Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
053
087
180
088
086
089
105
150
145
095
057
058
073
166
181
182
184
183
185
001
162
147
146
148
163
141
160
159
017
016
104
157
158
103
102
106
101
041
165
170
075
044
047
009
012
081
168
167
080
006
055
056
109
007
108
023
022
020
137
013
014
008
025
021
026
054
011
Кућни
број
Власник
(додатак)
Анчић Ц. Спасоје
Вуковић Ј. Спасоја
Вуковић М. Иван
Вуковић М. Цвијетин
Вуковић Н. Перо
Вуковић Ц. Михајло
Гаврић Г. Саво
Грујић М. Иван
Грујић М. Саво
Ђукановић М. Јела
Зарић А. Душан
Зарић А. Станко
Јелић П. Богољуб
Јелић П. Бранислав
Јешић Ђ. Јован
Јешић Н. Мирко
Јешић Н. Ратко
Јешић С. Крстина
Јешић Т. Љубица
Јовановић Б. Маријан
Јовановић Ђ. Недељко
Јовановић Ж. Михајло
Јовановић Ж. Петар
Јовановић Ж. Цвијетин
Јовановић З. Неђељко
Јовановић К. Витомир
Јовановић К. Крстивоје
Јовановић К. Чедомир
Јовановић М. Благоје
Јовановић М. Добривоје
Јовановић Н. Драган
Јовановић Н. Перо
Јовановић П. Драгомир
Јовановић Р. Милан
Јовановић Т. Млађен
Јовановић Т. Станко
Јовановић Ц. Милован
Јовановић Ц. Радивоје
Јовичић Д. Будимир
Јовичић Р. Цвјетко
Какуча М. Стана
Крстић Б. Радован
Крстић М. Станимир
Крстић Р. Радивоје
Крстић С. Милорад
Кујунџић В. Неђо
Кујунџић К. Велимир
Кујунџић П. Дико
Кујунџић С. Роса
Лазаревић Ж. Перо
Лазаревић М. Ђорђије
Лазаревић М. Живан
Лукић В. Стојан
Лукић Д. Петра
Лукић Ц. Јовица
Максимовић Д. Милан
Максимовић Д. Перо
Максимовић Д. Тешо
Максимовић Ж. Милорад
Максимовић Ж. Михајло
Максимовић Ж. Недељко
Максимовић Ј. Михајло
Максимовић Ј. Триша
Максимовић Л. Милена
Максимовић Л. Радивоје
Максимовић М. Бранко
Максимовић М. Вујо
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
064
018
004
002
118
040
172
152
153
123
122
005
117
048
003
126
143
050
144
039
046
043
140
015
142
136
067
133
132
131
134
129
130
094
149
074
052
049
051
125
135
151
120
119
154
045
107
079
083
035
034
037
036
038
019
156
128
155
124
127
066
068
121
093
010
092
138
Кућни
број
Власник
(додатак)
Максимовић Н. Стево
Максимовић О. Божо
Максимовић О. Душан
Максимовић Т. Цвијетин
Маријановић М. Станимир
Марјановић В. Славољуб
Марјановић Ђ. Иванка
Марјановић Ђ. Митар
Марјановић Ђ. Недељко
Марјановић Ј. Милојица
Марјановић Ј. Митар
Марјановић К. Велимир
Марјановић Н. Василије
Марјановић Р. Обрен
Марјановић С. Влајко
Миливојевић Ж. Драго
Митровић Б. Божана
Митровић Д. Милорад
Митровић М. Слободан
Митровић Н. Лазар
Митровић Н. Пантелија
Митровић Н. Цвијан
Митровић П. Јоцо
Митровић П. Милан
Митровић П. Станко
Михајловић Д. Владимир
Михајловић Ђ. Славко
Михајловић Ж. Иван
Михајловић Ж. Милан
Михајловић Ж. Перо
Михајловић Ж. Тешо
Михајловић П. Цвијетин
Михајловић Т. Марко
Михајловић Ц. Стана
Николић И. Рајо
Николић М. Марко
Нинић В. Милан
Нинић В. Милорад
Нинић В. Цвико
Нинић И. Томо
Нинић Цвија
Новаковић Б. Милојко
Новаковић Ђ. Бранко
Новаковић Ђ. Милорад
Новаковић М. Митар
Остојић В. Живан
Остојић Ј. Љубо
Оџаковић М. Драго
ОШ Б. Брдо
Павловић В. Димитрије
Павловић В. Петар
Павловић М. Павле
Павловић М. Трипун
Павловић Н. Милан и Милорад
Павловић П. Милорад
Пајкановић В. Иван
Пајкановић В. Љубомир
Пајкановић В. Славко
Пајкановић Ђ. Пантелија
Пајкановић И. Небојша
Пајкановић К. Иван
Пајкановић М. Костадин
Пајкановић М. Недељка
Пајкановић Н. Јефто
Пајкановић Р. Смиља
Пајкановић Ч. Перо и Ристо
Перић Ј. Маријан
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бобетино Брдо
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
091
161
099
100
097
098
112
113
110
084
111
171
082
062
164
028
031
029
030
033
027
032
061
060
078
090
024
114
115
070
096
069
175
174
173
139
178
177
176
169
042
076
077
063
085
072
179
065
059
116
071
055
016
083
081
080
067
069
053
054
068
052
051
071
028
036
087
Кућни
број
Власник
(додатак)
Радић Ђ. Божо
Радић З. Бојана
Радић М. Стојан
Радић Н. Иван
Радић Н. Маријан
Радић Н. Радо
Радић О. Маријан
Радић П. Ђојо
Радић Р. Зоран
Радић С. Драго
Радић С. Теодор
Радић С. Теодор
Радић Ц. Бранко
Радовановић Бранка Угљеша
Радовановић Д. Богољуб
Радовановић Д. Спасоје
Радовановић Ђ. Недељко
Радовановић И. Симо
Радовановић Ј. Митар
Радовановић Ј. Саво
Радовановић К. Млађен
Радовановић Љ. Горан
Радовановић Р. Бранко
Радовановић С. Душан
СП Црква
Станковић М. Драгица
Стевановић Н. Цвијета
Стојановић В. Ђорђо
Стојановић В. Саво
Стојановић Љ. Ристо
Стојановић М. Радивоје
Стојановић М. Станимир
Теодоровић В. Никола
Теодоровић В.Тришо
Теодоровић Ђ. Петар
Теодоровић Ј. Мара
Теодоровић Ј. Радислав и др.
Теодоровић М. Богољуб и др.
Теодоровић Р. Ристо
Теодоровић Ц. Лука
Тодорчевић Г. Илија
Трифковић Ж. Андрија
Трифковић Ж. Васо
Трифковић М. Алекса
Трифковић М. Војислав
Трифковић М. Гацо
Трифковић М. Микослав
Трифковић Р. Миросав
Тришић Б. Јока
Тришић П. Аница
Читаоница
Благојевић Б. Митар
Божић В. Ратко
Божић Ј. Цвијан
Божић Н. Борислав
Божић уд. Нене Стака
Гајић Љ. Спасенија
Гајић М. Бранко
Гајић М. Будимир
Гајић М. Гавро
Гајић Р. Перо
Гајић Т. Данило
Гајић Т. Миладин
Димитрић Д. Милан
Димитрић Ј. Жељко
Димитрић Милош
Илић Слободан
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
089
059
045
046
047
015
060
061
026
048
008
077
027
003
009
004
011
013
010
012
076
070
007
005
086
085
088
084
006
023
049
043
041
040
017
038
056
032
058
079
078
075
097
092
033
014
090
091
093
096
094
095
029
066
039
050
064
030
063
062
065
022
025
020
031
019
021
Кућни
број
Власник
(додатак)
Јанковић С. Драго
Којић Г. Вукашин
Којић И. Чедо
Којић Илија
Којић Ј. Вељко
Којић П. Горан
Којић С. Ацо
Којић С. Перо
Којић Ц. Милорад
Којић Ч. Драган
Лакић Б. Милан
Лакић В. Стеван
Лакић Г. Драган
Лакић Д. Миладин
Лакић Љ. Ђорђија
Лакић М. Витомир
Лакић М. Мирослав
Лакић М. Спасоје
Лакић Р. Данило
Лакић С. Бошко
Лакић уд. Гојка Нада
Маглајчевић Милош
Манојловић Д. Горан
Милетић уд. Боце Радојка
Милетић В. Богољуб
Милетић В. Саво
Милетић Д. Јован
Милетић Д. Цвијан
Милетић К. Радо
Милетић М. Милован
Мићић Перо
Михајловић, рођ. Маглајчевић, Бранка
Остојић М. Цвијан
Остојић С. Милош
ОШ Бријест
Пајић Б. Василија
Пајић Л. Јован
Пајић М. Бошко
Пајић уд. Моме Драгица
Перић Б. Милован
Перић М. Перо
Перић Цвико
Петковић Б. Јаков
Петковић В. Радо
Петковић Ј. Милош
Петковић М. Милосава
Петковић О. Цвјетко
Петковић С. Божидар
Петковић С. Брањо
Петковић С. Лазар
Петковић уд. Боре Стака
Петковић Ц. Јово
Петровић Б. Станко
Петровић Д. Мишко
Петровић Ђ. Мишо
Петровић М. Милан
Петровић С. Брањо
Петровић С. Милисав
Петровић С. Славо
Петровић С. Томо
Петровић уд. Драге Ружица
Радовановић Боцо
Радовановић В. Живан
Радовановић Д. Бранко
Радовановић Ж. Драган
Радовановић М. Јован
Радовановић Р. Милован
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Бријест
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
057
082
098
024
001
002
044
037
073
042
074
034
035
072
018
036
026
108
126
089
124
007
088
109
008
073
087
074
011
019
131
071
070
016
102
035
068
037
018
072
103
105
091
099
067
104
100
081
085
101
098
112
058
060
057
059
084
086
020
053
090
014
015
013
004
010
005
Кућни
број
Власник
(додатак)
Спасојевић Д. Бато
Станојевић Н. Остоја
Стјепановић уд. Ненада Јулка
Стојишић Т. Драгица
Тасовац Брањо
Тасовац Љубо
Тојић С. Војко
Томић Б. Милан
Томић Б. Милан
Томић Бранка Цвјетко
Томић З. Живан
Томић М. Миладин
Томић С. Милан
Томић уд. Бранка Цвија
Читаоница МЗ Бријест
Антић Неђо
Антић Остоја
Бошковић Аксо
Бошковић Боро
Бошковић Бранко
Бошковић Васо
Бошковић Душко
Бошковић Јованка
Бошковић Радо
Бошковић Тејо
Васић Василија
Васић Васо
Васић Владимир
Васић Влајко
Васић Драго
Васић Душко
Васић Ђоко
Васић Живан
Васић Јован
Васић Јово
Васић Љубомир
Васић Љубомир
Васић Миломир
Васић Мирослав
Васић Мићо
Васић Михајло
Васић Неђо
Васић Раде
Васић Раденко
Васић Радивоје
Васић Радо
Васић Ратко
Васић Симо
Васић Србо
Васић Србо
Васић Цвико
Васић Цвико
Гајић Васо
Гајић Васо
Гајић Гојко
Гајић Доброслав
Гајић Јово
Гајић Јово
Гајић Милан
Гајић Радислав
Гашић Јован
Ђокић Алекса
Ђокић Стево
Ђокић Цвико
Ђурић Горан
Ђурић Драгица
Ђурић Ђоко
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
107
106
006
031
033
009
027
121
022
092
045
054
039
050
017
127
047
046
048
061
012
003
021
093
051
077
083
032
079
132
125
034
080
083
082
078
116
075
056
055
069
076
134
133
052
111
095
065
062
064
063
023
122
025
120
094
030
123
119
029
028
117
024
110
001
096
066
Кућни
број
Власник
(додатак)
А
Б
Ђурић Ђоко
Ђурић Живан
Ђурић Милан
Ђурић Неђо
Ђурић Пајо
Ђурић Стојанка
Јевтић Пајо
Јокић Миленко
Којић Васо
Лујић Боро
Лујић Васо
Лујић Гајо
Лујић Горан
Лујић Данило
Лујић Митар
Лујић Недељко
Лујић Обрен
Лујић Стојан
Лујић Цвико
Лукић Јово
Лукић Миодраг
Лукић Стјепан
Марковић Милутин
МЗ читаоница
Миљић Васиљ
Миљић Васо
Миљић Васо
Миљић Гавро
Миљић Драган
Миљић Драган
Миљић Душанка
Миљић Ђоко
Миљић Живан
Миљић Илија
Миљић Јован
Миљић Миливоје
Миљић Недељко
Миљић Обрад
Миљић Пајо
Миљић Ристо
Миљић Саво
Миљић Саво
Миљић Стојан
Миљић Цвико
Миљић Цвјетко
Накић Неђо
Основна школа
Петровић Весна
Петровић Лазо
Петровић Неђо
Петровић Пано
Попадић Васо
Попадић Драго
Попадић Жељко
Попадић Јово
Попадић Лазо
Попадић Милан
Попадић Милан
Попадић Неђо
Попадић Раде
Попадић Раденко
Попадић Ристо
Попадић Стојан
Рицхард Мара
Симикић Милорад
Сићановић Симана
СП Црква
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Брусница
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
115
113
129
042
043
044
038
040
041
130
097
049
114
128
118
002
074
001
004
003
002
019
018
012
008
036
039
037
034
035
038
086
087
084
085
006
060
064
065
062
067
061
063
059
066
048
045
052
088
069
070
072
071
068
014
021
020
010
011
013
009
016
049
015
044
046
075
Кућни
број
Власник
(додатак)
Стевановић Босиљка
Стевановић Васо
Стевановић Васо
Стевановић Драго
Стевановић Здравко
Стевановић Лазар
Стевановић Милка
Стевановић Милко
Стевановић Миломир
Стевановић Миломир
Стевановић Славко
Стевановић Цвико
Стевановић Цвико
Стевановић Цвјетко
Филиповић Цвија
ШГ Мајевица
Антић Цвјетко
Благојевић Зоран
Благојевић Милорад
Благојевић Пајо
Благојевић Радојка
Васић Жељко
Васић Милован
Гаврић Боро
Гаврић Бранислав
Гаврић Драган
Гаврић Ђоко
Гаврић Жељко
Гаврић Љубо
Гаврић Марко
Гаврић Милан
Давидовић Ана
Давидовић Драган
Давидовић Слободанка
Давидовић Стојан
Ђурић Здравко
Којић Живан
Којић Јоцо
Којић Јоцо
Којић Косто
Којић Мика
Којић Милорад
Којић Остоја
Којић Цвијетин
Којић Цвјетко
Крстић Далибор
Крстић Цвјетко
Лазаревић Срећко
Ловачко удружење
Лујић Живан
Лујић Јово
Лујић Микан
Лујић Неђо
Лујић Цвјетко
Лукић Жарко
Лукић Живан
Лукић Лука
Лукић Љубо
Лукић Милан
Лукић Миливоје
Лукић Митар
Лукић Ненад
Лукић Стоко
Лукић Цвијан
МЗ Вакуф
МЗ Вакуф
Миљић Спасоје
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вакуф
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
025
024
023
026
005
022
028
042
081
047
041
040
043
080
050
007
030
033
032
017
029
031
027
058
057
051
082
089
073
076
078
077
054
055
056
053
083
079
146
147
148
149
129
130
131
037
123
108
109
025
155
022
135
136
024
080
133
162
027
033
034
103
144
061
057
063
064
Кућни
број
Власник
(додатак)
Митровић Душан
Митровић Јовика
Митровић Митар
Митровић Неђо
Митровић Обрад
Митровић Станимир
Мићановић Борислав
Михајловић Боро
Михајловић Душан
Михајловић Жико
Михајловић Миливоје
Михајловић Неђо
Михајловић Радивоје
Михајловић Ратко
Николић Миленко
Пантић Боро
Петровић Бранко
Петровић Драган
Петровић Зоран
Петровић Јово
Петровић Милан
Петровић Раде
Петровић Радислав
Попадић Миле
Попадић Срето
Попадић Цвико
Радић Лазар
Савић Боро
Симанић Станко
Симеуновић Стевика
Симеуновић Стојан
Симеуновић Цвјетко
Станишић Војислав
Станишић Живан
Станишић Стојан
Станишић Цвјетко
Стојановић Петко
Црква
Анђић Луке Јела
Анђић Луке Јоцо
Анђић Луке Неђо
Анђић Луке Радислав
Анђић Митра Вујадин
Анђић Митра Живпјин
Анђић Митра Љубо
Бјелетић С Марина и Т Слађа
Богдановић Дике Жељко
Богдановић Дике Мило
Богдановић Дике Славко
Гаврић Милош
Гајић Јове Славко
Гарић Стево
Ерић Мило
Ерић Митра Вајо
Ивановић Миленка Зоран
Јањић Мило
Јовић Живана Драган
Јовић Слободан
Ковачевић Будимка Милорад
Ковачевић Здравка Митар
Ковачевић Здравка Радивоје
Ковачевић Радивоје
Лазаревић Луке Цвијан
Лукић Александра Перо
Лукић Александра Цвијан
Лукић Боје Драган
Лукић Веселина Лука
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
059
161
062
075
076
074
160
124
006
107
110
077
078
079
026
125
126
097
137
116
013
053
113
007
049
050
060
051
106
052
048
011
121
068
070
012
071
067
083
142
029
152
143
019
014
015
016
017
018
040
039
021
035
036
023
038
132
044
151
119
118
047
154
082
105
104
081
Кућни
број
Власник
(додатак)
Лукић Веселина Милан
Лукић Веселина Славко
Лукић Јове Крсто
Лукић Мике Милан
Лукић Мике Миленко
Лукић Мике Перо
Лукић Славке Милан
МЗ Вукосавци гробљанска зграда
Мијатовић Зоран
Мијатовић Јове Душан
Мијатовић Радо
Мијатовић Саве Којо и Обрен
Мијатовић Тешана Брањо
Мијатовић Тешана Ристо
Миловановић Остоје Јелка
Мирковић Борислав
Мирковић Борислав
Мирковић уд. Раде Нада
Митрић Јове Нада
Митрић Стеве Сретен
Митровић Аћана Цвјетко
Митровић Благоја Ристо
Митровић Ђорђе Бранко и Сретен
Митровић Јована Винко
Митровић Љубе Милада
Митровић Љубе Милан
Митровић Љубе Милорад
Митровић Млађена Милица
Митровић Ратка Милорад
Митровић Саве Цвјетко
Митровић Славке Божидар
Митровић уд. Моме Стана
Митровић уд. Спасоја Мара
Михајловић Боса
Михајловић Будимка Јовица
Михајловић Симе Илија
Михајловић Трипуна Михајло
Михајловић Трипуна Радивоје
Михајловић Цвијана Сртојанка
Мојић Раје Милица
Мотел Вукосавци
Недић Дејан
Нинић Ђоке Рајо
Новаковић Јована Грујица
Новаковић Цвике Михајло
Новаковић Цвике Новак
Новаковић Цвике Тошо
Новаковић Цвјетка Славко
Новаковић Цвјетка Томо
Пајкановић Ваје Станко
Пајкановић Вељке Веселин
Пајкановић Живка Милорад
Пајкановић Јована Радо
Пајкановић Јована Ристо
Пајкановић Лазара Драго
Пајкановић Раде Јован
Пантић Анка
Перић Радована Живорад
Петровић Недо
Поповић Спасоје
Поповић Станко
Поповић Стеве Драган
Продавница
Рикановић Душана Ђорђо
Рикановић Јована Јован
Рикановић Јована Јовица
Рикановић Мика
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Јабланица
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Вукосавци
Јабланица
005
086
072
091
090
099
098
150
153
041
138
069
145
094
093
092
139
102
128
157
134
030
004
120
009
008
073
087
114
054
117
141
089
058
010
088
140
122
055
056
002
085
084
115
112
032
096
020
028
001
095
003
065
156
043
042
158
066
159
045
046
127
031
100
101
111
194
Кућни
број
Власник
(додатак)
Рикановић Милорад
Рикановић Милорада Драго
Рикановић Пере Драгослав
Рикановић Спасоја Бранка
Рикановић Цвијетина Васо
Рикић Благоја Гопа
Рикић Јована Блашко
Рикић Радислав
Ристић Милош
Ристић Неђе Милена
Ристић Радивоје
Ристић Станка Ђорђо
Ристић Цвијана Спасоје
Савић Јово
Савић Ристо и Јово
Савић Сара
Седларевић Драган
Симеуновић Ђоке Јагода
Симеуновић Србе Слободан
Симеуновић Србе Слободан и Мика
Симикић Јовика
Симикић Обрад
Симић Срете Новка
Спасојевић Бранка
Спасојевић Драге Зоран
Спасојевић Драге Слободан
Спасојевић Илија
Спасојевић Косте Мара
Спасојевић Мике Слободан
Спасојевић Милан
Спасојевић Милана Загорка
Спасојевић Милана Радо
Спасојевић Млађена Миливоје
Спасојевић Неђе Вељко
Спасојевић Неђе Драго
Спасојевић Раде Млађен
Спасојевић Раде Славиша
Спасојевић Ратка Васо
Спасојевић Ристе Драган
Спасојевић Спасоја Симо
Спасојевић Трипуна Милутин
Спасојевић Трипуна Митар
Спасојевић Трипуна Ристо
Спасојевић уд. Млађена Стана
Спасојевић Цвијана Обрад
Спомен кућа
Стевић Ивана Душко
Стевић Пере Владимир
Стевић Ристе Миливоје
Стевић Томе Јован
Стевић Трипуна Цвијан
Стевић Цвијана Трипун
Стјепановић Веселина Вељко
Телалбашић Ратка Бранка
Тешић Бошка Душан
Тешић Бошка Ђоко
Тешић Неђе Бранко
Тешић Неђе Обрад
Тешић Раде Слободан
Тешић уд. Бранка Милка
Тешић уд. Бранка Милка
Чаловић Д. Санвила и Пудар Д. Свјетлана
Читаоница МЗ Вукосавци
Шакотић Луке Димитрије
Шакотић Нене Миливоје
Шакотић Радо
Абаџић Аница
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
184
200
116
169
170
231
176
179
167
166
201
196
163
175
234
165
171
177
172
168
174
162
195
193
161
164
257
334
330
335
153
308
313
312
332
309
315
217
333
331
338
319
336
208
314
111
323
110
327
326
160
322
199
198
325
230
229
159
205
321
324
329
328
264
254
287
252
Кућни
број
Власник
(додатак)
Абаџић Божидар
Абаџић Борка
Абаџић Драган
Абаџић Драго
Абаџић Драгутин
Абаџић Душан
Абаџић Ђорђо
Абаџић Ђорђо
Абаџић Жељко
Абаџић Живојин
Абаџић Јован
Абаџић Љубо
Абаџић Миливоје
Абаџић Милисав
Абаџић Неђо
Абаџић Р. Спасоје
Абаџић Ристо
Абаџић С. Радо
Абаџић С. Симо
Абаџић Саватија
Абаџић Симо
Абаџић Славиша
Абаџић Срето
Абаџић Стојан
Абаџић Цвијан
Абаџић Цвијетин
Алексић Тодор
Божић Божица
Божић Вујадин
Божић Гавро
Божић Драгиња
Божић Душан
Божић Душан
Божић Ђоко
Божић Марко
Божић Микајло
Божић Милан
Божић Ненад
Божић Обрен
Божић П. Богослав
Божић Р. Милан
Божић Савка
Божић Саво
Божић Слађан
Божић Слободан
Божић Смиљка
Божић Стевика
Божић Цвијетин
Бојкић Борислав
Бојкић Вајко
Бојкић Димитрије
Бојкић Ђорђо
Бојкић Зоран
Бојкић Илија
Бојкић Љубо
Бојкић Марко
Бојкић Миле
Бојкић Мићо
Бојкић Н. Зоран
Бојкић Радислав
Бојкић Саво
Бојкић Слободан
Бојкић Цвјетко
Видовић Борислав
Видовић Драго
Видовић Ђоко
Видовић Живан
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
263
213
267
262
307
261
265
259
053
052
059
288
289
275
004
006
008
005
247
007
002
003
001
035
036
318
106
317
258
211
090
091
069
071
033
092
070
072
133
137
130
132
178
173
129
134
136
128
135
078
221
058
067
074
057
056
311
073
089
081
310
068
083
019
190
182
192
Кућни
број
Власник
(додатак)
Видовић Живан
Видовић Илија
Видовић Лука
Видовић Недељко
Видовић Никола
Видовић Радоје
Видовић Славица
Видовић Стјепо
Влачић Драго
Гашић Жико
Гашић Миленко
Драгић Боро
Драгић Рикан
Драгић Стојан
Ђокић Бранко
Ђокић Градимир
Ђокић Драган
Ђокић Ђоко
Ђокић Жељко
Ђокић Живан
Ђокић Недељко
Ђокић Тешо
Ђокић Цвијетин
Ђурић Марија
Ђурић Стојан
Ерић Ђоко
Ерић Недељко
Ерић Ристо
Зекић Ана
ЗЗ Дојчин Лукић Лопаре
Илић Бошко
Илић Жељко
Илић Милутин
Илић Ненад
Илић Радо
Илић Ристо
Илић Славиша
Илић Цвјетислав
Јаковљевић Винко
Јаковљевић Горан
Јаковљевић Дана
Јаковљевић Душан
Јаковљевић Живан
Јаковљевић И. Цвјетан
Јаковљевић Љубица
Јаковљевић Милан
Јаковљевић Раја
Јаковљевић Савка
Јаковљевић Цвјетан
Јанковић Ана
Јанковић Вајко
Јанковић Војо
Јанковић Горан
Јанковић Госпава
Јанковић Јован
Јанковић Јовица
Јанковић Крунислав
Јанковић М. Горан
Јанковић Марко
Јанковић Ненад
Јанковић Обрад
Јанковић Цвјетан
Јанковић Цвјетан
Јевтић Цвјетко
Јеремић Анђелко
Јеремић Душко
Јеремић Предраг
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
183
180
181
049
012
028
027
015
016
337
048
014
214
060
055
150
237
236
155
218
120
154
157
119
118
156
061
018
034
026
281
086
050
022
079
084
080
023
063
054
032
010
085
011
021
087
051
039
232
043
044
046
037
115
042
041
038
047
040
020
045
024
025
210
260
202
203
Кућни
број
Власник
(додатак)
Јеремић Ратко
Јеремић Томо
Јеремић Цвико
Јовић Давор
Јовић Зоран
Јовић Јован
Јовић Јовика
Јовић Мићо
Јовић Мићо
Јовић Остоја
Јовић Рико
Јовић Стојан
Јовић Цвјетко
Клајн Алфонс
Ковачевић Бранко
Крстић Боро
Крстић Властимир
Крстић Драган
Крстић Душко
Крстић Јово
Крстић Крста
Крстић Крстимир
Крстић Миливоје
Крстић Мило
Крстић Радивоје
Крстић Радоје
Лазаревић Зора
Лазаревић Славка
Лазић Вид
Лазић Саво
Лакић Живко
Лукић Велемир
Лукић Весна
Лукић Драган
Лукић Драган
Лукић Јовица
Лукић Лука
Лукић Миладин
Лукић Мило
Лукић Милорад
Лукић Петко
Лукић Радивоје
Лукић Ристо
Лукић Симо
Лукић Стевика
Лукић Стевица
Максимовић Гавро
Максимовић Горан
Максимовић Жарко
Максимовић Илија
Максимовић Јово
Максимовић Марко
Максимовић Милорад
Максимовић Михајло
Максимовић Неђо
Максимовић Радивоје
Максимовић Ристо
Максимовић Ристо
Максимовић С. Драго
Максимовић Стево
Максимовић Ц. Драго
Максимовић Цвјетан
Максимовић Цвјетан
МЗ Јабланица
Микеља Тешић Музеј
Милић Драган
Милић Жељко
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
340
122
144
123
009
143
121
251
274
270
220
075
273
269
108
114
088
077
272
076
271
113
212
253
117
029
290
316
031
030
291
062
204
112
292
013
219
105
152
197
320
296
294
298
283
300
285
299
268
284
255
278
293
280
109
301
279
282
295
266
216
297
215
082
276
238
256
Кућни
број
Власник
(додатак)
Милић Ристо
Миловановић Драгиша
Миловановић Мило
Миловановић Недељко
Миловановић Петра
Миловановић Спасенија
Миловановић Стево
Миљановић Василија
Миљановић Живан
Миљановић Зора
Миљановић Лазар
Миљановић Лазо
Миљановић Миле
Миљановић Милорад
Миљановић Миљан
Миљановић Мирослав
Миљановић Петко
Миљановић Петра
Миљановић Предраг
Миљановић Рајка
Миљановић Рајко
Миљановић Симеун
Миљановић Споменка
Митровић Милица
Мићановић Петра
Михајловић Драган
Михајловић Јован
Михајловић Јока
Михајловић Љепојка
Михајловић Мика
Михајловић Стојан
Николић Бојан
Николић Драго
Николић Славко
Николић Стојко
Новаковић Мило
Османовић Зорица
Основна школа
Пантић Ратко
Петковић Милан
Петковић Перо
Петрић Б. Зоран
Петрић Вајко
Петрић Васиљко
Петрић Винка
Петрић Ђорђо
Петрић Крста
Петрић Милан
Петрић Миленко
Петрић Милица
Петрић Милутин
Петрић Миљан
Петрић Мићо
Петрић Неђо
Петрић Озренка
Петрић Панто
Петрић Р. Стојан
Петрић Р. Стојан
Петрић Радислав
Петрић Саво
Петрић Славиша
Петрић Спасоје
Петрић Стана
Петрић Стоја
Петрић Урош
Петрић Цвијан
Петрић Цвјетан
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
017
286
249
065
064
066
158
302
306
304
209
206
207
277
099
107
191
146
149
095
303
093
094
100
097
147
098
101
151
305
226
103
189
227
096
145
188
102
228
246
223
224
244
239
222
245
241
242
243
225
240
148
235
233
250
131
125
139
138
127
140
124
141
126
339
248
186
Кућни
број
Власник
(додатак)
Радић Драган
Рикановић Мика
Ристић Драган
Ристић Драгица
Ристић Драгиша
Ристић Сава
Савић Митар
Симић Боро
Симић Јово
Симић Цвико
СП Црква
Станковић Горан
Станковић Недељко
Станковић Роса
Стевановић Војо
Стевановић Гавро
Стевановић Драган
Стевановић Драгољуб
Стевановић Ђоко
Стевановић Ђорђо
Стевановић Жико
Стевановић И. Јова
Стевановић Иљо
Стевановић Костадин
Стевановић Крсто
Стевановић Љубомир
Стевановић Милак
Стевановић Милан
Стевановић Милан
Стевановић Миленко
Стевановић Неђо
Стевановић Остоја
Стевановић Петра
Стевановић Ристо
Стевановић Славка
Стевановић Томислав
Стевановић Тришо
Стевановић Цвијетин
Стевановић Чедо
Стевић Живан
Стевић Манојло
Стевић Милан
Стевић Миле
Стевић Мило
Стевић Митар
Стевић Неђо
Стевић Танацко
Стевић Танацко
Стевић Тешо
Стевић Цвијетин
Стевић Цвико
Стокић Српко
Тадић Неђо
Тадић Петра
Тешић Митар
Тодић Јела
Тодић Манојло
Тодић Милан
Тодић Обрад
Тодић Перо
Тодић Ристо
Тодић Славица
Тодић Стевика
Тодић Цвијетин
Тодоровић Станиша
Томић Млађен
Трупинић Бојан
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Јабланица
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
142
187
185
104
019
025
021
017
020
022
018
016
041
039
037
084
038
042
040
083
062
023
063
053
027
026
056
004
006
001
003
075
058
077
078
079
076
059
050
057
046
054
052
012
010
015
011
014
082
005
013
081
051
009
007
008
032
002
074
080
061
024
030
067
068
029
031
Кућни
број
Власник
(додатак)
Трупинић Душан
Трупинић Пајо
Трупинић Цвјетко
Шумарница
Благојевић Будимко
Благојевић Љубиша
Благојевић Миленко
Благојевић Михајло
Благојевић Неђо
Благојевић Новица
Благојевић Обрен
Благојевић Цвијета
Бојић Боро
Бојић Јован
Бојић Маринко
Бојић Милорад
Бојић Митар
Бојић Неђо
Бојић Никола
Бојић Перо
Бошковић Цвико
Гаврић Никола
Глигоревић Славко
Ђукановић Неђо
Ерић Борислав
Ерић Будимко
Ерић Гојко
Јовић Милан
Јовић Цвјетан
Лукић Љепосава
Љубојевић Славко
Максимовић Будимко
Максимовић Драго
Максимовић Крсто
Максимовић Радивоје
Максимовић Славко
Максимовић Слободан
Максимовић Цвјетан
Марковић Драган
Марковић Душко
Марковић Саво
Милошевић Борислав
Митровић Живојин
Нешковић Драган
Нешковић Душан
Нешковић Неђо
Нешковић Њешко
Нешковић Радо
Нешковић Ранко
Нешковић Ратко
Нешковић Ристо
Нешковић Славко
Никешић Марко
Обреновић Глишо
Обреновић Мирослав
Обреновић Рајко
Пајић Горан
Пајић Ђоко
Пајић Ђорђо
Пајић Зоран
Пајић Момо
Петровић Драго
Ристић Ђоко
Ристић Лазар
Ристић Мићо
Ристић Момо
Ристић Недељко
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Коњиковићи
Коњиковићи
Коњиковићи
Коњиковићи
Коњиковићи
Коњиковићи
Коњиковићи
Коњиковићи
Коњиковићи
Коњиковићи
Коњиковићи
Коњиковићи
Коњиковићи
Коњиковићи
Коњиковићи
Коњиковићи
Коњиковићи
Коњиковићи
Коњиковићи
Коњиковићи
Коњиковићи
Коњиковићи
Коњиковићи
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Козјак
Коњиковићи
Коњиковићи
Коњиковићи
Коњиковићи
Коњиковићи
Коњиковићи
Коњиковићи
Коњиковићи
Коњиковићи
Коњиковићи
Коњиковићи
Коњиковићи
Коњиковићи
Коњиковићи
Коњиковићи
Коњиковићи
Коњиковићи
Коњиковићи
Коњиковићи
Коњиковићи
Коњиковићи
Коњиковићи
Коњиковићи
Адемовићи
Адемовићи
Адемовићи
Адемовићи
Адемовићи
Адемовићи
Адемовићи
Адемовићи
Адемовићи
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
028
071
069
065
073
072
066
049
036
047
045
044
043
055
064
048
060
070
033
035
034
010
011
003
004
006
005
007
008
012
019
020
016
023
022
021
001
017
015
014
018
009
002
013
004
008
006
002
012
001
010
003
014
081
117
054
090
087
083
076
098
116
125
048
014
052
102
Кућни
број
Власник
(додатак)
Ристић Неђо
Ристић Неђо
Ристић Радо
Ристић Ратко
Ристић Ристо
Ристић Ц. Ђоко
Савић Ружа
Стевић Бојана
Стевић Драгиша
Стевић Миливоје
Стевић Милисав
Стевић Рајко
Стевић Ристо
Стевић Саво
Стевић Славка
Стевић Стевица
Стјепановић Живан
Тешић Жељко
Тошић Ђоко
Тошић Здравко
Тошић Ратко
Василић Славка Срећко
Василић Срећка Славко
Елезовић Боже Војин
Елезовић Боже Перо
Елезовић Боже Ристо
Елезовић Пере Митар
Елезовић Стеве Радо
Живковић Здравка Радивоје
Живковић Здравко
Зекић Воје Благоје
Зекић Саве Илија
Зекић Српка Михајло
Љубојевић Станимира Љубомир
Милетић Петра Горан
Милетић Теше Петар
Милетић Цвијетина Блашко
Петковић Душана Перо
Петковић Живка Миодраг
Петковић Митра Живко
Петковић Стојана Радо
Ракић Јово
Симић Обрада Цвјетко
Џувић Илија
Адемовић К. Алмир и Елмир
Адемовић С. Џевад
Адемовић Ф. Рамо
Дељагић А. Осман
Дењагић А. Омер
Карић Х. Фикрет и Карић Р. Зумрета
Коњић Ш. Хусо
Мујчић С. Махмут
Панић рођ. Дењагић Есма кћерка Алије
"Вакуф" Карачевић џамија
Абдурахмановић М. Ферис
Абдурахмановић Ћ. Рабија
Абдурахмановић Х. Фатима
Агић А. Хасан
Агић О. Хаџип
Агић рођ. Карамовић Зинета и Агић М. Јакуб
Агић Х. Хазим
Агић Ханка рођ. Селибашић
Алагић В. Ведад
Алагић М. Ахмет
Алагић М. Нихад
Барјактаревић Р. Халида
Бегић А. Махмедалија
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
010
018
030
020
008
122
120
006
031
108
005
096
037
035
021
019
026
104
059
111
047
093
034
127
039
134
130
023
044
002
082
056
046
050
042
004
088
091
118
028
061
017
025
040
132
007
012
053
124
079
136
113
121
110
092
038
071
099
123
073
067
063
078
080
049
095
094
Кућни
број
Власник
(додатак)
Б
Бегић Е. Ифета и Енес
Бегић З. Урфет
Бегић Ј. Сафет
Бегић Ј. Џемал
Бегић Ф. Џевад
Беговић Р. Мухидин
Беговић Х. Рамо
Бехис Х. Авдо
Васић Михаило (Микача)
Делагић М. Фадил
Делагић Мухамед
Дењагић Х. Фатима
Ђедовић И. Фатима
Ђедовић Фатима уд. Аље
Ђедовић Х. Бајро
Ђедовић Х. Рефик
Жижић рођ. Карасуљић Сенада
Жижић Ћ. Рамо
Ибрахимовић рођ. Салиховић Зухра
Исламовић М. Абдулах
Исламовић О. Амир
Исламовић Р. Ифета
Јикић Мирзет
Јовановић Д. Винка
ЈОДП Српске поште Бања Лука
Капковић М. Хајро
Капковић Х. Мустафа
Карамовић Ениса
Карамовић З. Ризах
Карамовић И. Смајо
Карамовић О. Мевлудин
Карамовић О. Ферхат
Карамовић Х. Зијах
Карамовић Х. Џемал
Карамовић Ш. Хасо
Карановић И. Хусејн
Карасуљић А. Алија
Карасуљић- Ворт Х. Наџа
Карасуљић И. Џевад
Карасуљић М. Суада и Нихада
Карасуљић Р. Мустафа
Карић С. Зекеријах
Касами Б. Абиди
Кафана (узета од задруге)
Кетановић Е. Јасим
Кладњаковић Х. Хајрија
Кладњаковић Ш. Ибрахим
Конић рођ. Ћосић Златка
Коњић Алија
Коњић Амела
Коњић З. Суад
Коњић Р. Алмир
Коњић Р. Хусејн
Коњић Х. Зекеријах
Коњић Х. Рифет
Митровић Зорица
Мујић Д. Хајрија и Мујо
Мујић И. Рамо
Мујић И. Хусејн
Мујић Х. Хумрета
Мујџић М. Хасо
Мујџић рођ. Карасуљић Шухра
Муратовић С. Мухидин
Муратовић С. Хасиба жена Новалије
Мурселовић А. Мустафа
Муслијевић С. Реџеп
Муслимовић Х. Мехмед
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Академика Мидхата Бегића
Башић махала
Башић махала
Башић махала
Башић махала
Башић махала
Башић махала
Башић махала
Башић махала
Башић махала
Башић махала
Башић махала
Башић махала
Башић махала
109
107
023
001
119
086
089
029
114
069
027
033
032
058
016
024
085
022
097
077
041
060
043
051
066
011
009
084
138
068
074
072
070
045
036
015
075
105
055
057
101
100
062
064
103
106
126
128
128
065
112
013
115
003
059
056
054
016
030
002
003
001
011
007
065
009
027
Кућни
број
Власник
(додатак)
А
А
Б
Накићевић Бахрија
Невесињац Фаик
Османовић Е. Суад
ОШ " Доситеј Обрадовић"
Пољопривредна задруга "Бехар", Зијад Смајић
Реџић А. Осман
Реџић Х. Рајфа, удова Салке
Салиховић Х. Халид
Салиховић Х. Халил
Салиховић Ш. Шемсо
Симикић Д. Миљан продавница
Синановић Х. Изет
Смајић И. Мирела
Стамбена зграда ОШ
Терзић Ј. Мухамед
Терзић М. Шевко
Туфекчић А. Шехан
Туфекчић Н. Вера
Туфекчић Ш. Сенад
Туфекчић Ш. Џемал
Ћосић А. Реџо
Ћосић А. Ферхат
Ћосић М. Шехан
Ћосић О. Синан
Ћосић Р. Ферхат
Узејровић И. Нихад
Узејровић Џ. Нурдин
Узеровић А. Мухамед
ФК Корај
Хајдаревић М. Абдрахман
Хајдаревић М. Енес
Хајдаревић Х. Менсур
Хајдаревић Х. Реџеп
Халиловић А. Ферхат
Халиловић М. Абаз
Халиловић Ш. Јусуф
Хамзић Р. Мустафа
Хамзић Сафет
Хорозовић Б. Хасим
Хорозовић Мевлудин
Хорозовић Н. Хасан
Хорозовић Ш. Бесим
Хусејагић Х. Рашид
Хусејнагић А. Мустафа
Хусејновић Р. Мухамед
Челиковић А. Алија
Челиковић М. Нуриф
Челиковић М. Хусеин
Челиковић М. Хусеин
Челиковић Р. Мејрема
Челиковић Р. Нафеза
Џамијска кућа "Вакуф"
Џанић А. Хасан
Школски станови
"Вакуф" Карачевић џамијска кућа
Агић Н. Енес
Агић Р. Џевад
Адемовић Р. Ибрахим
Асипи А. Хафиз
Бегић Ф. Нихад
Делагић И. Џевад
Делагић И. Џемал
Делагић М. Мехмед
Делагић М. Мехмедалија зв. Далко
Делагић Р. Мустафа
Делагић Ферида и Харип
Делагић Х. Осман
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Башић махала
Башић махала
Башић махала
Башић махала
Башић махала
Башић махала
Башић махала
Башић махала
Башић махала
Башић махала
Башић махала
Башић махала
Башић махала
Башић махала
Башић махала
Башић махала
Башић махала
Башић махала
Башић махала
Башић махала
Башић махала
Башић махала
Башић махала
Башић махала
Башић махала
Башић махала
Башић махала
Башић махала
Башић махала
Башић махала
Башић махала
Башић махала
Башић махала
Башић махала
Башић махала
Башић махала
Башић махала
Башић махала
Башић махала
Башић махала
Башић махала
Башић махала
Башић махала
Башић махала
Башић махала
Башић махала
Башић махала
Башић махала
Башић махала
Башић махала
Башић махала
Башић махала
Башић махала
Бегића махала
Бегића махала
Бегића махала
Бегића махала
Бегића махала
Бегића махала
Бегића махала
Бегића махала
Бегића махала
Бегића махала
Бегића махала
Бегића махала
Бегића махала
Бегића махала
057
018
058
032
010
026
052
048
023
035
020
069
051
044
042
036
049
014
025
012
050
045
019
039
021
060
028
043
013
034
022
024
053
055
037
006
005
004
008
061
067
063
040
038
041
015
046
015
029
033
031
017
047
044
048
009
003
001
006
056
034
022
016
014
026
020
030
Кућни
број
Власник
(додатак)
Б
А
Делагић Харнага
Ђедовић И. Салих
Жижић Р. Реџо
Јукић М. Реџеп
Калачевић О. Мидхат
Карасуљић Б. Мујо
Карасуљић М. Мухамед
Карасуљић Мехмед
Карасуљић О. Мухарем
Карасуљић Ф. Алмир
Карасуљић Ш. Аљо
Матијашевић М. Аида
Мехикић Ј. Фахрудин и Мехикић Ф. Емир
Мехикић М. Хаџип
Мехикић Х. Недин
Пилић Р. Ислам
Пилић Р. Фата
Реџепић Ф. Фахрудин
Реџић Е. Нихад
Реџић М. Ешеф
Саидовић Х. Фадил
Салиховић М. Осман
Салиховић М. Шемсудин
Салиховић Х. Мустафа
Салиховић Ш. Неџад
Салиховић Ш. Нихад
Смајић Н. Велид
Смајић Н. Мехмед
Терзић А. Мујо
Ћејвановић рођ. Јукић Фикрета
Ћосић И. Изет
Ћосић М. Ибрахим
Ћосић С. Дервиш
Ћосић С. Нермин
Ћосић Ш. Мујо
Халиловић Б. Алија и Халиловић А. Мехдин
Халиловић Х. Мустафа
Халиловић Џ. Неџад
Халоловић Б. Осман
Хамзић М. Бего
Хамзић О. Фаик
Хамзић О. Џемал
Харачић А. Мехмед
Харачић А. Хајрудин
Хорозовић О. Мујо
Хорозовић С. Изет
Хорозовић Х. Мехмед
Хорозовић Х. Сефер
Хусеинагић Р. Смајл
Хусејнагић А. Мустафа
Хусејнагић А. Мухамед
Хусејнагић Р. Абаз
Хусејнагић Р. Хамдија
"Вакуф" Мурселовић махала
"Вакуф" Мурселовић Махала
Абдурахмановић Ћ. Мерсија
Алагић Б. Изет
Алагић Мехмед
Алагић Н. Нурудин и Алагић Јусуф
Бајактаревић Р. Асиф
Бегић А. Бешлага
Бегић Г. Мемлида
Бегић Д. Бешћед
Бегић Д. Хамдија
Бегић Ј. Осман
Бегић М. Мустафа
Бегић М. Салиха
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Бегића махала
Бегића махала
Бегића махала
Бегића махала
Бегића махала
Бегића махала
Бегића махала
Бегића махала
Бегића махала
Бегића махала
Бегића махала
Бегића махала
Бегића махала
Бегића махала
Бегића махала
Бегића махала
Бегића махала
Бегића махала
Бегића махала
Бегића махала
Бегића махала
Бегића махала
Бегића махала
Бегића махала
Бегића махала
Бегића махала
Брда
Брда
Брда
Брда
Брда
Брда
Брда
Брда
Брда
Брда
Брда
Брда
Брда
Брда
Брда
Брда
Брда
Брда
Брда
Брда
Брда
Брда
Брда
Брда
Брда
Брда
Брда
Брда
Брда
Брда
Брда
Брда
Брда
Брда
Брда
Брда
Брда
Брда
Брда
Брда
Брда
011
015
013
007
036
040
017
054
010
012
008
032
028
018
042
019
019
019
004
002
046
005
050
052
024
038
064
063
044
045
054
016
060
015
020
019
008
034
013
011
029
009
058
057
055
038
039
012
014
050
037
035
036
028
017
018
032
033
027
031
040
030
043
023
024
025
026
Кућни
број
Власник
(додатак)
А
Б
Ц
Бегић М. Џевдет
Бегић рођ. Мехикић Зумра
Бегић рођ. Муслимовић Златка
Бегић У. Ибрахим
Дењагић Р. Хајрудин
Дом културе
Здравствена амбуланта
Карамовић Х. Џемал
Карамовић Ш. Ејуб
Карамовић Ш. Ћамил
Мезилджић рођ. Захировић Шефиха
Мемишевић М. Фахрудин
Мурселовић Р. Бајзит
Реџић М. Мерсија
Реџић М. Мерсија
Стамбено предузеће (државна својина)
Стамбено предузеће (државна својина)
Стамбено предузеће (државна својина)
Терзић Н. Фатима
Терзић С. Бајазит
Узеировић М. Нермин
Хајдаревић Е. Касим
Хрустановић А. Миралем
Хрустановић С. Реџеп
Хујсенагић И. Алија
Централа Телекома РС
Агић А. Авдо
Агић Х. Хариз
Адемовић И. Рамо
Адемовић И. Фадил
Адемовић Р. Мејра
Аљић Р. Јусуф
Беговић П. Рашид
Дједовић Х. Мустафа
Зенуновић А. Сеид
Зенуновић А. Сулејман
ЗЗ Корај
Исламовић А. Мехмедалија
Исламовић М. Мухамед
Исламовић М. Сафет
Исламовић М. Фадил
Исламовић Садета удова Хусеина
Карамовић М. Рамиз
Карамовић М. Халид
Карамовић Х. Зијо
Карасуљић М. Мухидин
Карасуљић М. Шефик
Коњић М. Јакуб
Коњић Ф. Рашид
Муслимовић М. Ибро
рођ. Абдурахмановић Ћ. Хајра
Салиховић А. Енес
Салиховић А. Смаил
Салиховић М. Ферид
Салиховић Р. Ибрахим
Салиховић Р. Мејрема
Салиховић С. Абдулах
Салиховић С. Хасан
Салиховић Х. Халил
Салиховић Ш. Мирсад
Салиховић Ш. Харис
Салиховић Шабан
Селимбашић О. Халид
Ћејвановић А. Јусуф
Ћејвановић Е. Мирсад
Ћејвановић М. Брацо
Ћејвановић М. Мехдин
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Брда
Брда
Брда
Брда
Брда
Брда
Брда
Брда
Брда
Брда
Брда
Брда
Брда
Брда
Брда
Брда
Брда
Гајеви
Гајеви
Гајеви
Гајеви
Гајеви
Гајеви
Гајеви
Гајеви
Гајеви
Гајеви
Гајеви
Гајеви
Гајеви
Гајеви
Гајеви
Гајеви
Гајеви
Гајеви
Гајеви
Гајеви
Гајеви
Гајеви
Гајеви
Гајеви
Гајеви
Гајеви
Гајеви
Гајеви
Гајеви
Гајеви
Гајеви
Гајеви
Гајеви
Гајеви
Гајеви
Гајеви
Гајеви
Гајеви
Гајеви
Гајеви
Гајеви
Гајеви
Гајеви
Гајеви
Гајеви
Гајеви
Гајеви
Гајеви
Гајеви
Гајеви
021
053
062
051
052
046
042
041
049
048
056
059
061
010
007
047
022
114
072
138
136
137
112
128
105
106
074
073
125
133
132
111
131
118
116
115
126
134
117
124
127
123
120
122
121
065
076
075
078
085
083
066
086
087
103
082
129
135
084
081
100
090
113
101
119
068
071
Кућни
број
Власник
(додатак)
Ћејвановић Х. Адмир
Ћосић Шехан
Узеировић А. Мухамед
Халиловић Ј. Енес
Халиловић М. Абаз
Халиловић М. Џевад
Халиловић Р. Фахрудин
Халиловић Х. Фаик
Халиловић Ш. Велид
Халиловић Ш. Ферхат
Хасић Р. Рагиб
Челиковић А. Абдурахман
Челиковић А. Алија
Челиковић А. Мерсудин
Челиковић А. Факрета
Челиковић М. Мујо
Џанић Р. Неџад
Агић А. Ферхат
Беић М. Индир
Јањић Милорад
Јањић Р. Вајко
Јањић Р. Јово
Карасуљић А. Алија
Карасуљић А. Рамо
Карасуљић А. Халид
Карасуљић Б. Јасим
Карасуљић И. Изет
Карасуљић И. Неџад
Карасуљић Ј. Ахмет
Карасуљић Ј. Јусуф
Карасуљић Ј. Лејла
Карасуљић М. Кемал
Карасуљић М. Менсур
Карасуљић М. Новалија
Карасуљић М. Фадил
Карасуљић М. Фаик
Карасуљић М. Хамо
Карасуљић О. Мевлудин
Карасуљић О. Мехо
Карасуљић О. Шахбаз
Карасуљић Х. Изет
Карасуљић Ш. Аљо
Карасуљић Ш. Вехид
Карасуљић Ш. Мујо
карасуљић Ш. Ферид
Коњић Х. Зекеријах
Мехкић З. Садик
Мехкић З. Салих
Мехкић С. Мехмед
Мујић Б. Салко
Мујић А. Ферид
Мујић Авдија
Мујић Б. Садик
Мујић В. Шемо
Мујић М. Бего
Мујић Р. Дедо
Мујић Р. Суљо
Мујић С. Ризван
Мујић Х. Мевлудин
Мујић Х. Халид
Мујџић уд. Салке Шухра
Муратовић уд. Садика Рефка
Накићевић З. Хазим
Салчиновић Х. Енес
Терзић Ш. Ремза
Туфекчић уд. Омера Вера
Туфекчић Фахрудин
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Гајеви
Гајеви
Гајеви
Гајеви
Гајеви
Гајеви
Гајеви
Гајеви
Гајеви
Гајеви
Гајеви
Гајеви
Гајеви
Гајеви
Гајеви
Гајеви
Гајеви
Гајеви
Гајеви
Гајеви
Гајеви
Гајеви
Гајеви
Гајеви
Гајевска
Гајевска
Гајевска
Гајевска
Гајевска
Гајевска
Гајевска
Гајевска
Гајевска
Гајевска
Гајевска
Гајевска
Гајевска
Гајевска
Гајевска
Гајевска
Гајевска
Гајевска
Гајевска
Гајевска
Гајевска
Гајевска
Гајевска
Гајевска
Гајевска
Дајанкуша
Дајанкуша
Дајанкуша
Дајанкуша
Дајанкуша
Дајанкуша
Дајанкуша
Дајанкуша
Дајанкуша
Дајанкуша
Дајанкуша
Доња махала
Доња махала
Доња махала
Доња махала
Доња махала
Доња махала
Доња махала
069
070
095
093
094
092
089
091
097
077
079
080
098
096
099
104
102
088
130
067
110
109
108
107
019
004
002
025
010
015
007
013
005
009
018
020
003
001
011
008
017
023
006
016
021
012
014
024
022
009
019
015
017
007
002
011
013
005
001
003
031
032
007
043
049
050
058
Кућни
број
Власник
(додатак)
Туфекчић Х. Сафет
Туфекчић Џемо
Ћосић А. Џемо
Ћосић Ј. Нихад
Ћосић Ј. Суад
ћосић Ј. Фуад
Ћосић М. Изет
Ћосић М. Мирзет
Ћосић Р. Ферид
Ћосић С. Дервиш
Ћосић С. Нермин
Ћосић уд. Синана Сатка
Хајдаревић М. Абаз
Хајдаревић М. Мехмедалија
Хајдаревић М. Мухидин
Хајдаревић Џ. Емин
Хамзић А. Мухамед
Хамзић А. Мухидин
Хамзић уд. Синана Сија
Харачић М. Нермин
Хорозовић Нуриф
Хорозовић С. Рамиз
Хорозовић уд. Идриза Амира
Хорозовић уд. Суље Бегзада
Агић А. Зејнил
Адемовић Ј. Нермин
Адемовић Х. Зијад
Беговић Р. Шемсо
Дењагић Х. Хасан
Жижић А. Ибрахим
Жижић И. Мујо
Жижић О. Халид
Жижић рођ. Ризвановић Халима
Јаљић М. Денис
Јукић И. Ифета
Јукић уд. Хусејна Мејра
Карамовић А. Мухарем
Карасуљић Ј. Хуска
Карасуљић М. Ибрахим
Мусли Низама
Реџић Ш. Хајрудин
рођ. Беговић Р. Мирза
Салиховић М. Ферид
Салиховић Х. Хусо
Халиловић Х. Хасан
Хамзић М. Алија
Хамзић О. Џемо
Хусеинагић М. Ибро
Хусеинагић М. Нурко
Исламовић Абдурахман
Исламовић Х. Касим
Коњић М. Ибрахим
Коњић М. Сафет
Коњић Х. Енес
Коњић Х. Фатима
Селимбашић А. Алија
Селимбашић О. Хамза
Селимбашић С. Осман
Хрустановић М. Мујага
Хрустановић М. Нурага
"Вакуф" Сејфић махала
"Вакуф" Сејфић махала -џамијска кућаАбдурахмановић М. Рамо
Алагић М. Јусуф
Алијагић Р. Изета
Аљић О. Шефко
Бајрић Х. Осман
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Доња махала
Доња махала
Доња махала
Доња махала
Доња махала
Доња махала
Доња махала
Доња махала
Доња махала
Доња махала
Доња махала
Доња махала
Доња махала
Доња махала
Доња махала
Доња махала
Доња махала
Доња махала
Доња махала
Доња махала
Доња махала
Доња махала
Доња махала
Доња махала
Доња махала
Доња махала
Доња махала
Доња махала
Доња махала
Доња махала
Доња махала
Доња махала
Доња махала
Доња махала
Доња махала
Доња махала
Доња махала
Доња махала
Доња махала
Доња махала
Доња махала
Доња махала
Доња махала
Доња махала
Доња махала
Доња махала
Доња махала
Доња махала
Доња махала
Доња махала
Доња махала
Доња махала
Доња махала
Доња махала
Доња махала
Доња махала
Доња махала
Доња махала
Засеок
Засеок
Засеок
Засеок
Засеок
Засеок
Исламовићи
Исламовићи
Исламовићи
060
037
013
011
072
035
019
029
040
068
001
010
030
016
003
004
078
046
048
012
052
044
062
056
054
028
042
014
022
023
027
074
025
024
005
021
076
026
033
034
020
018
038
036
047
017
039
070
041
006
008
015
064
066
011
002
045
009
003
004
002
005
001
006
003
001
015
Кућни
број
Власник
(додатак)
А
Б
Бајрић Х. Ахмет и Бајрић Х. Када
Бегић А. Нурага
Бегић А. Омер
Бегић А. Суљо
Бегић М. Ферид
Бегић Н. Амир
Бегић О. Салиха удова Бећира
Бегић Х. Изет
Беговић Ш. Шефкет
Бркић А. Зинета
ЗЗ "Братство" Корај
Исламовић Ј. Мехмед
Исламовић Х. Ешеф и Сафет
Исламовић Ш. Мевлудин и Касим
Калковић Ш. Мухамед
Капковић М. Алија
Карић Мурис
Карић рођ. Коњић удова Шехана Ајша
Карић С. Абдулах
Карић С. Енес и Шефик
Карић С. Јусуф
Карић С. Мустафа
Карић С. Осман
Карић Х. Хабиб
Карић Х. Шемсо
Коњић Емин
Коњић К. Шемсудин
Коњић М. Осман
Коњић О. Алија
Коњић О. Алија
Коњић Р. Ариф
Коњић Р. Садија
Коњић Р. Ферид
Коњић рођ. Мехикић Мејра
Коњић Х. Абаз
Ленић С. Санија
Ловачко друштво
Мујкић С. Осман
Мујкић С. Рамиз
Продавница СО Лопаре
Салиховић М. Ферид
Салиховићћ Х. Рашид
Селимбашић И. Мухидин
Селимбашић М. Мирзет
Терзић М. Абид
Ћејвановић М. Алија
Халиловић И. Осман
Халиловић И. Џемал
Халиловић М. Ибрахим
Хамзић М. Менсур
Хамзић Х. Мурат
Хасић О. Рашид
Хорозовић Амир
Хорозовић Х. Сафета
Хоџић Незифа жена Мехмеда
Хрустановић А. Менсур
Шехић уд. Мехмеда Мирсада
Шехић Ш. Осман
Алагић М. Хајро
Алагић Мирсад
Алагић Ферид
Коњић Хазим
Марковић Ђ. Божидар
Мурселовић М. Ханифа
Агић А. Велид
Агић С. Мухидин
Делагић И. Фејзулах
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Исламовићи
Исламовићи
Исламовићи
Исламовићи
Исламовићи
Исламовићи
Исламовићи
Исламовићи
Исламовићи
Исламовићи
Исламовићи
Калат
Калат
Калат
Калат
Калат
Калат
Калат
Калат
Калат
Калат
Калат
Калат
Калат
Калат
Калат
Калат
Калат
Калат
Калат
Калат
Калат
Калат
Калат
Калат
Калат
Калат
Калат
Калат
Калат
Калат
Калат
Калат
Калат
Калат
Калат
Калат
Калат
Калат
Калат
Калат
Калат
Калдрма
Калдрма
Калдрма
Калдрма
Калдрма
Калдрма
Калдрма
Калдрма
Калдрма
Калдрма
Калдрма
Калдрма
Калдрма
Калдрма
Калдрма
006
004
007
013
008
017
005
009
009
011
002
037
043
031
045
035
047
005
029
049
051
039
041
011
012
002
004
003
014
030
001
033
013
018
007
016
020
028
024
022
026
021
019
015
017
010
006
008
027
023
025
009
021
025
002
013
011
012
004
010
009
007
006
017
001
003
019
Кућни
број
Власник
(додатак)
А
Б
Исламовић Е. Фатима
Исламовић Ј. Мустафа
Исламовић М. Енес
Исламовић рођ. Бојић Мина
Карасуљић О. Мехо
Мујић Х. Осман
Ћосић М. Сакиб
Харачић Л. Мухарем
Харачић Л. Мухарем
Харачић М. Мехо
Хусејнагић Н. Неџад
Исламовић Б. Смаил
Исламовић М. Велија
Исламовић О. Џемал
Исламовић С. Мујо
Исламовић С. Нусрет
Исламовић С. Осман
Исламовић С. Рашид
Исламовић Х. Мухудин
Исламовић Х. Осман
Исламовић Х. Сафет
Исламовић Х. Џемила
Карић А. Мевлудин
Карић рођ. Халиловић Рабија
Муслимовић А. Амир
Мушановић Х. Фадил
Мушановић Х. Фадил
Мушановић Х. Фахрудин
Мушановић Х. Хазим
Мушановић Х. Халид
Мушановић Х. Хамдија
Мушановић Ш. Хамид
Такић Ј. Ћерим
Танкић И. Фахрудин
Танкић Ј. Емин
Танкић М. Бего
Танкић М. Мевлудин
Танкић М. Механ
Танкић Р. Екрем
Танкић Р. Рагиб
Танкић Х. Ризо
Халиловић А. Алија
Халиловић А. Ахмет
Халиловић А. Енес
Халиловић А. Хасан
Џанић И. Осман
Џанић О. Мухарем
Џанић О. Мухарем
Џанић Р. Изет
Џанић Р. Мирсад
Џанић Р. Омер
Џанић Х. Галиб
Агић Б. Илијас
Беговић Р. Харис и Р. Мехрина
Карасуљић Ш. Самид
Мехикић О. Аљо
Мехикић О. Хуска
Мујић Р. Ајет
Мујчић А. Дамир
Мујчић Мејра рођ. Мујић
Туфекчић М. Сафета, удова Хајрудина
Туфекчић Х. Мухидин
Туфекчић Х. Сафета
Туфекчић Ш. Селим
Хајдаревић М. Мухамед
Хајдаревић М. Мухидин
Хајдаревић Х. Хусејн
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Калдрма
Калдрма
Калдрма
Калдрма
Калдрма
Калдрма
Ковачевићи
Ковачевићи
Ковачевићи
Ковачевићи
Ковачевићи
Ковачевићи
Ковачевићи
Ковачевићи
Ковачевићи
Ковачевићи
Ковачевићи
Коњић махала
Коњић махала
Коњић махала
Коњић махала
Коњић махала
Коњић махала
Коњић махала
Коњић махала
Коњић махала
Коњић махала
Коњић махала
Коњић махала
Коњић махала
Коњић махала
Коњић махала
Коњић махала
Коњић махала
Коњић махала
Коњић махала
Коњић махала
Коњић махала
Коњић махала
Коњић махала
Мујановићи
Мујановићи
Мујановићи
Мујановићи
Мујановићи
Мујановићи
Мујановићи
Мујановићи
Мујановићи
Мујановићи
Мујановићи
Мујановићи
Мујановићи
Мујановићи
Мујановићи
Мујановићи
Мујановићи
Мујановићи
Мурселовић махала
Мурселовић махала
Мурселовић махала
Мурселовић махала
Мурселовић махала
Мурселовић махала
Мурселовић махала
Мурселовић махала
Мурселовић махала
023
008
015
027
005
014
011
015
013
001
003
002
006
004
007
009
005
005
019
001
003
017
015
020
026
024
010
004
006
008
022
012
014
018
002
009
016
007
011
013
005
001
012
010
018
004
022
020
009
007
006
003
016
014
002
008
013
011
032
034
008
006
012
010
036
038
020
Кућни
број
Власник
(додатак)
Хајдаревић Ш. Мехо
Халиловић Х. Амела
Хамзић М. Хуска
Хамзић рођ. Туфекчић Хана
Шабачкић Амир
Шехић Р. Хусејин
Карасуљић С. Самир
Карасуљић Х. Изет зв. Бего
Карасуљић Х. Јакуб
Красуљић А. Шефик
Мехкић Х. Мехмед
Мујић А. Ферид
Мујић Б. Велид
Мујић М. Реџо
Мујић Р. Халила
Реџић Ш. Мухамед
Халиловић Х. Харис
Абдурахмановић Ћ. Кадија и Касиб
Абдурахмановић Ћ. Шабан
Беговић Р. Сабахудин
Беговић Ш. Реџо
Бубић М. Џемила
Бубућ М. Џемила
Коњић А. Нурдо
Коњић Б. Мухарем
Коњић Б. Фикрет
Коњић Е. Рашид
Коњић Р. Хусејин
Коњић рођ. Накичевић Хасиба
Коњић рођ. Накичевић Хасиба
Коњић С. Атифа
Коњић С. Зијад
Коњић С. Ферхат
Коњић Х. Фахрудин
Мујкић М. Един
Ћејвановић М. Мухамед
Ћејвановић М. Фехим
Ћејвановић М. Хатка и Ћејвановић уд. М. Латифа
Ћејвановић Х. Мевлудин
Ћејвановић Х. Мирзет
Адемовић А. Хусејн
Базен за воду
Бегић Х. Изет
Беговић И. Џемал
Беговић М. Мевлудин
Жижић Ћ. Мустафа
Исламовић И. Мешан
Исламовић И. Суљо
Калесић А. Рифет
Карић С. Алија
Муслији С. Шефкет
Накићевић Харис
Салиховић Р. Сенад
Салиховић Х. Ешеф
Туфекчић М. Мехмед
Ћејвановић Фатима
Ћејвановић Х. Фадил
Шабановић С. Хасиба
Алагић В. Абдурахман
Алагић Е. Мујо
Алагић И. Ахмет
Алагић И. Сафет
Алагић М. Мерсија
Алагић М. Мустафа
Алагић Н. Зуријета
Аљић Р. Јусуф
Аљић Х. Абдурахман
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Корај
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Мурселовић махала
Мурселовић махала
Мурселовић махала
Мурселовић махала
Мурселовић махала
Мурселовић махала
Мурселовић махала
Мурселовић махала
Мурселовић махала
Мурселовић махала
Мурселовић махала
Мурселовић махала
Мурселовић махала
Мурселовић махала
Мурселовић махала
Мурселовић махала
Мурселовић махала
Мурселовић махала
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
005
002
001
003
016
009
015
004
028
026
007
013
011
014
030
018
024
022
111
112
109
110
085
090
086
084
104
108
106
091
107
078
073
072
065
061
060
059
027
102
101
103
105
003
004
002
001
058
075
080
081
045
047
046
049
043
019
018
020
044
010
012
007
008
009
011
006
Кућни
број
Власник
(додатак)
Бегић И. Сабина
Бегић Л. Ирфан
Бегић уд. Мехмета Зухра
Бегић Х. Ејуп и Лутво
Китић Л. Халима
Мурселовић А. Мидхат
Мурселовић А. Мустафа
Мурселовић И. Недим
Мурселовић Р. Мевлудин
Мурселовић Р. Мехмедалија
Мурселовић Р. Мирсад
Мурселовић Р. Сејдо
Мурселовић Х. Велид
Омеровић Б. Менсур
Пуховац М. Бего
Хамидовић Ј. Суљо
Хукић М. Мухура
Хукић С. Сулејман
Васић В. Јово
Васић В. Митар
Васић В. Растко
Васић Л. Рајо
Васић М. Иван
Васић М. Иван
Васић М. Лазар
Васић М. Мијо
Васић М. Сретен
Васић Н. Ненад
Васић С. Стево
Васић Т. Драго
Васић Ц. Ристо
Вуковић М. Деспот
Вуковић М. Цвијан
Вуковић П. Милан
Гајић Ј. Радојка
Гајић Лазе Драго
Гајић Лазе Цвико
Гајић М. Лазо
Гајић Н. Срето
Гашић Влајке Васо
Гашић Влајке Милко
Гашић П. Влајко
Гашић П. Драгомир
Давидовић Ђ. Миленко
Давидовић Ј. Драгољуб
Давидовић М. Цвија
Давидовић уд. Томислава Стана
Драгић Д. Рајо
Ђинисић О. Милан
Ђинисић О. Радивоје
Ђинисић О. Стево
Живковић Ж. Василија
Живковић Ж. Цвијан
Живковић Ж. Чедомир и Алекса
Живковић Максима Александар
Илић Ј. Јово
Јовељић Ј. Живан
Јовељић Н. Борка
Јовељић Н. Митар
Јовић П. Роса
Јовичић И. Далибор и Радивоје
Јовичић Ј. Василије
Јовичић Ј. Радивоје
Јовичић Ј. Тихомир
Јовичић Л. Душан
Јовичић Н. Јово
Јовичић О. Богољуб
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Лабуцка
Лабуцка
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Кореташи
Лабуцка
Лабуцка
036
082
114
100
094
096
099
095
097
098
093
092
035
026
023
025
024
088
083
087
074
089
034
032
031
029
028
030
005
033
039
053
041
037
070
079
077
038
040
050
052
051
042
013
014
015
017
021
016
055
054
064
056
057
076
062
063
048
022
069
113
071
068
066
067
053
108
Кућни
број
Власник
(додатак)
Лазаревић Ж. Раденко
Лазаревић Живана Борко
Лакић К. Драгомир
Миловановић В. Душан
Миловановић В. Иван
Миловановић Винка
Миловановић К. Радослав
Миловановић М. Данило
Миловановић М. Миленко
Миловановић М. Неђо
Миловановић П. Борко
Миловановић П. Милован
Минић П. Никола
Митровић Ђ. Млађен
Митровић Мара
Митровић П. Михајло
Митровић Р. Иван
Мићић Н. Петар
Мићић П. Боро
Мићић П. Живан
Мићић П. Рајо
Мићић П. Рајо
Мичић Николе Петар
Основна школа
Пајић Л. Цвијан
Пајић М. Розалија
Пајић Т. Петко и Трипун
Пајић Ц. Спасоје
Пољић Ј. Милан
Просторија фудбалског клуба
Рикановић Б. Миленко
Рикановић Г. Мика
Рикановић Д. Илија
Рикановић Д. Крсто
Рикановић Ж. Сава
Рикановић Ј. Боривоје
Рикановић Ј. Милан
Рикановић К. Спасоје
Рикановић М. Бошко
Рикановић Н. Митра
Рикановић Н. Перо
Рикановић Н. Стоја
Рикановић Р. Јовица и Марко
Симеуновић Јове Ненад
Симеуновић Л. Драгомир
Симеуновић Љ. Обрен
Симеуновић М. Недељко
Симеуновић Н. Вукашин
Симеуновић Н. Цвија
Симикић Марка Илија
Симикић Н. Марко
Симикић Т. Милан
Симикић Т. Момо
Симикић Т. Остоја
Симић Б. Рајко
Станаревић М. Богољуб
Станаревић Т. Момчило
Станкић Н. Марија
Стевић Љ. Цвијета
Тешановић Јована Ненад
Тешановић Л. Милко
Тешановић Л. Петар
Тешановић М. Стоја
Тешановић П. Милорад
Тешановић Т. Миливоје
Живковић Цвијетин
Илић Цвике Милан
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
071
089
097
096
095
079
076
077
008
078
094
010
093
067
011
006
109
028
027
046
087
088
118
054
100
102
060
063
062
059
103
056
055
098
110
101
104
066
057
058
064
061
065
017
099
022
052
070
036
035
033
034
032
031
038
039
040
015
041
021
107
050
080
047
074
075
044
Кућни
број
Власник
(додатак)
Јовић Анђелка Цвијетин
Јовић Илије Гајо
Јовић Илије Јован
Јовић Илије Перо
Јовић Илије Саво
Јовић Јове Василије
Јовић Милоша Гајо
Јовић Милоша Ненад
Јовић Митра Олга
Јовић Ненада Ружица
Јовић Николе Видак
Јовић Николе Драго
Јовић Симе Јоцо
Јовић уд. Војке Јока
Лазић Мара
Лукић Војислава Милица
Лукић Славке Јовица
Лукић Цвјетка Драго
Лукић Цвјетка Мићо
Магацин
Максимовић Воје Неђо
Максимовић Војке Вељко
Митровић Богосав
Митровић Војин
Митровић Доброслава Јелена
Митровић Драге Миленко
Митровић Драге Радивоје
Митровић Јове Брањо
Митровић Јовице Славко
Митровић Које Никола
Митровић Милана Драго
Митровић Милана Митар
Митровић Милана Чедо
Митровић Миливоја Цвјетко
Митровић Миливоје
Митровић Милорада Доброслав
Митровић Митра Марко
Митровић Пере Љубо
Митровић Спасоја Миливоје
Митровић Спасоја Милорад
Митровић Спасоја Цвјетко
Митровић Срећка Здравко
Митровић уд. Бранка Мара
Митровић Цвијана Цвјетко
Митровић Цвјетка Миливоје
Николић уд. Здравке Славка
Новаковић Дике Новак
Пантић Пере Мара
Прелић Милана Драго
Прелић Милана Милорад
Прелић Пере Боро
Прелић Пере Спасоје
Прелић Пере Цвијетин
Прелић Раде Илија
Прелић Радивоја Владо
Прелић Радивоја Гојко
Прелић Радивоја Перо
Прелић Саве Сретен
Прелић Спасоја Љубо
Ракић Гаје Драго
Ристић Боре Љубо
Ристић Вујан
Ристић Јована Љубо
Ристић Јована Милан
Ристић Јована Милорад
Ристић Јована Цвјетко
Ристић Раде Будимко
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Лабуцка
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
084
043
045
073
083
049
082
092
009
019
018
016
090
112
030
029
014
042
119
117
116
121
115
114
113
120
123
122
081
002
001
012
025
026
024
091
007
069
068
072
051
106
105
048
086
005
013
085
003
004
023
020
037
111
029
015
112
011
007
004
003
008
087
121
122
125
123
Кућни
број
Власник
(додатак)
Ристић Раде Славко
Ристић Раде Србо
Ристић Раде Цвијетин
Ристић Ристе Којо
Ристић Ристе Којо
Ристић уд. Брање Роса
Симикић Анђелка Миливоје
Симикић Анђелка Остоја
Симикић Гавре Милан
Симикић Љубе Цвијан
Симикић Мике Ђорђија и Цвјетко
Симикић Милана Гојко
Симикић Милана Јовика
СП Црква Заједнице
Спасојевић Лазе Војко
Спасојевић Милана Васо
Спасојевић уд. Неђе Матија
Стевановић Никола
Стевић Вељке Ђоко
Стевић Вељке Милорад
Стевић Владимира Обрад
Стевић Владимира Перо
Стевић Ивана Драгомир
Стевић Ивана Душан
Стевић Ивана Милан
Стевић Пере Зоран
Стевић Цвјетана Слободан
Стевић Цвјетка Владо
Стјепановић Рајке Јован
Стјепановић уд. Цвјетка Сава
Стјепановић Цвјетка Радивоје
Стјепић Цвјетка Неђо
Танацковић Ђорђије Миливоје
Танацковић Милоша Неђо
Танацковић Стеве Драго
Танацковић Стеве Цвјетко
Тодоровић Аксе Мика и Ранко
Тодоровић Аксе Мика и Ранко
Тодоровић Аксе Момо
Тодоровић Аксе Чедо
Тодоровић Лује Славко
Тодоровић Милоша Вељко
Тодоровић Милоша Љубо
Тодоровић Тоше Цвјетко
Тодоровић Цвјетка Ђорђо
Тодоровић Цвјетка Милош
Тодоровић Цвјетка Мишо
Тодоровић Цвјетка Перо
Тошић Тоше Симо
Цвјетиновић Борке Неђо
Цвјетиновић Душана Томо
Цвјетиновић уд. Добре Боса
Читаоница
Школа Заједнице
Ђукановић Н. Матија
ЗЗ "Ратко Перић" Прибој
Илић Живана
Илић Ј. Радо
Илић П. Стево
Илић Р. Милорад
Илић Р. Перо
Илић С. Светозар
Којић Б. Млађен
Којић Ј. Цвјетан
Којић Јаков
Којић М. Вељко
Којић М. Живан
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
124
089
105
100
042
049
052
005
006
019
028
017
033
012
103
104
102
126
119
120
130
128
127
131
129
118
013
101
001
115
114
060
053
054
041
037
040
038
039
034
035
036
024
051
050
085
090
086
091
088
025
031
046
066
048
094
095
023
026
043
092
045
021
047
022
030
032
Кућни
број
Власник
(додатак)
Којић М. Цвија
Којић Р. Богдан
Крсмановић Т. Душан
Лујић Ц. Ружица
Лукић В. Вујадин
Лукић В. Цвијетин
Лукић Л. Јово
Лукић М. Живан
Лукић М. Милорад
Лукић О. Драгица
Лукић Ц. Невенка
Митровић Ј. Слободан
Николић Ж. Сретен
ОШ "Вељко Чубриловић" Прибој
Павловић Невенка
Павловић Р. Мићо
Павловић Ц. Милан
Продановић Драгиња
Продановић Ј. Славка
Продановић Ј. Чедо
Продановић К. Спасоја
Продановић М. Миладин
Продановић С. Милан
Продановић Славка
Продановић Ц. Мирослав
Продановић Ч. Милан
Просторије МЗ Липовице
Радовановић Ц. Савка
Рикић А. Славко
Ристић Витомир
Ристић Ђ. Јовица
Секулић Ј. Живан
Спасојевић С. Милош
Стевановић М. Радо
Стевановић С. Перо
Стјепановић Г. Витомир
Стјепановић Д. Милош
Стјепановић О. Здравка
Стјепановић О. Раденко
Стјепановић Р. Радомир
Стјепановић С. Вујан
Стјепановић С. Гавро
Стјепановић Ц. Драго
Стјепановић Ц. Драго
Стјепановић Ц. Недељко
Стјепић Ј. Милан
Стјепић Ј. Милорад
Стјепић К. Петар
Стјепић Н. Перо
Стјепић Ц. Станко
Тојић Б. Јовика
Тојић Б. Сретен
Тојић В. Миливоје
Тојић Д. Радивоје
Тојић Д. Цвика
Тојић Ж. Радомир
Тојић З. Живан
Тојић З. Мара
Тојић З. Мара
Тојић Ј. Јелица
Тојић Ј. Ружа
Тојић Ј. Станислав
Тојић К. Цвијан
Тојић М. Војко
Тојић М. Душан
Тојић Н. Станко
Тојић Н. Станко
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Липовице
Васе Пелагића
Васе Пелагића
Васе Пелагића
Васе Пелагића
Васе Пелагића
Васе Пелагића
Васе Пелагића
Видовданска
Видовданска
Видовданска
Видовданска
020
132
044
059
056
058
009
010
108
099
063
098
113
070
106
071
111
110
065
016
062
107
064
109
133
073
074
082
083
134
076
078
079
080
002
093
135
136
117
081
096
061
067
084
055
072
075
097
116
069
057
068
027
018
077
014
008
002
001
005
004
003
006
003
002
016
005
Кућни
број
Власник
(додатак)
Тојић П. Миодраг
Тојић Р. Перо
Тојић С. Живан
Тојић С. Остоја
Тојић С. Славка
Тојић С. Цвјетко
Тојић Ц. Митар
Тојић Ц. Цвјетко
Томић Б. Саво
Томић В. Боро
Томић Ј. Којо
Томић Ј. Станимир
Томић М. Марија
Томић М. Ранко
Томић Н. Драго
Томић Н. Милан
Томић П. Перо
Томић П. Цвјетко
Томић С. Милан
Томић С. Спасоје
Томић С. Спасоје
Томић С. Цвијетин
Томић Ч. Лука
Томић Ч. Цвијетин
Тошић Д. Душко
Тошић Д. Илија
Тошић Д. Љубо
Тошић Д. Марко
Тошић Д. Милан
Тошић Драгица
Тошић Ж. Јован
Тошић И. Перо
Тошић И. Ристо
Тошић И. Станоје
Тошић Ј. Живојин
Тошић Ј. Неђо
Тошић К. Младен
Тошић К. Тошо
Тошић М. Видосав
Тошић М. Мара
Тошић М. Милан
Тошић О. Неђо
Тошић П. Драго
Тошић П. Драго
Тошић П. Илија
Тошић Р. Драган
Тошић Р. Милан
Тошић С. Анђелка
Тошић С. Брањо и Ристо
Тошић С. Остоја
Тошић С. Перса
Тошић С. Радивоје
Тошић С. Саво
Тошић Т. Пајо
Тошић Ц. Никола
Читаоница МЗ Липовице
Алексић Брање Неђо
Божић Неђе Стево
Јовић Стеве Драгица
Миљановић Пере Цвјетозар
Тришић Пере Здравко
Шакотић Радивоја Остоја
Шкиљевић Здравка Биљана
Бојкић М. Борка и Ђ. Драго
Васић Неђе Вајко
Гајић Рајка Перо
Гашић Душана Славко
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Видовданска
Видовданска
Видовданска
Видовданска
Видовданска
Видовданска
Видовданска
Видовданска
Видовданска
Видовданска
Видовданска
Видовданска
Видовданска
Видовданска
Видовданска
Видовданска
Владике Његоша
Владике Његоша
Владике Његоша
Владике Његоша
Владике Његоша
Владике Његоша
Владике Његоша
Владике Његоша
Владике Његоша
Владике Његоша
Владике Његоша
Владике Његоша
Владике Његоша
Владике Његоша
Владике Његоша
Владике Његоша
Владике Његоша
Вука Стефановића Караџића
Вука Стефановића Караџића
Вука Стефановића Караџића
Вука Стефановића Караџића
Вука Стефановића Караџића
Вука Стефановића Караџића
Вука Стефановића Караџића
Вука Стефановића Караџића
Вука Стефановића Караџића
Вука Стефановића Караџића
Вука Стефановића Караџића
Вука Стефановића Караџића
Вука Стефановића Караџића
Вука Стефановића Караџића
Вука Стефановића Караџића
Вука Стефановића Караџића
Вука Стефановића Караџића
Вука Стефановића Караџића
Вука Стефановића Караџића
Вука Стефановића Караџића
Вука Стефановића Караџића
Вука Стефановића Караџића
Вука Стефановића Караџића
Вука Стефановића Караџића
Вука Стефановића Караџића
Вука Стефановића Караџића
Вука Стефановића Караџића
Вука Стефановића Караџића
Десанке Максимовић
Десанке Максимовић
Десанке Максимовић
Десанке Максимовић
Десанке Максимовић
Десанке Максимовић
021
015
012
011
007
017
008
004
006
014
009
023
010
013
019
001
020
013
016
011
010
014
018
006
007
012
001
002
004
008
005
003
009
002
002
002
002
012
002
002
014
002
011
007
003
016
010
005
009
002
002
002
006
018
001
004
002
002
002
008
020
006
003
002
004
008
001
Кућни
број
Власник
(додатак)
I/7
I/6
I/Д
I/Е
I/4
I/Б
I/3
I/5
I/Ц
I/A
I/1
I/2
II/Е
Деспотовић Драге Милан
Деспотовић Драге Радо
Зарић Томе Драган
Костић Цвјетка Цвијан
Лакић Саво и Божић Петра
Максимовић рођ. Благојевић Обренка
Марковић Неђе Пајо
Новаковић Неђе Симо
Остојић Саве Перо
Павловић Бранка Радивоје
Пантић Алексе Јован
Ристић Боре Цвјетко
Савић Стојана Радоје
Стјепановић Јеремије Боро
Стјепановић Јеремије Радинка
Тодоровић Милана Драго
Божић Рајка Саво
Ерић Николе Гојко
Илић Илије Јово
Јовић Михајла Бојка
Кнежевић Вајке Цвјетко
Кнежевић Вајке Цвјетко
Којић Гојка Вукашин
Којић Спасоја Ико
Марковић рођ. Лукић Радојка и Мићановић
Момчила Радојка
Мијатовић
Милорада Мирко
Митрић Чеде Миливоје
Пантић Јован
Пантић Мике Зоран
Симикић Радивоје
Томић Драгољуба Драгољуб
Томић Драгољуба Зоран
Цвјетиновић Неђе Неђо
Aбаџић Горан
Абаџић Горан
Абаџић Горан
Абаџић Горан
Бојкић Живојина Зоран
Гаврић Блашко
Гаврић Блашко
Гашић Душана Миленко
Деспотовић Милан
ДОО САС Прибој
Ђукић Јована Петра
Јовић Јована Илија
Максимовић рођ. Божић Јованка
Максимовић Симе Радивоје
Марковић Неђе Пајо
ОШ Свети Сава Лопаре
Павловић Благоје
Павловић Благоје
Сарић Перица
Симеуновић Аћима Цвејтко
Спасојевић Милана Радо
Томић Ристе Томислав
Тошић Борислава Бранко
У изградњи
У изградњи
У изградњи
Цвјетиновић Момчила Радо
Шакотић Милана Ђоко и Миле
Белош Владимира Жељко
Ђукановић Војислава Миладин
Михајловић В. Ранка и М. Тешо
Савић Станка Ристо и Јово
Спасојевић Ратка Гордана
Стевановић Пере Лазар
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Десанке Максимовић
Доситеја Обрадовића
Доситеја Обрадовића
Доситеја Обрадовића
Доситеја Обрадовића
Доситеја Обрадовића
Доситеја Обрадовића
Доситеја Обрадовића
Доситеја Обрадовића
Доситеја Обрадовића
Доситеја Обрадовића
Доситеја Обрадовића
Доситеја Обрадовића
Доситеја Обрадовића
Доситеја Обрадовића
Доситеја Обрадовића
Доситеја Обрадовића
Доситеја Обрадовића
Доситеја Обрадовића
Живојина Мишића
Живојина Мишића
Живојина Мишића
Живојина Мишића
Живојина Мишића
Живојина Мишића
Живојина Мишића
Живојина Мишића
Живојина Мишића
Живојина Мишића
Живојина Мишића
Живојина Мишића
Живојина Мишића
Живојина Мишића
Живојина Мишића
Исидоре Секулић
Исидоре Секулић
Исидоре Секулић
Исидоре Секулић
Исидоре Секулић
Исидоре Секулић
Исидоре Секулић
Исидоре Секулић
Исидоре Секулић
Исидоре Секулић
Јована Дучића
Јована Дучића
Јована Дучића
Јована Дучића
Јована Дучића
Јована Дучића
Јована Дучића
Јована Дучића
Јована Дучића
Јована Дучића
Краља Милутина
Краља Милутина
Краља Милутина
Краља Милутина
Краља Милутина
Краља Милутина
Краља Милутина
Краља Милутина
Краља Милутина
Краља Петра I
Краља Петра I
Краља Петра I
Краља Петра I
010
011
025
003
001
021
023
027
019
008
017
004
013
006
015
005
007
009
002
006
008
016
014
012
010
001
011
009
005
013
007
002
004
003
007
004
005
001
002
003
009
008
010
006
008
009
003
004
006
002
005
001
007
010
007
002
006
011
009
004
003
005
001
005
002
002
001
Кућни
број
Власник
(додатак)
Б
А
Шакотић Душана Стјепан
Бијелић рођ. Томић Брање Госпа
Гајић Радислав
Ђукић Јована Мило
Ђукић уд. Јована Марица
Ивановић Ђорђа Михајло
Јурошевић Љубе Дојчин
Јурошевић Остоје Станислав
Крстић Луке Ђорђо
Крстић Луке Слободан
Пајкановић Обрада Неђо
СШЦ Вук Караџић
Томић Брање Јово
Томић Живана Боро
Томић Ц Ваја и Трговчевић Р Јелена
Центар за усмјерено образовање
Центар за усмјерено образовање
Центар за усмјерено образовање
Шакотић Милана Ђоко
Беновић Цветозара Жељко
Гајић Васе Милан
Илић Јове Јелена
Марковић Аврама Глигор
Марковић Аврама Неђо
Марковић рођ. Илић Савка
Пајић Добре Недељко
Радић Милана Петра
Радић Милана Станислав
Радић Милоша Радмила и Миленија
Радић Раја уд. Милоша и Радић (Милоша) Јово
Радић Цвијетина Јока
Ристић О Митар и В Ненад
Ристић Обрена Срећко
Симикић Теше Тошо
Јовић Илије Радивоје
Лукић Славке Драган
Новаковић Митар
Ристић Томике Горан
Стевановић Цвике Драган
Тимотић Арсена Слободан
Тодоровић Цвике Драган
Томић Неђе Драго
Цвјетиновић Раде Љубиша
Шакотић Славка Ружа
Божић Миладина Милан
Василић Србе Васо
Васић Српко
Гајић Симе Јован
Докић Раје Перица
Мијатовић Живојина Љиљана
Миљић Паје Симо
Стевановић Цвике Милорад
Тешић Неђе Боро
Тешић Цвијана Драган
Ђукић Зоре Боно
Марић Борка Живан
Марковић Теодора Анђа уд. Миће
Марковић Теодора Анђа уд. Миће
Марковић уд. Миће Анђа
Савић Стојана Велемир
Стокановић Радивоја Бранко
Стокановић Радивоја Цвјетко
Шкиљевић Здравка Биљана
Борачка зграда - Максимовић Горан
Зграда стамбена С36/2Л - Митрашевић Јовица
Зграда стамбена С36/2Л - Стевић Милан
Максимовић Љубе Жарко
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Краља Петра I
Краља Петра I
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
007
003
003
133
162
076
069
070
108
052
106
091
137
012
136
154
007
007
111
115
157
126
127
116
135
130
124
158
149
117
140
018
170
022
019
020
104
152
167
167
167
168
168
168
168
169
169
169
051
164
097
171
062
161
153
138
125
129
084
057
165
166
173
006
134
172
077
Кућни
број
Власник
(додатак)
А
Б
Ц
А
Б
Д
Ц
Б
А
А
Ц
Б
Марковић Остоје Цвјетко
Томић Миленка Љубиша
Анђић Здравка Зоран
Ашкраба Бранка Борис
Бијељина пут АД
Божић Стојана Гавро
Бојић Душана Богољуб
Бојић Душана Вељко
Ветеринарска станица
Видовић Анте Јана
Видовић Милана Лука
Видовић Недељка Винко
Влачић С. Остоја и Станојевић С. Мирјана
Гаврић Неђе Цвјетко
Давидовић Ђорђе Јовица
Дејић Владимира Драгиша
Дом задружни
Дом задружни
Драгић Б. Ненад и П. Милена
Ђокић Васе Микезарија
Ђокић Зарије Живан
Ђокић Љубомира Јово
Ђокић Љубомира Јово
Ђокић Милета Дражан
Ђокић Милорада Лазо
Ђокић Неђе Тешо
Ђокић Ристе Милован
Ђокић Ристе Мирослав
Ђокић рођ. Јокић Драгица
Ђокић Стојанa Цвико
Ђокић Теше Неђо
Ђукић Блашке Радојица
Ђукић Јованке Владо
Ђукић Милована Милорад
Ђукић Раде Блашко
Ђукић рођ. Станић Крстина
Ђурић Лазара Вујадин
Згонц Ђоке Вукосава
Зграда Мачковац 1 - Божић Вељко
Зграда Мачковац 1 - Илић Драго
Зграда Мачковац 1 - Стевановић Јована Јока
Зграда Мачковац 2 - Гајић Неђо
Зграда Мачковац 2 - Лакић Цвија
Зграда Мачковац 2 - Лукић Јока
Зграда Мачковац 2 - Пајић Неђо
Зграда Мачковац 3 - Живковић Радивоје
Зграда Мачковац 3 - Малеш уд. Винка Василија
Зграда Мачковац 3 - Тодић Драган
Золт рођ. Марковић Стоја
Илић Милорада Жељко
Илић Раде Милорад
Илић Ратка Боро - Крунић
Илић Цвјетка Стојанка
Јовановић Спасоја Душан
Јовић Аксе Бранислав
Јовић Душана Алекса
Јовић Јове Ђорђо
Јовић Милана Борис
Јовић Саве Љубомир
Јовић Саве Славко
Јовичић Митра Недељко
Јовичић Митра Цвијан
Јовичић Цвијана Стоја
Катанић уд. Лазара Милица
Ковачевић рођ. Спасојевић Јела
Којић Јоце Драгослав и Неђо
Којић Стеве Зденко
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
083
092
093
089
023
156
107
034
035
099
050
047
078
120
119
080
103
102
059
063
061
060
068
071
067
066
064
101
016
017
014
013
011
015
150
163
054
049
131
030
109
056
021
053
045
044
075
073
074
004
043
174
087
086
065
090
100
146
145
144
085
088
079
001
118
179
139
Кућни
број
Власник
(додатак)
Лазић Алексе Ана
Лазић Душана Цвијета
Лазић Душана Цвијета
Лазић Које Цвјетко
Лукић Радивоја Миодраг
Лукић Чеде Неђо
Марић Косте Цвјетан
Марјановић Милана Милован
Марјановић Милована Милутин
Марковић Миће Митар
Миловановић Остоје Мила
Милошевић Душана Цвјетан
Миљановић Миљана Тешо
Мирковић Слободана Ацо
Митрашевић рођ. Росић Јела
Митровић Аксе Цвијан
Михајловић Ђоке Божидар
Михајловић Ђоке Душан
Михајловић Ђоке Милорад
Михајловић Ђоке Митар
Михајловић Јове Јелена
Михајловић Цвјетка Милан
Нешковић Јована Слободанка
Нешковић Лазара Перо
Нешковић Лазара Рајко млађи
Нешковић Лазара Рајко старији
Нешковић Пере Дојчин
Нешковић Рајке Лазар
Николић Василије Остоја
Николић Василије Станко
Николић Драге Свето
Николић Драге Слободан
Николић рођ. Лукић Невенка
Николић Симе Мара
Новаковић рођ. Симикић Јованка
Обреновић Бошка Васлије
Обреновић Глигора Мирко
Обреновић уд. Мирка Иванка
ОШ Мачковац
Пајић Анђелка Момо
Перић Милорада Перо
Перић Пере Марјан
Перић уд. Душана Стана
Петровић Стојана Борис
Петровић Стојана Неђика
Петровић Цвијана Тешо
Прелић Пере Борислав
Прелић Пере Драгомир
Прелић Пере Недељко
Рикановић Раје Неђо
Рикић Васлије Димитрије
Рикић Пере Цвико
Ристић Аврама Миленко
Ристић Аврама Недељко
Ристић Борислава Никола
Ристић Лазара Ђоко
Ристић Марка Цвијан
Ристић Миле Драган
Ристић Миле Љубо
Ристић Станка Томислав
Ристић Цвијана Аврам
Ристић Цвијана Јово
Савић Аксе Цвјетко
Савић Л. Боро и Б. Јовица
Савић Милорада Цвјетко
Савић рођ. Ђокић Ружица
Савић Стојана Угљеша
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Мајевичких бригада
Мајевичких бригада
Мајевичких бригада
Мајевичких бригада
Мајевичких бригада
Мајевичких бригада
Мајевичких бригада
Мајевичких бригада
Мајевичких бригада
Мајевичких бригада
Мајевичких бригада
148
112
147
024
028
027
026
110
105
025
121
122
122
002
094
143
114
113
029
058
177
005
036
031
032
055
072
159
132
096
095
176
178
175
041
128
038
037
033
046
048
155
081
082
008
040
039
042
160
123
141
142
151
098
010
009
011
010
003
012
006
013
002
009
006
004
001
Кућни
број
Власник
(додатак)
A
Б
А
Б
Б
Симикић Васе Мића
Симикић Вељке Лука
Симикић Гојка Јока
Симић Војке Стево
Симић Које Станко
Симић Костадина Радо
Симић Милоша Ристо
Симић Саве Боро
Симић Срете Живко
Симић Стеве Драган
СП Црква Мачковац
СП Црква Мачковац Црквена кућа
СП Црква Мачковац Црквена кућа
Спасојевић Ђоке Страхиња
Станаревић Стојана Славиша
Стевановић С. Јока и Блажевић Т. Бранка
Стевановић Саве Јока
Стевановић Цвјетка Драган
Стевић Драгољуба Далибор
Стевић Луке Цвија
Стевић Марка Нада
Стевић Мике Анка
Стевић Митра Милорад
Стевић Митра Митар
Стевић Митра Стојан
Стевић Михајла Неђо
Стевић Стеве Живан
Стјепановић Војина Савка
Стјепић рођ. Ц. Мирјана и Петровић Љ. Биљана
Стојишић Анђелка Слободан
Стојишић Анђелка Стојан
Стојишић Вељке Мићо
Стојишић Ђоке Драго
Стојишић Рајка Милан
Стухли Јована Славка
Тешић Вајке Јован
Тешић Вељке Неђо
Тешић Вељке Саво
Тешић Теше Ђорђо
Тешић Теше Цвија
Тешић Теше Цвија
Тешић Теше Цвија
Тодоровић Неђе Јовица
Тодоровић Неђе Јовица
Томић Бранка Живан
Тошић Благоја Будимко
Тошић Благоја Живан
Тривковић Јована Озренка
Фабрика АД Столова и столица
Фабриц Томике Јагода
Цвјетиновић Воје Јован
Цвјетиновић Јована Жељко
Цвјетиновић Миће Јоцо
Цвјетковић Момчила Радо
Шакотић Станоја Војислав
Шакотић Станоја Драган
Божић Трипуна Милан
Гашић Душана Славко
Гашић рођ. Тешић Смиља
Ђокић уд. Зорана Озренка
Јурошевић Луке Вељко
Крстић Боже Максим
Марић Јефте Јела
Пајић Ђорђе Драго
Пајкановић Пелка
Пантић Обрад
Савић Свјетозара Радо
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Мајевичких бригада
Мајевичких бригада
Мајевичких бригада
Мајевичких бригада
Мајке Ангелине
Мајке Ангелине
Мајке Ангелине
Мајке Ангелине
Мајке Ангелине
Мајке Ангелине
Мајке Ангелине
Мајке Ангелине
Мајке Ангелине
Мајке Ангелине
Мајке Ангелине
Мајке Ангелине
Мајке Ангелине
Мајке Ангелине
Мајке Ангелине
Мајке Ангелине
Мајке Ангелине
Мајке Ангелине
Мајке Ангелине
Мајке Ангелине
Мајке Ангелине
Мајке Ангелине
Мајке Ангелине
Мајке Ангелине
Мајке Ангелине
Мајке Ангелине
Мајке Ангелине
Мајке Ангелине
Милоша Обилића
Милоша Обилића
Милоша Обилића
Милоша Обилића
Милоша Обилића
Милоша Обилића
Милоша Обилића
Милоша Обилића
Милоша Обилића
Милоша Обилића
Милоша Обилића
Милоша Обилића
Милоша Обилића
Милоша Црњанског
Милоша Црњанског
Милоша Црњанског
Милоша Црњанског
Милоша Црњанског
Милоша Црњанског
Милоша Црњанског
Милоша Црњанског
Милоша Црњанског
Милоша Црњанског
Милоша Црњанског
Милоша Црњанског
Милоша Црњанског
Милоша Црњанског
Милоша Црњанског
Милоша Црњанског
Милоша Црњанског
Милоша Црњанског
Милоша Црњанског
Милоша Црњанског
Милоша Црњанског
Милоша Црњанског
008
004
005
007
001
033
007
017
025
005
001
014
008
002
019
009
011
013
015
004
010
035
031
029
001
003
016
012
023
027
021
006
021
005
013
007
002
003
009
011
017
015
001
019
004
011
016
044
005
046
002
050
021
026
034
032
006
048
036
020
054
024
038
058
056
015
017
Кућни
број
Власник
(додатак)
А
2
A
1
Стамбена зграда - Код Погорелића
Стефановић Зоран
Тешић Николе Миливоје
Тешић Николе Миливоје
M:тел Мобис
Алексић Раде Ненад
Благојевић Милорада Србо
Васић Драге Раде
Дом здравља Лопаре
Зграда Дома пензионера
Јанковић Василије Мирослав и Марко
Јовић Васе Милорад
Максић Стојана Лазар
Митрашевић Мике Мирослав
Митровић Пере Ружа
Општина Лопаре
Општина Лопаре
Општина Лопаре
Општина Лопаре
Остојић Борислава Цвијета
Пантић Дане Жељко
Постројење за воду
Ракић Радомира Драган
Симикић рођ. Медић Стоја
Спасојевић Б. Драго
Стамбена зграда - Тракиловић Ангела и др.
Стевановић Вајке Милутин
Тешановић Неђе Милорад
Трафостаница ЗДП Електропренос Б Лука
Тривић Стеве Душан
Цвјетиновић Теодора Остоја
Цвјетковић Обрена Борислав
Абаџић Спасоја Ристо
Ерић Рајка Борислав
Јовић Здравка Мара
Марковић Радована Бранислав
Мићановић Остоје Борислав
Петровић Михајла Јока
Савић Здравка Слађана
Савић Здравка Слађана
Савић Радивоја Светозар
Симић Илије Србо
Спасојевић Митра Слободан
Тодић Цвјетка Обрад
Тодоровић Цвике Ђорђо
Божић Михајла Душко
Дејић Радивоја Стојан
Ђокић Десанке Душанка
Јањић Петка Драгомир
Костадиновић Благоја Вида
Костадиновић рођ. Стевановић Јока
Криловић рођ. Шакотић Крстина
Крстић Миливоја Марко
Митрић Бошка Драго
Митрић Ђоке Горан
Митрић Живана Стевица
Митрић Мике Добро
Митрић Милана Весна
Митрић Неђе Ђоко
Митрић Неђе Мика
Митрић Неђе Стоја
Митрић Панте Цвјетан
Митрић Теше Илинка
Митрић уд. Симе Анкица
Митрић Чеде Насто
Митровић Неђе Жељко
Митровић Неђе Жељко
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Милоша Црњанског
Милоша Црњанског
Милоша Црњанског
Милоша Црњанског
Милоша Црњанског
Милоша Црњанског
Милоша Црњанског
Милоша Црњанског
Милоша Црњанског
Милоша Црњанског
Милоша Црњанског
Милоша Црњанског
Милоша Црњанског
Милоша Црњанског
Милоша Црњанског
Милоша Црњанског
Милоша Црњанског
Милоша Црњанског
Милоша Црњанског
Николаја Велимировића
Николаја Велимировића
Николаја Велимировића
Николаја Велимировића
Николаја Велимировића
Николаја Велимировића
Николаја Велимировића
Николаја Велимировића
Николаја Велимировића
Николаја Велимировића
Николаја Велимировића
Николаја Велимировића
Николаја Велимировића
Николаја Велимировића
Николаја Велимировића
Николе Пашића
Николе Пашића
Николе Пашића
Николе Пашића
Николе Пашића
Николе Пашића
Николе Пашића
Николе Пашића
Николе Пашића
Николе Пашића
Николе Пашића
Николе Пашића
Николе Пашића
Николе Тесле
Николе Тесле
Патријарха Павла
Патријарха Павла
Патријарха Павла
Патријарха Павла
Патријарха Павла
Петра Кочића
Петра Кочића
Петра Кочића
Радомира Путника
Радомира Путника
Радомира Путника
Радомира Путника
Радомира Путника
Радомира Путника
Радомира Путника
Радомира Путника
Радомира Путника
Степе Степановића
019
030
042
022
018
052
003
001
028
014
012
010
008
013
007
009
004
060
040
005
015
004
003
007
017
011
019
023
025
021
013
001
009
002
018
012
001
014
016
006
022
024
010
004
008
002
020
002
001
002
003
004
005
001
004
006
002
001
005
009
003
007
002
008
004
006
003
Кућни
број
Власник
(додатак)
Митровић Неђе Жељко
Михајловић Рајка Драгиша
Остојић Остоје Јово
Попадић Паје Неђо
Прелић Спасоја Илија
Симеуновић Неђе Невенка
Симикић Душана Ристо
Симикић Пере Душан
Симић Илије Јово
Стевановић Живана Лазар
Стевановић Живана Стојан
Стевановић Лазара Пајка
Стевић Јована Живан
Стокановић Ђоке Цвико
Сцхеидел Мара
Сцхеидел Мара
Тешић Алексе Милан
Ћосић рођ. Митрић Драгица
Ховић Хусеина Митар
Ђукановић Цвјетка Жељко
Јањић Саве Ранко
Јовић уд. Митра Мара
Кнежевић Максима Милан
Максић Бранка Жарко
Митровић Љубе Мирко
Нешковић уд. Ранка Василија
Обреновић Бошка Васлија
Обреновић Бошка Перо
Обреновић уд. Бошка Живана
Обреновић уд. Ђорђија Анђа
Пајкановић Остоје Вујадин
Петровић Душана Драго
Рикановић Алексе Ђоко
Симеуновић Неђе Митар
Вићић Блашке Јован
Влачић Цвјетка Васлија
ДОО ОМС Лопаре
Максимовић Саве Радиславка
Максимовић Саве Радиславка
Мирковић рођ. Спасојевић Дивна
Митровић Жарке Горан
Митровић Жарке Неђо
Петрић Цвјетана Миле
Савић Ђоке Јовица
Савић С. Ристо и Јово, Јањић Д. Драган и др.
Савић Стеве Неђо
Спасојевић Ристе Тихомир
Фабрика пољопривредних машина
Флорапхарм ДОО Лопаре
Абаџић Недељка Ратко
Перић Цвике Жељко и Росић Слободана Анкица
Радић Милана Борислав
Стевановић Јове Симо
Стевановић Тодора Цвјетко
Дејић Радивоја Мило
Остојић Момчила Љубиша
Тешановић Н Спасоје и Тешановић А Зуза
Јањић Лазара Мило
Кнежевић Влајке Симо
Лазић Неђе Стојан
Марковић Ђорђе Винко
Миљановић Б Душанка и Немања
Митрић Стеве Сретен
Ракић Душана Зоран
Станаревић Михајла Александар
Тешић Радослава Недељко
Ашкраба Богдана Бранко
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Степе Степановића
Степе Степановића
Степе Степановића
Степе Степановића
Степе Степановића
Степе Степановића
Степе Степановића
Степе Степановића
Степе Степановића
Степе Степановића
Степе Степановића
Степе Степановића
Степе Степановића
Степе Степановића
Степе Степановића
Степе Степановића
Степе Степановића
Степе Степановића
Степе Степановића
Степе Степановића
Степе Степановића
Степе Степановића
Треће мајевичке бригаде
Треће мајевичке бригаде
Треће мајевичке бригаде
Треће мајевичке бригаде
Треће мајевичке бригаде
Треће мајевичке бригаде
Треће мајевичке бригаде
Треће мајевичке бригаде
Треће мајевичке бригаде
Треће мајевичке бригаде
Треће мајевичке бригаде
Треће мајевичке бригаде
Треће мајевичке бригаде
Треће мајевичке бригаде
Треће мајевичке бригаде
Треће мајевичке бригаде
Треће мајевичке бригаде
Треће мајевичке бригаде
Треће мајевичке бригаде
Треће мајевичке бригаде
Треће мајевичке бригаде
Треће мајевичке бригаде
Треће мајевичке бригаде
Треће мајевичке бригаде
Треће мајевичке бригаде
Треће мајевичке бригаде
Треће мајевичке бригаде
Треће мајевичке бригаде
Треће мајевичке бригаде
Треће мајевичке бригаде
Треће мајевичке бригаде
Треће мајевичке бригаде
Треће мајевичке бригаде
Треће мајевичке бригаде
Треће мајевичке бригаде
Треће мајевичке бригаде
Треће мајевичке бригаде
Треће мајевичке бригаде
Треће мајевичке бригаде
Треће мајевичке бригаде
Треће мајевичке бригаде
Треће мајевичке бригаде
Треће мајевичке бригаде
Треће мајевичке бригаде
Треће мајевичке бригаде
005
017
015
025
021
008
016
002
013
001
006
023
012
014
009
027
004
010
007
018
019
011
032
030
002
012
035
009
034
007
004
020
021
013
039
047
010
037
025
006
053
043
005
019
026
001
023
015
050
033
045
038
003
055
041
022
024
029
014
018
008
028
044
048
046
042
042
Кућни
број
Власник
(додатак)
Б
Б
А
Деспотовић Томе Бранко
ДОО "Јола"
ДОО Јола Лопаре
Јовић Саве Василије
Крстић Василије Радоје
Лазић Живка Лазо
Лазић Милована Божица
Лукић Ц. Горан и Рикић Драго
Максимовић Максима Јоцо
Миловановић уд. Боре Радојка
Митровић Митра Вељко
Михајловић Васе Стојан
Павловић Бранка Стево
Радојчић уд. Пере Зорка
Рикановић Владимира Милорад
Ристић Спасоја Мићо
Сандић Стевана Раде
Симикић Остоје Радивоје
Спасојевић Неђе Миливоје
Стевић Блашке Мирко
Стефановић Слободана Љубиша
Тешић Василије Славица
Антић Стојана Драго
Васић Владимира Владо
Васић Живојина Горан
Ђокић Јове Живан
Ђокић Николе Милан
Ђурић Пере Душан
Илић Радомира Будимко
Јекић Драге Бранко
Јекић Милисава Војна
Јовић Милоша Жарко
Јовичић рођ. Марковић Винка
Крстић Боже Вујадин
Крстић Василије Душко
Крстић Милана Гордана
Крстић рођ. Стевановић Јока
Лукић Даринке Жељко
Лукић Стевике Драгица
Максимовић Максима Јован
Максимовић Максима Милан
Марић Драге Миле
Миловановић Радивоја Мићо
Миловановић Стеве Недељко
Мирковић Раде Славиша
Митровић Боже Жарко
Митровић Љубомира Мара
Митровић Саве Благоје
Обданиште
Пајкановић Љубомира Велемир
Пајкановић Љубомира Велемир
Пантић Јове Цвико
Пантић Трипуна Аћим
Пекић Војислава Милорад
Пекић Милорада Јовица
Перић Стеве Мило
Ристић Стеве Миленко
Савић рођ. Гајић Милева
Секулић Милана Нено
Симеуновић Цвјетана Ненад
Симикић Војислава Петар
Спасојевић Владимира Спасоје
Стамбена зграда - Лукић Жељко и др.
Стамбена зграда - Секулић Цветозар и др.
Стамбена зграда - Шакотић Нада и др.
Стамбена зграда борачка - Мићановић Драган и
др.
Стамбена зграда борачка - Спасојевић Цвико и др.
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Треће мајевичке бригаде
Треће мајевичке бригаде
Треће мајевичке бригаде
Треће мајевичке бригаде
Треће мајевичке бригаде
Треће мајевичке бригаде
Треће мајевичке бригаде
Треће мајевичке бригаде
Треће мајевичке бригаде
Треће мајевичке бригаде
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
036
027
016
031
015
017
011
040
049
051
017
012
020
027
014
104
160
016
173
035
048
096
058
059
116
184
167
039
003
110
163
196
169
206
076
061
063
128
138
004
161
045
105
107
026
167
051
057
002
185
178
173
153
153
187
183
183
187
183
183
187
187
183
183
183
143
126
Кућни
број
Власник
(додатак)
А
Д
2
Б
А
1
А
Ц
2
1
A
Г
Б
Ц
А
Д
Д
Б
Ф
Е
Ц
6
Стјепановић Ратка Јован
Стојишић Михајла Благоје
Тешановић Андрије Игор
Тешић Милана Зоран
Тешић Р. Жарко
Тешић Радослава Слободан
Томић Живана Славиша
Томић Цвијетина Љубо
Цвикл рођ. Пекић Љиљана
Шакотић Пере Живојин
Алексић Алексе Василије
Алексић Василије Алекса
Алексић Василије Јовица
Алексић Драге Ранко
Алексић Марка Јовица
Алексић Неђе Лука
Алексић Раде Симо
Алексић Цвијана Неђо
Антић Михајло
Антић Станка Анђа
Бобар осигурање
Божић Данила Снежана
Божић Јовике Љубица
Божић Пере Симо
Божић Спасоја Јован
Бојић (Радована) Драган и Зоран
Бојић Мирко
Васић Љубе Василија
Врачарић рођ. Ћеримовић Емина
Гаврић Живана Боро
Гаврић Јове Душко
Гајић Василије Нада
Гајић Здравка Драго
Гајић уд. Божидара Ружица
Давидовић Васе Драго
Дејић Лазара Јовица
Дејић уд. Лазара Јека
Делић Тихомира Драган
Дом културе
ДОО Кристин мод - Везионица
ДОО Ракић комерц
Ђокић Јордана Добрица
Ђукић Луке Бранка
Ђукић Луке Бранка
Ђурић Васе Миле
Ђурић Љубомир
Ђурић Слободана Љубомир
Ђурић Станка Здраво
Електродистрибуција
Ерић Рајка Бојан Ерић Бошка Стана
Еркић Ранка Стипо
Живановић Јелена
Зграда Везионице - Мићановић Драган
Зграда Везионице - Мићановић Мирослав
Зграда Грађевина - Гаврић Милка
Зграда Грађевина - Дејић Цвија
Зграда Грађевина - Ковачевић Јадранка
Зграда Грађевина - Лазић Гоја
Зграда Грађевина - Лазић Драган
Зграда Грађевина - Лазић Ђука
Зграда Грађевина - Лазић Ненад
Зграда Грађевина - Мићић Цвија
Зграда Грађевина - Обреновић Борислав
Зграда Грађевина - Обреновић Милојка
Зграда Грађевина - Тешић Јовица
Зграда општине
Зграда Парк - Агенција за приватизацију
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
126
126
126
126
126
126
126
126
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
097
032
131
188
132
186
028
048
048
148
100
165
043
189
115
067
101
149
134
007
033
171
092
098
161
046
162
102
047
129
086
088
090
006
192
108
038
218
216
177
180
087
112
023
Кућни
број
Власник
(додатак)
3
Ц
А
Б
2
1
5
4
IV
V
VI
VII
III/2
III/Ц
III/A
III/Б
III/Д
III/1
III/3
III/4
III/5
III/6
III/7
1
А
Б
А
А
Зграда Парк - Биро за запошљавање
Зграда Парк - Гајић Бранко и др.
Зграда Парк - Кнежевић Адам и др.
Зграда Парк - Митрић Миле и др.
Зграда Парк - Михајловић Душко
Зграда Парк - Павловић банка
Зграда Парк - Фонд Здравства
Зграда Парк - Фонд ПИО
ЗЦ Лопаре - Ламела у изградњи
ЗЦ Лопаре - Ламела у изградњи
ЗЦ Лопаре - Ламела у изградњи
ЗЦ Лопаре - Ламела у изградњи
ЗЦ Лопаре - Максимовић Душко
ЗЦ Лопаре - Максимовић Душко
ЗЦ Лопаре - неусељен
ЗЦ Лопаре - неусељен
ЗЦ Лопаре - неусељен
ЗЦ Лопаре - у изградњи
ЗЦ Лопаре - у изградњи
ЗЦ Лопаре - у изградњи
ЗЦ Лопаре - у изградњи
ЗЦ Лопаре - у изградњи
ЗЦ Лопаре - у изградњи
Илић Милорада Жељко
Илић Пере Драгица
Јанковић Митра Миодраг
Јањић Благоја Јаков
Јањић Јово
Јањић Миленка Нада
Јањић Паје Алекса
Јањић Ристе Крунослав
Јањић Ристе Крунослав
Јекић Тодора Драго
Јеремић Радета Миле
Јефтић Мара
Јовић Јове Митар
Јовић Митра Цвјетан
Јовић Цвијана Цвјетан
Јокић Марка Зоран
Јокић Цвике Јовица
ЈП Шуме РС - Управна зграда
Керовић Василије Драгомир
Којић Милана Милорад
Костадиновић Чеде Цвијанка
Крстић Велибора Драган
Крстић Милана Гордана
Крстић Милана Гордана
Лазаревић Неђо и др.
Лазић Раде Цвијетин
Лазић уд. Лазе Јека
Лакић Гојка Драган
Лацковић Радована Аница
Ловачко удружење
Лујић Паје Митар
Лујић Паје Митар
Лујић Паје Митар
Лукић Дојчина Ђорђо и Бранко
Лукић Драгомира Срђан
Лукић Живојина Цвијан
Магацин ЗЗ Дојчин Лукић Лопаре
Максимовић Гавре Милева
Максимовић Душана Ђорђо
Максимовић Љубе Васо
Максимовић Ристе Драган
Максимовић Стојана Стојанка
Марковић Ђорђе Винко и Божидар
Марковић Николе Ратко
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
190
169
120
084
009
220
222
013
031
030
011
082
200
135
064
093
037
089
173
210
040
042
099
036
142
133
125
106
159
208
175
171
127
072
144
122
130
130
130
085
204
150
065
080
157
078
147
135
181
179
069
212
074
068
214
194
109
155
070
176
151
041
165
018
113
083
136
Кућни
број
Власник
(додатак)
Б
А
А
Б
1
2
3
Б
А
Марковић Ристе Јаков
Марковић Стана
МЗ Лопаре - пијаца
Микић Луке Петар
Миловановић Раде Јован
Милошевић Недељка Звонимир
Милошевић уд. Неђе Ђука
Митрић Милана Милан и Славко
Митрић Миће Драган
Митрић Пере Драган
Митрић Станка Драго
Митрић Стеве Сретен
Митровић Ратка Радоје
Митровић Ружица
Митровић Славке Душан
Митровић Славке Душан
Митровић уд. Неђе Зорка
Мићановић Васе Драган
Михајловић Наста
Михајловић рођ. Ристић Славица
МУП Лопаре
Нестро петрол Б Лука
Нешковић Добре Душан
Нешковић осигурање
Општина Лопаре
ОУДПУТ Мајевица Лопаре
Пајкановић Душана Бранко
Панић Илије Јовица
Пантић рођ. Анђић Анка
Пекић рођ. Ристић Рујка
Пекић Цвијетина Будимко
Перић Смиља
Петровић Драге Перо
Петровић Михајла Бранка
Петровић Момчила Босиљка
Пословна зграда - Стара школа
Пословна зграда СИЗ
Пословна зграда СИЗ
Пословна зграда СИЗ
Прелић Илије Стојан и Спасоје
ПТП "Fer Oill" Брчко
Радић ДОО Брчко - Робна кућа
Радић Лазара Ристо
Радовановић Бранка Радо
Радовановић уд. Боре Василија
Радојевић Петра Славко
Радојевић Стеве Милан
Ракић Стана
Рикановић Владимира Милорад
Рикановић Владимира Михајло и Рикановић Милка
Рикановић Станоја Видосав и Зоран
Ристић Ивана Неђо
Ристић Митра Слободанка
Ристић рођ. Абаџић Љубица
Ристић уд. Ивана Добренка
Савић Благоја Ранко
Савић Вајке Цвико
Савић Микаила Радо
Савић Стојана Угљеша
Савић Стојана Угљеша
Секулић Бранка Милан
Симикић Гојка Србо
Симикић Јована Ана
Симикић Јованка и др.
Симикић С Мирко Митровић М Цвјетко
Симикић Славке Мирко
Симикић Србе Слободан
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
029
005
025
025
001
170
170
170
124
182
164
103
121
137
137
137
137
137
137
145
153
056
050
166
103
119
137
054
156
168
154
139
056
141
123
158
174
172
137
198
198
094
049
140
140
140
140
095
062
066
021
146
152
008
202
024
081
077
075
079
173
091
034
117
010
022
053
Кућни
број
Власник
(додатак)
A
Б
1
А
2
А
Е
Б
Х
А
Д
Г
А
Б
Б
Ф
А
Ц
А
Б
А
Б
1
2
Б
Симић Вељке Драгомир
Симић Драге Зоран
Симић Ђоке Лука
Симић Ђоке Славко
Симић Пере Драго
СП зграда - Апотека
СП зграда - Јовић Ђоко и др.
СП зграда - Максимовић Ђорђо
СП Црква Лопаре
Спасојевић Владимира Пајко
Српске поште Бања Лука - Зграда поште
Стамбена зграда - Алексић Јовица
Стамбена зграда - Гаврић Синиша и др.
Стамбена зграда - Глигоревић Анђа
Стамбена зграда - Давидовић Живан
Стамбена зграда - Ђокић Душанка
Стамбена зграда - Ђокић Ненад
Стамбена зграда - Ђурић Јован и Душанка
Стамбена зграда - Ђурић Милан и Слободанка
Стамбена зграда - Жута фронтовка
Стамбена зграда - зграда Везионице
Стамбена зграда - Илић Вукица
Стамбена зграда - Јекић Вишња и др.
Стамбена зграда - Јовић Боро и др.
Стамбена зграда - Лазић Драгиша
Стамбена зграда - Манојловић Жарко и др.
Стамбена зграда - Миљановић Душанка
Стамбена зграда - Мирковић Ранко и др.
Стамбена зграда - Митрић Насто и др.
Стамбена зграда - Новаковић Новак и др.
Стамбена зграда - Петровић Чедомир и др.
Стамбена зграда - Радовановић Живан и др.
Стамбена зграда - Сарић Радо и др.
Стамбена зграда - Симикић Миленко и др.
Стамбена зграда - Симикић Мира и др.
Стамбена зграда - Стара пошта
Стамбена зграда - Стеван Васић и др.
Стамбена зграда - Томић Радија и др.
Стамбена зграда - Ховић Митар
Стамбена зграда С36/Л1 - Гаврић Срето и др.
Стамбена зграда С36/Л1 - Мићић Саво и др.
Станић Саве Васо
Станојевић Војо
Стари дом културе - Јовић Стојан
Стари дом културе - Ристић Мића и др.
Стари дом културе - Трговина Лопаре
Стари дом културе - Цвјећара
Стевановић Живана Стојан
Стевановић Илије Иљо
Стевановић Милић Милена
Стевановић Спасоја Влајко
Стевић Јована Митар
Стевић Михајла Млађен
Стјепановић Радивоја Радомир
Стојишић Вељке Мићо
Термал АД Лопаре
Тешановић Неђе Драгослав
Тешић Неђе Василије
Тешић Пере Жељко
Тешић Пере Жељко
Тешић Ружа
Тешић уд. Бранка Пелка
Тешић уд. Радивоја Ружа
Тешић уд. Томе Живана
Тодоровић Стоја и Петрић Мара
Томић рођ. Алексић Ружа
Тошић Лазара Душан
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Душана
Цара Лазара
Цара Лазара
Цара Лазара
Цара Лазара
Цара Лазара
Цара Лазара
Цара Лазара
Цара Лазара
Цара Лазара
Цара Лазара
Цара Лазара
Цара Лазара
Цара Лазара
Цара Лазара
Цара Лазара
Цара Лазара
Цара Лазара
Цара Лазара
Цара Лазара
Цара Лазара
Цара Лазара
Цара Лазара
Цара Лазара
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
055
118
052
114
073
019
015
111
060
071
004
014
002
013
023
009
015
006
007
008
005
003
010
027
025
011
017
031
019
029
001
012
021
018
093
171
164
111
161
162
110
157
109
205
107
167
160
163
159
166
165
158
244
245
246
276
275
106
103
105
278
031
089
058
044
062
028
Кућни
број
Власник
(додатак)
Тошић Лазара Душан
Тошић Лазара Душан
Тошић Лазара Михајло
Тошић Лазара Михајло
Тракиловић рођ. Тешић Ангела
Трупинић Душана Спасоје
Трупинић Цвјетка Мика
Туче С Осман и Кахриман
Цвјетиновић Момчила Радо
Цвјетиновић Цвјетка Душанка
Бакмаз рођ. Марковић Софија
Гаврић Блашке Блашко
Гашић Душана Славко
Зграда старог комитета
Јовић Јована Илија
Кнежевић Вајке Јован
Лукић Цвијана Јово
Марковић Саве Илија
Миловановић Владо
Миловановић Млађена Радивоје
Митровић Богомира Зоран
Митровић Станке Зоран
Пекић Будимка Невена и Бранимир
Ракић Цвијана Петра
Рикановић Милана Брано
Симикић Спасоја Цвијета
Спасојевић Гавре Богосав
Стјепановић рођ. Глигоревић Стојанака
Тешић Станка Драган
Тешић Станоја Данило
Тодоровић Милана Ранко
Тодоровић Тоше Цвјетко
Тојић Луке Милош
Абаџић Миливоја Слађан
Абаџић уд. Марка Слободанка
Алексић Алексе Бојо
Алексић Бранка Неђо
Алексић Василије Алекса
Алексић Јове Ђорђо
Алексић Лује Мило
Алексић Луке Драган
Алексић Марка Петар
Алексић Милана Јовица
Алексић Миле Миладин
Алексић Милоша Жико
Алексић Милоша Радослав
Алексић Неђе Радомир
Алексић Радомира Зоран
Алексић уд. Марка Иванка
Алексић Уроша Слободан
Алексић Уроша Станко
Алексић Цвијана Неђо
Анђић Благоја Милан
Анђић Благоја Миле
Анђић Благоја Мирко
Анђић Милана Војко
Анђић Милана Микица
Антуновић Станке Боса
Антуновић Станке Неђо
Антуновић Станке Слободан
Богдановић уд. Симе Стоја
Божић Блашке Боро
Божић Боже Славка
Божић Боже Славко
Божић Добре Митра и Љиља
Божић Драге Зоран
Божић Ђоке Брањо
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
100
025
061
113
083
022
091
039
092
027
049
114
023
038
094
001
112
234
233
204
198
199
012
235
013
203
201
202
200
002
190
189
254
255
250
026
030
034
085
077
074
071
072
037
014
081
045
046
073
070
138
086
119
280
118
102
048
047
243
169
168
016
150
152
153
154
170
Кућни
број
Власник
(додатак)
Божић Ђоке Петар
Божић Ђорђе Данило
Божић Живана Драго
Божић Живана Станко
Божић Живана Цвијан
Божић Јове Мило
Божић Милана Перо
Божић Миле Драган
Божић Пере Милан
Божић Славке Блашко
Божић Спасоја Јовика
Божић Станке Бранка
Божић уд. Илије Нада
Божић уд. Цвјетка Анђелка
Божић Чеде Мило
Бојић Цвике Иван и Живан
Васиљевић Лазо
Гаврић Драге Алекса
Гаврић Драге Боривоје
Гаврић Жарке Никола
Гаврић Жарке Цвијан
Гаврић Јове Војислав
Гаврић Миљана Слободан
Гаврић Неђе Драго
Гаврић Ристе Војко
Гаврић уд. Жарке Јока
Гаврић уд. Станке Петра
Гаврић Уроша Радо
Гаврић Цвијетина Милан
Гајић Пајо
Гајић Цвије Зоран
Гајић Цвијетина Стево
Гробљанска зграда
Давидовић Славојка
Ђукић Љубе Свјетлана
Ђурић Владимира Радоје
Ђурић Драге Јово
Ђурић Драге Стево
Ђурић Јове Драго
Ђурић Јове Стоја
Ђурић Лазара Миладин
Ђурић Лазе Милан
Ђурић Лаке Драган
Ђурић Микан Ратко
Ђурић Петра Мирослав
Ђурић Рикана Зоран
Ђурић Свете Саво
Ђурић Свете Свето
Ђурић уд. Лаке Ковиљка
Ђурић уд. Цвике Веселинка
Ђурић Цвјетан
Ђурић Чеде Лука
Елез Стево
ЗЗ Дојчин Лукић Лопаре
ЈКШ Лопаре
Јовановић Гина
Јовановић Милана Радо
Јовановић Раде Милан
Јовић Живана Зоран
Јурошевић Веље Остоја
Јурошевић Јове Милан
Јурошевић Које Драган
Јурошевић Луке Вељко
Јурошевић Луке Саво
Јурошевић Миле Боро
Јурошевић Миле Ђорђо
Јурошевић Миле Радо
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
151
251
253
252
088
079
078
066
076
033
032
087
080
084
082
075
124
024
212
197
194
195
192
010
193
196
272
273
271
274
270
247
042
269
021
036
035
185
173
209
213
216
017
208
210
214
215
120
131
128
137
129
136
135
232
139
277
116
117
115
006
125
123
020
104
239
134
Кућни
број
Власник
(додатак)
Јурошевић Миле Урош
Којић Десанка
Којић Јове Никола
Којић уд. Јове Ковиљка
Костадиновић Благоја Вида
Костадиновић Ђорђе Иван
Костадиновић Јована Спасоје
Костадиновић Костадина Тешан
Костадиновић Митра Будимко
Костадиновић Славке Милан
Костадиновић Славке Мићо
Костадиновић Спасоја Славко
Костадиновић Спасоја Цвијан
Костадионовић Ивана Жељко
Костадионовић Спасоја Јован
Костадионовић уд. Митра Неђељка
Крајишник Миле
Крсмановић Ђоке Драгица
Крсмановић Саво
Крстић Алексе Томо
Крстић Крсте Неђо и Крстић Крсто
Крстић Славке Драган
Крстић Славке Радивоје
Крстић Славке Радо
Крстић Славке Спасоје
Крстић уд. Луке Стоја
Лазић Милана Војна
Лазић Милорада Перица
Лазић Неђе Блашко
Лазић Раде Милорад
Лазић Раде Петар
Лазић уд. Војина Божица
Лакић Киће Перо
Лукић Владимира Драган
Лукић Милоша Неђо
Лукић Михајла Станко
Лукић Пере Јово
Лукић уд. Цвијана Бранка
Лукић Цвијана Симо
Максимовић Војке Зоран
Максимовић Војке Којо Жељко и Слободан
Максимовић Војко
Максимовић Душана Ђорђије
Максимовић Луке Радојка
Максимовић Милана Цвјетко и Мирослав
Максимовић Милорада Неђо
Максимовић Пере Славко
Максимовић Чеде Никола
Марковић Борислава Богослав
Марковић Борислава Мирослав
Марковић Јована Недељко
Марковић Милоша Стоја
Марковић Неђе Јован
Марковић Николе Радислав
Марковић уд. Милана Славица
Марковић уд. Неђе Ђука
Мијић Петра Миладин
Милетић Владимира Горан
Милетић Душана Драган
Милетић Душана Сретен
Миљановић Милана Милорад
Митрашевић Јово
Митрашевић Мирко
Митрић Стоје Илија
Митровић Ђоко
Митровић Спасоја Цвијан
Митровић Станке Зоран
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
133
098
099
067
019
101
227
256
175
174
176
179
229
059
242
241
257
041
240
122
121
015
260
097
057
054
040
050
052
056
095
096
053
279
007
008
003
004
005
130
261
177
178
249
230
249
231
236
211
226
207
206
223
225
228
149
222
224
009
060
065
265
267
266
268
069
238
Кућни
број
Власник
(додатак)
А
Б
Митровић Томислава Драган
Михајловић Раде Стана
Михајловић Раде Стево
Михајловић уд. Ристе Цвија
Никић уд. Милоша Стајка
Николић Бранка Славко
Николић Јована Васо
Новаковић Милана Митар
Остојић Остоје Боро
Остојић Симике Милан
Остојић уд. Јовике Ружа
Остојић уд. Костадина Ружа
Пекић Цвијетина Драган
Перић Милорада Стево
Перић Недељка Ана
Перић Недељка Синиша
Перић Радован
Перић Стеве Милорад
Перић Тоде Недељко
Петковић Милан
Петковић Милорад
Петровић Душана Драган
Прелић Миленко
Радојевић Воје Алекса
Радојевић Лаке Драго
Радојевић Мила
Радојевић Милана Момо
Радојевић Миливоја Ранко
Радојевић Петра Славко
Радојевић Радо
Радојевић Слободана Жарко
Радојевић Стеве Милан
Радојевић уд. Јована Јока
Рикановић Рајо
Рикић Аврама Невенка
Рикић Вељко
Рикић Остоје Мирољуб
Рикић Остоје Тодор
Рикић Тодора Остоја
Ристић Блашко
Ристић Раде Јован
Савић Ристе Бранислав
Савић Ристе Ђорђо
Секулић Цвјетка Недељко
Секулић Цвјетка Предраг
Секулић Цвјетка Цвијан
Секулић Цвјетка Чедомир
Симикић Глигора Боро
Симикић Илије Тодор
Симикић Јована Драган
Симикић Миливоја Ђоко
Симикић Миливоја Милорад
Симикић Милорада Драго
Симикић Стевике Јован
Симикић Стевике Мило
Симикић уд. Бранка Стана
Симикић уд. Раде Јока
Симикић Уроша Јован
Симић Које Радо
Симић Михајла Љубо
Симић Михајло
Станишић Милана Јован
Станишић Милана Јовика
Станишић Милана Милорад
Станишић Милана Саво
Стевановић Благоја Радо
Стјепановић Аћим
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лукавица
Лукавица
Лукавица
Лукавица
Лукавица
Лукавица
Лукавица
Лукавица
Лукавица
Лукавица
Лукавица
Лукавица
Лукавица
Лукавица
Лукавица
Лукавица
Лукавица
Лукавица
Лукавица
Лукавица
Лукавица
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лопаре Село
Лукавица
Лукавица
Лукавица
Лукавица
Лукавица
Лукавица
Лукавица
Лукавица
Лукавица
Лукавица
Лукавица
Лукавица
Лукавица
Лукавица
Лукавица
Лукавица
Лукавица
Лукавица
Лукавица
Лукавица
Лукавица
217
218
221
220
248
219
263
143
127
126
140
237
172
155
187
191
142
183
182
188
184
186
180
181
055
141
156
011
146
145
144
148
147
264
259
262
090
051
108
132
068
029
258
064
063
043
015
002
014
011
003
016
021
019
020
018
017
012
010
001
009
007
008
005
006
004
023
Кућни
број
Власник
(додатак)
Стјепановић Илије Горан
Стјепановић Илије Радо
Стјепановић Лазара Боро
Стјепановић Лазара Глигор
Стјепановић Стјепана Војко
Стјепановић Цвијетина Милан и Недељко
Танацковић Јованка
Танацковић Лазара Перо
Танацковић Неђе Стоја
Танацковић Цвјетка Сретен
Тешић Драго
Тодоровић Михајла Стево
Томић Боре Жељко
Томић Бранка Јово
Томић Будимка Небојша
Томић Војислав - Војо
Томић Ђоке Боро
Томић Ђоке Рајко
Томић Ђорђе Зоран
Томић Јове Душан
Томић Јуроша Милорад
Томић Миле Тома
Томић Радивоја Радислав
Томић Саве Ђорђо
Томић уд. Драге Стана
Томић уд. Љубе Драгица
Томић Уроша Добренка
Тошић Николе Цвика
Филиповић Алексе Милован
Филиповић Милована Алекса
Филиповић Милована Јовица
Филиповић уд. Михајла Радиславка
Филиповић Цвике Цвијета
Цвијетиновић Мика
Цвијетиновић Радо
Цвијетиновић Стојан
Цвјетиновић Воје Ненад
Цвјетиновић Ненада Борислав
Чворо Радомира Обрад
Шакотић Душана Спасоје
Шакотић Максима Илија
Шакотић Милана Ружица
Шакотић Недељко
Шакотић Пере Ристо
Шакотић Пере Тихомир
Шакотић уд. Неђе Станојка
Алексић Јове Илија
Кнежевић Ђоке Коста и Ђорђо
Кнежевић Микана Петко
Лакић Бошка Петко
Лакић Илије Арсен
Лукић Стојана Цвија
Митровић Ђорђе Милорад
Митровић Милана Васо
Митровић Милана Митар
Митровић Стјепана Милан
Митровић Стјепана Стојан
Поповић Илије Стојан
Поповић Марка Симика
Поповић Остоје Живојин
Поповић Пере Живко
Симић Ђорђе Коста
Симић Живка Ристо
Симић Неђе Ђоко
Симић Неђе Ђоко
Симић Неђе Славко
СП Црква
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Лукавица
Лукавица
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Лукавица
Лукавица
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
013
022
020
050
060
061
057
059
058
046
086
048
049
054
019
018
023
021
013
022
017
082
026
027
028
080
045
044
084
083
069
031
036
032
037
068
035
085
033
051
030
053
029
052
081
075
074
062
047
024
055
025
034
011
077
078
079
076
014
067
066
064
065
015
016
071
072
Кућни
број
Власник
(додатак)
Стокановић Цвике Ђоко
Црквена кућа - Парохијски дом
Абаџић Анђелко
Беновић Боса
Божић Жарко
Божић Жељко
Божић Зоран
Божић Радојка
Божић Сњежана
Бубало Марица
Васић Раденко
Гаврић Милорад
Гаврић Митра
Главоњић Јадранка
Ђокић Драго
Ђокић Ђоко
Ђокић Жељко
Ђокић Илија
Ђокић Митар
Ђокић Митар
Ђокић Ненад
Ђурић Лазар
Ђурић Мара
Ђурић Миле
Ђурић Цвијан
ЗЗ Дојчин Лукић
Ивановић Ђука
Ивановић Стево
Илић Јово
Илић Милан
Јовић Борко
Јовић Бранислав
Јовић Живан
Јовић Милан
Јовић Саво
Јовић Славко
Јовић Цвијан
Јосиповић Ристо
Лукић Бошко
Лукић Јово
Лукић Лако
Лукић Милан
Лукић Перо
Лукић Перо
Медић Синиша
Митровић Душан
Митровић Јован
Митровић Цвија
Новаковић Љиља
Перић Драгутин
Перић Милутин
Перић Стана
Перић Цвјетан
Радић Неђо
Ристић Бранислав
Ристић Љубо
Ристић Митар
Ристић Славко
Савић Бојана
Савић Ђорђо
Савић Радивоје
Савић Ратомирка
Савић Саво
Савић Слободан
Савић Стојан
Станковић Бранка
Станковић Драгољуб
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Мачковац
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
070
003
006
002
008
004
005
010
001
012
009
007
043
056
038
063
041
040
039
042
073
086
087
088
153
093
169
168
112
078
074
079
082
018
058
017
022
026
176
067
066
178
105
102
083
068
069
070
084
049
048
121
148
139
059
072
065
150
155
071
064
149
113
147
021
146
142
Кућни
број
Власник
(додатак)
Станковић Стоја
Стојановић Анђелко
Стојановић Брањо
Стојановић Горан
Стојановић Д. Драган
Стојановић Љубо
Стојановић Милан
Стојановић Неђо
Стојановић Радојка
Стојановић Слободан
Стојановић Спасоје
Стојановић Стево
Тешић Ђоко
Тешић Ђоко
Тешић Жарко
Тешић Јовица
Тешић Милан
Тешић Милорад
Тешић Миодраг
Тешић Митар
Тешић Синиша
Антић Ј. Михајло
Антић Ј. Млађен
Антић М. Живан
Бабак Ђ. Љубица
Божић Б. Станка и Савка
Василић Д. Зоран
Василић Д. Пајо
Васић Ђ. Босиљка
Видовић М. Јованка
Докић Р. Вићо
Докић Р. Перо
Ђукановић И. Маријана рођ. Јањић
Ђурић В. Марко
Ђурић М. Душан
Ђурић П. Миле
Ђурић Р. Владо
Ђурић Р. Милкан
Ђурић Т. Вајка
Ђурковић М. Петко
Ђурковић О. Милош
Ђурковић О. Перо
Зарић П. Пајо
Зарић П. Станко
Јањић Б. Никола
Јањић В. Јово
Јањић Д. Божо
Јањић М. Зоран
Јањић Н. Јово
Јевтић В. Михајло
Јевтић П. Дарко
Јекић С. Гоја
Јовић А. Душан
Јовић А. Јован
Јовић Б. Драго
Јовић Б. Драго
Јовић В. Петар
Јовић Д. Жарко
Јовић Ј. Живко
Јовић О. Бранко
Јовић П. Велимир
Јовић Ц. Радивоје
Ковачевић Д. Радивоје
Лазаревић Д. Лука
Лазаревић Н. Миодраг
Лазић А. Новак
Лазић В. Бранко
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
141
143
145
144
175
166
177
101
085
103
100
104
180
107
035
036
037
040
174
125
013
003
014
117
073
015
016
115
123
056
122
124
075
080
097
098
081
010
012
011
001
002
041
046
034
062
044
045
043
042
111
116
167
170
171
163
126
028
120
127
051
047
061
050
052
030
031
Кућни
број
Власник
(додатак)
Лазић Ж. Недељка
Лазић Р. Цвијетин
Лазић С. Јоцо
Лазић С. Младен
Лукић Б. Живан и Млађен
Лукић Б. Цвијета
Лукић Ђ. Милорад
Лукић Л. Јово
Лукић М. Марина и Б. Живан
Лукић Н. Светозар
Лукић Н. Цвјетко
Лукић С. Радиша
Лукић Ц. Ђоко
Лукић Ц. Здравко
Максимовић Ј. Ристо
Максимовић М. Јован
Максимовић М. Јоцо и Милан
Максимовић М. Митар
Манојловић Д. Јелка
Марјановић Р. Илија
Марковић Д. Марко
Марковић Д. Пелка
Марковић Д. Петко
Марковић Ђ. Радислав
Марковић Ј. Перица
Марковић М. Драган
Марковић М. Крсто
Марковић М. Мићо
Марковић Н. Жељко
Марковић Н. Недељко
Марковић Н. Недељко
Марковић Р. Неђо
Марковић С. Вајо
Марковић С. Момир
Медић М. Алекса
Медић Т. Чедо
Медић Ч. Илија
Митровић В. Митар
Митровић Ј. Јованка
Митровић М. Вељко
Митровић П. Млађен
Митровић Р. Пантелија
Накић Б. Петко
Накић М. Драгослав
Накић М. Милорад
Накић М. Обрен
Накић С. Бранко
Накић С. Илија
Накић С. Радо
Накић С. Рајо
Накић Т. Млађен
ОШ Доситеј Обрадовић
Пајкановић Д. Обрад
Пајкановић М. Јока
Пајкановић О. Душан
Пајкановић С. Милорад
Перић В. Милан
Перић В. Миле
Перић Л. Панто
Перић М. Васо
Перић П. Горан
Перић П. Драгољуб
Перић П. Лука
Перић П. Милорад
Перић П. Цвијетин
Перић Р. Радислав
Перић Р. Ристо
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
Милино Село
137
138
133
136
135
134
179
006
008
004
005
007
172
128
129
108
109
009
119
060
156
154
157
106
152
158
151
029
023
140
162
161
173
159
099
164
160
165
076
132
053
090
039
038
054
077
092
091
055
114
027
025
024
032
033
110
095
094
089
096
019
020
057
118
130
131
063
Кућни
број
Власник
(додатак)
Петровић Ј. Ђорђија
Петровић Ј. Љубо
Петровић П. Јанко
Петровић Т. Вељко
Петровић Т. Слободан
Петровић Т. Томо
Прелић Д. Цвијан
Пришић М. Митар
Пришић М. Митар
Пришић Н. Стоја
Пришић П. Илија
Пришић С. Радивоје
Рикановић Д. Јован
Рикановић Ј. Марко
Рикановић Ј. Цвијетин
Рикановић М. Будимко
Рикановић М. Драгиша
Рикановић М. Никола
Рикановић П. Данијела
Рикановић Р. Драгомир и Петко
Рикић В. Савка
Рикић Ђ. Драго
Рикић М. Драган
Рикић М. Живан
Рикић М. Милица и Славка
Рикић Ц. Дивна
Савић М. Цвјетко и Перо
Седларевић К. Драгослав и Стојан
Секулић Т. Петра
Симић П. Веселин
Спасојевић Б. Никола
Спасојевић В. Душан
Спасојевић Г. Спасоје
Спасојевић Ж. Јово
Спасојевић М. Драгица и Цвијета
Спасојевић Н. Милосав
Спасојевић Р. Милан
Спасојевић Ц. Славко
Стевановић В. Миливоје и Млађен
Стевановић Д. Цвико
Стевановић Ђ. Ђојо
Стевановић И. Драган
Стевановић И. Миодраг
Стевановић Ј. Илија
Стевановић К. Александeр
Стевановић М. Владо и Стевановић М. Винка
Стевановић М. Драго
Стевановић М. Милан
Стевановић Н. Крсто
Стевановић С. Саво
Стевановић С. Слободан
Стевановић Т. Бранко
Стевановић Т. Петко
Стевић Р. Бошко
Стевић Р. Цвијетин
Стјепановић Б. Милорад
Стјепановић В. Дејан и Дарко
Стјепановић Ј. Андрија
Стјепановић Л. Слободан
Стјепановић С. Јела
Стојановић Д. Деса
Стојановић М. Цвјетко
Томић Р. Даница
Читаоница
Шакотић Ђ. Боро
Шакотић Ђ. Ђоко
Шаренац (р.Станојевић) Драгица
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
069
094
018
008
167
157
164
170
169
108
015
070
077
076
074
073
075
035
001
034
085
083
062
010
009
117
129
119
043
026
025
032
031
024
023
036
022
033
011
005
173
174
120
121
125
123
122
124
082
126
067
127
068
058
092
057
042
040
039
041
101
020
019
044
012
021
003
Кућни
број
Власник
(додатак)
Бегић Х. Зумрета
Васић М. Милица
Васић П. Михајло
Гарић Ж. Раденко
Гашић Б. Рајо
Гашић Н. Војислав
Гашић Н. Радислав
Гашић-Станојевић Б. Гавро
Гашић-Станојевић Стевика
Дом
Зимоњић Л. Кристина
Ибрахимовић Р. Реуф
Илић В. Лазар
Илић В. Неђо
Илић В. Слађан
Илић М. Тешо
Илић Т. Вајо
Илић Т. Цвијан
Илић Ц. Перо
Илић Ц. Слободан
Јањић И. Ђуја
Јањић Р. Милан
Јањић Р. Цвијан
Јевтић Ј. Јевто
Јевтић Ј. Марко
Јевтић Ј. Ненад
Јевтић Ј. Перо
Јевтић Ј. Цвијан
Јевтић Л. Марко
Јовановић Б. Данко
Јовановић Б. Радивоје
Јовановић М. Бошко
Јовановић М. Душан
Јовановић П. Ђуја
Јовић М. Жарко
Јовић М. Јела
Јовић М. Милко
Јовић М. Млађен
Јовић М. Ристо
Јовичић Р. Душан
Коваљевско Ж. Цвијета
Кременовић Ж. Милица
Лазаревић В. Боро
Лазаревић В. Неђо
Лазаревић Ђ. Миленко
Лазаревић М. Добро
Лазаревић М. Перо
Лазаревић М. Петко
Лазаревић Н. Војо
Лазаревић Н. Миодраг
Лазаревић П. Живан
Лазаревић П. Радо
Лазаревић Р. Перо
Лакић Р. Радо
Лакић Ц. Митар
Лакић Ц. Ристо
Максимовић Ј. Мићо
Максимовић М. Илија
Максимовић М. Марко
Максимовић М. Перо
Максимовић Максим
Маљуга Л. Јово
Марић Б. Владо
Марић Б. Слободан
Марић В. Лазар
Марић В. Неђо
Марић В. Ратко
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
079
061
116
115
114
111
112
113
060
052
013
016
059
050
048
053
080
046
106
017
105
081
084
110
065
107
063
002
064
047
051
056
045
049
066
055
054
118
102
104
154
159
014
155
153
141
161
109
162
171
135
160
172
151
150
152
103
095
096
099
098
100
097
078
029
028
027
Кућни
број
Власник
(додатак)
Марић Г. Ђуја
Марић Д. Илија
Марић Д. Михајло
Марић И. Душан
Марић Ј. Алекса
Марић Ј. Винко
Марић Ј. Винко
Марић Ј. Винко
Марић Ј. Илија
Марић Ј. Перо
Марић Л. Војко
Марић Л. Војко
Марић Л. Мила
Марић Л. Цвијан
Марић М. Милко
Марић М. Миодраг
Марић М. Петар
Марић М. Ристо
Марић М. Цвијан
Марић П. Јово
Марић П. Љубо
Марић П. Марко
Марић П. Марко
Марић Р. Вељко
Марић Р. Зоран
Марић Р. Лазар
Марић Р. Петко
Марић Р. Предраг
Марић Р. Цвијан
Марић С. Живан
Марић С. Радомир и Лазар
Марић С. Руја
Марић С. Славенко
Марић С. Стевика
Марић Ц. Борислав
Марић Ц. Душан
Марић Ц. Љубо
Марковић Б. Јован
Матић Ђ. Срето
Матић С. Јока
Миловановић К. Васо
Миловановић К. Милован
Миловановић К. Неђо
Миловановић К. Рајо
Миловановић К. Срећко
Миловановић М. Миодраг
Миловановић М. Саво
Миловановић Н. Кићо
Миловановић Н. Кићо
Миловановић Р. Милка
Миловановић Р. Млађен
Миловановић С. Драгутин
Миловановић С. Мара
Миловановић Т. Недељко
Миловановић Т. Неђо
Миловановић Т. Трипун
Митровић Ј. Митар
Митровић Л. Љубо
Митровић Љ. Перо
Митровић М. Стојан
Митровић М. Јоцо
Митровић М. Марко
Митровић М. Цвијан
Митровић П. Јован
Митровић П. Рајо
Митровић Р. Миодраг
Митровић Р. Пајо
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Миросавци
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
133
132
158
091
037
156
006
071
072
004
093
086
087
089
088
090
007
030
143
137
149
134
145
146
147
138
144
136
130
139
131
148
140
142
128
163
165
168
166
038
042
037
039
038
171
170
146
001
043
160
150
148
149
161
257
147
162
179
018
251
145
156
250
155
143
144
232
Кућни
број
Власник
(додатак)
Михајловић Д. Рајко
Михајловић Р. Драго
Михајловић Ц. Цвија
ОШ Доситеј Обрадовић
Пантић М. Савка
Перић Љ. Стојан
Перишић М. Предраг
Перишић П. Ђојо
Перишић П. Миливоје
Перишић Р. Марта
Петрић М. Јованка и Петрић Б. Ристо
Петровић В. Митра
Петровић Д. Перо
Петровић П. Ђорђо
Петровић П. Лазар
Петровић П. Лазар
Пришић М. Млађен
Радовановић К. Михајло
Седларевић Дико
Седларевић Ђ. Арсен
Седларевић Ђ. Милорад
Седларевић Ј. Петра
Седларевић М. Перо
Седларевић М. Перо
Седларевић М. Петко
Седларевић М. Цвија
Седларевић П. Ђоко
Седларевић С. Миливоје
Седларевић С. Стојан
Седларевић С. Цвјетко
Седларевић Славко
Седларевић Т. Стево
Седларевић Ц. Горан
Секулић Б. Милован
СП Црква
Станојевић В. Гајо
Станојевић В. Перо
Станојевић Душан
Станојевић С. Будимко
Стевановић Д. Драган
Аничић Б. Драгица
Аничић Грозда
Аничић Ј. Цвијета
Аничић Л. Пајо
Аничић М. Вукомир
Аничић М. Живан
Антић Душан
Антић П. Живојин
Анчић Саја
Благојевић Б. Милан
Благојевић Ж. Душан
Благојевић Ж. Никола
Благојевић Ж. Цвико
Благојевић М. Ристо
Благојевић М. Сава
Благојевић Радивоје
Благојевић С. Милорад
Васић М. Ђоко
Видовић Милан
Гаговић Г. Василија
Гаговић М. Душан
Гаговић Н. Перо
Гаговић Н. Рајо
Гаговић С. Божо
Гаговић С. Радо
Гаговић С. Радо
Гајић Б. Ђоко
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
233
091
090
262
108
185
066
176
065
064
198
260
004
003
158
098
105
157
093
225
159
095
106
097
240
049
124
164
050
083
100
096
051
197
136
071
067
002
186
025
125
135
032
054
022
178
072
252
026
141
201
180
174
175
021
196
187
137
055
209
177
193
023
206
208
063
068
Кућни
број
Власник
(додатак)
Гајић Б. Стеван
Гајић Љ. Слободан
Гајић Љубо
Голић М. Фуад
Дамљановић Ј. Миодраг
Драгић В. Тривко
Драгић Д. Недељко
Драгић Миладин
Драгић Никола
Драгић О. Живан
Драгић Т. Митар
Дрпљанин Х. Хасо
Ђокић Г. Душан
Ђокић Г. Петар
Ђокић Ђојо
Ђокић Милан
Ђокић Н. Драган
Ђокић Н. Милан
Ђокић Н. Милица
Ђокић Н. Ристо
Ђокић Н. Трипун
Ђокић Ч. Јелена
Ђукановић Душко
Ђукановић Ђ. Драгиша
Ђукановић Ђ. Драго
Ђукановић Ј. Лазар
Ђукановић Ј. Милутин
Ђукановић Ј. Спасоје
Ђукановић Ј. Тешо
Ђукановић Н. Иван
Ђукановић П. Неђо
Ђукановић Р. Перо
Ђукановић Т. Миладин
Живковић Цвијан
Зарић В. Бошко
Зарић В. Петар
Зарић В. Тешо
Зарић Душан
Зарић Ђ. Бранислав
Зарић З. Душан
Зарић З. Недељко
Зарић И. Душан
Зарић Илија
Зарић Ј. Митар
Зарић Јека
Зарић Јовица
Зарић Лазо
Зарић Мика
Зарић Миладин
Зарић Мира
Зарић Н. Крсто
Зарић Н. Стана
Зарић П. Зарија
Зарић П. Зарија
Зарић Р. Драгомир
Зарић Р. Митар
Зарић Радо
Зарић С. Цвико
Зарић Сајка
Зарић Смиља
Зарић Стоја
Зарић Т. Живан
Зарић Т. Илија
Зарић Т. Јованка
Зарић Т. Тихомир
Захарић Д. Никола
Захарић Т. Теодор
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
265
107
089
008
047
044
077
010
172
033
041
082
048
011
040
034
045
036
035
094
255
109
237
235
238
239
236
192
191
099
020
079
076
075
123
134
229
227
122
228
253
254
074
118
070
069
117
119
073
133
121
184
007
006
019
005
182
199
183
013
015
173
204
195
203
211
200
Кућни
број
Власник
(додатак)
Ибришимовић И. Халимал
Игњатовић М. Драгица
Илић Душан
Илић Р. Гавро
Исаиловић Владо
Исаиловић Ђ. Јово
Исаиловић Ж. Ђуро
Исаиловић Ж. Митар
Исаиловић Живана
Исаиловић И. Радивоје
Исаиловић Костадин
Исаиловић Л. Вид
Исаиловић М. Остоја
Исаиловић М. Саво
Исаиловић Миодраг
Исаиловић Петар
Исаиловић Р. Саво
Исаиловић С. Ђорђија
Исаиловић Ц. Богољуб
Јовановић Т. Сара
Јовић Л. Божидар
Коруга Гавро
Крстић Д. Милорад
Крстић Ђ. Вајо
Крстић Ж. Никола
Крстић Ж. Спасоје
Крстић Л. Перо
Крунић В. Боро
Крунић В. Васо
Крунић Г. Радивоје
Крунић Ж. Никола
Крунић Ј. Јованка
Крунић Ј. Ристо
Крунић П. Гина
Крунић Т. Обрен
Лазаревић Б. Живко
Лугоњић Ј. Милорад
Лугоњић Ј. Саво
Лугоњић М. Илија
Лугоњић М. Јово
Лугоњић П. Живан
Лугоњић П. Милорад
Марковић Ж. Обрен
Марковић Живан
Марковић И. Гавро
Марковић Ј. Перо
Марковић К. Петар
Марковић М. Неђо
Марковић Н. Грујо
Марковић Саво
Медић Ц. Даница
МЗ Мртвица
Миланковић Ђојо
Миланковић Јовица
Миланковић Петар
Миланковић Стана
Мирковић Г. Тешо
Мирковић Ј. Вид
Мирковић Љубица
Мирковић П. Милорад
Мирковић Рајо
Мићановић Анђа
Мићановић Душанка
Мићановић Ђ. Живан
Мићановић Ђ. Мирјана
Мићановић Ђ. Спасоје
Мићановић Мила
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
207
127
126
202
078
112
114
113
132
111
130
129
128
080
169
081
205
258
142
231
163
088
087
115
059
060
261
151
154
104
153
046
120
194
110
256
138
244
139
217
214
017
009
016
012
140
243
245
116
212
221
222
215
216
220
103
101
223
218
086
234
165
092
102
219
213
259
Кућни
број
Власник
(додатак)
Мићановић Петра
Мићановић С. Миладин
Мићановић Симо
Мићановић Т. Ристо
Мићановић Т. Цвијетин
Мићић В. Димитрије
Мићић В. Јован
Мићић В. Неђељко
Мићић И. Томо
Мићић М. Радивоје
Мићић Н. Десанка
Мићић П. Крсто
Мићић П. Миомир
Михајловић Д. Марица
Михајловић И. Милан
Михајловић М. Лазар
Михајловић М. Лазар
Михајловић М. Милан
Николић Л. Јовица
Николић Л. Перо
Нова банка АД
Општина Лопаре
Основна школа
Остојић Симо
Панић А. Војислав
Панић Мирослав
Пехиљ М. Алија
Поповић - Симеуновић Симо
Поповић В. Бранко
Поповић В. Никола
Поповић Миодраг
Рикановић С. Живан
Рикић Јово
Ристић Б. Јован
Ристић Г. Ристо
Ристић Г. Ристо
Ристић Грујица
Ристић Ж. Војин
Ристић Ж. Ђоко
Ристић К. Ђојо
Ристић К. Млађен
Ристић П. Душан
Ристић Р. Пајо
Ристић Стојан
Ристић Т. Крста
Ристић Т. Марко
Ристић Т. Михајло
Ристић Тешо
Росић О. Божидар
Симикић Бранкица
Симикић Г. Милан
Симикић Г. Милан
Симикић Д. Љубо
Симикић Д. Саво
Симикић Ж. Сара
Симикић Живко
Симикић Мара
Симикић Р. Васо
Симикић С. Никола
Симикић С. Рада
Симикић С. Цвија
Симикић Т. Ристо
Симикић Т. Славко
Симикић Т. Цвијетин
Симикић Ц. Петар
Симикић Ц. Радивоје
Сопко М. Владо
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Мртвица
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
084
085
168
190
166
188
210
167
189
027
053
024
056
057
181
061
062
058
247
249
242
248
226
241
246
224
266
131
014
029
028
030
268
267
230
031
052
264
152
263
148
145
225
229
224
227
228
025
010
012
235
048
006
003
052
051
005
053
011
202
047
029
203
223
150
149
130
Кућни
број
Власник
(додатак)
СП Црква
СПЦ ЦО Мртвица
Станић Г. Јован
Станић И. Стојан
Станић П. Свјетлана
Станић С. Васо
Станић Ц. Гавро
Станић Ц. Драго
Стевановић Б. Михајло
Стевановић М. Мара
Стевановић Недељко
Стевановић С. Радивоје
Стевић А. Давид
Стевић А. Живан
Стевић Ивка
Стевић М. Тешо
Стевић М. Цвијетин
Стевић С. Лазар
Стојановић Љ. Душан
Стојановић О. Петар
Стојановић Ц. Стојан
Стокановић Љ. Обрен
Стокановић П. Душан
Стокановић С. Бошко
Стокановић С. Радо
Стокановић С. Цвијетин
Суљевић Х. Мехмедалија
Теодоровић Владо
Тешић Госпава
Тешић Ј. Мићо
Тешић Н. Гавро
Тешић Т. Петар
Ћирић Х. Мухамед
Ћирић Х. Сејдо
ФК Слобода
Цвијић Д. Радивоје
Цвјетковић Цвјетан
Чирић Ј. Амира и др.
Читаоница
Шерифовић М. Наил
Антић Б. Блашко
Антић Б. Миладин
Беновић Б. Цвијетин
Беновић В. Радислав
Беновић В. Цветозар
Беновић Ђ. Горан
Беновић Ђ. Срђан
Бијелић П. Радован
Благојевић Б. Миладин
Благојевић Б. Родољуб
Благојевић Душан
Благојевић Љубица
Благојевић П. Србо
Благојевић Р. Василија
Благојевић Р. Милан
Благојевић Р. Радислав
Благојевић Р. Тешо
Благојевић Р. Цвијетин
Благојевић Станија
Бојић Д. Витомир
Бојић Д. Душан
Бојић Д. Неђо
Бојић Р. Тешо
Вићић С. Божидар
Гаврић Ђ. Пано
Гаврић Ж. Милан
Гаврић Р. Даца
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
059
143
142
144
152
101
093
127
128
090
153
181
136
140
092
138
141
182
091
099
072
122
137
098
125
123
111
100
071
095
107
151
106
097
102
096
183
154
041
177
129
180
172
055
020
037
216
056
064
226
040
156
157
110
210
066
201
001
200
206
207
205
204
193
028
026
094
Кућни
број
Власник
(додатак)
Гајић О. Драгиша
Делић Б. Витомир
Делић Б. Вукоман
Делић Б. Дивка
Делић Б. Драго
Делић Б. Душан
Делић Б. Радо
Делић Б. Радо
Делић Б. Радо
Делић Б. Србо
Делић Б. Цвјетко
Делић В. Саво
Делић Д. Предраг
Делић Д. Раденко
Делић Ђ. Милан
Делић Љ. Бранко
Делић Љ. Душко
Делић Љ. Томо
Делић Љепа
Делић М. Бранко
Делић М. Милован
Делић М. Мићо
Делић М. Пантелија
Делић М. Петар
Делић М. Радо
Делић П. Анђелко
Делић П. Војо
Делић П. Цвјетко
Делић Р. Мило
Делић Р. Милован
Делић С. Ацо
Делић Т. Драган
Делић Т. Здравко
Делић Т. Пантелија
Делић Т. Пантелија
Делић Ц. Живан
Делић Ц. Љубеша
Делић Ц. Перо
Делић Ц. Тихомир
Деспотовић Зоран
Доо Дени Шпед
Драгићевић Р. Брањо
Драгичевић Р. Брано
Ђогатовић М. Здравко
Ерић М. Здравка
Живковић И. Милан
Живковић М. Радоје
Живковић М. Смиља
Живковић П. Здравко
Живковић С. Нада
ЗЗ Ратко Перић Прибој
Ивановић Д. Драган
Ивановић Н. Милан
Ивановић О. Цвјетко
Илић Б. Лукица
Илић Б. Милан
Илић Б. Милан
Илић Б. Стево
Илић Б. Чедо
Илић В. Цвјетко
Илић Г. Радо
Илић С. Ацо
Илић С. Милан
Илић Ц. Цвијета
Јовановић А. Велемир
Јовановић Б. Драган
Јовановић Ж. Марија
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
079
018
030
004
124
112
114
113
194
120
117
220
174
158
173
175
176
159
160
162
115
161
132
027
167
165
168
170
169
164
049
166
163
131
116
230
062
008
135
019
033
034
009
105
121
061
104
063
187
002
038
119
054
050
231
218
188
189
190
191
024
147
179
089
088
178
108
Кућни
број
Власник
(додатак)
Јовановић Милан
Јовановић Н. Милан
Јовановић С. Гојко
Јовановић С. Недељка
Јосиповић Недељко
Костић Ц. Радислав
Костић Ц. Цвијетин
Костић Ц. Цвјетко
Лазаревић М. Радован
Лазић Ј. Миле
Лазић К. Бато
Лазић Ранко
Лујић Б. Марко
Лујић Д. Винка
Лујић М. Божо
Марковић Симо
Мијатовић М. Миладин
Мијатовић М. Милан
Мијатовић М. Миленко
Мијатовић М. Перса
Мијатовић Н. Перса
Мијатовић Ц. Чедо
Мијић М. Стево
Микача Б. Роса
Мирковић Б. Перо
Мирковић Ђ. Ћејо
Мирковић О. Миодраг
Мирковић О. Миодраг
Мирковић Р. Милан
Мирковић Ц. Душан
Мирковић Ц. Митар
Мирковић Ц. Митар
Мирковић Ц. Нада
Митровић Р. Перо
Мићић В. Здравко
Мићић В. Здравко
Мићић Ј. Здравко
Мићић Љ. Томислав
Мићић М. Брањо
Мићић М. Гаврило
Мићић М. Милан
Мићић М. Мило
Мићић М. Недељко
Мићић Н. Војислав
Мићић Н. Славица
Мићић Р. Милош
Мићић Р. Станко
Мићић С. Драго
Мићић С. Ђорђија
Мићић Т. Мирослав
Мићић Цвијета
Михајловић И. Цвијетин
Млин
Николић Н. Цвија
Николић Н. Цвијетин
Николић Ц. Неђо
Обреновић Б. Боро
Обреновић Б. Милан
Обреновић Ж. Драго
Обреновић С. Митар
Основна школа
Перић Б. Мирко
Перић Б. Мирко
Перић В. Винко
Перић В. Душан
Перић В. Милорад
Перић Д. Милован
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
146
068
075
086
087
196
198
185
184
195
197
233
199
192
234
134
044
126
084
211
212
014
015
214
013
017
213
209
232
208
074
036
215
016
103
022
067
007
046
031
032
222
219
058
221
060
042
045
057
186
043
217
155
023
171
039
083
076
077
118
021
078
073
069
070
109
133
Кућни
број
Власник
(додатак)
Перић М. Владо
Перић М. Душан
Перић М. Јово
Перић М. Неђо
Перић С. Славко
Радић Б. Боро
Радић Б. Војислав
Радић Б. Милан
Радић Б. Перо
Радић Б. Стана
Радић В. Алекса
Радић В. Вељко
Радић В. Горан
Радић Д. Срећко
Радић И. Милован
Радић С. Милан
Радовановић Ц. Саво
Рикановић Цвјетко
Савић Д. Станислав
Симеуновић Б. Жељко
Симеуновић Божидарка
Симеуновић Д. Јовица
Симеуновић Д. Радоје
Симеуновић Данило
Симеуновић Ђ. Томислав
Симеуновић М. Миле
Симеуновић П. Петра
Симеуновић Р. Цвико
Симеуновић С. Боро
Симеуновић С. Милош
Симеуновић С. Мићо
Симеуновић Ц. Живан
Симеуновић Ц. Радивоје
Симеуновић Ч. Митар
Симић Ж. Милко
Симић М. Љиља
Стевић С. Илија
Стојановић М. Зора
Текић Б. Брањо
Текић Ј. Благоје
Текић Ј. Ристо
Текић М. Здравко
Текић М. Неђо
Текић М. Пантелија
Текић М. Славко
Текић М. Томислав
Текић М. Цвјетко
Текић П. Горан
Текић П. Миодраг
Текић С. Ружа
Текић Ф. Милко
Тешић Р. Перса
Тодоровић Л. Млађен
ТЦ Телеком Б. Лука
Ћетковић Б. Перо
Ћетковић Ж. Ружа
Ћетковић К. Милан
Ћетковић П. Радо
Ћетковић Т. Жељко
Ћетковић Ц. Ђоко
Ћускић М. Верица
Цвјетковић Б. Боро
Цвјетковић Б. Драгица
Цвјетковић Д. Анђелко
Цвјетковић Ђ. Радо
Цвјетковић Ј. Којо
Цвјетковић М. Мило
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пељаве
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
085
082
065
139
080
081
035
113
182
181
180
171
167
188
177
178
187
183
184
176
175
179
185
186
041
042
044
082
043
040
119
143
145
144
117
120
118
094
096
197
198
054
203
208
209
207
206
060
033
109
106
110
086
088
089
087
058
170
192
205
078
077
051
076
052
129
070
Кућни
број
Власник
(додатак)
Цвјетковић М. Милорад
Цвјетковић М. Србо
Цвјетковић Н. Миладин
Цвјетковић С. Милан
Цвјетковић Ц. Брањо
Цвјетковић Ц. Ђоко
ЦО Пељаве
Андријанић Андрије Миленко
Антић Аћима Бошко
Антић Војке Стоја
Антић Живана Спасоје
Антић Јована Томо
Антић Јована Цвјетко
Антић Јове Обрад
Антић Маријана Радо
Антић Милана Стево
Антић Обрада Обрен
Антић Обрена Јово
Антић Ристе Илија
Антић Симе Душан
Антић Симе Радивоје
Антић Стојана Бојана
Антић Стојана Јован
Антић Цвијетина Нино
Благојевић Јована Зоран
Благојевић Милорада Милорад
Благојевић Паје Драган
Благојевић Саве Ђорђо
Благојевић Саве Стојан
Благојевић Цвјетка Предраг
Божић Милана Велибор
Божић Остоје Мирослав
Божић Остоје Неђо
Божић Остоје Станоје
Божић Остоје Цвијан
Божић Цвјетка Илија
Бојкић Милана Небојша
Васић Данила Глигор
Васић Живка Ђука
Гавриловић Митра Милан
Гавриловић Митра Слободан
Гаврић Живана Аћим
Гајић Душана Симо
Гајић Максе Васо
Гајић Максе Цвијетин
Гајић Паје Гајо
Гајић Саве Радојка
Диздаревић Стоја
Ђокић Бранка Неђо
Ђокић Душана Крсто
Ђокић Душана Мило
Ђокић Душана Ратко
Ђокић Лазара Саво
Ђокић Милована Ђоко
Ђокић Милована Иван
Ђокић Милована Љубо
Ђокић Тодор
Ђурановић Стојана Ђуро
Ђурић Јове Крсто
Ђурић Јове Цвјетан
Ђурић Марка Србо
Ђурић Милована Боро
Ђурић Митра Јовика
Ђурић Свјетислав
Ђурић Цвијетина Срето
Илић Васе Лазар
Илић Васе Саво
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
071
128
079
057
193
212
160
156
155
153
215
211
210
213
226
166
161
152
214
154
061
020
031
030
038
032
225
224
190
107
100
095
108
101
102
007
165
064
162
163
164
065
068
158
063
067
159
066
157
227
195
240
237
239
202
220
062
223
191
221
130
127
131
012
010
006
035
Кућни
број
Власник
(додатак)
Б
Илић Милутина Зоран
Илић Николе Смиља
Јаковљевић Ђорђе Мило
Јаковљевић Миле Ђорђо
Јањић Алексе Пајо
Јањић Васе Боро
Јањић Драгољуба Саво
Јањић Илије Божо
Јањић Илије Неђо
Јањић Илије Панто
Јањић Јоце Ристо
Јањић Милана Предраг
Јањић Милана Ратко
Јањић Миле Благоје
Јањић Миле Лазар
Јањић Неђе Јово
Јањић Саве Драгољуб
Јањић Саве Петко
Јањић Спасоја Сава
Јањић Цвијана Рајка
Јевтић Јована Стоја
Јевтић Стојана Цвјетко
Јокић Бранка Живан
Јокић Бранка Неђо
Јокић Бранка Саво
Јокић Бранка Спасоје
Крстић Боже Јово
Крстић Илије Велемир
Крстић Пере Стеван
Лазић Бранка Цвјетан
Лазић Недељка Петко
Лазић Петка Славко
Лазић Петка Славко
Лазић Саве Глигор
Лазић Саве Недељко
Лукић Симе Васо
Максимовић Аксе Цвија
Максимовић Драге Славко
Максимовић Јове Славко
Максимовић Јове Цвјетко
Максимовић Лазара Манојло
Максимовић Миће Неђо
Максимовић Миће Цвико
Максимовић Цвијетин
Максимовић Цвијетина Драго
Максимовић Цвијетина Милан
Максимовић Цвијетина Неђо
Максимовић Цвијетина Срето
Максимовић Цвијетина Цвјетан
Максић Вукашина Мило
Максић Гавре Вукашин
Максић Душана Бранко
Максић Душана Косто
Максић Душана Максим
Максић Душана Милорад
Максић Лазара Стојан
Максић Милана Зоран
Максић Новака Милан
Максић Новака Реља
Максић Пере Васлија
Малишевић Обрена Гоја
Малишевић Стојана Јован
Малишевић Стојана Ристо
Марковић Добре Саво
Марковић Љубе Радивоје
Марковић Милорада Томо
Марковић Обрена Радислав
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
036
034
011
037
016
004
005
014
015
189
008
009
242
084
083
081
085
080
039
137
053
092
091
090
093
134
133
112
123
074
072
073
026
027
028
099
029
013
025
204
194
222
201
059
147
146
140
151
141
138
139
136
115
114
150
116
121
142
136
135
199
132
148
149
122
069
169
Кућни
број
Власник
(додатак)
Б
А
Марковић Обрена Ратко
Марковић Обрена Цвијан
Марковић Радивоја Љубо
Марковић Саве Добро
Марковић Стојана Миодраг
Марковић Томе Радивоје
Марковић Томе Стево
Марковић Цвијана Ненад
Марковић Цвијана Ристо
МЗ Пипери читаоница
Микић Ђоке Живан
Микић Ђоке Јово
Милић Саве Ристо
Миловановић Гавре Драган
Миловановић Милана Милан
Миловановић Симе Ђорђо
Миловановић Симе Илија
Миловановић Симе Ристо
Миљановић Крсте Љубо
Митровић Милорада Обрад
Митровић Митра Ђорђо
Митровић Митра Мило
Митровић Неђе Саво
Митровић Симе Милица
Митровић Цвике Митар
Мићановић Косте Бошко
Мићановић Косте Мића
Мићановић Косте Мићо
Мићановић Косте Цвијан
Мићановић Неђе Слађан
Мићановић Србе Драго
Мићановић Србе Перо
Михајловић Бошка Микан
Михајловић Бошка Неђо
Михајловић Васе Богић
Михајловић Миће Бранко
Михајловић Срете Радојка
Михајловић Стеве Милорад
Михајловић Стеве Милорад
Новаковић Митра Јово
Новаковић Митра Момчило
Новаковић Митра Радоје
Новаковић Митра Србо
Основна школа Пипери
Пантић Аћима Мика
Пантић Аћима Трипо
Пантић Васе Васкрсија
Пантић Васе Момчило
Пантић Васе Панто
Пантић Васе Ратко
Пантић Васе Цвијетин
Пантић Гавре Жарко
Пантић Јове Јован
Пантић Јове Милутин
Пантић Јове Митар
Пантић Јове Новак
Пантић Михајла Дано
Пантић Михајла Чедо
Пантић Стојана Гавро
Пантић Стојана Јоцо
Пантић Трипе Неђо
Пантић Цвике Бранислав
Пантић Цвике Јово
Пантић Цвике Цвјетко
Пантић Чеде Микица
Перић Раде Ђорђо
Петровић Драгољуба Милан
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пипери
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
168
174
173
111
048
047
050
055
228
235
172
229
231
234
233
232
235
238
241
231
230
236
218
216
200
217
021
023
024
003
022
049
046
045
056
219
196
124
125
062
001
018
019
002
103
017
105
126
104
098
097
075
185
175
104
145
146
144
073
152
153
143
154
168
058
101
059
Кућни
број
Власник
(додатак)
Б
А
А
Б
А
Петровић Неђе Драгољуб
Петровић Неђе Петар
Петровић Петра Српко
Пошта Пипери
Симић Неђе Стојан
Симић Стојана Предраг
Симић Цвијетина Симо
Симић Цвике Драгољуб
Спасојевић Илије Лако
Спасојевић Јове Славиша
Спасојевић Јовике Остоја
Спасојевић Јовике Тешо
Спасојевић Косте Стојан
Спасојевић Лаке Славко
Спасојевић Милана Нено
Спасојевић Пајке Владимир
Спасојевић Симе Јово
Спасојевић Симе Миленко
Спасојевић Симе Неђо
Спасојевић Стојана Коста
Спасојевић Цвијана Жељко
Спасојевић Цвике Саво
Стевановић Петка Јово
Стевановић Петка Тошо
Стевановић Тоше Недељко
Стевановић уд. Душана Драгиња
Стокић Јове Ђорђо
Стокић Јове Живан
Стокић Јове Јоцо
Стокић Јове Неђо
Стокић Стојана Славко
Стокић Цвијана Васо
Стокић Цвијана Митар
Стокић Цвијана Стојан
Сточна Пијаца
Тодић Алексе Живко
Тодић Алексе Спасоје
Тодоровић Данка Живојин
Тодоровић Данке Јово
Тодоровић Данке Милан
Тодоровић Душана Лазар
Тодоровић М Ратко
Тодоровић Милана Панто
Тодоровић Митра Вељко
Тодоровић Обрена Драго
Тодоровић Стојана Неђо
Тодоровић Тоде Неђо
Тодоровић Тоде Обрен
Тодоровић Тоде Перо
Тодоровић Цвјетка Добро
Тодоровић Цвјетка Милан
Читаоница МЗ Пипери
Абаџић Славке Зорка
АД ФОП Лопаре
Белош Милорада Славица
Божић Владимира Данко
Божић Владимира Цвјетан
Божић Живка
Васић Неђе Радивоје
Видаковић Ђука
Видаковић Недељко
Видаковић Обрад
Видаковић Радо
Гаврић Војке Миленко
Гаврић Здравко
Гауер Васе Божица
Гашић Гашо
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
019
068
067
020
010
065
021
075
066
064
171
142
106
121
108
015
088
002
107
086
027
085
074
078
030
081
031
110
111
051
049
113
112
087
008
022
048
084
083
082
014
137
038
039
177
176
178
179
180
053
136
135
162
123
115
124
174
024
173
040
003
034
184
182
050
181
006
Кућни
број
Власник
(додатак)
Гашић Горан
Гашић Дико
Гашић Ђоко
Гашић Мика
Гашић Мике Будимко
Гашић Митар
Гашић Тихомира Саво
Давидовић Давида Живан
Драгић Мара
Драгић Цвијан
Ерић Бошка Ђоко
Захарић Драго
Зељковић Милорада Драгица
Ивановић Цвијана Момчило
Илић Раје Мико
Јеремић Цвјетка Перо
Јовић Бранка Вујадин
Јовић Васкрсије Благоје
Јовић Вељке Јован
Јовић Жељке Цвијетин
Јовић Живана Цвјетан
Јовић Илије Стево
Јовић Јована Илија
Јовић Јована Јово
Јовић Јована Лазар
Јовић Јове Ристо
Јовић Јове Стојан
Јовић Митра Боро
Јовић Митра Неђо
Јовић Неђе Борислав
Јовић Неђе Микајло
Јовић Неђе Митар
Јовић Неђе Остоја
Јовић Радована Радомир
Јовић Ристе Јован
Јовић Стеве Цвјетко
Јовић Стојана Предраг
Јовић Цвијана Будимко
Јовић Цвијана Коста
Јовић Цвијана Милан
Јовичић Владимира Цвијета
Јовичић Остоје Будимко
Јовичић Спасоја Блашко
Јовичић Спасоја Радивоје
Керовић Јована Жељко
Керовић Јована Ранко
Керовић Ратка Саво
Керовић Саве Ратко
Керовић Срећка Недељко
Кнежевић Недељко
Којић Славке Богослав
Којић Славке Јован
Коцка Јарослав
Крсмановић Бојана
Крсмановић Дарко
Крсмановић Неђе Вајко
Лазић Јована Ранко
Лазић Миодраг
Лазић Стеве Јово
Лујић Живана Војко
Лујић Илије Ненад
Лујић Радивоја Цвијан
Лукић Бранка Перо
Лукић Ђорђе Андрија
Лукић Марка Миленко
Лукић Недељка Драган
Манојловић Милована Драган
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
007
007
141
150
151
149
166
167
148
117
046
080
072
165
016
140
045
116
098
076
172
147
139
018
029
169
170
047
138
188
134
129
044
122
043
119
125
120
011
041
186
187
055
054
042
061
012
013
017
126
052
036
035
037
028
025
026
023
070
071
077
069
163
183
001
109
114
Кућни
број
Власник
(додатак)
Б
А
Манојловић Милована Живан
Манојловић Милована Перо
Марковић Даница
Митровић Зоран
Митровић Радована Спасоје
Митровић Ранко
Михајловић Јове Милан
Михајловић Славиша
Михајловић Трипуна Никола
Николић Цвија
Новаковић Вукашина Богослав
Новаковић Илија
Новаковић Илије Драган
Новаковић Обрена Недељко
Новаковић Радована Радоје
Новаковић Цвија
Новаковић Цвијетина Митар
Пекић Драгица
Перић Живана Цвико
Перић Милорада Милутин
Петковић Боже Тодор
Рикић Крсте Владимир
Савић Аксе Саво
Савић Благоја Бошко
Савић Благоја Ранко
Савић Борка
Савић Бошка Горан
Савић Велемира Ранко
Савић Витомира Милош
Савић Владимира Ратко
Савић Војислава Милан
Савић Десанка
Савић Дике Димитрија
Савић Душана Цвјетан
Савић Ђорђе Радмила
Савић Жарко
Савић Живана Слободан
Савић Мила
Савић Милана Стево
Савић Милана Цвијан
Савић Миливоја Радоје
Савић Миливоја Славко
Савић Милоша Лазар
Савић Милоша Часлав
Савић Саво
Савић Стојана Љубомир
Савић Цвијана Будимко
Савић Цвијана Винко
Савић Цвијана Радо
Савић Цвијетина Живан
Савић Часлава Вујадин
Симикић Ђорђе Душан
Симикић Ђорђе Миладин
Симикић Ђорђо
Симикић Живан
Симикић Јован
Симикић Јована Станимир
Симикић Јована Станко
Симикић Митра Живан
Симикић Михајла Драган
Симикић Николе Љубо
Симикић Стојана Славко
Симић Ђоко
Симић Неђе Вујадин
Симић Стевике Илинка
Стевановић Благоја Душко
Стевановић Благоја Стево
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Пирковци
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
099
100
089
118
090
130
128
127
103
105
157
158
156
033
093
097
096
095
094
032
091
092
102
155
159
161
164
056
004
063
062
057
060
009
005
133
131
132
160
079
004
034
036
035
037
040
022
041
047
051
039
046
057
012
136
133
132
021
018
019
085
020
137
139
131
135
138
Кућни
број
Власник
(додатак)
Стевановић Војке Љубо
Стевановић Војке Радо
Стевановић Лазара Цвјетан
Стевановић Милана Радомир
Стевановић Стојана Лазар
Стојановић Вида
Стојановић Лазара Љубо
Стојановић Љубе Ненад
Стојишић Микајила Благоје
Стојишић Милана Милица
Тешић Јакова Милош
Тешић Јакова Стојан
Тешић Јакова Цвијета
Тодић Љубо
Тодић Милана Гордана
Тодић Остоје Вујадин
Тодић Остоје Драган
Тодић Остоје Милутин
Тодић Пере Мара
Тодић Радован
Тодић Саве Цвијетин
Тодић Цвијетина Цвијан
Томић Војислава Радомир
Томић Милан
Томић Млађена Љубо
Томић Млађена Неђо
Томић Цвјетан
Тошић Војислава Мирко
Тошић Глигора Борислав
Тошић Глигора Лазар
Тошић Зора
Тошић Митар
Тошић Ненад
Тошић Спасенија
Тошић Цвијана Гордана
Трифковић Илија
Трифковић Недељко
Трифковић Стана
Цвијић Драгица
Читаоница
Благојевић Б. Боро
Благојевић Г. Чајко
Благојевић Д. Војо
Благојевић Р. Бранко
Благојевић Р. Драго
Илић Д. Стево
Илић Добренка
Илић Илија
Илић М. Владо
Илић М. Радивоје
Илић М. Стево
Илић Р. Радо
Јанковић С. Вељко
Јовановић А. Милорад
Јовановић Богдана
Јовановић Г. Петар
Јовановић Ђ. Жељко
Јовановић Ј. Србо
Јовановић М. Драгица
Јовановић М. Драгица
Јовановић М. Неђо
Јовановић М. Ристо
Јовановић М. Чедо
Јовановић Митра
Јовановић Н. Момчило
Јовановић С. Васо
Јовановић С. Цвијан
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
001
079
071
070
076
111
087
088
091
007
005
011
003
009
010
008
006
129
122
120
119
121
013
014
052
053
015
082
084
081
017
083
080
002
077
078
118
096
106
108
086
107
105
101
097
113
128
093
033
098
095
094
059
100
090
099
058
060
112
103
102
104
031
126
032
109
127
Кућни
број
Власник
(додатак)
Којић Р. Станко
Лазић Г. Душко
Лазић Ј. Милан
Лазић Л. Владо
Лазић С. Даница
Лујић С. Јованка
Лукић Ј. Владо
Лукић Ј. Јовица и Лазар
Лукић С. Живан
Манојловић Б. Драго
Манојловић Д. Цвјетко
Манојловић И. Станко
Манојловић М. Илија
Манојловић М. Саво
Манојловић П. Мирослав
Манојловић С. Љубица
Манојловић Т. Ђорђо
Марковић М. Радо
Миловановић Б. Драгомир
Миловановић М. Ђорђије
Миловановић Р. Ацо
Миловановић С. Бато
Митровић Г. Јово
Митровић Г. Нада
Митровић О. Зоран
Митровић О. Зоран
ОШ у Подгори
Петковић Ђ. Ристо
Петковић И. Јовица
Петковић К. Којо
Петковић К. Милева
Петковић Л. Лука
Петковић О. Цвјетко
Петковић Р. Јово
Петковић С. Драгиша
Петковић С. Драгиша
Ракић В. Видосава
Ракић В. Горан
Ракић В. Максим
Ракић В. Неђо
Ракић В. Перо
Ракић В. Радо
Ракић В. Цвијан
Ракић З. Душан
Ракић Ј. Цвијан
Ракић М. Миливоје
Ракић М. Неђо
Ракић М. Стана
Ракић М. Цвијета
Ракић Н. Благоје
Ракић Н. Саво
Ракић Н. Срећо
Ракић Р. Микајло
Ракић Р. Милан
Ракић Р. Михајло
Ракић Р. Србо
Ракић Р. Цвјетко
Ракић Р. Цвјетко
Ракић С. Витомир
Ракић С. Душко
Ракић С. Љубо
Ракић С. Милован
Ракић Т. Срећко
Ракић Ц. Антон
Ракић Ц. Досо
Ракић Ц. Милан
Ракић Ц. Милан
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Потраш
Потраш
Потраш
Потраш
Потраш
Потраш
Потраш
Потраш
Потраш
Потраш
Потраш
Потраш
Потраш
Потраш
Потраш
Потраш
Потраш
Потраш
Потраш
Потраш
Потраш
Потраш
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Подгора
Потраш
Потраш
Потраш
Потраш
Потраш
Потраш
Потраш
Потраш
Потраш
Потраш
Потраш
Потраш
Потраш
Потраш
Потраш
Потраш
Потраш
Потраш
Потраш
Потраш
Потраш
Потраш
092
029
075
074
045
044
024
026
025
028
042
030
023
050
048
027
038
043
049
130
089
123
124
134
110
073
072
061
016
054
125
063
064
069
068
056
115
055
114
117
116
066
065
062
067
017
033
023
011
010
022
028
002
016
018
019
020
029
006
007
031
008
015
005
026
004
025
Кућни
број
Власник
(додатак)
Ракић Ц. Радомир
Симић Б. Драган
Симић В. Видак
Симић В. Вукашин
Симић Д. Симо
Симић Ј. Илија
Симић К. Милан
Симић К. Милорад
Симић К. Ратко
Симић Љ. Радован
Симић Љ. Срећко
Симић Љубинко
Симић М. Боро
Симић М. Драган
Симић С. Јаков
Симић С. Љубо
Симић С. Милан
Симић С. Милан
Симић С. Симо
Спасојевић Ђ. Зоран
Стевановић В. Јован
Стевановић Ј. Станојка
Стевановић М. Радо
Стевановић Ц. Јован
Стевановић Цвјетко
Стјепановић Ж. Радивоје
Стјепановић Ц. Лазар
Терзић И. Јела
Терзић Перо
Терзић С. Перо
Тришић Б. Милан
Тришић Б. Радо
Тришић В. Душан
Тришић В. Јован
Тришић В. Радан
Тришић Д. Душан
Тришић Ј. Љубо
Тришић Ј. Србо
Тришић Л. Радо
Тришић Л. Теодор
Тришић М. Василије
Тришић М. Милан
Тришић П. Невенка
Тришић Ц. Радивоје
Тришић Ц. Стево
Зеленовић Љубо
Кукановић Р. Ђорђо
Марковић Б. Илија
Марковић И. Милица
Марковић Петра
Мићић В. Вељко
Михајловић П. Јован
Мотел "Симина чесма" вл. Мићић Перо
Николић Ј. Вељко
Николић П. Невенка
Николић Р. Живојин
Николић Т. Ангелина
Секулић Б. Радивоје
Секулић В. Вељко
Секулић В. Миладин
Секулић Д. Станко
Секулић Душанка
Секулић К. Радан
Секулић М. Илија
Секулић М. Јованка
Секулић М. Крсто
Секулић М. Српко
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Потраш
Потраш
Потраш
Потраш
Потраш
Потраш
Потраш
Потраш
Потраш
Потраш
Потраш
Потраш
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Потраш
Потраш
Потраш
Потраш
Потраш
Потраш
Потраш
Потраш
Потраш
Потраш
Потраш
Потраш
Вељка Чубриловића
Вељка Чубриловића
Вељка Чубриловића
Вељка Чубриловића
Вељка Чубриловића
Вељка Чубриловића
Вељка Чубриловића
Вељка Чубриловића
Вељка Чубриловића
Вељка Чубриловића
Вељка Чубриловића
Гаврила Принципа
Гаврила Принципа
Гаврила Принципа
Гаврила Принципа
Гаврила Принципа
Гаврила Принципа
Гаврила Принципа
Гаврила Принципа
Доктора Боривоја Павловића
Доктора Боривоја Павловића
Доктора Боривоја Павловића
Доктора Боривоја Павловића
Доктора Боривоја Павловића
Доктора Боривоја Павловића
Доктора Боривоја Павловића
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
027
003
009
021
032
034
024
030
012
013
014
001
004
004
006
008
002
011
005
009
007
001
003
002
003
001
008
010
004
006
005
005
003
002
001
004
007
002
045
115
135
133
062
014
010
005
007
020
057
055
059
006
006
123
060
125
069
097
137
026
018
017
025
037
050
061
131
Кућни
број
Власник
(додатак)
Б
А
А
Б
А
Б
А
Секулић М. Српко
Секулић П. Љубо
Секулић Р. Станко
Секулић Р. Станко
Секулић С. Војко
Секулић С. Милорад
Секулић С. Петар
Секулић Ц. Радинка
СП Црква
Тошић Б. Љубица
Тошић С. Владо
ШГ Шумарија
Зељић Н. Анђелија
Зељић Н. Благоје
Зељић Н. Миладин
Зељић Н. Милан
Јовић Ж. Благоје
Јовић Ж. Лука
Јовић Ж. Радо
Јовић Ж. Ристо
Јовић С. Живојин
Свлачионица фудбалског игралишта
Стјепановић Р. Недељко
Глигоревић Р. Јовица
Згоњанин Ц. Милосава
Радовановић В. Милован
Симикић Б. Томислав
Симикић Д. Петра
Симикић М. Жарко
Симикић Ц. Миленко
Цвјетковић М. Цвијетин
Бабић М. Цвијан
Бабић С. Михајло
Ветеринарска станица
Гаврић П. Живојин
Дом здравља
Николић М. Душко
Тијанић Л. Ружа
Бабић Ц. Драго
Богдановић Б. Слободан
Богдановић В. Мирјана
Васиљевић Д. Миланка
Воденица Делић
Вуковић М. Малина
Гаврић Г. Драго
Гаврић Д. Веселин
Гаврић П. Драган
Гаврић С. Нада
Глигоревић Ђ. Михаило
Глигоревић М. Ђорђо
Глигоревић М. Здравко
Давидовић Б. Стево
Давидовић Б. Стево
Делић Г. Милан
Делић Г. Радивоје
Делић М. Анђелко
Делић Т. Милан
ДОО Ракић Комерц
Думлић С. Марко
Ђокић М. Драган
Ђукановић М. Неђо
Зграда МЗ- општина Лопаре
Зековић М. Новица
Зељић Н. Миладин
Илић Ј. Бранко
Илић М. Сретен
Интелисано А. Леонардо
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
012
103
127
089
023
023
077
013
025
139
117
039
071
029
016
073
028
075
024
011
035
015
004
022
129
032
034
038
036
113
105
111
093
033
085
083
081
079
087
040
095
043
091
021
047
041
008
042
009
054
046
058
048
044
052
056
001
121
027
119
066
147
149
143
145
031
051
Кућни
број
Власник
(додатак)
А
Б
Б
Јовић Б. Драгослав
Јовић М. Јован
Јовић М. Јовица
Јовић С. Бошко
Јосиповић С. Драган
Којић С. Милош
Кос М. Даница
Крсмановић В. Радивоје
Лакић Данило и Добрила
Максимовић Љ. Обрад
Марић Чедо
Миловановић Ангела
Миловановић Б. Ацо
Миловановић М. Жељко
Миловановић М. Здравко
Миловановић Р. Перица
Миловановић С. Милан
Миловановић С. Нада
Миловановић Ч. Драго
Миљановић Ц. Јованка
Општина Лопаре
Основна школа
Перић Ц. Бранко
Петковић С. Јовица
Петковић С. Спасоје
Петровић С. Биљана
Петровић С. Сретен
Радовановић Б. Србо
Радовановић В. Чедомир
Радовановић М. Миле
Радовановић М. Момчило
Радовановић Н. Милан
Рикић Р. Ђукан
Ристић Љ. Алекса
Ристић М. Миладин
Ристић М. Мило
Ристић М. Милован
Ристић М. Мирко
Ристић Ц. Петар
Савић Д. Мира
Савић Љ. Милош
Савић Н. Никола
Савић П. Боро
Сарић М. Милован
Секулић П. Радо
Секулић Ц. Живојин
Симеуновић Н. Милорад
Симикић Д. Милан
Симикић И. Жељко
Симикић М. Милисав
Симикић С. Ђорђо
Симикић С. Мирко
Симикић С. Радомир
Симикић Т. Горан
Симикић Ц. Милорад
Симикић Ц. Радо
СП Црква
Спасојевић Б. Стана
Стамбена зграда просвете
Станојевић Д. Мирјана
Стевановић М. Анка
Стевановић М. Душан
Стевановић М. Зоран
Стевановић М. Момчило
Стевановић С. Анђелка
Стевановић С. Боро
Стевић Ђ. Миладин и Миленко
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Друге мајевичке бригаде
Лопарска
Лопарска
Лопарска
Лопарска
Лопарска
Лопарска
Лопарска
Лопарска
Лопарска
Лопарска
Лопарска
Лопарска
Лопарска
Лопарска
Лопарска
Лопарска
Лопарска
Лопарска
Лопарска
Лопарска
Лопарска
Лопарска
Лопарска
Лопарска
Лопарска
Лопарска
Лопарска
Лопарска
Лопарска
Лопарска
Лопарска
Лопарска
Лопарска
Лопарска
Лопарска
Лопарска
Лопарска
Лопарска
Лопарска
Лопарска
Лопарска
Лопарска
Лопарска
Лопарска
Лопарска
Лопарска
Лопарска
Лопарска
Лопарска
Лопарска
Лопарска
Лопарска
049
030
019
065
067
099
063
002
053
101
141
064
109
107
003
009
005
048
032
045
011
025
038
020
015
028
006
014
049
010
004
012
029
046
069
023
079
051
052
039
041
003
008
013
043
047
055
053
034
031
001
019
002
021
018
016
007
024
022
030
065
067
060
056
062
058
075
Кућни
број
Власник
(додатак)
Стевић Ђ. Милорад
Стевић Р. Ђука
Тојић Р. Душко
Томић Б. Зоран
Томић Б. Миленко
Томић Б. Миленко
Томић Б. Цвијан
Томић С. Душан
Трафо станица
Трафо станица
Фишек А. Азур
Цвјетковић М. Душко
Цвјетковић М. Душко
Цвјетковић С. Милан
Црквена кућа
Бабић Д. Јовица
Бабић С. Радо
Бојић И. Цвија
Гавриловић Милорад
Гаврић В. Радивоје
Гаврић Г. Недељко
Гаврић Д. Радо
Гаврић И. Милован
Гаврић Н. Милорад
Голубовић Б. Јела
Гостимировић М. Душанка
Давидовић С. Неђо
Докић Б. Анђелко
Докић Б. Рајо
Ђокић Б. Драган
Ђокић И. Милован
Ђокић М. Боро
Ђокић М. Драженко
Ђокић М. Слађан
Илић М. Жељко
Илић М. Лазар
Јовић П. Здравко
Крстић Л. Неђо
Марковић Ђ. Божидар
Миловановић М. Милан
Миловановић Ч. Милорад
Миљановић Ж. Спасоје
Митровић Г. Саво
Остојић Б. Младен
Панић В. Мирко
Панић И. Јовица
Панић М. Станко
Панић С. Славко
Перић Милица и Живан
Петровић Б. Благоје
Петровић Б. Борислав
Петровић Б. Борислав
Петровић Б. Драго
Петровић Б. Ратко
Петровић З. Јовица
Петровић З. Недељко
Петровић М. Стево
Петровић С. Милан
Петровић Ц. Стево
Радић В. Неђо
Радић Н. Љепа
Радић Урош
Рикић Б. Гавро
Рикић В. Живојин
Рикић В. Живојин
Рикић Д. Никола
Рикић Ј. Војислав
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Лопарска
Лопарска
Лопарска
Лопарска
Лопарска
Лопарска
Лопарска
Лопарска
Лопарска
Лопарска
Лопарска
Лопарска
Лопарска
Лопарска
Лопарска
Лопарска
Лопарска
Лопарска
Лопарска
Лопарска
Мајевичка
Мајевичка
Мајевичка
Мајевичка
Мајевичка
Мајевичка
Милоша Обилића
Милоша Обилића
Милоша Обилића
Милоша Обилића
Милоша Обилића
Милоша Обилића
Милоша Обилића
Милоша Обилића
Милоша Обилића
Милоша Обилића
Милоша Обилића
Милоша Обилића
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
059
061
063
057
027
077
036
036
054
071
050
073
017
033
037
035
040
026
042
044
004
003
005
001
002
006
005
009
008
006
002
011
004
010
001
003
012
007
077
163
295
287
285
296
256
297
294
298
268
122
123
125
128
129
124
126
229
242
244
243
207
209
204
205
202
188
197
Кућни
број
Власник
(додатак)
А
Б
Ристановић Ж. Радивоје
Ристановић М. Јован
Ристановић М. Милан
Ристановић С. Радојка
Ристић М. Горан
Ристић С. Миливоје
Секулић Б. Жељко
Секулић Миленко и Паја
Симеуновић Ј. Обрен
Симеуновић Ј. Саво
Симеуновић М. Душан
Симеуновић С. Милица
Спасојевић Р. Славко
Томић М. Милорад
Томић М. Обрад
Томић М. Радо
Томић С. Душан
Томић С. Душко
Тошић В. Здравко
Тошић М. Ристо
Бијелић Р. Боривоје
Јовић Ј. Живојин
Миљановић М. Спасоје
Панић Ј. Богдан
Радовановић Ђ. Цвјетко
Секулић М. Нено
Биндл - Томић Цвијета
Бјељац М. Бранко
Глигоревић - Лазаревић Драгица
Глигоревић М. Гојко
Глигоревић Р. Михајло
Миловановић Н. Ратко
Молдован Миодраг и Коса
Ристић И. Ката
Симикић В. Алекса
Симикић Ц. Милорад
Стевановић Б. Милорад
Стевановић Б. Милош
Адамовић М. Милена
Акерман Т. Госпа
Андрић Г. Ратко
Андрић Д. Томислав
Андрић Ј. Бранко
Андрић Н. Драго
Андрић С. Божо
Андрић С. Боро
Андрић С. Лазар
Андрић С. Миладин
Бабић - Томић Јелена
Бабић В. Мара
Бабић В. Перо
Бабић Мара
Бабић С. Мићо
Бабић С. Михајло
Бабић С. Рајо
Бабић Ц. Милорад
Бертрам О. Милена
Бијелић М. Душан
Бијелић М. Милош
Бијелић М. Радивоје
Богдановић Д. Илија
Богдановић Ј. Љубомир
Богдановић Јока
Богдановић Н. Српко
Богдановић П. Љубо
Богдановић Р. Бранислав
Богдановић Р. Радоје
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
261
203
257
187
099
175
258
260
195
255
259
291
333
331
005
214
183
276
265
216
212
213
144
146
051
145
267
138
030
031
339
347
338
266
080
072
071
076
075
074
070
073
334
078
134
121
132
131
147
327
326
137
136
135
139
119
133
140
141
148
185
184
115
111
110
113
112
Кућни
број
Власник
(додатак)
Богдановић С. Борислав
Богдановић С. Петар
Богдановић Т. Ђуро
Бојић Б. Вељко
Бојић М. Бошко
Бошковић. Ц. Српко
Василић Б. Јован
Василић Драго и Саво
Василић С. Видосав
Василић С. Срећко
Василић Ц. Божо
Гаврић Д. Никола
Гаврић Дејан и Цвијан
Гаврић Ж. Милан
Гаврић М. Раденко
Гаврић Н. Душан
Гаврић С. Милан
Гаврић С. Момчило
Гаврић Слађан и Горан
Гаврић Т. Војко
Гаврић Ц. Петар
Гаврић Ц. Чедомир
Гајић А. Славко
Гајић Ј. Здравко
Гајић Н. Јованка
Гајић Р. Неђо
Гајић С. Страјо
Гајић Ц. Саво
Глигоревић С. Цвијан
Глигоревић Ц. Срећко
Давидовић Б. Драго
Давидовић М. Ратко
Давидовић С. Неђо
ДОО САС Прибој
Ђокић Ђ. Неђо
Ђокић Ј. Лазар
Ђокић Ј. Милан
Ђокић К. Илија
Ђокић Н. Бранислав
Ђокић Н. Крсто
Ђокић Н. Перо
Ђокић Н. Србо
Ђокић П. Боро
Ђокић Р. Ацо
Ђукановић А. Обрад
Ђукановић Б. Томо
Ђукановић В. Вујан
Ђукановић В. Саво
Ђукановић Ж. Неђо
Ђукановић М. Неђо
Ђукановић М. Цвјетко
Ђукановић Н. Живојин
Ђукановић Н. Милорад
Ђукановић Н. Цвјетко
Ђукановић С. Војко
Ђукановић С. Ђукан
Ђукановић Ц. Војислав
Ђукановић Цвјетко
Ђурић Ђ. Славка
Ђурић С. Ристо
Зарић С. Боро
Зарић С. Душко
Зељић И. Драго
Зељић И. Перо
Зељић И. Ристо
Зељић Р. Јованка
Зељић Р. Јовица
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
240
008
006
321
320
009
283
277
282
010
352
322
192
193
029
028
092
313
062
063
086
079
064
088
210
093
094
095
312
318
224
220
316
211
317
319
238
066
171
055
068
067
194
237
087
091
085
353
345
342
344
343
337
048
335
014
157
158
153
315
190
189
053
201
196
199
200
Кућни
број
Власник
(додатак)
Илић Г. Саво
Илић Д. Боро
Илић Д. Јован
Илић Ђ. Саво
Илић Ђ. Цвија
Илић Ј. Миладин
Илић М. Божидар
Илић М. Војко
Илић М. Србо
Илић П. Јован
Илић П. Јока
Илић Р. Милорад
Јовановић Ј. Радивоје
Јовановић М. Јовица
Јовановић Ц. Радо
Јовановић Ц. Цвијан
Јовић Б. Војислав
Јовић Б. Драго
Јовић Б. Зора
Јовић Д. Душко
Јовић Ђ. Душанка
Јовић Ж. Васо
Јовић Ж. Јово
Јовић Ж. Лука
Јовић Ј. Радо
Јовић К. Јово
Јовић К. Радован
Јовић К. Томислав
Јовић Лазар и Босиљка
Јовић М. Душан
Јовић М. Ненад
Јовић М. Перо
Јовић Мара и Радмила
Јовић Н. Перо
Јовић Н. Ратко
Јовић Н. Стево
Јовић Н. Чедо
Јовић П. Момчило
Јовић П. Цвија
Јовић Р. Драгомир
Јовић С. Миладин
Јовић С. Милорад
Јовић С. Радивоје
Јовић С. Радомир
Јовић Станко
Јовић Ц. Бранко
Јовић Ц. Митар
Којић М. Светозар
Крсмановић В. Војислав
Крсмановић В. Радивоје
Крсмановић Д. Славко
Крсмановић Р. Мира
Крсмановић Т. Радивоје
Крстић Ђ. Борислав
Крстић Л. Цвјетко
Лакић С. Божица
Лујић Б. Ђорђо
Лујић Ђ. Драган
Лујић М. Миладин
Лукић Л. Радојка
Лукић Љ. Слободан
Лукић Љ. Станоје
Лукић М. Славиша
Лукић О. Јован
Лукић Перо
Лукић С. Миладин
Лукић Ц. Радислав
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
198
036
049
032
037
167
038
040
039
305
052
050
341
348
340
003
065
186
116
089
090
208
083
176
309
300
303
246
289
293
288
245
251
302
301
247
127
304
016
007
027
017
018
021
015
349
004
329
181
328
250
308
044
299
241
310
346
332
262
284
096
254
280
273
270
271
098
Кућни
број
Власник
(додатак)
Манојловић Л. Бранко
Маријић Ц. Драго
Марић Р. Стево
Марић Ц. Василије
Марић Ц. Костадин
Милићевић А. Миле
Миловановић Б. Јово
Миловановић Б. Милица
Миловановић Добринка
Миловановић Н. Данило
Миловановић Н. Живојин
Миловановић Н. Недељко
Миљановић Ј. Цвијан
Миљановић М. Мићо
Миљановић П. Живан
Миљановић С. Станко
Мирковић Р. Здравко
Мирковић Т. Милорад
Митровић Б. Јовица
Митровић В. Борислав
Митровић В. Милан
Митровић Љубица
Мићић Ј. Мићо
Николић Н. Костадин
Остојић Ј. Војислав
Остојић Ј. Душан
Остојић Љ. Сретен
Остојић М. Стево
Остојић Н. Јовица
Остојић Н. Милан
Остојић Н. Слободан
Остојић Р. Драгослав
Остојић Р. Милорад
Остојић С. Војислав
Остојић С. Милан
Остојић С. Славко
Остојић Т. Цвјетко
Остојић Ц. Свето
Панић А. Милан
Панић Б. Млађен
Панић В. Милован
Панић Д. Радивоје
Панић Драгиња и Радојка
Панић Ђ. Здравко
Панић Н. Бошко
Перић Драгомир и Данко
Перић М. Спасоје
Перић Петра
Перић Т. Василија
Петковић С. Гојко
Петровић В. Јован
Петровић Јованка и Петар
Петровић М. Гоја
Петровић С. Марко
Петровић С. Цвијетин
Петровић Ч. Светозар
Поповић М. Јела
Радић Н. Мило
Радовановић Б. Ангелина
Радовановић Б. Драго
Радовановић В. Мара
Радовановић Д. Вишња
Радовановић Д. Здравко
Радовановић Д. Милош
Радовановић Д. Недељко
Радовановић Д. Перо
Радовановић Д. Цвија
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
281
252
041
248
272
290
170
307
253
097
306
264
013
206
047
034
033
222
218
219
223
020
019
233
314
234
231
228
230
336
232
325
236
130
109
082
114
106
107
104
108
120
103
249
022
001
025
024
023
356
357
358
354
355
351
101
102
177
100
061
215
011
012
069
046
043
045
Кућни
број
Власник
(додатак)
Радовановић Ђ. Душан
Радовановић Ђ. Живан
Радовановић Ж. Вјекослав
Радовановић К. Рајо
Радовановић М. Недељко
Радовановић Марија
Радовановић П. Никола
Радовановић П. Петар
Радовановић Р. Здравко
Радовановић С. Слободан
Радовановић Т. Зоран
Радовановић Ц. Радивоје
Радојевић С. Драго
Ракић Р. Гроја
Рикић - Тојић Радија
Рикић Б. Милан
Рикић Б. Цвијан
Рикић Д. Драган
Рикић Д. Митар
Рикић Д. Неђо
Рикић Ж. Младенко
Рикић Ж. Ратко
Рикић Ј. Боро
Рикић Ј. Војислав
Рикић К. Илија
Рикић Љ. Душко
Рикић М. Слободан
Рикић М. Сретен
Рикић О. Слободан
Рикић Р. Мило
Рикић Р. Срећко
Рикић С. Млађен
Рикић Ц. Миладин
Рикић-Ђукановић Стана
Ристић Божидар
Ристић В. Милош
Ристић Г. Перо
Ристић Ж. Радо
Ристић Л. Војко
Ристић М. Цвјетко
Ристић С. Славко
Ристић Т. Зора
Ристић Ц. Вида
Сарић Станко
Секулић Г. Милан
Секулић М. Лука
Секулић Т. Милан
Секулић Ц. Ђуро
Секулић Ц. Пантелија
Симеуновић Милорад и Цвијан
Симеуновић Н. Бранислав
Симеуновић Н. Цвјетан
Симеуновић П. Милош
Симеуновић Р. Ђорђо
Симеуновић Росанка и Раденко
Станојевић Б. Гина
Станојевић Б. Јоцо
Станојевић Б. Никола
Станојевић С. Милован
Стевановић Аница и Јован
Стевановић Д. Деса
Стевановић Д. Милан
Стевановић Д. Радивоје
Стевановић М. Бојка
Стевановић М. Миодраг
Стевановић М. Радо
Стевановић М. Слободан
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибојска
Прибојска
Прибојска
Прибојска
Прибојска
Ратка Петровића
042
191
002
275
035
323
292
235
350
239
221
324
217
084
160
151
164
142
165
168
105
155
161
166
154
156
149
173
169
152
172
286
143
150
162
263
081
330
226
225
227
118
117
178
182
179
180
269
274
279
278
159
174
311
026
057
058
060
059
054
056
005
007
003
002
001
005
Кућни
број
Власник
(додатак)
Стевановић М. Смиља
Стевановић Петра
Стевановић С. Јовица
Стевановић Т. Млађо
Стевић О. Цвијан
Стјепановић А. Бранко
Стјепановић Б. Миладин
Стјепановић Г. Стјепан
Стјепановић Милосава и Игњат
Стојановић Д. Станко
Стојановић Ј. Спасоје
Стојановић П. Драгица
Стојановић С. Радивоје
Страссер Б. Славка
Тасовац Б. Јован
Тасовац Б. Милован
Тасовац Б. Радован
Тасовац Б. Рајо
Тасовац Б. Стево
Тасовац В. Гојко
Тасовац В. Милорад
Тасовац Д. Богослав
Тасовац Д. Ђорђо
Тасовац Д. Илија
Тасовац Д. Милан
Тасовац Д. Недељко
Тасовац Д. Ратко
Тасовац Д. Тешо
Тасовац Д. Томо
Тасовац И. Славко
Тасовац М. Обрад
Тасовац Р. Бобан
Тасовац Р. Боро
Тасовац С. Милосав
Тасовац С. Ранко
Тасовац Т. Горан
Тијанић В. Лазо
Тодоровић Ц. Спасоје
Тојић В. Јован
Тојић Н. Ратко
Тојић Ц. Коста
Томић Б. Јосип
Томић Б. Неђо
Томић Б. Срећко
Томић Б. Станија
Томић Д. Српко
Томић Д. Цвијан
Томић М. Брано
Томић П. Душан
Томић Р. Којо
Томић С. Цвијан
Томић Славица
Томић Т. Славко
Тошић Д. Ратко
Трифуновић Ђ. Перо
Цвјетковић Г. Винко
Цвјетковић З. Милан
Цвјетковић М. Душко
Цвјетковић М. Ранко
Цвјетковић Н. Бранко
Цвјетковић П. Ненад
Јовић Н. Стево
Пошта
Радојевић Д. Живојин
Савић Р. Драгомир
Секулић Г. Петар
Глигоревић Н. Душан
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Прибој
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Ратка Петровића
Ратка Петровића
Ратка Петровића
Ратка Петровића
Ратка Петровића
Ратка Петровића
Ратка Петровића
Ратка Петровића
Ратка Петровића
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
003
013
011
006
004
009
007
002
001
035
069
072
071
049
050
051
073
070
074
061
062
018
021
063
029
025
026
032
033
060
019
009
075
022
028
034
068
023
030
057
064
055
037
056
027
036
047
052
046
045
038
043
042
044
041
053
017
048
016
076
077
040
067
003
054
007
004
Кућни
број
Власник
(додатак)
Делић П. Будимко
ДОО Агрекс Д. Жабар
ЗЗ Ратко Перић
Панић Б. Далибор
Роквић М. Перо
Секулић Г. Радо
Секулић Ј. Блашко
Томић Ж. Живојин
Томић Ж. Здравко
АД ФОП Лопаре
Гаврић Васе Неђо
Гаврић Васе Неђо
Гаврић Василије Вићо
Гаврић Симике Зоран
Гаврић Симике Мика
Гаврић Симике Перо
Гаврић Теодора Ђоко
Гаврић Теодора Милутин
Гаврић уд. Милана Ружа
Гаврић уд. Обрена Радмила
Гаврић уд. Славке Ковиљка
Гаговић Ђоке Живан
Гаговић Ђоке Марко
Гигић Живана Рањко
Гигић Крсте Рањко
Гигић Рањке Бранислав
Гигић уд. Живана Цвија
Давидовић Борке Душан
Давидовић Јована Борко
Дурић Милоша Драган
Ђокић Ђорђе Гоја
Зекић Лазара Перо
Зорић Тодора Бошко
Јанић Михајла Илија
Јањић Млађена Перо
Јањић уд. Грује Љубица
Јањић уд. Грује Љубица
Јањић уд. Илије Стана
Јелић Виће Миладин
Јовановић Добре Бранкица
Јовановић Живана Јово
Јовановић Милорада Милан
Јовановић Панте Станко
Јовановић Сајке Борко
Јовановић уд. Милорада Бојана
Јовичић Митра Томо
Јовичић Неђе Спасоје
Јовичић Пајке Милан
Јовичић уд. Неђе Јока
Јовичић уд. Теше Стана
Књегињић Благоја Душанка
Књегињић Димитрије Симо
Књегињић Душана Цвика
Књегињић Милана Слободан
Књегињић Симе Димитрија
Књегињић Симе Ђоко
Лугоњић Милана Ратомир
Лугоњић Тривка Живка
Марковић Живана Марко
Мирковић Ристе Бранимир
Мухаремовић Мехмеда Нихад
Новаковић Стојана Радојка
Основна школа Пукиш
Пајић Радивоја Гавро
Пајкановић Цвијетина Пантелија
Пољић Живана Спасоје
Пољић Милана Перо
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пукиш
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
006
005
001
059
039
002
066
065
011
015
024
014
010
031
013
012
058
008
020
149
106
104
103
100
148
139
209
208
214
210
213
211
212
049
051
050
052
048
102
046
135
158
159
040
047
127
130
157
041
120
031
025
202
054
007
019
022
008
015
020
016
009
021
023
024
010
017
Кућни
број
Власник
(додатак)
Пољић Обрена Благоје
Пољић Спасоја Ђорђија
Пољић Теодора Жикица
Радић Милана Никола
Рикановић Симе Илинка
Саркић Љубинка
Седларевић Радивоја Мићо
Седларевић Саве Радивоје
Стевић Ђоке Петко
Стевић Јове Војко
Стевић Јове Гајо
Стевић Јове Крсто
Стевић Мике Ђоко
Стевић Остоје Матија
Стевић Петка Ђоко
Тешановић Милорада Ђоко
Цвјетиновић Ђоке Божо
Цвјетиновић Стојана Ђоко
Читаоница МЗ Пукиш
Антић Гашо
Антић Дико
Антић Ђоко
Антић Милко
Антић Р. Милан
Антић Ристо
Бијелић Драган
Бијелић Милан
Бијелић Милко
Бијелић Перо
Бијелић Радислав
Бијелић Радислав
Бијелић Радован
Бијелић Т. Срећо
Бошковић Биљана
Бошковић Вукашин
Бошковић Живка
Бошковић Предраг
Бошковић Цвијетин
Братановић Предраг
Гајић Василија
Гајић Драгомир
Гајић Јован
Гајић Јован
Гајић Милко
Гајић Петра
Гајић Радо
Гајић Радојка
Гајић Радомир
Гајић Славко
Гаруновић Цвијета
Давидовић Младен
Давидовић С. Петар
Дасо Семтел
Ђојић Лазар
Ђукић Бранко
Ђукић Вајко
Ђукић Вајко
Ђукић Душан
Ђукић Душан
Ђукић Душан
Ђукић Ђорђија
Ђукић Илија
Ђукић Мара
Ђукић Никола
Ђукић Никола
Ђукић Саво
Ђукић Цвијетин
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
018
179
068
006
033
081
034
011
053
080
035
171
174
170
172
186
169
070
175
198
173
162
163
074
038
078
079
191
073
001
002
077
183
099
098
091
165
115
005
083
189
055
082
118
119
110
113
111
166
109
108
112
072
071
168
114
164
105
167
131
128
129
134
132
126
137
153
Кућни
број
Власник
(додатак)
Ђукић Цвијетин
Зарић Петко
Зеленовић Гордана
ЗЗ Братство Корај
Игњатовић Драго
Игњатовић Миливоје
Игњатовић Перо
Игњатовић Радивоје
Игњатовић Сретен
Игњатовић Станислав
Игњатовић Томислав
Јовановић Алекса
Јовановић Владимир
Јовановић Драгољуб
Јовановић Душан
Јовановић Јовица
Јовановић Милан
Јовановић Митра
Јовановић Млађен
Јовановић Радивоје
Јовановић Ристо
Јовановић Цвико
Јовановић Цвјетко
Јовић Божидар
Јовић Борислав
Јовић Борислав
Јовић Данка
Јовић Здравко
Јовић Миладин
Јовић Миливоје
Јовић Милорад
Јовић Милорад
Јовић Радојка
Јовић Сретен
Јовић Цвјетко
Јовичић Јован
Јовичић Ружа
Калуђеровић Славка
Ковачевић Славко
Костић Будимко
Костић Љубица
Костић Петар
Костић Цвијан
Лукић Војислав
Лукић Војо
Лукић Драган
Лукић Ђоко
Лукић Зоран
Лукић Крсто
Лукић Лука
Лукић Миодраг
Лукић Митар
Лукић Никола
Лукић Предраг
Лукић Радивоје
Лукић Славко
Лукић Трипун
Лукић Цвијета
Лукић Цвико
Марјановић Драго
Марјановић Јаков
Марјановић Миливоје
Марјановић Мићо
Марјановић Ристо
Марјановић Сретен
Марковић Будимко
Марковић Будимко
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
117
147
136
116
138
150
146
124
076
125
101
030
075
004
036
044
042
039
045
013
043
156
096
094
089
107
154
140
155
216
123
192
190
193
182
122
121
095
219
207
215
218
176
204
220
221
177
206
205
222
217
063
085
066
056
060
065
057
087
088
059
160
028
037
062
067
064
Кућни
број
Власник
(додатак)
Марковић Димитрија
Марковић Душан
Марковић Љубо
Марковић Милан
Марковић Пеладија
Марковић Радивоје
Марковић Чедо
Мирковић Јоцо
Мирковић Стојанка
Мирковић Цвика
Митровић Анђа
Мићановић Бранко
Мичић Лазар
Мојић Божо
Мојић Василија
Мојић Ђоко
Мојић Илија
Мојић Јован
Мојић Остоја
Мојић Ристо
Мојић Саво
Николић Новка
Новаковић Миладин
Новаковић Милорад
Новаковић Радован
Основна школа
Пантић Којо
Пантић Радован
Пантић Ружа
Пекић Славка
Прелић Цвијетин
Радикић Перо
Радикић Радиша
Радикић Радојка
Радикић Родољуб
Радић Недељко
Радић Радо
Радић Симо
Рикановић Андрија
Рикановић Данијел
Рикановић Драго
Рикановић Ђоко
Рикановић Илија
Рикановић Јован
Рикановић Љубо
Рикановић Неђо
Рикановић Панто
Рикановић Петар
Рикановић Радивоје
Рикановић Ранко
Рикановић Сретен
Рикић Бошко
Рикић Бранко
Рикић Владенко
Рикић Војислав
Рикић Горан
Рикић Драго
Рикић Ђ. Славко
Рикић Крста
Рикић Лазар
Рикић Лука
Рикић Миливоје
Рикић Милко
Рикић Милорад
Рикић Милутин
Рикић Митар
Рикић Ненад
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Ратковићи
Ратковићи
Ратковићи
Ратковићи
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Пушковац
Ратковићи
Ратковићи
Ратковићи
Ратковићи
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
058
161
086
029
061
069
200
203
195
196
197
194
152
151
092
093
090
032
012
199
188
185
184
026
027
097
143
141
144
014
142
145
187
133
084
181
180
178
201
003
003
002
001
004
002
001
028
027
026
029
023
037
020
019
016
003
018
017
039
014
036
008
045
043
044
035
012
Кућни
број
Власник
(додатак)
Рикић Перо
Рикић Радивоје
Рикић Ратко
Рикић Саво
Рикић Славко
Рикић Славко
РТВ Слобомир
РТРС
Савић Јован
Савић Миленко
Савић Милисав
Савић Перо
Савић Радован
Савић Цвјетко
Секулић Љубо
Секулић Милан
Секулић Радивоје
Секулић Сретен
Симић Јела
Спасојевић Владимир
Спасојевић Јулка
Спасојевић Матија
Спасојевић Перо
Стевић Обрен
Стевић Славко
Стјепић Драго
Стокановић Јован
Стокановић Милорад
Стокановић Радивоје
Стокановић Славко
Стокановић Славко
Стокановић Трипун
Тодоровић Даница
Тодоровић Јованка
Тодоровић Младен
Филиповић Вељко
Филиповић Мићо
Филиповић Новица
ХИТ ТВ
ЦО Пушковац
Бербић Хусо
Зејћировић Алије Мевлудин
Јовановић Живан Милан
Пијаца Мала Аризона
Антић Марко
Антић П. Божо
Бабић Д. Љубица
Бабић Ђ. Миленко
Бабић П. Марко
Васић В. Лазо
Васић И. Обрен
Гаговић Л. Драгољуб
Гајић Б. Нада
Гајић М. Горан
Гајић Н. Милорад
Гајић Н. Срето
Гајић Ц. Слободан
ДОО Смиљевац пром
Ђого Синиша
Ерић Миладин
Зечевић П. Невенка
Јефтић М. Радо
Јовановић Бранко
Јовановић Јово
Јовановић Митар
Јоцковић П. Радојка
Кременовић Милорад
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Смиљевац
Дебелац
Дебелац
Дебелац
Дебелац
Дебелац
Дебелац
Дебелац
Дебелац
Дебелац
Дебелац
Дебелац
Дебелац
Дебелац
Дебелац
Дебелац
Дебелац
Дебелац
Дебелац
Дебелац
Дебелац
Дебелац
Дебелац
Дебелац
Дебелац
Дебелац
Дебелац
Дебелац
Дебелац
Дебелац
Дебелац
Дебелац
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
007
022
011
010
021
009
015
033
034
030
032
031
004
042
006
038
041
040
024
025
005
013
135
132
129
128
116
113
114
112
111
110
118
122
136
137
117
119
125
124
115
130
120
140
123
131
126
127
139
133
121
138
134
058
069
007
008
006
005
466
065
045
042
046
043
044
470
Кућни
број
Власник
(додатак)
Кулашевић Ц. Мирадинка
Лакић Зоран
Лакић М. Јаков
Лакић М. Милорад
Лакић Милан
Лакић П. Борко
МЗ Смиљевац
Мирковић В. Марко
Мирковић В. Марко
Мирковић М. Илија
Мирковић М. Милорад
Мирковић Р. Момчило
Митровић Г. Милорад
Панић-Кашански Драгица
Пољић Ц. Недељко
Радовановић Стана
Рамадан Љиља
Симикић Миленко
Смиљић Б. Милован
Цвијић Јованка
Цвјетиновић С. Милорад
Цвјетиновић Саво
Врдољак Ц. Душанка
Ђукановић М. Обрад
Лакић В. Божидар
Лакић В. Дико
Лакић Ц. Ацо
Лакић Ц. Боро
Лакић Ц. Светозар
Лакић Ц. Сретен
Максимовић Ђ. Недељко
Максимовић Ђ. Томислав
Медић Ј. Андрија
Симикић Д. Алексија
Симикић Н. Ненад
Симикић С. Љубомир
Симић Б. Милан
Станојевић Ц. Смиљка
Станојевић Ч. Бранко
Станојевић Ч. Петар
Стевић Ђ. Стево
Тодоровић Б. Милан
Тодоровић Ђ. Душанка
Тодоровић М. Душан
Тодоровић М. Радован
Тодоровић М. Тешо
Тодоровић М. Томислав
Тодоровић Петар
Тодоровић Р. Ацо
Тодоровић Р. Драго
Тодоровић Р. Ђорђе
Тодоровић Р. Ненад
Тодоровић С. Стево
Васиљевић Брањо
Деспотовић Н. Милан
Докић М. Марко
Докић М. Станко
Докић М. Цвија
Драгић С. Драгица
Ђукановић Г. Вељко
Ђукановић Г. Ђоко
Зарић Ђ. Лазар
Зарић Ј. Јован
Зарић Л. Ђоко
Зарић Р. Саво
Зарић Т. Томка
Јевтић Љ. Јован
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
026
027
047
084
088
083
487
086
077
025
079
094
488
075
087
024
085
471
067
066
022
481
023
068
078
082
081
080
098
028
030
076
039
493
038
037
492
036
040
041
494
029
035
034
484
093
495
472
095
483
033
482
491
031
089
497
032
490
477
473
050
051
049
063
062
480
464
Кућни
број
Власник
(додатак)
Јевтић Љ. Миладин
Јевтић М. Госпава
Јевтић М. Перо
Јовић А. Жико
Јовић А. Миладин
Јовић А. Стево
Јовић Б. Милица
Јовић Ј. Јован
Јовић Ј. Јово
Јовић Л. Милан
Јовић М. Бошко
Јовић М. Душан
Јовић М. Милан
Јовић М. Милица
Јовић М. Перо
Јовић М. Ружа
Јовић М. Ружа
Јовић М. Саво
Јовић П. Радивоје
Јовић П. Срећо
Јовић С. Драго
Јовић С. Радивоје
Јовић С. Срећо
Јовић Т. Славко
Јовић Ц. Анђа
Јовић Ц. Марко
Јовић Ц. Мирко
Јовић Ц. Ранко
Лазић Ђ. Живан
Лазић Стојан
Ловачка кућа
Лукић Р. Бранко
Медић Б. Јовица
Медић Б. Обрад
Медић Ђ. Милан
Медић Ђ. Стево
Медић Ж. Радивоје
Медић Ј. Вељко
Медић Ј. Вујадин
Медић Ј. Здраво
Медић Ј. Лука
Медић М. Боро
Медић М. Витомир
Медић М. Душан
Медић М. Милан
Медић М. Миленко
Медић М. Милорад
Медић М. Перо
Медић М. Раденко
Медић М. Радмила
Медић М. Чедо
Медић О. Раде
Медић П. Зорка
Медић Р. Славко
Медић С. Раде
Медић Т. Којо
Мијић Перо
Николић В. Ратко
Николић С. Раћо
Основна школа
Остојић В. Милан
Остојић В. Срећко
Остојић В. Српко
Остојић Ђ. Милан
Остојић М. Миле
Парохијски дом
Пекић М. Вујадин
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Доњи Тобут
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
465
478
096
097
475
489
486
048
485
469
055
056
052
091
070
053
054
074
092
072
073
071
002
004
001
003
061
057
468
467
476
496
090
064
060
059
479
474
432
435
440
014
013
017
453
444
393
452
391
450
421
437
426
399
403
019
400
431
446
445
392
447
448
428
451
449
389
Кућни
број
Власник
(додатак)
Пекић М. Миладин
Пекић С. Лазар
Поповић Д. Милан
Поповић М. Драгиша
Прелић Д. Василије
Прелић М. Цвија
Радовановић Б. Јела
Радовановић С. Миомир
Радовановић С. Ристо
Рикић Ц. Гавро
Савић Б. Бранко
Савић Б. Драго
Савић Б. Славко
Савић М. Миодраг
Савић М. Срећо
Савић С. Милан
Савић С. Радо
Симић Б. Ђоко
Симић Б. Савка
Симић Љ. Здраво
Симић С. Ружа
Симић С. Симо
Стевић А. Радослав
Стевић А. Саво
Стевић А. Спасоје
Стевић Д. Слободан
Стјепановић П. Ђоко
Стјепановић П. Ђорђо
Стјепановић Р. Миладин
Стјепановић Р. Пајо
Тешић М. Раде
Томић Ј. Станислав
Тришић Радан
Цвјетиновић П. Благоје
Цвјетиновић Ц. Ратко
Цвјетиновић Ц. Славко
Црква
Читаоница
Антић М. Ратко
Аћимовић М. Живана
Аћимовић М. Станоје
Васић Д. Јелена
Васић Ј. Михајло
Васић Р. Драго
Јекић Б. Драго
Јекић Д. Мићо
Јекић Љ. Цвико
Јекић М. Брањо
Јекић С. Бранислав
Јекић Т. Милорад
Јовић Ђоко
Јокић Р. Милош
Јокић Ц. Јовица
Јокић Ч. Драган
Јокић Ч. Милан
Керовић Б. Дејан
Керовић С. Василије
Ковачевић Б. Александар
Ковачевић Б. Бранко
Ковачевић Б. Милан
Ковачевић Боро
Ковачевић Д. Ђорђо
Ковачевић Ж. Бошко
Ковачевић Љ. Тешо
Ковачевић М. Милан
Ковачевић М. Светозар
Ковачевић Петар
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Пањевићи
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
427
433
016
423
021
462
020
438
396
009
456
460
459
455
390
457
458
443
439
430
441
442
429
394
454
436
463
461
395
010
012
018
434
011
402
397
410
405
401
406
414
015
415
409
412
419
420
411
404
407
398
425
424
416
417
418
422
413
408
384
197
188
191
187
192
380
189
Кућни
број
Власник
(додатак)
Ковачевић Р. Станко
Ковачевић Р. Станко
Лукић Р. Божидар
Манојловић Милош
Медић М. Мило
Медић М. Стево
Медић Р. Драгица
Милошевић С. Драган
Митровић Д. Милан
Пајкановић Љ. Цвијета
Пекић М. Предраг
Пекић П. Боро
Пекић П. Милан
Пекић С. Лазар
Пекић Т. Маћо
Пекић Ц. Драган
Пекић Ц. Душан
Прелић М. Будимко
Прелић М. Војо
Прелић М. Милан
Прелић М. Радован
Прелић О. Цвјетан
Прелић П. Реља
Прелић Ц. Бојка
Радовановић Ј. Живан
Радовановић Ј. Тања
Спасојевић Р. Милан
Стјепић С. Томо
Тешић А. Радислав
Тешић Б. Бошко
Тешић Б. Пелка
Тешић М. Јован
Тешић Р. Боривоје
Тешић Ц. Ружа
Шакотић Б. Боро
Шакотић Б. Остоја
Шакотић Б. Петко
Шакотић Б. Ранко
Шакотић Б. Цвико
Шакотић Г. Милорад
Шакотић Д. Зоран
Шакотић Д. Љиља
Шакотић Д. Стјепан
Шакотић З. Анка
Шакотић Зорка
Шакотић Ј. Драго
Шакотић Ј. Миливоје
Шакотић К. Ружица
Шакотић М. Михајло
Шакотић М. Небојша
Шакотић О. Мира
Шакотић Р. Душан
Шакотић Р. Ђорђо
Шакотић С. Васиљка
Шакотић С. Душан
Шакотић С. Слободан
Шакотић С. Чајко
Шакотић Т. Радивоје
Шакотић Ц. Даница
Аћимовић Д. Пелка
Бијелић Б. Недељка
Бијелић К. Невенка
Бијелић Н. Чедо
Бијелић П. Стјепан
Бијелић С. Крсто
Бијелић С. Милко
Бијелић С. Срећко
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
190
379
181
167
382
383
498
200
198
360
359
166
358
356
176
175
173
201
174
361
381
165
162
159
160
195
161
194
355
373
371
372
366
369
374
376
370
368
363
364
365
367
349
345
164
163
347
348
346
350
351
344
171
170
172
168
180
388
169
179
196
385
386
387
357
378
377
Кућни
број
Власник
(додатак)
Бијелић Стево
Бијелић Ч. Цвјетко
Благојевић Р. Вујадин
Божић С. Живан
Бошковић М. Љубица
Бошковић М. Предраг
Гаврић Драго
Живковић М. Даница
Јовић Милан
Крсмановић Б. Радојка
Крсмановић М. Пава
Медић Д. Ранко
Мићић Б. Дојчин
Мићић В. Обрад
Мићић В. Стоја
Мићић Ж. Нада
Мићић М. Драго
Мићић М. Цвјетко
Мићић П. Јелена
Пекић Бенито
Петровић Б. Цвијета
Петровић Д. Здравко
Петровић Д. Јово
Петровић Ж. Драган
Петровић Љ. Анђа
Петровић Р. Ђорђо
Петровић Р. Цвјетко
Петровић Ратко
Поповић Б. Обрад
Поповић Б. Слободан
Поповић Д. Борко
Поповић Д. Брањо
Поповић Д. Перо
Поповић Ђ. Радо
Поповић Ерлиш Славка
Поповић Ј. Митра
Поповић Ј. Ратко
Поповић О. Драган
Поповић С. Ненад
Поповић Ц. Јован
Поповић Ч. Душан
Поповић Ч. Мара
Савић Д. Гојко
Савић Душко
Савић Ж. Тешо
Савић Милан
Савић Момо
Савић Н. Никола
Савић П. Љубо
Савић Р. Јово
Савић Р. Милан
Савић Слободан
Симанић Ј. Војко
Симанић Ј. Милан
Симанић М. Славко
Симанић Миодраг
Симанић П. Саво
Симанић С. Радо
Симанић С. Цвијета
Симанић Ц. Радован
Симеуновић Љ. Перо
Стевић И. Гојко
Стевић И. Јовица
Стевић Цвијан
Стјепановић Д. Будимко
Стјепановић Д. Цвијан
Стјепановић Славко
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Тријешница
Трначко
Трначко
Трначко
Трначко
Трначко
Трначко
Трначко
Трначко
Трначко
Трначко
Трначко
Трначко
Трначко
Трначко
Трначко
Трначко
Трначко
Трначко
Трначко
Трначко
Трначко
Трначко
Трначко
Трначко
Трначко
Трначко
Трначко
Трначко
Трначко
Трначко
Трначко
Трначко
Трначко
Трначко
Трначко
Трначко
Трначко
Трначко
Трначко
Трначко
Трначко
Трначко
Трначко
Трначко
Трначко
Трначко
Трначко
Трначко
Трначко
Трначко
Трначко
Трначко
Трначко
Трначко
Трначко
Трначко
199
362
177
178
183
193
184
182
185
375
186
259
213
209
255
106
105
108
109
203
205
230
226
231
228
248
227
249
247
225
250
224
102
103
202
101
100
216
218
208
217
229
206
207
223
251
204
221
256
254
243
244
219
214
211
215
212
222
258
245
246
257
104
107
099
210
235
Кућни
број
Власник
(додатак)
Текић Б. Брањо
Текић Р. Душанка
Тодоровић Б. Михајло
Тривковић В. Радослав
Тривковић Ж. Радојка
Тривковић М. Ратко
Тривковић Р. Јовица
Тривковић Р. Радивоје
Тривковић С. Гоја
Тривковић С. Сретен
Трифковић М. Цвјетко
Антић Душан
Драгић М. Богдан
Драгић М. Раденко
Драгић М. Реља
Драгић Н. Цвико
Драгић С. Лазар
Јовић М. Радивоје
Јовић М. Радивоје
Јовичић Б. Јован
Јовичић Ј. Брањо
Лазаревић Ј. Живан
Лазаревић Ј. Костадин
Лазаревић Л. Јован
Лазаревић Л. Станиша
Лазаревић Љ. Милан
Лазаревић Љ. Сретен
Лазаревић М. Јоцо
Лазаревић М. Лазар
Лазаревић Ц. Драган
Лазаревић Ц. Миленко
Лазаревић Ц. Мићо
Лазић Ђ. Драган
Лазић Ђ. Цвико
Лазић М. Саво
Лазић Н. Цвико
Лазић С. Миле
Максимовић Д. Вељко
Максимовић Д. Милан
Максимовић Ј. Милорад
Максимовић Ј. Милорад
Максимовић М. Зоран
Максимовић Н. Ратко
Максимовић С. Божидар
Максимовић С. Божидар
Максимовић С. Милко
Максимовић С. Никола
Максић М. Милан
Максић М. Миливоје
Марковић Р. Милан
Митровић В. Милорад
Митровић В. Милорад
Митровић Д. Јовица
Митровић Ј. Милорад
Митровић М. Аксо
Митровић М. Миле
Митровић М. Цвијан
Митровић С. Бранко
Михајловић Милорад
Николић Д. Здравко
Николић М. Душан
Радић Јован
Симанић Р. Радомир
Симанић Ц. Ранко
Стевић М. Радан
Стјепановић Р. Драгомир
Танацковић Б. Благоје
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Трначко
Трначко
Трначко
Трначко
Трначко
Трначко
Трначко
Трначко
Трначко
Трначко
Трначко
Трначко
Трначко
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
234
237
252
253
238
236
233
232
240
241
242
239
220
317
315
309
278
269
274
340
333
326
335
334
271
267
262
272
270
306
305
312
314
304
322
321
290
263
307
294
295
297
296
298
313
332
331
281
282
283
275
277
276
279
280
338
337
268
339
336
266
260
288
284
329
330
328
Кућни
број
Власник
(додатак)
Танацковић Б. Слободан
Танацковић Б. Стево
Танацковић Николија
Танацковић П. Анђелка
Танацковић Пелка
Танацковић Петра
Текић Б. Радомир
Текић Р. Лазар
Тодоровић Б. Цвико
Тодоровић Ђ. Ранко
Тодоровић М. Ђорђо
Тодоровић П. Цвијетин
Тодоровић Р. Радослав
Антић Цвијетин
Васић Б. Васо
Васић С. Лука
Давидовић Б. Милан
Ђокић М. Перо
Ђокић Н. Милан
Илић Б. Радо
Илић И. Петар
Илић М. Радо
Илић Т. Драго
Илић Т. Митар
Јовић Б. Сретен
Јовић Л. Спасоје
Јовић П. Јовица
Јовић С. Боро
Јовић Ц. Милош
Јосиповић Д. Светозар
Јосиповић Д. Спасоје
Јосиповић П. Мира
Јосиповић П. Тома
Јосиповић С. Драго
Керовић М. Петар
Керовић Р. Живојин
Крсмановић Б. Томо
Крсмановић В. Саво
Крсмановић Д. Перо
Крсмановић Ј. Јован
Крсмановић Ј. Јово
Крсмановић К. Остоја
Крсмановић К. Перо
Крсмановић К. Спасоје
Лукић О. Неђо
Лукић О. Обрад
Лукић Ц. Недељко
Миљановић Ж. Душан
Миљановић Ж. Спасоје
Миљановић П. Милорад
Митровић М. Брањо
Митровић Р. Милорад
Митровић Р. Радоје
Павловић Б. Боро
Павловић Б. Далибор
Павловић Б. Митар
Павловић Р. Благоје
Павловић Р. Мићо
Павловић С. Милан
Павловић Ц. Јован
Панић Б. Јовика
Панић Ј. Брањо
Перић Д. Здравко
Перић Ј. Милан
Перић Т. Вишња
Перић Т. Милош
Перић Т. Радован
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Тобут
Челић
Челић
Челић
Челић
Челић
Челић
Челић
Челић
Челић
Челић
Челић
Челић
Челић
Челић
Челић
Челић
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Трњаци
Џелићи
Џелићи
Џелићи
Џелићи
Џелићи
Џелићи
Џелићи
Џелићи
Џелићи
Џелићи
Џелићи
Џелићи
Џелићи
Џелићи
Џелићи
Џелићи
Џелићи
Џелићи
Челић горњи
Челић горњи
Челић горњи
Челић горњи
Челић горњи
Челић горњи
Челић горњи
Челић горњи
Челић горњи
Челић горњи
Челић горњи
Челић горњи
Челић горњи
Челић горњи
Челић горњи
Челић горњи
285
273
310
308
316
286
289
287
292
291
293
353
354
352
311
319
324
320
323
327
325
264
265
261
299
302
303
301
300
318
341
343
342
148
152
151
150
149
155
153
156
141
147
144
142
143
145
146
154
157
158
017
004
005
010
011
013
019
020
001
003
007
006
008
002
015
016
Кућни
број
Власник
(додатак)
Продановић С. Перо
Радовановић Ј. Ристо
Радовановић Ц. Душко
Ристић М. Озренка
Ристић Мило
Симић М. Љепосава
Симић М. Славка
Симић С. Јовица
Симић Ц. Витомир
Симић Ц. Душан
Симић Ц. Илија
Стевановић С. Драго
Стевановић С. Ђоко
Стевановић С. Стјепанија
Стјепановић С. Томо
Тешић Ј. Војислав
Тешић М. Саво
Тешић М. Славко
Тешић Р. Недељко
Тешић С. Марко
Тешић С. Слободан
Томић А. Пајо
Томић А. Цвијан
Томић С. Душан
Томић Ц. Анка
Тошић К. Будимир
Тошић С. Здравко
Тошић Ц. Јован
Тошић Ц. Светозар
Шакотић М. Милосава
Шакотић С. Димитрије
Шакотић С. Пајо
Шакотић С. Станојка
Деспотовић Б. Томислав
Деспотовић Ђ. Драго
Деспотовић Ђ. Радивоје
Деспотовић Ц. Љубо и Јован
Деспотовић Ц. Сретен
Јовић Д. Вујадин
Максимовић Р. Милан
Максимовић Р. Ранко
Максимовић Ц. Јован
Максимовић Ц. Спасоје
Тасовац Б. Слободан
Тасовац М. Милена
Тасовац М. Миодраг
Текић М. Драго
Текић Р. Драгомир
Цвјетиновић Ж. Цвјетан
Цвјетиновић С. Ацо
Цвјетиновић С. Ранко
Ахметовић Шевке Енес и др.
Васић Ђорђија Милорад
Васић Ђорђија Цвијан
Ибришимовић Алије Зијах
Ибришимовић Алије Хусеин
Ибришимовић Хусе Мехмед
Механовић Салиха Сеид-Алија
Мехмедовић Ибрахима Смаил
Милошевић Љубе Илија
Милошевић Љубе Милан
Мирковић Милана Радислав
Мирковић Ристе Милан
Мирковић Ристе Ристо
Митрашевић Славко
Мујагић Шеће Ахмет
Селмановић Мехмеда Суад и Мухамед
Назив насеља
Назив улице
Кућни број
Челић
Челић
Челић
Челић
Челић
Челић
Челић
Челић
Челић
Челић
Челић
Челић
Челић
Челић
Челић
Челић
Челић
Челић
Челић
Челић
Челић
Челић
Челић
Челић
Челић горњи
Челић горњи
Челић горњи
Челић горњи
Челић доњи
Челић доњи
Челић доњи
Челић доњи
Челић доњи
Челић доњи
Челић доњи
Челић доњи
Челић доњи
Челић доњи
Челић доњи
Челић доњи
Челић доњи
Челић доњи
Челић доњи
Челић доњи
Челић доњи
Челић доњи
Челић доњи
Челић доњи
018
012
009
014
012
013
011
020
019
018
005
001
015
008
010
007
006
002
009
014
004
003
016
017
Кућни
број
Власник
(додатак)
Ћирић Химзе Ферид
Цифрић Абдулаха Фатима
Џиновић Хасима Салих
Шадић Зајима Хајрудин
Алијевић Алије Садета
Алић Хамдије Невзет
Ашчевић Ибрахима Исмет
Бећировић Алије Ахмет
Бећировић Бећира Авдо
Бећировић Ферхата Исмет
Богдановић Милоша Будимко
Богдановић Милоша Момчило
Ђедовић Аго
Миљић Цвијетина Јовица
Мујић Ибрахима Несиба
Симикић Војислава Славко
Симикић Цвијана Војислав
Симикић Цвијана Цвјетко
Сирић Јозо
Турић Хасан
Ћеримагић Хамдије Исак
Ћеримагић Хамдије Ферид
Шадић Махбула
Шадић Раме Хазим
Download

Назив насеља Назив улице Кућни број Кућни број (додатак