Република Србија
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ
И ИНФОРМИСАЊА
Број:401-01-116/2015-02
Датум: 16.04.2015. године
Београд
Влајковићева 3
На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05,
101/07 и 95/10), Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину (“Службени гласник РС”, број
142/14), а у вези са чланом 76. Закона о култури (“Службени гласник РС”, бр. 72/09) и Одлуком о
избору пројеката у области заштите, очувања и презентације музејског наслеђа по расписаном јавном
конкурсу Министарства културе и информисања за суфинансирање или финансирање пројеката из
области културног наслеђа у Републици Србији у 2015. години, број 451-04-4784/2015-02 од
16.априла 2014. године, министар културе и информисања доноси
РЕШЕЊЕ
о додели средстава за финансирање или суфинансирање пројеката у области
заштите, очувања и презентације музејског наслеђа
1. У области заштите, очувања и презентације музејског културног наслеђа, по расписаном
јавном конкурсу Министарства културе и информисања од 2. фебруара 2015. године
за
суфинансирање или финансирање пројеката у области културног наслеђа у Републици Србији за 2015.
годину, финансираће се, односно суфинансираће се следећи пројекти:
Преглед одобрених пројеката из области заштите, очувања и презентације
музејског наслеђа
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
Назив
установе/корисника
Галерија САНУ
Одељење ликовне и
музичке уметности
Београд
Галерија САНУ
Одељење ликовне и
музичке уметности
Београд
Галерија САНУ
Београд
Балканолошки институт
САНУ
Београд
Назив пројекта
Предлог
Комисије
Зборник радова са Скупа "Љубице Цуце Сокић
и њено доба" посвећен стогодишњици рођења
сликарке и академика Цуце Сокић (1914-20092014)
510.000,00
Нови приступ решењу сталне поставке Легата
Олге Јеврић у САНУ у складу са модерним
тенденцијама у музеологији-мултимедија
455.000,00
"Бококоторска сликарска школа 1680-1860"
"Дигитализација античког епиграфског наслеђа
у Србији"
1.265.000,00
764.688,00
1
5.
ЈП Београдска тврђава
Београд
6.
Факултет ликовних
уметности
Београд
7.
Факултет ликовних
уметности
Београд
8.
Факултет ликовних
уметности
Београд
9.
Филозофски факултет
Београд
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Платонеум доо
Нови Сад
Народни музеј
Аранђеловац
Музеј града
Београд
Музеј града
Београд
Музеј града
Београд
Музеј афричке уметности
Београд
Кућа легата
Београд
17.
Центар за културу
Брус
18.
Културни центар
Власотинце
19.
Народни музеј
Ваљево
20.
Модерна галерија
Ваљево
21.
22.
23.
Народни музеј
Врање
Народни музеј
Врање
Музеј рудничко
таковског краја
Горњи Милановац
Изложба "Београд 1915."
Рестаурација и конзервација цртежа и студија
Уроша Предића из збирке факултета ликовних
уметности у Београду и њихова презентација као
сегмента укупне заоставштине уметника
Факултету у Галерији ФЛУ
Обезбеђивање услова за спречавање даљег
пропадања папира изазваног неповољним
климатским условима у Кабинету графике ФЛУ
у Београду
Обрада и јавно представљање уметничких дела
из збирке Факултета ликовних уметности - ка
виртуелном музеју ФЛУ"
Римско и рановизантијско присуство на тлу
Србије. Презентација и интерпретација изворне
грађе
Монографија "Студеничка ризница", аутор
др Мирјана Шакота
Пројекат санације крова
Обележавање два века од рођења Анастаса
Јовановића - 1817-2017.
Гостовање изложбе "Алберхт Дирер и његови
савременици - Тријумфалан поход цара
Максимилијана I" Источнословачког музеја из
Кошица
Превентивна заштита збирке разгледница
Реорганизација депоа 1 и 2 Музеја афричке
уметности
„Господин Павле Бељански“
Осавремењивање музејске делатнопсти путем
набавке техничке опреме - музејских витрина и
лутки, у прилог бољој презентацији и
очуваности музејских експоната
Заштита, очување и презентација музејског
наслеђа (стварање услова за боље чување,
заштиту и одржавање музејске грађе,
презентација и публико-ваље музејских збирки
Интегрална конзерваторско-рестаураторска
заштита Уметничке збирке Народног музеја
Ваљево
Успостављење електронске архиве и
дигитализације уметничких дела из збирке
Модерне галерије Ваљево
Адаптација депоа Народног музеја Врање
Излагање осликане таванице са мотивом
Таковског устанка из 1881.г.
Израда трећег тома стручне каталошке
публикације "Обреновићи у музејским и другим
збиркама Србије"
274.000,00
456.825,00
339.000,00
229.122,56
400.000,00
1.974.000,00
3.530.745,00
455.000,00
699.020,00
497.400,00
1.950.000,00
327.666,00
273.360,00
452.650,36
332.164,00
524.000,00
631.590,00
95.000,00
799.720,00
2
24.
25.
26.
27.
Народни музеј
Зајечар
Народни музеј
Зајечар
Завичајни музеј
Јагодина
Завичајни музеј
Књажевац
28.
Народни музеј
Крушевац
29.
Народни музеј
Краљево
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
Народни музеј
Краљево
Спомен парк
"Крагујевачки октобар"
Крагујевац
Народни музеј
Крагујевац
Народни музеј
Крагујевац
Народни музеј
Крагујевац
Центар за културу
Лазаревац
Народни музеј
Лесковац
Центар за културу
"Вук Караџић"
Лозница
Музеј Крајине
Неготин
Народни музеј
Ниш
Рас Музеј
Нови Пазар
Рас Музеј
Нови Пазар
Завичајни музеј
Параћин
Музеј Понишавља
Пирот
Културни центар
Пожега
Центар за туризам,
културу и спорт
Сврљиг
Установа културе
Сјеница
Музеј у
Смедереву
Откуп музејских предмета за етнолошку збирку
Народног музеја у Зајечару
Публикација "Никола Пашић, заоставштина из
Торонта 1903-1926."
Конзервација и рестаурација предмета са сталне
поставке Завичајног музеја у Јагодини
Унапређење сталне поставке у Музеју града
Књажевца у кући Аце Станојевића-доња етажа
Нова стална поставка
Народног музеја Крушевац
200.000,00
155.000,00
562.800,00
915.000,00
4.110.000,00
Стварање услова за трајно чување Плаштанице
Антонија Хераклејског из ризнице манастира
Студеница-допуна пројекта
587.850,00
Часопис "Наша прошлост" 16
448.800,00
3Д виртуелна тура Спомен парка "Крагујевачки
октобар"
313.840,00
Уградња система видео надзора и дојаве пожара
у објекту "Стара скупштина" у Крагујевцу
Набавка рачунарске опреме (рачунар, монитор и
штампач)
368.000,00
61.358,00
Трошкови ливења две скулптуре, трансопрт
225.400,00
Модернизација сталне поставке Легата Лепосаве
Лепе Перовић и колекције"Савременици",
Модерне галерије Центра за културу Лазаревац
300.000,00
Издавање 55. свеске "Лесковачког зборника"
466.200,00
"Све тајне дринског моноксила"
400.000,00
Водичи кроз објекте Музеја Крајине
90.000,00
Константинова вила на Медијани
230.000,00
"Новопазарски зборник" бр.38
353.000,00
"Музејски буквар"
114.900,00
Изградња депоа
"Шалом из Пирота-сећање на пиротске Јевреје"
"Отргнути од заборава"-Виртуелни Завичајни
музеј Пожеге
Унапређење делатности завичајне музејске
збирке осавремењивањем опреме -набавка
дигиталног апарата
"Сусрет цивилизација" - наслеђе на раскрсници
путева
Уређење Галерије савремене уметности
Смедерево-техничко опремање
2.461.378,00
239.000,00
335.000,00
65.000,00
320.000,00
700.397,30
3
48.
Музеј у
Смедереву
49.
Народни музеј
Смедеревска Паланка
50.
Народни музеј
Смедеревска Паланка
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
Народни музеј
Ужице
Народни музеј
Чачак
Народни музеј
Чачак
Уметничка галерија
"Надежда Петровић"
Чачак
Народни музеј
Шабац
Народни музеј
Шабац
Градски музеј
Бечеј
Народни музеј
Зрењанин
Савремена галерија
Уметничке колоније Ечка
Зрењанин
Музеј Војводине
Нови Сад
Музеј Војводине
Нови Сад
Музеј савремене
уметности Војводине
Нови Сад
Позоришни музеј
Војводине
Нови Сад
Спомен збирка
Павла Бељанског
Нови Сад
65.
Народни музеј
Панчево
66.
Градски музеј
Сомбор
67.
68.
Музеј Срема
Сремска Митровица
Градски музеј
Суботица
"Смедеревски зборник" бр.5
Конзервација најугроженијих слика из збирке
српског сликарства прве половине XX века
Народног музеја у Смедеревској Паланци
Инвестиционо одржавање, замена столарије на
зградама Народног музеја у Смедеревској
Паланци
Конзервација и рестаурација царских двери и
икона из цркве брвнаре у Севојну
Опремање депоа Етнолошког одељења
Народног музеја Чачак
Зборник радова Народног музеја Чачак,
књ.XLIV (2014)
"Надежда Петровић 1915-2015"
Јубилеј-обележавање стоте годишњице од
смрти Надежде Петровић
Израда нове сталне изложбене
поставке Народног музеја у Шапцу (Подизање
капацитета Народног музеја у Шапцу за
презентацију наслеђа)
Конзервација три слике Уроша Кнежевића
Монографија "Становништво старог Бечеја
1701-1945."
Реконструкција Легата ликовне збирке
Народног музеја Зрењанин
Банатска група: Иван Табаковић,
Васа Поморишац, Зоран Петровић-фрагмент
уметничког живота једне регије средином 20.
века, из колекције Савремене галерије Зрењанин
Сталне поставке у локалним срединама,
Тврђава Бач, Бач
Опремање и реорганизација депоа за збирке
ликовне и примењене уметности
238.479,00
198.580,00
1.248.512,00
446.000,00
781.200,00
320.000,00
1.585.848,00
2.327.400,00
320.700,00
325.000,00
1.035.567,00
160.000,00
445.000,00
580.000,00
Дигитализација Збирке графика и цртежа
МСУВ
566.000,00
"Српско луткарство"
827.000,00
Ремек дела из колекције Павла Бељанског
(гостовање у уметничком павиљону у Загребу
671.000,00
Конзервација и рестаурација дела из поклон
збирке Федоре Импен Ричи из Народног музеја
Панчево
Заоставштина др Лазе Костића у завичајној
збирци ликовне уметности Градског музеја
Сомбор
820.000,00
470.000,00
Стална историјска поставка "Срем кроз векове"
480.000,00
"Изложба дела бечких барокних мајстора у
Војводини"
300.000,00
4
69.
Мултимедијални центар
Тутин
70.
Народна библиотека
"Симеон Пишчевић"
Шид
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
Галерија слика
"Сава Шумановић"
Шид
Меморијална галерија
"Битке на Дрини 1914."
Бања Ковиљача
Народни музеј
Ваљево
Завичајни музеј
Књажевац
Музеј Крајине
Неготин
Народни музеј Топлице
Прокупље
Музеј Понишавља
Пирот
Народни музеј
Ужице
Народни музеј
Чачак
Музеј Срема
Сремска Митровица
Градски музеј
Суботица
Народни музеј
Лесковац
Дом јеврема грујића УГ
Београд
ИАУС Институт за
архитектуру и урбанизам
Србије
Београд
Музејско друштво
Београд
Музејско друштво
Београд
Музејско друштво
Београд
Институт за историју
оглашавања
Београд
АКУД Универзитета у
Београду "Бранко
Крсмановић"
"Калиграфија" - изложба
"Ревизија фонда завичајне археолошке збирке
при Народној библиотеци "Симеон Пишчевић"
Шид и побољшање услова чувања материјала у
складу са савременим музејским стандардима"
"Шидске купачице -120 година од рођења саве
Шумановића, 80 година купачица" монографија и изложба
335.000,00
250.000,00
670.000,00
"Дигитална колекција битке на Дрини"
437.000,00
Ваљево 1914-1915. - Град болница (пројектни
елемент 2 -мобилна изложба)
815.000,00
"Прота Сима Жикић сведок ратних страдања"
420.000,00
Реплика изложбе "Битка на Легету"
182.990,00
Изложба предмета, фотографија и докумената
"Витезови, Карађорђеве звезде са мачевима из
Топлице"
"Тамо далеко-дописнице из Првог светског рата
из збирке Музеја Понишавља Пирот"
Меморијали ослободилачких ратова Краљевине
Србије 1912-1918.
Униформе војводе Петра Бојовића
"Српски ратни заробљеници 1915-1916.године" 100 година од Великог рата
"У залеђу, приватни живот у Суботици за време
Првог светског рата"
Југ Србије за време Првог светског рата и
бугарске окупације 1915-1918-научни скуп и
публикација
Припрема музејског простора и поставке музеја
дома Јеврема Грујића
185.600,00
239.000,00
388.000,00
430.254,00
936.516,00
380.000,00
550.000,00
700.000,00
Истраживање и валоризација урбанистичких
планова из 20. века градова у Србији
660.000,00
Формирање етнографских збирки и поставки у
Србији-нови погледи, стручни скуп поводом
обележавања 150 годинаод рођења Јована
Цвијића
156.575,00
Водич кроз музеје Србије
280.000,00
Унапређење рада Музејског друштва Србије
300.000,00
"Жена и Велики рат"
Конзервација текстилних предмета из збирке
народних ношњи академског културноуметничког друштва Универзитета у Београду
1.263.190,00
575.000,00
5
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
Београд
Национални комитет
ICOM
Београд
Национални комитет
ICOM
Београд
Национални комитет
ICOM
Београд
Музеј Српске
православне цркве
Београд
Савез јеврејских
општина Србије Јеврејски историјски
музеј
Београд
Друштво пријатеља
манастира "Светих
Архангела" код Призрена
Младеновац
"Фото музеј"
Удружење за прикупљање
и презентацију историјске
грађе
Београд
Културно друштво
Муслимана
Србије„Гајрет“
Београд
Културно уметничко
друштво глувих Београда
"Радивој Поповић"
Београд
Тренинг центар
„Коцевски“
Нови Сад
Удружење грађана
"Пленум"
Нова Варош
Одред извиђача
поречана "Власинске
видре" Власотинце
Певачко друштво
"Бошко Југовић" храма
Св. Тројице
Трстеник
Удружење грађана
Authentic Војводина
Суботица
"Бранко КрсмановиЋ"
Штампање часописа НК ICOM-а Србије за
2015.
435.000,00
Штампање Зборника са регионалне
конференције "Музеји и културни туризам ,
повезивање различитости"
547.000,00
"Музеји и комуникација"
554.000,00
"Евидентирање, фотографисање и
дигитализација покретног сакралног, културног
и историјског наслеђа СПЦ"- наставак пројекта
893.000,00
"Јевреји Србије-официри војске Краљевине
Југославије"
540.000,00
"Истраживачко превентивни и
конзерваторско рестаураторски радови на
иконама и иконостасима у Рашко-призренској и
Косовско- метохијској епархији"
570.000,00
"Презентација проналаска првих фотографија:
очување и оживљавање старих фотографских
техника"
351.844,00
Изложба и ревија традиционалне исламске
ношње и одеће "Драгуљ под марамом"
460.000,00
"Знаковни музеј -укључивање у друштвену
заједницу глувих и наглувих особа путем
доступних музејских садржаја"
326.000,00
"Збирке задатака за наставни рад у Музеју"
122.580,00
"Дигитализација завичајног музеја"
334.000,00
"Власотиначки времеплов"
157.200,00
"Конзервација заставе Певачког друштва
"Бошко Југовић" Трстеник из 1870.године"
100.000,00
"Суботица -Град Сецесије" 2015 - Одржавање
међународног састанка Годишње скупштине
Reseau Art Nouveau Network и гостопримство
међународне изложбе The Nature of Art Nouveau
400.000,00
6
7
8
Download

Muzejsko nasleđe 2015