ПРОГРАМ РАДА
Четвртак, 07. април (Дом Војске Србије)
до 10.00 часова
Евидентирање учесника научностручног скупа и
уручивање материјала
10.00–10.45
Отварање научностручног скупа
бригадни генерал др Младен Вуруна,
начелник Војне академије
генерал-мајор др Миодраг Јевтић,
ректор Универзитета одбране
др Вера Дондур,
председник Националног савета за научни
и технолошки развој
10.45–11.00
Пауза
11.00–12.00
Пленарни део
Председавајући: генерал-мајор др Божидар Форца,
генерал-мајор др Митар Ковач,
бригадни генерал др Миодраг Гордић
12.00–12.15
Пауза

пуковник
др
Јан
Марчек,
Војна
академија,
генерал-мајор др Митар Ковач, Управа за планирање и
развој ГШ ВС (J-7)
''Систем наука одбране и њихово место у систему
наука у друштву''

Brig. General Prof. Eng, Rudolf Urban, CSc, colonel
Assoc. Prof. Eng. Martin Macko, CSc, Универзитет
одбране Чешке Републике
“Place and role of the defence science in the Czech
Republic and development system”

генерал-мајор др Мирко Шундов, Хрватско војно
училиште ''Петар Зрински'', Република Хрватска

Peter Lodewyckx, PhD, Msc, Royal Military Academy,
Belgium
''Defence Sciences: Do they exist?''
12.15–13.00
13.00–14.00
14.00–16.00

др Момчило Сакан, пуковник у пензији, Факултет
политичких наука, Независни универзитет - Бања Лука
''Изграђеност конституенси елемената наука одбране''

др Слободан Микић, генерал-мајор у пензији
''Научне законитости оружане борбе као теоријски
конструкт наука одбране''

др Душан Вишњић, пуковник у пензији
''Општа стратегија или стратегија државе-нације''
Ручак, Дом Војске Србије
Прва сесија:
Место наука одбране у систему наука у Републици
Србији
Председавајући: генерал-мајор др Митар Ковач, Управа за
планирање и развој ГШ ВС (Ј-5); бригадни генерал др Миодраг
Гордић, Војска Србије; пуковник др Зоран Крсмановић, Војна
академија, др Јованка Шарановић, Институт за стратегијска
истраживања

др Момчило Сакан, пуковник у пензији, Факултет
политичких наука, Независни универзитет Бања Лука
''Класификовање наука одбране''

научни саветник др Станко Нишић, пуковник у пензији
''Војна стратегија у систему наука одбране''

генерал-мајор др Митар Ковач, Управа за планирање и
развој ГШ ВС, потпуковник мр Хајрадин Радончић,
Војна академија
''Филозофске претпоставке стратегије као науке''

пуковник др Војислав Ђорђевић, Војна академија
''Оператика као наука одбране и грана војне вештине''
пуковник др Зоран Крсмановић Војна академија,
мр Стеван Липтаи, мајор у пензији
''Научна изграђеност тактике као науке одбране''

14.40–14.50
Пауза
14.50–15.30

пуковник др Марко Андрејић и мајор мр Марјан
Миленков, Војна академија
''Изграђеност логистике одбране као науке одбране''

пуковник др Самед Каровић, потпуковник мр Горан
Жупац и потпуковник Владимир Ристић, Војна академија
''Војни менаџмент – научна дисциплина наука о
менаџменту и бизнису или наука одбране''

др Јоже Сивачек, пуковник у пензији, Јована Сивачек,
Факултет организационих наука
''Научно разумевање друштвених сукоба као основа
наука одбране''

мр Биљана Стојковић, Управа за стратегијско
планирање МО
''Основаност разматрања наука одбране као
интердисциплинарних наука''
15.30–15.40
Пауза
15.40–16.00
Дискусија
14.00–16.00
Друга сесија:
Однос наука одбране са наукама и научним
дисциплинама у друштву и примена знања из наука
одбране у изради доктринарних докумената
Председавајући: генерал-мајор др Божидар Форца, Управа за
стратегијско планирање МО; пуковник др Самед Каровић,
Војна академија, др Драгољуб Секуловић, пуковник у пензији,
пуковник др Катарина Штрбац, Институт за стратегијска
истраживања


14.00–14.50
др Радован Томановић, генерал потпуковник у пензији
''Научна утемељеност стратегије одбране Републике
Србије''
академик Миодраг Чолић, генерал-мајор др Миодраг
Јевтић, Звонко Магић, Елизабета Ристановић, Славица
Вучинић, Војномедицинска академија
''Биомедицинска истраживања у функцији система
одбране''

пуковник др Илија Кајтез, Војна академија
''Однос социологије и наука одбране''

пуковник др Бранко Тешановић, Војна академија
''Однос економских наука и логистике одбране''
Пауза
14.50–15.30

др Зоран Павловић, Привредна академија Нови Сад
''Право одбране и међународно право у систему наука
одбране – стање и перспективе''

пуковник др Борислав Гроздић, потпуковник мр Срећко
Кузмановић, капетан Бранко Николић, Војна академија
''Војна етика у систему наука и њен однос према
наукама одбране''

др Драгољуб Секуловић, пуковник у пензији,
потпуковник др Љубомир Гиговић, Војна академија
''Војна географија и систем војних наука''

др Драган Гостовић, пуковник у пензији, потпуковник
Сава Савић, Институт за стратегијско истраживање
''Однос политичких наука и наука одбране''
15.30–15.40
Пауза
15.40–16.00
Дискусија
16.00 часова
Завршетак првог радног дана
20.00–23.00
Вечера (по позиву)
Време излагања је 10 минута
Петак, 08. април (Дом Војске)
10.00–12.50
Прва сесија

пуковник др Раде Славковић, потпуковник др Мирослав
Талијан, Војна академија
''Научна изграђеност оператике као науке одбране''

др Јованка Шарановић, мајор др Дејан Вулетић,
Институт за стратегијска истраживања
''Резултати
истраживања
Института
за
стратегијска истраживања у функцији развоја наука
одбране''
пуковник др Самед Каровић, Војна академија,
мр Милутин Цупара, пуковник у пензији
''Методолошке основе истраживања у области наука
одбране''

10.50–11.00

др Мирјана Зорић, Војна академија
''Улога војне историје у изградњи теорије наука
одбране''

Обрад Стевановић, Дане Субошић, Саша Мијалковић,
Криминалистичко-полицијска академија
''Одбрамбена функција полиције као садржај наука
одбране''
Пауза
11.00–11.50
11.50–12.00

бригадни генерал др Миодраг Гордић, 250. рбр ПВО
''Улога модалног експеримента у предвиђању
потреба одбране''

пуковник др Катарина Штрбац, др Мирослав Митровић,
Институт за стратегијска истраживања
''Неопходност
интердисциплинарног
приступа
савременој науци одбране''

пуковник др Војислав Ђорђевић, Војна академија
''Стратегија, оператика и тактика – матичне науке
одбране и војне вештине''

Далибор Кекић, Жељко Никач, Криминалистичкополицијска академија
''Улога наука одбране у развоју науке о полицији у Србији''

Colonel Zbyšek Korecki, PhD, Nataša Pomazalová,
Univerza obranym Czeh Republic
''New educational and knowledge demands on logistics experts
in the gramework of the Armed Forces of the Czeh Republic
towards the efforts to acquire iunified expert knowledge''
Пауза
12.00–12.50

др Бранко Крга, генерал пуковник у пензији, Академија
за безбедност и одбрану
''Менаџмент одбране као научна дисциплина ''

Данијела Спасић, Криминалистичко-полицијска академија, Слађана Ђурић, Факултет безбедности
''Положај и улога жена у доктринарним документима
система одбране – компаративни приказ''

Љиљана Брчић, Војна академија, мр Милица Црнојевић, Народна библиотека Србије
''Војна мисао српских официра у ''Српској библиографији књига: 1868-1944'''''

потпуковник мр Саша Деветак, пуковник Љубомир
Јосифовић, Војна академија
''Историјски развој ратне вештине (наука одбране)''

мајор мр Слободан Ђукић, Војна академија
''Развој војних наука у Србији у другој половини 19. и у
првој деценији 20. века''
12.50–13.00
Пауза
13.00–14.30
Коктел, Дом Војске Србије
10.00–12.50
Друга сесија
10.50–11.00

пуковник др Јан Марчек, Војна академија, др Зоран
Килибарда, Факултет безбедности, др Будислав Суша,
Факултет за менаџмент
''Дистигнућа и фазе развоја војне андрагогије код нас''

пуковник др Миодраг Регодић, потпуковник мр Вељко
Бућковић, Војна академија
''Место и улога војне топографије у систему наука и
научних дисциплина''

др Радован Илић, пуковник у пензији
''Стратегијски менаџмент у војној организацији''

др Јован Бабић, Филозофски факултет, Београд
''О важности морала у систему вредности
(у контекству војне етике) ''

потпуковник др Дејан Стојковић, потпуковник мр Ненад
Ђурић, капетан мр Срђан Благојевић, Управа за
стратегијско планирање МО
''Повезаност стратегијског менаџмента и наука
одбране''
Пауза
11.00–11.50
11.50–12.00

пуковник др Ранко Лојић, Војна академија, мајор Дејан
Игов, Војномедицинска академија, потпуковник мр
Милан Канкараш, Команда за обуку
''Управљање људским реусурсима у систему одбране
као предметно подручје менаџмента људских
ресурса''

пуковник др Самед Каровић, потпуковник Ненад
Комазец, Војна академија
''Подручје одбрамбене делатности као предмет
истраживања кризног менаџмента''

потпуковник др Мирослав Талијан, Војна академија
''Подручје одбрамбене делатности као предмет
истраживња безбедносног менаџмента''

др Драган Живковић, пуковник у пензији
''Пројектни менаџмент у истраживању појава и
управљање пројектима у одбрамбеном сектору''

пуковник Велимир Кевац, Војна академија
''Примена теоријских и методолошких знања из
области наука одбране у изради војне доктрине''
Пауза
12.00–12.50

потпуковник мр Драган Драгашевић, Управа за
обавештајно извиђачке послове (Ј-2) ГШ ВС
''Кризне ситуације у одбрамбеној делатности и
кризни менаџмент''

пуковник др Владо Радић, Управа за одбрамбене
технологије МО
''Техничка сазнања и израда стратегија одбрамбене
индустрије и одбрамбених технологија''

др Владимир Николић, Београдска политехника,
пуковник др Зоран Крсмановић, Војна академија,
потпуковник др Ненко Бркљач, ТОЦ
''Извоз технологије и трансфер знања у функцији
ефективности одбрамбених технологија''

мајор Мирослав Терзић, пуковник Иван Јалови, Војна
академија
''Утицај савремених електронских дејстава на развој
теорије тактике''
ВС Борис Главач, поручник Марјан Маринковић,
ВС Стеван Грујић, Војна академија
''Истраживање у области физичке културе у Војсци у
функцији изградње теорија наука одбране''

12.50–13.00
Пауза
13.00–14.30
Коктел, Дом Војске Србије
14.30–15.00
Затварање скупа
Време излагања је 10 минута
Download

Program rada (pdf)