehnologija filma
Učionica: broj 2
Nastavnici: prof. dr Miloš Babić, Ana
Marija Vojvodić MA
Lakatoš MA
MIT2-UR
Predmet: Upravljanje proizvodnjom
Učionica: broj 3
Nastavnici: prof. dr Ljiljana Miletić, Danijel
Kadarjan MA
Predmet: Organizacija preduzeća
Učionica: broj 2
Nastavnici: prof. dr Dragan Radović, Danijel
Kadarjan MA
Predmet: Produkcija zvuka
Učionica: računarska, I sprat
Nastavnici: Marinko Vukmanović MA
Predmet: Organizacija preduzeća
Učionica: broj 5
Nastavnici: prof. dr Dragan Radović, Danijel
Kadarjan MA
Predmet: Marketing menadžment
Učionica: broj 2
Nastavnici: doc. dr Boris Kuzman, Danko
Damjanović MA
Predmet: Engleski jezik II
Učionica: broj 2
Nastavnici: mr Tanja Radošević, Maja
Vojinović Tomašević MA
Predmet: Marketing menadžment
Učionica: broj 2
Nastavnici: doc. dr Boris Kuzman, Danko
Damjanović MA
Predmet: Marketing menadžment
Učionica: broj 2
Nastavnici: doc. dr Boris Kuzman, Danko
Damjanović MA
Nastava se održava petkom od 17.00 do 20.00 časova i subotom od 9.00 do 14.00 časova.
Predmet: Engleski jezik II
Učionica: broj 2
Nastavnici: mr Tanja Radošević, Maja
Vojinović Tomašević MA
Studenti koji studiraju uz rad, III godina studija
Oznaka:
UR-3
Oznaka studijskog programa
IM3-UR
MUM3-UR
MIT3-UR
Sedmica / datum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
10. X 2014.
11. X 2014.
17. X 2014.
18. X 2014.
24. X 2014.
25. X 2014.
31. X 2014.
1. XI 2014.
7. XI 2014.
8. XI 2014.
14. XI 2014.
15. XI 2014.
21. XI 2014.
22. XI 2014.
28. XI 2014.
29. XI 2014.
5. XII 2014.
6. XII 2014.
12. XII 2014.
13. XII 2014.
19. XII 2014.
20. XII 2014.
26. XII 2014.
27. XII 2014.
Predmet: Upravljanje proizvodnjom
Predmet: Kreativnost
Učionica: broj 3
Učionica: računarska, II sprat Nastavnik: prof. dr
Nastavnici: prof. dr Ljiljana Miletić, Danijel
Kadarjan MA
Predmet: Studije modernosti
Učionica: broj 4
Nastavnici: prof. dr Momčilo Bajac , dr
Tamara Kliček
Predmet: OPIS
Učionica: Branko Radičević
Nastavnik: doc. dr Milan Ćurčić
Momčilo Bajac
Predmet: Kreativnost
Učionica: računarska, II sprat Nastavnik: prof.
dr Momčilo Bajac
Predmet: Programiranje II
Učionica: računarska, I sprat
Nastavnik: dr Aleksandar Radonjić, mr Igor
Ristić
Predmet: Engleski jezik III
Učionica: broj 3
Nastavnici: mr Tanja Radošević, Maja
Vojinović Tomašević MA
Predmet: Engleski jezik II
Učionica: broj 3
Nastavnici: mr Tanja Radošević, Maja
Vojinović Tomašević MA
Predmet: Engleski jezik III
Učionica: broj 3
Nastavnici: mr Tanja Radošević, Maja
Vojinović Tomašević MA
Predmet: Poslovno komuniciranje
Učionica: broj 5
Nastavnik: prof. dr Olja Arsenijević, Sonja
Ivković MA
Predmet: Teorija i tehnologija štampe
Učionica: broj 4
Nastavnik: doc. dr Ljiljana Bulatović, Zita
Buzaši Msc, Danko Damjanović MA
Predmet: Internet tehnologije
Učionica: računarska, I sprat
Nastavnik: doc. dr Mirjana Kranjac, mr Igor
Ristić
Nastava se održava petkom od 17.00 do 20.00 časova i subotom od 9.00 do 14.00 časova.
Studenti koji studiraju uz rad, IV godina studija
Oznaka:
UR-4
Oznaka studijskog programa
IM4-UR
Sedmica / datum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
10. X 2014.
11. X 2014.
17. X 2014.
18. X 2014.
24. X 2014.
25. X 2014.
31. X 2014.
1. XI 2014.
7. XI 2014.
8. XI 2014.
14. XI 2014.
15. XI 2014.
21. XI 2014.
22. XI 2014.
28. XI 2014.
29. XI 2014.
5. XII 2014.
6. XII 2014.
12. XII 2014.
13. XII 2014.
19. XII 2014.
20. XII 2014.
26. XII 2014.
27. XII 2014.
Predmet: Strategijski menadžment
Učionica: broj 5
Nastavnik: doc. dr Đorđe Jovanović, mr
Tijana Savić Tot
MUM4-UR
Predmet: Odnosi sa javnošću
Učionica: Mileva Marić
Nastavnik: prof. dr Goran Bulatović, Milan
MIT4-UR
Predmet: Elektronsko poslovanje
Učionica: računarska, II sprat
Nastavnik: prof. dr Zoran Savić, mr Igor
Bubulj MA
Ristić
Predmet: Inovacije i preduzetništvo
Predmet: Upravljanje kvalitetom
Učionica: broj 4
Učionica: broj 1
Nastavnik: prof. dr Nenad Marković, prof. dr
Nastavnik: doc. dr Đorđe Jovanović, Dubravka
Radaković MA
Olja Arsenijević, Maja Dimić MA, Milan
Bubulj MA
Predmet: Kompjuterska grafika
Učionica: računarska, I sprat
Nastavnik: Ana Lakatoš MA, Zita Buzaši MSc
Predmet: Multimedija
Učionica: Mileva Marić
Nastavnici: Marinko Vukmanović MA
Predmet: Kompjuterska grafika
Učionica: računarska, II sprat
Nastavnik: mr Ivan Šćepanović, Ana Lakatoš
Predmet: Multimedija
Učionica: računarska, II sprat
Nastavnici: mr Ivan Šćepanović,Marinko
MA, Zita Buzaši MSc
Nastava se održava petkom od 17.00 do 20.00 časova i subotom od 9.00 do 14.00 časova.
Vukmanović MA
Download

Raspored nastave za zimski semestar skolske 2014/15 godine