КОНКУРС ЗА ПОДИЗАЊЕ КАПАЦИТЕТА УДРУЖЕЊА –
ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
На основу Закона о младима („Службени гласник РС”, број 50/11), Правилника о
финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у
областима омладинског сектора („Службени гласник РС”, број 8/12 и 11/13),
предлога Комисије за стручни преглед поднетих предлога програма и пројеката за
финансирање програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског
сектора у саставу: Jелена Кнежевић (Министарство омладине и спорта) –
председник Комисије, Милица Баста (Министарство омладине и спорта), Ирма
Лутовац (UNDP) и Марија Рудић Цвијић (ОЕБС) – чланови Комисије, министар
омладине и спорта донео је Одлуку o додели средстава за финансирање и
суфинансирање програма и пројеката број: 401-00-33/15/2013-04 од 17. октобра
2013. године и Решење о распореду дела средстава за програме и пројекте од јавног
интереса у областима омладинског сектора у 2013. години, број: 401-01-10/13/201304 од 17. октобра 2013. године којим је утврђена листа пројеката који се
финансирају и висина средстава по одобреном пројекту.
Списак учесника на
Конкурсу за подизање капацитета удружења – финансирање пројеката
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Назив носиоца пројекта
УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ОДРЕД ИЗВИЂАЧА СРНА-УЖИЦЕ
Удружење Азбуки
Проактивна омладина Србије
Центар за рад са децом, младима и породицом Врдничак
Удружење ТРИК
УГ Родитељ Темерин
Центар за истраживање и промоцију
Центар за помоћ маргинализованим групама
Друштвено одговорни млади - ДОМ
Центар за афирмацију цивилног друштва
Колубарско дрински центар за едукацију и економски развој
Седиште
носиоца
пројекта
Ужице
Ниш
Кула
Врдник
Нова Варош
Темерин
Београд
Београд
Ниш
Алексинац
Ваљево
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
KEС "Икстрим фемили 014"
Омладински центар Рача
Глас мањине
Асоцијација младих Врбас
Red Line
Омладинска организација IUVENTA
Велес - Владичин Хан
Удружење за развој духа и тела деце и младих Муња
Центар за интеграцију младих "Покрет Ивањица"
Омладински клуб Алексинац
Удружење грађана ЕГАЛ
23.
Удружење Дечији свет
24.
25.
26.
27.
Удружење младих Дољевац "Млади за младе"
Омладинско удружење "Либервил"
Водичко удружење Капедунум
Одред извиђача "Ветерник"
Психолошки центар за саветовање, едукацију и истраживање СЕЛФ
ТЦ Коцевски
AWO - Мултиетнички центар за младе
28.
29.
30.
Ваљево
Рача
Београд
Врбас
Нови Сад
Нови Сад
Владичин Хан
Лесковац
Ивањица
Алексинац
Ужице
Мачванска
Митровица
Дољевац
Ариље
Ужице
Ветерник
Сомбор
Нови Сад
Бујановац
Списак одобрених пројеката са износом одобрених средстава
Ред.
бр.
Назив пројекта
Износ
одобрених
средстава
1.
е-волонтери
150.000,00
2.
Волонтирам за
будућност
150.000,00
3.
Млади за младе
150.000,00
4.
Укључи се и ти
„КАЖИ НЕ НАСИЉУ
НАД ЖЕНАМА“
Покрени себе и научи о
Европи
Омладински клуб Трупале
149.900,00
8.
Јесен на селу
142.620,00
9.
Каријерно ћаскање
150.000,00
10.
Крилати точкови
141.000,00
11.
Унапређење здравља
младих општине Рача,
кроз формирање теретане
149.850,00
5.
6.
7.
150.000,00
140.000,00
149.550,00
Назив носиоца пројекта
Удружење Азбуки
"Проактивна омладина
Србије"
Центар за рад са децом,
младима и породицом
"Врдничак"
Седиште
носиоца
пројекта
Ниш
Кула
Врдник
Удружење "TРИK"
Удружење грађана
„РОДИТЕЉ ТЕМЕРИН“
Центар за истраживање и
промоцију
Друштвено одговорни
млади – ДОМ
Центар за афирмацију
цивилног друштва
Колубарско дрински
центар за едукацију и
економски развој
KEС "Икстрим фемили
014"
Нова Варош
Омладински центар Рача
Рача
Темерин
Београд
Ниш
Алексинац
Ваљево
Ваљево
12.
Роми локално - млади
глобално
150.000,00
13.
Реци гласно, стоп насиљу
150.000,00
14.
Донирај! Не фолирај!
150.000,00
15.
Воли ме, немој да боли ме
150.000,00
16.
Активни млади за останак
на селу
150.000,00
17.
Луткарско – Креативни
Студио
149.590,00
18.
Боксуј и учи, буди свој
човек
149.800,00
19.
Млади су будућност
140.420,00
20.
Школске новине „Дечји
свет“
150.000,00
21.
Здрав став
137.940,00
22.
Волонтерски клуб
Либервила
140.000,00
23.
ПРИРОДИ на ДАР
150.000,00
24.
Тренинг психолошке
отпорности
141.500,00
25.
ПРВИ КОРАК ДО
ПОСЛОВНЕ ИДЕЈЕ
150.000,00
Глас мањине
Асоцијација младих
Врбас
Red Line
Омладинска организација
IUVENTA
Велес - Владичин Хан
Удружење за развој духа
и тела деце и младих
Муња
Центар за интеграцију
младих "Покрет
Ивањица"
Омладински клуб
Алексинац
Удружење Дечији свет
Удружење младих
Дољевац "Млади за
младе"
Омладинско удружење
"Либервил"
Одред извиђача
"Ветерник"
Психолошки центар за
саветовање, едукацију и
истраживање –СЕЛФ
ТЦ Коцевски
Београд
Врбас
Нови Сад
Нови Сад
Владичин Хан
Лесковац
Ивањица
Алексинац
Мачванска
Митровица
Дољевац
Ариље
Ветерник
Сомбор
Нови Сад
Средства за пројекте по овом конкурсу у износу до 5,25 милиона динара обезбеђена
су буџетом Републике Србије за 2013. годину („Службени гласник РС”, број 114/12
и 59/13) у оквиру раздела 30 – Министарство омладине и спорта, функција 810 –
Услуге рекреације и спорта, апропријација 481 – дотације невладиним
организацијама, а распоред и коришћење средстава утврђени су Планом извршења
Министарства омладине и спорта за 2013. годину.
Download

финансирање пројеката