ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА
КАНДИДАТА МУШКОГ ПОЛА
НАКОН ЗАВРШЕНОГ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА
ЗА УПИС У ВОЈНУ АКАДЕМИЈУ 2011. ГОДИНЕ
Сви кандидати који су полагали пријемни испит, а имају примедбе на коначне резултате, могу
лично погледати резултате које су остварили 12. и 13. маја 2011. године у времену од 09.00 до 14.00
часова у просторијама кадетске службе Војне академије.
Р. бр.
Презиме
Име оца
Име
Регионални
центар
Укупно
бодова
1.
АВРАМОВИЋ
Саша
АЛЕКСАНДАР
АДАМОВ
Јездимир
МАРКО
Ниш
Нови Сад
56.43
2.
3.
АДАМОВИЋ
Саша
СТЕФАН
Крагујевац
27.46
4.
АКСИЋ
Момир
ВЛАДИМИР
Крагујевац
66.22
5.
АНДОНОВИЋ
Иван
МИЛАН
47.65
6.
АНДРЕЈИЋ
Милорад
НЕМАЊА
Ниш
Крагујевац
7.
АНДРЕЈИЋ
Ивица
МИЛОШ
57.01
8.
АНДРИЈЕВИЋ
Добри
ВУКАШИН
Прокупље
Крагујевац
9.
АНЂЕЛКОВИЋ
Ненад
ЂОРЂЕ
Крагујевац
54.55
10.
АНЂЕЛКОВИЋ
Дејан
РАДИША
Прокупље
55.82
11.
АНЂЕЛКОВИЋ
Драган
ДРАШКО
Ниш
29.93
12.
АНЂЕЛКОВИЋ
Петар
МИЛОШ
Ниш
64.85
13.
АНЂЕЛКОВИЋ
Верољуб
ВЛАДАН
49.72
14.
АНЂЕЛКОСКИ
Верољуб
БОЈАН
Ниш
Београд
15.
АНТЕЉ
Милорад
МИЛОВАН
Београд
37.99
16.
АНТИЋ
Лазо
БОЈАН
Београд
49.25
17.
АНТИЋ
Живорад
САША
Крагујевац
30.58
18.
АРСЕНОВИЋ
Раде
МАРКО
69.32
19.
АРСИЋ
Радислав
МАРКО
Ваљево
Нови Сад
20.
АРСИЋ
Златан
ВОЈИН
Крагујевац
77.74
21.
АРСИЋ
Живорад
СЛОБОДАН
Прокупље
35.43
22.
АРСИЋ
Дане
ДЕЈАН
Ниш
28.50
23.
АРСИЋ
Радослав
МИЛАН
37.85
24.
АТАНАСИЈЕВИЋ
АШЋЕРИЋ
Мишо
ЈОРДАН
Ниш
Војна гимназија
Миладин
НЕБОЈША
52.65
Милан
ЖЕЉКО
27.
БАБИН
БАБИНЦЕВ
Ваљево
Војна гимназија
Марин
ИВАН
Крагујевац
90.34
28.
БАБИЋ
Стеван
МИЛОШ
Нови Сад
80.18
29.
БАБИЋ
Душан
ЂУРО
Нови Сад
42.48
30.
Миленко
ДЕЈАН
Војна гимназија
78.09
31.
БАБИЋ
БАЈИЋ
Јован
ДРАГАН
Нови Сад
38.96
32.
БАЈОВИЋ
Радоје
ДУШАН
44.79
33.
БАЛАБАН
Саша
МИЛОШ
Ниш
Крагујевац
34.
БАЛАЖ
Мирослав
ВЛАДИМИР
Нови Сад
46.82
35.
БАРАЋ
Светомир
ВУКАШИН
Београд
57.63
36.
Миленко
ЛАЗАР
Војна гимназија
85.65
37.
БАРАЋ
БАЦЕТИЋ
Андрија
ДАРКО
46.83
38.
БАЏА
Вукадин
НЕСТОР
Ваљево
Нови Сад
39.
БЕЖАНОВИЋ
Ђорђе
ИГОР
Нови Сад
48.22
40.
БЕКЧИЋ
БЕКЧИЋ
Милутин
НОВАК
Војна гимназија
82.80
Раденко
МИЛАН
75.88
Момир
ДАНИЛО
43.
БЕКЧИЋ
БЕЛАКОВАЋ
Ниш
Војна гимназија
Александар
ДРАГОСЛАВ
66.36
44.
БЕЛИЋ
Милијан
СТЕФАН
Ваљево
Крагујевац
45.
БЕЛОШЕВИЋ
Зоран
СТЕФАН
Крагујевац
56.21
46.
БЕЛУШЕВИЋ
Милија
БОРКО
Ваљево
27.06
47.
БЕОЧАНИН
Милован
МЛАДЕН
52.86
48.
БЕРНАД
Жељко
ЈОВАН
Ниш
Нови Сад
25.
26.
41.
42.
40.91
50.74
48.59
60.21
63.81
91.80
73.53
83.51
21.68
60.43
39.00
57.55
1
Р. бр.
Презиме
Име оца
Име
Регионални
центар
Укупно
бодова
49.
БЕЋАРЕВИЋ
Горан
ЛУКА
Нови Сад
69.44
50.
Ненад
ПРЕДРАГ
Војна гимназија
84.90
51.
БИЈЕЛИЋ
БИЉИЋ
Милосав
МАРКО
78.70
52.
БИРИЊИ
Лаци
ЗОЛИКА
Ваљево
Нови Сад
53.
БИРОВИЋ
Ненад
МИЛАН
Нови Сад
48.95
54.
БИШЕВАЦ
Живко
СТЕФАН
Крагујевац
80.63
55.
БЈЕЛИЋ
Миланко
ФИЛИП
52.12
56.
БЈЕЛОБРК
Милан
НЕМАЊА
Ваљево
Нови Сад
57.
БЛАГОЈЕВИЋ
Раде
СТЕФАН
Нови Сад
75.73
58.
БЛАГОЈЕВИЋ
Драгослав
СТРАХИЊА
Крагујевац
20.16
59.
БЛАЖИЋ
Стевица
ЛАЗАР
Нови Сад
27.63
60.
БОБАР
Милисав
ЈОВАН
Нови Сад
37.68
61.
Власта
БЛАЖА
Војна гимназија
73.27
62.
БОГДАНОВИЋ
БОГДАНОВИЋ
Горан
ВУК
Крагујевац
82.57
63.
БОГДАНОВИЋ
Зарије
МИЛОШ
Крагујевац
50.46
64.
БОГДАНОВИЋ
Мирослав
ИВАН
Ниш
42.77
65.
БОГДАНОВИЋ
Миодраг
НЕМАЊА
Ниш
46.43
66.
БОГДАНОВИЋ
Драгољуб
НИКОЛА
69.51
67.
БОГИЋ
Јовица
МИЛАН
Ваљево
Крагујевац
68.
БОГОСАВЉЕВИЋ
Дракче
ДАРКО
Крагујевац
48.77
69.
БОЖИЋ
Саша
ВУЈАДИН
Нови Сад
79.13
70.
БОЖИЋ
Раде
НИКОЛА
Ваљево
51.71
71.
БОЖОВИЋ
Зоран
АЛЕКСАНДАР
Ваљево
29.22
72.
БОЈИЋ
Ђорђе
МИРОСЛАВ
55.91
73.
БОЈОВИЋ
Десимир
МИОДРАГ
Ваљево
Крагујевац
74.
БОНЏУЛИЋ
Милорад
ДРАГАН
Ваљево
73.62
75.
БОРИВОЈЕВИЋ
Момчило
МИХАЈЛО
Ниш
59.56
76.
БОРОВИЋ
Весна
СТРАХИЊА
60.68
77.
БРАИЋ
Славко
СТРАХИЊА
Ваљево
Београд
78.
БРАЛОВИЋ
Драган
ДУШАН
Ваљево
35.93
79.
БРАНКОВИЋ
Обрен
АЛЕКСАНДАР
32.92
80.
БРЗАКОВИЋ
Бранко
ЂОРЂЕ
Ниш
Београд
81.
БУРСАЋ
Радован
СИНИША
72.07
82.
ВАСИЉЕВИЋ
Душко
МИЛОШ
Ниш
Београд
83.
ВАСИН
Милорад
ЈОВАН
Нови Сад
46.28
84.
ВАСИЋ
Слободан
НЕНАД
Београд
51.50
85.
ВАСИЋ
Драган
МИЛАН
Крагујевац
37.92
86.
ВАСИЋ
Драган
СТЕФАН
Ваљево
68.81
87.
ВАСИЋ
Милија
АЛЕКСАНДАР
80.92
88.
Стојадин
МИЛОШ
89.
ВАСКОВИЋ
ВЕЗИРОВИЋ
Ваљево
Војна гимназија
Симо
НЕМАЊА
Нови Сад
80.71
90.
ВЕКОВИЋ
Драган
РАДОМИР
Ниш
47.72
91.
ВЕЛИЧКОВ
Саша
МАРКО
84.07
92.
ВЕЛИЧКОВИЋ
Небојша
ДАНИЛЕЛ
Пирот
Нови Сад
93.
ВЕЉКОВИЋ
Драган
МИОДРАГ
Прокупље
39.74
94.
ВЕЉКОВИЋ
Златај
ЂОРЂЕ
49.22
95.
ВЕСЕЛИНОВИЋ
Младен
МИЛОШ
Ниш
Нови Сад
96.
ВЕСЕЛИНОВИЋ
Радуле
ИВАН
Крагујевац
22.26
97.
ВЕСЕЛИНОВИЋ
Александар
НЕМАЊА
Крагујевац
31.48
98.
ВЕСИЋ
Стеван
СРЂАН
Крагујевац
58.44
99.
ВЕШКОВАЦ
Горан
СЛОБОДАН
Ниш
48.77
100.
ВИДАКОВИЋ
Данко
СТРАХИЊА
76.96
101.
ВИЛИМОНОВИЋ
Небојша
МИЛОШ
Ваљево
Крагујевац
102.
ВИТАСОВИЋ
Зоран
ПЕТАР
Нови Сад
66.64
103.
ВИЋОВАЦ
Добрица
ЛАЗАР
Београд
57.54
104.
ВЛАДИМИР
Никола
ИВАН
Нови Сад
40.82
105.
ВЛАИСАВЉЕВИЋ
Предраг
ДАНИЛО
57.34
106.
ВЛАТКОВИЋ
Милан
ДАНИЛО
Ниш
Нови Сад
107.
ВЛАХОВИЋ
Милан
МИЛОШ
Београд
62.20
37.26
28.18
32.25
33.22
71.94
65.77
62.96
85.04
36.51
46.93
47.04
19.52
2
Р. бр.
Презиме
Име оца
Име
Регионални
центар
Укупно
бодова
108.
ВОЈИНОВИЋ
Саша
ИГОР
Нови Сад
45.03
109.
ВРАЧАР
Мирко
НЕНАД
Нови Сад
66.44
110.
ВРАЧЕВ
Слободан
СТЕФАН
Нови Сад
22.80
111.
ВУЈИН
Живко
АЛЕКСАНДАР
Нови Сад
29.26
112.
ВУЈИНОВИЋ
Јово
БОЈАН
Нови Сад
52.64
113.
ВУЈИЧИЋ
Пеливан
АЛЕКСА
Крагујевац
60.10
114.
ВУЈМИЛОВИЋ
Драган
НИКОЛА
Нови Сад
22.64
115.
ВУКЕЛИЋ
Душан
АЛЕКСАНДАР
Нови Сад
42.63
116.
ВУКИЋЕВИЋ
Слободан
АЛЕКСАНДАР
Крагујевац
43.37
117.
ВУКИЧЕВИЋ
Борислав
БОРО
Београд
56.73
118.
ВУКОВИЋ
Томислав
ФИЛИП
Београд
58.57
119.
ВУКОВИЋ
Слациша
ЂОРЂЕ
Крагујевац
87.75
120.
ВУКОВИЋ
Зоран
ИГОР
Ниш
34.39
121.
ВУЛИЋ
Саша
НЕМАЊА
Ниш
68.23
122.
ВУЛОВИЋ
Славољуб
МЛАДЕН
41.55
123.
ВУЧЕНОВИЋ
Живко
ВОЈИСЛАВ
Ваљево
Нови Сад
124.
ВУЧЕТИЋ
Зоран
НЕНАД
Нови Сад
44.80
125.
ВУЧЕТИЋ
Драгољуб
МИЛАН
Ваљево
50.63
126.
ВУЧИЋ
Бобан
АЛЕКСАНДАР
Ниш
33.37
127.
ВУЧИЋ
Сибин
НИКОЛА
21.68
128.
ВУЧИЋЕВИЋ
Миодраг
НЕНАД
Пирот
Крагујевац
129.
ВУЧКОВИЋ
Марко
МИЛОШ
Крагујевац
77.12
130.
ВУЧКОВИЋ
Милорад
ДУШАН
Крагујевац
30.64
131.
ГАВРИЛОВИЋ
Живан
ЗОРАН
49.94
132.
ГАЈИЋ
Милош
МАРКО
Ваљево
Београд
133.
Добривоје
ПЕТАР
Војна гимназија
81.84
134.
ГАЈИЋ
ГАЈИЋ
Драган
СТЕФАН
Крагујевац
66.47
135.
ГАЛИЋ
Новомир
УРОШ
Београд
44.66
136.
ГАРИЋ
Драган
НИКОЛА
Ниш
54.42
137.
ГАРИЋ
Ненад
ЈОВАН
Ваљево
87.63
138.
ГАРИЋ
Ненад
СЛАВКО
52.96
139.
Зоран
СТЕВАН
140.
ГАШЕВИЋ
ГВОЈИЋ
Ваљево
Војна гимназија
Предраг
НЕМАЊА
Нови Сад
53.24
141.
ГЕОРГИЕВ
Мирослав
МИЛАН
58.26
142.
Пантелија
ЉУБОМИР
143.
ГЛИГОРИЋ
ГЛУМАЦ
Ниш
Војна гимназија
Славко
ДУШАН
Нови Сад
81.31
144.
ГОЈКОВИЋ
Славко
АЛЕКСАНДАР
Крагујевац
31.22
145.
ГОЛУБОВИЋ
Мирослав
БОЈАН
Београд
80.75
146.
ГОЛУБОВИЋ
Горан
АЛЕКСАНДАР
38.06
147.
ГРБА
Зоран
НЕМАЊА
Ниш
Нови Сад
148.
ГРКОВИЋ
Душан
МАРКО
Београд
28.30
149.
ГРУБАЧИЋ
Горан
УРОШ
47.78
150.
ГРУБИШИЋ
Милан
ДЕЈАН
Ваљево
Београд
151.
ГРУЈИЋ
Зоран
РАДОВАН
Нови Сад
33.97
152.
ГРУЈИЋ
Миладин
ДУШАН
Ниш
41.79
153.
ГРУЈИЧИЋ
Новак
ЛАЗАР
Ваљево
26.10
154.
ГРУЈИЧИЋ
Миленко
НЕМАЊА
40.15
155.
ГУЉАШ
Јожеф
ДАВИД
Ваљево
Нови Сад
156.
ДАБИЖЉЕВИЋ
Радосав
СИНИША
Војна гимназија
82.89
157.
Радојица
ДАНИЛО
Војна гимназија
84.70
158.
ДАКИЋ
ДАМЈАНОВИЋ
Никола
НЕМАЊА
Крагујевац
40.75
159.
ДАНИЛОВИЋ
Добривоје
ДЕЈАН
Ниш
24.28
160.
ДАЦОВИЋ
Миодраг
ВЛАДИМИР
61.04
161.
ДЕЛИЋ
Радомир
НИКОЛА
Ваљево
Београд
162.
ДЕЛИЋ
Томица
АЛЕКСАНДАР
Нови Сад
73.59
163.
ДЕЉАНИН
Миодраг
ДАРКО
46.48
164.
ДЕНИЋ
Радош
МИЛОШ
Прокупље
Крагујевац
165.
ДЕНЧИЋ
Иван
ДАРКО
54.15
166.
ДЕСПЕНИЋ
Радован
МИЛОШ
Ниш
Нови Сад
44.19
61.09
90.69
56.88
82.08
36.64
38.49
58.13
42.70
70.10
30.87
3
Р. бр.
Презиме
Име оца
Име
Регионални
центар
Укупно
бодова
167.
ДЕСПОТОВИЋ
Мирослав
НЕБОЈША
ДИЗДАРЕВИЋ
Миодраг
АЛЕКСАНДАР
Ваљево
Крагујевац
49.17
168.
169.
ДИМИТРИЈЕВИЋ
Драган
ДЕЈАН
Војна гимназија
82.39
170.
Драгољуб
ИВАН
Војна гимназија
64.35
171.
ДИМИТРИЈЕВИЋ
ДИМИТРИЈЕВИЋ
Синиша
ЖАРКО
Ниш
29.48
172.
ДИМИТРИЈЕВИЋ
Драган
ИЛИЈА
Ниш
55.46
173.
ДИМИТРИЈЕВИЋ
Слободан
АЛЕКСАНДАР
49.49
174.
ДИМИЋ
Жикица
НЕМАЊА
Ваљево
Крагујевац
175.
ДИМИЋ
Горан
АЛЕКСАНДАР
71.92
176.
ДОДЕРОВИЋ
Симо
ДАНИЛО
Ниш
Београд
177.
ДОНЧИЋ
Саша
МИЛИВОЈЕ
54.28
178.
ДРАГИЋ
Милан
НИКОЛА
Ниш
Београд
179.
ДРАГИЧЕВИЋ
Милорад
СТЕФАН
Нови Сад
69.54
180.
ДРАГОВИЋ
Тихомир
МИЛОМИР
Ваљево
91.15
181.
ДРАГОЈЕВИЋ
Жељко
АЛЕКСАНДАР
53.57
182.
ДРОБЊАК
Љубан
БОЖИДАР
Прокупље
Београд
183.
ДРОБЊАК
Небојша
ДРАГОМИР
Нови Сад
47.67
184.
ДРОБЊАК
Бојан
НЕНАД
Крагујевац
77.98
185.
ДРОБЊАК
Мијодраг
МИЛОШ
Крагујевац
36.60
186.
ДРОБЊАК
Милош
БЛАГОЈЕ
42.70
187.
ДРОНИЋ
Добрен
ДАРКО
Ваљево
Нови Сад
188.
ДУЈОВИЋ
Јован
МИЉАН
Нови Сад
58.01
189.
ДУНИЋ
Никола
ЂОРЂЕ
Београд
39.40
190.
ДУНИЋ
Младен
ДУШАН
Београд
31.12
191.
ДУРАКОВИЋ
Зоран
СТЕФАН
Нови Сад
65.63
192.
ДУЦИЋ
Владица
НИКОЛА
Крагујевац
45.01
193.
ЂЕНИЋ
Мирослав
НИКОЛА
Ниш
59.98
194.
ЂЕРМАНОВИЋ
Радован
ЂОРЂЕ
20.68
195.
ЂЕРФИ
Шандор
ШАНДОР
Ваљево
Нови Сад
196.
ЂИГОВ
Митко
ЖЕЉКО
75.34
197.
ЂИНЂИЋ
Љубинко
НИКОЛА
Пирот
Београд
198.
ЂОКИЋ
Милорад
НИКОЛА
Нови Сад
33.47
199.
ЂОКИЋ
Радољуб
БРАНКО
32.88
200.
ЂОРЂЕВИЋ
Драгомир
ПЕТАР
Ниш
Београд
201.
ЂОРЂЕВИЋ
Срђан
ОГЊЕН
Нови Сад
54.73
202.
ЂОРЂЕВИЋ
Предраг
ДАРКО
Крагујевац
48.88
203.
ЂОРЂЕВИЋ
Добривоје
НИКОЛА
Крагујевац
37.08
204.
ЂОРЂЕВИЋ
Драган
АЛЕКСАНДАР
Крагујевац
75.82
205.
ЂОРЂЕВИЋ
Милоје
НЕНАД
Прокупље
74.43
206.
ЂОРЂЕВИЋ
Младен
НИКОЛА
Прокупље
73.54
207.
ЂОРЂЕВИЋ
Дејан
СТЕФАН
Прокупље
39.13
208.
ЂОРЂЕВИЋ
Славољуб
ДЕЈАН
Ниш
61.52
209.
ЂОРЂЕВИЋ
Дејан
МАРКО
Ниш
59.41
210.
ЂОРЂЕВИЋ
Зарије
МАРЈАН
Ниш
62.50
211.
ЂОРЂЕВИЋ
Здравко
АЛЕКСА
Ниш
51.62
212.
ЂОРЂЕВИЋ
Радован
НИКОЛА
Ниш
22.60
213.
ЂОРЂЕВИЋ
Предраг
МИЛАН
Ниш
38.92
214.
ЂОРЂЕВИЋ
Градимир
НЕМАЊА
Ниш
58.84
215.
ЂОРЂЕВИЋ
Славољуб
ВЛАДИМИР
Ниш
55.22
216.
ЂОРЂЕВИЋ
Звездан
ИГОР
Ниш
59.00
217.
ЂОРЂЕВИЋ
Слободан
МЛАДЕН
Ниш
83.21
218.
ЂОРЂЕВИЋ
Радивоје
МИЛУТИН
Ниш
52.15
219.
ЂОРЂЕВИЋ
Јовица
АЛЕКСАНДАР
Ниш
45.69
220.
ЂОРЂЕВИЋ
Милијана
МИЉАН
Ниш
33.47
221.
ЂОРЂЕВИЋ
Братислав
ПАВЛЕ
Ниш
90.25
222.
ЂОРЂЕВИЋ
Берислав
ФИЛИП
58.12
223.
ЂОРЂЕВИЋ
Зоран
АНДРЕА
Ниш
Ниш
224.
ЂОРЂЕВИЋ
Миливоје
РАДИВОЈЕ
Ваљево
31.36
225.
ЂОРЂЕВИЋ
Ненад
УРОШ
Ваљево
67.79
40.17
47.35
82.74
66.63
35.79
34.02
42.13
43.65
74.24
59.32
4
Р. бр.
226.
Презиме
Име оца
Име
Регионални
центар
Укупно
бодова
ЂОРЂЕВИЋ
ЂОРИЋ
Владимир
МИЛОШ
Војна гимназија
69.10
227.
Славољуб
АЛЕКСАНДАР
58.70
228.
ЂОРОВИЋ
Јован
ЖИВКО
Прокупље
Крагујевац
229.
ЂУКАНОВИЋ
Драган
МИЛОРАД
46.83
230.
ЂУРАШИНОВИЋ
Милоје
СТЕВАН
Ваљево
Нови Сад
231.
ЂУРЂЕВИЋ
Миливоје
САША
47.50
232.
ЂУРИЋ
Славољуб
СЛОБОДАН
Ваљево
Крагујевац
233.
ЂУРОВИЋ
Петар
ИВАН
Ваљево
44.51
234.
ЕРДЕЉАНОВИЋ
Ивица
МИЛОШ
Ниш
64.90
235.
ЕРИЋ
Слађан
МАРКО
Ниш
33.89
236.
ЕРЧЕВИЋ
Горан
ДУШАН
54.90
237.
ЕРЧИЋ
Горан
УРОШ
Ваљево
Београд
238.
ЖДРЊА
Милета
ЧЕДОМИР
Нови Сад
41.37
239.
ЖИВАНОВИЋ
Градимир
НЕНАД
Крагујевац
32.37
240.
ЖИВАНОВИЋ
Десимир
МАРКО
34.02
241.
Милан
СТАНИСЛАВ
242.
ЖИВАНОВИЋ
ЖИВКОВИЋ
Ниш
Војна гимназија
Драган
МАРКО
Београд
43.51
243.
ЖИВКОВИЋ
Жељко
СТЕФАН
Нови Сад
51.11
244.
ЖИВКОВИЋ
Љубиша
НИКОЛА
Ниш
90.22
245.
ЖИВКОВИЋ
Милутин
МИЛАН
Ниш
65.46
246.
ЖИВКОВИЋ
Драган
НЕМАЊА
Ниш
55.23
247.
ЖИВКОВИЋ
Зоран
ДУШАН
49.21
248.
Милорад
МИЛИСАВ
249.
ЖИВКОВИЋ
ЖИГИЋ
Ваљево
Војна гимназија
Дејан
БОЈАН
Нови Сад
52.33
250.
ЗАБУНОВИЋ
Милија
МИЛОШ
Крагујевац
60.73
251.
ЗАМАКЛАР
Мирко
ФИЛИП
Нови Сад
80.40
252.
Драган
МИЉАН
Војна гимназија
69.68
253.
ЗДРАВКОВИЋ
ЗДРАВКОВИЋ
Петрунка
МИЉАН
Ниш
29.27
254.
ЗДРАВКОВИЋ
Зоран
МАРЈАН
39.99
255.
ЗЕКОВИЋ
Салих
ЕМРАХ
Ниш
Крагујевац
256.
ЗЕЛЕНБАБА
Сретко
МАРКО
48.45
257.
Петар
АЛЕКСАНДАР
258.
ЗЛАТКОВ
ЗЛАТКОВИЋ
Ниш
Војна гимназија
Аца
НИКОЛА
65.69
259.
ЗОРИЋ
Мирослав
ВИНКО
Ниш
Нови Сад
260.
ИБРАИМОВИЋ
Ненад
МАРКО
39.57
261.
ИВАНЕСКУ
Бранислав
ДЕЈАН
Ниш
Нови Сад
262.
ИВАНИШЕВИЋ
Драган
ИГОР
Крагујевац
50.87
263.
ИВАНКОВИЋ
Драгослав
АЛЕКСАНДАР
Нови Сад
76.65
264.
ИВАНОВИЋ
Маринко
МАРКО
Београд
76.60
265.
Ивица
НЕМАЊА
Војна гимназија
89.45
266.
ИВАНОВИЋ
ИВАНОВИЋ
Саша
НИКОЛА
Пирот
43.56
267.
ИВАНОВИЋ
Небојша
ДУШАН
44.59
268.
ИВАНЧЕВИЋ
Слободан
ДИМИТРИЈЕ
Ниш
Нови Сад
269.
ИВКОВИЋ
Небојша
СЛАВОЉУБ
Ниш
88.19
270.
ИГЊАТОВИЋ
Срђан
УРОШ
Ниш
80.68
271.
ИГЊАТОВИЋ
Димитрије
ЗОРАН
Ваљево
56.50
272.
ИЛИЈЕВ
Марина
МИЛАН
68.38
273.
ИЛИЋ
Милија
ПЕТАР
Пирот
Београд
274.
ИЛИЋ
Миливоје
САВО
Крагујевац
63.16
275.
ИЛИЋ
Драган
НИКОЛА
Крагујевац
77.00
276.
ИЛИЋ
Мина
ДРАГАН
Прокупље
44.44
277.
ИЛИЋ
Драгана
СТЕФАН
Прокупље
47.34
278.
ИЛИЋ
Миливој
ДАРКО
Ваљево
75.80
279.
ИЛИЋ
Слободан
СРЕТЕН
Ваљево
47.12
280.
ИЛИЋ
Миливоје
МИРОСЛАВ
38.28
281.
ЈАДРАНИН
Петар
МАРКО
Ваљево
Београд
282.
ЈАКОБ
Селимир
ДАНИЕЛ
Нови Сад
58.34
283.
ЈАКОВЉЕВИЋ
Срећко
МИЛИНКО
Крагујевац
58.79
284.
ЈАКОВЉЕВИЋ
Слободан
АЛЕКСА
Ниш
73.03
66.84
47.48
72.39
15.22
89.74
95.06
50.44
79.78
92.31
72.08
67.81
78.20
44.44
5
Р. бр.
Презиме
Име оца
Име
Регионални
центар
Укупно
бодова
285.
ЈАКОВЉЕВИЋ
Вељко
ЛАЗАР
Ваљево
31.54
286.
ЈАНИЋИЈЕВИЋ
Славиша
СТЕФАН
65.33
287.
ЈАНКОВИЋ
Драженко
МАРКО
Ниш
Београд
288.
Ненад
БОБАН
Војна гимназија
72.03
289.
ЈАНКОВИЋ
ЈАНКОВИЋ
Јован
МЛАДЕН
Крагујевац
62.14
290.
ЈАНКОВИЋ
Зоран
ЂОРЂЕ
Крагујевац
60.58
291.
ЈАНКОВИЋ
Владета
ДУШАН
Ниш
51.25
292.
ЈАНКОВИЋ
Зоран
АЛЕКСАНДАР
Ниш
86.71
293.
ЈАНКОВИЋ
Драган
МАРКО
Ниш
64.18
294.
ЈАНКОВИЋ
Радивоје
НИКОЛА
61.27
295.
ЈАНЦИЋ
Тодор
ГОРАН
Ниш
Војна гимназија
296.
Слободан
СТРАХИЊА
Војна гимназија
79.08
297.
ЈАЊИЛОВИЋ
ЈАЊИЋ
Срђан
БРАНИСЛАВ
Ниш
31.80
298.
ЈАЊИЋ
Слађан
БОЈАН
42.54
299.
ЈАЊУШЕВИЋ
Вера
МЛАДЕН
Ниш
Нови Сад
300.
ЈЕВТИЋ
Димитрије
МАРКО
Ниш
40.68
301.
ЈЕВТИЋ
Милан
ДЕЈАН
Ваљево
42.89
302.
ЈЕЛЕНКОВИЋ
Драгољуб
МАРКО
44.60
303.
ЈЕЛИЋ
Зоран
ДРАГОСЛАВ
Ниш
Крагујевац
304.
ЈЕРЕМИЋ
Горан
НЕМАЊА
60.76
305.
ЈОВАНОВИЋ
Милан
НИКОЛА
Ваљево
Београд
306.
ЈОВАНОВИЋ
Владан
НИКОЛА
Београд
41.64
307.
ЈОВАНОВИЋ
Миодраг
НИКОЛА
Војна гимназија
71.19
308.
Младен
НИКОЛА
Војна гимназија
92.63
309.
ЈОВАНОВИЋ
ЈОВАНОВИЋ
Миодраг
НИКОЛА
Крагујевац
45.67
310.
ЈОВАНОВИЋ
Мирко
МАРЈАН
Крагујевац
64.00
311.
ЈОВАНОВИЋ
Добрица
МИЛАН
Крагујевац
35.24
312.
ЈОВАНОВИЋ
Томислав
ЂОРЂЕ
Крагујевац
38.86
313.
ЈОВАНОВИЋ
Дарко
МИЛАН
Крагујевац
67.08
314.
ЈОВАНОВИЋ
Станоје
НЕНАД
Крагујевац
44.93
315.
ЈОВАНОВИЋ
Славомир
ЂОРЂЕ
Крагујевац
62.10
316.
ЈОВАНОВИЋ
Небојша
АЛЕКСАНДАР
Крагујевац
35.32
317.
ЈОВАНОВИЋ
Зоран
МИЛОШ
Прокупље
52.92
318.
ЈОВАНОВИЋ
Владан
НИКОЛА
Ниш
61.18
319.
ЈОВАНОВИЋ
Стојанча
ВЛАДИМИР
Ниш
64.38
320.
ЈОВАНОВИЋ
Зоран
НИКОЛА
Ниш
27.54
321.
ЈОВАНОВИЋ
Драган
МИЛОШ
Ниш
49.58
322.
ЈОВАНОВИЋ
Златибор
ДЕЈАН
Ниш
45.52
323.
ЈОВАНОВИЋ
Саша
МАРКО
Ниш
66.86
324.
ЈОВАНОВИЋ
Драган
СЛАВИША
Ниш
43.74
325.
ЈОВАНОВИЋ
Љубиша
МИЛОШ
Ниш
31.00
326.
ЈОВАНОВИЋ
Верољуб
ВЛАДИМИР
Ваљево
48.38
327.
ЈОВАНОВИЋ
Зоран
ВЛАДИМИР
Ваљево
38.92
328.
ЈОВАНОВИЋ
Момир
ФИЛИП
66.63
329.
ЈОВИЋ
Драган
УРОШ
Ваљево
Београд
330.
ЈОВИЋ
Живота
МИЛОШ
Прокупље
47.40
331.
ЈОВИЋ
Зоран
МИЛОШ
Ниш
50.32
332.
ЈОВИЋ
Мирослав
НИКОЛА
Ниш
65.52
333.
ЈОВИЋ
Мирослав
ДРАГАН
77.73
334.
ЈОВИЧИЋ
Душан
ИВАН
Ниш
Београд
335.
ЈОВИЧИЋ
Бора
МАРКО
Београд
27.08
336.
ЈОВИЧИЋ
Славиша
МАРКО
Крагујевац
42.41
337.
ЈОВИЧИЋ
Миломир
МАРКО
Прокупље
60.58
338.
ЈОВИЧИЋ
Никола
МАРКО
37.09
339.
ЈОКИЋ
Милета
МИЛАН
Ваљево
Крагујевац
340.
ЈОКСИМОВИЋ
Момчило
ЛАЗАР
69.49
341.
ЈОЛЏИЋ
Марко
ОГЊЕН
Ваљево
Нови Сад
342.
ЈОНЕСИЋ
Драган
МИЛОШ
Ниш
39.54
343.
ЈОНИЋ
Југослав
СЛОБОДАН
Пирот
40.74
33.94
73.63
30.32
49.00
81.95
45.14
59.16
65.35
59.87
6
Р. бр.
Презиме
Име оца
Име
Регионални
центар
Укупно
бодова
344.
ЈОРДАНОВ
Јордан
ПРЕДРАГ
Ниш
37.91
345.
ЈОСИПОВИЋ
Стево
СТРАХИЊА
Ваљево
73.57
346.
ЈОСИФОВИЋ
Зоран
БЛАГОЈЕ
30.84
347.
ЈОТИЋ
Драган
НИКОЛА
Ниш
Крагујевац
348.
ЈОЦИЋ
Миодраг
АЛЕКСАНДАР
Београд
69.62
349.
ЈУГОВИЋ
Фрања
ЖЕЉКО
Нови Сад
41.95
350.
КАЛЕНИЋ
Мирослав
ГОРАН
Нови Сад
54.10
351.
КАЛИЧАНИН
Драгомир
ДУШАН
Београд
80.78
352.
КАЛИЧАНИН
Раденко
МИЛЕНКО
67.90
353.
КАЊЕВАЦ
Јефто
НЕМАЊА
Прокупље
Београд
354.
КАРАПАНЏА
Никола
НИКОЛА
Нови Сад
37.88
355.
КАСУМОВИЋ
Ивица
МИЛАН
39.79
356.
КАЧАНИКЛИЋ
Зоран
ВЛАДИСЛАВ
Ниш
Београд
357.
КЕНТЕРА
Јован
МИРКО
Београд
38.28
358.
Никола
СИМА
Војна гимназија
78.98
359.
КЕРЕШЕВИЋ
КЕСЛЕР
Стипан
БОЈАН
Нови Сад
38.48
360.
КИТАНОВИЋ
Милун
АЛЕКСАНДАР
35.76
361.
КИШ
Марио
ИВАН
Прокупље
Нови Сад
362.
КНЕЖЕВИЋ
Вељко
МИЛОШ
Нови Сад
84.61
363.
КНЕЖЕВИЋ
Горан
НЕМАЊА
Нови Сад
62.53
364.
КНЕЖЕВИЋ
Миливоје
ИЛИЈА
Крагујевац
56.35
365.
КОВАЧЕВИЋ
Јанко
ВУКАШИН
Нови Сад
20.82
366.
КОВАЧЕВИЋ
Властимир
СТЕВАН
Крагујевац
32.94
367.
КОВАЧЕВИЋ
Светислав
ИВАН
Прокупље
39.45
368.
КОВАЧЕВИЋ
Милан
ПРЕДРАГ
Ниш
46.92
369.
КОВАЧЕВИЋ
Зоран
ЈОВАН
31.30
370.
КОЛАШИНАЦ
Есад
МИРСАД
Ваљево
Крагујевац
371.
КОМАТИНА
Живодраг
КОНСТАНТИН
Београд
59.88
372.
КОМОСАР
Бранислав
АЛЕКСАНДАР
Нови Сад
69.12
373.
КОНЦУЛИЋ
Драган
АЛЕКСАНДАР
35.08
374.
КОЊЕВИЋ
Бранко
МАРКО
Ваљево
Београд
375.
КОРНОВИЋ
Драгомир
МИЉАН
Нови Сад
50.30
376.
КОСАНОВИЋ
Петар
НЕМАЊА
Београд
45.58
377.
КОСИЋ
Драган
МАРКО
Нови Сад
45.43
378.
КОСТАДИНОВИЋ
Срђан
МИЛАН
66.49
379.
КОСТИЋ
Раденко
СРЂАН
Ниш
Нови Сад
380.
Томислав
ДАВИД
Војна гимназија
91.18
381.
КОСТИЋ
КОСТИЋ
Предраг
АЛЕКСАНДАР
Ниш
78.53
382.
КОЦИЋ
Радивоје
ИВАН
Прокупље
39.68
383.
КОЦИЋ
Небојша
МИЛАН
Прокупље
52.11
384.
КОЦИЋ
Бранислав
ЂОРЂЕ
84.91
385.
КОЧОВИЋ
Слободан
АЛЕКСАНДАР
Ниш
Крагујевац
386.
Раденко
ВУКОМАН
Војна гимназија
77.19
387.
КРАГОВИЋ
КРИВАЈА
Миро
НЕМАЊА
Београд
47.01
388.
КРСТИЋ
Митар
АЛЕКСАНДАР
Нови Сад
43.15
389.
КРСТИЋ
Иван
СТЕВАН
Крагујевац
26.20
390.
КРСТИЋ
Зоран
МЛАДЕН
Прокупље
40.35
391.
КРСТИЋ
Драган
НЕНАД
Пирот
63.62
392.
КРСТИЋ
Саша
АЛЕКСАНДАР
Пирот
72.40
393.
КРСТИЋ
Ненад
НИКОЛА
Ниш
91.77
394.
КРСТИЋ
Љубиша
АЛЕКСАНДАР
Ниш
83.17
395.
КРСТИЋ
Саша
ЖЕЉКО
48.62
396.
КРУНИЋ
Славко
МИЛОШ
Ваљево
Београд
397.
КРУНИЋ
Митар
СТРАХИЊА
Београд
43.47
398.
КРШЉАНИН
Дејан
НЕМАЊА
Београд
62.49
399.
КУБУРИЋ
Зоран
РАДОВАН
Нови Сад
53.35
400.
КУЗМАНОВИЋ
Радомир
ЧЕДОМИР
Београд
69.38
401.
КУКОЛЕЧА
Драгомир
ДЕЈАН
36.82
402.
КУРЋАН
Стеван
МАРКО
Ваљево
Нови Сад
58.16
84.94
22.84
54.35
28.15
44.95
65.11
62.37
63.70
75.61
7
Р. бр.
Презиме
Име оца
Име
Регионални
центар
Укупно
бодова
403.
КУТЛАЧИЋ
Радојица
ИВАН
Крагујевац
46.39
404.
ЛАЗАРЕВИЋ
Душан
МИЛОШ
Београд
40.29
405.
ЛАЗАРЕВИЋ
Мирослав
СТЕФАН
Крагујевац
89.49
406.
ЛАЗАРЕВИЋ
Јанићије
НЕМАЊА
Ниш
58.95
407.
ЛАЗАРЕВИЋ
Славко
МИЛОШ
35.43
408.
Слободан
ИВАН
409.
ЛАЗАРЕВИЋ
ЛАЗИЋ
Ваљево
Војна гимназија
Миодраг
МЛАДЕН
Београд
44.33
410.
ЛАЗИЋ
Младен
АЛЕКСАНДАР
Београд
47.02
411.
ЛАЗИЋ
ЛАЗИЋ
Новица
НИКОЛА
Војна гимназија
78.60
Зоран
БОБАН
59.32
Радоман
ДАНИЛО
414.
ЛАЗОВИЋ
ЛАЗОВИЋ
Прокупље
Војна гимназија
Бојан
НИКОЛА
Крагујевац
96.81
415.
ЛАКИЋ
Радивој
МАРКО
Нови Сад
83.87
416.
ЛАКИЋЕВИЋ
Дејан
ЛАКИЋ
Крагујевац
68.43
417.
ЛАЛИЋ
Веселин
ПРЕДРАГ
Београд
55.68
418.
ЛАЛОВИЋ
Милојко
ВЛАДИМИР
Крагујевац
25.62
419.
ЛАПЧЕВИЋ
Слађан
ЂОРЂЕ
80.96
420.
ЛАСИЦА
Бранислав
НЕМАЊА
Ваљево
Београд
421.
ЛАСИЦА
Владимир
ЛУКА
31.79
422.
ЛЕКИЋ
Горан
МАРКО
Ваљево
Нови Сад
423.
ЛИЛИЋ
Синиша
СТЕФАН
Ниш
32.02
424.
ЛОНЧАРЕВИЋ
Горан
БОГДАН
75.28
425.
ЛУКИЋ
Горан
ДЕЈАН
Ваљево
Крагујевац
426.
ЛУКИЋ
Бобан
СТЕФАН
Прокупље
54.95
427.
ЛУКИЋ
Сретен
ЖЕЉКО
78.48
428.
ЉАЉИЋ
Милован
МАРКО
Ваљево
Нови Сад
429.
ЉУБАС
Зоран
АЛЕКСАНДАР
Београд
44.23
430.
ЉУБИЋ
Милован
БОГДАН
Ниш
57.14
431.
МАВРОВИЋ
Иван
ДУШАН
Ниш
65.91
432.
МАЈСТОРОВИЋ
Раде
НЕМАЊА
92.86
433.
МАКСИМОВИЋ
Мирослав
НИКОЛА
Ваљево
Београд
434.
МАКСИМОВИЋ
Слободан
ИГОР
Београд
30.42
435.
МАКСИМОВИЋ
Горан
МИЛАН
Београд
56.19
436.
МАКСИМОВИЋ
Миодраг
МИЛОШ
Крагујевац
54.58
437.
МАКСИМОВИЋ
Драган
ВЛАДИМИР
Ниш
45.89
438.
МАКСИМОВИЋ
Горан
ВЛАДИМИР
35.06
439.
МАКСИЋ
Зоран
СЛАВИША
Ниш
Крагујевац
440.
МАЛИНОВИЋ
Борислав
МИЛИЈАН
Београд
32.07
441.
МАНАСИЈЕВ
Душан
МИЛОШ
41.16
442.
МАНДИЋ
Гордана
СРЂАН
Ниш
Нови Сад
443.
МАНОЈЛОВИЋ
Драган
МИЛОШ
Београд
22.08
444.
МАРАШ
Милодар
ЂОРЂЕ
Крагујевац
38.81
445.
МАРИНКОВИЋ
Славиша
МИЛОШ
Београд
44.09
446.
МАРИНКОВИЋ
Славиша
СТЕФАН
Београд
34.40
447.
МАРИНКОВИЋ
Зоран
МИЛАН
Нови Сад
18.28
448.
МАРИНКОВИЋ
Владимир
АЛЕКСАНДАР
Крагујевац
449.
МАРИНКОВИЋ
Зоран
АЛЕКСАНДАР
Ваљево
47.21
29.52
450.
МАРИЋ
Владан
АЛЕКСАНДАР
МАРЈАНОВИЋ
Раде
ЂОРЂЕ
Ваљево
Нови Сад
45.98
451.
452.
МАРЈАНОВИЋ
Звездан
ЧЕДОМИР
Ниш
92.97
453.
МАРЈАНОВИЋ
Драган
НЕНАД
Ваљево
79.46
454.
МАРЈАНОВИЋ
Љубодраг
ДАРКО
34.11
455.
МАРКОВ
Дејан
МАРЈАН
Ваљево
Нови Сад
456.
МАРКОВИЋ
Бранко
МАКСИМ
Нови Сад
78.24
457.
МАРКОВИЋ
Милош
МАРКО
Нови Сад
54.10
458.
Мирослав
СТЕФАН
Војна гимназија
70.38
459.
МАРКОВИЋ
МАРКОВИЋ
Славко
МОМИР
Крагујевац
73.15
460.
МАРКОВИЋ
Мирослав
СТЕФАН
Крагујевац
35.91
461.
МАРКОВИЋ
Зоран
НЕНАД
Ниш
39.50
412.
413.
75.84
80.48
49.94
49.41
43.34
46.05
71.38
45.73
74.35
63.56
39.91
8
Р. бр.
Презиме
Име оца
Име
Регионални
центар
Укупно
бодова
462.
МАРКОВИЋ
Горан
НЕНАД
МАРКОВИЋ
Милош
ТРИВУН
Ниш
Београд
66.13
463.
464.
МАРКОВИЋ
Драшко
БОШКО
Београд
81.05
465.
МАРКОВИЋ
Милан
МАРКО
Београд
85.79
466.
МАРКОВИЋ
Момир
ЖЕЉКО
Ваљево
49.27
467.
МАРКОВИЋ
Зоран
СТЕФАН
Ваљево
89.28
468.
МАРКОВИЋ
Радослав
МИЛОШ
Ваљево
74.13
469.
МАРКОВИЋ
Милић
ДЕЈАН
Ваљево
63.25
470.
МАРКОВИЋ
Зоран
СТЕФАН
Ваљево
73.73
471.
МАРКОВИЋ
Никола
НЕМАЊА
Ваљево
59.68
472.
МАРТИНОВИЋ
Горан
АЛЕКСАНДАР
47.99
473.
МАРТИНОВИЋ
Раденко
ВЛАДАН
Прокупље
Београд
474.
МАТЕЈЕВИЋ
Драган
МИХАЈЛО
Ниш
39.83
475.
МАТЕЈИЋ
Властимир
САВА
Ниш
31.07
476.
МАТИЈЕВИЋ
Душан
САША
Ваљево
69.31
477.
МАТИЋ
Војин
ДРАГОМИР
50.78
478.
МАТОВИЋ
Радивоје
ФИЛИП
Ваљево
Крагујевац
479.
МАТОВИЋ
Видомир
МИЉАН
59.20
480.
МЕДИЋ
Зоран
САША
Ваљево
Нови Сад
481.
МЕЛЕНТИЈЕВИЋ
Миланко
МИЛАН
50.04
482.
МЕРКЕЛ
Ивица
РОБЕРТ
Ваљево
Нови Сад
483.
МЕТИКОШ
Мирослав
МИРКО
Ваљево
48.25
484.
МЕШТРОВИЋ
Ивица
НИКОЛА
45.14
485.
МИЈАИЛОВИЋ
Станимир
ЈОВАН
Ниш
Београд
486.
МИЈАИЛОВИЋ
Добрица
НИКОЛА
Београд
59.31
487.
МИЈАЈЛОВИЋ
Радослав
НЕНАД
49.98
488.
МИЈАЛКОВИЋ
Славиша
НИКОЛА
Ниш
Београд
489.
МИЈАНОВИЋ
Михајло
ТОМИСЛАВ
Београд
40.72
490.
МИКИЋ
Анђелко
РАДОМИР
Београд
45.44
491.
МИКИЋ
Саша
МИЛАН
38.04
492.
МИКУЛЕК
Стјепан
САША
Ваљево
Нови Сад
493.
МИЛАДИНОВ
Станиша
МИЛОШ
Ниш
78.51
494.
МИЛАДИНОВ
Станиша
МАРКО
Ниш
76.70
495.
МИЛАДИНОВИЋ
Горан
НИКОЛА
Прокупље
49.11
496.
МИЛАДИНОВИЋ
Стеван
ЗОРАН
69.80
497.
МИЛАДИНОВИЋ
Мића
СТЕФАН
Ниш
Београд
498.
МИЛАНОВИЋ
Златан
МИЛАН
23.58
499.
МИЛЕНКОВИЋ
Стојадин
АЛЕКСАНДАР
Ниш
Нови Сад
500.
МИЛЕНКОВИЋ
Раденко
МАРКО
Крагујевац
19.72
501.
МИЛЕНКОВИЋ
Драгош
СТЕФАН
Крагујевац
73.49
502.
МИЛЕНКОВИЋ
Веља
МИЛАН
Крагујевац
66.14
503.
МИЛЕНКОВИЋ
Ивица
ЛУКА
Ниш
70.18
504.
МИЛЕНКОВИЋ
Владимир
НИКОЛА
Ниш
38.71
505.
МИЛЕНКОВИЋ
Часлав
АЛЕКСА
17.92
506.
Миливоје
МИЛОШ
507.
МИЛЕТИЋ
МИЛЕТИЋ
Ваљево
Војна гимназија
Небојша
АЛЕКСАНДАР
Крагујевац
55.80
508.
МИЛЕТИЋ
Драган
НЕНАД
Ниш
38.82
509.
МИЛЕТИЋ
Зоран
СТЕФАН
Ниш
47.78
510.
МИЛЕТИЋ
Бранко
АЛЕКСАНДАР
Ваљево
55.00
511.
МИЛИВОЈЕВИЋ
Милан
МИЛОШ
59.30
512.
МИЛИЈАШЕВИЋ
Хранислав
НЕНАД
Ваљево
Београд
513.
МИЛИЈИЋ
Дејан
НИКОЛА
31.48
514.
Славиша
ДУШАН
515.
МИЛИЋ
МИЛИЋ
Ниш
Војна гимназија
Властимир
АЛЕКСАНДАР
42.49
516.
МИЛИЋЕВИЋ
Драган
ПЕТАР
Ниш
Крагујевац
517.
МИЛИЋЕВИЋ
Ненад
НИКОЛА
Београд
51.75
518.
МИЛИЋЕВИЋ
Жељко
ВЕЉКО
69.22
519.
МИЛИШИЋ
Лазо
МИЛУТИН
Ваљево
Нови Сад
520.
МИЛОВАНОВИЋ
Будо
АНДРИЈА
Крагујевац
54.99
32.34
65.83
80.34
44.75
47.76
50.18
55.05
41.04
82.66
45.77
81.27
42.37
61.06
21.98
82.79
9
Р. бр.
Презиме
Име оца
Име
Регионални
центар
Укупно
бодова
521.
МИЛОВАНОВИЋ
Живко
ВЛАДИМИР
Крагујевац
95.32
522.
МИЛОВАНОВИЋ
Живорад
ЛАЗАР
Крагујевац
50.81
523.
МИЛОВАНОВИЋ
Драган
МАРКО
Крагујевац
23.34
524.
МИЛОВАНОВИЋ
Драган
МИЛАН
Крагујевац
24.86
525.
МИЛОВАНОВИЋ
Раденко
ПЕРО
Крагујевац
60.15
526.
МИЛОВАНОВИЋ
Милован
НЕМАЊА
Крагујевац
45.36
527.
МИЛОВАНОВИЋ
Мирољуб
АЛЕКСАНДАР
47.64
528.
МИЛОВИЋ
Дејан
СТЕФАН
Прокупље
Крагујевац
529.
МИЛОЈЕВИЋ
Жељко
СРЂАН
Нови Сад
41.53
530.
МИЛОЈЕВИЋ
Горан
РАСТКО
57.28
531.
Зоран
МИЛОШ
532.
МИЛОЈКОВИЋ
МИЛОСАВЉЕВИЋ
Ниш
Војна гимназија
Срђан
ВЛАДИМИР
Прокупље
37.19
533.
МИЛОСАВЉЕВИЋ
Ненад
МИЛАН
Ниш
45.97
534.
МИЛОСАВЉЕВИЋ
Славољуб
СТЕФАН
Ниш
63.96
535.
МИЛОСАВЉЕВИЋ
Горан
МИЛОШ
Ниш
26.47
536.
МИЛОСАВЉЕВИЋ
Слађан
ВЛАДИМИР
Ниш
37.92
537.
МИЛОШАНОВИЋ
Драган
МИЛОШ
56.64
538.
МИЛОШЕВИЋ
Милан
НИКОЛА
Ниш
Крагујевац
539.
МИЛОШЕВИЋ
Зоран
МАРКО
31.79
540.
МИЛОШОСКИ
Мирко
БОБАН
Ниш
Крагујевац
541.
МИЛУТИНОВИЋ
Зоран
ИЛИЈА
Крагујевац
56.82
542.
МИЛЧАНОВИЋ
Мишо
ДУШКО
60.07
543.
МИЛЧИЋ
Зоран
ПРЕДРАГ
Ваљево
Београд
544.
МИЉАКОВИЋ
Звездан
МАРКО
50.07
545.
МИЉАНОВИЋ
Срећко
МЛАДЕН
Ниш
Нови Сад
546.
МИЉКОВИЋ
Ненад
МИЛОШ
Прокупље
40.16
547.
МИНИЋ
Срђан
СТЕФАН
39.44
548.
МИРИЋ
Горан
БОШКО
Ниш
Крагујевац
549.
МИРИЋ
Дарко
НИКОЛА
Београд
68.67
550.
МИРЈАЧИЋ
Иван
ДИМИТРИЈЕ
43.43
551.
Александар
НЕМАЊА
552.
МИРКОВИЋ
МИРКОВИЋ
Ниш
Војна гимназија
Топлица
МИЛАН
33.80
553.
МИСИРКИЋ
Илија
ПАВЛЕ
Ниш
Нови Сад
554.
МИТИЋ
Драган
МИЛОШ
Крагујевац
38.58
555.
МИТИЋ
Драган
НИКОЛА
Ниш
33.98
556.
МИТИЋ
Мирослав
МИЛАН
Ниш
67.67
557.
МИТИЋ
Петар
ДУШАН
Ниш
48.27
558.
МИТИЋ
Градица
СТЕФАН
34.86
559.
МИТРИЋ
Мирко
СТОЈАН
Ниш
Нови Сад
560.
МИТРОВИЋ
Ненад
НЕМАЊА
Прокупље
45.88
561.
МИТРОВИЋ
Жика
МИЛОШ
Ниш
32.34
562.
МИТРОВИЋ
Слободан
МИЛОШ
Ниш
77.49
563.
МИТРОВИЋ
Љубиша
СТЕФАН
49.02
564.
Славиша
НИКОЛА
565.
МИТРОВИЋ
МИТРОВИЋ
Ниш
Војна гимназија
Драган
АЛЕКСАНДАР
Ваљево
43.84
566.
МИТРОВИЋ
Милутин
ЉУБОМИР
Ваљево
48.79
567.
МИТРОВИЋ
Милорад
ДЕЈАН
Ваљево
55.04
568.
МИХАИЛОВ
Стефан
БОБАН
Ниш
92.69
569.
МИХАЈЛОВИЋ
Зоран
МЛАДЕН
35.38
570.
МИХАЈЛОВИЋ
Младен
ДЕНИС
Ниш
Београд
571.
МИШИЋ
Мирослав
МЛАДЕН
87.36
572.
Иван
ДУШКО
573.
МЛАДЕНОВ
МЛАДЕНОВ
Ниш
Војна гимназија
Војкан
НЕНАД
Крагујевац
41.85
574.
МЛАДЕНОВИЋ
Драган
ДУШАН
Прокупље
46.23
575.
МЛАДЕНОВИЋ
Милан
МИЛОШ
576.
МЛАДЕНОВИЋ
Зоран
ДУШАН
57.81
36.26
577.
МОЈСИЛОВИЋ
Милан
СТЕФАН
Ниш
Ниш
Нови Сад
578.
МОМИРОВИЋ
Јовица
ИГОР
Крагујевац
44.49
579.
МОСУРОВИЋ
Милорад
ВЛАДИМИР
Београд
62.24
60.22
62.36
44.72
64.89
58.69
44.23
57.21
43.50
38.65
91.20
55.25
27.19
88.98
44.56
10
Р. бр.
Презиме
Име оца
Име
Регионални
центар
Укупно
бодова
580.
МРАТИЋ
Мића
ВЛАДИМИР
МРАЧИНА
Весна
СТЕФАН
Ниш
Нови Сад
38.09
581.
582.
МРЂАН
Милан
МИРОСЛАВ
Нови Сад
41.39
583.
МУЦИЋ
Василије
ПРЕДРАГ
Ваљево
48.82
584.
НАЈДАНОВИЋ
Најдан
МИЛАН
Прокупље
40.92
585.
НЕГОВАНОВИЋ
Душан
НЕМАЊА
41.04
586.
НЕДЕЉКОВИЋ
Душан
МИЛОШ
Ваљево
Нови Сад
587.
НЕДЕЉКОВИЋ
Милорад
ДИМИТРИЈЕ
Ваљево
57.99
588.
НЕСТОРОВИЋ
Миодраг
НЕМАЊА
58.82
589.
НЕШКОВИЋ
Љубиша
МИЛУТИН
Ваљево
Крагујевац
590.
НИКЕТИЋ
Горан
ИГОР
Крагујевац
35.87
591.
НИКИТОВИЋ
Радован
МИЛАН
Ваљево
40.05
592.
НИКИЋ
Радивоје
МИЉАН
63.09
593.
НИКОДИЈЕВИЋ
Добривоје
МИЛОШ
Прокупље
Београд
594.
НИКОЛИЋ
Божидар
ПЕТАР
Крагујевац
595.
НИКОЛИЋ
Драган
НИКОЛА
Крагујевац
60.82
56.65
596.
НИКОЛИЋ
Александар
УРОШ
Прокупље
37.71
597.
НИКОЛИЋ
Зоран
СТЕФАН
Ниш
45.93
598.
НИКОЛИЋ
Радослав
ДРАГАН
Ниш
30.26
599.
НИКОЛИЋ
Драган
МИЛАН
Ниш
58.67
600.
НИКОЛИЋ
Радисав
АЛЕКСАНДАР
Ваљево
45.24
601.
НИКОЛИЋ
Зоран
БОЈАН
30.90
602.
Драган
МИЛОШ
603.
НИНИЋ
ОЉАЧА
Ваљево
Војна гимназија
Раде
ЂУРО
Нови Сад
36.33
604.
ОПАЛИЋ
Горан
МАРКО
Београд
89.10
605.
ОРЕСТИЈЕВИЋ
Радојица
АЛЕКСАНДАР
24.89
606.
ПАВИЋЕВИЋ
Ранко
МИЛОШ
Ваљево
Крагујевац
607.
ПАВЛИЦА
Радомир
ЛУКА
Крагујевац
49.55
608.
ПАВЛОВИЋ
Валентин
ЛАЗАР
Нови Сад
87.19
609.
ПАВЛОВИЋ
Милан
СТЕФАН
Крагујевац
80.59
610.
ПАВЛОВИЋ
Милијан
МАРКО
Крагујевац
41.95
611.
ПАВЛОВИЋ
Зоран
МИЛАН
Крагујевац
60.63
612.
ПАВЛОВИЋ
Милош
МАРКО
30.59
613.
ПАВЛОВИЋ
Горан
ОГЊЕН
Прокупље
Београд
614.
ПАВЛОВИЧ
Тибор
АЛЕКСАНДАР
Нови Сад
38.86
615.
ПАЈЕВИЋ
Владимир
ЛАЗАР
Ниш
63.02
616.
ПАНАЈОТОВИЋ
Горан
ФИЛИП
39.64
617.
ПАНДУРИЦА
ПАНИЋ
Никола
МАРКО
Пирот
Војна гимназија
Милован
ИЛИЈА
Нови Сад
37.74
Слободан
МИЛАН
Војна гимназија
71.42
620.
ПАНИЋ
ПАНТИЋ
Томислав
ПРЕДРАГ
Крагујевац
78.65
621.
ПАНТИЋ
Драгољуб
МАРКО
87.56
622.
Милан
ВЛАДА
623.
ПАНТИЋ
ПАНЧЕВАЧКИ
Прокупље
Војна гимназија
Славољуб
МЛАДЕН
Нови Сад
55.84
624.
ПАУНОВИЋ
Зоран
ЈОВАН
Крагујевац
77.25
625.
ПАУНОВИЋ
Сладољуб
ЗАВИША
40.04
626.
ПАУНОВИЋ
Душко
ВУКАШИН
Ниш
Београд
627.
ПАУНОВИЋ
Илија
МИЛАН
42.25
628.
ПЕЈОВИЋ
Мироје
УРОШ
Ваљево
Београд
629.
ПЕРИЋ
Трајко
СТЕВАН
46.27
630.
ПЕРИШИЋ
Миливоје
МАРКО
Ниш
Крагујевац
631.
ПЕТКОВИЋ
Зарије
МАРЈКО
Нови Сад
40.14
632.
ПЕТКОВИЋ
Драган
БОГДАН
45.98
633.
ПЕТКОВИЋ
ПЕТРОВИЋ
Синиша
СТЕФАН
Ниш
Војна гимназија
Ђура
ВЛАДИМИР
Нови Сад
67.91
Богица
ИГОР
Војна гимназија
64.11
636.
ПЕТРОВИЋ
ПЕТРОВИЋ
Зоран
МАРКО
Крагујевац
49.11
637.
ПЕТРОВИЋ
Велибор
ЛАЗАР
Крагујевац
71.09
638.
ПЕТРОВИЋ
Слободан
ЂОРЂЕ
Крагујевац
25.00
618.
619.
634.
635.
46.73
59.12
21.82
34.52
81.11
47.97
66.23
77.39
84.63
44.49
49.93
37.69
91.30
11
Р. бр.
Презиме
Име оца
Име
Регионални
центар
Укупно
бодова
639.
ПЕТРОВИЋ
Небојша
ДУШАН
Крагујевац
69.21
640.
ПЕТРОВИЋ
Драгиша
АЛЕКСАНДАР
Прокупље
57.48
641.
ПЕТРОВИЋ
Иван
ФИЛИП
Пирот
80.15
642.
ПЕТРОВИЋ
Љубинко
ВУКАШИН
Ниш
52.21
643.
ПЕТРОВИЋ
Братислав
ДИМИТРИЈЕ
47.37
644.
Радислав
АЛЕКСАНДАР
645.
ПЕТРОВИЋ
ПЕТРОВИЋ
Ниш
Војна гимназија
Видоје
МИТАР
Ваљево
81.22
646.
ПЕТРОВИЋ
Милисав
ВЕЉКО
Ваљево
60.63
647.
ПЕТРОВИЋ
Миломир
ДРАГАН
32.39
648.
ПЕТРУШИЋ
Милош
СТОЈАН
Ваљево
Београд
649.
ПЕШИЋ
Бојан
ЛАЗАР
Крагујевац
49.48
650.
ПЕШИЋ
Миљан
АЛЕКСАНДАР
Ниш
52.62
651.
ПЕШИЋ
Зоран
МИЛАН
Ниш
57.38
652.
ПЕШИЋ
Љубиша
МИЛОШ
Ниш
70.38
653.
ПЕШИЋ
Миољуб
АЛЕКСАНДАР
51.11
654.
ПИСИЋ
Светлан
НИКОЛА
Ваљево
Нови Сад
655.
ПИТУЛИЋ
Иван
ДРАГОМИР
Војна гимназија
85.29
656.
ПОНОРАЦ
ПОПАДИЋ
Марин
ЛУКА
Војна гимназија
87.91
Момир
НИКОЛА
39.51
Слађан
НЕМАЊА
659.
ПОПИЋ
ПОПОВИЋ
Ниш
Војна гимназија
Рајко
МИЛОШ
Нови Сад
47.02
660.
ПОПОВИЋ
Зоран
МИЛАН
Крагујевац
65.70
661.
ПОПОВИЋ
Мирко
ДУШАН
Крагујевац
38.49
662.
ПОПОВИЋ
Јарослав
НИКОЛА
Крагујевац
64.56
663.
ПОПОВИЋ
Саша
НИКОЛА
63.42
664.
ПОПОВИЋ
Мило
ПРЕДРАГ
Ниш
Београд
665.
ПОПОВИЋ
Милинко
БРАНКО
Београд
69.00
666.
ПОПОВИЋ
Јово
ДАРКО
Београд
78.89
667.
ПОПОВИЋ
Славко
ИЛИЈА
Београд
81.74
668.
ПОПОВИЋ
Небојша
ДУШАН
Београд
46.99
669.
ПРЕНТИЋ
Александар
ИВАН
Београд
22.32
670.
Зоран
МИЛОШ
Војна гимназија
81.52
671.
ПРОДАНОВИЋ
ПРОКИЋ
Срђан
ДАНИЈЕЛ
Ниш
32.89
672.
ПРОЛОВИЋ
Небојша
СТЕФАН
30.44
673.
ПРШИЋ
Томислав
СТЕФАН
Прокупље
Крагујевац
674.
ПУЗОВИЋ
Љубомир
ЛАЗАР
Крагујевац
37.10
675.
ПУРИЋ
Слободан
МИЛОШ
Крагујевац
31.22
676.
ПУРТИЋ
Јанко
ДУШАН
41.95
677.
РАДЕВИЋ
Љубиша
МИЛОШ
Ваљево
Београд
678.
Горан
ВЛАДАН
Војна гимназија
86.86
679.
РАДЕНКОВИЋ
РАДЕНКОВИЋ
Дејан
НИКОЛА
Крагујевац
79.50
680.
РАДЕНКОВИЋ
Љубиша
МИЛОШ
Пирот
36.39
681.
РАДЕНКОВИЋ
Слађан
ВИКТОР
Ниш
55.48
682.
РАДЕНКОВИЋ
Александар
НИКОЛА
65.42
683.
РАДЕСКИ
Љупче
ПАНЧЕ
Ниш
Нови Сад
684.
РАДИН
Лазар
ПЕТАР
Нови Сад
40.37
685.
РАДИСАВЉЕВИЋ
Горча
НЕНАД
41.11
686.
Зоран
МАРКО
687.
РАДИСАВЉЕВИЋ
РАДИЋ
Ниш
Војна гимназија
Владо
МАРКО
Нови Сад
39.45
688.
РАДИЋ
Јене
ИГОР
23.52
689.
РАДИЧЕВИЋ
Влада
БОШКО
Ниш
Нови Сад
690.
РАДИЧЕВИЋ
Владан
ИВАН
82.66
691.
РАДМИЛОВИЋ
Предраг
РАНКО
Ваљево
Београд
692.
РАДОВАНОВИЋ
Срђан
СИНИША
Нови Сад
47.94
693.
Горан
ЛАЗАР
Војна гимназија
72.62
694.
РАДОВАНОВИЋ
РАДОВАНОВИЋ
Јовица
ЂОРЂЕ
Крагујевац
58.91
695.
РАДОВАНОВИЋ
Срђан
НИКОЛА
54.90
696.
РАДОВАНОВИЋ
РАДОВАНОВИЋ
Рајко
ПЕТАР
Прокупље
Војна гимназија
Миле
МИШО
Ваљево
74.21
657.
658.
697.
59.33
75.36
52.10
83.37
43.96
68.16
72.02
26.28
57.66
79.61
29.39
77.29
12
Р. бр.
Презиме
Име оца
Име
Регионални
центар
Укупно
бодова
698.
РАДОВАНОВИЋ
Илија
МЛАДЕН
РАДОВИЋ
Милета
БОЈАН
Ваљево
Београд
93.63
699.
700.
РАДОЈКОВИЋ
Ратомир
ДУШАН
Крагујевац
26.71
701.
РАДОМИРОВИЋ
Славољуб
САВА
Крагујевац
28.05
702.
РАДОМИРОВИЋ
Александар
САША
Београд
46.84
703.
РАДОСАВЉЕВИЋ
Вучета
ЛАЗАР
Крагујевац
55.65
704.
РАДОСАВЉЕВИЋ
Небојша
МИЛАН
Ниш
69.87
705.
РАДОСАВЉЕВИЋ
Миодраг
СТЕВАН
31.68
706.
РАДУЛОВАЦ
Милутин
ТОМИСЛАВ
Ниш
Нови Сад
707.
РАДУЛОВИЋ
Владица
НИКОЛА
42.48
708.
Градимир
МОМЧИЛО
709.
РАДУЛОВИЋ
РАЈАЧИЋ
Ниш
Војна гимназија
Илија
МАРКО
Нови Сад
48.25
710.
РАЈИЋ
Предраг
АЛЕКСАНДАР
49.97
711.
РАЈИЧЕВИЋ
Зоран
АНДРЕЈ
Ниш
Нови Сад
712.
РАЈКОВИЋ
Љубиша
МЛАДЕН
Ниш
47.80
35.30
713.
РАЈКОВИЋ
Лука
ДЕЈАН
Нови Сад
59.14
714.
РАКИЋ
Власта
НИКОЛА
66.86
715.
РАКИЋ
Милован
НИКОЛА
Ниш
Београд
716.
РАКИЋ
Милош
МАРКО
Војна гимназија
82.85
717.
Виолета
ВЛАДИМИР
Војна гимназија
79.73
718.
РАКОЊАЦ
РАМАНОВИЋ
Далип
МАНУЕЛ
Ниш
40.00
719.
РАНЂЕЛОВИЋ
Горан
СТЕФАН
Ниш
42.16
720.
РАНЂЕЛОВИЋ
Драган
МИЛАН
37.35
721.
РАНКОВИЋ
Боривоје
НИКОЛА
Ниш
Крагујевац
722.
РАЦИЋ
Милојко
НИКОЛА
Ниш
52.82
723.
РАЦО
Зоран
ПЕТАР
63.28
724.
Дејан
ЂОРЂЕ
725.
РАЧИЋ
РАШИЋ
Ваљево
Војна гимназија
Драган
МИХАЈЛО
Београд
50.14
726.
РЕЉИН
Зоран
ЉУБОМИР
Нови Сад
78.53
727.
РЕЉИЋ
Златомир
МИЛОШ
61.50
728.
Раде
ПЕТАР
729.
РЕПИЋ
РИЗНИЋ
Ваљево
Војна гимназија
Драган
МИЛОШ
Ваљево
36.71
730.
РИСТАНОВИЋ
Драгољуб
СВЕТОЗАР
Ваљево
65.82
731.
РИСТИВОЈЧЕВИЋ
Бранко
МАРКО
78.09
732.
РИСТИЋ
Горан
НЕМАЊА
Ваљево
Крагујевац
733.
РИСТИЋ
Горан
НИКОЛА
Крагујевац
90.87
734.
РИСТИЋ
Зоран
МИЛОШ
Прокупље
74.27
735.
РИСТИЋ
Раденко
СТЕВАН
Прокупље
42.18
736.
РИСТИЋ
Милош
САВА
Ниш
54.12
737.
РИСТИЋ
Драган
МАРКО
Ниш
40.00
738.
РИСТИЋ
Властимир
АЛЕКСАНДАР
Ниш
55.73
739.
РИСТИЋ
Милан
ВОЈИСЛАВ
42.21
740.
РИСТИЋ
Љубиша
САША
Ниш
Београд
741.
РИСТИЋ
Звездан
НЕБОЈША
Нови Сад
56.59
742.
РИСТОВ
Звонко
РИСТО
Београд
54.65
743.
РОГИЋ
Митар
СВЕТОЗАР
52.82
744.
Владимир
ИГОР
745.
РОЂЕНКОВ
РОМЧЕВИЋ
Ниш
Војна гимназија
Здравко
МИЛАН
Београд
46.33
746.
РОМЧЕВИЋ
Небојша
ЛУКА
Београд
54.18
747.
РОСУЉАШ
Ратко
НЕНАД
Нови Сад
75.12
748.
РУЖИЋ
Небојша
УРОШ
Крагујевац
65.87
749.
Жељко
СТРАХИЊА
Војна гимназија
63.01
750.
РУНИЋ
САВИЋ
Слободан
ИВАН
Крагујевац
49.50
751.
САВИЋ
Миодраг
НИКОЛА
Крагујевац
44.68
752.
САВИЋ
Малиша
НИКОЛА
Ниш
80.54
753.
САВИЋ
Горан
СТЕФАН
Ниш
89.06
754.
САВИЋ
Зоран
ЛАЗАР
46.74
755.
САВИЋ
Бранко
СТЕФАН
Ниш
Београд
756.
САДИКОВИЋ
Небојша
СИНИША
Нови Сад
37.36
40.01
40.34
69.15
52.35
60.47
76.80
87.63
93.24
78.88
62.42
63.08
13
Р. бр.
Презиме
Име оца
Име
Регионални
центар
Укупно
бодова
757.
САКАН
Горан
НИКОЛА
Нови Сад
40.88
758.
САЛЕВИЋ
Милорад
АЛЕКСАНДАР
Београд
79.64
759.
САМАРЏИЋ
Небојша
НИКОЛА
Нови Сад
23.68
760.
САРИЋ
Мирослав
АЛЕКСАНДАР
Нови Сад
48.20
761.
САРИЋ
Слободан
ВЛАДИМИР
Нови Сад
37.39
762.
САРИЋ
Миливоје
БОРИС
62.63
763.
СЕЛАКОВИЋ
Зоран
НЕВЕН
Ваљево
Нови Сад
764.
СЕЛМАНОВИЋ
Благоје
АЛЕКСАНДАР
32.07
765.
СИМИЈОНОВИЋ
Стојан
СТЕФАН
Ниш
Крагујевац
766.
СИМИЋ
Горан
АЛЕКСАНДАР
Крагујевац
41.48
767.
СИМИЋ
Звонко
РАЈКО
56.03
768.
СИМИЋ
Мирослав
МАРКО
Ниш
Београд
769.
Братимир
НИКОЛА
Војна гимназија
91.87
770.
СИМИЋ
СИМИЋ
Ивко
АЛЕКСАНДАР
70.64
771.
СИМОВИЋ
Милан
ДАРКО
Ваљево
Крагујевац
772.
СИМОВИЋ
Недељко
НИКОЛА
Ваљево
50.01
773.
СИМОНОВИЋ
Жика
МАРКО
45.02
774.
СИМОНОВИЋ
Негосав
МАРКО
Ниш
Београд
775.
СИНАДИНОВИЋ
Зоран
МИХАИЛО
Крагујевац
60.21
776.
СИНОБАД
Милан
САША
Нови Сад
49.31
777.
СЛАВИЋ
Драгиша
НЕМАЊА
Нови Сад
37.96
778.
СЛАВКОВИЋ
Миломир
МИЉАН
15.96
779.
СЛИЈЕПЧЕВИЋ
Адам
ДЕЈАН
Ниш
Нови Сад
780.
СМИЉАНИЋ
Драган
САВО
38.01
781.
СОВРЛИЋ
Радојко
МАРКО
Ваљево
Београд
782.
СОКОЛОВ
Петар
ИГОР
20.48
783.
СОЛОМУН
Војислав
МИЛОШ
Ниш
Нови Сад
784.
СОРО
Стеван
МИЛОШ
Нови Сад
66.37
785.
СПАЈИЋ
Његош
НИКОЛА
Ваљево
58.12
786.
СПАСИЋ
Горан
МАРКО
56.10
787.
СПАСОЈЕВИЋ
Јовица
ЖЕЉКО
Ниш
Крагујевац
788.
СПАСОЈЕВИЋ
Мирко
НЕМАЊА
49.17
789.
СРЕТИЋ
Војислав
ВОЈИН
Ваљево
Нови Сад
790.
СТАВРОВ
Драган
НЕНАД
Пирот
37.49
791.
СТАЈИЋ
Славиша
НЕНАД
Ниш
47.63
792.
СТАЈИЋ
Властимир
ТОМИЦА
45.26
793.
СТАМАТОВИЋ
Мирослав
СТЕФАН
Ниш
Крагујевац
794.
СТАМАТОВИЋ
Новак
НЕНАД
37.26
795.
СТАМЕНКОВИЋ
Братислав
МАРКО
Ваљево
Крагујевац
796.
СТАМЕНКОВИЋ
Срђан
СТЕФАН
Ниш
42.08
797.
СТАМЕНКОВИЋ
Драган
МИЉАН
Ниш
67.25
798.
СТАМЕНКОВИЋ
Горан
МАРКО
Ниш
43.05
799.
СТАМЕНКОВИЋ
Предраг
МИЛОШ
Ниш
46.62
800.
СТАМЕНКОВИЋ
Горан
МАРКО
Ниш
53.07
801.
СТАМЕНКОВИЋ
Љубиша
СТЕВАН
Ниш
31.75
802.
СТАНИМИРОВИЋ
Јовица
МИЛАН
Ниш
47.24
803.
СТАНИМИРОВИЋ
Миливоје
МИЛУТИН
Ваљево
74.49
804.
СТАНИСАВЉЕВИЋ
Новица
МИЛАН
56.19
805.
СТАНИЋ
Миленко
БОГДАН
Ниш
Нови Сад
806.
СТАНИШИЋ
Зоран
УРОШ
Крагујевац
44.15
807.
СТАНИШИЋ
Милан
СРЂАН
Нови Сад
70.35
808.
Негослав
НЕНАД
Војна гимназија
72.13
809.
СТАНИШИЋ
СТАНКОВИЋ
Јовица
НЕНАД
Крагујевац
76.91
810.
СТАНКОВИЋ
Миладин
НИКОЛА
Крагујевац
60.04
811.
СТАНКОВИЋ
Ненад
МАРКО
Ниш
82.82
812.
СТАНКОВИЋ
Бора
СТЕФАН
Ниш
32.62
813.
СТАНКОВИЋ
Милан
МИЛУТИН
Ниш
65.14
814.
СТАНКОВИЋ
Богољуб
МИЛАН
Ниш
39.49
815.
СТАНКОВИЋ
Горан
СТЕФАН
Ниш
33.21
44.63
92.83
72.33
40.48
30.80
37.50
38.97
38.43
44.91
37.72
35.13
70.61
64.87
14
Р. бр.
Презиме
Име оца
Име
Регионални
центар
Укупно
бодова
816.
СТАНКОВИЋ
Југослав
ВЛАДИЦА
Ниш
76.41
817.
СТАНКОВИЋ
Горан
АЛЕКСАНДАР
Ниш
56.95
818.
СТАНКОВИЋ
Синиша
СТЕФАН
76.92
819.
СТАНКОВИЋ
Небојша
СТЕФАН
Ниш
Београд
820.
СТАНКОВИЋ
Бобан
ВОЈИН
Нови Сад
35.16
821.
СТАНОЈЕВИЋ
Славиша
СТЕФАН
Крагујевац
37.93
822.
СТАНОЈЕВИЋ
Миодраг
МАРКО
Прокупље
47.18
823.
СТАНОЈЕВИЋ
Радојко
МАРКО
Ниш
53.36
824.
СТАНОЈЕВИЋ
Саша
СТЕФАН
66.58
825.
СТАНОЈЕВИЋ
Славиша
НИКОЛА
Ниш
Београд
826.
СТЕВАНОВИЋ
Тадија
МИЛАН
Крагујевац
29.73
827.
СТЕВАНОВИЋ
Томислав
НЕБОЈША
Крагујевац
94.42
828.
СТЕВАНОВИЋ
Жикица
УРОШ
70.56
829.
СТЕВАНОВИЋ
Звонимир
ИГОР
Ниш
Београд
830.
СТЕВАНОВИЋ
Живојин
АЛЕКСАНДАР
Војна гимназија
91.19
831.
Славиша
МИЛАН
Војна гимназија
69.15
832.
СТЕВАНОВИЋ
СТЕВИЋ
Миливоје
НИКОЛА
Београд
71.80
833.
СТЕВИЋ
Саша
НИКОЛА
45.68
834.
СТЕФАНОВИЋ
Предраг
НИКОЛА
Ваљево
Крагујевац
835.
СТЕФАНОВИЋ
Миливоје
МИЛОШ
Крагујевац
19.26
836.
СТЕФАНОВИЋ
Милосав
АЛЕКСАНДАР
Ниш
50.04
837.
СТЕФАНОВИЋ
Милан
ИЛИЈА
Ваљево
53.19
838.
СТИКОВИЋ
Милоје
МИЛОШ
63.15
839.
СТОЕВСКИ
Александар
МАРКО
Ваљево
Нови Сад
840.
СТОИЉКОВИЋ
Ненад
МИЛОШ
Ниш
38.66
841.
СТОИЉКОВИЋ
Небојша
ВУК
Ниш
71.35
842.
СТОЈАДИНОВИЋ
Миломир
НЕМАЊА
Пирот
88.03
843.
СТОЈАДИНОВИЋ
Бобан
НИКОЛА
48.67
844.
СТОЈАКОВ
Божидар
МЛАДЕН
Ниш
Нови Сад
845.
СТОЈАНОВ
Марјан
НЕБОЈША
34.36
846.
СТОЈАНОВИЋ
Ненад
МИЛАН
Ниш
Крагујевац
847.
СТОЈАНОВИЋ
Славе
МИЛАН
Крагујевац
60.32
848.
СТОЈАНОВИЋ
Велибор
БРАНИСЛАВ
Крагујевац
95.25
849.
СТОЈАНОВИЋ
Славољуб
АЛЕКСАНДАР
Крагујевац
60.83
850.
СТОЈАНОВИЋ
Саша
СВЕТИСЛАВ
Ниш
33.15
851.
СТОЈАНОВИЋ
Звездан
ЈОВАН
Ниш
60.56
852.
СТОЈАНОВИЋ
Драган
МАРКО
Ниш
60.55
853.
СТОЈАНОВИЋ
Иван
СТЕФАН
Ниш
84.28
854.
СТОЈАНОВИЋ
Влада
МИЛАН
Ниш
40.14
855.
СТОЈАНОВИЋ
Дејан
БОРИСЛАВ
Ниш
43.73
856.
СТОЈАНОВИЋ
Горан
БОРИВОЈЕ
Ниш
54.08
857.
СТОЈАНОВИЋ
Србислав
НЕМАЊА
Ниш
35.25
858.
СТОЈАНОВИЋ
Војкан
НИКОЛА
Ниш
25.22
859.
СТОЈАНОВИЋ
Љубиша
СТЕФАН
69.84
860.
СТОЈАНОВИЋ
Љубиша
РАДМИЛО
Ниш
Београд
861.
СТОЈАНОВИЋ
Дејан
МИЛОШ
Београд
44.63
862.
СТОЈАНОВИЋ
Драган
СТЕФАН
Нови Сад
40.74
863.
СТОЈАНОВИЋ
Миладин
НЕМАЊА
Нови Сад
56.06
864.
СТОЈАНОВИЋ
Славко
АЛЕКСАНДАР
Нови Сад
54.63
865.
Ненад
АЛЕКСАНДАР
Војна гимназија
88.52
866.
СТОЈАНОВИЋ
СТОЈИЛКОВИЋ
Бора
НЕНАД
Ниш
47.22
867.
СТОЈИЉКОВИЋ
Димитрије
ВЛАДИМИР
Ниш
88.51
868.
СТОЈИЉКОВИЋ
Саша
МАРКО
Ниш
76.77
869.
СТОЈИЉКОВИЋ
Драган
ИВАН
Ниш
87.42
870.
СТОЈИЉКОВИЋ
Милун
МЛАДЕН
39.40
871.
СТОЈКОВИЋ
Горан
МИЛОШ
Ниш
Крагујевац
872.
СТОЈКОВИЋ
Бранислав
АЛЕКСА
Београд
69.91
873.
СТОЈКОВИЋ
СТОЈНЕВ
Миленко
АЛЕКСАНДАР
Војна гимназија
90.39
Минчо
САША
Ниш
64.97
874.
57.61
48.16
35.94
55.58
36.19
40.24
51.20
56.16
26.54
15
Р. бр.
Презиме
Име оца
Име
Регионални
центар
Укупно
бодова
875.
СТОЈНИЋ
Милан
ЈОВАН
Нови Сад
41.43
876.
СТОЈЧЕВСКИ
Столе
АЛЕКСАНДАР
57.84
877.
СТОЈШИЋ
Ђорђе
МИЛОШ
Ваљево
Нови Сад
878.
СТОКАНИЋ
Јанко
АЛЕКСАНДАР
Београд
38.36
879.
СТОКУЋА
Милан
МИЛОШ
Нови Сад
60.17
880.
СТОЛИЋ
Новица
НИКОЛА
57.97
881.
СТОШИЋ
Драгиша
МИЛОВАН
Ниш
Крагујевац
882.
СТОШИЋ
Драган
ВЛАДИМИР
Прокупље
55.24
883.
СТОШИЋ
Љубиша
МИЉАН
Прокупље
42.70
884.
СТОШИЋ
Станиша
ДАЛИБОР
Ниш
25.08
885.
СТУПЉАНИН
Горан
НЕМАЊА
52.62
886.
СУБОТИЋ
Мирко
САША
Ниш
Нови Сад
887.
СУБОТИЋ
Драгица
МИЛОРАД
71.05
888.
СУДАР
Перо
ДРАГАН
Ваљево
Нови Сад
889.
ТАКИЋ
Новица
СТЕФАН
68.33
890.
ТАРАЈИЋ
Стевица
ПАВЛА
Ниш
Војна гимназија
891.
ТАСИЋ
Драган
МАРКО
Војна гимназија
85.59
892.
Бранко
СЛАВКО
Војна гимназија
82.58
893.
ТЕОВАНОВИЋ
ТЕРЗИЋ
Младен
ЖЕЉКО
Крагујевац
30.82
894.
ТЕРЗИЋ
Јурица
ЛАЗАР
29.33
895.
ТЕШАНОВИЋ
Раде
СЛАВКО
Ниш
Нови Сад
896.
ТЕШИЋ
Зоран
ИВАН
Београд
20.52
897.
ТЕШИЋ
Братислав
ЛАЗАР
Ваљево
78.04
898.
ТЕШИЋ
Милан
АЛЕКСАНДАР
71.47
899.
ТИМОТИЈЕВИЋ
Горан
СТЕФАН
Ваљево
Крагујевац
900.
ТИМОТИЈЕВИЋ
Бранко
СТЕФАН
Београд
61.68
901.
ТОДИЋ
Душан
УРОШ
Београд
47.92
902.
ТОДОРОВИЋ
Драган
НИКОЛА
Крагујевац
32.71
903.
ТОДОРОВИЋ
Драган
АЛЕКСАНДАР
Прокупље
40.34
904.
ТОДОРОВИЋ
Недељко
МИЛОШ
Ниш
52.11
905.
ТОДОРОВИЋ
Драган
НИКОЛА
Ниш
39.31
906.
ТОДОРОВИЋ
Драган
ВЛАДАН
68.21
907.
ТОДОРОВИЋ
Александар
ПЕТАР
Ниш
Београд
908.
ТОДОРОВИЋ
Милован
НЕМАЊА
Ваљево
54.73
909.
ТОДОРОВИЋ
Павле
СЛАЂАН
22.82
910.
ТОЈАГИЋ
Милан
НЕБОЈША
Ваљево
Нови Сад
911.
ТОМАШ
Драган
ГОРАН
Нови Сад
30.53
912.
ТОМАШ
Драган
БОРИС
Нови Сад
62.25
913.
ТОМИЋ
Вучко
СТЕФАН
Ниш
55.18
914.
ТОМИЋ
Мирослав
НИКОЛА
Ниш
67.09
915.
ТОМИЋ
Драган
СТЕФАН
Ниш
70.13
916.
ТОМИЋ
Мирослав
ЈОВАН
77.45
917.
ТОМЧИЋ
Душко
СЛАЂАН
Ваљево
Нови Сад
918.
ТОПАЛОВИЋ
Драгиша
ДУШКО
59.77
919.
ТОРБИЦА
Небојша
БОЈАН
Ваљево
Нови Сад
920.
ТОШИЋ
Зоран
ДЕЈАН
37.71
921.
ТОШИЋ
Иван
АЛЕКСАНДАР
Ниш
Београд
922.
ТОШИЋ
Војислав
РАДОШ
Нови Сад
49.88
923.
ТОШИЋ
Милош
СТЕФАН
Ваљево
74.05
924.
ТОШИЋ
Никола
ВЛАЈКО
Ваљево
33.08
925.
ТРАИЛОВИЋ
Милутин
ИЛИЈА
24.06
926.
ТРАЈКОВИЋ
Стојадин
АЛЕКСАНДАР
Ниш
Крагујевац
927.
ТРАЈКОВИЋ
Влада
МИЛАН
Ниш
34.01
928.
ТРАЈКОВИЋ
Душан
ФИЛИП
58.04
929.
ТРАЈКОВИЋ
Жика
МИЛАН
Ниш
Војна гимназија
930.
ТРАЈКОВИЋ
Миодраг
МИЛАН
Војна гимназија
85.38
931.
Милан
ДЕЈАН
Војна гимназија
73.23
932.
ТРБОВИЋ
ТРБОЈЕВИЋ
Зоран
МАРКО
Нови Сад
49.60
933.
ТРИФУНОВИЋ
Драгиша
НИКОЛА
Крагујевац
53.35
72.69
44.50
55.45
33.92
89.55
47.08
69.65
75.88
22.68
28.13
75.24
85.57
48.34
70.55
16
Р. бр.
Презиме
Име оца
Име
Регионални
центар
Укупно
бодова
934.
ТРИШОВИЋ
Предраг
НИКОЛА
Крагујевац
38.41
935.
ТРОТЕР
Светислав
МИЛАН
Прокупље
32.08
936.
ТУМЕНКО
Саша
ДЕЈАН
Ваљево
32.82
937.
ЋИРИЋ
Часлав
МИЉАН
90.95
938.
ЋОСОВИЋ
Милан
ЂОРЂО
Пирот
Нови Сад
939.
ЋУК
Славко
ДЕЈАН
Београд
60.86
940.
Владимир
ЗОРАН
Војна гимназија
75.61
941.
ЋУЛИБРК
УКРОПИНА
Александар
АЛЕКСА
Београд
46.64
942.
УРОШЕВИЋ
Немања
УРОШ
Нови Сад
48.14
943.
УРСУЛИЋ
Бранко
ЂОРЂЕ
Ваљево
24.74
944.
ФАТИЋ
Драган
СТЕФАН
27.39
945.
ФИЛИПОВИЋ
Славољуб
СТЕФАН
Ниш
Крагујевац
946.
ФИЛИПОВИЋ
Небојша
ДРАГАН
Прокупље
37.14
947.
ФИЛИПОВИЋ
Горан
ФИЛИП
85.58
948.
ЦВЕТКОВИЋ
Јован
НИКОЛА
Ниш
Крагујевац
949.
ЦВЕТКОВИЋ
Радољуб
ФИЛИП
Ниш
93.74
950.
ЦВЕТКОВИЋ
Владан
ЂОРЂЕ
90.13
951.
ЦВЕТКОВИЋ
Петар
МИЛАН
Ниш
Београд
952.
ЦВЕТКОВИЋ
Бранко
МАРКО
Ваљево
90.51
953.
ЦВИЈОВИЋ
Радоје
ВЛАДИМИР
72.86
954.
Милко
МАРКО
955.
ЦЕПЕРА
ЦИРИКОВИЋ
Ваљево
Војна гимназија
Расим
ДАМИР
59.10
956.
ЦРЕВАР
Ђорђе
СРЕЋКО
Ваљево
Нови Сад
957.
ЦРЕПУЉА
Милован
НЕМАЊА
Нови Сад
52.94
958.
ЦРНОГОРАЦ
Живорад
АЛЕКСАНДАР
19.39
959.
ЧАБРИЋ
Слободан
НИКОЛА
Ниш
Нови Сад
960.
ЧАВИЋ
Милоје
НИКОЛА
Крагујевац
17.00
55.34
961.
ЧАНОВИЋ
Драган
ВУК
Крагујевац
61.73
962.
ЧЕПИЋ
Милосав
АЛЕКСА
Нови Сад
58.22
963.
ЧИТЛУЧАНИН
Мирослав
СВЕТОЗАР
Крагујевац
17.04
964.
ЧОКУЛОВ
Јовица
НЕНАД
Нови Сад
55.64
965.
ЧОЛИЋ
Миле
СТРАХИЊА
Нови Сад
60.93
966.
ЧОЛОВЕЈИЋ
Славко
АЛЕКСАНДАР
28.70
967.
ЧОЛОВИЋ
Драган
НИНОСЛАВ
Ниш
Крагујевац
968.
ЧОХАЏИЋ
Зоран
ВЛАДИМИР
Београд
62.75
969.
Ранко
ПЕТАР
Војна гимназија
68.41
970.
ЧУБРАНОВИЋ
ЧУБРИЛО
Радислав
УГЉЕША
Нови Сад
76.86
971.
ЧУВАРДИЋ
Абрен
АРОН
Нови Сад
32.75
972.
ШАБАНОВИЋ
Саша
ДАМЈАН
Београд
46.66
973.
ШАВИЈА
Обрад
МИЛОШ
Нови Сад
67.33
974.
ШАНДРУЉ
Јован
ДАНИЈЕЛ
Нови Сад
39.92
975.
ШАПОЊИЋ
Предраг
НЕМАЊА
Крагујевац
67.44
976.
ШАПОЊИЋ
Милан
ДЕЈАН
50.11
977.
ШАРАЦ
Тадија
СРЂАН
Ваљево
Београд
978.
ШАРЧЕВИЋ
Жарко
ПЕТАР
Београд
54.53
979.
ШЕКУЛАРАЦ
Вукић
МИЛОШ
Крагујевац
35.98
980.
ШЕОВАЦ
Ристо
МАРКО
Ваљево
47.53
981.
ШЕСТОВИЋ
Бошко
САВО
84.15
982.
ШИБАЛИЋ
Милош
НИКОЛА
Ваљево
Нови Сад
983.
ШИКМАН
Раденко
НЕМАЊА
Нови Сад
31.74
984.
ШИМОНЧИК
Иштван
РОБЕРТ
Нови Сад
40.61
985.
Жељко
ДУШАН
Војна гимназија
67.73
986.
ШИПКА
ШКАЉАК
Зоран
ДАРКО
Београд
54.09
987.
ШЉИВИЋ
Дејан
МАРКО
Крагујевац
57.08
988.
ШЉИВОВАЦ
Љубомир
БОРИСЛАВ
Нови Сад
70.95
989.
ШОБО
Славиша
НЕМАЊА
Нови Сад
71.62
990.
ШОШИЋ
Драган
ПРЕДРАГ
Ниш
33.75
991.
ШОШИЋ
Дејан
АНДРИЈА
28.46
992.
ШТЕТИЋ
Жељко
ГОРАН
Ниш
Нови Сад
43.50
46.73
49.92
57.01
63.49
71.68
60.93
40.49
58.22
40.22
17
Р. бр.
Презиме
Име оца
Име
Регионални
центар
Укупно
бодова
993.
ШЋЕПАНОВИЋ
Александар
СТЕФАН
Крагујевац
58.67
994.
ШУЉАГИЋ
Вукосав
ЂУРЂЕ
995.
ШУШЊАР
Миле
НЕНАД
Ваљево
Нови Сад
56.71
72.27
18
Download

muškarci