СПИСАК ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Ред.
број
1.
Презиме
Место
Драган Миленковић
Б. Карађорђево
2. D
Шандор Хевеши
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Нови Итебеј
Кристина Шаги-Кукли
Торда
Јонел Филип
Торак
Љубинко Петковић
Житиште
Катинка Никовић
Српски Итебеј
Миклош Каса
Банатски Двор
Предраг Милић
Житиште
Љубица Беловић
Равни Тополовац
Александар Менг
Зоран Вукелић
12.
Житиште
Честерег
Н. Итебеј
Јелена Сиј
13.
Нови Итебеј
Чаба Киш
14.
Предраг Арсић
С. Итебеј
Политичка странка
Демократска
странка-Борис
Тадић
Демократска
странка-Борис
Тадић
Демократска
странка-Борис
Тадић
Демократска
странка-Борис
Тадић
Демократска
странка-Борис
Тадић
Демократска
странка-Борис
Тадић
Демократска
странка-Борис
Тадић
Демократска
странка-Борис
Тадић
Демократска
странка-Борис
Тадић
Уједињени региони
Србије-Александар
Менг
Уједињени региони
Србије-Александар
Менг
Лига
социјалдемократа
Војводине-Ненад
Чанак
Лига
социјалдемократа
Војводине-Ненад
Чанак
Лига
социјалдемократа
Војводине-Ненад
СПИСАК ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
15.
16.
17.
Јанош Добаи
Јожеф Чордаш
Јасмина Марчета
18.
Торда
Нови Итебеј
Б. Двор
Житиште
Предраг Амижић
19.
Р. Тополовац
Мићо Прибишић
20.
Житиште
Мирко Голубовић
21.
Житиште
Душко Кузман
22.
Б. Вишњићево
Бошко Новаковић
Чанак
Савез војвођанских
Мађара- Иштван
Пастор
Савез војвођанских
Мађара-Иштван
Пастор
Савез војвођанских
Мађара-Иштван
Пастор
Ивица ДачићСоцијалистичка
партија Србије
(СПС)-Партија
уједињених
пензионера Србије
(ПУПС)-Јединствена
Србија(ЈС)
Ивица ДачићСоцијалистичка
партија Србије
(СПС)-Партија
уједињених
пензионера Србије
(ПУПС)-Јединствена
Србија(ЈС)
Ивица ДачићСоцијалистичка
партија Србије
(СПС)-Партија
уједињених
пензионера Србије
(ПУПС)-Јединствена
Србија(ЈС)
Ивица ДачићСоцијалистичка
партија Србије
(СПС)-Партија
уједињених
пензионера Србије
(ПУПС)-Јединствена
Србија(ЈС)
Ивица ДачићСоцијалистичка
партија Србије
(СПС)-Партија
СПИСАК ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
23.
Житиште
Зоран Касаловић
24.
Житиште
Борис Ћургуз
25.
Међа
Ирена Ристић
26.
27.
Владо Ковачевић
Душко Ћургуз
28.
Честерег
Житиште
Б. Двор
Митар Вучуревић
29.
Р. Тополовац
Драган Бијелић
уједињених
пензионера Србије
(ПУПС)-Јединствена
Србија(ЈС)
Ивица ДачићСоцијалистичка
партија Србије
(СПС)-Партија
уједињених
пензионера Србије
(ПУПС)-Јединствена
Србија(ЈС)
Ивица ДачићСоцијалистичка
партија Србије
(СПС)-Партија
уједињених
пензионера Србије
(ПУПС)-Јединствена
Србија(ЈС)
Ивица ДачићСоцијалистичка
партија Србије
(СПС)-Партија
уједињених
пензионера Србије
(ПУПС)-Јединствена
Србија(ЈС)
Демократска
странка СрбијеВојислав Коштуница
Демократска
странка СрбијеВојислав Коштуница
Коалиција
покренимо
Житиште-Томислав
Николић:Српска
напредна странка,
Нова Србија“
Коалиција
покренимо
Житиште-Томислав
Николић:Српска
напредна странка,
Нова Србија“
СПИСАК ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
30.
Житиште
Снежана Вучуревић
31.
Б. Карађорђево
Богдан Кордић
Житиште је Биљана Зубац
контакт
023 821304, , 023 821060, 023821053
Фах 023- 821060
[email protected]
Коалиција
покренимо
Житиште-Томислав
Николић:Српска
напредна странка,
Нова Србија“
Коалиција
покренимо
Житиште-Томислав
Николић:Српска
напредна странка,
Нова Србија“
Председник
Скупштине
Општине
Житиште је
Драган
Миленковић
Секретар
Скупштине
Општине
Download

СПИСАК ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Ред