ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ЗВАЊА
ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР И ОВЛАШЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР, ПО ПРОГРАМИМА КОМОРЕ У
ДЕЦЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ
КОЈИ ЋЕ КОМОРА ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА ОДРЖАТИ У ПЕРИОДУ
ОД 01.12. ДО 14.12.2014. ГОДИНЕ
Пријављени
предмети за
полагање
Ревизија и
професионална
етика
Пословно право
Пријављени кандидати
1. Маријана Дуброја
2. Дуња Лисов
3. Иван Илић
4. Мирјан Чомић
5. Никола Врцељ
6. Мирјана Јеремић
7. Ђорђе Радуловић
8. Мирјана Вујошевић Ђукић
9. Владимир Ђокић
10. Петар Дрезга
11. Милан Дуњић
12. Срђан Савић
13. Полонца Ђурић
14. Ивана М. Петровић
15. Слободан Срдановић
1. Вишња Коматина
2. Синиша Ракић
3. Урош Мицић
4. Милена Николић
5. Сања Николић
6. Немања Илић
7. Љиљана Степановић
8. Александар Жунић
9. Милош Вићентијевић
16.
17.
18.
19.
Мирјана Рађевић
Викторина Дунић
Бојан Боровчанин
Саша Јеремић
Пореско право
1. Никола Шофранац
2. Лидија Нинковић
3. Јовица Божић
4. Мирјан Чомић
5. Катарина Савић
6. Драгана Станојевић
7. Бојана Добрић
8. Марија Митрић
9. Јасмина Марковић
10. Мирјана Паулица
11. Светислав Станковић
12. Гордана Петковић
13. Полонца Ђурић
14. Ивана М. Петровић
15. Слободан Срдановић
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Љиљана Степановић
Александар Жунић
Лидија Ристић
Мирјана Рађевић
Викторина Дунић
Бојан Боровчанин
Слађана Величковић
Бојана Рашо
Саша Јеремић
Рачуноводство и
извештавање
1. Дејан Благојевић
2. Васиљка Бошковић
3. Марија Гавриловић
4. Зорица Радусин
5. Ђорђе Јањатовић
6. Иван Трифковић
7. Владислав Мицевић
8. Милана Челар
9. Јелена Стојановић
10. Јасенка Јовановић
11. Џенан Коца
12. Соња Недељковић
13. Нада Цицовић
14. Мирјан Чомић
15. Марија Бјелопавлић
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Мирослав Кубурић
Смиљана Јелушић
Гордана Мандић
Ана Младенов
Стојан Оташевић
Владимир Костић
Жарко Веселиновић
Јелена М. Петровић
Ивана Голубовић
Ивана Филиповић
Милан Дуњић
Срђан Савић
Полонца Ђурић
Ивана М. Петровић
Мирјана Лилић Дрезга
Финансијски
менаџмент и
контрола
1. Биљана Живанчевић
2. Ивана Столић
3. Милош Станојевић
4. Џенан Коца
5. Соња Недељковић
6. Лидија Нинковић
7. Јовица Божић
8. Иван Илић
9. Мирјан Чомић
10. Весна Јовановић
11. Ђорђе Јовановић
12. Бојана Марић
13. Маја Нешић
14. Здравко Гардовић
15. Ана Денић
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Слободан Срдановић
Мирјана Лилић Дрезга
Драган Џевердановић
Тања Митровић
Родољуб Гвозденовић
Лидија Ристић
Саша Јеремић
Љиљана Грбић
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Драган Џевердановић
Тања Митровић
Родољуб Гвозденовић
Бојана Дедић
Александар Јанковић
Иван Ћировић
Љиљана Грбић
Управљачко
рачуноводоство
Припремање
финансијских
извештаја и
финансијско
извештавање
Стратешко
управљање
Пословни
информациони
системи
1.
2.
3.
4.
5.
Милица Остојић
Мирјан Чомић
Иван Стевовић
Милош Вићентијевић
Саша Јеремић
1.
2.
3.
4.
Нада Цицовић
Бојана Дедић
Александар Јанковић
Слађана Величковић
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Владимир Јанковић
Мирјан Чомић
Александар Д. Милосављевић
Бранислава Јанковић
Иван Ћировић
Бојана Рашо
1.
2.
3.
4.
Јован Маринковић
Драган Богуновић
Марија Бурић
Јулија Јакшић
1. Александар Д. Милосављевић
2. Бранислава Јанковић
Управљање
људским
ресурсима
Улога и
активности
интерног
ревизора у
управљању,
утврђивању
ризика и
контрола
Извођење
интерне ревизије
Анализа
пословања и
информационе
технологије
1. Лариса Радмановић
2. Милица Ђоковић
3. Влада Гајић
4. Невенка Р. Деспотовић
5. Маја Марић
6. Марина Бабић
7. Драган Којић
8. Ивана Трајков
9. Александра Вукоје Смолић
10. Викторија Црномарковић
11. Зорица Димитријевић
12. Катарина Лучић
13. Марко Бркић
14. Видосава Рајковић
15. Јасмина Савчић
1. Бојана Јеличић
2. Владислава Булајић
3. Јелена Митић
4. Томислав Перић
5. Бојан Килибарда
6. Влада Гајић
7. Невенка Р. Деспотовић
8. Маја Марић
9. Марина Бабић
10. Драган Којић
11. Ивана Трајков
12. Александра Вукоје Смолић
13. Марија Чоланић
14. Тијана Чавић
15. Гордана Вукобратовић
1. Драгица Ђилас
2. Дејан Церовић
3. Гордана Ђуровић
4. Вукица Николић
5. Весна Станковић
6. Милкица Веселиновић
7. Марина Зарић
8. Милорад Штулић
9. Татјана Арежина
10. Ирена Станојевић
11. Марија Пантић
12. Драган Стојановић
13. Александра Вукоје Смолић
14. Милан Лакићевић
15. Божица Михајловић
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Ђурђе Протић
Маја Драшковић
Весна Гарић
Милена Томић Трипковић
Снежана Петковић
Сава Лукић
Миланка Костић
Никола Миловановић
Бојан Бојовић
Тамара Милојевић
Јелена Шулетић
Зорана Говедарица
Ива Цветановић
Дамир Стефановић
Никола Ђуровић
Дора Сел
Јасмина Савчић
Ђурђе Протић
Маја Драшковић
Весна Гарић
Милена Томић Трипковић
Снежана Петковић
Сава Лукић
Миланка Костић
Никола Миловановић
Бојан Бојовић
Тамара Милојевић
Јелена Шулетић
Зорана Говедарица
Ива Цветановић
Зорица Миливојевић
Ана Ђорђевић
Сања Поповић
Слађана Вељковић
Светлана Вујић
Деана Мохан Ризвић
Слободан Милић
Биљана Благојевић
Драгана Килибарда
Невенка Дробац
Ненад Мариновић
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Ивана Манигодић
Тања Милошевић
Невена Сићевић
Младенка Тодоровић
Олга Богдановић
Дијана Чучук
Славица Павлица
Драгана Килибарда
Жаклина Николић Илић
Драгана Ристић
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Дамир Стефановић
Никола Ђуровић
Ивана Манигодић
Тања Милошевић
Невена Сићевић
Младенка Тодоровић
Драгана Ристић
Пословно
управљачке
вештине
Право за
овлашћене
ревизоре
Порески систем
Финансијски
менаџмент
привредних
друштава
1. Татјана Богдановић
2. Јасмина Вукашиновић
3. Маја Перић
4. Горан Милосављевић
5. Марина Јовановић
6. Зорица Јовић
7. Александра Вукоје Смолић
8. Милан Лакићевић
9. Викторија Црномарковић
10. Тања Жерајић
11. Олга Богдановић
12. Дијана Чучук
13. Славица Павлица
14. Драгана Килибарда
1. Мина Ђерковић
2. Љиљана Миловчевић
3. Сања Грубић
4. Биљана Дулић
5. Маријана Вуковић
6. Марина Димитријевић
7. Јован Вранеш
8. Стојадин Костић
9. Ивана Лазић
10. Милена Ђокић
11. Невена Сићевић
12. Владимир Томић
13. Марија Бурић
14. Јулија Јакшић
1. Мина Ђерковић
2. Љиљана Миловчевић
3. Сања Грубић
4. Биљана Дулић
5. Драган Богуновић
6. Анђелка Бјеља
7. Саша Цукавац
8. Јелена Вулић
9. Ксенија Мијушковић
10. Марина Лалић
11. Стојадин Костић
12. Јован Вранеш
13. Ивана Лазић
14. Милена Ђокић
15. Невена Сићевић
1. Павле Медан
2. Владимир Црногорац
16.
17.
18.
19.
Владимир Томић
Павле Медан
Владимир Црногорац
Марија Бурић
1. Јулија Јакшић
Микроекономија,
општа и
финансијска
економија
Download

обавештење о полагању испита за стицање професионалних