Фонд за младе таленте Републике Србије под окриљем Министарства омладине и спорта је на 48. седници одржаној 27. децембра 2013.
године разматрао пријаве 2099 кандидата по Конкурсу за стипендирање до 800 најбољих студената завршних година основних
академских студија и до 400 студената мастер академских студија са високошколских установа чији је оснивач Репубика Србија, за
школску 2013/2014. годину и донео одлуку да се објави Листа кандидата који су испунили све услове конкурса за студенте
основних и мастер студија и Листа кандидата који нису испунили један или више услова конкурса и/или имају непотпуну
документацију за студенте основних и мастер студија, ради увида кандидата у пристигле податке и досадашње резултате по
конкурсу.
У објављеним листама представљени су обрађени подаци свих кандидата који су се пријавили по овом конкурсу. Кандидати могу
поднети примедбе на податке који се налазе у листама најкасније до петка, 17. јануара 2014. године.
Листа добитника стипендијe биће утврђена на седници Фонда након истека рока за примедбе по конкурсу и биће објављена на
сајту Фонда за младе таленте Републике Србије – www.dositeja.rs , Министарства омладине и спорта – www.mos.gov.rs
КОНКУРС ЗА ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ ДО 800 НАЈБОЉИХ СТУДЕНАТА ЗАВРШНИХ ГОДИНА ОСНОВНИХ
АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА И ДО 400 СТУДЕНАТА ЗАВРШНИХ ГОДИНА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА СА
ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2013/14. ГОДИНУ
I Листа кандидата који испуњавају све услове конкурса
А) Кандидати са основних академских студија
РБ
ИМЕ
ИМЕ
РОДИТЕЉА
ПРЕЗИМЕ
УНИВЕРЗИТЕТ
ФАКУЛТЕТ
ПРОСЕЧНА
ОЦЕНА
1
Сара
Милош
Абрамовић
Универзитет у Крагујевцу
Филолошко-уметнички факултет
9,80
2
Ивана
Милош
Аврамовић
Универзитет у Београду
Географски факултет
9,62
1
3
Петар
Славиша
Аврамовић
Универзитет у Београду
Математички факултет
9,50
4
Радован
Ивица
Адамов
Универзитет у Новом Саду
Технички факултет Михајло Пупин у Зрењанину
9,75
5
Дијана
Жељко
Адамовић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,46
6
Кристина
Савица
Азарић
Универзитет у Београду
Архитектонски факултет
9,28
7
Филип
Зоран
Аксентијевић
Универзитет у Београду
Машински факултет
9,82
8
Варвара
Слободан
Алексић
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,52
9
Јелена
Славољуб
Алексић
Универзитет у Нишу
Природно-математички факултет
9,95
10
Кристина
Голуб
Алексић
Универзитет у Београду
Фармацеутски факултет
9,71
11
Марија
Зоран
Алексић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,46
12
Мила
Светозар
Алексов
Универзитет у Нишу
Филозофски факултет
9,25
13
Стефан
Небојша
Андоновић
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,41
14
Александра
Зоран
Анђелковић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,64
15
Милан
Миодраг
Анђелковић
Универзитет у Београду
Економски факултет
9,05
16
Сенка
Слађан
Анђелковић
Универзитет у Београду
Факултет политичких наука
9,43
17
Мирослав
Раде
Анђеловић
Универзитет у Нишу
Медицински факултет
9,76
18
Сандра
Александар
Анђушић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,42
19
Ана
Светлана
Антић
Универзитет у Београду
Медицински факултет
9,45
20
Ива
Ивица
Антић
Универзитет у Нишу
Правни факултет
10,00
21
Катарина
Горица
Антоновић
Универзитет у Београду
Економски факултет
8,88
22
Јелена
Слободан
Апелић
Универзитет у Београду
Географски факултет
9,52
23
Милена
Момир
Апостоловић
Универзитет уметности у Београду
Факултет ликовних уметности
9,68
24
Тијана
Зоран
Арађан
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,41
25
Неда
Томислав
Аризановић
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
9,46
26
Александра
Обрад
Арсенијевић
Универзитет у Нишу
Економски факултет
10,00
27
Раденко
Славиша
Арсенијевић
Универзитет у Приштини
Факултет за спорт и физичко васпитање
9,55
28
Александра
Дејан
Арсић
Универзитет у Београду
Биолошки факултет
9,68
29
Илија
Милорад
Атлагић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
10,00
30
Небојша
Живојин
Аћимовић
Универзитет у Крагујевцу
Филолошко-уметнички факултет
9,94
31
Тијана
Зоран
Ашћерић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,64
32
Данило
Златко
Бабић
Универзитет у Новом Саду
Правни факултет
9,60
2
33
Ивана
Жарко
Бабић
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
9,38
34
Петар
Винко
Бабић
Универзитет у Београду
Машински факултет
10,00
35
Снежана
Родољуб
Бажалац
Универзитет у Београду
Фармацеутски факултет
8,55
36
Николина
Зоран
Баић
Универзитет у Новом Саду
Правни факултет
9,33
37
Ивана
Жељимир
Бајић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,67
38
Урош
Милан
Бајовић
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,86
39
Кристина
Александар
Балић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,61
40
Јована
Мирољуб
Бановић
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,82
41
Мирјана
Радослав
Барјактаровић
Универзитет у Београду
Медицински факултет
9,27
42
Мехмед
Бајрам
Батиловић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,51
43
Наталија
Слободан
Батинић
Универзитет у Крагујевцу
Филолошко-уметнички факултет
9,84
44
Сања
Душан
Бачанин
Универзитет у Крагујевцу
Филолошко-уметнички факултет
9,32
45
Михаил
Илија
Баша
Универзитет у Београду
Медицински факултет
9,73
46
Немања
Војислав
Белић
Универзитет у Београду
Медицински факултет
9,14
47
Тамара
Фрања
Беретић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,64
48
Марија
Драгиша
Бешевић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,91
49
Катарина
Веско
Биберџић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,73
50
Ања
Ненад
Бијељић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,57
51
Тамара
Мирослав
Бикицки
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,41
52
Немања
Недељко
Билинац
Универзитет у Новом Саду
Технички факултет Михајло Пупин у Зрењанину
9,31
53
Емилија
Драган
Билош
Универзитет у Крагујевцу
Филолошко-уметнички факултет
8,72
54
Ива
Ивана
Бинић
Универзитет у Нишу
Медицински факултет
9,84
55
Сенад
Сејад
Бјелић
Универзитет у Нишу
Медицински факултет
9,26
56
Милош
Миња
Бјелица
Универзитет у Приштини
Факултет уметности
9,14
57
Биљана
Зоран
Благојевић
Универзитет у Новом Саду
Медицински факултет
9,93
58
Сузана
Драган
Благојевић
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
9,00
59
Бојана
Драган
Блажић
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,86
60
Иван
Иван
Блесић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,52
61
Маја
Славко
Богдан
Универзитет у Новом Саду
Медицински факултет
9,47
62
Јелена
Слађана
Богдановић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,47
3
63
Маријана
Горан
Богићевић
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,61
64
Вања
Небојша
Богичевић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,86
65
Јасмина
Небојша
Богичић
Универзитет у Новом Саду
9,56
66
Рената
Ласло
Богнар
Универзитет у Новом Саду
67
Јелена
Мићо
Богојевић
Универзитет у Београду
Медицински факултет
Учитељски факултет на мађарском наставном језику у
Суботици
Стоматолошки факултет
68
Ана
Радован
Божић
Универзитет у Београду
Стоматолошки факултет
9,45
69
Милош
Слободан
Божић
Универзитет у Београду
Електротехнички факултет
9,67
70
Сања
Небојша
Божовић
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,45
71
Јована
Млађан
Бојић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,47
72
Теодора
Сорин
Бољанац
Универзитет у Новом Саду
Академија уметности
9,67
73
Александар
Мирослав
Боровчанин
Универзитет одбране у Београду
Војна академија
9,81
74
Владан
Зоран
Борчић
Универзитет у Новом Саду
Медицински факултет
9,93
75
Мирослав
Неђо
Бошњак
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,85
76
Јелена
Гвозден
Бранковић
Универзитет у Београду
Филозофски факултет
9,32
77
Едита
Адмир
Братановић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,38
78
Љиљана
Јанко
Бркић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,91
79
Емилија
Зоран
Бркљач
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,52
80
Хана
Милош
Бугарин
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,58
81
Младен
Добривоје
Бугарчић
Универзитет у Београду
Технолошко-металуршки факултет
9,50
82
Катарина
Његош
Бујагић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,40
83
Лука
Александар
Буквић
Универзитет у Крагујевцу
Факултет инжењерских наука
9,90
84
Тијана
Жељко
Буквић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,44
85
Милица
Никола
Булајић
Универзитет у Београду
Биолошки факултет
9,86
86
Марина
Милан
Булатовић
Универзитет у Београду
Факултет политичких наука
9,57
87
Ивана
Милан
Буљ
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,43
88
Марко
Драган
Бурзан
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,74
89
Александар
Ђорђо
Буха
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,42
90
Анита
Стјепан
Вакула
Универзитет у Новом Саду
Технолошки факултет
9,58
91
Клара
Антал
Валтер
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,31
9,84
9,73
4
92
Милош
Драган
Валчић
Универзитет у Нишу
Медицински факултет
9,42
93
Маја
Небојша
Василев
Универзитет у Београду
Архитектонски факултет
9,48
94
Јелена
Предраг
Васиљевић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,21
95
Јелица
Златко
Васиљевић
Универзитет у Крагујевцу
Природно-математички факултет
9,96
96
Марија
Драгиша
Васиљевић
Универзитет у Београду
Технички факултет у Бору
9,08
97
Милана
Зоран
Васиљевић
Универзитет у Београду
Економски факултет
9,50
98
Марко
Зоран
Васић
Универзитет у Београду
Електротехнички факултет
9,86
99
Олга
Борисав
Васић
Универзитет у Београду
Факултет политичких наука
9,47
100
Марко
Ненад
Веизовић
Универзитет у Београду
Шумарски факултет
9,54
101
Александра
Тихомир
Вејновић
Универзитет у Новом Саду
Медицински факултет
10,00
102
Тијана
Милан
Велемиров
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,79
103
Бојана
Драган
Велимировић
Универзитет у Приштини
Факултет уметности
8,98
104
Јована
Звонко
Величковић
Универзитет у Нишу
Природно-математички факултет
9,50
105
Александар
Небојша
Вељковић
Универзитет у Београду
Математички факултет
9,75
106
Милица
Влада
Вељковић
Универзитет у Нишу
Грађевинско-архитектонски факултет
9,85
107
Светлана
Миланка
Вељковић
Универзитет у Београду
Електротехнички факултет
9,78
108
Милена
Милорад
Вељовић
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,33
109
Јелена
Драган
Веселиновић
Универзитет у Нишу
Правни факултет
10,00
110
Мартина
Слободан
Веселиновић
Универзитет у Нишу
Економски факултет
9,79
111
Сашенка
Борислав
Видичевић
Универзитет у Београду
Медицински факултет
9,73
112
Милена
Небојша
Вилотијевић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,67
113
Кристина
Милорад
Виријевић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,24
114
Марко
Душко
Витас
Универзитет у Београду
Филозофски факултет
9,89
115
Милица
Микица
Вићентијевић
Универзитет у Београду
Стоматолошки факултет
9,63
116
Кристина
Ференц
Вицко
Универзитет у Новом Саду
Медицински факултет
9,85
117
Ивана
Драгомир
Вишекруна
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,65
118
Владан
Драган
Владисављевић
Универзитет одбране у Београду
Војна академија
9,06
119
Драгана
Новак
Војиновић
Универзитет у Београду
Медицински факултет
9,59
120
Марија
Предраг
Воларов
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,61
121
Кристиан
Горан
Воркапић
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,46
5
122
Андрија
Братислав
Вох
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,56
123
Александра
Жељко
Вранић
Универзитет у Крагујевцу
Факултет медицинских наука
9,58
124
Мила
Миленко
Врањеш
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
9,68
125
Ана
Федор
Вртачник
Универзитет у Новом Саду
Академија уметности
9,89
126
Жељка
Момчило
Врцељ
Универзитет у Новом Саду
Медицински факултет
9,49
127
Нађа
Александар
Вујачић
Универзитет у Новом Саду
Факултет спорта и физичког васпитања
9,44
128
Александар
Станоје
Вујичић
Универзитет у Новом Саду
Технички факултет Михајло Пупин у Зрењанину
9,72
129
Александра
Вања
Вукајлов
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,64
130
Наташа
Горан
Вукашиновић
Универзитет у Новом Саду
Правни факултет
9,32
131
Наташа
Новица
Вукашиновић
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,86
132
Адријана
Томислав
Вуковић
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,91
133
Манојло
Јован
Вуковић
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,00
134
Страхиња
Небојша
Вуковић
Универзитет у Београду
Економски факултет
9,68
135
Вук
Слободан
Вуколић
Универзитет у Београду
Филозофски факултет
9,96
136
Јелена
Милисав
Вукосављевић
Универзитет у Новом Саду
Педагошки факултет у Сомбору
9,57
137
Милош
Милутин
Вукосављевић
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,45
138
Тијана
Слободан
Вукосављевић
Универзитет уметности у Београду
Факултет музичке уметности
9,58
139
Марија
Владимир
Вукотић
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
9,62
140
Милош
Душан
Вукотић
Универзитет у Београду
Правни факултет
10,00
141
Жељана
Жељко
Вукша
Универзитет у Новом Саду
Медицински факултет
9,38
142
Данијела
Драгош
Вуловић
Универзитет у Нишу
Грађевинско-архитектонски факултет
9,62
143
Ана
Радован
Вучетић
Универзитет уметности у Београду
Факултет ликовних уметности
9,83
144
Вања
Радивоје
Вучинић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,50
145
Јелена
Милун
Вучинић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,91
146
Милица
Драгана
Вучић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,21
147
Стефан
Томислав
Вучићевић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,28
148
Катарина
Миомир
Вучковић
Универзитет у Нишу
Филозофски факултет
9,47
149
Катарина
Радољуб
Вучковић
Универзитет у Београду
Економски факултет
9,41
150
Стефан
Велибор
Вучковић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,33
151
Мирослав
Јован
Габоров
Универзитет у Новом Саду
Технички факултет Михајло Пупин у Зрењанину
9,72
6
152
Марија
Радомир
Гавриловић
Универзитет у Крагујевцу
Филолошко-уметнички факултет
9,50
153
Јелена
Горан
Гавровић
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,53
154
Бојана
Зоран
Гајић
Универзитет у Београду
Електротехнички факултет
9,69
155
Весна
Драшко
Гајић
Универзитет у Приштини
Правни факултет
9,18
156
Јелена
Тошо
Гајић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,71
157
Лора
Ратко
Гаровић
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,50
158
Исидора
Зоран
Гатарић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,57
159
Ана-Мариа
Зорица
Гашпар
Универзитет у Београду
Архитектонски факултет
8,63
160
Јелена
Миломир
Гвозденовић
Универзитет у Приштини
Природно-математички факултет
8,78
161
Наташа
Драгиша
Гвоздовић
Универзитет у Приштини
Факултет уметности
9,30
162
Стефанија
Зоран
Георгиева
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,48
163
Јована
Драгиша
Германовић
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,71
164
Владан
Јован
Гецин
Универзитет уметности у Београду
Факултет музичке уметности
9,70
165
Нада
Станимир
Глигорин
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,85
166
Немања
Драган
Глишић
Универзитет у Београду
Машински факултет
8,86
167
Ивана
Влада
Глувња
Универзитет у Новом Саду
Медицински факултет
9,72
168
Јелена
Милорад
Гмитровић
Универзитет у Београду
Биолошки факултет
9,32
169
Зага
Срето
Гојковић
Универзитет у Новом Саду
Технолошки факултет
9,04
170
Илија
Ђукан
Голубовић
Универзитет у Нишу
Медицински факултет
9,79
171
Маријана
Никола
Грбовић
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
9,28
172
Марија
Томислав
Гредић
Универзитет у Београду
Биолошки факултет
9,94
173
Александра
Горан
Гроздановић
Универзитет у Нишу
Филозофски факултет
9,49
174
Вукашин
Борислав
Гроздић
Универзитет у Београду
Филозофски факултет
9,61
175
Огњен
Миодраг
Грубач
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,67
176
Душица
Драгиша
Грујић
Универзитет уметности у Београду
Факултет ликовних уметности
9,84
177
Марија
Зоран
Грујић
Универзитет у Нишу
Медицински факултет
9,13
178
Милош
Драган
Грујић
Универзитет у Београду
Електротехнички факултет
9,72
179
Лана
Иван
Гуњић
Универзитет у Београду
Географски факултет
9,69
180
Аница
Сава
Гутеша
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,74
181
Мирјана
Мијодраг
Гушић
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,93
7
182
Александар
Предраг
Дабић
Оснивач Република Србија
Криминалистичко-полицијска академија
9,40
183
Маријана
Горан
Давинић
Универзитет у Нишу
Факултет уметности
9,55
184
Павле
Лука
Дакић
Универзитет у Београду
Електротехнички факултет
9,51
185
Јелена
Милорад
Дамјановић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,13
186
Катарина
Биљана
Дачић
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
9,40
187
Марија
Дејан
Дејановић
Универзитет у Крагујевцу
Филолошко-уметнички факултет
9,69
188
Јована
Добривоје
Делић
Универзитет у Новом Саду
Технолошки факултет
9,76
189
Марко
Радован
Дељанин
Универзитет у Београду
Рударско-геолошки факултет
9,52
190
Маријана
Мирослав
Демајо
Географски факултет
9,67
191
Емин
Хазбија
Демировић
Департман за економске науке
9,19
192
Александар
Бранка
Демић
Универзитет у Београду
Државни универзитет у Новом
Пазару
Универзитет у Београду
Електротехнички факултет
9,58
193
Ана
Ранко
Десница
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,00
194
Нина
Ранко
Десница
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,70
195
Андреа
Марија
Деспотовић
Универзитет у Крагујевцу
Факултет медицинских наука
9,68
196
Јована
Синиша
Деспотовић
Универзитет у Београду
Биолошки факултет
9,71
197
Тамара
Зоран
Дивјак
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,85
198
Анита
Велибор
Димитријевић
Универзитет у Нишу
Медицински факултет
9,71
199
Марија
Дејан
Димитријевић
Универзитет у Крагујевцу
Филолошко-уметнички факултет
9,59
200
Александра
Мирјана
Димић
Универзитет у Београду
Физички факултет
10,00
201
Наталија
Љубодраг
Димић
Универзитет у Београду
Филозофски факултет
9,86
202
Невена
Владимир
Димић
Универзитет у Нишу
Филозофски факултет
9,65
203
Тијана
Драгош
Димовић
Универзитет у Крагујевцу
Економски факултет
10,00
204
Ана
Драган
Динић
Универзитет у Нишу
Медицински факултет
9,79
205
Ана
Радован
Динић
Универзитет у Нишу
Економски факултет
9,46
206
Вељко
Мирољуб
Динић
Универзитет у Београду
Архитектонски факултет
9,79
207
Марко
Славиша
Динић
Универзитет у Нишу
Електронски факултет
9,88
208
Милена
Малиша
Динић
Универзитет у Београду
Факултет политичких наука
9,71
209
Јована
Драган
Динчић
Универзитет у Нишу
Филозофски факултет
9,67
210
Јована
Чедомир
Добријевић
Универзитет у Новом Саду
Академија уметности
9,52
8
211
Маја
Владимир
Добрић
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,50
212
Боринка
Радивој
Добрњац
Универзитет у Новом Саду
Правни факултет
8,92
213
Маја
Радован
Додиг
Универзитет у Београду
Фармацеутски факултет
8,63
214
Жаклина
Мирослав
Додић
Универзитет у Нишу
Економски факултет
9,39
215
Михајло
Драган
Драгаш
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
9,83
216
Ивана
Зоран
Драгићевић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,50
217
Ненад
Божидар
Драгичевић
Универзитет у Београду
Пољопривредни факултет
9,27
218
Марија
Жељко
Драгојевић
Универзитет у Београду
Биолошки факултет
9,29
219
Соња
Ранко
Драгојевић
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,74
220
Александар
Милан
Драгутиновић
Универзитет у Београду
Машински факултет
9,55
221
Радан
Саво
Дракула
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,12
222
Наташа
Синиша
Дракулић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,67
223
Сава
Ненад
Драча
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,77
224
Невена
Миломир
Драшковић
Универзитет у Београду
Фармацеутски факултет
8,92
225
Марија
Боривоје
Дрекаловић
Универзитет у Београду
Медицински факултет
8,73
226
Хелена
Зоран
Дринић
Универзитет у Београду
Архитектонски факултет
8,74
227
Немања
Игор
Дробњак
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,70
228
Емилија
Зоран
Дробњаковић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,61
229
Ивана
Милован
Дугалић
Универзитет у Београду
Физички факултет
9,45
230
Милан
Павле
Дугошија
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,73
231
Татјана
Никола
Дудаш
Универзитет у Новом Саду
Пољопривредни факултет
9,94
232
Ксенија
Јасмина
Дунђерски
Универзитет у Новом Саду
Факултет спорта и физичког васпитања
9,79
233
Марија
Горан
Душановић
Универзитет у Београду
Медицински факултет
9,82
234
Милош
Драгиша
Ђелић
Универзитет у Београду
Саобраћајни факултет
9,97
235
Немања
Зоран
Ђерић
Универзитет у Београду
Електротехнички факултет
9,32
236
Марија
Славко
Ђокић
Универзитет уметности у Београду
Факултет ликовних уметности
9,03
237
Радомир
Мирко
Ђоковић
Универзитет у Београду
Математички факултет
9,38
238
Александар
Горан
Ђорђевић
Универзитет у Нишу
Економски факултет
10,00
239
Ивана
Славиша
Ђорђевић
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
9,31
240
Јелена
Славица
Ђорђевић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,57
9
241
Лазар
Дејан
Ђорђевић
Универзитет уметности у Београду
Факултет музичке уметности
9,85
242
Лука
Часлав
Ђорђевић
Универзитет у Новом Саду
Академија уметности
9,90
243
Милан
Зоран
Ђорђевић
Универзитет уметности у Београду
Факултет ликовних уметности
9,87
244
Миодраг
Небојша
Ђорђевић
Универзитет у Нишу
Медицински факултет
9,92
245
Николета
Марина
Ђорђевић
Универзитет у Нишу
Економски факултет
9,57
246
Павле
Антоније
Ђорђевић
Универзитет у Београду
Пољопривредни факултет
10,00
247
Сашка
Горан
Ђорђевић
Универзитет у Нишу
Медицински факултет
9,58
248
Стеван
Горан
Ђорђевић
Универзитет у Нишу
Медицински факултет
9,55
249
Смиљана
Милован
Ђоровић
Универзитет у Крагујевцу
Факултет инжењерских наука
10,00
250
Јована
Јован
Ђукановић
Универзитет у Нишу
Грађевинско-архитектонски факултет
8,85
251
Бојана
Милица
Ђукић
Универзитет у Нишу
Електронски факултет
9,97
252
Војислав
Душко
Ђукић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
10,00
253
Јелена
Младинко
Ђукић
Универзитет у Новом Саду
Грађевински факултет у Суботици
9,30
254
Јелена
Душан
Ђурагин
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,81
255
Милош
Никола
Ђуран
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
9,62
256
Јелена
Душан
Ђурђекановић
Универзитет у Нишу
Економски факултет
9,75
257
Сања
Иван
Ђурић
Универзитет у Београду
Факултет политичких наука
9,30
258
Даница
Предраг
Ђуркин
Универзитет у Београду
Географски факултет
9,59
259
Андрија
Ђуро
Ђуровић
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,27
260
Кристина
Братислав
Ђуровић
Универзитет у Београду
Машински факултет
9,90
261
Милица
Синиша
Ђуровић
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,91
262
Марина
Рајко
Ерак
Универзитет у Новом Саду
Академија уметности
9,62
263
Ђорђе
Александар
Жакула
Универзитет у Приштини
Правни факултет
8,64
264
Милица
Цвијетин
Жаркић
Универзитет у Београду
Правни факултет
10,00
265
Јована
Миодраг
Живадиновић
Универзитет у Крагујевцу
Факултет медицинских наука
9,54
266
Владимир
Горан
Живаљевић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,26
267
Лазар
Павле
Живанов
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,26
268
Марко
Лазар
Живановић
Универзитет у Београду
Рударско-геолошки факултет
9,56
269
Милана
Владислав
Живановић
Универзитет у Београду
Филозофски факултет
9,71
270
Милош
Драган
Живановић
Универзитет у Београду
Електротехнички факултет
9,39
10
271
Тијана
Горан
Живић
Универзитет у Нишу
Електронски факултет
9,41
272
Бранислава
Бранко
Живковић
Универзитет у Београду
Математички факултет
9,55
273
Владимир
Гаврило
Живковић
Универзитет у Београду
Факултет политичких наука
9,63
274
Марија
Небојша
Живковић
Универзитет у Крагујевцу
Факултет медицинских наука
9,58
275
Милена
Виолета
Живојиновић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,66
276
Нина
Митар
Жижакић
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
10,00
277
Дарија
Биљана
Жилић
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,58
278
Александра
Милисав
Жугић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,97
279
Милица
Славко
Жугић
Универзитет у Београду
Фармацеутски факултет
9,34
280
Никола
Милан
Жунић
Универзитет у Београду
Машински факултет
9,07
281
Јелена
Божидар
Журић
Универзитет у Београду
Архитектонски факултет
8,89
282
Јелена
Горан
Здравковић
Универзитет у Нишу
Електронски факултет
9,52
283
Милена
Срећко
Здравковић
Универзитет у Београду
Пољопривредни факултет
9,87
284
Теодора
Звонко
Зекавица
Универзитет у Београду
Архитектонски факултет
8,63
285
Сања
Милан
Зељић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,62
286
Андрија
Бранко
Зечевић
Универзитет у Београду
Економски факултет
9,59
287
Драгана
Драган
Зечевић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,65
288
Никола
Слободан
Зечевић
Универзитет у Београду
Електротехнички факултет
9,33
289
Дубравка
Љубиша
Зимоњић
Универзитет у Крагујевцу
Економски факултет
9,75
290
Миломир
Млађо
Зириковић
Универзитет у Београду
Шумарски факултет
9,61
291
Владимир
Новица
Златановић
Универзитет у Нишу
Правни факултет
9,54
292
Бојан
Зоран
Златић
Универзитет у Београду
Математички факултет
9,75
293
Биљана
Ђура
Зобеница
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,81
294
Јана
Јанко
Зорјан
Универзитет у Новом Саду
Технолошки факултет
9,12
295
Душан
Оливера
Зубчић
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
9,42
296
Мирела
Александар
Иванић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,69
297
Борислава
Синиша
Иванковић
Универзитет у Београду
Архитектонски факултет
9,39
298
Дарко
Добривоје
Ивановић
Универзитет у Крагујевцу
Филолошко-уметнички факултет
9,41
299
Ивона
Милан
Ивановић
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
9,44
300
Илија
Миша
Ивановић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,30
11
301
Милица
Емилија
Ивановић
Универзитет у Београду
Учитељски факултет
8,58
302
Невена
Небојша
Ивановић
Универзитет у Београду
Географски факултет
9,76
303
Никола
Драго
Иванчевић
Универзитет у Београду
Медицински факултет
9,73
304
Милена
Љубодраг
Ивић
Универзитет у Београду
Стоматолошки факултет
8,95
305
Никола
Светислав
Ивков
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,59
306
Драгана
Петар
Ивковић
Универзитет у Београду
Биолошки факултет
9,61
307
Миљан
Синиша
Ивковић
Универзитет у Нишу
Електронски факултет
9,66
308
Александра
Томислав
Игић
Универзитет у Нишу
Грађевинско-архитектонски факултет
9,91
309
Немања
Саша
Игић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,85
310
Александар
Драгослав
Игрошанац
Универзитет уметности у Београду
Факултет ликовних уметности
9,58
311
Емил
Вера
Иконић
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,82
312
Александра
Милан
Илић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,46
313
Ангелина
Љубиша
Илић
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,33
314
Катарина
Драгослав
Илић
Универзитет у Крагујевцу
Правни факултет
9,58
315
Љубица
Илија
Илић
Универзитет у Београду
Филозофски факултет
9,50
316
Марика
Драгољуб
Илић
Универзитет у Нишу
Грађевинско-архитектонски факултет
9,60
317
Милица
Зоран
Илић
Универзитет у Крагујевцу
Факултет медицинских наука
8,94
318
Милош
Небојша
Илић
Универзитет у Нишу
Медицински факултет
9,45
319
Љиљана
Иван
Иловача
Универзитет уметности у Београду
Факултет драмских уметности
9,61
320
Милица
Срђан
Исаковић
Универзитет у Београду
Електротехнички факултет
9,35
321
Лазар
Драгомир
Јагличић
Универзитет у Крагујевцу
Филолошко-уметнички факултет
9,87
322
Ивана
Драган
Јазић
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,54
323
Ана
Марко
Јакић
Универзитет у Новом Саду
Медицински факултет
9,32
324
Драгана
Драган
Јаковљевић
Универзитет уметности у Београду
Факултет драмских уметности
8,93
325
Гордана
Симо
Јандрић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,43
326
Милица
Радољуб
Јанић
Универзитет у Нишу
Економски факултет
9,64
327
Даница
Ненад
Јанићијевић
Универзитет у Београду
Факултет спорта и физичког васпитања
9,29
328
Александра
Горан
Јанковић
Универзитет у Београду
Учитељски факултет
9,86
329
Дубравка
Маринко
Јанковић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,61
330
Јована
Милутин
Јанковић
Универзитет у Београду
Саобраћајни факултет
9,41
12
331
Милена
Драган
Јанковић
Универзитет у Београду
Економски факултет
8,55
332
Николина
Душан
Јанковић
Универзитет у Београду
Архитектонски факултет
9,18
333
Николина
Милорад
Јанковић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,82
334
Кристина
Зоран
Јанчић
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,09
335
Петар
Душан
Јањатовић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,55
336
Александра
Ненад
Јањић
Универзитет у Нишу
Медицински факултет
9,00
337
Лидија
Радојица
Јањић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,50
338
Стефан
Горан
Јањић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,97
339
Драгана
Миленко
Јаџић
Универзитет у Београду
Медицински факултет
9,41
340
Милан
Зоран
Јеверичић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,48
341
Ђорђе
Радован
Јевтић
Универзитет у Београду
Машински факултет
9,53
342
Милица
Жељко
Јевтић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,06
343
Марија
Драган
Јевтовић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,43
344
Ивана
Драгиша
Јездимировић
Универзитет у Београду
Математички факултет
9,65
345
Мирослав
Стево
Јејина
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,36
346
Тамара
Васиљ
Јекић
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,41
347
Милица
Бранко
Јелачић
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,37
348
Ана
Горан
Јеленковић
Универзитет у Београду
Пољопривредни факултет
9,50
349
Сандра
Александра
Јелисавчић
Универзитет у Београду
Факултет политичких наука
9,67
350
Ивана
Нада
Јелић
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
9,88
351
Јована
Миломир
Јелић
Универзитет у Новом Саду
Академија уметности
9,49
352
Иван
Душан
Јелушић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,67
353
Јелица
Милан
Јеринић
Универзитет уметности у Београду
Факултет драмских уметности
9,30
354
Горан
Зоран
Јеросимовић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,54
355
Мирјана
Милован
Јефтенић
Универзитет у Београду
Филозофски факултет
9,58
356
Бранка
Драгојле
Јешић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,46
357
Александар
Небојша
Јовановић
Универзитет у Крагујевцу
Природно-математички факултет
9,88
358
Ана
Владан
Јовановић
Универзитет у Београду
Електротехнички факултет
9,53
359
Андриана
Александар
Јовановић
Универзитет у Нишу
Медицински факултет
9,97
360
Божидар
Срђан
Јовановић
Универзитет у Нишу
Факултет уметности
8,74
13
361
Владимир
Драган
Јовановић
Универзитет у Нишу
Економски факултет
9,89
362
Драгана
Драгољуб
Јовановић
Универзитет уметности у Београду
Факултет музичке уметности
9,54
363
Душан
Радован
Јовановић
Универзитет у Крагујевцу
Факултет инжењерских наука
9,77
364
Јелена
Зденко
Јовановић
Универзитет у Београду
Правни факултет
10,00
365
Јелена
Зоран
Јовановић
Универзитет у Нишу
Економски факултет
9,57
366
Катарина
Ђорђе
Јовановић
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
10,00
367
Катарина
Зоран
Јовановић
Универзитет у Нишу
Електронски факултет
9,91
368
Марко
Драгиша
Јовановић
Универзитет у Београду
Факултет политичких наука
9,50
369
Милена
Дејан
Јовановић
Универзитет уметности у Београду
Факултет ликовних уметности
9,64
370
Милица
Јован
Јовановић
Универзитет у Нишу
Електронски факултет
10,00
371
Милица
Слободан
Јовановић
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,50
372
Милош
Зоран
Јовановић
Универзитет у Нишу
Електронски факултет
9,81
373
Миодраг
Добрица
Јовановић
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
9,20
374
Мирјана
Љубиша
Јовановић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,59
375
Предраг
Зоран
Јовановић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,58
376
Стеван
Мирослав
Јовановић
Универзитет у Приштини
Факултет уметности
8,95
377
Урош
Душан
Јовановић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,67
378
Кристина
Драгомир
Јовин
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,54
379
Бојан
Марјан
Јовић
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,86
380
Јелена
Миодраг
Јовић
Универзитет у Нишу
Природно-математички факултет
9,50
381
Милица
Горан
Јовић
Универзитет у Нишу
Економски факултет
10,00
382
Никола
Драган
Јовић
Универзитет у Крагујевцу
Факултет инжењерских наука
9,70
383
Срђан
Миломир
Јовић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,52
384
Душан
Станислав
Јовчић
Универзитет уметности у Београду
Факултет ликовних уметности
9,87
385
Јелена
Благоје
Јокановић
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,11
386
Милица
Видан
Јокић
Универзитет уметности у Београду
Факултет драмских уметности
9,53
387
Катарина
Милан
Јокићевић
Универзитет у Београду
Фармацеутски факултет
9,16
388
Адријана
Радомир
Јоковић
Универзитет у Београду
Факултет политичких наука
9,70
389
Александра
Валентина
Јоксовић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,52
390
Анђелка
Радисав
Јосиповић
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,79
14
391
Милица
Негош
Јосовић
Универзитет у Приштини
Економски факултет
8,62
392
Нина
Славко
Јотановић
Универзитет у Београду
Архитектонски факултет
9,91
393
Дуња
Душан
Јоцић
Универзитет у Нишу
Економски факултет
9,79
394
Славиша
Радослав
Јочић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,53
395
Јована
Душица
Југовић
Универзитет у Београду
Економски факултет
10,00
396
Јован
Александар
Јурановић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,39
397
Сањин
Виолета
Јусић
Факултет техничких наука
9,77
398
Амела
Мустафа
Каврајић
Департман за техничке науке
9,93
399
Јована
Никола
Кажић
Универзитет у Новом Саду
Државни универзитет у Новом
Пазару
Универзитет у Београду
Архитектонски факултет
9,37
400
Марија
Ђуро
Кајтез
Универзитет у Новом Саду
Медицински факултет
9,76
401
Маја
Небојша
Кањевац
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,41
402
Дуња
Горан
Караџић
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,41
403
Милош
Слободан
Катанић
Универзитет у Крагујевцу
Филолошко-уметнички факултет
9,62
404
Лидија
Драган
Качар
Универзитет у Београду
Филозофски факултет
9,74
405
Илија
Јован
Кецовић
Универзитет у Београду
Саобраћајни факултет
9,42
406
Весна
Миодраг
Кешин
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
8,96
407
Душан
Слободан
Китановић
Универзитет у Београду
Архитектонски факултет
9,80
408
Алена
Јозеф
Клатикова
Универзитет у Новом Саду
Академија уметности
9,69
409
Теодора
Србислав
Кнежевић
Универзитет у Београду
Стоматолошки факултет
8,93
410
Ирина
Татјана
Кованџић
Универзитет у Београду
Филозофски факултет
9,08
411
Небојша
Миленко
Ковач
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,82
412
Александар
Драган
Ковачевић
Универзитет у Београду
Факултет политичких наука
9,29
413
Драгана
Славољуб
Ковачевић
Универзитет у Београду
Пољопривредни факултет
9,27
414
Душан
Милош
Ковачевић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,61
415
Ђорђе
Љубиша
Ковачевић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,70
416
Катарина
Владе
Ковачевић
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,95
417
Милена
Јаворка
Ковачевић
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,41
418
Стефан
Борис
Ковачевић
Универзитет у Београду
Електротехнички факултет
9,49
419
Христина
Снежана
Ковачевић
Универзитет у Новом Саду
Академија уметности
9,46
15
420
Јасмина
Весна
Ковић
Универзитет у Крагујевцу
Факултет медицинских наука
9,54
421
Лара
Нестор
Козомора
Универзитет у Новом Саду
Пољопривредни факултет
9,19
422
Јелена
Славиша
Којић
Универзитет у Београду
Фармацеутски факултет
9,13
423
Мина
Бранислав
Којичић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,30
424
Милутин
Миодраг
Кокотовић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,88
425
Ивана
Раде
Колаковић
Филозофски факултет
9,61
426
Рејхана
Мухарем
Колашинац
Департман за хемијско-технолошке науке
9,59
427
Неда
Ахмет
Колић
Универзитет у Новом Саду
Државни универзитет у Новом
Пазару
Универзитет уметности у Београду
Факултет музичке уметности
9,12
428
Јована
Јован
Колоски
Универзитет у Београду
Економски факултет
9,48
429
Тања
Златко
Комненовић
Универзитет у Београду
Филозофски факултет
9,67
430
Маја
Недељко
Королија
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,71
431
Никола
Мирослав
Косовић
Универзитет у Београду
Факултет политичких наука
9,70
432
Милош
Василије
Костадинов
Универзитет у Нишу
Филозофски факултет
9,69
433
Дарко
Слађан
Костадиновић
Универзитет у Нишу
Електронски факултет
9,39
434
Милош
Драган
Костадиновић
Универзитет у Нишу
Филозофски факултет
9,39
435
Данило
Драган
Костић
Универзитет у Нишу
Правни факултет
9,96
436
Дуња
Небојша
Костић
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
9,81
437
Емилија
Слободан
Костић
Универзитет у Нишу
Филозофски факултет
9,16
438
Јована
Бранислав
Костић
Универзитет у Београду
Филозофски факултет
9,92
439
Марина
Драгиша
Костић
Универзитет у Нишу
Медицински факултет
9,53
440
Стефан
Младен
Костић
Универзитет у Београду
Математички факултет
9,80
441
Димитрије
Стеван
Котур
Универзитет у Београду
Електротехнички факултет
10,00
442
Владимир
Ранко
Котуровић
Универзитет у Београду
Факултет политичких наука
10,00
443
Биљана
Раде
Кресовић
Економски факултет у Суботици
9,11
444
Емина
Мирсад
Кркушић
Департман за правне науке
9,07
445
Јована
Симо
Крмар
Универзитет у Новом Саду
Државни универзитет у Новом
Пазару
Универзитет у Новом Саду
Медицински факултет
9,84
446
Ана
Мирослав
Крстић
Универзитет уметности у Београду
Факултет драмских уметности
9,04
447
Вишња
Иван
Крстић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,34
448
Драгана
Драган
Крстић
Универзитет у Нишу
Грађевинско-архитектонски факултет
9,60
16
449
Марија
Зоран
Крстић
Универзитет у Београду
Економски факултет
9,55
450
Наталија
Драган
Кртолица
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,55
451
Драгана
Рајко
Крунић
Универзитет у Београду
Факултет политичких наука
9,76
452
Матија
Предраг
Крунић
Универзитет у Београду
Биолошки факултет
9,79
453
Маја
Петар
Круп
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,50
454
Дамир
Ћамил
Крџовић
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
9,81
455
Ивана
Светлана
Кукољ
Универзитет у Новом Саду
Академија уметности
9,67
456
Драгана
Мирољуб
Кулезић
Универзитет у Београду
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
9,38
457
Катарина
Андрија
Кулезић
Универзитет у Београду
Хемијски факултет
9,29
458
Дуња
Елизабета
Куцурски
Природно-математички факултет
9,83
459
Амела
Бахрија
Кучевић
Департман за правне науке
9,78
460
Александра
Војислав
Лазаревић
Универзитет у Новом Саду
Државни универзитет у Новом
Пазару
Универзитет у Београду
Шумарски факултет
9,18
461
Милан
Миленко
Лазаревић
Универзитет у Београду
Математички факултет
9,38
462
Страхиња
Лазар
Лазаревић
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,78
463
Ана
Василије
Лазић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,38
464
Ана
Часлав
Лазић
Универзитет у Београду
Учитељски факултет
9,47
465
Јелена
Душко
Лазић
Универзитет у Новом Саду
Академија уметности
9,57
466
Јелена
Малиша
Лазић
Универзитет у Београду
Хемијски факултет
9,63
467
Јелена
Марко
Лазић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,51
468
Милана
Милић
Лазић
Универзитет у Београду
Медицински факултет
9,59
469
Сара
Нада
Лазић
Универзитет у Београду
Филозофски факултет
9,71
470
Тања
Василије
Лазић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,58
471
Микан
Радиша
Лазовић
Универзитет у Београду
Медицински факултет
9,55
472
Марко
Јагош
Ланговић
Универзитет у Београду
Географски факултет
9,85
473
Жељко
Петар
Ланиушки
Универзитет у Новом Саду
Технолошки факултет
9,60
474
Арнолд
Јанош
Лацко
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,74
475
Ана
Милорад
Лацковић
Универзитет у Београду
Медицински факултет
9,59
476
Александра
Славко
Лежаја
Универзитет у Београду
Биолошки факултет
9,86
477
Никола
Златко
Лелас
Универзитет у Београду
Математички факултет
9,94
17
478
Сања
Бранислав
Лелек
Универзитет у Београду
Географски факултет
9,48
479
Бојана
Стеван
Лепињица
Универзитет у Новом Саду
Медицински факултет
9,56
480
Емилија
Срђан
Лепојевић
Универзитет у Крагујевцу
Правни факултет
9,54
481
Јован
Миодраг
Лилић
Универзитет у Београду
Економски факултет
8,83
482
Ивана
Јанош
Ловас
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,56
483
Александра
Слободан
Лозић
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,95
484
Дамјана
Радојица
Лојаничић
Архитектонски факултет
9,53
485
Мајида
Муамер
Лубура
Департман за правне науке
9,63
486
Никола
Миодраг
Лубурић
Универзитет у Београду
Државни универзитет у Новом
Пазару
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,93
487
Тања
Здравко
Лужаић
Универзитет у Новом Саду
Технолошки факултет
9,69
488
Бојана
Милорад
Лукач
Универзитет у Новом Саду
Факултет спорта и физичког васпитања
9,72
489
Ивана
Богдан
Лукач
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,70
490
Јелена
Радован
Лукић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,27
491
Марко
Миодраг
Лукић
Универзитет у Крагујевцу
Филолошко-уметнички факултет
9,53
492
Горана
Душко
Лупуровић
Филозофски факултет
9,62
493
Арбен
Митхат
Љајић
Департман за техничке науке
9,91
494
Јелена
Младен
Мајсторовић
Универзитет у Новом Саду
Државни универзитет у Новом
Пазару
Универзитет уметности у Београду
Факултет драмских уметности
8,77
495
Јелисавета
Мирољуб
Максимовић
Универзитет у Нишу
Медицински факултет
9,79
496
Катарина
Раде
Максимовић
Универзитет у Београду
Филозофски факултет
9,96
497
Круна
Горан
Максимовић
Универзитет у Београду
Правни факултет
10,00
498
Лара
Мићо
Максимовић
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,59
499
Аница
Дејан
Максић
Универзитет у Београду
Архитектонски факултет
9,80
500
Теа
Мирослав
Максић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,80
501
Милка
Јово
Малешевић
Универзитет у Београду
Биолошки факултет
9,47
502
Мина
Владан
Малишић
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
9,19
503
Бојана
Никола
Маљковић
Универзитет у Новом Саду
Академија уметности
9,67
504
Стефан
Владимир
Мандић
Универзитет у Београду
Филозофски факултет
9,62
505
Милош
Зоран
Манић
Универзитет у Београду
Математички факултет
9,20
506
Никола
Горан
Манчић
Универзитет у Новом Саду
Академија уметности
9,90
18
507
Наталија
Марко
Маријанушић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,43
508
Ивана
Стеван
Маринков
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,56
509
Ана
Миле
Маринковић
Универзитет у Београду
Медицински факултет
9,64
510
Јована
Мирослав
Маринковић
Универзитет у Београду
Архитектонски факултет
9,62
511
Наташа
Драган
Маринковић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,88
512
Тамара
Владан
Маринковић
Универзитет у Београду
Медицински факултет
9,14
513
Маја
Александар
Мариновић
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
10,00
514
Маријана
Милија
Маричић
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
8,96
515
Милица
Драган
Маричић
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,59
516
Миа
Небојша
Марков
Универзитет у Београду
Медицински факултет
9,27
517
Ана
Предраг
Марковић
Универзитет у Нишу
Факултет уметности
9,70
518
Драгана
Бранко
Марковић
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
9,08
519
Исидора
Милорад
Марковић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,45
520
Јелена
Радољуб
Марковић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,24
521
Јелена
Стојан
Марковић
Универзитет у Нишу
Медицински факултет
9,47
522
Јована
Зоран
Марковић
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,65
523
Марија
Милан
Марковић
Универзитет у Београду
Хемијски факултет
9,42
524
Милица
Цанко
Марковић
Универзитет у Нишу
Економски факултет
10,00
525
Милош
Биљана
Марковић
Универзитет у Нишу
Правни факултет
10,00
526
Милош
Слађана
Марковић
Универзитет у Нишу
Медицински факултет
9,82
527
Небојша
Слободан
Марковић
Универзитет у Београду
Медицински факултет
9,73
528
Тамара
Миљан
Марковић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,57
529
Јелена
Ратко
Мартиновић
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,79
530
Мартина
Завиша
Мартиновић
Универзитет у Београду
Фармацеутски факултет
9,53
531
Стефан
Сава
Мартић
Универзитет у Новом Саду
Пољопривредни факултет
9,39
532
Дуња
Драшко
Марчета
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,63
533
Миња
Слободан
Марчетић
Факултет музичке уметности
9,81
534
Насер
Рамиз
Маслар
Департман за економске науке
9,85
535
Горана
Властимир
Мастиловић
Универзитет уметности у Београду
Државни универзитет у Новом
Пазару
Универзитет у Новом Саду
Медицински факултет
9,02
19
536
Светозар
Синиша
Матејашев
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,93
537
Данијел
Драгиша
Матејевић
Универзитет у Нишу
Електронски факултет
9,88
538
Биљана
Жива
Матејин
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,37
539
Нера
Јасмина
Матијевић
Универзитет у Новом Саду
Академија уметности
9,64
540
Душан
Зоран
Матић
Универзитет у Београду
Медицински факултет
9,09
541
Наталија
Александар
Матић
Универзитет у Београду
Економски факултет
9,67
542
Лука
Јован
Матковић
Универзитет у Новом Саду
Медицински факултет
9,63
543
Ангелина
Франц
Мацеле
Универзитет у Београду
Економски факултет
9,67
544
Милица
Новица
Машић
Универзитет одбране у Београду
Војна академија
9,59
545
Тамара
Ђорђе
Меанџија
Медицински факултет
9,40
546
Теида
Сафет
Мекић
Департман за биомедицинске науке
9,03
547
Ендре
Арпад
Месарош
Универзитет у Новом Саду
Државни универзитет у Новом
Пазару
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,55
548
Иван
Арпад
Месарош
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,30
549
Милош
Недељко
Меселџија
Универзитет у Београду
Факултет безбедности
8,96
550
Даница
Вукашин
Мидић
Универзитет у Нишу
Медицински факултет
10,00
551
Лазар
Предраг
Мијаиловић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,55
552
Марина
Слободан
Мијаиловић
Универзитет у Београду
Стоматолошки факултет
9,45
553
Стефан
Мирослав
Универзитет у Београду
Медицински факултет
9,77
554
Јована
Драган
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,72
555
Леона
Драган
Мијатовић
МијатовЈанчић
Мијић
Универзитет у Београду
Архитектонски факултет
9,64
556
Милена
Десимир
Мијовић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,35
557
Јелена
Бранимир
Мијушковић
Универзитет у Београду
Фармацеутски факултет
9,42
558
Јелена
Живко
Микић
Универзитет у Београду
Медицински факултет
10,00
559
Стеван
Мирослав
Микић
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
9,36
560
Иван
Милош
Миковић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,81
561
Александра
Живослав
Миладиновић
Универзитет у Крагујевцу
Филолошко-уметнички факултет
9,68
562
Марија
Мирјана
Миладиновић
Универзитет у Крагујевцу
Филолошко-уметнички факултет
9,11
563
Мирјана
Драгутин
Милакић
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
9,70
564
Катарина
Драган
Милаковић
Универзитет у Новом Саду
Педагошки факултет у Сомбору
9,35
20
565
Марко
Драган
Милановић
Универзитет у Београду
Математички факултет
9,57
566
Марко
Желимир
Милановић
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,95
567
Милица
Сима
Милановић
Универзитет у Београду
Фармацеутски факултет
9,47
568
Стефан
Виктор
Џасер
Душан
Предраг
Милановић
Универзитет у Београду
Стоматолошки факултет
9,20
Јамил
Миленковић
Универзитет одбране у Београду
Војна академија
9,84
Љубиша
Миленковић
Универзитет у Нишу
Филозофски факултет
10,00
571
Милош
Драгослав
Миленковић
Универзитет у Београду
Електротехнички факултет
9,44
572
Димитрије
Дејан
Милетић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,84
573
Катарина
Миланко
Милетић
Универзитет у Београду
Физички факултет
9,59
574
Невена
Слободан
Миливојевић
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
9,38
575
Сања
Зоран
Миливојевић
Универзитет у Београду
Медицински факултет
9,05
576
Весна
Стаменко
Милинковић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,78
577
Маја
Милан
Милић
Универзитет у Београду
Биолошки факултет
8,86
578
Марија
Новица
Милић
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,41
579
Емилија
Ванда
Милићевић
Универзитет уметности у Београду
Факултет драмских уметности
9,41
580
Марија
Србислав
Милићевић
Универзитет у Новом Саду
Медицински факултет
9,66
581
Милан
Миле
Милићевић
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,59
582
Ана
Зоран
Миловановић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,58
583
Јелена
Љубиша
Миловановић
Универзитет у Нишу
Природно-математички факултет
9,63
584
Марија
Јасмина
Миловановић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,52
585
Мина
Живојин
Миловановић
Универзитет у Београду
Економски факултет
9,88
586
Невена
Душан
Милованчевић
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
9,46
587
Марко
Јован
Миловић
Универзитет у Новом Саду
Медицински факултет
9,77
588
Слађана
Бина
Милорад
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,55
589
Ана
Драган
Милосављевић
Универзитет уметности у Београду
Факултет музичке уметности
9,24
590
Бошко
Зоран
Милосављевић
Универзитет у Београду
Факултет безбедности
9,52
591
Дијана
Обрад
Милосављевић
Универзитет у Нишу
Природно-математички факултет
9,55
592
Ивана
Драган
Милосављевић
Универзитет у Београду
Економски факултет
9,27
593
Јелица
Раде
Милосављевић
Универзитет у Нишу
Економски факултет
10,00
569
570
21
594
Слађана
Биљана
Милосављевић
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,41
595
Александра
Душан
Милошевић
Универзитет у Нишу
Електронски факултет
9,72
596
Ана-Марија
Драган
Милошевић
Универзитет у Нишу
Медицински факултет
9,45
597
Дејан
Небојша
Милошевић
Универзитет у Београду
Електротехнички факултет
9,51
598
Ивана
Александар
Милошевић
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,14
599
Јездимир
Милан
Милошевић
Универзитет у Београду
Електротехнички факултет
9,92
600
Јована
Бојан
Милошевић
Универзитет у Нишу
Филозофски факултет
9,00
601
Марија
Радивоје
Милошевић
Универзитет у Београду
Стоматолошки факултет
9,70
602
Милован
Милутин
Милошевић
Универзитет у Крагујевцу
Факултет медицинских наука
9,09
603
Јелена
Мирјана
Милутиновић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,67
604
Стефан
Ранко
Милутиновић
Универзитет у Београду
Грађевински факултет
9,52
605
Предраг
Зоран
Милчић
Универзитет у Београду
Машински факултет
9,58
606
Бојана
Славко
Миљанић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,46
607
Ивана
Новица
Миљковић
Универзитет у Београду
Електротехнички факултет
9,69
608
Јелена
Небојша
Миљковић
Универзитет у Нишу
Медицински факултет
9,79
609
Тамара
Зоран
Миљковић
Универзитет у Београду
Шумарски факултет
9,79
610
Филип
Небојша
Миљковић
Универзитет у Нишу
Медицински факултет
9,51
611
Ана
Александар
Миљојковић
Универзитет уметности у Београду
Факултет музичке уметности
9,45
612
Мартина
Јован
Минић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,54
613
Емилија
Кристина
Миодраг
Универзитет у Новом Саду
Академија уметности
9,46
614
Ана
Жарко
Митић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,88
615
Јанко
Томислав
Митић
Универзитет у Крагујевцу
Факултет инжењерских наука
10,00
616
Милица
Драган
Митић
Универзитет у Нишу
Филозофски факултет
9,54
617
Наталија
Срђан
Митић
Универзитет у Нишу
Економски факултет
9,32
618
Тања
Видоје
Митић
Универзитет у Нишу
Медицински факултет
9,53
619
Невена
Небојша
Митранић
Универзитет у Београду
Филозофски факултет
9,81
620
Тамара
Жељко
Митреканић
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,48
621
Тамара
Горан
Митрић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,76
622
Александра
Милосав
Митровић
Универзитет у Београду
Филозофски факултет
9,61
623
Димитрије
Ранко
Митровић
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,65
22
624
Марко
Ненад
Митровић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,27
625
Петар
Златко
Митровић
Универзитет у Београду
Електротехнички факултет
9,97
626
Бојана
Бранко
Мићић
Универзитет у Београду
Биолошки факултет
9,26
627
Ана
Горан
Михаиловић
Универзитет у Београду
Медицински факултет
9,09
628
Ђорђе
Војислав
Михаиловић
Универзитет у Новом Саду
Грађевински факултет у Суботици
9,74
629
Злата
Љубинка
Михајлов
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,22
630
Александар
Драган
Михајловић
Универзитет у Нишу
Правни факултет
9,96
631
Славиша
Светозар
Михајловић
Универзитет у Приштини
Факултет уметности
9,54
632
Милица
Миодраг
Михојлић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,67
633
Мирјана
Новица
Мицић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,79
634
Кристина
Владимир
Мишић
Универзитет у Приштини
Факултет уметности
8,66
635
Вукослава
Светислав
Мишков
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
10,00
636
Вања
Александар
Мишковић
Универзитет у Новом Саду
Технолошки факултет
9,38
637
Александра
Горан
Младеновић
Универзитет у Београду
Стоматолошки факултет
9,05
638
Наташа
Радомир
Младеновић
Универзитет у Нишу
Филозофски факултет
9,41
639
Никола
Бојан
Младеновић
Универзитет у Нишу
Медицински факултет
9,37
640
Станислава
Никола
Млинар
Универзитет у Новом Саду
Технолошки факултет
9,80
641
Наташа
Петроније
Момчиловић
Универзитет у Нишу
Грађевинско-архитектонски факултет
9,52
642
Немања
Миодраг
Момчиловић
Универзитет у Београду
Медицински факултет
9,50
643
Стефан
Десимир
Момчиловић
Универзитет у Нишу
Медицински факултет
9,71
644
Обрад
Драгутин
Морача
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,65
645
Михаило
Сузана
Мошеску
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
9,59
646
Мирослава
Мирослав
Мрђа
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,15
647
Дејан
Ђурица
Нађ
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,63
648
Ливиа
Тибор
Нађ
Универзитет у Новом Саду
Пољопривредни факултет
9,03
649
Тијана
Новица
Наранџић
Универзитет у Новом Саду
Пољопривредни факултет
9,78
650
Ивана
Иван
Недељковић
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,23
651
Милорад
Драган
Недељковић
Универзитет у Београду
Пољопривредни факултет
9,81
652
Марија
Мирослав
Недовић
Универзитет у Београду
Правни факултет
8,55
653
Вукашин
Живота
Неимаревић
Универзитет у Београду
Факултет политичких наука
9,23
23
654
Ана
Никола
Ненадић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,32
655
Милица
Благомир
Ненадић
Универзитет у Београду
Биолошки факултет
9,39
656
Соња
Добрица
Ненадић
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
9,37
657
Ивана
Рајко
Несторовић
Универзитет у Београду
Саобраћајни факултет
9,50
658
Јована
Мирослав
Нешић
Универзитет у Нишу
Правни факултет
9,75
659
Александра
Александар
Нешовић
Универзитет у Крагујевцу
Економски факултет
9,42
660
Милица
Милан
Никитовић
Универзитет у Београду
Стоматолошки факултет
9,43
661
Срђан
Чедомир
Никитовић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,79
662
Ана
Драган
Николић
Универзитет у Нишу
Медицински факултет
9,61
663
Биљана
Љубиша
Николић
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
9,41
664
Гаврило
Радивој
Николић
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,55
665
Горана
Горан
Николић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,67
666
Ивана
Драган
Николић
Универзитет у Београду
Факултет политичких наука
9,47
667
Јована
Младен
Николић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,41
668
Милица
Рајко
Николић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,05
669
Наташа
Милета
Николић
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,68
670
Хана
Бранислав
Ничић
Универзитет у Нишу
Медицински факултет
9,05
671
Ивана
Владета
Новаковић
Универзитет у Новом Саду
Медицински факултет
9,51
672
Нина
Горан
Новаковић
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,37
673
Стефан
Драган
Новаковић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,48
674
Маријана
Видоје
Новитовић
Универзитет у Београду
Пољопривредни факултет
9,77
675
Александра
Јован
Новковић
Универзитет у Београду
Медицински факултет
9,64
676
Оливера
Небојша
Нововић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,43
677
Драгана
Миомир
Оборина
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,54
678
Ана
Драган
Обрадовић
Универзитет у Београду
Филозофски факултет
9,65
679
Јелена
Зоран
Обрадовић
Универзитет у Нишу
Филозофски факултет
9,42
680
Маја
Тома
Обрадовић
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,54
681
Маријана
Слободан
Обрадовић
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
9,56
682
Милош
Душка
Обрадовић
Универзитет у Београду
Медицински факултет
9,59
683
Невена
Рајко
Обрадовић
Универзитет у Београду
Пољопривредни факултет
9,60
24
684
Никола
Душко
Обрадовић
Универзитет у Београду
Грађевински факултет
9,69
685
Наталија
Радомир
Одановић
Универзитет у Београду
Медицински факултет
9,95
686
Валентина
Драгоман
Опанчина
Универзитет у Крагујевцу
Факултет медицинских наука
9,80
687
Катарина
Дејан
Орландић
Универзитет у Приштини
Факултет уметности
9,47
688
Милорад
Момчило
Орлић
Универзитет у Београду
Економски факултет
9,17
689
Мартин
Ненад
Османовић
Универзитет у Нишу
Електронски факултет
9,91
690
Ђорђе
Бранко
Остојић
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,33
691
Александар
Бранко
Павлић
Универзитет уметности у Београду
Факултет ликовних уметности
9,74
692
Адријана
Дејана
Павловић
Универзитет у Нишу
Грађевинско-архитектонски факултет
9,77
693
Ана
Миломир
Павловић
Универзитет у Београду
Грађевински факултет
9,45
694
Жаклина
Милан
Павловић
Универзитет у Београду
Пољопривредни факултет
9,72
695
Катарина
Марко
Павловић
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,70
696
Николета
Димитрије
Павловић
Универзитет уметности у Београду
Факултет драмских уметности
9,54
697
Сања
Горан
Павловић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,35
698
Јелена
Славољуб
Пантић
Универзитет у Београду
Фармацеутски факултет
9,39
699
Александра
Бранко
Пантовић
Универзитет у Београду
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
9,50
700
Никола
Караљ
Пап
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,00
701
Јелена
Раденко
Папић
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,59
702
Жолт
Атила
Папишта
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,62
703
Марија
Жарко
Паповић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,36
704
Весна
Владо
Параментић
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,70
705
Ивана
Срђан
Пасквали
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,23
706
Викторија
Мирослав
Пауновић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,63
707
Хелена
Емил
Пеић Тукуљац
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,93
708
Јована
Радивоје
Пејковић
Универзитет у Приштини
Факултет уметности
9,02
709
Јелена
Боривоје
Пејовић
Универзитет у Новом Саду
Медицински факултет
9,68
710
Татјана
Вељко
Пераловић
Универзитет у Београду
Фармацеутски факултет
9,00
711
Милица
Горан
Перић
Универзитет у Нишу
Филозофски факултет
9,38
712
Светлана
Миодраг
Перић
Универзитет у Нишу
Економски факултет
9,50
713
Соња
Милорад
Перић
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,56
25
714
Јелена
Радул
Перишић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,71
715
Драгана
Драган
Петковић
Универзитет у Београду
Економски факултет
9,55
716
Емилија
Драган
Петковић
Универзитет уметности у Београду
Факултет музичке уметности
9,74
717
Маријана
Горан
Петковић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,62
718
Марко
Милан
Петковић
Универзитет у Београду
Правни факултет
8,86
719
Миша
Небојша
Петковић
Универзитет у Нишу
Правни факултет
9,92
720
Кристина
Небојша
Петрић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,73
721
Ана
Раде
Петровић
Универзитет у Новом Саду
Правни факултет
9,00
722
Анђелија
Драган
Петровић
Универзитет у Новом Саду
Медицински факултет
9,32
723
Владимир
Лука
Петровић
Електротехнички факултет
10,00
724
Дајана
Горан
Петровић
Департман за уметност
9,44
725
Душица
Милан
Петровић
Универзитет у Београду
Државни универзитет у Новом
Пазару
Универзитет у Београду
Фармацеутски факултет
9,24
726
Јана
Жарко
Петровић
Универзитет у Београду
Физички факултет
9,32
727
Лана
Милован
Петровић
Универзитет у Приштини
Факултет за спорт и физичко васпитање
9,50
728
Лидија
Срђан
Петровић
Универзитет у Нишу
Филозофски факултет
9,43
729
Милица
Слободан
Петровић
Универзитет у Нишу
Филозофски факултет
9,65
730
Наташа
Предраг
Петровић
Универзитет у Нишу
Факултет уметности
9,59
731
Сара
Томислав
Петровић
Универзитет у Београду
Архитектонски факултет
9,26
732
Софија
Гордана
Петровић
Универзитет уметности у Београду
Факултет музичке уметности
9,19
733
Теодора
Владан
Петровић
Универзитет уметности у Београду
Факултет драмских уметности
9,57
734
Вања
Зоран
Петронијевић
Универзитет у Београду
Факултет спорта и физичког васпитања
8,62
735
Јелена
Младенко
Пећанац
Универзитет у Београду
Економски факултет
9,41
736
Тамара
Горан
Пецо
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,76
737
Милена
Момир
Пешаковић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,54
738
Ђорђе
Зоран
Пешић
Универзитет у Крагујевцу
Економски факултет
9,63
739
Ђорђе
Миомир
Пешић
Универзитет у Београду
Електротехнички факултет
9,53
740
Кристина
Жељко
Пешић
Универзитет у Новом Саду
Педагошки факултет у Сомбору
8,74
741
Милица
Милан
Пешић
Универзитет у Београду
Медицински факултет
9,45
742
Петар
Славиша
Пешић
Универзитет у Нишу
Правни факултет
9,58
26
743
Јована
Милосав
Пикула
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,91
744
Сњежана
Перо
Пилиповић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,68
745
Кристина
Јован
Пирковић
Филолошко-уметнички факултет
9,45
746
Азра
Сабахудин
Плојовић
Департман за економске науке
9,50
747
Милица
Милада
Повић
Универзитет у Крагујевцу
Државни универзитет у Новом
Пазару
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,59
748
Горана
Горан
Поганчев
Универзитет у Новом Саду
Пољопривредни факултет
9,88
749
Ивона
Роберт
Покорни
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,10
750
Јоко
Љубомир
Полексић
Универзитет у Београду
Медицински факултет
9,64
751
Сања
Зоран
Полић
Универзитет у Београду
Факултет политичких наука
9,14
752
Миња
Ђорђе
Пољак
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
10,00
753
Дарко
Дејан
Поповић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,03
754
Јелена
Дејан
Поповић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,50
755
Јована
Мирослав
Поповић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,89
756
Мирјана
Зоран
Поповић
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,64
757
Душица
Милан
Поскуричић
Универзитет у Крагујевцу
Правни факултет
9,63
758
Маријана
Миле
Почуч
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,63
759
Јелена
Зоран
Пранић
Универзитет уметности у Београду
Факултет драмских уметности
9,02
760
Милена
Драган
Првуловић
Универзитет у Нишу
Економски факултет
9,68
761
Јована
Братислав
Пржић
Универзитет у Нишу
Факултет уметности
9,46
762
Милана
Милан
Прибић
Универзитет у Новом Саду
Технолошки факултет
9,19
763
Борис
Констанстин
Привродски
Универзитет у Новом Саду
Медицински факултет
9,30
764
Ана
Ненад
Продановић
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
10,00
765
Јован
Рашко
Прокић
Универзитет у Београду
Саобраћајни факултет
9,50
766
Јана
Момчило
Пророк
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,69
767
Мартина
Мишо
Пузовић
Универзитет у Београду
Медицински факултет
8,82
768
Милица
Зоран
Пуслојић
Универзитет у Нишу
Медицински факултет
9,37
769
Бранка
Добро
Пушица
Универзитет у Београду
Економски факултет
9,55
770
Мића
Спасоје
Радаковић
Универзитет у Новом Саду
Факултет спорта и физичког васпитања
9,54
771
Бојана
Драгољуб
Радевић
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,36
27
772
Јована
Драгољуб
Раденковић
Универзитет у Београду
Филозофски факултет
9,28
773
Милица
Милан
Раденковић
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
9,50
774
Бојана
Бранислав
Раденовић
Универзитет у Новом Саду
Академија уметности
9,86
775
Снежана
Милан
Радивојев
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,52
776
Невенка
Велимир
Радисављевић
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
9,86
777
Сања
Зоран
Радић
Универзитет у Новом Саду
Медицински факултет
9,67
778
Драгана
Станоје
Радишић
Универзитет у Београду
Саобраћајни факултет
8,68
779
Душан
Милијан
Радовановић
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,91
780
Јелена
Никола
Радовановић
Универзитет у Београду
Стоматолошки факултет
9,13
781
Јована
Драгош
Радовановић
Универзитет у Крагујевцу
Филолошко-уметнички факултет
9,84
782
Марија
Драган
Радовановић
Универзитет уметности у Београду
Факултет музичке уметности
9,25
783
Марија
Драгослав
Радовановић
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
9,76
784
Милан
Мирослав
Радовановић
Универзитет у Београду
Медицински факултет
10,00
785
Неда
Драган
Радовановић
Универзитет у Београду
Саобраћајни факултет
9,14
786
Катарина
Горан
Радовић
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
9,60
787
Ана
Милорад
Радоичић
Универзитет у Крагујевцу
Филолошко-уметнички факултет
9,64
788
Јована
Драгиша
Радоичић
Универзитет у Приштини
Економски факултет
9,42
789
Милош
Бранко
Радојевић
Универзитет у Београду
Машински факултет
9,57
790
Александар
Мирослав
Радојичић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,12
791
Драгана
Мирослав
Радојичић
Универзитет у Београду
Математички факултет
9,53
792
Сања
Славко
Радонић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,49
793
Ђорђе
Владислав
Радосављевић
Универзитет у Београду
Машински факултет
9,61
794
Милена
Мирко
Радосављевић
Универзитет у Београду
Правни факултет
10,00
795
Никола
Јован
Радосављевић
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
9,67
796
Радосав
Славољуб
Радуловић
Универзитет у Београду
Медицински факултет
9,82
797
Драгана
Јелена
Рађеновић
Универзитет у Новом Саду
Академија уметности
9,23
798
Александра
Горан
Рајић
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,45
799
Петрија
Марин
Рајић
Универзитет у Београду
Архитектонски факултет
9,48
800
Бобан
Радојил
Рајковић
Универзитет у Нишу
Медицински факултет
9,74
801
Душан
Драгица
Рајковић
Универзитет у Новом Саду
Пољопривредни факултет
9,88
28
802
Милош
Славиша
Рајковић
Универзитет у Нишу
Електронски факултет
9,53
803
Александра
Радослав
Ракита
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,30
804
Јелена
Веран
Ракић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,91
805
Катарина
Милан
Ракић
Универзитет у Београду
Стоматолошки факултет
8,63
806
Мирјана
Вукола
Ракићевић
Универзитет у Београду
Физички факултет
9,14
807
Сања
Новко
Раков
Универзитет у Нишу
Медицински факултет
9,39
808
Јована
Љубинко
Раковић
Универзитет у Београду
Економски факултет
9,46
809
Милан
Млађен
Раковић
Универзитет у Београду
Машински факултет
9,90
810
Мирза
Енис
Рамусовић
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,64
811
Милош
Миломир
Ранђић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,36
812
Милана
Милан
Ранисављевић
Универзитет у Београду
Филозофски факултет
8,92
813
Лана
Ратко
Растовић
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,44
814
Стеван
Стана
Репац
Универзитет у Београду
Медицински факултет
10,00
815
Тијана
Срђан
Речевић
Универзитет у Београду
Факултет политичких наука
9,90
816
Маја
Милован
Рибић
Универзитет у Београду
Економски факултет
9,95
817
Александар
Радосав
Ризнић
Универзитет у Београду
Технолошко-металуршки факултет
9,64
818
Ана
Владимир
Римар
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,62
819
Ана
Милован
Ристановић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,73
820
Ана
Драган
Ристивојевић
Универзитет уметности у Београду
Факултет музичке уметности
9,94
821
Катарина
Митар
Ристивојевић
Универзитет у Новом Саду
Медицински факултет
9,58
822
Бојана
Драгослав
Ристић
Универзитет у Новом Саду
Правни факултет
9,72
823
Јелена
Немања
Ристић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,82
824
Милан
Драган
Ристић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,67
825
Миљан
Живко
Ристић
Универзитет у Нишу
Факултет уметности
9,33
826
Ивана
Бранко
Ристовић
Универзитет у Крагујевцу
Економски факултет
9,21
827
Јелена
Мирослава
Родић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,63
828
Марија
Ивко
Росић
Универзитет у Београду
Медицински факултет
8,91
829
Катарина
Зоран
Рувидић
Универзитет уметности у Београду
Факултет музичке уметности
9,43
830
Зита
Јожеф
Сабо
Универзитет у Новом Саду
Пољопривредни факултет
9,13
831
Ана
Дејан
Сабов
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,52
29
832
Александар
Зоран
Савић
Универзитет у Београду
Филозофски факултет
9,95
833
Александра
Стеван
Савић
Универзитет у Београду
Економски факултет
9,27
834
Душица
Новак
Савић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,66
835
Јелена
Слађан
Савић
Универзитет у Крагујевцу
Филолошко-уметнички факултет
9,66
836
Јована
Зоран
Савић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,15
837
Стефан
Горан
Савић
Универзитет у Нишу
Машински факултет
9,96
838
Страхиња
Милисав
Савић
Универзитет уметности у Београду
Факултет драмских уметности
9,81
839
Филип
Дејан
Савић
Филолошко-уметнички факултет
9,49
840
Семра
Сафет
Садовић
Департман за техничке науке
9,12
841
Аида
Даут
Салиховић
Департман за филолошке науке
8,93
842
Илија
Милена
Самарџија
Универзитет у Крагујевцу
Државни универзитет у Новом
Пазару
Државни универзитет у Новом
Пазару
Универзитет у Новом Саду
Грађевински факултет у Суботици
9,63
843
Дарја
Валентин
Самофалова
Универзитет уметности у Београду
Факултет музичке уметности
9,69
844
Душан
Вук
Секулић
Економски факултет у Суботици
9,67
845
Анида
Хаљем
Селмановић
Департман за економске науке
9,27
846
Мирјана
Владо
Сетенчић
Универзитет у Новом Саду
Државни универзитет у Новом
Пазару
Универзитет у Новом Саду
Медицински факултет
9,39
847
Срђан
Радослав
Сивчев
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,49
848
Милош
Драган
Сиђак
Универзитет у Београду
Машински факултет
10,00
849
Александра
Братислав
Симић
Универзитет у Нишу
Медицински факултет
9,46
850
Јулијана
Витомир
Симић
Универзитет у Београду
Саобраћајни факултет
9,78
851
Катарина
Бранко
Симић
Универзитет у Београду
Машински факултет
9,45
852
Милица
Милош
Симић
Универзитет у Београду
Филозофски факултет
9,38
853
Милош
Радојко
Симић
Универзитет у Крагујевцу
Природно-математички факултет
10,00
854
Милош
Владимир
Симовић
Универзитет у Нишу
Електронски факултет
9,63
855
Небојша
Драган
Скорупан
Универзитет у Београду
Медицински факултет
9,95
856
Владимир
Дарко
Славковић
Универзитет у Београду
Машински факултет
9,25
857
Ненад
Предраг
Славујац
Универзитет у Крагујевцу
Економски факултет
10,00
858
Татјана
Ранко
Софијанић
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,91
859
Ана-Марија
Предраг
Спасеновић
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
9,79
30
860
Катарина
Љубомир
Спасеновић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,88
861
Драгана
Драган
Спасић
Универзитет у Крагујевцу
Правни факултет
9,67
862
Јелена
Драган
Спасић
Универзитет у Београду
Биолошки факултет
9,83
863
Јована
Живан
Спасић
Универзитет у Нишу
Машински факултет
9,96
864
Александар
Владимир
Срдановић
Универзитет у Београду
Медицински факултет
9,32
865
Јованка
Љубо
Срдија
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,64
866
Марија
Зоран
Сретеновић
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
9,36
867
Стефан
Душан
Сретић
Универзитет у Нишу
Факултет уметности
9,98
868
Милан
Бошко
Стајић
Универзитет у Новом Саду
Технички факултет Михајло Пупин у Зрењанину
9,58
869
Софија
Драган
Стаменић
Универзитет у Новом Саду
Академија уметности
9,49
870
Јелена
Зоран
Стаменковић
Универзитет у Нишу
Филозофски факултет
9,78
871
Сандра
Јован
Стаменковић
Универзитет у Нишу
Технолошки факултет у Лесковцу
10,00
872
Тамара
Бранко
Стаменковић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
8,55
873
Јелисавета
Предраг
Станишић
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,82
874
Александар
Зоран
Станковић
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,70
875
Александра
Горан
Станковић
Универзитет у Нишу
Правни факултет
9,29
876
Барбара
Горица
Станковић
Универзитет у Нишу
Филозофски факултет
9,11
877
Драгана
Милорад
Станковић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,97
878
Марија
Зоран
Станковић
Универзитет у Београду
Пољопривредни факултет
9,56
879
Милица
Милија
Станковић
Универзитет у Београду
Економски факултет
9,82
880
Милица
Радован
Станковић
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,23
881
Филип
Петар
Станковић
Универзитет у Нишу
Факултет уметности
9,41
882
Јована
Дејан
Станојев
Универзитет у Новом Саду
Технолошки факултет
9,46
883
Ана
Драги
Станојевић
Универзитет у Нишу
Грађевинско-архитектонски факултет
9,72
884
Милица
Зоран
Станојевић
Универзитет у Нишу
Правни факултет
9,79
885
Рамона
Жарко
Станојевић
Универзитет у Београду
Филозофски факултет
9,50
886
Слађана
Драган
Станојевић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,73
887
Тамара
Соња
Станојевић
Универзитет у Нишу
Правни факултет
9,83
888
Вукашин
Душан
Станчевић
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
9,56
889
Стефан
Радосав
Станчић
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
9,46
31
890
Страхиња
Драгослав
Старчевић
Универзитет у Крагујевцу
Факултет инжењерских наука
9,70
891
Душан
Миленко
Стевановић
Универзитет у Нишу
Економски факултет
9,79
892
Ивана
Милун
Стевановић
Универзитет у Крагујевцу
Факултет инжењерских наука
9,53
893
Јелена
Зоран
Стевановић
Универзитет у Београду
Хемијски факултет
9,96
894
Јелена
Небојша
Стевановић
Универзитет у Нишу
Грађевинско-архитектонски факултет
8,98
895
Јелена
Раде
Стевановић
Универзитет у Београду
Хемијски факултет
9,21
896
Марко
Братислав
Стевановић
Универзитет у Нишу
Електронски факултет
10,00
897
Милица
Драган
Стевановић
Универзитет у Нишу
Природно-математички факултет
9,58
898
Милош
Милорад
Стевановић
Универзитет у Нишу
Електронски факултет
9,77
899
Никола
Марислав
Стевановић
Универзитет у Нишу
Природно-математички факултет
10,00
900
Станислава
Предраг
Стевановић
Универзитет у Нишу
Медицински факултет
8,85
901
Сузана
Бранислав
Стевановић
Универзитет у Нишу
Медицински факултет
8,74
902
Душан
Зоран
Стефановић
Универзитет у Крагујевцу
Природно-математички факултет
9,41
903
Софија
Ненад
Стефановић
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,64
904
Стефан
Братислав
Стефановић
Универзитет у Нишу
Правни факултет
9,79
905
Младен
Зоран
Стингић
Универзитет у Нишу
Електронски факултет
9,33
906
Тамара
Драган
Стоилов
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
9,58
907
Јована
Јован
Стојанац
Универзитет у Новом Саду
Академија уметности
9,62
908
Анђела
Рајко
Стојановић
Универзитет у Нишу
Филозофски факултет
9,70
909
Анђелија
Мирко
Стојановић
Универзитет у Крагујевцу
Филолошко-уметнички факултет
9,61
910
Данијела
Зоран
Стојановић
Универзитет у Београду
Филозофски факултет
9,26
911
Кристина
Љубиша
Стојановић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,65
912
Марија
Томислав
Стојановић
Универзитет у Нишу
Економски факултет
9,18
913
Миљана
Братислав
Стојановић
Универзитет у Нишу
Медицински факултет
9,66
914
Сања
Зоран
Стојановић
Универзитет у Београду
Факултет политичких наука
9,00
915
Слађана
Милисав
Стојановић
Универзитет у Нишу
Медицински факултет
9,39
916
Стефан
Владан
Стојановић
Универзитет у Нишу
Правни факултет
9,83
917
Милан
Јован
Стојков
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,56
918
Олга
Стеван
Стојков
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,46
919
Бранислав
Паја
Стојковић
Универзитет у Београду
Медицински факултет
9,91
32
920
Игор
Срђан
Стојковић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,19
921
Јелена
Јовица
Стојковић
Универзитет у Београду
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
9,18
922
Јелена
Љубомир
Стојковић
Универзитет у Београду
Фармацеутски факултет
9,16
923
Јелена
Славољуб
Стојковић
Универзитет у Нишу
Филозофски факултет
9,71
924
Јелена
Чедомир
Стојковић
Универзитет у Београду
Електротехнички факултет
10,00
925
Невена
Јован
Стојковић
Универзитет у Београду
Фармацеутски факултет
9,18
926
Александра
Иван
Стојнев
Универзитет у Нишу
Електронски факултет
9,97
927
Бојан
Драгомир
Стопић
Универзитет у Београду
Медицински факултет
10,00
928
Урош
Драгомир
Универзитет у Нишу
Грађевинско-архитектонски факултет
9,52
929
Борис
Владимир
Универзитет у Новом Саду
Технолошки факултет
9,58
930
Радивој
Гојко
Стргулц
Стрицки
(Stricky)
Ступар
Универзитет у Београду
Филозофски факултет
9,96
931
Ратомир
Александар
Ступар
Технолошки факултет
9,12
932
Емина
Едиб
Ступљанин
Департман за биомедицинске науке
9,70
933
Дарко
Едит
Суботин
Универзитет у Новом Саду
Државни универзитет у Новом
Пазару
Универзитет у Новом Саду
Академија уметности
9,56
934
Наташа
Милан
Судар
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,48
935
Ђурђа
Стипан
Сударевић
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,44
936
Нина
Љубиша
Судимац
Универзитет у Нишу
Филозофски факултет
9,87
937
Наташа
Винко
Сукур
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,79
938
Жељко
Александар
Сумзер
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
10,00
939
Филип
Синиша
Сушић
Универзитет у Београду
Архитектонски факултет
9,61
940
Јелена
Мирко
Табаш
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,09
941
Жељка
Мирко
Тадић
Универзитет у Новом Саду
Медицински факултет
8,90
942
Ана
Душко
Тасић
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,77
943
Магдалена
Мирослав
Тасић
Универзитет у Нишу
Природно-математички факултет
10,00
944
Никола
Зоран
Тасић
Универзитет у Нишу
Електронски факултет
10,00
945
Тамара
Новица
Тасић
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,68
946
Наталија
Братислав
Татић
Универзитет у Нишу
Медицински факултет
9,80
947
Сања
Небојша
Тегелтија
Универзитет у Београду
Медицински факултет
9,77
948
Тања
Јулкица
Текић
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,52
33
949
Александар
Предраг
Телебаковић
Универзитет у Крагујевцу
Правни факултет
9,38
950
Ема
Јован
Теокаревић
Универзитет уметности у Београду
Факултет ликовних уметности
9,87
951
Светлана
Мирјана
Теофиловић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,00
952
Марко
Жељко
Тешановић
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,87
953
Бранислава
Радислав
Тешић
Универзитет у Новом Саду
Академија уметности
9,71
954
Мила
Мирослав
Тешић
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
9,89
955
Ања
Недељко
Тица
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,81
956
Милица
Миодраг
Тодорић
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
9,54
957
Ана
Боро
Тодоровић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,91
958
Бојан
Бранислав
Тодоровић
Универзитет у Београду
Медицински факултет
9,45
959
Владимир
Слободан
Тодоровић
Универзитет у Новом Саду
Грађевински факултет у Суботици
9,77
960
Ђорђе
Станко
Тодоровић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,30
961
Јована
Славко
Тодоровић
Универзитет у Београду
Медицински факултет
9,59
962
Никола
Дејан
Тодоровић
Универзитет у Београду
Географски факултет
9,90
963
Никола
Радмило
Тодоровић
Универзитет у Београду
Стоматолошки факултет
9,40
964
Милица
Милчо
Тодоровска
Универзитет у Нишу
Медицински факултет
9,93
965
Микота
Славко
Томашевић
Универзитет у Београду
Пољопривредни факултет
9,78
966
Дејан
Љубомир
Томић
Универзитет у Београду
Математички факултет
9,55
967
Милица
Дивна
Томић
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,26
968
Наталија
Бранислав
Томић
Универзитет у Нишу
Машински факултет
9,87
969
Николина
Властимир
Томић
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,67
970
Соња
Златко
Томић
Универзитет у Београду
Стоматолошки факултет
9,43
971
Тамара
Душан
Тонковић
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,56
972
Урош
Александар
Топаловић
Универзитет у Београду
Електротехнички факултет
9,94
973
Андраш
Андраш
Тот
Универзитет у Новом Саду
Академија уметности
8,80
974
Драгољуб
Чедомир
Трајковић
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,50
975
Јована
Зоран
Трајковић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,00
976
Милан
Влада
Трајковић
Универзитет у Београду
Факултет политичких наука
9,67
977
Јелена
Александар
Требатицки
Универзитет у Новом Саду
Академија уметности
9,82
978
Срђан
Драган
Трифуновић
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,94
34
979
Милош
Предраг
Трујић
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
10,00
980
Ана
Горан
Тршњак
Универзитет у Београду
Медицински факултет
9,55
981
Марија
Драган
Турањанин
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,75
982
Јелена
Иво
Тутић
Универзитет уметности у Београду
Факултет музичке уметности
9,70
983
Николина
Петар
Тутуш
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,76
984
Јелица
Боро
Тушевљак
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,97
985
Милица
Боро
Тушевљак
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
10,00
986
Стефан
Зоран
Ћаћић
Универзитет у Београду
Машински факултет
9,21
987
Оливера
Милош
Ћирковић
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,77
988
Тијана
Радомир
Ћировић
Универзитет у Крагујевцу
Факултет медицинских наука
9,78
989
Ивана
Драган
Ћопић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,44
990
Сања
Милан
Ћопић
Универзитет уметности у Београду
Факултет ликовних уметности
9,70
991
Марија
Видосав
Ћосић
Универзитет у Београду
Биолошки факултет
9,22
992
Александар
Милан
Ћулибрк
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
9,64
993
Нина
Мирјана
Ћурин
Универзитет у Београду
Учитељски факултет
9,42
994
Марија
Владимир
Увалин
Технолошки факултет
9,52
995
Ајла
Садик
Угљанин
Департман за уметност
9,70
996
Маја
Горан
Урбан
Универзитет у Новом Саду
Државни универзитет у Новом
Пазару
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,39
997
Маја
Зоран
Урошевић
Универзитет у Нишу
Технолошки факултет у Лесковцу
9,52
998
Арпад
Јожеф
Фешиш
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,72
999
Дора
Здравко
Филиповић
Универзитет уметности у Београду
Факултет драмских уметности
9,45
1000
Филип
Радиша
Филиповић
Универзитет у Београду
Саобраћајни факултет
9,46
1001
Јована
Живорад
Филић
Универзитет у Београду
Архитектонски факултет
9,48
1002
Габриела
Јожеф
Фодор
Шумарски факултет
9,14
1003
Нејла
Изет
Халитовић
Департман за математичке науке
9,80
1004
Вања
Јасмин
Хасановић
Универзитет у Београду
Државни универзитет у Новом
Пазару
Универзитет у Београду
Машински факултет
9,82
1005
Анес
Рефик
Хаџиахметагић
Универзитет у Београду
Електротехнички факултет
9,53
1006
Бењамин
Фахрудин
Хекић
Универзитет у Београду
Филозофски факултет
10,00
1007
Дариа
Златко
Хлода
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,59
35
1008
Ана
Франц
Худомал
Универзитет у Београду
Физички факултет
10,00
1009
Вукица
Предраг
Цатић
Универзитет уметности у Београду
Факултет музичке уметности
9,50
1010
Тијана
Драган
Цветић
Универзитет у Крагујевцу
Филолошко-уметнички факултет
9,17
1011
Габријела
Љубиша
Цветковић
Универзитет у Београду
Учитељски факултет
9,39
1012
Маја
Вукица
Цветковић
Универзитет у Нишу
Филозофски факултет
9,73
1013
Марија
Драган
Цветковић
Универзитет у Нишу
Економски факултет
9,57
1014
Нела
Вероника
Цветковић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,59
1015
Стефан
Десимир
Цветковић
Универзитет у Нишу
Машински факултет
9,57
1016
Александра
Мирољуб
Цвијановић
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,26
1017
Стефан
Михајло
Цидилко
Универзитет у Београду
Биолошки факултет
9,68
1018
Дејан
Хари
Цоља
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,32
1019
Рената
Ненад
Цорељ
Универзитет у Нишу
Филозофски факултет
9,23
1020
Ивана
Павле
Црнковић
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,44
1021
Немања
Ранко
Црногорац
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,18
1022
Нина
Жељко
Чакић
Универзитет у Новом Саду
Медицински факултет
9,67
1023
Петар
Предраг
Чановић
Универзитет у Крагујевцу
Факултет медицинских наука
9,35
1024
Милица
Драгољуб
Чворовић
Универзитет у Нишу
Филозофски факултет
9,20
1025
Ана
Милош
Чејовић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,97
1026
Соња
Вера
Чекић
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,36
1027
Јована
Илија
Челебићанин
Универзитет у Београду
Филозофски факултет
9,46
1028
Корнелиа
Јожеф
Чикош
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,19
1029
Младен
Милорад
Чичић
Универзитет у Београду
Електротехнички факултет
9,73
1030
Софија
Радослав
Чичић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,15
1031
Марија
Видосав
Чолић
Универзитет у Београду
Филозофски факултет
9,73
1032
Владимир
Небојша
Чоловић
Универзитет у Београду
Пољопривредни факултет
9,88
1033
Магдалена
Борка
Чоловић
Универзитет у Београду
Правни факултет
8,96
1034
Верица
Јордан
Чукановић
Универзитет у Крагујевцу
Факултет инжењерских наука
9,03
1035
Смиљана
Миливој
Чурић
Академија уметности
9,82
1036
Елведин
Есад
Џанковић
Универзитет у Новом Саду
Државни универзитет у Новом
Пазару
Департман за економске науке
9,92
36
1037
Младен
Драган
Џонић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,35
1038
Невена
Душан
Џудовић
Универзитет у Београду
Географски факултет
9,48
1039
Милан
Драган
Џумић
Универзитет у Нишу
Медицински факултет
9,92
1040
Тања
Илија
Шакић
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,70
1041
Немања
Брано
Шакота
Универзитет у Београду
Рударско-геолошки факултет
9,66
1042
Бранислава
Бранислав
Шандрих
Универзитет у Београду
Математички факултет
9,41
1043
Никола
Драган
Шарац
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
8,61
1044
Ивона
Милан
Шарић
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,75
1045
Јања
Светозар
Шарић
Универзитет у Нишу
Машински факултет
9,57
1046
Милош
Небојша
Шарић
Универзитет у Приштини
Факултет уметности
9,39
1047
Бранкица
Бранко
Шаркић
Економски факултет у Суботици
9,89
1048
Џениса
Асим
Шаховић
Департман за биомедицинске науке
9,17
1049
Невена
Ранко
Шекарић
Универзитет у Новом Саду
Државни универзитет у Новом
Пазару
Универзитет у Београду
Факултет безбедности
9,70
1050
Милица
Небојша
Шеперац
Правни факултет
9,50
1051
Денис
Рифат
Шећовић
1052
Бранислав
Славко
1053
Милош
1054
Департман за техничке науке
9,66
Шијаков
Универзитет у Београду
Државни универзитет у Новом
Пазару
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,30
Никола
Шикић
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,50
Иван
Радивоје
Шимун
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,78
1055
Јелена
Зоран
Шкарић
Универзитет у Београду
Математички факултет
9,75
1056
Милан
Ратко
Шкобић
Универзитет у Београду
Филозофски факултет
9,60
1057
Виктор
Етелка
Шкорић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,71
1058
Бојана
Предраг
Шкрбић
Универзитет у Београду
Електротехнички факултет
10,00
1059
Вељко
Мирослав
Шљивић
Универзитет у Београду
Машински факултет
9,66
1060
Јелена
Милан
Шормаз
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,21
1061
Ивана
Станица
Штопуљ
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
9,31
1062
Татјана
Иван
Шугић
Универзитет у Приштини
Факултет уметности
9,43
37
Б) Кандидати са мастер академских студија
РБ
ИМЕ
1
Александар
ИМЕ
РОДИТЕЉА
Бранимир
ПРЕЗИМЕ
УНИВЕРЗИТЕТ
ФАКУЛТЕТ
Аврамовић
Универзитет у Београду
Факултет политичких наука
ПРОСЕЧНА
ОЦЕНА
9,41
2
Љубодраг
Миломир
3
Вељко
Борјан
Аврамовић
Универзитет у Нишу
Електронски факултет
9,20
Агатоновић
Универзитет у Београду
Економски факултет
9,64
4
Милена
Милоје
Александрић
Универзитет у Крагујевцу
Филолошко-уметнички факултет
9,81
5
Стефан
Небојша
Александров
Универзитет у Београду
Електротехнички факултет
9,78
6
Бојана
Гордана
Алексијевић
Универзитет уметности у Београду
Факултет ликовних уметности
9,06
7
Дуња
Мирослав
Алексић
Универзитет у Београду
Економски факултет
9,48
8
Катарина
Мирко
Алексић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,46
9
Маја
Ивица
Алексић
Универзитет у Нишу
Електронски факултет
9,33
10
Марија
Ненад
Алексић
Универзитет у Београду
Биолошки факултет
9,90
11
Светлана
Предраг
Алексић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,82
12
Ивана
Перо
Амиџић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,57
13
Иван
Бранислав
Анастасијевић
Универзитет у Нишу
Електронски факултет
9,61
14
Милица
Миодраг
Андонов
Универзитет у Београду
Економски факултет
8,70
15
Катарина
Драган
Андрејев
Универзитет у Београду
Рударско-геолошки факултет
9,79
16
Александра
Ђура
Андрејић
Универзитет у Београду
Правни факултет
8,52
17
Снежана
Драгослав
Андрић
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,42
18
Јован
Предраг
Анђић
Универзитет у Београду
Машински факултет
9,69
19
Ивана
Срђан
Антонијевић
Универзитет у Београду
Хемијски факултет
8,52
20
Наташа
Зоран
Антонијевић
Универзитет у Крагујевцу
Филолошко-уметнички факултет
9,66
21
Тамара
Бранко
Апостоловић
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
10,00
22
Маја
Жељко
Арок
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,81
23
Санела
Славиша
Арсић
Универзитет у Београду
Технички факултет у Бору
9,42
24
Јасмина
Милена
Аћимовић
Универзитет у Крагујевцу
Учитељски факултет у Ужицу
9,61
25
Зорана
Зоран
Аћић
Универзитет у Београду
Економски факултет
9,55
26
Драгана
Драган
Бабић
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
8,83
38
27
Катарина
Светомир
Бабић
Универзитет у Београду
Саобраћајни факултет
9,81
28
Сања
Сава
Бајић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,43
29
Ивана
Петар
Бајовић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,56
30
Игор
Петар
Бајовић
Универзитет у Београду
Електротехнички факултет
8,73
31
Јелена
Ненад
Бајчетић
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
9,64
32
Дијана
Зоран
Бакајац
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,77
33
Кристина
Мирон
Балножан
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,86
34
Урош
Милан
Балчин
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,79
35
Бојана
Душан
Банић
Универзитет у Београду
Филозофски факултет
8,84
36
Милица
Небоиша
Бараћ
Универзитет у Београду
Економски факултет
9,15
37
Ана
Јовица
Барбатесковић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,35
38
Петар Лука
Зоран
Баришић
Универзитет у Новом Саду
Правни факултет
9,63
39
Милица
Драгомир
Батинић
Универзитет у Београду
Факултет политичких наука
8,61
40
Софија
Стојан
Бекић
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,85
41
Александра
Братислав
Белошевић
Универзитет у Новом Саду
Академија уметности
9,09
42
Милена
Драган
Белошевић
Универзитет у Крагујевцу
Филолошко-уметнички факултет
9,69
43
Марија
Јосип
Бергам
Универзитет уметности у Београду
Факултет драмских уметности
9,61
44
Тијана
Жељко
Берић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,69
45
Габриела
Карољ
Беркеш
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
8,94
46
Маја
Борислав
Беровић
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,46
47
Сања
Душан
Билић
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,42
48
Емир
Шукрија
Бихорац
Универзитет у Београду
Правни факултет
8,61
49
Јелена
Мирко
Бјелица
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,39
50
Бојана
Душан
Благојевић
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,94
51
Петар
Павле
Благојевић
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
9,94
52
Филип
Влатко
Благојевић
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,14
53
Драган
Никола
Блануша
Универзитет у Новом Саду
Технички факултет Михајло Пупин у Зрењанину
9,81
54
Бојана
Десимир
Блашковић
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,58
55
Бојана
Радмила
Бобар
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,71
56
Марко
Бојан
Богдановић
Универзитет у Београду
Правни факултет
8,71
39
57
Јана
Ненад
Божановић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
8,98
58
Душан
Никола
Божилов
Универзитет у Београду
Електротехнички факултет
9,91
59
Ана
Бранко
Божић
Универзитет у Београду
Економски факултет
8,52
60
Ђорђе
Драган
Божовић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,83
61
Јована
Драгиша
Бојовић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
8,74
62
Марија
Ненад
Бокић
Универзитет у Београду
Економски факултет
9,37
63
Марија
Мирослав
Бољанац
Универзитет у Београду
Електротехнички факултет
9,13
64
Александра
Слободан
Бошковић
Универзитет у Крагујевцу
Економски факултет
9,66
65
Данило
Југослав
Бошковић
Универзитет у Нишу
Економски факултет
9,43
66
Јелена
Милош
Бошњак
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,00
67
Јелена
Зоран
Брашанац
Универзитет у Београду
Биолошки факултет
9,52
68
Миодраг
Душан
Бркљач
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,60
69
Јована
Миодраг
Бугарски
Универзитет у Београду
Архитектонски факултет
9,72
70
Станислава
Станислав
Будишин
Универзитет уметности у Београду
Факултет музичке уметности
9,62
71
Александар
Ђорђе
Буквић
Универзитет у Београду
Електротехнички факултет
9,43
72
Милана
Рајко
Буквић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,40
73
Владан
Гојко
Букушић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,76
74
Марија
Милорад
Булатовић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,62
75
Антоније
Слободан
Бурић
Универзитет уметности у Београду
Факултет ликовних уметности
9,28
76
Анђела
Срба
Бучић
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,69
77
Мирјана
Петар
Ваван
Универзитет у Новом Саду
Педагошки факултет у Сомбору
9,59
78
Моника
Иван
Варга
Универзитет у Новом Саду
Технолошки факултет
9,85
79
Оља
Слободан
Василева
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,12
80
Магдалена
Симо
Василевска
Универзитет у Нишу
Грађевинско-архитектонски факултет
9,77
81
Јадранка
Милољуб
Васиљевић
Универзитет у Крагујевцу
Природно-математички факултет
9,51
82
Јелена
Љубо
Васић
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
9,68
83
Кристина
Живко
Васић
Универзитет у Београду
Електротехнички факултет
9,63
84
Милена
Милорад
Васић
Универзитет у Нишу
Природно-математички факултет
9,48
85
Милица
Драган
Васић
Универзитет у Београду
Пољопривредни факултет
9,54
86
Јелена
Слободан
Вековић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,60
40
87
Тијана
Татјана
Велбабовић
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,44
88
Марија
Слађан
Велинов
Универзитет у Београду
Филозофски факултет
9,09
89
Драгана
Лидија
Величков
Универзитет у Нишу
Грађевинско-архитектонски факултет
9,67
90
Маријан
Зоран
Величковић
Универзитет у Нишу
Економски факултет
9,65
91
Наталија
Бобан
Величковић
Универзитет у Нишу
Факултет уметности
9,67
92
Дарко
Драгица
Вељковић
Универзитет у Нишу
Правни факултет
8,79
93
Јелена
Радмило
Вељковић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,11
94
Марија
Милосав
Универзитет у Нишу
Електронски факултет
9,90
95
Шара (Sára)
Ерне
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,92
96
Жарко
Драган
Вељковић
Веребеш
(Verebes)
Веселиновић
Универзитет у Нишу
Природно-математички факултет
9,81
97
Невена
Слободан
Видановић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,95
98
Милош
Миљко
Видић
Универзитет у Београду
Економски факултет
9,52
99
Ана
Винко
Видовић
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,74
100
Мања
Бранислав
Витасовић
Универзитет у Београду
Факултет политичких наука
9,32
101
Марија
Славољуб
Вићић
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,93
102
Весна
Никола
Војновић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,45
103
Немања
Гина
Вокић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,74
104
Јована
Горан
Вранић
Универзитет у Београду
9,57
105
Невена
Драган
Вујадиновић
Универзитет у Београду
106
Катарина
Мијодраг
Вујић
Универзитет у Београду
Електротехнички факултет
Факултет за специјалну едукацију и
рехабилитацију
Факултет организационих наука
107
Милена
Марко
Вујичић
Универзитет у Нишу
Филозофски факултет
9,88
108
Ђорђе
Сретен
Вујковић
Универзитет у Београду
Факултет политичких наука
9,56
109
Јелена
Славко
Вукашин
Универзитет у Новом Саду
Педагошки факултет у Сомбору
9,74
110
Стефана
Горан
Универзитет у Крагујевцу
Филолошко-уметнички факултет
9,64
111
Аида
Фатима
Универзитет у Новом Саду
Правни факултет
9,23
112
Ања
Милан
Вукићевић
Вукманов
Шимоков
Вуковић
Универзитет уметности у Београду
Факултет ликовних уметности
9,25
113
Бранислав
Александар
Вуковић
Универзитет у Београду
Факултет политичких наука
9,58
114
Маша
Стеван
Вуковић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,63
8,95
9,77
41
115
Ненад
Слободан
Вукосављевић
Универзитет у Крагујевцу
Економски факултет
9,35
116
Немања
Горан
Вуксановић
Универзитет у Београду
Економски факултет
9,84
117
Виктор
Драган
Вучинић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
9,69
118
Соња
Бранко
Вучинић
Универзитет у Београду
Економски факултет
9,58
119
Светлана
Драгољуб
Вучић
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
9,38
120
Даница
Драган
Вучковић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,73
121
Никола
Небојша
Гавриловић
Универзитет у Београду
Машински факултет
9,61
122
Јасминка
Доброслав
Гагић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,67
123
Ивана
Момчило
Гајић
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,25
124
Марија
Горан
Гајић
Универзитет у Београду
Правни факултет
8,52
125
Наташа
Снежана
Гајовић
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,27
126
Данијела
Милан
Гарабиљевић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,67
127
Марјана
Ђорђике
Гашпар
Универзитет у Новом Саду
Технолошки факултет
9,00
128
Биљана
Милош
Гвоздић
Универзитет у Новом Саду
Технолошки факултет
9,70
129
Дајана
Александар
Гелер
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,96
130
Марија
Јозеф
Гласновић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,78
131
Сандра
Душан
Глишић
Универзитет у Крагујевцу
Филолошко-уметнички факултет
9,71
132
Марина
Зоран
Глухак
Универзитет уметности у Београду
Факултет ликовних уметности
8,93
133
Тијана
Божидар
Гогић
Универзитет у Крагујевцу
Филолошко-уметнички факултет
9,87
134
Жаклина
Радоман
Гојак
Универзитет у Београду
Факултет политичких наука
9,14
135
Ана
Зоран
Голубовић
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
9,85
136
Душанка
Јагош
Грбовић
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,93
137
Александар
Зоран
Гргуровић
Универзитет у Новом Саду
Технички факултет Михајло Пупин у Зрењанину
8,90
138
Тамара
Сава
Гроздић
Универзитет у Новом Саду
Педагошки факултет у Сомбору
9,05
139
Марија
Никола
Грофуловић
Универзитет у Нишу
Природно-математички факултет
9,73
140
Дуња
Светислав
Грујић
Универзитет у Београду
Електротехнички факултет
9,31
141
Мирјана
Живадин
Грујовић
Универзитет у Крагујевцу
Природно-математички факултет
9,10
142
Соња
Милорад
Гузина
Универзитет у Новом Саду
Правни факултет
9,77
143
Јован
Лука
Дабовић
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,39
144
Ивана
Драган
Давидовић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
8,82
42
145
Игор
Радојица
Дакић
Универзитет у Београду
Саобраћајни факултет
10,00
146
Јелена
Зоран
Дамњановић
Универзитет уметности у Београду
Факултет музичке уметности
9,32
147
Марко
Милош
Дамњановић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,10
148
Марија
Здравко
Дангубић
Универзитет у Београду
Филозофски факултет
9,55
149
Јелена
Милољуб
Даниловић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,90
150
Миљан
Драган
Дашић
Универзитет у Београду
Електротехнички факултет
9,93
151
Балша
Раде
Делибашић
Универзитет у Београду
Факултет политичких наука
9,28
152
Ђурђица
Радослав
Делић
Универзитет у Београду
Економски факултет
9,45
153
Јана
Бранислав
Делић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,53
154
Марко
Мирко
Делић
Универзитет у Крагујевцу
Факултет инжењерских наука
9,30
155
Милена
Ранко
Делић
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
8,81
156
Стефан
Љиљана
Денда
Универзитет у Београду
Географски факултет
9,92
157
Ивана
Зоран
Денић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,71
158
Лазар
Милош
Деретић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,81
159
Катарина
Владисав
Десанчић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,39
160
Александар
Милан
Деспотовић
Универзитет у Београду
Економски факултет
9,67
161
Ђуро
Милоје
Деспотовић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,56
162
Јована
Борислава
Деспотовић
Универзитет у Крагујевцу
Филолошко-уметнички факултет
9,79
163
Марко
Триво
Дикић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,46
164
Антоније
Бранко
Димитријевић
Универзитет у Крагујевцу
Филолошко-уметнички факултет
8,76
165
Александар
Раде
Димић
Универзитет у Београду
Машински факултет
8,89
166
Душан
Славиша
Димић
Универзитет у Београду
Факултет за физичку хемију
10,00
167
Павле
Радивоје
Динуловић
Универзитет уметности у Београду
Факултет драмских уметности
9,76
168
Соња
Стеван
Дмитрашиновић
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,45
169
Јованка
Недељко
Добрица
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,86
170
Ана
Станислав
Доброта
Универзитет у Београду
Факултет за физичку хемију
9,89
171
Драгана
Урош
Доброта
Универзитет у Београду
Економски факултет
8,69
172
Маријана
Петар
Доброта
Универзитет у Београду
Економски факултет
8,50
173
Зорица
Андон
Додевска
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,16
174
Светлана
Драган
Дојков
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,22
43
175
Јелена
Јовица
Дојчиновић
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
9,59
176
Јована
Милан
Дотлић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,20
177
Јована
Душан
Драгићевић
Универзитет у Београду
Економски факултет
9,60
178
Андреа
Јандре
Драгојевић
Универзитет у Новом Саду
Педагошки факултет у Сомбору
8,54
179
Душица
Мирољуб
Драгојловић
Универзитет у Београду
Машински факултет
9,21
180
Милица
Бранка
Драјић
Универзитет у Београду
Саобраћајни факултет
9,67
181
Данијела
Никола
Драча
Универзитет у Београду
Факултет политичких наука
9,29
182
Јелена
Никола
Драча
Универзитет у Београду
Факултет политичких наука
9,36
183
Неркеса
Есмедин
Дрековић
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,83
184
Душан
Ђуро
Дубајић
Универзитет у Нишу
Правни факултет
9,79
185
Биљана
Љубан
Дугошија
Универзитет у Београду
9,17
186
Ружа
Јосип
Дујмовић
Универзитет у Новом Саду
187
Ивана
Фрања
Дукарић
Универзитет у Новом Саду
Правни факултет
Асоцијација центара за интердисциплинарне и
мултидисциплинарне студије и истраживања АЦИМСИ
Факултет техничких наука
188
Уна
Братислав
Ђелошевић
Универзитет у Новом Саду
Академија уметности
9,73
189
Јована
Зоран
Ђинковић
Универзитет у Београду
Факултет политичких наука
9,41
190
Данило
Предраг
Ђокић
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,64
191
Милош
Новица
Ђокић
Универзитет у Нишу
Природно-математички факултет
9,28
192
Милена
Добрица
Ђолић
Универзитет у Београду
Саобраћајни факултет
9,73
193
Александра
Горан
Ђорђевић
Универзитет у Нишу
Факултет уметности
9,64
194
Ирена
Михаило
Ђорђевић
Универзитет уметности у Београду
Факултет драмских уметности
9,53
195
Јована
Весна
Ђорђевић
Универзитет у Београду
Факултет политичких наука
9,71
196
Јована
Миодраг
Ђорђевић
Универзитет уметности у Београду
Факултет ликовних уметности
9,53
197
Маја
Бобан
Ђорђевић
Универзитет уметности у Београду
Факултет ликовних уметности
9,23
198
Маја
Бошко
Ђорђевић
Универзитет у Крагујевцу
Филолошко-уметнички факултет
8,87
199
Маријана
Зоран
Ђорђевић
Универзитет у Новом Саду
Технолошки факултет
9,46
200
Миљана
Зоран
Ђорђевић
Универзитет у Новом Саду
Технолошки факултет
9,31
201
Оливера
Радиша
Ђорђевић
Универзитет у Београду
Пољопривредни факултет
9,76
202
Татјана
Радивој
Ђорђевић
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,38
9,34
9,70
44
203
Стефан
Слободан
Ђорђиевски
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,55
204
Милица
Слободан
Ђошић
Универзитет у Крагујевцу
Економски факултет
9,55
205
Јован
Драган
Ђукић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,58
206
Јована
Јован
Ђуран
Универзитет у Новом Саду
Технолошки факултет
9,79
207
Ана
Слободан
Ђурђевић
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,42
208
Драган
Драгутин
Ђурђевић
Универзитет у Београду
Математички факултет
9,72
209
Наташа
Бранка
Ђурђевић
Универзитет у Београду
Математички факултет
9,21
210
Александра
Негослав
Ђурић
Универзитет у Београду
Хемијски факултет
9,13
211
Јована
Радојица
Ђурић
Универзитет уметности у Београду
Факултет драмских уметности
9,09
212
Бранка
Љубодраг
Ђуричић
Универзитет у Београду
Филозофски факултет
9,57
213
Тајана
Миодраг
Ђуркић
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,58
214
Александра
Зоран
Ђуровић
Универзитет у Београду
Филозофски факултет
9,71
215
Тамара
Александра
Ђуровић
Универзитет у Београду
Биолошки факултет
9,41
216
Сузана
Добрица
Егерић
Универзитет у Београду
Пољопривредни факултет
9,02
217
Сузана
Борислав
Ерделић
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
8,61
218
Данијела
Недељко
Ерор
Универзитет у Новом Саду
Педагошки факултет у Сомбору
9,12
219
Јована
Славенко
Жарковић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,79
220
Љиљана
Иван
Живанић
Универзитет у Београду
Технолошко-металуршки факултет
9,76
221
Ксенија
Сава
Живанов
Универзитет у Београду
Технолошко-металуршки факултет
9,49
222
Ведран
Зоран
Живановић
Универзитет у Београду
Географски факултет
9,45
223
Јелица
Горан
Живановић
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,52
224
Милена
Брижита
Живановић
Универзитет уметности у Београду
Факултет драмских уметности
9,65
225
Милица
Аца
Живановић
Универзитет у Београду
Географски факултет
9,88
226
Милица
Бранимир
Живановић
Универзитет уметности у Београду
Факултет драмских уметности
9,57
227
Јелена
Живко
Живковић
Универзитет у Нишу
Факултет уметности
9,43
228
Јелена
Зоран
Живковић
Универзитет у Нишу
Правни факултет
9,58
229
Лидија
Оливер
Живковић
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,97
230
Матија
Срђан
Живковић
Универзитет уметности у Београду
Факултет драмских уметности
9,21
231
Милица
Зоран
Живковић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
8,73
232
Милица
Иван
Живковић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,53
45
233
Драган
Бранко
Завиша
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,10
234
Владимир
Радомир
Зарић
Универзитет у Београду
Машински факултет
9,51
235
Владимир
Зоран
Захаријевић
Универзитет у Новом Саду
Академија уметности
9,65
236
Катарина
Слободан
Здравковић
Универзитет у Крагујевцу
Економски факултет
9,72
237
Јелена
Вера
Зеленовић
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
8,89
238
Бојана
Слободан
Зимоњић
Универзитет у Београду
Факултет политичких наука
8,98
239
Александар
Бобан
Златковић
Универзитет у Нишу
Електронски факултет
9,88
240
Андрија
Зоран
Зорић
Универзитет у Нишу
Грађевинско-архитектонски факултет
9,89
241
Јована
Наташа
Зорић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,57
242
Катарина
Љубиша
Зорић
Универзитет у Новом Саду
Технички факултет Михајло Пупин у Зрењанину
9,78
243
Никола
Зоран
Зорнић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,74
244
Ивана
Мирко
Зотовић
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
9,71
245
Драгана
Драгица
Иваниш
Универзитет у Београду
Саобраћајни факултет
9,98
246
Бојана
Јован
Иванковић
Универзитет у Београду
Факултет политичких наука
9,18
247
Ивана
Мирољуб
Ивановић
Универзитет у Нишу
Економски факултет
9,59
248
Јанко
Радомир
Ивановић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,58
249
Кристина
Драган
Ивановић
Универзитет у Београду
Факултет политичких наука
9,54
250
Стеван
Драги
Ивић
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
9,62
251
Јелена
Златибор
Ивковић
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,97
252
Јелена
Зоран
Ивковић
Универзитет у Београду
Пољопривредни факултет
8,98
253
Марија
Раде
Ивковић
Универзитет у Нишу
Економски факултет
9,11
254
Зорана
Љиљана
Игњатовић
Универзитет у Нишу
Факултет уметности
9,44
255
Маја
Јован
Игњатовић
Универзитет у Нишу
Филозофски факултет
9,63
256
Милица
Драган
Игњатовић
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
9,61
257
Весна
Славко
Игрутиновић
Универзитет у Београду
Шумарски факултет
9,39
258
Ана
Бранислав
Илић
Универзитет у Новом Саду
9,83
259
Љубица
Милош
Илић
Универзитет у Београду
260
Марија
Радован
Илић
Универзитет у Нишу
Природно-математички факултет
Факултет за специјалну едукацију и
рехабилитацију
Природно-математички факултет
261
Никола
Горан
Илић
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,90
9,02
9,90
46
262
Биљана
Михал
Имро
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,36
263
Душан
Мирко
Исаиловић
Универзитет у Београду
Грађевински факултет
9,22
264
Бојана
Остоја
Јаворић
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,59
265
Душан
Живко
Јазић
Универзитет у Београду
Пољопривредни факултет
9,46
266
Марија
Вукојица
Јаковљевић
Универзитет у Београду
Филозофски факултет
9,61
267
Љубица
Радољуб
Јанић
Универзитет у Нишу
Правни факултет
10,00
268
Анђела
Новица
Јанковић
Универзитет у Крагујевцу
Економски факултет
9,63
269
Божидар
Милорад
Јанковић
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,45
270
Валентина
Љубомир
Јанковић
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,26
271
Вељко
Гордана
Јанковић
Универзитет у Београду
Физички факултет
9,97
272
Јанко
Горан
Јанковић
Универзитет у Нишу
Електронски факултет
10,00
273
Јелена
Сокол
Јанковић
Универзитет у Нишу
Правни факултет
9,55
274
Марија
Првослав
Јанковић
Универзитет у Београду
9,78
275
Марина
Горица
Јанковић
Универзитет у Београду
276
Јована
Роберт
Јановић
Универзитет у Новом Саду
Електротехнички факултет
Факултет за специјалну едукацију и
рехабилитацију
Економски факултет у Суботици
277
Бојана
Мирослав
Јанчић
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
9,41
278
Ана
Новица
Јањушевић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,83
279
Милан
Зорица
Јаћевић
Универзитет у Београду
Филозофски факултет
9,85
280
Катарина
Небојша
Јевремовић
Универзитет у Нишу
Економски факултет
10,00
281
Јелена
Милета
Јевтић
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,11
282
Радојка
Драгутин
Јевтић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,84
283
Жељко
Милорад
Јекић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,63
9,75
9,83
284
Тијана
Милан
Јеленић
Универзитет у Крагујевцу
Економски факултет
8,59
285
Дијана
Драган
Јеленков
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,55
286
Срђан
Либор
Јелинек
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,60
287
Милица
Радивоје
Јемуовић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,55
288
Јована
Миодраг
Јеремић
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,34
289
Јована
Живица
Јованов
Универзитет у Новом Саду
Технолошки факултет
9,53
290
Љиљана
Жарко
Јованов
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,67
47
291
Александра
Драган
Јовановић
Универзитет уметности у Београду
Факултет музичке уметности
9,32
292
Душица
Брано
Јовановић
Универзитет у Београду
Факултет политичких наука
9,53
293
Катарина
Живорад
Јовановић
Универзитет у Београду
8,98
294
Луна
Раде
Јовановић
Универзитет уметности у Београду
295
Љубица
Мирољуб
Јовановић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
Факултет музичке уметности, Факултет ликовних
уметности, Факултет примењених уметности,
Факултет драмских уметности
Филозофски факултет
9,63
9,40
296
Љубо
Јово
Јовановић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,63
297
Марко
Славко
Јовановић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,63
298
Милица
Олга
Јовановић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
8,56
299
Наташа
Милорад
Јовановић
Универзитет у Београду
Филозофски факултет
9,85
300
Никола
Миша
Јовановић
Универзитет у Нишу
Природно-математички факултет
9,75
301
Слађана
Драган
Јовановић
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,53
302
Срђан
Миливој
Јовановић
Универзитет у Београду
Факултет политичких наука
9,48
303
Тијана
Милан
Јовановић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
10,00
304
Тијана
Томица
Јовановић
Универзитет у Београду
Архитектонски факултет
8,53
305
Јесенка
Бранка
Јоветић
Универзитет у Новом Саду
Академија уметности
9,63
306
Ана
Живко
Јовић
Универзитет у Нишу
Машински факултет
9,11
307
Вања
Ненад
Јовић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,52
308
Александар
Милош
Јовичић
Универзитет у Београду
Електротехнички факултет
9,18
309
Александар
Слободан
Јовичић
Универзитет у Београду
Пољопривредни факултет
8,51
310
Марија
Златко
Јовичић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,66
311
Снежана
Милан
Јовичић
Универзитет у Београду
Биолошки факултет
8,61
312
Александра
Радован
Јововић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,44
313
Миливоје
Зоран
Јојић
Универзитет у Београду
Физички факултет
9,39
314
Ивана
Јован
Јоковић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,37
315
Јелена
Драгомир
Јоксимовић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,80
316
Милош
Живорад
Јордански
Универзитет у Београду
Математички факултет
9,82
317
Милош
Гроздан
Јосиповић
Универзитет у Београду
Економски факултет
9,20
318
Нина
Мирољуб
Јосиповић
Универзитет у Крагујевцу
Филолошко-уметнички факултет
9,75
48
319
Марко
Мирослав
Казимировић
Универзитет у Београду
Шумарски факултет
9,32
320
Ана
Жељко
Калаба
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,49
321
Раде
Мирослав
Калаш
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,81
322
Тамара
Мирослав
Калуђерски
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,42
323
Ања
Јелена
Караклајић
Универзитет у Нишу
Факултет уметности
9,37
324
Адела
Иван
Караман
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,63
325
Ивана
Небојша
Карановић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,32
326
Бобан
Срећко
Карапетровић
Универзитет у Београду
Математички факултет
10,00
327
Александар
Нада
Караулић
Универзитет уметности у Београду
Факултет драмских уметности
9,60
328
Анита
Јован
Карловић
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,91
329
Јулиана
Ненад
Катић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,68
330
Александар
Боривој
Киселички
Универзитет у Новом Саду
Технички факултет Михајло Пупин у Зрењанину
9,69
331
Милица
Љубиша
Китановић
Универзитет у Нишу
Природно-математички факултет
9,52
332
Жана
Младен
Клеут
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,61
333
Сања
Здравко
Кљајић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,65
334
Милена
Звездан
Кнежевић
Универзитет у Нишу
Правни факултет
9,33
335
Милица
Дубравка
Кнежевић
Универзитет у Новом Саду
Академија уметности
9,48
336
Нина
Жељко
Кнежевић
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,67
337
Софија
Борислав
Кнежевић
Универзитет у Београду
Пољопривредни факултет
9,67
338
Стефан
Драган
Кнежевић
Универзитет у Београду
Машински факултет
9,68
339
Анико
Јанош
Ковач
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,66
340
Александра
Милорад
Ковачевић
Универзитет уметности у Београду
Факултет ликовних уметности
9,77
341
Ана
Владимир
Ковачевић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,59
342
Јасмина
Небојша
Ковачевић
Универзитет у Београду
Филозофски факултет
9,13
343
Марија
Живан
Ковачевић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,73
344
Предраг
Стеван
Ковачевић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,74
345
Јелена
Милутин
Ковић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,32
346
Александар
Мирослав
Ковјанић
Универзитет у Београду
Географски факултет
9,65
347
Мина
Дмитар
Ковљенић
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,42
348
Нађа
Жива
Козловачки
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,58
49
349
Наташа
Никола
Козомора
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,59
350
Миодраг
Сава
Којић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,67
351
Јелена
Богица
Колар
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,10
352
Марија
Љубомир
Кологнат
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,30
353
Катарина
Драган
Комазец
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,72
354
Александар
Миломир
Комарица
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,53
355
Слађана
Петар
Коматина
Универзитет у Београду
Факултет политичких наука
9,49
356
Немања
Мирко
Кондић
Универзитет у Новом Саду
9,84
357
Марија
Милан
Кончар
Универзитет у Београду
358
Никола
Ненад
Коњик
Универзитет у Београду
Факултет техничких наука
Факултет за специјалну едукацију и
рехабилитацију
Физички факултет
359
Ивана
Предраг
Копривица
Универзитет у Београду
Економски факултет
9,30
360
Марина
Марија
Копуновић
Универзитет у Новом Саду
Педагошки факултет у Сомбору
9,17
361
Милица
Бранко
Кораћ
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,43
362
Ања
Војислав
Костић
Универзитет у Нишу
Економски факултет
9,76
8,65
9,66
363
Дејана
Милан
Костић
Универзитет у Београду
Филозофски факултет
9,82
364
Милош
Стојадин
Костић
Универзитет у Београду
Архитектонски факултет
9,31
365
Стефан
Драгомир
Костић
Универзитет у Београду
Електротехнички факултет
9,67
366
Стефан
Мирољуб
Костић
Универзитет у Београду
Електротехнички факултет
9,18
367
Далибор
Милан
Котаранин
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,78
368
Јелена
Сава
Кошарић
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
9,47
369
Маја
Миле
Крајњановић
Универзитет у Нишу
Економски факултет
9,62
370
Катарина
Мирослав
Креачић
Универзитет у Београду
Саобраћајни факултет
9,70
371
Ђорђе
Раде
Кречар
Универзитет у Крагујевцу
Природно-математички факултет
9,33
372
Јована
Рашко
Кривокућа
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
9,66
373
Богдан
Крмар
Универзитет у Београду
Електротехнички факултет
9,49
Миљка
Крстић
Универзитет уметности у Београду
Факултет музичке уметности
9,61
375
Јелена
Александар
Јован
Ана
Ненад
Крстић
Универзитет у Крагујевцу
Економски факултет
9,50
376
Владан
Мирољуб
Крстић
Универзитет у Нишу
Машински факултет
9,35
377
Марко
Миодраг
Крстић
Универзитет у Нишу
Електронски факултет
9,79
374
50
378
Милица
Љубиша
Крстић
Универзитет у Нишу
Економски факултет
9,92
379
Ирена
Зоран
Кузмановић
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
10,00
380
Нинослав
Живко
Кузмановић
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,66
381
Ана
Миле
Кукић
Универзитет у Београду
Географски факултет
9,51
382
Драгана
Стеван
Кукић
Универзитет у Београду
Економски факултет
9,23
383
Бојана
Стеван
Кукобат
Универзитет у Београду
Факултет политичких наука
9,07
384
Александра
Зоран
Кулић
Универзитет у Новом Саду
9,16
385
Шаролта
Имре
Кулчар
Универзитет у Новом Саду
386
Лука
Станко
Курјачки
Универзитет уметности у Београду
Природно-математички факултет
Учитељски факултет на мађарском наставном
језику у Суботици
Факултет драмских уметности
387
Јелена
Анкица
Лазаревић
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,43
388
Маја
Јова
Лазаревић
Универзитет у Нишу
Природно-математички факултет
9,13
389
Марија
Миљко
Лазаревић
Универзитет у Београду
Пољопривредни факултет
9,66
390
Милица
Мирјана
Лазић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,80
391
Радомир
Миленко
Лазић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,74
392
Сања
Мирослав
Лазић
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,76
393
Стефан
Зоран
Лазић
Универзитет у Београду
Филозофски факултет
9,04
394
Ана
Жељко
Латковић
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,53
395
Ана
Балинт
Лебанов
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,57
396
Милена
Живко
Лекић
Универзитет у Београду
Шумарски факултет
9,48
397
Тијана
Стевица
Лекић
Универзитет у Нишу
Економски факултет
9,62
398
Маида
Хамдија
Лековић
Државни универзитет у Новом Пазару
Департман за биомедицинске науке
9,90
399
Маријана
Зоран
Лепојевић
Универзитет у Крагујевцу
Филолошко-уметнички факултет
9,83
400
Сандра
Милушка
Лепојевић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,62
401
Бојана
Добривоје
Лечић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,70
402
Владислав
Оливера
Лилић
Универзитет у Београду
Факултет политичких наука
9,83
403
Сања
Здравко
Липовчић
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,71
404
Душица
Драго
Лисица
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,60
405
Дарија
Дарко
Лончарић
Универзитет у Београду
Биолошки факултет
9,22
406
Светлана
Милан
Лукач
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,22
9,80
9,53
51
407
Вања
Милена
Лукић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,37
408
Дуња
Зоран
Лукић
Универзитет у Београду
Технолошко-металуршки факултет
9,40
409
Иван
Војица
Лукић
Универзитет у Новом Саду
Технички факултет Михајло Пупин у Зрењанину
9,74
410
Љубица
Војислав
Луковић
Универзитет уметности у Београду
Факултет драмских уметности
9,45
411
Данка
Бранко
Лучић
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
10,00
412
Филип
Бошко
Љубинковић
Универзитет у Београду
Грађевински факултет
9,71
413
Душан
Јово
Љубоја
Универзитет у Београду
Филозофски факултет
9,68
414
Владимир
Бранислав
Маглић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,28
415
Татјана
Младен
Мајкић
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,64
416
Тамаш
Золтан
Мајор
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,60
417
Жофиа
Јожеф
Макра
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
8,69
418
Душица
Мирослав
Максимовић
Универзитет у Београду
Архитектонски факултет
8,69
419
Јелена
Саша
Максимовић
Универзитет у Нишу
Филозофски факултет
9,15
420
Марија
Михаило
Максимовић
Универзитет уметности у Београду
Факултет ликовних уметности
9,79
421
Милош
Хранислав
Максимовић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,63
422
Нада
Миленко
Малешевић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,41
423
Сања
Милош
Маловић
Универзитет у Београду
Филозофски факултет
9,49
424
Александар
Велибор
Маљковић
Универзитет у Новом Саду
Педагошки факултет у Сомбору
9,52
425
Андрија
Зоран
Мамутовић
Универзитет у Нишу
Факултет уметности
9,76
426
Милош
Зорица
Мандић
Универзитет у Београду
Биолошки факултет
9,58
427
Милена
Мирослав
Манић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,34
428
Сања
Живорад
Манојловић
Универзитет у Београду
Географски факултет
9,03
429
Александар
Драгослав
Мања
Универзитет уметности у Београду
Факултет драмских уметности
9,34
430
Неда
Ружа
Маријановић
Универзитет у Новом Саду
Академија уметности
9,85
431
Дара
Братислав
Маринковић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,65
432
Дуња
Иван
Маринковић
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
10,00
433
Милош
Радо
Маринковић
Универзитет у Београду
Пољопривредни факултет
9,05
434
Вељко
Југослав
Мариновић
Универзитет у Београду
Рударско-геолошки факултет
9,39
435
Ивана
Чедомир
Марић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,81
436
Снежана
Миленко
Марић
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
10,00
52
437
Миленко
Илија
Маричић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,76
438
Слободан
Блаженка
Маричић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
8,53
439
Бојана
Гојко
Марјановић
Универзитет у Крагујевцу
Факултет техничких наука у Чачку
8,83
440
Игор
Миодраг
Марјановић
Универзитет у Београду
Филозофски факултет
9,72
441
Јована
Миле
Марјановић
Универзитет у Новом Саду
9,58
442
Милан
Срђан
Марјановић
Универзитет у Крагујевцу
443
Саша
Душан
Марјановић
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
Факултет за машинство и грађевинарство у
Краљеву
Факултет техничких наука
444
Марија
Ласло
Марко
Универзитет у Новом Саду
Технички факултет Михајло Пупин у Зрењанину
9,71
445
Оскар
Владимир
Марко
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,89
446
Андријана
Ђуро
Марковић
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,25
447
Бојана
Љубомир
Марковић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,54
448
Ђорђе
Радосав
Марковић
Универзитет у Београду
Биолошки факултет
9,33
449
Ивана
Дојчило
Марковић
Универзитет у Београду
Електротехнички факултет
9,49
450
Илија
Петар
Марковић
Универзитет у Београду
Правни факултет
8,57
451
Јакша
Владан
Марковић
Универзитет у Београду
9,21
452
Јелена
Драгослав
Марковић
Универзитет у Београду
453
Кристина
Саша
Марковић
Универзитет у Нишу
Економски факултет
Факултет за специјалну едукацију и
рехабилитацију
Факултет спорта и физичког васпитања
454
Маја
Живадин
Марковић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,88
455
Маја
Славко
Марковић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,88
456
Марина
Милан
Марковић
Универзитет у Нишу
Правни факултет
9,76
457
Милица
Тања
Марковић
Универзитет у Београду
Учитељски факултет
8,81
458
Мина
Драган
Марковић
Универзитет у Крагујевцу
Филолошко-уметнички факултет
9,76
459
Невен
Војислав
Марковић
Универзитет у Новом Саду
Технолошки факултет
9,44
460
Невена
Миле
Марковић
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
9,88
461
Невена
Раде
Марковић
Универзитет у Нишу
Грађевинско-архитектонски факултет
9,67
462
Оливера
Слободан
Марковић
Универзитет у Београду
Хемијски факултет
9,19
463
Лука
Златко
Маросиук
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,90
464
Урош
Саша
Мартиновић
Универзитет уметности у Београду
Факултет музичке уметности
9,67
465
Кинга
Золтан
Мартон
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,49
9,17
9,41
9,39
9,92
53
466
Марија
Драго
Марчета
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,96
467
Миодраг
Маринко
Марчић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,32
468
Марко
Милутин
Матијаш
Универзитет у Београду
Економски факултет
9,61
469
Лана
Предраг
Матијевић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,86
470
Игор
Душан
Матић
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
8,85
471
Теодора
Рајко
Матић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,71
472
Марија
Љубиша
Медар
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,46
473
Дарија
Влатко
Медвецки
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,76
474
Тијана
Миодраг
Медиговић
Универзитет уметности у Београду
Факултет драмских уметности
8,77
475
Маријана
Маријан
Менићанин
Универзитет у Новом Саду
Правни факултет
8,89
476
Невена
Љубинко
Менковић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,47
477
Андреа
Ивана
Мерњик
Универзитет у Новом Саду
Академија уметности
9,67
478
Саша
Миодраг
Мештер
Универзитет у Београду
Факултет политичких наука
9,56
479
Даниел
Милан
Мијаиловић
Универзитет у Београду
Технолошко-металуршки факултет
9,92
480
Душан
Родољуб
Мијалковић
Универзитет у Нишу
Електронски факултет
9,68
481
Ана
Мирослав
Мијатовић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,26
482
Светислав
Милан
Мијатовић
Универзитет у Београду
Физички факултет
10,00
483
Катарина
Миодраг
Мијић
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,28
484
Милош
Предраг
Микетић
Универзитет уметности у Београду
Факултет музичке уметности
9,26
485
Милена
Миланче
Миладиновић
Универзитет уметности у Београду
Факултет музичке уметности
9,60
486
Славица
Драган
Миладиновић
Универзитет у Крагујевцу
Факултет инжењерских наука
9,47
487
Ана
Милосав
Милановић
Универзитет уметности у Београду
Факултет музичке уметности
9,58
488
Маја
Љубомир
Милановић
Универзитет у Београду
Филозофски факултет
10,00
489
Драгана
Перо
Милашиновић
Универзитет у Новом Саду
Правни факултет
9,43
490
Андријана
Стојадин
Миленковић
Универзитет у Нишу
Природно-математички факултет
9,26
491
Дуња
Алекса
Миленковић
Универзитет у Београду
Филозофски факултет
9,44
492
Катарина
Иван
Миленковић
Универзитет у Београду
Електротехнички факултет
9,76
493
Марија
Душан
Миленковић
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
9,41
494
Марија
Стојан
Миленковић
Универзитет у Нишу
Економски факултет
9,92
495
Лазар
Зоран
Миливојевић
Универзитет у Београду
Економски факултет
9,77
54
496
Милена
Предраг
Миливојевић
Универзитет уметности у Београду
Факултет ликовних уметности
9,84
497
Милош
Чедомир
Милијашевић
Универзитет у Београду
Машински факултет
8,71
498
Катарина
Зоран
Милић
Универзитет у Крагујевцу
Филолошко-уметнички факултет
9,90
499
Романа
Радослав
Милић
Државни универзитет у Новом Пазару
Департман за филолошке науке
9,61
500
Стевица
Сава
Милићев
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,47
501
Душан
Зоран
Милићевић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,63
502
Зоран
Миле
Милићевић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
10,00
503
Маја
Љубиша
Милићевић
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,46
504
Тијана
Момчило
Милишић
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,50
505
Драгана
Драган
Миловановић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,45
506
Илија
Зоран
Миловановић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,59
507
Ксенија
Видоје
Миловановић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
8,70
508
Тијана
Гојко
Миловановић
Универзитет у Нишу
Економски факултет
9,89
509
Динка
Бранислав
Милованчев
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,98
510
Раде
Миле
Миловић
Универзитет у Новом Саду
Технички факултет Михајло Пупин у Зрењанину
9,74
511
Милица
Раденко
Милојевић
Универзитет у Београду
Архитектонски факултет
9,48
512
Мирослав
Милан
Милојевић
Универзитет у Крагујевцу
Факултет инжењерских наука
9,33
513
Вишња
Милан
Милосављевић
Универзитет у Крагујевцу
Филолошко-уметнички факултет
9,44
514
Душан
Драгиша
Милосављевић
Универзитет у Крагујевцу
Филолошко-уметнички факултет
9,60
515
Јасмина
Драган
Милосављевић
Универзитет у Београду
Географски факултет
9,39
516
Ана
Боривоје
Милошевић
Универзитет у Београду
Економски факултет
9,09
517
Биљана
Градимир
Милошевић
Универзитет у Нишу
Економски факултет
9,59
518
Бојана
Чедомир
Милошевић
Универзитет у Београду
Географски факултет
9,42
519
Ивана
Богомир
Милошевић
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
9,70
520
Јелена
Драган
Милошевић
Универзитет у Београду
Саобраћајни факултет
9,91
521
Милена
Стојан
Милошевић
Универзитет у Нишу
Правни факултет
9,79
522
Наталија
Славко
Милошевић
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,56
523
Станислав
Ранко
Милошевић
Универзитет у Београду
Математички факултет
9,24
524
Јелена
Драган
Милуновић
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
9,71
525
Милорад
Милан
Миљаковић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,77
55
526
Сандра
Зоран
Миљковић
Универзитет у Београду
Шумарски факултет
9,13
527
Милица
Слободан
Минић
Универзитет у Крагујевцу
Филолошко-уметнички факултет
9,61
528
Тамара
Живко
Мирилов
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,58
529
Ивана
Љубинко
Мирковић
Универзитет у Београду
Економски факултет
9,58
530
Вук
Синиша
Мировић
Универзитет у Београду
9,73
531
Александра
Славољуб
Митић
Универзитет у Београду
532
Ивана
Драган
Митић
Универзитет у Београду
Електротехнички факултет
Факултет за специјалну едукацију и
рехабилитацију
Електротехнички факултет
533
Јелисавета
Јелена
Митић
Универзитет у Нишу
Факултет уметности
9,38
534
Јована
Новица
Митић
Универзитет у Нишу
Економски факултет
9,65
535
Михаило
Петар
Митковић
Универзитет у Нишу
Грађевинско-архитектонски факултет
9,81
536
Маринела
Иван
Митровић
Универзитет у Београду
Правни факултет
8,79
537
Милош
Влада
Митровић
Универзитет у Београду
Факултет безбедности
9,86
538
Тања
Цвјетко
Митровић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,47
539
Ненад
Драган
Мићић
Универзитет у Београду
Пољопривредни факултет
9,86
540
Вељко
Влатко
Михаиловић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,46
541
Вук
Звонко
Михајловић
Универзитет у Београду
Технички факултет у Бору
9,29
542
Јелена
Божидар
Михајловић
Универзитет у Нишу
Економски факултет
9,62
543
Маша
Божидар
Мишковић
Универзитет у Београду
Правни факултет
10,00
544
Николина
Бранимир
Мишчевић
Универзитет у Новом Саду
Правни факултет
9,42
545
Катарина
Горан
Младеновић
Универзитет у Крагујевцу
Природно-математички факултет
9,07
546
Стефан
Драган
Младеновић
Универзитет у Нишу
Правни факултет
9,48
547
Јована
Драган
Мојсовић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,92
548
Тамара
Борис
Момиров
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,41
549
Милан
Саша
Момчиловић
Универзитет у Нишу
Правни факултет
9,76
550
Веселин
Зоран
Мрвић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,98
551
Ирма
Сеад
Муратовић
Државни универзитет у Новом Пазару
Департман за филолошке науке
9,57
552
Катарина
Благоје
Недељковић
Универзитет у Крагујевцу
Филолошко-уметнички факултет
9,00
553
Наташа
Влада
Недељковић
Универзитет у Београду
Пољопривредни факултет
8,76
554
Владислав
Мијушко
Недић
Универзитет у Београду
Филозофски факултет
9,12
9,32
9,58
56
555
Невена
Драган
Нешковић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,91
556
Никола
Петар
Нешковић
Универзитет у Београду
Машински факултет
9,28
557
Александар
Бобан
Николић
Универзитет у Нишу
Грађевинско-архитектонски факултет
9,65
558
Биљана
Радивоје
Николић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
8,80
559
Милан
Градимир
Николић
Универзитет у Нишу
Грађевинско-архитектонски факултет
9,78
560
Милица
Горан
Николић
Универзитет у Нишу
9,69
561
Милош
Вукашин
Николић
Универзитет у Крагујевцу
562
Ненад
Петар
Николић
Универзитет у Београду
Природно-математички факултет
Факултет за машинство и грађевинарство у
Краљеву
Технички факултет у Бору
563
Радмила
Рајко
Николић
Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
9,60
564
Снежана
Славољуб
Николић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,39
565
Ана
Душко
Нинковић
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,72
566
Тијана
Дејан
Новак
Универзитет у Београду
Економски факултет
8,85
567
Јелена
Славољуб
Новаковић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,67
568
Катарина
Момчило
Новаковић
Универзитет у Нишу
Факултет уметности
9,59
569
Милан
Миодраг
Новаковић
Универзитет у Новом Саду
Академија уметности
9,57
570
Слађана
Новаковић
Универзитет у Крагујевцу
Економски факултет
9,56
571
Александар
Новицки
Универзитет уметности у Београду
Факултет музичке уметности
8,60
572
Сара
Видојко
Анатолиј
Дмитриевич
Горан
Новичић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
8,99
573
Маја
Зоран
Новковић
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,48
574
Обренија
Милован
Новковић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,77
575
Растко
Ранка
Ножинић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,58
576
Драгана
Јован
Нојковић
Универзитет у Београду
Саобраћајни факултет
9,96
577
Елзана
Фикрет
Нурковић
Универзитет у Новом Саду
Академија уметности
9,86
578
Александра
Зоран
Обрадовић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,86
579
Бојана
Радоје
Обрадовић
Универзитет у Београду
Економски факултет
9,03
580
Јасмина
Војислав
Обрадовић
Универзитет у Нишу
Факултет уметности
9,28
581
Јелена
Зоран
Обрадовић
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,28
582
Марко
Здравко
Обренић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,70
583
Михаило
Милан
Обреновић
Универзитет у Крагујевцу
Природно-математички факултет
9,92
9,77
9,74
57
584
Јована
Јованка
Оташевић
Универзитет у Крагујевцу
Економски факултет
9,31
585
Филип
Бранко
Отовић Вишњић
Универзитет у Београду
Факултет политичких наука
9,82
586
Вања
Радослав
Павковић
Универзитет у Нишу
Филозофски факултет
9,07
587
Богдан
Војин
Павловић
Универзитет уметности у Београду
Факултет ликовних уметности
9,28
588
Дуња
Зоран
Павловић
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
9,33
589
Дуња
Татјана
Павловић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,70
590
Јасмин
Душан
Павловић
Универзитет у Новом Саду
Технички факултет Михајло Пупин у Зрењанину
9,76
591
Марко
Горан
Павловић
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,66
592
Стојанка
Миле
Павловић
Универзитет у Београду
Биолошки факултет
9,30
593
Теодора
Миле
Павловић
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,14
594
Ивана
Слободан
Пајчин
Универзитет у Новом Саду
9,94
595
Тијана
Радован
Пајчин
Универзитет у Београду
596
Тамара
Лаза
Паланачки
Универзитет у Новом Саду
Технолошки факултет
Факултет за специјалну едукацију и
рехабилитацију
Природно-математички факултет
597
Невена
Драган
Панић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,47
598
Бранислав
Милан
Пантић
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
9,33
599
Наташа
Ирена
Паунић
Универзитет у Београду
Факултет политичких наука
9,76
600
Стефан
Горан
Пауновић
Универзитет у Београду
Географски факултет
9,41
601
Маријана
Биљана
Педовић
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,52
602
Александра
Завиша
Пејић
Универзитет у Новом Саду
Академија уметности
9,63
603
Војислав
Милан
Пејић
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,44
604
Сања
Горан
Пејић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,35
605
Никола
Радован
Пековић
Универзитет у Нишу
Факултет уметности
9,50
9,16
9,21
606
Сања
Јелена
Пережа
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,71
607
Владан
Бошко
Перић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,14
608
Стефан
Живорад
Перић
Универзитет у Крагујевцу
Економски факултет
9,25
609
Јелена
Јован
Петковић
Универзитет у Београду
Биолошки факултет
9,00
610
Љубица
Јован
Петковић
Универзитет уметности у Београду
Факултет ликовних уметности
9,60
611
Младен
Јосип
Петреш
Универзитет у Новом Саду
Пољопривредни факултет
9,29
612
Марија
Милена
Петрић
Универзитет у Београду
Биолошки факултет
9,80
58
613
Александар
Бојан
Петровић
Универзитет у Нишу
Филозофски факултет
9,50
614
Горан
Радослав
Петровић
Универзитет у Београду
Машински факултет
9,91
615
Душан
Бранислав
Петровић
Универзитет у Нишу
Електронски факултет
9,80
616
Душан
Драгољуб
Петровић
Универзитет у Београду
Хемијски факултет
9,24
617
Марија
Братислав
Петровић
Универзитет у Нишу
Економски факултет
9,38
618
Петар
Глигорије
Петровић
Универзитет у Београду
Пољопривредни факултет
9,56
619
Сања
Небојша
Петровић
Универзитет у Крагујевцу
Филолошко-уметнички факултет
9,61
620
Сања
Срећко
Петровић
Универзитет уметности у Београду
Факултет ликовних уметности
9,63
621
Снежана
Михаило
Петровић
Универзитет у Београду
Рударско-геолошки факултет
9,42
622
Софија
Горан
Петровић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,64
623
Срђан
Ранисав
Петровић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,97
624
Стефан
Мирољуб
Петровић
Универзитет у Нишу
Економски факултет
9,65
625
Емилија
Зоран
Петронијевић
Универзитет у Београду
Електротехнички факултет
10,00
626
Јелена
Зоран
Пешић
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,72
627
Јована
Драган
Пешић
Универзитет у Крагујевцу
Филолошко-уметнички факултет
9,14
628
Марија
Миленко
Пешић
Универзитет у Нишу
Економски факултет
9,92
629
Марија
Никола
Пешић
Универзитет у Нишу
Правни факултет
9,36
630
Милан
Љупче
Пешић
Универзитет у Београду
Пољопривредни факултет
9,12
631
Стефан
Слађан
Пешић
Универзитет у Нишу
Грађевинско-архитектонски факултет
9,52
632
Диандра
Ђорђе
Пинтаћ
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,82
633
Милица
Милан
Пожар
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
9,17
634
Ивона
Жељко
Поздер
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,44
635
Бојана
Рајко
Поледица
Универзитет у Београду
Географски факултет
9,57
636
Мила
Никола
Полић
Универзитет у Нишу
Факултет уметности
9,95
637
Игор
Марјан
Понти
Универзитет у Новом Саду
Технички факултет Михајло Пупин у Зрењанину
9,40
638
Кристина
Зоран
Попадић
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,58
639
Ненад
Славомир
Попов
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,35
640
Ана
Ирена
Поповић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,49
641
Владимир
Момчило
Поповић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,86
642
Даниела
Зоран
Поповић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,44
59
643
Лара
Небојша
Поповић
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
9,30
644
Миљана
Никола
Поповић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,23
645
Млађана
Душан
Поповић
Универзитет у Новом Саду
Академија уметности
9,20
646
Катарина
Радомир
Првуловић
Универзитет у Београду
Економски факултет
9,90
647
Инес
Дражен
Пријић
Универзитет у Нишу
Економски факултет
10,00
648
Игор
Пајо
Прлина
Универзитет у Београду
Физички факултет
10,00
649
Дина
Дарко
Прокић
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,62
650
Иван
Синиша
Прокић
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,73
651
Теа
Витомир
Прокић
Универзитет у Београду
Електротехнички факултет
9,42
652
Сања
Бране
Пузовић
Универзитет у Крагујевцу
Факултет техничких наука у Чачку
9,67
653
Сања
Ненад
Пузовић
Универзитет у Београду
Саобраћајни факултет
9,91
654
Обрадин
Мирко
Пуртић
Универзитет у Београду
Шумарски факултет
8,74
655
Мирослава
Никола
Пушин
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,23
656
Весна
Владимир
Рабузин
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,78
657
Љубомир
Витомир
Радаковић
Универзитет у Београду
Електротехнички факултет
9,50
658
Марко
Мирослав
Радаковић
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,97
659
Мирјана
Милан
Радаковић
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,44
660
Александра
Милорад
Радановић
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,92
661
Лазар
Горан
Раденковић
Универзитет у Нишу
Природно-математички факултет
9,69
662
Милена
Бранко
Раденковић
Универзитет у Нишу
Природно-математички факултет
9,56
663
Тијана
Милан
Раденковић
Универзитет уметности у Београду
Факултет ликовних уметности
9,65
664
Дуња
Горан
Радивојевић
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
10,00
665
Милан
Душан
Радић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,65
666
Маријана
Богдан
Радмиловић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,63
667
Ана
Пера
Радовановић
Универзитет у Београду
Електротехнички факултет
9,74
668
Весна
Бранко
Радовановић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,29
669
Јелена
Владимир
Радовановић
Универзитет у Београду
Географски факултет
9,39
670
Јована
Милан
Радовановић
Универзитет уметности у Београду
Факултет драмских уметности
9,69
671
Маја
Радован
Радовановић
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,28
672
Милица
Томислав
Радовановић
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
9,72
60
673
Милкица
Мирослав
Радовановић
Универзитет у Нишу
Факултет уметности
10,00
674
Невена
Владица
Радовановић
Универзитет у Новом Саду
Академија уметности
9,63
675
Саша
Радован
Радовановић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,35
676
Милица
Драго
Радовић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,85
677
Соња
Милан
Радовић
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,59
678
Љиљана
Милија
Радоњић
Универзитет у Крагујевцу
Економски факултет
9,78
679
Марија
Миливоје
Радоњић
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,66
680
Сања
Гојко
Радуловић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,00
681
Гордана
Гојко
Рађевић
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,44
682
Јована
Момчило
Рајић
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,48
683
Лара
Драган
Рајковић
Универзитет уметности у Београду
Факултет ликовних уметности
9,82
684
Катарина
Милутин
Ракић
Универзитет у Крагујевцу
Економски факултет
9,38
685
Милан
Боривоје
Ракић
Универзитет у Нишу
Електронски факултет
9,20
686
Милош
Војислав
Ракић
Универзитет уметности у Београду
Факултет музичке уметности
9,00
687
Маријана
Горан
Раковић
Универзитет у Крагујевцу
Филолошко-уметнички факултет
9,46
688
Александра
Радомир
Ракоњац
Универзитет у Крагујевцу
Филолошко-уметнички факултет
9,76
689
Роберт
Мирослав
Рамач
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,88
690
Јелена
Слободан
Ранђеловић
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
9,41
691
Милош
Иван
Ранђеловић
Универзитет у Нишу
Грађевинско-архитектонски факултет
9,44
692
Миљана
Зоран
Ранђеловић
Универзитет у Новом Саду
Академија уметности
9,66
693
Бранислава
Горан
Ранковић
Универзитет у Београду
Биолошки факултет
9,31
694
Јасна
Мирослав
Ранковић
Универзитет у Београду
Економски факултет
9,45
695
Тамара
Бојан
Ранковић
Универзитет у Крагујевцу
Правни факултет
9,73
696
Давор
Томислав
Рапић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,92
697
Марија
Слободан
Ратковић
Универзитет у Београду
9,51
698
Милица
Славко
Ратковић
Универзитет у Београду
699
Ирена
Љуан
Раца
Универзитет у Нишу
Филозофски факултет
Факултет за специјалну едукацију и
рехабилитацију
Природно-математички факултет
10,00
700
Јелена
Милан
Рашета
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,58
701
Срђана
Ивица
Рашковић
Универзитет у Нишу
Економски факултет
9,92
9,54
61
702
Вуле
Лука
Рељић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,58
703
Илија
Горан
Рилаковић
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,03
704
Душан
Божидар
Ристић
Универзитет у Београду
Географски факултет
9,70
705
Иван
Предраг
Ристић
Универзитет у Београду
Факултет политичких наука
9,12
706
Јелена
Станиша
Ристић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,12
707
Наташа
Горан
Ристић
Универзитет у Београду
Економски факултет
8,80
708
Данило
Драги
Ристовски
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
8,97
709
Јасмина
Верољуб
Русован
Универзитет у Новом Саду
Технички факултет Михајло Пупин у Зрењанину
9,33
710
Филип
Ђура
Сабо
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,47
711
Весна
Момчило
Савановић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,62
712
Јелена
Синиша
Савановић
Универзитет у Београду
Факултет политичких наука
9,61
713
Весна
Петар
Савић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,11
714
Ђорђе
Владимир
Савић
Универзитет у Београду
Математички факултет
9,65
715
Јелена
Драган
Савић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,52
716
Јована
Миливоје
Савић
Универзитет у Нишу
Факултет уметности
9,29
717
Милица
Бранислав
Савић
Универзитет у Београду
Филозофски факултет
9,00
718
Снежана
Светлана
Савкић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,74
719
Владимир
Звонимир
Сакач
Универзитет у Новом Саду
9,65
720
Татјана
Звонимир
Саламон
Универзитет у Новом Саду
721
Ана
Саша
Салевић
Универзитет у Београду
Факултет техничких наука
Асоцијација центара за интердисциплинарне и
мултидисциплинарне студије и истраживања АЦИМСИ
Пољопривредни факултет
722
Дебора
Геза
Санто
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,62
723
Александра
Миломир
Сарић
Универзитет у Београду
Економски факултет
9,58
724
Оља
Никола
Сарић
Универзитет у Београду
Учитељски факултет
9,60
725
Александар
Мирољуб
Секулић
Универзитет у Београду
Грађевински факултет
9,47
726
Маша
Александар
Сеничић
Универзитет уметности у Београду
Факултет драмских уметности
9,55
727
Сатја
Горан
Сивчев
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,91
728
Наташа
Драган
Симанић
Универзитет у Београду
Факултет политичких наука
9,40
729
Милош
Алексије
Симеуновић
Универзитет у Београду
Машински факултет
9,93
9,06
9,73
62
730
Драгана
Александар
Симић
Универзитет у Београду
Факултет политичких наука
9,47
731
Јелена
Милорад
Симић
Универзитет у Београду
Филозофски факултет
9,77
732
Никола
Бојан
Симић
Универзитет у Нишу
Електронски факултет
10,00
733
Оливера
Обрад
Симић
Универзитет уметности у Београду
Факултет ликовних уметности
9,71
734
Тања
Рајко
Симић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,58
735
Данка
Станимир
Симовић
Универзитет у Београду
Економски факултет
9,73
736
Марија
Бојан
Универзитет у Београду
Биолошки факултет
9,27
737
Фиона
Славица
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
9,50
738
Маријана
Иван
Синадиновић
СинђелићСтефановић
Ситар
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,47
739
Александра
Горан
Скробоња
Универзитет у Београду
Хемијски факултет
8,90
740
Милена
Небојша
Смиљанић
Универзитет у Београду
Машински факултет
9,90
741
Светлана
Војислав
Смиљанић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
8,96
742
Милица
Милош
Соврлић
Универзитет у Крагујевцу
Правни факултет
9,76
743
Ана
Роберт
Солар
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,78
744
Драгана
Драгослав
Солдат
Универзитет у Новом Саду
Академија уметности
9,40
745
Кристина
Марин
Соса
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,69
746
Јелена
Миленко
Спасић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,39
747
Наташа
Аца
Спасић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,30
748
Николина
Звонко
Спасић
Универзитет у Новом Саду
Академија уметности
9,36
749
Филип
Љубан
Спасојевић
Универзитет у Београду
Технолошко-металуршки факултет
9,88
750
Стефан
Дејан
Сретеновић
Универзитет у Крагујевцу
Економски факултет
9,59
751
Милан
Градимир
Срећковић
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
9,44
752
Срђан
Саша
Ставрић
Универзитет у Београду
Физички факултет
9,92
753
Ивана
Александар
Стајковић
Универзитет у Нишу
Правни факултет
9,33
754
Драгана
Горан
Стаменковић
Универзитет у Новом Саду
Правни факултет
9,74
755
Настасја
Горан
Стаменковић
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,70
756
Наталија
Милорад
Станимировић
Универзитет уметности у Београду
Факултет музичке уметности
9,87
757
Милена
Бранислав
Станисављевић
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
9,82
758
Јелена
Милун
Станић
Универзитет у Београду
Филозофски факултет
9,18
63
759
Стефан
Небојша
Станков
Универзитет у Београду
Географски факултет
9,67
760
Душан
Властимир
Станковић
Универзитет у Новом Саду
9,51
761
Маја
Радмила
Станковић
Универзитет у Београду
762
Марија
Слободан
Станковић
Универзитет у Нишу
Факултет техничких наука
Факултет за специјалну едукацију и
рехабилитацију
Учитељски факултет
763
Маша
Александар
Станковић
Универзитет у Београду
Економски факултет
9,09
764
Милена
Милован
Станковић
Универзитет у Нишу
Филозофски факултет
9,77
765
Милица
Благоје
Станковић
Универзитет у Нишу
Правни факултет
10,00
766
Петар
Небојша
Станковић
Универзитет у Крагујевцу
Економски факултет
9,50
767
Александар
Синиша
Станојевић
Универзитет у Београду
Пољопривредни факултет
9,59
768
Ана
Драган
Станојевић
Универзитет у Београду
Факултет за физичку хемију
9,97
769
Јелена
Оливер
Станојевић
Универзитет у Београду
Електротехнички факултет
9,63
770
Мина
Маријан
Станојков
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
9,61
771
Неда
Јован
Станојловић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,20
772
Јелена
Светислав
Стевановић
Универзитет у Београду
Биолошки факултет
9,36
773
Марина
Радојле
Стевановић
Универзитет у Крагујевцу
Факултет техничких наука у Чачку
8,73
774
Марко
Зоран
Стевановић
Универзитет у Београду
Машински факултет
9,38
775
Милица
Славољуб
Стевановић
Универзитет у Београду
Пољопривредни факултет
9,78
776
Наташа
Петар
Стевановић
Универзитет у Београду
Филозофски факултет
9,61
777
Нина
Веселко
Стевелић
Универзитет у Београду
Факултет политичких наука
9,45
778
Марија
Драгица
Степановић
Универзитет у Нишу
Филозофски факултет
9,60
779
Милица
Велимир
Стефановић
Универзитет у Нишу
Машински факултет
9,76
780
Давор
Милица
Стипић
Универзитет у Београду
Филозофски факултет
9,52
781
Александра
Виктор
Стоиљковић
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,25
782
Ана
Драган
Стојановић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,33
783
Марија
Слађан
Стојановић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,33
784
Милена
Млађан
Стојановић
Универзитет у Нишу
Правни факултет
9,76
785
Милија
Богољуб
Стојановић
Универзитет у Београду
Рударско-геолошки факултет
9,77
786
Милош
Драган
Стојановић
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,61
787
Слађана
Миодраг
Стојановић
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,07
9,07
8,87
64
788
Тијана
Перо
Стојанчевић
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
10,00
789
Ана
Станиша
Стојанчов
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
8,90
790
Јелена
Милорад
Стојилковић
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,90
791
Марко
Милен
Стојиљковић
Универзитет у Крагујевцу
Филолошко-уметнички факултет
9,48
792
Дамјан
Александар
Стојић
Универзитет у Београду
Физички факултет
8,93
793
Немања
Слободанка
Стојић
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,47
794
Сузана
Горан
Стојићевић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,25
795
Ивана
Перица
Стојков
Универзитет у Београду
Учитељски факултет у Ужицу
9,25
796
Милена
Бранислава
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,71
797
Анђела
Ивана
Универзитет уметности у Београду
Факултет музичке уметности
9,57
798
Милица
Тројанка
Стојковић
Стојовић
Добричанин
Стојчев
Универзитет уметности у Београду
Факултет музичке уметности
8,73
799
Александар
Лазар
Стојшић
Универзитет у Новом Саду
Правни факултет
8,91
800
Бојана
Гордана
Стошић
Универзитет у Нишу
Економски факултет
9,73
801
Јелена
Живко
Стошић
Универзитет у Нишу
Филозофски факултет
9,20
802
Мирјана
Радослав
Стошић
Универзитет у Нишу
Економски факултет
9,27
803
Мања
Милорад
Стругар
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,83
804
Светлана
Милун
Стругаревић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,69
805
Светлана
Јовиша
Суботић
Универзитет у Београду
Пољопривредни факултет
9,53
806
Моника
Јанош
Такач
Универзитет у Новом Саду
Академија уметности
9,39
807
Валентина
Перица
Талијан
Универзитет у Новом Саду
Академија уметности
9,41
808
Дарко
Бранислав
Тамбурић
Универзитет у Београду
Електротехнички факултет
9,18
809
Татјана
Радивоје
Танасковић
Универзитет у Крагујевцу
Филолошко-уметнички факултет
9,58
810
Ана
Милан
Тасић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,86
811
Марија
Славиша
Тасић
Универзитет у Нишу
Факултет уметности
9,40
812
Милена
Владимир
Тасков
Универзитет у Београду
Факултет политичких наука
9,71
813
Горана
Симо
Тегелтија
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,31
814
Иван
Милун
Терзић
Универзитет у Београду
Технолошко-металуршки факултет
10,00
815
Татјана
Сретен
Тешић
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,72
816
Лука
Александра
Тилингер
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
9,85
65
817
Маја
Златомир
Тодић
Универзитет у Приштини
Факултет уметности
9,10
818
Наташа
Милан
Тодоровић
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,88
819
Невена
Драган
Тодоровић
Универзитет у Београду
Електротехнички факултет
9,53
820
Слободанка
Никола
Тодоровић
Универзитет у Новом Саду
Медицински факултет
8,80
821
Љиљана
Вера
Тојагић
Универзитет у Београду
Факултет политичких наука
9,63
822
Марина
Бранислав
Томаш
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,48
823
Драгана
Жарко
Томин
Универзитет у Новом Саду
Технички факултет Михајло Пупин у Зрењанину
9,50
824
Тамара
Александар
Томин
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,88
825
Милош
Раденко
Томић
Универзитет у Београду
Факултет политичких наука
9,87
826
Невена
Момир
Томић
Универзитет у Нишу
Машински факултет
9,18
827
Јована
Душан
Топалић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,73
828
Бојан
Стеван
Топалов
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,19
829
Бранко
Радош
Топаловић
Универзитет уметности у Београду
Факултет драмских уметности
9,58
830
Владимир
Јанко
Топић
Универзитет у Београду
Електротехнички факултет
9,57
831
Јадранка
Алберт
Тот
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,79
832
Кристина
Алберт
Тот
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,71
833
Христина
Мирослав
Тошић
Универзитет у Београду
Архитектонски факултет
8,56
834
Никола
Момчило
Траживук
Универзитет у Београду
Факултет политичких наука
9,34
835
Перица
Станко
Трајков
Универзитет у Београду
Математички факултет
10,00
836
Марија
Лазар
Трајковић
Универзитет у Београду
Електротехнички факултет
9,82
837
Милица
Мирослав
Трајковић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,67
838
Маја
Милорад
Трескавица
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,88
839
Невена
Александар
Тривић
Универзитет уметности у Београду
Факултет музичке уметности
9,36
840
Ненад
Трипковић
Универзитет у Новом Саду
Технолошки факултет
10,00
Теодора
Трифунов
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
10,00
842
Ђорђије
НајданТеодор
Братислав
Томислав
Трифуновић
Универзитет у Крагујевцу
Факултет инжењерских наука
9,87
843
Ђорђе
Петар
Тришовић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,61
844
Ајла
Фехрудин
Тртовац
Државни универзитет у Новом Пазару
Департман за филолошке науке
9,75
845
Јован
Раде
Турањанин
Универзитет у Нишу
Електронски факултет
9,69
841
66
846
Соња
Јан
Турчан
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,77
847
Александра
Драган
Туфегџић
Универзитет у Београду
Факултет безбедности
9,81
848
Мића
Тихомир
Ћетковић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
9,62
849
Тамара
Радомир
Ћешић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,44
850
Ведрана
Мирослав
Ћирић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,15
851
Дуња
Предраг
Ћирић
Универзитет у Нишу
Факултет уметности
9,48
852
Наталија
Драгица
Ћирковић
Универзитет у Нишу
Природно-математички факултет
8,67
853
Данка
Зоран
Ћоровић
Универзитет у Београду
Технолошко-металуршки факултет
9,61
854
Маја
Стипо
Ћосић
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,50
855
Вук
Петар
Ћук
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
9,53
856
Милица
Зорица
Ћућуз
Универзитет у Новом Саду
Технолошки факултет
9,62
857
Драгана
Никола
Убипарип
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,19
858
Милош
Душан
Убовић
Универзитет у Београду
Факултет спорта и физичког васпитања
9,48
859
Снежана
Славиша
Угринов
Универзитет у Београду
Економски факултет
10,00
860
Ива
Јован
Узелац
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,92
861
Маријана
Миленко
Урошевић
Универзитет у Београду
Економски факултет
9,07
862
Хариса
Нермин
Феризовић
Државни универзитет у Новом Пазару
Департман за биомедицинске науке
9,40
863
Владимир
Зоран
Филиповић
Универзитет у Нишу
Економски факултет
9,81
864
Јован
Павле
Фодор
Универзитет у Београду
Грађевински факултет
9,53
865
Милица
Петар
Хајдер
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,56
866
Јована
Борислава
Хајдук
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,38
867
Тамара
Александар
Хаџи-Ђорђевић
Универзитет уметности у Београду
Факултет музичке уметности
9,80
868
Валентина
Владимир
Хућка
Универзитет у Београду
Економски факултет
9,15
869
Наталија
Славољуб
Цакић
Универзитет у Нишу
Правни факултет
9,58
870
Теодора
Татјана
Царевић
Универзитет у Новом Саду
Пољопривредни факултет
9,74
871
Владимир
Веселин
Цветиновић
Универзитет у Београду
Саобраћајни факултет
9,66
872
Александра
Радмило
Цветковић
Универзитет у Нишу
Филозофски факултет
9,60
873
Тијана
Бранко
Цветковић
Универзитет у Београду
Факултет безбедности
8,67
874
Снежана
Предраг
Цвијановић
Универзитет уметности у Београду
Факултет музичке уметности
9,67
875
Даница
Борис
Цвитковац
Универзитет у Београду
Географски факултет
9,42
67
876
Јелена
Миленко
Цвркотић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
9,81
877
Данило
Зоран
Церовић
Универзитет у Београду
Електротехнички факултет
9,56
878
Стефан
Зоран
Церовић
Универзитет у Београду
Електротехнички факултет
9,36
879
Јелена
Марко
Цигић
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
9,51
880
Ангела
Антал
Цини
Универзитет у Новом Саду
Технички факултет Михајло Пупин у Зрењанину
8,73
881
Александра
Лазар
Цолић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,98
882
Николина
Јовица
Црнобрња
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
9,56
883
Дуња
Владимир
Црњански
Универзитет у Новом Саду
Академија уметности
9,69
884
Ивана
Драган
Цуцић
Универзитет у Новом Саду
Правни факултет
9,37
885
Натасја
Бранко
Чичић
Универзитет у Београду
Филозофски факултет
9,21
886
Ана
Милорад
Чукић
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,60
887
Филип
Миладин
Чукљевић
Универзитет у Београду
Филозофски факултет
9,97
888
Тијана
Зоран
Чупић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,26
889
Наташа
Ђуро
Џалета
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,75
890
Душан
Живорад
Џамић
Универзитет у Београду
Математички факултет
9,36
891
Сузана
Зоран
Џелатовић
Универзитет уметности у Београду
Факултет ликовних уметности
9,53
892
Николина
Млађан
Шакота
Универзитет у Нишу
Економски факултет
9,27
893
Кристина
Дамир
Шарчевић
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,66
894
Иван
Зоран
Шашић
Универзитет у Београду
Економски факултет
8,66
895
Данијел
Вучко
Шебек
Универзитет у Крагујевцу
Филолошко-уметнички факултет
8,64
896
Магдалена
Златко
Шепек
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9,61
897
Миодраг
Љубица
Шешлија
Универзитет у Новом Саду
Технички факултет Михајло Пупин у Зрењанину
9,55
898
Марија
Саво
Шљиванчанин
Универзитет у Београду
Правни факултет
9,36
899
Невенка
Гојко
Шмитран
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
9,20
900
Марко
Дражан
Шолић
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9,97
901
Ана
Дарко
Шулкић
Универзитет у Београду
Архитектонски факултет
8,72
68
II Листа кандидата који не испуњавају један или више услова конкурса и (или) имају непотпуну документацију
А) Кандидати са основних академских студија
РБ
ИМЕ
1
Маријана
ИМЕ
РОДИТЕЉА
Радосав
2
Ивана
3
УСЛОВ/
ДОКУМЕНТАЦИЈА
6В
ПРЕЗИМЕ
УНИВЕРЗИТЕТ
ФАКУЛТЕТ
Алексић
Универзитет у Београду
Марко
Андрејић
Оснивач Република Србија
Христина
Зоран
Антић
Универзитет уметности у Београду
Филолошки факултет
Висока текстилна струковна школа за дизајн,
технологију и менаџмент
Факултет музичке уметности
4
Слободан
Жарко
Барачки
Универзитет у Новом Саду
Пољопривредни факултет
9В, 6
5
Јелена
Јован
Бастајић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
12
6
Милош
Драшко
Браловић
Универзитет уметности у Београду
Факултет музичке уметности
20
7
Марко
Миодраг
Будиша
Универзитет у Београду
9Б
8
Андреа
Миодраг
Васиљевић
Оснивач Република Србија
9
Драгана
Игор
Вићентијевић
Универзитет уметности у Београду
Електротехнички факултет
Висока грађевинско-геодетска школа струковних
студија
Факултет примењених уметности
10
Вања
Славко
Вукша
Универзитет у Београду
Медицински факултет
9Б
11
Неда
Ненад
Домановић
Универзитет у Нишу
Факултет заштите на раду
9Д, 20
12
Ана
Живота
Ђорђевић
Универзитет уметности у Београду
Факултет музичке уметности
20
13
Мирјана
Сава
Живанов
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
5Б, 6В
14
Ема
Ненад
Живковић
Универзитет у Нишу
Филозофски факултет
20
15
Јелена
Дејан
Зурковић
Универзитет у Београду
Фармацеутски факултет
6
16
Валентина
Милан
Илић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
9В
17
Ирена
Миливоје
Илић
Универзитет у Крагујевцу
Факултет медицинских наука
4Б
18
Марија
Милош
Јаковљевић
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
21
19
Никола
Драган
Јанковић
Универзитет уметности у Београду
Факултет драмских уметности
22
20
Наталија
Горан
Јаношевић
Универзитет у Нишу
Грађевинско-архитектонски факултет
9Д, 9Г
21
Ивана
Милован
Јањовић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
1
22
Иван
Бранислав
Јарић
Универзитет уметности у Београду
5
23
Марија
Срђан
Јовановић
Оснивач Република Србија
Факултет музичке уметности
Висока медицинска школа струковних студија у
Ћуприји
13
18
13
21
13
69
24
Видак
Дејан
Кажић
Универзитет у Београду
Електротехнички факултет
9Б, 9В
25
Милица
Златко
Кенић
Универзитет у Крагујевцу
Факултет медицинских наука
6В, 7, 9Г
26
Јелена
Жељко
Ковачевић
Универзитет у Новом Саду
6В
27
Сузана
Миомир
Крстовић
Оснивач Република Србија
28
Драгана
Душан
Кртинић
Оснивач Република Србија
29
Мирјана
Милорад
Марјановић
Универзитет уметности у Београду
Економски факултет у Суботици
Висока медицинска школа струковних студија у
Ћуприји
Висока школа струковних студија
Београдска политехника
Факултет музичке уметности
30
Иван
Драган
Марковић
Универзитет у Новом Саду
Академија уметности
4Б, 5Б
31
Милица
Милан
Милошевић
Универзитет у Крагујевцу
Економски факултет
20
32
Јована
Зоран
Мирковић
Универзитет у Крагујевцу
Економски факултет
9В
33
Јелена
Срђан
Митровић
Универзитет у Нишу
Технолошки факултет у Лесковцу
12
34
Милица
Слободан
Николић
Универзитет у Новом Саду
Педагошки факултет у Сомбору
3В
35
Данијела
Радован
Новаковић
Универзитет у Београду
Фармацеутски факултет
9В
36
Милош
Ратко
Пановић
Универзитет уметности у Београду
Факултет ликовних уметности
9
37
Љубица
Љубисав
Перишић
Универзитет у Београду
Архитектонски факултет
6В
38
Светлана
Зоран
Петровић
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
9В
39
Милош
Спасоје
Радојевић
Правни факултет
5Б
40
Наталија
Благоје
Радојевић
Департман за уметност
6В
41
Милован
Славољуб
Савић
Универзитет у Крагујевцу
Државни универзитет у Новом
Пазару
Универзитет у Београду
6В
42
Алија
Усо
Салкунић
Оснивач Република Србија
43
Бајро
Усо
Салкунић
Оснивач Република Србија
44
Болдижар
Геза
Санто
Оснивач Република Србија
Факултет организационих наука
Висока технолошка школа струковних студија у
Шапцу
Висока технолошка школа струковних студија у
Шапцу
Висока техничка школа струковних студија у
Зрењанину
45
Јожеф
Арпад
(József
Árpád)
Јожеф
Секе
(Szöke)
Оснивач Република Србија
46
Андреа
Радиша
Сеочанац
Оснивач Република Србија
47
Ђурђија
Ружица
Спасојевић
Универзитет у Београду
Висока технолошка школа струковних студија у
Суботици
Висока техничка машинска школа струковних
студија у Трстенику
Фармацеутски факултет
13
13
1
13
13
13
13
13
22
70
48
Емилија
Љубиша
Стојановић
Универзитет у Нишу
4Б
Универзитет у Новом Саду
Факултет спорта и физичког васпитања
Висока техничка школа струковних студија у
Суботици
Економски факултет у Суботици
49
Давид
Тибор
Талпаи
Оснивач Република Србија
50
Милева
Зоран
Тешановић
51
Илинка
Драган
Туновац
Универзитет у Београду
Учитељски факултет
3Б, 3В
52
Никола
Дејан
Ћирић
Академија уметности
4Б
Дина
Есад
Хамзагић
Универзитет у Новом Саду
Државни универзитет у Новом
Пазару
53
Департман за техничке науке
9Б
54
Божана
Лазар
Чикић
Оснивач Република Србија
55
Емина
Иван
Шарвари
Универзитет у Новом Саду
56
Александар
Петар
Шурбаноски
Оснивач Република Србија
Висока школа струковних студија за
образовање васпитача "Михаило Палов" у Вршцу
Природно-математички факултет
Висока школа струковних студија за
информационе и комуникационе технологије
13
22
13
3
1,13
Б) Кандидати са мастер академских студија
РБ
ИМЕ
1
Тијана
ИМЕ
РОДИТЕЉА
Душан
ПРЕЗИМЕ
УНИВЕРЗИТЕТ
Аврамов
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
УСЛОВ/
ДОКУМЕНТАЦИЈА
5
2
Маја
Радољуб
Алексић
Универзитет у Нишу
Природно-математички факултет
19
3
Александра
Горица
Антоновић
Универзитет у Београду
Шумарски факултет
10В
4
Санела
Менсур
Бахтијаревић
Универзитет у Београду
Факултет политичких наука
4Б
5
Драгана
Драган
Богуновић
Универзитет у Београду
Математички факултет
4В
6
Слободан
Витомир
Бранковић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
10В
7
Анна-Маргарета
Владимир
Валент
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
17
8
Милена
Јованка
Вукчевић
Универзитет уметности у Београду
Факултет драмских уметности
17
ФАКУЛТЕТ
9
Бојан
Весна
Грујичић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
10
10
Александра
Ненад
Драгањац
Универзитет у Приштини
Факултет уметности
4
11
Славица
Милијана
Дражовић
Универзитет у Крагујевцу
Факултет педагошких наука у Јагодини
10
12
Анђела
Новица
Дубљевић
Универзитет у Београду
Архитектонски факултет
5
71
13
Данијела
Владимир
Дуркалић
Универзитет у Крагујевцу
Економски факултет
21
14
Марија
Ненад
Ђерановић
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
17
15
Амра
Аћиф
Ђерлек
Универзитет у Нишу
Економски факултет
17
16
Стефан
Милан
Ђинић
Универзитет у Београду
Машински факултет
10Б
17
Милена
Ненад
Ђорђевић
Универзитет уметности у Београду
Факултет музичке уметности
6В
18
Страхиња
Небојша
Ђорђевић
Универзитет у Београду
Филозофски факултет
17
19
Никола
Горан
Ђурић
Универзитет у Београду
Факултет политичких наука
4Б
20
Ивана
Јосип
Жигри
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет у Суботици
5Б, 6В
21
Вања
Небојша
Здравковић
Универзитет у Београду
Филозофски факултет
10Б
22
Ведран
Душан
Ивошевић
Универзитет у Београду
Медицински факултет
13
23
Ива
Горан
Јанковић
Универзитет у Београду
Филозофски факултет
14
24
Андријана
Зоран
Јовановић
Универзитет у Београду
Факултет политичких наука
4, 4Б
25
Љубица
Стеван
Јовановић
Универзитет у Нишу
Факултет уметности
6В
26
Милица
Бранислав
Јовановић
Универзитет у Нишу
Економски факултет
6В
27
Ивана
Јовица
Јовић
Универзитет у Нишу
Економски факултет
22
28
Ксенија
Милован
Квргић
Универзитет у Београду
Факултет политичких наука
21
29
Ана
Владислав
Ковач
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
17
30
Марија
Драгана
Ковачевић
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
17
31
Лара
Оља
Кончар
Факултет политичких наука
4Б
32
Илда
Енвер
Коца
Департман за мултидисциплинарне науке
10Б
33
Каћа
Драган
Крсмановић
Универзитет у Београду
Државни универзитет у Новом
Пазару
Универзитет уметности у Београду
Факултет ликовних уметности
11Г
34
Ивана
Милинко
Лукић
Универзитет у Приштини
Факултет уметности
21
35
Снежана
Зоран
Маринковић
Оснивач Република Србија
Криминалистичко-полицијска академија
17
36
Јулија
Томислав
Марковић
Универзитет у Београду
Филозофски факултет
6
37
Невена
Вукомир
Мијаиловић
Универзитет у Крагујевцу
Филолошко-уметнички факултет
12
38
Дорис
Зоран
Милешевић
Универзитет у Новом Саду
Академија уметности
6, 10Б
39
Рената
Славица
Милићевић
Универзитет уметности у Београду
Факултет ликовних уметности
20
40
Маја
Миодраг
Митровић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
17
41
Маја
Слободан
Михајловић
Универзитет у Београду
Математички факултет
4В
72
42
Алберт
Ђерђ
Нађ
Оснивач Република Србија
Криминалистичко-полицијска академија
21
43
Тања
Иван
Ненадић
Универзитет у Београду
Економски факултет
5,6
44
Јелена
Зоран
Николић
Универзитет уметности у Београду
Факултет ликовних уметности
11Г
45
Војислав
Милан
Никчевић
Универзитет уметности у Београду
Факултет примењених уметности
17
46
Милица
Бранислав
Новаковић
Универзитет у Крагујевцу
Природно-математички факултет
2
47
Слађана
Душан
Опачић
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
5Б
48
Марко
Драган
Павићевић
Универзитет у Београду
Филозофски факултет
17
49
Вук
Звонко
Павличић
Универзитет у Приштини
Факултет техничких наука
3
50
Катарина
Бранислав
Пантелић
Универзитет уметности у Београду
Факултет музичке уметности
12
51
Тамара
Небојша
Пантелић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
10Б
52
Немања
Саша
Патрногић
Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
13
53
Јелена
Зорица
Петровић
Универзитет у Београду
Факултет политичких наука
4Б
54
Бојана
Бошко
Полимац
Универзитет у Београду
Рударско-геолошки факултет
4В
55
Андрија
Горан
Поповић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
5
56
Драгана
Радушко
Поповић
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
22
57
Јелена
Миодраг
Радојевић
Универзитет у Београду
Филозофски факултет
17
58
Александра
Зоран
Рајић
Универзитет у Београду
Медицински факултет
13
59
Јелена
Радован
Ранковић
Универзитет у Београду
Саобраћајни факултет
21
60
Јована
Предраг
Ранковић
Универзитет у Београду
Економски факултет
10Б
61
Немања
Татјана
Рашић
Универзитет у Београду
Факултет политичких наука
4Б
62
Вељко
Миливоје
Рупар
Универзитет у Београду
Рударско-геолошки факултет
6
63
Александар
Жељко
Савић
Универзитет у Нишу
Економски факултет
5
64
Милица
Радослав
Секулић
Универзитет у Београду
22
65
Наташа
Милован
Стевић
Универзитет уметности у Београду
66
Милош
Миломир
Стојковић
Универзитет у Новом Саду
Архитектонски факултет
Факултет музичке уметности, Факултет
ликовних уметности,
Факултет примењених уметности, Факултет
драмских уметности
Пољопривредни факултет
10Б
67
Иванка
Драган
Стојнић
Универзитет у Београду
Рударско-геолошки факултет
4В, 5Б
68
Лука
Владимир
Стрезоски
Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
14
69
Никола
Влада
Тамбурковски
Универзитет у Београду
Факултет политичких наука
21
1
73
70
Оливера
Јован
Тичевић
Универзитет уметности у Београду
Факултет музичке уметности
4, 5В, 6В
71
Ањичка
Јано
Томашова
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
17
72
Јелена
Милан
Тошовић
Универзитет у Крагујевцу
Природно-математички факултет
17
73
Александра
Славољуб
Трајковић
Универзитет у Београду
Факултет политичких наука
4Б
74
Лука
Илија
Трипковић
Универзитет уметности у Београду
11Г
75
Драгана
Миодраг
Ћипријановић
Универзитет уметности у Београду
76
Маријана
Иван
Ћурчић
Универзитет уметности у Београду
Факултет ликовних уметности
Факултет музичке уметности, Факултет
ликовних уметности,
Факултет примењених уметности, Факултет
драмских уметности
Факултет ликовних уметности
77
Наталија
Иван
Францишковић
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
17
78
Марија
Раде
Цимбаљевић
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
5, 5В, 6
79
Марија
Радослав
Шулеић
Универзитет у Новом Саду
Природно-математички факултет
22
80
Миљан
Звездан
Шуњевић
Универзитет у Приштини
Факултет техничких наука
5, 10Б
РБ
14
11Г
ЛЕГЕНДА
1
Неодговарајући узраст
2
Просечна оцена мања од 8,5
3
Недостављен попуњен и својеручно потписан образац за пријаву
3Б
Непотписан образац за пријаву
3В
Непотпун образац за пријаву
3Ц
Кандидат није доставио ваљан образац
4
Недостављена потврда о упису завршне године у школској 2013/14. години
4Б
Кандидат не уписује завршну годину школске 2013/14. године
4В
Потврда о упису у зваршну годину није оригина/оверена
4Г
Студије нису на факултету/универзитету чији је оснивач РС
4Д
Кандидат није уписан на завршну годину мастер студија-факултет касније уписује мастер
74
4Ц
На потврди о упису не пише да ли је кандидат уписан на завршну годину у 2013/14. години, те је нејасан степен студија
5
Недостављено Уверење о држављанству (не старије од шест месеци)
5Б
Уверење о држављанству старије од шест месеци
5В
Кандидат није држављанин РС/нема статус избеглице
6
Недостављена фотокопија личне карте
6Б
Кандидат нема пребивалиште/боравиште на територији РС
6В
Неважећа лична карта
7
Недостављена потврда када су први пут уписане студије
7Б
Потврда када су први пут уписане студије није оригинал/оверена
8
Недостављена потврда колико семестара трају студије
8Б
Потврда колико семестара трају студије није оригинал/оверена
9
Недостављена потврда факултета да су положени сви испити из претходних година са просечном оценом
9Б
Потврда да су положени сви испити из претходних година није оригинал/оверена
9В
Нису положени сви испити (за основне студије)
9Г
На потврди о положеним испитима нема просечне оцене (за основне студије)
9Д
На потврди није наведено да су положени сви испити (за основне студије)
10
Недостављена оверена фотокопија дипломе или уверења о завршеним основним академским студијама са просечном оценом
10Б
Фотокопија дипломе или уверења о завршеним основним академским студијама није оригинал/оверена
10В
Кандидат није завршио основне академске студије на високошколској установи чији је оснивач Република Србија
11
Недостављена потврда да су положени сви испити са прве године мастера са просечном оценом (за мастер који траје две године)
11Б
Потврда да су положени сви испити са прве године мастера није оригинал/оверена
11В
Нису положени сви испити (за мастер студије)
11Г
На потврди о положеним испитима нема просечне оцене (за мастер студије)
11Д
На потврди није наведено да су положени сви испити (за мастер студије)
12
Неблаговремена пријава
13
Студије нису предвиђене условима конкурса
14
Кандидат је већ добио стипендију Фонда за исти степен студија
15
Кандидат не испуњава услове конкурса, због уписа на други факултет/универзитет након истека рока за конкурисање
75
16
Кандидат се својевољно одриче стипендије Фонда за младе таленте
17
Нејасан степен студија
18
Кандидат дисквалификован због злоупотребе конкурсне документације
19
Нејасно колико семестара трају уписане студије
20
Нејасна потврда о свим положеним испитима са претходних година студија
21
Неваљана потврда факултета
22
Неваљана документација, издата од стране факултета
Примедбе се подносе Фонду за младе таленте Републике Србије најкасније до петка 17. јануара 2014. године препорученом поштом или
непосредно преко писарнице Управе за заједничке послове републичких органа искључиво на следећу адресу:
МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 2
11070 НОВИ БЕОГРАД
На коверти испод адресе министарства обавезно написати:
„Фонд за младе таленте Републике Србије – примедбе на податке у листама кандидата пријављених на конкурс за студенте завршних
година студија у Републици Србији“
Примедбе које буду упућене Фонду за младе таленте Републике Србије после 17. јануара 2014. године неће бити разматране.
Све додатне информације могу се добити до 17. јануара 2014. године путем телефона 011/311-27-61 сваког радног дана искључиво у
периоду од 9 до 12 часова или на адреси електронске поште: [email protected]
76
Download

Конкурс за стипендирање до 800 најбољих студената завршних