На основу члана 15. став 1. тачка 7. а у вези члана 26. став 1. и 2.
Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'', број 129/07,
34/2010 – одлука УС и 54/2011) Изборна комисија општине Бор, на
седници одржаној дана 04.03. 2014. године у 14,30 часова, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
УТВРЂУЈЕ СЕ збирна изборна листа кандидата за изборе за одборнике
Скупштине општине Бор, расписане за 16. март 2014. године, и то:
1. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У КОЈУ ВЕРУЈЕМ: СРПСКА НАПРЕДНА
СТРАНКА, НОВА СРБИЈА
Ред.
број
Име и презиме
Година
рођења
Занимање
Дипломирани инжењер
рударства
Магистар економије
Пребивалиште
1
Благоје Спасковски
1948
2
Милинко Живковић
1960
3
Адријана Пуповац
1984
4
Саша Вукадиновић
1966
5
Жарко Тимотијевић
1969
6
Студенка Ковачевић
1982
7
Небојша Виденовић
1964
8
Златан Мејлановић
1974
Економиста
Дипломирани инжењер
машинства
Економски техничар
Дипломирани инжењер
менаџмента
Дипломирани машински
инжењер
Инжењер електротехнике
9
Јарослава Кунчак-Симић
1977
Трговац
Бор, Ул. Бранка Ћопића 1
10
Љубиша Миљковић
1966
Бор, Ул. Бранка Ћопића б.б.
11
Живорад Петровић
1960
12
Евица Кокелић
1971
Рударски техничар
Дипломирани инжењер
машинства
Матурант гимназије
13
Милинко Никодијевић
1972
Бор, Ул. Пиротска 10
14
Ненад Димитровски
1984
15
Јасмина Орлић
1962
Машински техничар
Дипломирани инжењер
индустријске информатике
Економиста
16
Будимир Портић
1962
Бор, Ул. Васе Пелагића 126/4
17
Видоје Адамовић
1969
18
Маја Бакоч
1988
19
Ивица Николић
1964
20
Александар Миликић
1982
21
Наташа Динић
1975
22
Душан Марковић
1954
23
Саша Марковић
1972
Машински техничар
Дипломирани инжењер
рударства
Дипломирани инжењер
менаџмента
Технолог техничар
Дипломирани инжењер
индустријске информатике
Економиста
Дипломирани грађевински
инжењер
Металуршки техничар
24
Сека Вануцић
1971
25
Дарко Драгијевић
1987
26
Марко Николовски
1991
27
Емина Перић
1987
Дипломирани економиста
Бор, Ул. Јована Дучића 22/30
28
Милош Шевић
1983
Економиста
Бор, Ул. Његошева 52
Фризер
Дипломирани инжењер
пољопривреде
Финансијски администратор
Бор, Ул. 9. Бригаде 27/5
Бор, Ул. Данила Киша 14/6
Бор, Ул. Његошева 40/18
Бор, Ул. Димитрија Туцовића 18/10
Бор, Ул. 1.Мај 18/2
Бор, Ул. Николе Пашића 6/22
Бор, Ул. 1. Мај 4/10
Бор, Злот
Бор, Ул. Мишарска 6
Бор, Шарбановац
Бор, Ул. Шистекова 24/21
Бор, Ул. Генерала Павла Илића 15
Бор, Ул. Моше Пијаде 49/7
Бор, Ул. Генерала Павла Илића 8/11
Бор, Брестовац
Бор, Ул. Д.Р.Бобија 52/12
Бор, Ул. 3. Октобар 14/24
Бор, Брестовац
Бор, Метовница
Бор, Горњане
Бор, Слатина
Бор, Ул. Његошева 5/26
Ред.
број
Година
рођења
Име и презиме
29
Далибор Орсовановић
1977
30
Драгана Урошевић
1974
31
Горан Неграновић
1969
32
Раде Младенесковић
1964
33
Љубица Гајић
34
35
Занимање
Дипломирани инжењер
металургије
Рударски техничар
Пребивалиште
Бор, Ул. Д.Р.Бобија 28/17
Бор, Доња Бела Река
Бор, Ул. Дечанска 12
1968
Машински техничар
Руководилац рударском
механизацијом
Дипломирани економиста
Миодраг Илић
1957
Машинбравар
Бор, Оштрељ
Југослав Марић
1964
Електротехничар
Бор, Ул. Албанске Споменице 12/32
Бор, Кривељ
Бор, Ул. Васе Пелагића 131
2. ИВИЦА ДАЧИЋ - Социјалистичка партија Србије (СПС) - Партија уједињених
пензионера Србије (ПУПС) - Јединствена Србија (ЈС)
Ред.
број
Име и презиме
Година
рођења
Занимање
Пребивалиште
1
Драган Жикић
1959
2
Горан Вукадиновић
1975
Дипломирани инжењер
металургије
Машински техничар
3
Љиљана Радичевић
1963
Специјални педагог - васпитач
Бор, Ул. Тимочке Дивизије 4/6
4
Јовица Васиљевић
1960
Пензионер
Бор, Ул. Радничка 17/13
5
Добрица Ђурић
1968
Економски техничар
Бор, Ул. 9. Бригаде 26/5
6
Радмила Зајкесковић
1965
Бор, Злот
7
Иван Стојановић
1972
Бор, Ул. 28. Март 3/8
8
Данијел Волановић
1988
Приватни предузетник
Дипломирани инжењер
машинства
Економиста
9
Јованка Динић
1987
Апсолвент
Бор, Ул. Краља Петра Првог 14
10
Вељко Савић
1943
Пензионер
Бор, Ул. Пионирска 4/5
11
Радиша Грујић
1961
Пољопривредни техничар
Бор, Горњане
12
Наташа Јовановић
1974
Струковни менаџер
Бор, Ул. Др. Миловановића 15/9
13
Слободан Гигињеровић
1958
Пензионер
Бор, Злот
14
Горан Панчић
1975
Електротехничар енергетике
Бор, Ул. Моше Пијаде 49/14
15
Ина Адамовић
1976
Фризерка
Бор, Шарбановац
16
Александар Милетић
1955
Правник
Бор, Ул. Саве Ковачевића 1/6
17
Милован Божовић
Данијела БожиновићБугарић
1971
Директор Меш-а
Бор, Ул. Међеда Усеиновића 25
1979
Доктор медицине
Бор, Брестовац
19
Раде Проловић
1957
20
Данијел Миљковић
1987
Дипломирани инжењер
машинства
Медицински техничар
21
Јелена Арсић
1981
Професор физичке културе
Бор, Ул. Цара Лазара 18/14
22
Момчило Радосављевић
1949
Пензионер
Бор, Ул. 9. Југовића 4/2
23
Звездан Мејлановић
1970
Лекар
Бор, Ул. Бранка Радичевића 3/11
24
Татјана Грофуловић
1981
Доктор медицине
Бор, Ул. 28. Март 11/7
25
Миле Кројиторовић
1971
Механичар
Бор, Ул. 7. Јули 45/2
26
Славиша Станковић
1968
Бор, Ул. Иво Лоле Рибара 6/7
27
Тамара Пауновић
1990
28
Данијел Алексић
1983
Машински техничар
Дипломирани професор
разредне наставе
Радник
29
Небојша Живковић
1967
Техничар за телекомуникације
Бор, Метовница
18
Бор, Ул. Данила Киша 6/15
Бор, Ул. Његошева 19/1
Бор, Злот
Бор, Ул. 3. Октобар 31/17
Бор, Ул. Пере Радовановића 14/14
Бор, Слатина
Бор, Злот
Ред.
број
Име и презиме
Година
рођења
Занимање
Пребивалиште
30
Ватрослава Ђурковић
1985
Професор разредне наставе
Бор, Ул. Димитрија Туцовића 12/8
31
Јован Петровић
1955
Предузетник
Бор, Оштрељ
32
Иван Чорболоковић
1985
Дипломирани инжењер
индустријске информатике
Бор, Ул. Илије Думитрашковића 14
33
Оливера Тасић
1973
34
Игор Велкановић
1984
35
Милорад Радовић
1986
Учитељ
Дипломирани инжењер
индустријске информатике
Радник
Бор, Ул. Стевана Мокрањца 41
Бор, Ул. Бранислава Нушића 16/18
Бор, Ул. Кестенова 37/4
3. Демократска странка Србије - Влашка народна странка – Искрено за Бор
Ред.
број
Име и презиме
Година
рођења
Занимање
Пребивалиште
1974
Дипломирани инжењер
металургије
Доктор медицине
Бор, Ул. Др. Миловановића 15/37
Ивана Стефановић
1970
Дипломирани менаџер
Бор, Ул. Моше Пијаде 76/604
4
Дејан Јанковић
1970
Машински техничар
Бор, Ул. Метохијска 5
5
Срђан Јевтовић
Драгана Живковић
Обрадовић
1971
Бор, Ул. Јована Дучића 9/24
7
Радиша Тодоровић
1951
8
Бранислав Димитријевић
1955
Електротехничар
Дипломирани инжењер
рударства
Дипломирани инжењер
металургије
Машински техничар
Бор, Злот
9
Анета Младеновић
1981
Рударски техничар
Бор, Ул. Ђ.А.Куна 15/15
10
Властимир Балановић
1966
Tуристички техничар
Бор, Шарбановац
11
Предраг Крачуновић
1978
Економиста
Бор, Метовница
12
Јасна Томић
1972
Дипломирани економиста
Бор, Кривељ
13
Војислав Златковић
1951
Графичар у пензији
Бор, Ул. Радничка 5/10
14
Златко Кринић
1971
Металуршки техничар
Бор, Ул. Шистекова 26/2
15
Драгица Веселиновић
1973
Пољопривредни техничар
Бор, Ул. Пере Радовановића 18/9
16
Радe Анђелић
1954
Бор, Оштрељ
17
Бранислав Живановић
1960
18
Славкица Поповић
1970
19
Дејан Илић
1971
20
Јела Марјановић
1947
21
Јелена Милићевић
1975
22
Драган Пастроњевић
1968
Пензионер
Дипломирани инжењер
заштите на раду
Рударски техничар
Дипломирани инжењер
машинства
Професор у пензији
Дипломирани инжењер
металургије
Вкв металург
23
Далибор Mилосављевић
1989
Радник
Бор, Доња Бела Река
24
Анђелка Голубовић
1956
Пословни секретар
Бор, Ул. Хомољска 6
25
Милан Владић
1952
Пензионер
Бор, Горњане
26
Желимир Бугарић
1958
Угоститељ
Бор, Брестовац
27
Гордана Манојловић
1960
Домаћица
Бор, Ул. Ђ.Јакшића 6
28
Добросав Јовановић
1939
Кардиолог
Бор, Ул. 3. Октобар 105/36
29
Миро Радовановић
1953
Електротехничар
Бор, Ул. Моше Пијаде 90/13
30
Наталија Косановић
1963
Пензионер
Бор, Ул. С. Ковачевића 7/4
1
Драган Марковић
1972
2
Предраг Балашевић
3
6
1964
Бор, Ул. Ђ.А.Куна 8/2
Бор, Ул. 9. Бригаде 5/24
Бор, Ул. Радничка 15/16
Бор, Ул. Брковића Црног 34/2
Бор, Ул. Војске Југославије 3/5
Бор, Ул. А. Споменице 4/17
Бор, Ул. Љубе Нешића 4
Бор, Ул. 9. Бригаде 3/20
Бор, Злот
Ред.
број
Име и презиме
Година
рођења
Занимање
Пребивалиште
31
Добросав Јоновић
1951
Пензионер
Бор, Бучје
32
Бобан Думитровић
1963
Пензионер
Бор, Злот
33
Милунка Лукић
1946
Дипломирани економиста
Бор, Ул. 3. Октобар 130
34
Зоран Првуловић
1972
Приватни предузетник
Бор, Ул. Златиборска 3
35
Марко Станојевић
1985
Маст.инжењер саобраћаја
Бор, Ул. А. Споменице 2/43
4. Демократска странка - Дарко Михајловић
Ред.
број
Име и презиме
Година
рођења
1
Дарко Михајловић
1972
2
Игор Јанковић
1981
3
Светлана Анђелковић
1965
4
Саша Скробоња
1972
5
Јасмина Стојановић
6
Занимање
Дипломирани инжењер
електротехнике
Фармер
Пребивалиште
Бор, Ул. 3. Октобар 77/11
Бор, Лука
Бор, Ул. Цара Лазара 12/7
1964
Професор енглеског језика
Дипломирани инжењер
електротехнике
Агент осигурања
Бор, Ул. 28. Март 13/6
Раде Михајловић
1962
Специјалист биохемије
Бор, Ул. Данила Киша 14/3
7
Вукосав Антонијевић
1968
Инжењер информатике
Бор, Ул. Албанске Споменице 4/37
8
Гојко Џаковић
1967
Спортски стручњак
Бор, Ул. Бошка Бухе 8/2
9
Бојана Радосављевић
1981
Бор, Ул. Моше Пијаде 82/3
10
Александар Петковић
1970
11
Дарко Дукић
1977
12
Александра Митровић
1984
13
Миодраг Урсуловић
1956
Бор, Злот
14
Југослав Ђорђевић
1967
15
Марина Пешић
1968
16
Драган Стојановић
1969
17
Вера Петровић
1965
Дипломирани економиста
Мр Дипломирани инжењер
рударства
Инжењер електотехнике
Дипломирани инжењер
индустријске информатике
Пензионер
Дипломирани инжењер
пољопривреде
Дипомирани инжењер
технологије
Дипломирани инжењер
индустријске информатике
Комерцијалиста
18
Мирослав Адамовић
1992
Студент
Бор, Метовница
19
Синиша Ивашковић
1939
Професор у пензији
Бор, Ул. Трг Ослобођења 4/24
20
Мира Стевановић
1962
Наставник српског језика
Бор, Шарбановац
21
Никола Глигоријевић
1992
Студент
Бор, Ул. Озренска 31
22
Братислав Марковић
1972
Бор, Слатина
23
Иванка Ћирковић
1953
24
Милован Николић
1939
Бор, Ул. Николе Пашића 40/4
25
Југослав Цујановић
1962
26
Гордана Грујић
1962
Таксиста
Дипломирани инжењер
металургије
Пензионер
Електромеханичар пензионер
Машински техничар
27
Дејан Туфегџић
1985
Радник
Бор, Оштрељ
28
Славиша Благојевић
1979
Пољопривредник
Бор, Танда
29
Граде Вануцић
1969
Машински техничар
Бор, Горњане
30
Ана Стреховец
1981
Професор енглеског језика
Бор, Ул. 9. Бригаде 14/25
31
Ненад Бунић
1990
Аутомеханичар
Бор, Ул. Шистекова 17/5
Бор, Ул. Генерала Павла Илића 2/6
Бор, Ул. Николе Пашића 35/3
Бор, Ул. Иве Андрића 17
Бор, Ул. Васе Пелагића 120
Бор, Брестовац
Бор, Ул. Ђ. А. Куна 7/10
Бор, Ул. Д. Р. Бобија 11/7
Бор, Ул. Тимочке Дивизије 12/24
Бор, Ул. Боре Станковића 8
Бор, Ул. 7. Јули 1/12
Бор, Ул. 7. Јули 49/12
Ред.
број
Име и презиме
Година
рођења
32
Никола Голубовић
1990
33
Ана Тодоровић
1974
34
Саша Милановић
1947
35
Зоран Барбуловић
1968
Занимање
Студент
Дипломирани инжењер
металургије
Дипломирани инжењер
металургије
Пензионер
Пребивалиште
Бор, Брестовац
Бор, Ул. Ђ. А. Куна 16/16
Бор, Ул. Д. Р. Бобија 3/20
Бор, Ул. Васе Пелагића 144
5. ДВЕРИ – ВЛАДАН ГЛИШИЋ
Ред.
број
Име и презиме
Година
рођења
Занимање
Дипломирани инжењер
електронике
Дипломирани инжењер
саобраћаја
Предузетник
Пребивалиште
1
Саша Станковић
1977
Бор, Ул. В. Р. Путника 18
2
Игор Велић
1986
3
Милица Стојановић
1984
4
Дејан Златковић
1986
Машински техничар
Бор, Ул. 7 Јули 34/7
5
Божидар Дочић
1939
Магистар машинства у пензији
Бор, Ул. Међеда Усеиновића 35
6
Данијела Милановски
1986
Финансијски радник
Бор, Ул. Сокобањска 13
7
Никола Темелков
1979
Графички дизајнер
Бор, Ул. Д. Р. Боби 11/10
8
Горан Јаковљевић
1980
Пекар
Бор, Ул. Његошева 62/2
9
Ана Златковић
1989
Студент
Бор, Ул. 7 Јули 34/7
10
Драган Савић
1968
Бравар
Бор, Ул. Николе Пашића 34/5
11
Милан Митровић
1981
Комерцијалиста
Бор, Ул. Aлбанскe Cпоменицe 4/38
12
Светлана Станковић
1983
Хемијски лаборант
Бор, Ул. В. Р. Путника 18
Бор, Ул. 3. Октобар 91/12
Бор, Ул. 3. Октобар 13/4
6. СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
Ред.
број
Име и презиме
Година
рођења
Занимање
Пребивалиште
1
Драгана Видојковић
1974
Дипломирани Филолог
Бор, Ул. 3.Октобар 99/9
2
Александар Јовановић
1978
Машинбравар
Бор, Ул. Јована Дучића 24/11
3
Горан Стојановић
1962
Машински техничар
Бор, Ул. Васе Пелагића 84/3
4
Миљана Перић
1993
Студент
Бор, Ул. Пере Радовановића 14/24
5
Бобан Остојић
1968
Економиста
Бор, Ул. Васе Пелагића 73
6
Драган Ђорђевић
1966
Инжењер сточарства
Бор, Ул. 3.Октобар 65/7
7
Весна Милановић
1968
Домаћица
Бор, Ул. Иве Лоле Рибара 19/4
8
Александар Јовић
1981
Електромеханичар
Бор, Ул. Школска 14
9
Милан Спасић
1985
Радник
Бор, Ул. Краља Петра Првог 3/9
10
Винета Гроздановић
Хранислав
Љубомировић
Александар Белчић
1987
Домаћица
Бор, Шарбановац
1955
Машиновођа
Бор, Ул. Зелени Булевар 14/16
1958
Пензионер
Бор, Ул. 3.Октобар 115/4
11
12
7. УЈЕДИЊЕНИ ЗА БОР ГРАД - МЛАЂАН ДИНКИЋ
Ред.
број
Име и презиме
Година
рођења
Занимање
Пребивалиште
1
Владан Нововић
1981
2
Небојша Бућан
1960
3
Мирјана Милошевић
1974
Дипломирани политиколог,
директор РТВ Бор
Дипломирани инжењер
рударства
Лекар
4
Србољуб Џамић
1968
Машински техничар
Бор, Ул. Моше Пијаде 76-А/520
5
Новица Журкић
1959
Службеник
Бор, Кривељ
6
Милица Лакићевић
1969
Бор, Ул. 28. Март 15/20
7
Марко Ратков
1985
8
9
10
Горан Јоксимовић
Весна Перовић-Курко
Златибор Крачуновић
1962
1962
1975
Дипломирани економиста
Дипломирани инжењер
прехрамбене технологије
Хирург специјалиста
Дипломирани економиста
Предузетник
Бор, Ул. 3. Октобар 43/19
Бор, Ул. 3. Октобар 87/32
Бор, Слатина
11
Игор Илић
1982
Професор разредне наставе
Бор, Ул. 28. Март 13/12
12
Летица Миловановић
1970
Програмер
Бор, Ул. Моше Пијаде 76/508
13
Димитрије Јоновић
1948
Бор, Бучје
14
Драган Туртић
1983
15
Снежана Столић
1983
16
Стеван Кожовић
1988
Пензионер
Дипломирани инжењер
индустриске информатике
Дипломирани менаџер у
хотелијерству
Студент
17
Милош Чолаковић
1990
Бор, Оштрељ
18
Сандра Трпковић
1987
19
Надица Грујић
1973
Техничар хортикултуре
Дипломирани инжењер
информационих технологија
Трговац
Бор, Д.Б.Река
20
Славиша Јаношевић
1980
Пољопривредник
Бор, Горњане
21
Оливера Крешо
1976
Економиста
Бор, Ул. Стевана Сремца 20
22
Јелица Николић
1970
Рударски техничар
Бор, Ул. Шистекова 14/8
23
Немања Станковић
1992
Студент
Бор, Ул. Радничка 5/8
24
Соња Илић
1986
Домаћица
Бор, Метовница
25
Нинослав Обрадовић
1978
Радник
Бор, Оштрељ
26
Александар Барбуловић
1989
Радник
Бор, Ул. Моше Пијаде 21/39
27
Маријана Симоновић
1991
Медицинска сестра
Бор, Ул. Моше Пијаде 76-А/423
Бор, Ул. Д.Р.Бобија 5/8
Бор, Ул. 3. Октобар 24/18
Бор, Ул. Д.Р.Бобија 6/6
Бор, Ул. Омладинске Бригаде 12
Бор, Ул. Краља Петра Првог 14/303
Бор, Ул. 3. Октобар 85/26
Бор, Ул. Данила Киша 16/14
Бор, Ул. Авалска 3
8. ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ - ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА
Ред.
број
Име и презиме
Година
рођења
Занимање
Пребивалиште
1
Миодраг Јовановић
1969
Др спец. ортопедске хирургије
Бор, Ул. 3. Октобар 298/10
2
Валентина Новаковић
Дејана БорановићМаринковић
Биљана Станојевић
1969
Економиста
Бор, Ул. Васе Пелагића 188
1969
Учитељица
Бор, Ул. 3. Октобар 109/39
1976
Професор социологије
Бор, Ул. Цара Лазара 14/9
Милан Петровић
Маја ЉубеновићСтојановић
1978
Професор информатике
Бор, Ул. Трг Ослобођења 1/25
1984
Дипломирани економиста
Бор, Ул. Албанске Споменице 4/18
7
Дејан Децановић
1969
8
Сузана Лапчевић
1988
3
4
5
6
Професор физичког
васпитања
Дипломирани економиста
Бор, Ул. Трећи Октобар 99/16
Бор, Ул. Јабланичка 9
Ред.
број
Име и презиме
Година
рођења
Занимање
Пребивалиште
9
Оливер Митровић
1973
Машинбравар
Бор, Ул. Девете Бригаде 16/9
10
Силви Дервиши
1987
Продавац
Бор, Ул. Брковић Црни 7/5
11
Јовица Урсуловић
1981
Анестетичар
Бор, Злот
12
Снежана Вешковић
1976
Трговац
Бор, Ул. Албанске Споменице 5/3
13
Петар Станковић
1995
Ученик
Бор, Ул. Филипа Кљајића 11
14
Александра Гатић
1995
Бор, Ул. Васе Пелагића 202
15
Никола Ранчић
1989
16
Рената Катић
1985
Ученица
Електротехничар за
расхладне и термичке уређаје
Електротехничар рачунара
17
Иван Цветковић
1983
Студент
Бор, Ул. Моше Пијаде 25/23
18
Ивица Првановић
1983
Економски техничар
Бор, Ул. Др Миловановића 19/27
19
Миа Смиљковић
1991
Студент
Бор, Ул. Трећи Октобар 119/38
Бор, Ул. Трећи Октобар 39/20
Бор, Ул. Бошко Бухе 1/1
9. Група грађана - КЛИМЕ БИТКОСКИ
Ред.
број
Име и презиме
Година
рођења
1
Климе Биткоски
1946
2
Игор Обретковић
1983
3
Мирјана Цајић-Митић
1966
4
Вања Ивковић
1990
5
Владан Костић
1982
6
Слободан Живковић
1962
7
Иван Милутиновић
8
Занимање
Дипломирани инжењер
металургије
Дипломирани инжењер
индустријске информатике
Техничар за рачунаре
Пребивалиште
Бор, Ул. М. Усеиновића 26
Бор, Ул. Др. Мишовића 4/1
Бор, Ул. Николе Тесле 18
1983
Дипломирани менаџер
Електромеханичар за
машинске уређаје
Дипломирани инжењер
машинства
Менаџер царина и шпедиција
Бор, Ул. 3. Октобар 83/1
1987
Медиц.информатичар
Бор, Ул. М. Усеиновића 29
1988
ВСС за образовање васпитача
Бор, Ул. Др. Миловановића 17/19
10
Александар Јанковић
Александра
Милутиновић
Милош Ристић
1994
Електротехничар рачунара
Бор, Ул. М. Усеиновића 36
11
Игор Иванов
1982
Бравар
Бор, Ул. Д. Р. Бобија 3/15
12
Гордана Лазаревић
1984
Економски техничар
Бор, Ул. Ј. Дучића 24/32
9
Бор, Ул. 9. Бригаде 24/26
Бор, Ул. Д. Р. Бобија 46/14
Бор, Ул. М. Пијаде 49/26
10. ГГ ПОКРЕТ ЗА НОВО ДОБА
Ред.
број
Име и презиме
Година
рођења
Занимање
Пребивалиште
1
Зоран Петровић
1963
Економски техничар
Бор, Ул. Омладинске Бригаде 30
2
Радоица Траиловић
1962
Правник
Бор, Ул. 3. Октобар 56
3
Нела Јовановић
1991
Бор, Ул. Албанске Споменице 9/18
4
Стеван Мејлановић
1973
Бор, Ул. 3. Октобар 45/2
5
Љубиша Бучановић
1958
Студент
Доктор Медицине - спец.
гинекологије
Магистар техничких наука
6
Снежана Анђелковић
1972
Новинар
Бор, Ул. Моше Пијаде 76/704
7
Желимир Трујић
1977
Дипломирани правник
Бор, Ул. Васе Пелагића 97
8
Милан Стојановић
1985
Аутомеханичар
Бор, Ул. Пере Радовановића 17/1
9
Ива Станковић
1989
Пословни администратор
Бор, Ул. Пере Радовановића 18/30
10
Никола Недељковић
1982
Дипломирани агроном
Бор, Ул. Др. Бобија 38/7
Бор, Ул. Тимочке Дивизије 26/19
Ред.
број
Име и презиме
Година
рођења
Занимање
Пребивалиште
11
Братислав Милетић
1962
Предузетник - фотограф
Бор, Ул. 3. Октобар 49/10
12
Марија Адамовић
1987
Студент
Бор, Ул. 7. Јули 16/17
13
Слободан Стојановић
1975
Пензионер ОСИ
Бор, Ул. Михајла Пупина 12
14
Никола Ђокић
1993
Студент
Бор, Брестовац
15
Сања Јовановић
1993
Студент
Бор, Ул. Албанске Споменице 9/18
16
Иван Ћирковић
1988
Професионално војно лице
Бор, Ул. Његошева 19/7
17
Драган Петровић
1981
Машински техничар
Бор, Ул. Моше Пијаде 76/704
18
Сузана Јанковић
1980
Хемијски техничар
Бор, Ул. Албанске Споменице 9/28
19
Радомир Николић
1988
Правни техничар
Бор, Ул. Албанске Споменице 6/9
20
Филип Јанковић
1992
Студент
Бор, Ул. 3. Октобар 95/4
21
Марија Перић
1987
Студент
Бор, Ул. Јована Дучића 24/15
22
Милица Миленковић
1991
Студент
Бор, Ул. 3. Октобар 87/3
23
Лидија Ћирић
1992
Бор, Ул. Ђ.А. Куна 10/29
24
Снежана Симић
1957
Студент
Доктор медицине – спец.
анестезиологије
Бор, Ул. 9. Бригаде 5/8
11. БОРИС ТАДИЋ - НОВА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - ЗЕЛЕНИ - ЗАЈЕДНО ЗА СРБИЈУ
Ред.
број
Име и презиме
Година
рођења
Занимање
Пребивалиште
1
Горан Голубовић
1966
Спец.гинеколог
Бор, Ул. 3. Октобар 34/30
2
Срђан Марјановић
Ана БосиоковићБранковић
1975
Економиста
Бор, Ул. 3.Октобар 95/28
1967
Дипломирани економиста
Бор, Ул. Николе Пашића 41/8
3
4
Милан Милићевић
1962
5
Драгољуб Јовић
1950
6
Весна Лазаревић
1967
7
Драган Ђорђевић
1977
Дипломирани инжењер
информатике
Инжењер саобраћаја
Дипломирани инжењер
неорганске технологије
ВК машинбравар
8
Синиша Србуловић
1960
Спец.неурохирургије
Бор, Ул. 9.Бригаде 17/9
9
Весна Јовић
1978
Др Спец. ург.медицине
Бор, Ул. 9.Бригаде 3/6
10
Тамара Живковић
1984
Бор, Ул. Данила Киша 6/5
11
Драган Перић
1971
Бор, Ул. Тимочке Дивизије 2/13
12
Љиљана Филиповић
1958
Апсолвент
Дипломирани инжењер
рударства за ПМС
Професор разредне наставе
13
Жика Голубовић
1953
Др стоматологије
Бор, Ул. 28.Март 15/9
Бор, Ул. 7.Јули 43/2
Бор, Ул. 9.Бригаде15/10
Бор, Ул. Г.П.Илића 4/4
Бор, Ул. Брковић Црни 11/14
Бор, Ул. Димитрија Туцовића 35/2
14
Сава Журкић
1939
Пензионер
Бор, Кривељ
15
Весна Стојковић
1976
Апсолвент
Бор, Ул. 9.Бригаде 23/33
16
Властимир Калиновић
1965
Машиниста пумпних станица
Бор, Злот
17
Нада Гудурић
1967
Техничар у ПМС
Бор, Ул. Филипа Кљајића 10
18
Перица Милојковић
1975
Бор, Ул. Јована Дучића 3/9
19
Радица Грујић
1966
20
Саша Радуловић
1972
21
Сања Апостолов
1966
22
Татјана ТодоровићЈеленковић
Електротехничар енергетике
Дипломирани инжењер
неорганске хемијске
технологије
Металостругар
Дипломирани инжењер
неорганске технологије
1977
Др стоматологије
Бор, Ул. Моше Пијаде 45/13
Бор, Кривељ
Бор, Ул. Чочетова 2
Бор, Ул. 3.Октобар 109/22
Ред.
број
Име и презиме
Година
рођења
23
Душица Адамовић
1979
24
Милован Крајановић
1960
Занимање
Пребивалиште
Дипломирани инжењер
индустријског менаџмента
Електровариоц
Бор, Ул. Цетињска 45
Бор, Злот
Ово решење објавити у Службеном листу општине Бор.
У Бору, дана 04.03.2014. године у 14,30 часова
Број: 013-6/65/2014
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БОР
Зам. председника,
Шумадинка Милосављевић
Download

На основу члана 15. став 1. тачка 7. а у вези члана