ЛЕТОПИС
за школску 2013/14. годину
ОСНОВНА ШКОЛА МИХАЈЛО ПУПИН - ВЕТЕРНИК
САДРЖАЈ
Септембар...............................................................................
Октобар...................................................................................
Новембар................................................................................
Децембар................................................................................
Јануар......................................................................................
Фебруар..................................................................................
Март........................................................................................
Април......................................................................................
Мај..........................................................................................
Јун...........................................................................................
Јул............................................................................................
Август......................................................................................
Септембар
Ова школска година почела је 2. септембра 2013. године и била је организована у два
полугодишта. Прво полугодиште завршено је _______ , а друго _______ за осмаке, а _________ за остале
ученике. У школи ради 58 наставника, педагог, психолог, медијатекар и библиотекар. Ове школске
године нашу школу је похађало 938 ученика у 33 одељења.
По одељењима то изгледа овако:
I разред 110 ученика - 4 одељења
II разред 105 ученика - 4 одељења
III разред 123 ученика - 4 одељења
IV разред 132 ученика - 4 одељења
V разред 105 ученика - 4 одељења
VI разред 133 ученика - 5 одељења
VII разред 117 ученика - 4 одељења
VIII разред 113 ученика - 4 одељења
Ове школске године у први разред је уписано 111 ученика који су распоређени у 4 одељења.
Њих су преузеле следеће колеге:
I1 Радмила Мутић
I2 Бојана Балаћ
I3 Нада Радованов
I4 Жаклина Папшот Козик
V1
V2
V3
V4
Одељенске старешине петих разреда су постале следеће колеге:
Горан Субашић
Весна Милетић
Драгана Жигић / Милица Мимић
Никола Пантелић
Одељенско веће чине наставници који изводе наставу у одређеном одељењу.
Председници одељенских већа ове школске године су били:
I разред - Нада Радованов
II разред - Марија Јапуш
III разред - Нада Ушћумлић
IV разред - Татјана Квргић
V разред - Горан Субашић
VI разред - Вера Ковач
VII разред - Јована Барбуловић
VIII разред - Весна Милетић
Наставници су држали допунску и додатну наставу из ______ предмета. Анкетирањем ученика
утврђена су њихова интересовања и у складу с тим формиране су секције. Организовано је 13
различитих секција које је похађало _____ ученика.
-
Литерарна секција - Наталија Ласица
Цвећарска секција - Вера Ковач
Драмска секција - Невенка Ивић
Новинарска секција - Зорица Жигић
Фудбал - Никола Пантелић
Мали рукомет - Светлана Швоња
Фото секција - Илија Делић
Стари занати - Мирослав Рудовић
Живот кроз векове - Жана Симић
Информатичка секција - Лепосава Алексић
Ликовна секција - Весна Милинковић
Саобраћајна секција - Борко Ковачић
Језичко-драмска секција - Милица Мимић
У школи је _____ ученика слушало верску наставу а _______ ученика је ишло на часове грађанског
васпитања. У школи су деловале 3 ученичке организације: Дечји савез( руководилац - Татјана Квргић),
Ученички парламент, Црвени крст (руководилац - Жаклина Папшот).
Чланови Ученичког парламента су били:
1. Теодора Станковић VII1
2. Филип Јандрић VII1
3. Дина Ристановић VII2
4. Душан Шашић VII2
5. Никола Нићин VII3
6. Душка Кежић VII3
7. Јово Субашић VII4
8. Стеван Јованчевић VII4
9. Салих Дураки VIII1
10. Марина Дуроњић VIII1
11. Теодора Мацура VIII2
12. Драган Радмиловић VIII2
13. Ана Шћепановић VIII3
14. Немања Гвозден VIII3
15. Лука Милетић VIII4
16. Александар Богуновић VIII4
На почетку школске године формирани су и тимови који ће својим радом допринети бољој
организацији рада школе.
Тим за самовредновање:
1. Теодора Митић, директор школе
2. Александар Брборић , представник Школског одбора
3. Љиљана Дуроњић, Представник Савета родитеља
4. Ана Зец VIII4 , представник Ученичког парламента
5. Татјана Варагић, професор хемије
6. Милица Мимић, професор немачког језика
7. Милана Величков, професор математике
8. Марија Јапуш, професор разредне наставе
9. Снежана нецков, педагог - руководилац тима
Тим за заштиту деце од насиља:
1. Нада Цвијановић, професор разредне наставе - руководилац тима
2. Анита Иванишевић, психолог
3. Светлана Швоња, професор физичког васпитања
4. Снежана Матковић,
5. Милан Вукчевић, професор математике
6. Биљана Вуковић, професор разредне наставе
7. Марија Павловић,
8. Горан Субашић, професор географије
9. Борко Ковачић,
10. Биљана Шкорић, професор разредне наставе
Тим за пројекте:
1. Теодора Митић, Директор школе
2. Весна Милетић, професер биологије
3. Даница Коцевска, професор разредне наставе
4. Снежана Нецков, педагог
5. Бојана Балаћ, професор разредне наставе
Тим за инклузију:
1. Даница Коцевска, професор разредне наставе - руководилац тима
2. Анита Иванишевић, психолог
3. Снежана Нецков, педагог
4. Невенка Ивић, професор српског језика
5. Нада Радованов, професор разредне наставе
6. Тања Варагић, професор хемије
7. Татјана Радосављевић, професор енглеског језика
8. Јована Барбуловић, професор српског језика
Тим за информисање:
1. Илија Делић, професор информатичког и техничког образовања - руководилац тима
2. Драгана Жигић, професор енглеског језика
3. Љиљана Чакаревић, професор разредне наставе
4. Андреј Трифковић, професор математике
5. Бојана Балаћ, професор разредне наставе
6. Борко Ковачић, професор технике
7. Јован Коцевски, професор разредне наставе
Тим за професионалну орјентацију:
1. Теодора Митић, директор школе
2. Милица Мимић, професор немачког језика
3. Ђурђица Вујић, професор информатике
4. Борко Ковачић, професор техничког и нформатичког образовања
5. Мирослав Рудовић, професор техничког и информатичког образовања
6. Крунија Папић, професор физике
7. Анита Иванишевић, психолог - руководилац тима
Тим за естетско уређење школе:
1. Вера Коваћ, професор биологије - руководилац тима
2. Весна Милинковић, професор ликовног васпитања
3. Борко Ковачевић, професор технике
Тим за културну и јавну делатност школе:
1. Зорица Нађ Хевеши, професор српског језика- руководилац тима
2. Бранка Влаховић, професор музичког васпитања
3. Весна Милинковић, дипломирани сценограф
4. Валентина Кртолица, професор разредне наставе
5. Марија Јапуш, професор разредне наставе
-
У складу са образовним областима, у школи постоје следећа стручна већа и активи:
Стручно веће за језик и комуникацију - Зорица Жигић
Стручно веће за друштвене науке и филозофију - Жана Симић
Стручно веће за математику, природне науке и технологију - Андреј Трифковић
Стручно веће за уметност - Бранка Влаховић
Стручно веће за физичко и здравствено веспитање - Светлана Швоња
Стручни актив разредне наставе
Стручни актив за развојно планирање - Сандра Станар
Стручни актив за развој школског програма - Јасмина Мркић
Председник Школског одбора је била Снежана Стајић, представник родитеља.
Остали чланови Школског одбора су били:
1. Зоран Бабић, представник Савета родитеља
2. Дејан Поповић, представник Савета родитеља
3. Мирјама Милеуснић, представник локалне заједнице
4. Данијела Богдановић, представник локалне заједнице
5. Наташа Шобот, представник локалне заједнице
6. Жана Симић, представник запослених
7. Наташа Петровић, представник запослених
8. Александар Брборић, представник запослених и заменик председника
Септембар
Прва седница Наставничког већа одржана је 17. септембра када је најављена обука запослених
за реаговање у случају пожара. Обуку је одржао колега Илија Делић, у сарадњи са секретаром за заштиту
од пожара града Новог Сада, Љубицом Крњајић, 30. септембра. Обуци је присуствовало 60 учитеља и
наставника.
Прва седница Ученичког парламента одржана је 19. септембра када је усвојен план и програм
рада Ученичког парламента.
Предавање под називом ,,Подстицање креативности у настави - олуја идеја у учионици" одржала
је колегиница Жаклина Папшот Козик. Предавању је присуствовало 25 наставника разредне и предметне
наставе који су упознати са методом наставе којом настаје велики број идеја на основу којих се
организује кратка дискусија. Применом ове методе у настави, ствара се подстицајна атмосфера.
Психолог школе, Анита Иванишевић, у сарадњи са Тимом за заштиту деце од насиља,
припремила је две превентивне радионице које ће реализовати одељенске старечине.Радионице под
називом ,,Шта је данас било у школи" предвиђене су за родитеље ученика од првог до шестог разреда.
Циљеви радионица су пружање информација о томе како препознати и реаговати на насиље у школи и
породици и развијање позитивне мотивације за усклађено деловање школе и породице у настојању да
се смањи насиље у школи.
25. септембра ученици III разреда су у оквиру наставе чувара природе, као облик амбијенталног
учења, посетили оближњи пластеник цвећа.
Октобар
У оквиру Дечје недеље, од 7. до 13. октобра, одржано је низ активности под називом ,,Слушајте
мама и тата, желим сестру ил' брата!". У уторак, 8. октобра ученици I и II разреда осликавали су школско
двориште. Током целе недеље, за време великог одмора организовано је дружење ученика VII разреда
са првацима и ученика VIII разреда са ученицима II разреда. Ученици IV, V и VI разреда учествовали су
на музичком такмичењу, избору за певаче и инструменталисте, под називом ,,Музика за све".
На полуфиналном такмичењу у Футогу, одржаном 8. октобра, учествовали су:
Милош Продановић IV 1 са песмом ,,Једна мала плава"
Мирјана Бранком VIII 4 са песмом ,, True Colors"
Јасна Бјелић и Јелена Блешић IV 1 са песмом ,, Македонско девојче"
Марина Сабо VIII 1 са песмом ,, Кондоров лет" - флаута
Мирјан Бранков је победила и наступала на финалном такмичењу које је одржано 12. октобра
на Тргу слободе у Новом Саду.
У оквиру планиране сарадње Тима за заштиту деце од насиља и локалне самоуправе, 12. октобра
је одржана менифестација Дан спорта у Ветернику. Покровитељ манифестације је био град Нови Сад.
Учесници су били у ченици и наставници основне школе Михајло Пупин, основне школе Марија
Трандафил, Предшколска установа у Ветернику и Дом здравља Нови Сад.
Ученици другог и трећег разреда показали су своју спретност на полигону спретности заједно са
својим родитељима. Програм је обухватио играње стоног тениса, презентацију каратеа и играње шаха у
Месној заједници Ветерник. Ученици осмих разреда играли су фудбал против својих родитеља и
наставника школе.
Састананку Савета родитеља, одржаном 15. октобра, присуствовало је 30 родитеља. За
председника Савета родитеља изабран је Станислав Моравчевић. Биљана Шкорић, члан школског Тима
за заштиту деце од насиља, упознала је родитеље са предлозима Градске управе града Новог Сада за
повећање безбедности у школи. Предлог за ненајављени преглед садржаја школских торби, два пута у
току полугодишта и ванредно по потреби, усвојен је једногласно. Препорука за стандардизацију
униформи или неки други вид препознавања је такође изнета на састанку али ће одлука о томе бити
донета накнадно, након на консултација на одељенским родитељским састанцима.
Педагог школе, Снежана Нецков, 18. октобра одржала је предавање на тему ,,Технике решавања
дисциплинских проблема". Присутни наставници разредне и предметне наставе упознати су са
понашањима која ометају наставни процес као и са техникама превенције и решавања дисциплинских
проблема.
Ученици IV разреда, заједно са својим учитељицама, Татјаном Квргић, Надом Цвијановић, Весном
Рижин и Валентином Кртолицом, 24. октобра су посетили Пољопривредну школу са домом ученика у
Футогу. Ученици и наставници су их срдачно дочекали. Одржана су два часа Природе и друштва
(амбијентално учење - ,,Царство биљака" и ,,Царство животиња") и један час Чувара природе (,,На
еколошкој фарми").
Download

Септембар - Mihajlo Pupin