Резултати конкурса
"КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА
НАВОДЊАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014.ГОДИНИ"
Редни број
Подносилац захтева
Место
1
Јосо Мамужић
2
ЗЗ "Вељко Лукић Курјак"
Лукићево
6.393.510,00
3
ЗЗ "Агродунав"
Каравуково
7.000.000,00
4
Сава Лазић
Дероње
47.353,00
5
Мирослав Кудрон
Гложан
25.000,00
6
Раде Божовић
Сивац
220.300,00
7
Властислав Тир
Пивнице
777.103,00
8
Коста Стакић
Бачка Паланка
238.784,00
9
"Телек паприка" д.о.о.
Мартонош
10
Горан Милић
Параге
634.194,00
11
Ђурђија Јовић
Бела Црква
112.709,00
12
Горан Зјачић
Сомбор
480.750,00
13
Мишо Жјак
Лалић
34.167,00
14
Ивана Бошњак
Футог
558.090,00
15
Иштван Шомођи
Нови Кнежевац
106.502,00
16
Милан Лагунџин
Иђош
17
Петар Кећански
Товаришево
746.970,00
18
Мирослав Колесар
Куцура
283.762,00
19
Емил Муртин
Бегеч
20
ДОО "Динамика"
Нови Сад
21
Ђорђе Јанић
Платичево
22
Бранко Манојловић
Ердевик
118.569,00
23
Синиша Михаљ
Никинци
42.354,00
24
Драган Милетић
Витојевци
71.969,00
25
Угљеша Дулић
Суботица
31.937,00
26
Ержебет Месарош
Бачки Виногради
27
Милица Јелић
Параге
28
ПД "Војводина"
Ново Милошево
29
Далибор Попов
Платичево
21.250,00
30
Жељко Вулић
Савино Село
16.258,00
31
Владимир Влашки
Бачка Топола
26.096,00
32
Даниела Тома
33
меса
Нови Сад
34
Мирослав Шунка
Сириг
92.905,00
35
Станка Латиновић
Сириг
62.515,00
36
Војин Васиљевић
Витојевци
122.907,00
37
Ненад Нешић
Визић
375.523,00
38
Александар Марковић
Пландиште
142.747,00
39
Сава Давидов
Дероње
700.000,00
40
Обрад Бајић
Дероње
21.467,00
41
Еуфемија Пашо
Руски Крстур
29.224,00
Датум: 24.9.2014
Љутово
Одобрен износ
у р ј
Гложан
236.160,00
5.766.711,00
33.105,00
82.092,00
4.738.578,00
66.734,00
329.852,00
85.218,00
3.108.418,00
491.000,00
8.000.000,00
Страна 1 од 8
Резултати конкурса
"КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА
НАВОДЊАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014.ГОДИНИ"
42
Мирослав Добросављевић
Банатски Карловац
4.825.942,00
43
Миле Церовић
Банатски Карловац
6.026.117,00
44
Милан Гаћина
Маглић
2.100.000,00
45
Дарко Шурлан
Нови Козарци
46
Бранко Рауза
Силбаш
246.833,00
47
Жељко Шустер
Пивнице
789.612,00
48
Горан Орчић
Доњи Таванкут
249.438,00
49
Самуел Валентик
Бачки Петровац
732.928,00
50
Јан Кукучка
Гложан
687.755,00
51
Милица Влаовић
Ченеј
175.258,00
52
Слободанка Дер
Никинци
41.160,00
53
Драган Ивошевић
Суботица
1.937.875,00
54
Павел Гажа
Гложан
617.120,00
55
Михајло Имрек
Пивнице
589.040,00
56
Владо Булајић
Бачка Паланка
483.500,00
57
Јурај Червенак
Гложан
636.405,00
58
"Аtos fructum" doo
Мала Ремета
59
Силвиа Ујхази
Бачки Виногради
60
Мирон Међеши
Руски Крстур
61
Растислав Балца
Маглић
725.121,00
62
Драган Тртић
Бачка Паланка
483.500,00
63
Нада Карановић
Футог
560.430,00
64
Душан Человић
Србобран
871.228,00
65
Владимир Будински
Руски Крстур
66
Ђорђе Мургашки
Ченеј
67
Жељко Бркић
Степановићево
68
Едит Папајчик
Крушчић
69
Стеван Комазец
Врбас
70
Желислав Трновски
Падина
700.000,00
71
Бошко Олушки
Нови Кнежевац
700.000,00
72
Клара Рекецки
Хоргош
169.451,00
73
Славко Чапко
Руски Крстур
45.890,00
74
Павле Малацко
Руски Крстур
57.918,00
75
Бранислав Гајић
Јарак
20.700,00
76
Јанко Пинћир
Пивнице
822.905,00
77
Никола Мишков
Бачка Паланка
580.406,00
78
Драгослав Стојадинов
Зрењанин
37.573,00
79
Младен Арсенијевић
Банатски Карловац
87.338,00
80
Бранислав Куцурски
Стапар
250.017,00
81
"Туринка" доо
Турија
2.348.679,00
82
Слађана Ботић
Змајево
1.721.417,00
83
ЗЗ "Пољокооп"
Лалић
Датум: 24.9.2014
74.872,00
4.364.309,00
954.014,00
24.373,00
23.260,00
172.492,00
1.372.318,00
184.015,00
34.530,00
876.707,00
Страна 2 од 8
Резултати конкурса
"КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА
НАВОДЊАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014.ГОДИНИ"
84
Михал Хрнчјар
Лалић
667.000,00
85
Слободан Бабић
Госпођинци
804.970,00
86
Мирослав Павчок
Гложан
676.048,00
87
Мира Радосавчевић
Банатски Карловац
270.128,00
88
Мирослав Ступавски
Кулпин
626.748,00
89
Ана Обрадовић
Гложан
690.548,00
90
Деспотово
700.000,00
91
Спасоје Попин
р
Пивнице"
Деспотово
700.000,00
92
Стојан Драшковић
Врбас
50.110,00
93
Стеван Живанов
Бегеч
696.150,00
94
Горан Визин
Доњи Таванкут
244.904,00
95
Веселин Бјелица
Степановићево
1.664.685,00
96
Стеван Мићин
Нови Сад
97
ДОО "ЗК‐Продукт"
Плавна
98
Миленко Регељац
Деспотово
99
Предраг Курјаков
Футог
100
Штефан Стрицки
Селенча
84.750,00
101
Душица Петровић
Јарак
66.743,00
102
Јурај Частван
Селенча
25.657,00
103
Сима Вићентић
Раденковић
31.708,00
104
Михал Џуџар
Руски Крстур
146.078,00
105
Ана Урамова
Гложан
676.106,00
106
Павле Ковачев
Бођани
76.133,00
107
Иван Штимац
Никинци
63.524,00
108
Маринко Милојица
Нови Сланкамен
246.431,00
109
Грујо Богојевић
Бачко Ново Село
700.000,00
110
Александар Сотинац
Бач
666.420,00
111
Раде Кесић
Нови Сланкамен
246.315,00
112
Милан Петрић
Бачка Паланка
483.500,00
113
Јелена Богданов
Ђурђево
540.540,00
114
Стеван Црњак
Деспотово
695.362,00
115
Небојша Нинков
Бегеч
459.186,00
116
Јан Трновски
Падина
700.000,00
117
Раде Клашња
Милетићево
118
Гојко Давидов
Дероње
700.000,00
119
Сима Давидов
Дероње
721.637,00
120
Милош Боснић
Црвенка
775.545,00
121
Милан Шијан
Силбаш
1.072.305,00
122
Здравко Секеруш
Деспотово
700.000,00
123
Лазар Ђукић
Госпођинци
451.806,00
124
Тодор Куљић
Бачка Паланка
125
Мирослав Ђуриш
Гложан
Датум: 24.9.2014
591.669,00
1.213.970,00
696.000,00
1.258.090,00
67.546,00
1.952.466,00
61.722,00
Страна 3 од 8
Резултати конкурса
"КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА
НАВОДЊАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014.ГОДИНИ"
126
Синиша Лукач
Нови Карловци
127
Далибор Хнатко
Бикић До
310.108,00
128
Драги Славујевић
Витојевци
49.650,00
129
Едит Кнежевић
Хоргош
141.450,00
130
Никола Винаји
Руски Крстур
129.783,00
131
Тибор Шафер
Шупљак
320.044,00
132
Бранислав Катић
Рума
676.378,00
133
Павле Пољаковић
Палић
27.072,00
134
Жељко Андрић
Врбас
58.782,00
135
Васо Љешковић
Врбас
77.052,00
136
Тихомир Јовановић
Хртковци
64.335,00
137
Живица Стојков
Црепаја
138
Блаженко Релић
Равње
60.195,00
139
Стеван Бака
Шупљак
30.136,00
140
Павле Црнковић
Платичево
94.500,00
141
"Нови агро" доо
Змајево
142
Душан Јелача
Степановићево
383.000,00
143
Драган Ковачевић
Степановићево
121.217,00
144
Јован Татић
Турија
671.835,00
145
Петар Гајић
Деспотово
676.250,00
146
Иван Гајић
Деспотово
484.000,00
147
Јожеф Керингер
Бечеј
2.749.869,00
148
Петар Гајић
Деспотово
1.174.548,00
149
Милутин Марковић
Платичево
105.420,00
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Славко Колошњаји
Жељко Влаховић
Владо Трусина
Перица Јовић
Маја Влаовић
Томшик Јосип
Милан Шакић
Павел Паленкаш
Владимир Шимек
Јово Пуповац
"Петефи" ДОО
Павел Церовски
Јелица Миљевић
Никола Ратковић
Тивадар Барањаш
Мирослав Валентик
Раде Рапајић
ПП "Сава Ковачевић" АД
Стево Крчмар
Бојан Јешић
Руски Крстур
Крушчић
Селенча
Путинци
Деспотово
Селенча
Апатин
Бачки Петровац
Лалић
Нови Сланкамен
Темерин
Бачки Петровац
Кукујевци
Платичево
Хајдуково
Пивнице
Пригревица
Врбас
Челарево
Доњи Петровци
Датум: 24.9.2014
19.175,00
113.903,00
3.600.000,00
109.650,00
688.109,00
161.833,00
498.840,00
700.000,00
824.633,00
160.508,00
154.183,00
21.459,00
11.966,00
2.617.904,00
700.000,00
606.816,00
50.200,00
63.146,00
1.067.390,00
298.777,00
8.000.000,00
542.500,00
26.012,00
Страна 4 од 8
Резултати конкурса
"КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА
НАВОДЊАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014.ГОДИНИ"
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
Ахмет Зорић
Сава Пандуров
Радомир Григоријевић
Зоран Ћеран
Младен Михајлов
Зоран Гавриловић
Нада Абаџић
Живан Кузмановић
Бранислав Лучар
Златко Данојлић
Зоран Иванковић
Михал Привизер
Карољ Фогаш
Анђелка Ђукић
Никола Јовић
Вилмош Месарош
Милосав Миленковић
Живко Стојаковић
Драгиша Вукашиновић
Милан Милошевић
Антал Шаши
Пера Ђуричков
Лорант Телеки
Далибор Радосављев
Трипо Финџановић
Мирослав Николић
Љиљана Ђукић
Божа Маринков
Радован Пиварски
ДОО "Горан‐Пром"
Иван Хурек
Ненад Радовић
Владо Папак
Мирослав Панкалујић
Милан Кузмановић
Страхиња Ђајић
Гојко Василић
Јован Марјановић
Паулина Тополска
Мирослав Ђуровка
"Ћирић Агро МЂЖ" ДОО
Дејан Чуле
Стана Јакшић
Душан Крчмар
Стеван Моровић
Милан Зарић
Стеван Бељански
Датум: 24.9.2014
Бачко Ново Село
Кикинда
Деспотово
Свилојево
Каћ
Грабовци
Параге
Буђановци
Дероње
Равње
Нова Гајдобра
Кисач
Бачки Виногради
Госпођинци
Рума
Шупљак
Дероње
Брестач
Ашања
Платичево
Дебељача
Дебељача
Хајдуково
Деспотово
Темерин
Деспотово
Госпођинци
Тараш
Товаришево
Бачки Брестовац
Крушчић
Крушедол Прњавор
Биково
Ковин
Футог
Маглић
Равно Село
Светићево
Бачки Петровац
Кисач
Тител
Пригревица
Футог
Челарево
Мол
Бачко Градиште
Пивнице
108.576,00
199.624,00
151.755,00
300.914,00
103.200,00
582.977,00
27.521,00
128.106,00
877.500,00
20.000,00
700.000,00
263.302,00
148.350,00
311.070,00
87.710,00
273.000,00
700.000,00
26.531,00
46.375,00
369.979,00
700.000,00
1.180.741,00
226.250,00
652.707,00
22.650,00
584.350,00
435.708,00
680.947,00
784.137,00
1.922.561,00
54.971,00
1.912.050,00
261.580,00
198.167,00
255.916,00
1.400.000,00
936.425,00
155.986,00
825.514,00
108.557,00
5.383.767,00
463.194,00
489.060,00
71.013,00
697.443,00
1.068.695,00
1.736.981,00
Страна 5 од 8
Резултати конкурса
"КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА
НАВОДЊАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014.ГОДИНИ"
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
Предраг Попадић
Жарко Добричић
Бранислав Баруданов
Биља Пашин
Милан Басарић
Радан Богдановић
Горан Беловуковић
Бранка Велемир
Лаура Коларски
Милица Тонтић
ПП "Економија" ДОО
Мижо Ердељи
Андреј Николић
Недељко Савић
Љубомир Ашћерић
Стеван Шикопарија
Јанко Сабо
Миодраг Поповицки
Душан Петровић
Синиша Мартинов
Никола Ђапић
Златимир Јапуш
Слађана Ребић
Миле Ерцег
Цвијета Пецић
"ДТД Рибарство" доо
Павел Татљак
Милан Кулачин
Тивадар Уларик
Ђорђе Зорић
Гордан Вејић
Јарослав Татљак
Светлана Бељански Кондић
ДОО "Јуарбис"
Денеш Тополчањи
Гојко Пантовић
Пере Маријанушић
Мирослав Дукић
Владимир Црнковић
Миломир Симић
Драгица Јовановић
Лазар Станковић
Стевица Раду
Пера Мари
Никола Нинков
Даниел Лекар
Миленко Мракић
Датум: 24.9.2014
Нови Кнежевац
Дубовац
Дероње
Бачка Паланка
Колут
Кула
Равње
Бачка Паланка
Кулпин
Нови Сад
65.543,00
1.142.783,00
700.000,00
105.861,00
922.822,00
92.961,00
20.574,00
29.332,00
849.764,00
46.607,00
Јарковац
Руски Крстур
Деспотово
Хртковци
Платичево
Жабаљ
Руски Крстур
Сремски Михаљевци
Госпођинци
Ковиљ
Станишић
Ветерник
Зрењанин
Нови Сад
Дероње
Бачки Јарак
Бачки Петровац
Кленак
Бечеј
Степановићево
Кукујевци
Бачки Петровац
Кула
Руски Крстур
Бачко Петрово Село
Нови Сад
Доњи Таванкут
Равње
Платичево
Витојевци
Кикинда
Врдник
Зрењанин
Зрењанин
Србобран
Бачки Петровац
Хртковци
8.000.000,00
60.681,00
104.167,00
49.167,00
19.000,00
1.595.066,00
46.466,00
1.201.651,00
458.287,00
97.101,00
813.237,00
56.510,00
23.752,00
392.355,00
1.386.526,00
8.000.000,00
682.180,00
26.298,00
2.021.062,00
1.219.630,00
398.917,00
700.000,00
63.563,00
855.566,00
681.213,00
21.281,00
71.811,00
24.782,00
218.950,00
28.400,00
219.611,00
1.285.575,00
20.167,00
745.820,00
25.125,00
639.798,00
77.321,00
Страна 6 од 8
Резултати конкурса
"КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА
НАВОДЊАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014.ГОДИНИ"
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
Сандра Бибић
Зоран Ћулибрк
Златко Вуков
Драган Опарница
Весна Илић
Тибор Тури
Драго Шевић
Елеонора Шољмоши
Јожеф Балог
Ненад Савић
Јан Крижов
Мирко Пекар
Бошко Мијатовић
Петар Радојчић
Иван Ходак
Иштван Ердег
Жолт Калман
Милослав Кисеља
Предраг Глушац
Иван Томић
Светко Шкрбић
Марко Кукољ
Никола Иванов
"Доннера" доо
Радослав Рахар
Живан Бојанић
Мирослав Бојанић
Ференц Варга
Стеван Бубуљ
Сoња Туцаков
Златимир Сабо
Владимир Иванов
Милорад Самоловац
Јарослав Татљак
Јан Селештиански
Иван Селештиански
Јене Капоста
Ката Тркуља
Владо Копчански
Цвита Шевар
Рајко Турудић
Драгиша Панкалујић
Златимир Беловуковић
Воја Дугоњић
Ђорђе Гвозденовић
Ђура Атанацковић
Јанко Бучко
Датум: 24.9.2014
Шид
Богојево
Стари Жедник
Нови Жедник
Ковин
Бачки Виногради
Инђија
Бачко Петрово Село
Купусина
Ратково
Селенча
Бегеч
Бачка Паланка
Јазак
Платичево
Бачки Виногради
Војвода Зимоњић
Гложан
Милешево
Нови Сланкамен
Бачка Паланка
Нова Гајдобра
Госпођинци
Рума
Грабовци
Вилово
Вилово
Бачко Петрово Село
Бачка Паланка
Госпођинци
Руски Крстур
Госпођинци
Чуруг
Бачки Петровац
Кулпин
Бачки Петровац
Палић
Колут
Куцура
Петроварадин
Равње
Ковин
Равње
Футог
Ратково
Црепаја
Руски Крстур
221.631,00
1.100.000,00
823.716,00
364.350,00
144.615,00
416.305,00
11.243,00
681.213,00
91.217,00
20.790,00
85.213,00
1.184.050,00
45.425,00
1.305.575,00
54.250,00
66.359,00
525.381,00
502.133,00
284.206,00
482.400,00
537.638,00
373.113,00
488.795,00
1.967.682,00
129.765,00
491.000,00
700.000,00
721.637,00
87.980,00
452.561,00
48.208,00
2.000.000,00
577.840,00
298.496,00
699.660,00
768.690,00
717.534,00
496.701,00
904.420,00
610.155,00
16.459,00
174.003,00
20.141,00
183.875,00
12.513,00
639.582,00
63.762,00
Страна 7 од 8
Резултати конкурса
"КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА
НАВОДЊАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014.ГОДИНИ"
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
Божидар Шћепановић
Даниел Визи
Горан Грубор
Владица Турудић
Душан Кукић
Цветанка Теодоровић
Петар Ботошки
Бранислав Абрахам
Влајко Ошап
Влада Глигоријевић
"Perfect monitoring" doo
Властимир Марковић
Мирослав Рацков
"Форма‐БМ" доо
Ристо Поповић
АД ПД "Маглић"
Јан Танцик
Даница Васић
Никола Ошап
Лазар Стојшин
Маринко Бубњевић
Мирослав Маринковић
Драган Видовић
Златимир Бучић
Никола Сопка
Бранислав Зеленовић
Милан Тодоровић
Стеван Војновић
Миленко Пaуновић
Александар Степанов
Жарко Милутиновић
Еленка Вуколић
Радован Николић
Миленко Бељин
Михаљ Гере
Јанко Џуџар
Јосип Прћић
Тамара Прћић
Тодор Панић
Мирослав Попов Жикелић
Бранислав Маровић
Душко Крњаић
Датум: 24.9.2014
Ратково
Кулпин
Кукујевци
Раденковић
Равње
Никинци
Каћ
Бачки Петровац
Жабаљ
Дероње
Панчево
Змајево
Змајево
Стара Пазова
Кула
Маглић
Бачки Петровац
Ашања
Госпођинци
Госпођинци
Госпођинци
Госпођинци
Футог
Равње
Руски Крстур
Сириг
Витојевци
Буђановци
Јарак
Нови Сад
Рума
Бингула
Банатски Карловац
Жабаљ
Ново Орахово
Руски Крстур
Горњи Таванкут
Горњи Таванкут
Ириг
Госпођинци
Нови Сланкамен
Добринци
24.031,00
1.338.032,00
804.813,00
54.848,00
40.500,00
22.875,00
33.130,00
666.900,00
469.056,00
35.958,00
159.775,00
2.009.243,00
1.955.173,00
520.799,00
594.510,00
722.192,00
21.355,00
11.475,00
440.450,00
511.191,00
149.017,00
433.988,00
330.287,00
28.480,00
37.223,00
517.741,00
38.299,00
53.700,00
245.354,00
90.854,00
22.500,00
195.073,00
1.345.335,00
2.254.050,00
542.340,00
33.817,00
270.886,00
264.333,00
286.646,00
447.608,00
274.704,00
24.363,00
Страна 8 од 8
Download

Конкурс за доделу подстицајних средстава за суфинансирање