ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПОДНЕТИХ ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТА ЗА
НАБАВКУ НОВИХ СИСТЕМА И ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ У 2015 ГОДИНИ
ИД
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Име, презиме
Кадлик Јанко
Матковић Иван
Секеруш Здравко
Татлиак Јарослав
Ђурић Зоран
Лазар Милић
Довичин Јан
Радовановић Ранко
Ђекић Драгица
Попадић Рајко
Врекић Драгиша
Крнач Иван
Ивковић Момир
Митрић Војин
Халупка Павел
Хереди Жолт
Зобеница Илија
Штајфер Јарослав
Хрнчјар Михал
Радосављев Срђан
Лекар Даниел
Хрчек Зденко
Возар Владимир
Пекар Мирко
Зима Золтан
Оскар Забош
Петраш Јарко
Визи Емил
Борковић Тамара
Пагач Ана
Сима Гереу
Тепић Раде
Ракић Данило
Момчиловић Саша
Вељковић Далибор
Боја Мариана
Пилиповић Саша
Вида Владимир
Павлов Јарослав
Максимовић Владимир
Петаковић Владимир
Будановић Ружа
Фараго Саболч
Влаовић Маја
Адреса
Партизанска 40, Пивнице
29 новембар 1а, Маглић
Војводе Р.Путника 163, Деспотово
ЈНА 9, Бачки Петровац
Вељка Влаховића 27, Шајкаш
Масарикова 109, Силбаш
Вељка Влаховића 43, Гложан
Благоја Паровића 59, Гајдобра
Краља Петра И 71, Белегиш
Штурова 33, Силбаш
Доситеја Обрадовића 74, Деспотово
Масарикова 11а,Силбаш
Невесињска 86, Гајдобра
Новака Пејчића 12, Крушчић
Првомајска 104, Кулпин
Београдска 52, Бачки Виногради
Београдска 44, Мали Радинци
Ленијинова 43, Гложан
М.Тита 56, Лалић
Ледине 16, Кулпин
Змај Јовина 10, Бачки Петровац
Војвођанска 79, Пивнице
Михала Карделиса 24, Кисач
Лазе Костића 11, Бегеч
Иве Лоле Рибара 113, Нови Итебеј
Петефи Шандора 31, Торњош
Ледине 82, Кулпин
Кулпинска 3, Б.Петровац
Пролетерска 119, Нова Гајдобра
Ослободитељска 30б, Гложан
Кориолан Добан 10, Торак
Вука Карађжића 92, Госпођинци
Маршала Тита 66, Кулпин
Младена Стојановића 29, Апатин
Тамишка 95, Глогањ
Задругарски пут 18, Ада
Петра Драпшина 14, Нови Бечеј
Коларова 10, Кулпин
Маршала Тита 109, Селенча
Светозара Марковића 59, Обровац
7 јула 7, Кленак
Николе Тесле 10, Доњи Таванкут
18 Октобра 4, Гунарош
Светозара Милетића 88, Деспотово
Page 1
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
Бонифарт Марија
Дулић Игор
Бански Душан
Липтак Бранислав
Радојновић Јелица
Катон доо
Пинћир Јанко
Благоје Вучинић
Јефимија Медић
Жељко Мандић
Секеруш Марко
Иванишевић Татјана
Бакић Жељко
Павков Маринко
Трбојевић Слободан
Дино Карић
Вулић Лазар
Карановић Радослав
Авакумовић Милош
Поповић Томислав
Винце Сел
Ченде Јанош
Витомир Маринков
Мандић Јована
Борбанди Бела
Савић Марко
Барјактар Сава
Шкрбић Горан
Гњатовић Јовица
Станимировић Здравко
Бабић Милвој
Суботин Милорад
Кухар Влада
Милић Стеван
Сабо Тибор
Панфруит доо
Ђапић Небојша
Таталовић Душан
Керкез Иван
Поткорњак Данило
Ерски Иван
Мужик Горан
Крстоношић Бранко
Вребалов Љупка
ЗЗ Вребалов
Гњатовић Милан
Суботић Алекса
Удицки Бошко
Вребалов Никола
Градиштански пут 34, Бечеј
Сомборски пут 9, Суботица
Масарикова 7, Силбаш
Светосавска 4, Силбаш
Насеље апотека 2/21, Рума
Рибарска 25, Б.П.Село
Штефаникова 12, Пивнице
Богобоја Атанацковића 24, Нови Сад
Новосадског сајма 8/1/212, Нови Сад
Николе Тесле 63, Љуково
Косанчић 8, Савино Село
Николе Тесле 15, Његошево
Небојше Јерковића 69, Буђаноци
Краља Петра И 57, Бегеч
Маршала Тита 249, Кула
Николе Тесле 47, Б.П.Село
ЈНА бб, Сириг
Словачка 71, Челарево
Слободана Принципа 33, Наково
Лазе Костића 156, Ковиљ
Салаш 150, Палић
Немет Петера 111, Дебељача
Лазе Костића 88, Ковиљ
Жарка Јовића 49, Каћ
Светозара Марковића 53, Панчево
Војводе Мишића 64, Ратково
Салаш 1, Деспотово
Бисерно Острво 7, Нови Бечеј
С.Маринковић 80, Челарево
Гаврила Принципа 18, Б.Топола
Цара Лазара 40, Бачки Јарак
Ђ.Никшића Ј. 6, Нови Сад
Јаше Бакова 29/а, Ђурђево
В.Р.Путника 97, Деспотово
Змај Јовина 18. Б.П.Село
Светозара Милетића 53, Каћ
Вука Карађжића 32, Рума
Сплитска 6, Вршац
Фрускогорска 3/а, Сириг
Пролетерска 19, Ковиљ
Трг Ослобођења 10а, Црепаја
Живојина Мишића 63, Хртковци
Викенд насеље бб, Крчедин
Карађорђева 170, Нови Бечеј
Карађорђева 168, Нови Бечеј
Соње Маринковић 80, Челарево
Ивана Косанчића , Сомбор
Трг Житна пијаца 22, Сремска М
Карађорђева 170, Нови Бечеј
Page 2
94
95
96
97
98
99
###
###
Дулић Лука
Вребалов Биљана
Вребалов аграр доо
Церовски Павел
Вребалов Дејан
Тавзес Зоран
Кис Лорант
Бабиц Богдан
Мишићевски пут 3, Ђурђин
Карађорђева 170, Нови Бечеј
Карађорђева 168, Нови Бечеј
Змај Јовина 36, Б.Петровац
Карађорђева 170, Нови Бечеј
Синђелићева 50, Зрењанин
Границарска 3, Келебија
Петефи Шандора 264, Кула
Page 3
Download

Кредити за наводњавање у 2015