Листа кандидата за упис у ВГ
јун 2013
рб
СПИСАК ПРИМЉЕНИХ УЧЕНИКА У ВОЈНУ ГИМНАЗИЈУ
ЗА ШКОЛСКУ 2013/14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Презиме
Име оца
Име
МЕСТО
Крушевац
Шимановци
АНТОВИЋ
БЕРИЋ
Јовица
Бранко
НЕМАЊА
АРСЕНИЈЕ
БЕСАРАБИЋ
БУБАЛО
Небојша
Јован
ГОЈКО
НИКОЛА,
ВАСИЉЧИН
ВУЈИЧИЋ
Дејан
ДРАГАН
ВЛАДИМИР
БОГДАН
ДЕЉАНИН
Бранислав
ДИМИТРИЈЕВИЋ Дејан
СТЕФАН
ВЛАДИМИР
ДРАГАНОВИЋ
ДУБРАВАЦ
Драгиша
Новак
ФИЛИП
ИЛИЈА
ЂЕКИЋ
ЂОРЂЕВИЋ
Ђеко
Божидар
САВО
ВЛАДИМИР
ЂУРИЧИЋ
ЂУРКИЋ
Александар
Ненад
МИХАЈЛО
МЛАДЕН
ЖИВКОВИЋ
ЗДРАВКОВИЋ
Бобан
Бобан
УРОШ
НИКОЛА
ИВЕЗИЋ
ИЛИЋ
Славиша
Жељко
ДАНИЛО
НЕМАЊА
ЈАНКОВИЋ
ЈЕВРИЋ
Братислав
Звонко
ПРЕДРАГ
НИКОЛА
ЈЕКОВИЋ
ЈОВАНОВ
Бранко
НЕНАД
АЛЕКСАНДАР
СЛОБОДАН
ЈОЦИЋ
КНЕЖЕВИЋ
Сава
Славиша
АЛEКСАНДАР
ЛАЗАР
КОЦИЋ
КРКИЋ
Владица
Игор
БОГДАН
ФИЛИП
КУЗМАНОВИЋ
ЛИСОВ
Радован
Ален
ФИЛИП
АЛАКСАНДАР
регионални
центар
Ниш
Нови Сад
Београд
Земун.
Београд
Београд
Нови Сад
Панчево
Мијатовац
Крагујевац
Београд
Калуђерица
Владичин Хан
Ниш
Нови Сад
Чалма
Ново Село
Крагујевац
Нови Сад
Ђурђево
Бојник
Ниш
Велико Градиште Крагујевац
Шабац
Ваљево
Ниш
Алексинац
Печењевце
Ниш
Ваљево
Пријепоље
Нови Сад
Нови Сад
Ниш
Лесковац
Баточина
Крагујевац
Београд
Чукарица.
Загајца
Нови Сад
Нови Сад
ЧЕНТА
Пријепоље
Ваљево
Ниш
НИШ
Лучина
Ниш
Ниш
МЕДОШЕВАЦ
СЕЧАЊ
Нови Сад
1
јун 2013
рб
Листа кандидата за упис у ВГ
Презиме
Име оца
Име
29 ЛУКИЋ
30 ЉУБЕНОВИЋ
Милорад
Саша
МИЛОШ
СТЕФАН
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
МАКСИЋ
МАНАСИЈЕВИЋ
Дејан
Горан
АЛЕКСАНДАР
СТЕФАН
МАРИНКОВИЋ
МАРЈАНСКИ
Раде
Жељко
МАРКО
ИВАН
МАРКОВИЋ
МАШИЋ
Горан
Бранко
ДУШАН
МАРКО
МИЛИНОВ
МИЛУТИНОВИЋ
Милан
Слободан
НИКОЛА
МИЛОШ
МОЛНАР
НИКОЛИЋ
Синиша
Срећко
АДРИЈАН
НЕМАЊА
НИНКОВИЋ
ПАВЛОВИЋ
Раденко
Драган
НИКОЛА
МИРКО
ПЕЈИЋ
ПЕТРОВИЋ
Радосав
Жељко
АНТОНИО
МАРКО
ПЕЦА
РАДАКОВИЋ
Дејан
Милорад
МАРКО
ОГЊЕН
РАДЕНКОВИЋ
РАДОВАНОВИЋ
СРЂАН
Саша
САША
ЂОРЂЕ
РАДОВАНОВИЋ
РАТКОВИЋ
ДРАГОСЛАВ НИКОЛА
Петар
МИЛОШ
РАЦКОВИЋ
РАЦКОВИЋ
Младен
Младен
АЛЕКСА
НИКОЛА
РАЦКОВИЋ
РИСТИЋ
Младен
Слађан
ЂОРЂЕ
АЛЕКСАНДАР
СИМИЋ
СТАНКОВИЋ
Горан
Ивица
НЕМАЊА
ИВАН
СТАНКОВИЋ
СУБОТИЧКИ
Раде
Зоран
УРОШ
ДРАГАН-ОГЊЕН
ТЕШИЋ
ТОДОРОВИЋ
Драгутин
Бобан
ФИЛИП
НИКОЛА
ТОШИЋ
Срђан
ФИЛИП
МЕСТО
регионални
центар
Горњи МилановацВаљево
Лебане
Ниш
Крагујевац
Крепољин
Врање
Ниш
Ваљево
Бајина Башта
МЕЛЕНЦИ
Нови Сад
Ниш
Владичин Хан
Дубље
Ваљево
Нови Сад
НОВИ БЕЧЕЈ
Лозница
Ваљево
Нови Сад
Ђурђево
НИШ
Ниш
Ваљево
Владимирци
Земун
Београд
Ниш
Ћићевац
ТИТЕЛ
Нови Сад
Београд
Раковица
Сремска Митровица
Нови Сад
Нови Сад
БелаЦрква
Ваљево
Ваљево
Крагујевац
Параћин
ЗРЕЊАНИН
Нови Сад
Београд
Борча
Борча
Београд
Београд
Борча
Врање
Ниш
Ваљево
Чачак
Пирот
Ниш
Крагујевац
Баточина
Нови Сад
Нови Сад
Насеље Н. Тесла Ниш
СМЕДЕРЕВО
Крагујевац
Ниш
Врање
2
јун 2013
рб
Листа кандидата за упис у ВГ
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Презиме
Име оца
Име
МЕСТО
ФИЛИМОНОВИЋ Жарко
МАРКО
Нови Пазар
ФИЛИПОВИЋ
ФИЛИПОВИЋ
Дејан
Игор
ВЛАДИМИР
ЗОРАН
Бајина Башта
Лесковац
ФИЛИЋ
ЦВЕТКОВИЋ
Ранко
Батица
СТЕФАН
ЛАЗАР
Рибаре
Лебане
ЧПАЈАК
ЧУЛИЋ
Драгоман
Драго
МАРКО
ДЕЈАН
Пријепоље
Нови Сад
ШАЈИЋ
ШТРБАЦ
Миленко
Зоран
ВУКАШИН
ПЕТАР
Ср.Митровица
Чока
регионални
центар
Крагујевац
Ваљево
Ниш
Крагујевац
Ниш
Ваљево
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
3
Download

СПИСАК ПРИМЉЕНИХ УЧЕНИКА У ВОЈНУ ГИМНАЗИЈУ ЗА