Универзитет у Београду – Електротехнички факултет
Катедра за општу електротехнику
Лабораторијске вежбе из Основа електротехнике
2014/15. школска година
Обавештење
Први циклус лабораторијских вежби почиње у
понедељак 16. марта 2015. према објављеном распореду.
Сваком студенту додељена је група (G01 – G35) и редни број
у групи (1 – 18), а за сваку групу одређена су по три термина
за израду вежби првог циклуса.
При првом доласку у Лабораторију (95a), студенти са редним
бројевима од 1 до 6 раде прву вежбу, студенти са редним
бројевима од 7 до 12 раде другу вежбу, а студенти са редним
бројевима од 13 до 18 раде трећу вежбу.
Студенти који желе замену термина, односно групе, треба да
1) пронађу колегу/колегиницу за замену и
2) дођу са њим/њом у недељу 15. марта 2015. године у 14:15
часова , у собу 95а, ради евидентирања замене.
Свака вежба носи максимално 10 поена. Да би студент
испунио предиспитне обавезе потребно је да оствари
најмање 15 поена у првом циклусу вежби и
најмање 15 поена у другом циклусу вежби.
Надокнада вежби из циклуса по правилу почиње првог радног
дана по завршетку тог циклуса.
Информације у вези са предметом доступне су на сајту
за Основе електротехнике: http://oet.etf.rs/.
Објављено 08.03.2015.
17.03. 2015.
24.03. 2015.
31.03. 2015.
16.03. 2015.
23.03. 2015.
30.03. 2015.
G31
G21
G32
G01
G02
G03
G04
ВREME
08:00-10:00
10:00-12:00
12:00-14:00
14:00-16:00
16:00-18:00
18:00-20:00
20:00-22:00
G22
G26
G05
G17
G14
G12
G13
УТОРАК
ПОНЕДЕЉАК
G34
G11
G33
G27
G23
G09
G07
18.03. 2015.
25.03. 2015.
01.04. 2015.
СРЕДА
G15
G08
G06
G16
G18
G19
G24
G35
G25
G28
G20
G29
G30
G10
20.03. 2015.
27.03. 2015.
03.04. 2015.
ПЕТАК
Објављено: 08.03.2015.
19.03. 2015.
26.03. 2015.
02.04. 2015.
ЧЕТВРТАК
(вежбе се раде у лабораторији 95а)
Распоред за први циклус лабораторијских вежби
1998/0564
1998/0715
2007/0269
2008/0443
2009/0139
2010/0247
2011/0327
2011/0415
2011/0433
2011/0434
2011/0447
2011/0478
2011/0484
2011/0490
2011/0535
2011/0548
2012/0124
2012/0189
2012/0221
2012/0235
2012/0236
2012/0280
2012/0284
2012/0308
2012/0324
2012/0377
2012/0410
2012/0412
2012/0416
2012/0571
2012/0586
2013/0088
2013/0135
2013/0172
2013/0179
2013/0189
2013/0221
2013/0239
2013/0258
2013/0271
2013/0291
2013/0295
2013/0301
2013/0339
2013/0341
2013/0342
2013/0374
2013/0378
2013/0417
2013/0452
2013/0458
2013/0463
2013/0468
2013/0472
Вучетић Милан
Радовановић Влада
Буњац Анђелија
Мартиновић Бојан
Митановски Никола
Тачић Филип
Ненадовић Никола
Зарић Немања
Матуновић Стефан
Јевтић Марко
Филић Александар
Бурјан Роберт
Марковић Алекса
Росић Дејан
Бељаковић Ивана
Абурас Фирас
Стојковић Марко
Петровић Огњен
Стојановић Ђорђе
Шоћ Лука
Вуковић Урош
Јелић Никола
Живковић Теодора
Куколеча Драган
Косановић Миљана
Смиљанић Драган
Веселиновић Александар
Стојановић Љубица
Јовановић Дејан
Анђелковић Ненад
Bah Fatoumata Binta Saifou
Јанићијевић Лазар
Максимовић Павле
Цветковић Младен
Милошевић Немања
Антић Данило
Јовановић Филип
Петарић Владан
Мостић Марта
Рацић Лука
Девић Душан
Бајић Александар
Чепић Вера
Аничић Алекса
Живановић Катарина
Петровић Марко
Крстић Милан
Калаба Сергеј
Николић Ненад
Ковачевић Страхиња
Јовановић Урош
Мрђа Драгослав
Крушчић Рашко
Јовановић Марко
G31
G31
G31
G31
G31
G31
G31
G31
G31
G31
G31
G31
G31
G31
G31
G31
G31
G31
G32
G32
G32
G32
G32
G32
G32
G32
G32
G32
G32
G32
G32
G32
G32
G32
G32
G32
G33
G33
G33
G33
G33
G33
G33
G33
G33
G33
G33
G33
G33
G33
G33
G33
G33
G33
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
2013/0479
2013/0494
2013/0497
2013/0515
2013/0516
2013/0517
2013/0530
2013/0532
2013/0537
2013/0547
2013/0554
2013/0580
2013/0587
2013/0597
2013/0598
2013/0601
2013/0608
2013/0620
2013/0621
2013/0629
2013/0638
2013/0642
2013/0649
2014/0001
2014/0002
2014/0003
2014/0004
2014/0005
2014/0006
2014/0007
2014/0008
2014/0010
2014/0011
2014/0012
2014/0013
2014/0014
2014/0015
2014/0017
2014/0018
2014/0019
2014/0020
2014/0022
2014/0023
2014/0024
2014/0025
2014/0026
2014/0027
2014/0028
2014/0029
2014/0031
2014/0032
2014/0033
2014/0034
2014/0035
Кењић Мирко
Бенчић Андреј
Ступар Давор
Ћирић Владан
Радоја Јован
Радовановић Јована
Бурнић Игор
Обрадовић Александра
Ивановић Ивана
Ојданић Андријана
Здравковић Марко
Рајковић Јордан
Јанићијевић Петар
Кнежевић Никола
Малетић Михаило
Јолић Александар
Максимовић Марко
Радишић Мина
Петковић Лука
Живковић Радован
Марковић Милош
Савић Михаило
Митровић Дарко
Радивојевић Анђелика
Нинковић Дарко
Гајић Андрија
Бановић Младен
Стојановић Војислав
Суботић Петар
Радиновић Капраловић Катарина
Радак Христина
Арсовић Александар
Драгић Наталија
Картали Анета
Вулић Матеја
Аксић Немања
Татић Мина
Матић Никола
Вукомановић Вук
Ђурић Милош
Јелић Марко
Васиљевић Ивана
Гаврић Лука
Шишко Андреа
Живановић Анђела
Богдановић Ана
Стаменковић Петар
Димић Катарина
Новковић Марко
Славковић Виктор
Тришовић Јелена
Пујић Деа
Јелача Иван
Мијатовић Стефан
G34
G34
G34
G34
G34
G34
G34
G34
G34
G34
G34
G34
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
G34
G34
G34
G34
G34
G34
G35
G35
G35
G35
G35
G01
G06
G11
G17
G21
G26
G01
G06
G11
G16
G21
G26
G02
G07
G11
G16
G21
G26
G02
G06
G11
G17
G21
G27
G01
G07
G11
G17
G21
G26
G01
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
13
14
15
16
17
18
01
02
03
04
05
01
01
01
01
01
01
02
02
02
01
02
02
01
01
03
02
03
03
02
03
04
02
04
01
03
02
05
03
05
04
04
2014/0037
2014/0038
2014/0039
2014/0040
2014/0041
2014/0042
2014/0045
2014/0046
2014/0047
2014/0048
2014/0049
2014/0050
2014/0051
2014/0055
2014/0056
2014/0057
2014/0058
2014/0059
2014/0061
2014/0062
2014/0063
2014/0064
2014/0065
2014/0068
2014/0069
2014/0070
2014/0071
2014/0072
2014/0073
2014/0074
2014/0077
2014/0079
2014/0080
2014/0081
2014/0082
2014/0083
2014/0084
2014/0085
2014/0086
2014/0087
2014/0088
2014/0089
2014/0090
2014/0091
2014/0093
2014/0094
2014/0095
2014/0097
2014/0099
2014/0100
2014/0101
2014/0102
2014/0103
2014/0104
Ковач Стефан
Шушњар Стефан
Маљковић Марко
Марковић Димитрије
Пејић Никола
Милић Никола
Николић Марко
Кораћ Миша
Ракић Никола
Сладојевић Владимир
Левић Александар
Јанковић Јован
Вујадиновић Милош
Перић Лазар
Делић Ђорђе
Ђорђевић Александра
Јовановић Миљана
Гицић Амра
Шпановић Нина
Љубојевић Марина
Лазовић Ана
Ашковић Јована
Трнавац Лазар
Равлић Валерија
Јевтовић Богдан
Миловановић Марко
Вучељић Елена
Трифуновић Петар
Ћоровић Павле
Шешељ Вељко
Вељовић Лука
Пештерац Лазар
Chalabi Amar
Миловановић Марта
Лукић Дејан
Филиповић Никола
Петровић Милош
Шолаја Никола
Јоксимовић Миодраг
Кнежевић Катарина
Крушкоња Милош
Брзаковић Милош
Нешковић Радивоје
Бошњаковић Никола
Којић Лазар
Богосављевић Војислав
Несторовић Велибор
Попадић Душан
Грбић Немања
Параментић Невена
Копривица Жарко
Ђорђевић Милош
Симоновић Оливера
Циглић Ненад
G06
G12
G17
G21
G26
G01
G07
G11
G16
G21
G27
G02
G07
G11
G16
G22
G26
G01
G06
G11
G16
G21
G26
G01
G06
G11
G16
G21
G27
G01
G06
G11
G17
G21
G26
G01
G06
G11
G16
G21
G26
G01
G06
G12
G16
G21
G26
G01
G06
G11
G17
G21
G26
G01
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
04
01
04
06
05
05
03
06
03
07
02
03
04
07
04
01
06
06
05
08
05
08
07
07
06
09
06
09
03
08
07
10
05
10
08
09
08
11
07
11
09
10
09
02
08
12
10
11
10
12
06
13
11
12
2014/0105
2014/0106
2014/0107
2014/0108
2014/0109
2014/0112
2014/0113
2014/0114
2014/0116
2014/0118
2014/0120
2014/0121
2014/0123
2014/0124
2014/0125
2014/0126
2014/0127
2014/0128
2014/0129
2014/0131
2014/0132
2014/0133
2014/0134
2014/0135
2014/0136
2014/0137
2014/0138
2014/0139
2014/0140
2014/0142
2014/0143
2014/0144
2014/0145
2014/0146
2014/0147
2014/0148
2014/0149
2014/0150
2014/0151
2014/0152
2014/0153
2014/0154
2014/0155
2014/0156
2014/0158
2014/0159
2014/0160
2014/0161
2014/0162
2014/0163
2014/0164
2014/0165
2014/0167
2014/0168
Ранкић Никола
Бојовић Лука
Петровић Ђорђе
Леповић Ана
Митровић Ђорђе
Поповић Љиљана
Костић Емилија
Малешевић Миона
Ђурђевић Урош
Вранић Јована
Драјић Мила
Петковић Илија
Михајловић Сања
Јосиповић Ксенија
Спасојевић Јелена
Гвозденовић Иван
Суботић Силвија
Косанић Мирослав
Мићић Михаило
Керчов Антон
Мошић Никола
Радуловић Марија
Јевтић Бранислав
Цвијовић Драган
Здравковић Стефан
Цакић Јована
Јанковић Никола
Вукојичић Слободан
Вуковић Александар
Лукић Чедомир
Југовић Виктор
Марковић Лазар
Марјановић Иван
Аћимовић Милош
Милошевић Бранислав
Ранчић Срна
Брановић Зорана
Ђорић Душан
Крпић Ивана
Видаковић Милица
Николић Стефани
Стојилковић Невена
Златковић Бранислав
Иричанин Ивана
Рисимовић Никола
Бјекић Михаило
Урошевић Небојша
Томић Марија
Тошић Јована
Сарић Александар
Глигоровски Војислав
Марковић Жељко
Јовић Стефан
Јелисијевић Ана
G06
G11
G16
G21
G26
G01
G07
G11
G16
G21
G26
G01
G06
G11
G16
G21
G26
G02
G06
G11
G16
G21
G26
G01
G06
G12
G16
G21
G26
G01
G06
G11
G16
G22
G26
G01
G06
G11
G16
G22
G26
G01
G06
G12
G16
G22
G27
G02
G06
G12
G16
G22
G27
G02
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
11
13
09
14
12
13
05
14
10
15
13
14
12
15
11
16
14
04
13
16
12
17
15
15
14
03
13
18
16
16
15
17
14
02
17
17
16
18
15
03
18
18
17
04
16
04
04
05
18
05
17
05
05
06
2014/0169
2014/0170
2014/0171
2014/0172
2014/0173
2014/0174
2014/0175
2014/0176
2014/0177
2014/0178
2014/0179
2014/0181
2014/0182
2014/0183
2014/0184
2014/0185
2014/0186
2014/0187
2014/0188
2014/0189
2014/0190
2014/0191
2014/0192
2014/0193
2014/0194
2014/0195
2014/0196
2014/0197
2014/0198
2014/0199
2014/0200
2014/0201
2014/0202
2014/0203
2014/0204
2014/0205
2014/0206
2014/0207
2014/0208
2014/0209
2014/0210
2014/0211
2014/0212
2014/0213
2014/0214
2014/0215
2014/0216
2014/0217
2014/0218
2014/0220
2014/0221
2014/0222
2014/0223
2014/0224
Митровић Божидар
Поповић Лука
Ристић Милица
Кипроски Бранислав
Костић Никола
Богдановић Стефан
Шумарац Јован
Петровић Никола
Стевановић Никола
Расулић Никола
Љубојевић Богдан
Липтаи Маја
Липтаи Тамара
Кнежевић Јована
Каматовић Марко
Тошовић Давид
Јечменица Милан
Стевановић Марко
Мујезиновић Камала
Ракић Лазар
Гајић Михајло
Тирнанић Филип
Павковић Нина
Матејић Бодин
Стојковић Лазар
Милојевић Срђан
Пружљанин Иван
Пантелић Ана
Михајловић Урош
Марковић Урош
Раденковић Михајло
Степановић Ксенија
Ерић Филип
Видаковић Јелена
Мандић Емилија
Нинковић Урош
Булатовић Милица
Кесегић Милош
Војиновић Лука
Раце Божидар
Бојиновић Милош
Срећковић Алекса
Кијановић Лука
Терзић Петар
Танасковић Софија
Цонев Ања
Милаковић Адриан
Нешковић Никола
Пушица Милош
Опачић Ксенија
Трифуновић Нина
Симовић Нина
Богојевић Никола
Марковић Лука
G07
G12
G16
G22
G27
G02
G07
G12
G17
G22
G27
G02
G07
G12
G17
G22
G27
G02
G07
G12
G17
G22
G27
G02
G07
G12
G17
G22
G27
G02
G07
G12
G17
G22
G27
G02
G07
G12
G17
G22
G27
G02
G07
G12
G17
G22
G27
G02
G07
G12
G17
G22
G27
G02
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
06
06
18
06
06
07
07
07
07
07
07
08
08
08
08
08
08
09
09
09
09
09
09
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
15
2014/0225
2014/0226
2014/0227
2014/0228
2014/0229
2014/0230
2014/0231
2014/0232
2014/0233
2014/0234
2014/0235
2014/0236
2014/0237
2014/0238
2014/0239
2014/0240
2014/0241
2014/0242
2014/0243
2014/0244
2014/0245
2014/0246
2014/0247
2014/0249
2014/0250
2014/0251
2014/0252
2014/0253
2014/0254
2014/0255
2014/0256
2014/0257
2014/0258
2014/0259
2014/0260
2014/0261
2014/0262
2014/0263
2014/0264
2014/0265
2014/0267
2014/0268
2014/0269
2014/0270
2014/0271
2014/0272
2014/0273
2014/0274
2014/0275
2014/0276
2014/0277
2014/0278
2014/0279
2014/0280
Марјановић Драган
Марјановић Алекса
Бурсаћ Владимир
Видичевић Ведрана
Крстивојевић Лидија
Лазаревић Милош
Илић Филип
Вуковић Дејана
Јојић Марија
Прокопић Стефан
Такић Андриана
Јосиповић Милена
Благојевић Бранислав
Ђикић Драган
Митровић Ивана
Јакшић Исидора
Којић Ангелина
Милићевић Милан
Стаменковић Александра
Хаџић Ениса
Вучељић Владимир
Бојковић Игор
Јевремовић Никола
Ђорђевић Кристина
Јовановић Невена
Мастиловић Стефан
Калинић Душан
Војводић Никола
Васојевић Жарко
Стевановић Тамара
Хас Владимир
Мијатовић Александар
Арсић Стефан
Дробњак Павле
Стефановић Лука
Шоћ Никола
Кулезић Никола
Кнежевић Милан
Гелев Ива
Стојићевић Ђорђе
Саковић Тијана
Радетић Илија
Михајловић Владимир
Павловић Душан
Вукмировић Милан
Младеновић Николина
Јовановић Александар
Јанковић Вук
Пајовић Вук
Радевић Александар
Поповић Вук
Бабић Анастасија
Божовић Богдан
Црноглавац Немања
G07
G12
G17
G22
G27
G02
G07
G12
G17
G22
G27
G02
G07
G12
G17
G22
G27
G02
G07
G12
G17
G22
G27
G03
G08
G13
G18
G23
G28
G03
G08
G13
G18
G23
G28
G03
G08
G13
G18
G23
G28
G03
G08
G13
G18
G23
G28
G03
G08
G13
G18
G23
G28
G03
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
02
02
03
03
03
03
03
03
04
04
04
04
04
04
05
05
05
05
05
05
06
2014/0281
2014/0282
2014/0283
2014/0284
2014/0285
2014/0286
2014/0287
2014/0288
2014/0289
2014/0290
2014/0292
2014/0293
2014/0294
2014/0295
2014/0296
2014/0297
2014/0298
2014/0299
2014/0300
2014/0301
2014/0302
2014/0303
2014/0304
2014/0305
2014/0306
2014/0307
2014/0308
2014/0309
2014/0310
2014/0311
2014/0312
2014/0313
2014/0315
2014/0316
2014/0317
2014/0318
2014/0319
2014/0320
2014/0321
2014/0323
2014/0324
2014/0325
2014/0326
2014/0327
2014/0329
2014/0330
2014/0332
2014/0334
2014/0336
2014/0337
2014/0339
2014/0341
2014/0342
2014/0343
Бајић Вера
Денић Страхиња
Савић Лука
Клаћ Марко
Сукњаја Растко
Глигоријевић Владимир
Бучалина Александар
Симоновић Димитрије
Младеновић Јелена
Шакота Марија
Милановић Марија
Јакишић Наташа
Драча Млађен
Ражић Сергије
Јосиповић Марко
Кривачевић Никола
Николић Ивана
Николић Милутин
Гајић Стеван
Милтеновић Немања
Весовић Јанићије
Тешановић Владимир
Планић Никола
Вранић Ђорђе
Пауновић Александар
Смиљанић Исидора
Димитријевић Бојана
Тркуља Душан
Ковачевић Милица
Ињац Мирко
Руњић Никола
Ђокић Марко
Дамјановић Никола
Радивојевић Петар
Цветић Ирена
Јечменица Никола
Милошевић Душан
Рендулић Томислав
Стојановић Димитрије
Видојевић Павле
Станковић Марко
Анђелковић Ђорђе
Ћирковић Андрија
Миљковић Стефан
Чворо Сашка
Обреновић Марина
Негић Сара
Стојановић Софија
Маленић Коста
Илић Виктор
Ћорковић Љиљана
Раковић Ана
Вељовић Миљан
Курај Иван
G08
G13
G18
G23
G28
G03
G08
G13
G18
G23
G28
G03
G08
G13
G18
G23
G28
G03
G08
G13
G18
G23
G28
G03
G08
G13
G18
G23
G28
G03
G08
G13
G18
G23
G28
G03
G08
G13
G18
G23
G28
G03
G08
G13
G18
G23
G28
G03
G08
G13
G18
G23
G28
G03
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
06
06
06
06
06
07
07
07
07
07
07
08
08
08
08
08
08
09
09
09
09
09
09
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
15
2014/0344
2014/0345
2014/0347
2014/0349
2014/0350
2014/0351
2014/0352
2014/0353
2014/0354
2014/0355
2014/0356
2014/0357
2014/0359
2014/0361
2014/0362
2014/0363
2014/0364
2014/0365
2014/0366
2014/0368
2014/0370
2014/0371
2014/0372
2014/0373
2014/0374
2014/0375
2014/0376
2014/0377
2014/0378
2014/0379
2014/0381
2014/0382
2014/0383
2014/0384
2014/0385
2014/0386
2014/0389
2014/0390
2014/0392
2014/0393
2014/0395
2014/0396
2014/0398
2014/0399
2014/0401
2014/0403
2014/0404
2014/0405
2014/0406
2014/0408
2014/0409
2014/0410
2014/0411
2014/0412
Медош Драгана
Милосављевић Милан
Вукомановић Тијана
Марковић Милош
Јакшић Јелена
Живковић Маја
Косић Исидора
Митровић Богдан
Стојановић Петар
Обрадовић Срђан
Пајић Сања
Лазовић Марко
Дугонић Стефан
Гиздавић Виктор
Шеховић Александар
Кенешки Златко
Томић Никола
Митковић Ана
Јанић Душан
Симић Петар
Нушевић Ђорђе
Митровић Петар
Ашкрабић Страхиња
Андрић Јован
Тртица Немања
Рајовић Вук
Стаменковић Милош
Крстић Никола
Сокић Младен
Дамјановић Доротеа
Лазовић Чедомир
Остојић Богдан
Вучевић Божидар
Савић Катарина
Зилџовић Армин
Котлаја Невена
Брдаревић Бранислав
Каличанин Милош
Миленковић Иван
Величковић Вукашин
Вукичевић Срђан
Димић Давид
Јолић Марко
Голубовић Никола
Живковић Стефан
Милојевић Павле
Вурдеља Игор
Алексић Тамара
Илић Тијана
Здравковић Младен
Баковић Биљана
Вишњић Немања
Стефановић Новак
Максимовић Марко
G08
G13
G18
G23
G28
G03
G08
G13
G18
G23
G28
G03
G08
G13
G18
G23
G28
G03
G08
G13
G18
G23
G28
G04
G09
G14
G19
G24
G29
G04
G09
G14
G19
G24
G29
G04
G09
G14
G19
G24
G29
G04
G09
G14
G19
G24
G29
G04
G09
G14
G19
G24
G29
G04
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
02
02
03
03
03
03
03
03
04
04
04
04
04
04
05
05
05
05
05
05
06
2014/0413
2014/0415
2014/0417
2014/0418
2014/0419
2014/0420
2014/0421
2014/0422
2014/0423
2014/0424
2014/0425
2014/0426
2014/0428
2014/0429
2014/0430
2014/0431
2014/0432
2014/0433
2014/0434
2014/0435
2014/0437
2014/0438
2014/0439
2014/0440
2014/0441
2014/0442
2014/0443
2014/0444
2014/0445
2014/0446
2014/0447
2014/0448
2014/0449
2014/0450
2014/0451
2014/0452
2014/0453
2014/0454
2014/0456
2014/0458
2014/0459
2014/0466
2014/0471
2014/0472
2014/0474
2014/0476
2014/0477
2014/0478
2014/0479
2014/0480
2014/0481
2014/0482
2014/0483
2014/0484
Петровић Милош
Матовић Филип
Крџавац Иван
Митровић Матија
Тодоровић Марија
Славов Саша
Нисић Ђорђе
Јоксић Марко
Зечић Стеван
Видаковић Срђан
Петров Ана
Пешић Давид
Колонџић Никола
Милинковић Тања
Чпајак Јелена
Вуковић Ивана
Савић Александар
Марковић Стефан
Жарковић Никола
Радуловић Андреј
Ивковић Вања
Мишулић Растко
Павловић Милош
Спасић Бојан
Милосављевић Мина
Мићовић Миљана
Пешикан Милутин
Сеизовић Алекса
Ђукић Ђорђе
Пајовић Милош
Радовић Иван
Недељковић Милош
Милетић Марина
Радовић Кристина
Кнежевић Вања
Јокић Петар
Дучић Милун
Стевановић Александар
Бојић Петар
Никетић Никола
Стојков Дејан
Коларевић Милош
Илић Владимир
Митрић Милица
Максић Катарина
Јоксимовић Михаило
Гришевић Фарис
Михајловић Катарина
Димитријевић Марко
Јанковић Никола
Перић Љубица
Симић Жељко
Чечавац Срђан
Коњиковац Мирјана
G09
G14
G19
G24
G29
G04
G09
G14
G19
G24
G29
G04
G09
G14
G19
G24
G29
G04
G09
G14
G19
G24
G29
G04
G09
G14
G19
G24
G29
G04
G09
G14
G19
G24
G29
G04
G09
G14
G19
G24
G29
G04
G09
G14
G19
G24
G29
G04
G09
G14
G19
G24
G29
G04
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
06
06
06
06
06
07
07
07
07
07
07
08
08
08
08
08
08
09
09
09
09
09
09
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
15
2014/0485
2014/0486
2014/0487
2014/0488
2014/0489
2014/0490
2014/0491
2014/0492
2014/0493
2014/0494
2014/0495
2014/0496
2014/0497
2014/0498
2014/0499
2014/0500
2014/0501
2014/0502
2014/0503
2014/0504
2014/0505
2014/0506
2014/0507
2014/0508
2014/0509
2014/0510
2014/0512
2014/0513
2014/0514
2014/0515
2014/0516
2014/0517
2014/0518
2014/0519
2014/0520
2014/0521
2014/0522
2014/0523
2014/0525
2014/0526
2014/0527
2014/0528
2014/0529
2014/0530
2014/0531
2014/0532
2014/0533
2014/0534
2014/0535
2014/0536
2014/0537
2014/0538
2014/0539
2014/0540
Милетић Филип
Лукић Зоран
Пејић Лазар
Милошевић Урош
Гицић Абдулах
Маричић Урош
Карличић Михајло
Маринковић Ненад
Чобановић Марко
Николовски Лазар
Мојсиловић Марија
Радовић Кристина
Милисављевић Стефан
Поповић Лазар
Јованов Игор
Миленковић Ђурђе
Јосиповић Душан
Пановић Небојша
Тијанић Урош
Марић Ивана
Миљковић Бојан
Радојичић Бојана
Јоксимовић Игор
Мартиновић Иван
Видрић Вања
Јевтовић Нина
Ђукић Јелена
Алексић Александар
Дилпарић Никола
Исаиловић Милош
Туркмановић Харис
Милић Душан
Костић Благоје
Перишић Милена
Видаковић Тамара
Живановић Лука
Симић Јована
Петровић Никола
Барчот Ана
Дамљановић Душан
Стевановић Петар
Окошановић Невена
Ранчић Ана
Гуслов Александра
Вјештица Стефан
Марковић Александар
Ђорђевић Огњен
Дацић Тамара
Манојловић Александар
Викторовић Алекса
Симијоновић Младен
Станић Марко
Велисављевић Ана
Миловић Сара
G09
G14
G19
G24
G29
G04
G09
G14
G19
G24
G29
G04
G09
G14
G19
G24
G29
G04
G09
G14
G19
G24
G29
G05
G10
G15
G20
G25
G30
G05
G10
G15
G20
G25
G30
G05
G10
G15
G20
G25
G30
G05
G10
G15
G20
G25
G30
G05
G10
G15
G20
G25
G30
G05
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
02
02
03
03
03
03
03
03
04
04
04
04
04
04
05
05
05
05
05
05
06
2014/0541
2014/0543
2014/0544
2014/0546
2014/0547
2014/0549
2014/0550
2014/0551
2014/0553
2014/0554
2014/0555
2014/0558
2014/0560
2014/0561
2014/0562
2014/0564
2014/0566
2014/0567
2014/0571
2014/0572
2014/0573
2014/0575
2014/0577
2014/0578
2014/0579
2014/0581
2014/0582
2014/0583
2014/0585
2014/0586
2014/0587
2014/0590
2014/0591
2014/0592
2014/0593
2014/0597
2014/0599
2014/0600
2014/0601
2014/0605
2014/0606
2014/0607
2014/0609
2014/0612
2014/0615
2014/0616
2014/0618
2014/0620
2014/0621
2014/0622
2014/0623
2014/0624
2014/0625
2014/0626
Вукоје Давид
Марковић Никола
Моттагхи Даниел
Николић Милица
Поповић Ненад
Вулић Бојана
Ђукић Милица
Јовановић Бојан
Павловић Павле
Рачановић Александра
Марин Петар
Ђурић Предраг
Билановић Лука
Мићуновић Јована
Кријези Дориан Лоранд
Страхињић Александар
Петровић Огњен
Стајић Немања
Милин Лазар
Безаревић Кристина
Прибић Стефан
Станковић Стефан
Белић Исидора
Јанић Јована
Димитријевић Јелена
Ђурковић Ивана
Божовић Александра
Милојевић Неда
Николић Станислав
Кнежевић Лука
Бољанић Тања
Минић Ана
Божовић Сандра
Станковић Јована
Митровић Миљан
Марковић Марко
Глигорић Теодора
Јанковић Алекса
Тороман Јована
Алексић Јелена
Жајски Јован
Стефанов Михаило
Илић Александар
Лазић Марија
Брајовић Ивана
Јеротић Александра
Перовић Антоанеа
Љубисављевић Марко
Косовић Бојана
Ђорђевић Ђорђе
Голубовић Бојан
Ћирић Нада
Дотлић Милица
Абази Дамир
G10
G15
G20
G25
G30
G05
G10
G15
G20
G25
G30
G05
G10
G15
G20
G25
G30
G05
G20
G25
G30
G05
G10
G15
G20
G30
G05
G10
G15
G20
G25
G30
G05
G10
G15
G20
G25
G30
G05
G10
G15
G20
G25
G30
G05
G10
G15
G20
G25
G30
G05
G10
G15
G20
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
06
06
06
06
06
07
07
07
07
07
07
08
08
08
08
08
08
09
09
09
09
10
09
09
10
10
11
10
10
11
10
11
12
11
11
12
11
12
13
12
12
13
12
13
14
13
13
14
13
14
15
14
14
15
2014/0627
2014/0629
2014/0631
2014/0633
2014/0634
2014/0636
2014/0637
2014/0639
2014/0641
2014/0642
2014/0644
2014/0646
2014/0648
2014/0649
2014/0650
2014/0651
2014/0655
2014/0656
2014/0657
2014/0661
2014/0662
2014/0665
2014/0667
2014/0668
2014/0669
2014/0670
2014/0672
2014/0673
2014/0675
2014/0676
2014/0677
2014/0680
Марковић Игор
Крстић Зорана
Тројановић Игор
Миловановић Игор
Богојевић Обрен
Петровић Ђорђе
Ђурђевић Ана
Карапетровић Немања
Демић Дарко
Ракић Александар
Михајловић Михајло
Кожокар Марко
Крстески Наталија
Драговић Тамара
Машић Ђорђе
Милешевић Милош
Агић Драган
Пејић Никола
Божовић Ђорђе
Богосављевић Марија
Шушљик Стефан
Михајловић Владимир
Chaves Evanilson
Da Fonseca Marcelo Elvis Chilton
Vaz Neto Correiа Jorgenio
Чолић Драгана
Лазић Владимир
Ковачина Милан
Младеновић Лука
Којадиновић Александар
Перић Раде
Бухач Марко
G25
G30
G10
G15
G20
G25
G30
G05
G10
G15
G20
G25
G30
G05
G10
G15
G20
G25
G30
G05
G10
G15
G25
G35
G35
G35
G35
G35
G35
G35
G35
G35
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
14
15
15
15
16
15
16
16
16
16
17
16
17
17
17
17
18
17
18
18
18
18
18
06
07
08
09
10
11
12
13
14
Download

Обавештење