ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ЗВАЊА
ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР И ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР, ПО ПРОГРАМУ КОМОРЕ У
ДЕЦЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ
КОЈИ ЋЕ КОМОРА ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА ОДРЖАТИ У ПЕРИОДУ
ОД 02.12. ДО 15.12.2013. ГОДИНЕ
Пријављени
предмети за
полагање
Ревизија и
професионална
етика
Пословно право
Пријављени кандидати
1. Васиљка Бошковић
2. Ђорђе Радуловић
3. Ненад Калуђеровић
4. Јелена Радић
5. Лидија Ристић
6. Мирјана Вујошевић Ђукић
7. Бојана Рашо
8. Миле Секулић
9. Драгојле Полић
10. Живојин Илић
11. Ивана Петровић
12. Зоран Комарица
13. Драгана Ристић
14. Драго Инђић
15. Слађана Величковић
1. Драгица Лучић
2. Маријана Дуброја
3. Јовица Божић
4. Милена Николић
5. Катарина Савић
6. Гордана Петковић
7. Милена Палангетић
8. Ивана Столић
9. Лидија Нинковић
10. Џенан Коца
11. Јасмина Дилбер
12. Драган Џевердановић
13. Светислав Станковић
14. Тања Митровић
15. Слађана Величковић
16. Милица Трајковић
17. Мирјана Рађевић
18. Соња Недељковић
19. Викторина Дунић
20. Далибор Видаковић
21. Дејан Благојевић
22. Марија Гавриловић
23. Саша Јеремић
24. Небојша Келеч
25. Марија Бјелопавлић
26. Никола Шофранац
16. Бранко Ковић
17. Милан Хербез
18. Мирјана Рађевић
19. Владе Новковић
20. Милена Пајић
21. Јелена И. Петровић
22. Анђелка Марковић Милин
Пореско право
Рачуноводство и
извештавање
Финансијски
менаџмент и
контрола
1. Драгица Лучић
2. Мирјана Јеремић
3. Ђорђе Јовановић
4. Милош Станојевић
5. Ненад Калуђеровић
6. Мирослав Кубурић
7. Дуња Лисов
8. Предраг Ђорђевић
9. Ивана Ђукић
10. Иван Илић
11. Марко Бркић
12. Мирјана Паулица
13. Биљана Живанчевић
14. Бојана Станишић
15. Марија Митрић
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Џенан Коца
Александар Д. Милосављевић
Бојана Дедић
Алан Абазовић
Сања Мијовић
Бојана Добрић
Слободан Лешо
Сања Николић
Александар Јанковић
Далибор Видаковић
Миа Родић
Саша Јеремић
Милан Дуњић
1. Зоран Илић
2. Јелена Стојановић
3. Смиљана Јелушић
4. Стојан Оташевић
5. Јелена Гобељић
6. Дренка Миоковић
7. Ледица Стојиљковић Лишанин
8. Александар Живковић
9. Иван Ћировић
10. Ана Младенов
11. Даница Колунџија Цукавац
12. Весна Митровић
13. Иван Трифковић
14. Марко Бркић
15. Маријана Васиљевић
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Марија Цвејић
Душан Панић
Давор Винчић
Биљана Живанчевић
Бојана Станишић
Никола Врцељ
Никола Миловановић
Јелена М. Петровић
Зоран Комарица
Нада Цицовић
Сања Вуковић
Сања Мијовић
Бојана Добрић
Анчица Гардовић
Ана Денић
1. Софија Јовановић
2. Данка Вуковић
3. Иван Ћировић
4. Ана Младенов
5. Ђорђе Радуловић
6. Ненад Калуђеровић
7. Ивана Вуксановић
8. Ана Ћелап
9. Предраг Ђорђевић
10. Ивана Ђукић
11. Даница Колунџија Цукавац
12. Љиљана Миловановић
13. Мирјана Паулица
14. Давор Винчић
15. Биљана Живанчевић
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Александар Д. Милосављевић
Бранислава Јанковић
Ивана Филиповић
Љиљана Грбић
Драган Џевердановић
Срђан Савић
Милкица Радуловић
Мирјана Лилић Дрезга
Слађана Остојић
31. Катарина Лучић
32. Мирјана Лилић Дрезга
33. Петар Дрезга
34. Бранка Самарџић
35. Далибор Видаковић
36. Марија Гавриловић
37. Јелена Хаџић
38. Гордана Мандић
39. Милорад Димитријевић
40. Љиљана Младеновић
41. Милан Дуњић
42. Тања Андрић
43. Ђорђе Јањатовић
Управљачко
рачуноводоство
Припремање
финансијских
извештаја и
финансијско
извештавање
Стратешко
управљање
Пословни
информациони
системи
1. Иван Стевовић
2. Мирјан Чомић
3. Далибор Видаковић
1. Нада Цицовић
2. Мирјан Чомић
3. Сања Мијовић
4. Маријана Гајовић
5. Далибор Видаковић
1. Милена Палангетић
2. Ивана Столић
3. Бојана Дедић
4. Бранислава Јанковић
5. Мирјан Чомић
6. Драго Инђић
7. Марија Гавриловић
8. Слађана Величковић
1. Јовица Божић
2. Мирјан Чомић
3. Владимир Јанковић
4. Далибор Видаковић
1. Мирјана Вујошевић Ђукић
2. Давор Винчић
Управљање
људским
ресурсима
Улога и
активности
интерног
ревизора у
управљању,
утврђивању
ризика и
контрола
Извођење
интерне ревизије
Анализа
пословања и
информационе
технологије
1. Драган Голубовић
2. Драгана Богдановић
3. Горан Милосављевић
4. Јасмина Величковић
5. Зорица Миливојевић
6. Дејан Николић
7. Маја Марић
8. Мирјана Драгић
9. Биљана Ћировић
10. Владе Новковић
11. Дијана Чучук
12. Татјана Крагић Бекић
13. Весна Митић
14. Мирјана Дедић
15. Славица Павлица
1. Драган Голубовић
2. Викторија Црномарковић
3. Душица Бубало
4. Михајло Матовић
5. Марина Јовановић
6. Дејан Николић
7. Ирена Станојевић
8. Весна Бојић
9. Маја Марић
10. Марија Пантић
11. Радивоје Петровић
12. Оливера Бранковић
13. Татјана Арежина
14. Мирјана Драгић
15. Биљана Живић
1. Стеван Вујић
2. Невенка Дробац
3. Марица Бабић
4. Милкица Веселиновић
5. Јелена Симић
6. Весна Лукић
7. Сања Манчић
8. Божица Михајловић
9. Ана Манојловић
10. Мирјана Јањић
11. Милорад Штулић
12. Бојана Поњевић
13. Дејан Церовић
14. Марина Зарић
15. Сања Поповић
16. Олга Богдановић
17. Љиљана Јаблоњскеј
18. Анђелка Марковић Милин
16. Биљана Ћировић
17. Владе Новковић
18. Дана Крсмановић
19. Тања Стефановић
20. Мирјана Дедић
21. Јасмина Маријан
22. Андријана Стефановић Павловић
23. Олга Богдановић
24. Зорица Димитријевић
25. Марија Чоланић
26. Љиљана Јаблоњскеј
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Јесенка Спишјак
Драгана Блечић
Петар Поповић
Ана Илић
Светлана Јанковић
Раденка Деспотовић
Тања Жерајић
Славица Павлица
Владанка Домазет
Деана Мохан Ризвић
Сања Остојић
Драгица Ђилас
Сања Кекић
Пословно
управљачке
вештине
1. Милорад Штулић
2. Бојана Поњевић
3. Драгана Богдановић
4. Викторија Црномарковић
5. Драган Стојановић
6. Мери Бајић
7. Снежана Поповић
8. Весна Станковић
9. Биљана Благојевић
10. Ана Илић
11. Ана Ђорђевић
12. Татјана Арежина
13. Радован Марковић
14. Славица Павлица
15. Биљана Мандић
16. Тијана Чавић
17. Бојан Милановић
18. Сања Кекић
Download

обавештење о полагању испита за стицање професионалних