ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПОДНЕТИХ ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТА ЗА:
НАБАВКУ НОВЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ (ПОГОНСКЕ И ПРИКЉУЧНЕ)
У 2015. ГОДИНИ
ИД
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Име, презиме
Имре Ерег
Милић Александар
Вуковић Ђорђе
Симетић Зорица
Самарђжија Борислав
Пеце Золтан
Марко Пеић Тукуљац
Миличевић Драган
Савић Марија
Крстић Маријан
Пузић Пера
Попов Славица
Радојевић Јован
Андрић Јован
Пожар Арпад
Гагић Миланко
Вијатов Иван
Мањи Рудолф
Кухар Никола
Половина Драган
Томић Федор
Чаба Мориц
Малешев Бранимир
Вукоман Миле
Ђерђ Кочиш
Љауко Михал
Руми Јожеф
Заборски Јан
Станков Томислав
Калман Црнковић
Скакавац Никола
Јањанин Тошо
Лугумерски Ђорђе
Папић Драгомир
Светислав Чонкић
Тот Жолт
Дулић Крешимир
Петровић Предраг
Матијаш Милорад
Нонин Немања
Главашки Иван
Расадник Доријат
Бакош Золтан
Адреса
Јожефа Атиле 50, Б.П.Село
Соње Маринковић 31, Футог
Фрушкогорска 38, Свилош
Милоша Обилића 59а, Чуруг
Балканса 18а, Српски Милетић
Николе Тесле 57, Б.П.Село
Западне угарице 85, Суботица
Иришка 73, Рума
Иве Лоле Рибара 21, Путинци
Бељаничка 19, Српски Милетић
Змај Јовина 137, Ириг
Светозара Марковића 88, Жабаљ
Иришка 14, Мали Радинци
Савска 23, Мартинци
Дожа Ђерђа 38, Дебељача
Маре Гмизић 14, Добринци
Змај Јовина 18а, Нови Бечеј
Слано Језеро 4, Шупљак
Јаше Бакова 12, Ђурђево
Цара Лазара 87, Ковин
Салаш 95, Бачка Топола
Н.О.В 43/а, Бачко Градиште
Светозара Марковића 4, Санад
Светог Саве 155, Чуруг
Петефи Шандора 14, Србобран
Жарка Зрењанина 40, Падина
Ади Ендре 8, Богојево
Јаношикова 54, Селенча
Петра Драпшина 28, Ковиљ
Горњи Верушић 134, Суботица
Светосавска 38, Адашевци
Иво Лола Рибар 41, Плавна
Лугово 25, Сомбор
Сарајевска 11, Мишићево
Српских добровољаца 63, Жабаљ
Ади Ендре 9, Бачко Градиште
Мишићевски пут 16, Ђурђин
Сремска 4, Илинци
Војвођанска 46, Илинци
Змај Јовина 138, Бечеј
Светозара Марковића 47, Бечеј
Вука Карађжића 9, Иђош
Јо Лајоша 22, Бачка Топола
Page 1
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
Фараго Ласло
Милашиновић Слободан
Лазић Душан
Абрахам Бранислав
Голић Стевица
Бранковић Стеван
Богдановић Предраг
Влајковић Миленко
Михајловић Коста
Крижов Јан
Липтак Стеван
Фотија Стојков
ЗЗ Станишић
Пашћан Марко
Јокић Милан
Халубек Јан
Чабаи Золтан
Ламбета Нада
Бибовски Стојанка
Жђик Горан
Проданов Снежана
Халубек Мартин
Саболч Сел
Будински Мирон
Мали Љубомир
Девић Јожеф
Хеђи Владимир
Сремац Игор
Бранко Ковачевић
Радоњић Радица
Жигић Никола
Нађ Златко
Милојковић Никола
Субин Лазар
Цураковић Горан
Поллино аграр доо
Мента Микс
Калаузовић Влајко
Алексић Никица
Врабчењак Даниел
Фараго Ласло
Капитањ Јанош
Путић Зоран
Томан Јарослав
Марцикин Павле
Тертели Иштван
Кузмановић Драган
Мишков Никола
Станков Милан
Тополска 20, Кањижа
Главна 86, Бечеј
Буковац 89, Сомбор
Народне револуције 58а, Б.Петровац
Маркових 30, Мокрин
Беогрдска 12а, Мали Радинци
Вељкова 38, Краљевци
Пинкијева 48, Дивош
Фрушкогорска 59, Сусек
Масарикова 18, Селенча
Хвиездославова 5, Селенча
Маршала Тита 9, Санад
Ослобођења 92, Станишић
Крилова 1а, Нови Сад
Биће Кесића 17, Бачки Грачац
Људевита Штура 32, Падина
Сремска 2/а, Сента
Јована Дучића 92, Гајдобра
В.Карађжића 37, Пландиште
Широки Сокак 29, Плочице
Змај Јовина 11б/а, Б.П.Село
Хорна Долина 39, Падина
Бориса Кидрича 22, Пачир
Маршала Тита 125, Руски Крстур
Криваја 56, Нови Карловци
Тополски пут 32, Мали Иђош
Моша Пијада 45,Падина
Војвођанских бригада 10, Шид
осјечка 10, Велики Радинци
Чарнојевићева 70, Чента
Николе Тесле 2, Томиславци
Владимира Назора 64, Руски Крстур
Милана Тепића 10/1, Ођжаци
Петра Драпшина 80, Ратково
Хајдук Вељка 35, Србобран
Јазак Село 1, Јазак
Вељка Лукића 92, Баваниште
Пинкијева 54, Дивош
7 јула 29, Долово
Масарикова 72, Селенча
Тополска 20, Кањижа
Јована Јовановића Змаја80,Мокрин
Михајла Пупина 36, Идвор
ВИИ В.ударне бригаде 25, Ковачица
Његошева 190, Кикинда
Пут Ђермеи 74, Горњи Брег
Савска 11, Нови Сад
Ђорђа Зличића 27, Бачка Паланка
Дожа Ђерђа 28, Бач
Page 2
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
Вида Роберт
Грета Алексић
Капоста Антун
Шпановић Душан
Боја Атила
Арањош Шандор
Бернард Борош
Гајић Миланко
Стојков Иван
Јакшић Милан
Главашки Светозар
Вет плус доо
Кнежевић Никола
Владић Аница
Штефан Насађи
Керкез Радован
Михок Данијел
Удовичић Марко
Секулић Жељко
Стаморјан Жолт
Корнелије Станков
Стојаков Драган
Фрушкогорски виногради
Јокић Милан
Марковић Милан
Ђаковић Драгана
Маћешић Ненад
Видаковић Татјана
Кусић Саша
Глуваков Славиша
Григоријевић Радомир
Иштван Шош
Лајко Корнелиа
Моравчић Марија
Бајшански Предраг
Душица Кувизић
Јовановић Зоран
Нандор Такач
Нађпал Јанош
Пушић Стевица
Лаћарак Милена
Газђик Јанко
Поповицки Милан
Кнежевић Страхиња
Стантић Ивица
Андреа Б. Јанош
Радин Зоран
Гагић Милан
Милошевић Саша
Маршала Тита 74, Гунарош
Цара Душана 127, Нови Сланкамен
Јосипа Колумба 9, Суботица
Димитрија Сабова 19, С.Карловци
Шпанг Јожефа 18, Ада
Маршала Тита 137, Мол
Карађорђева 16, Сента
Доситеја Обрадовића 7, Деспотово
Ј.Ј.Змаја 67, Кикинда
Ослобођења 65, Б.Ново Село
5 октобра 102, Нови Бечеј
Светозара Милетића 50, Сомбор
Лоле Рибара 22, Бачки Брестовац
Фрушкогорска 23, Гибарац
Масарикова 36, Кисач
Крајишка 36, Милетићево
Партизанска 5, Б.Карађорђево
Стефана Првовенчаног 8,Нови Сад
змај Јовина 39,Вршац
Светозара Милетића 97б, Бечеј
Светог Саве 198, Српски Крстур
Мите Живкова 6, Црепаја
Дунавска 5, Баноштор
Бул.Војводе Мишића 85, Б.Карађорђ
Светозара Марковића 23, Нерадин
Сутјеска 21, Бач
Војводе Степе 16, Велика гредеа
Матије Корвина 22а/4 Суботица
Саве Согића 80, Манђелос
Драгомира Михајлова 126, Јарковац
Карађорђева 65, Деспотово
Петефи Шандора 33, Јазово
Потиска 22, Чока
Салаш 63а, Доњи Таванкут
Ђуре Јакшића 42, Кикинда
Ђуре Ђаковића 24, Мокрин
Партизанска 109, Куцура
Гаврило Принцип 34, Б.П,.Село
Адеи Ендреа 90, Сајан
Змај Јовина 8, Нерадин
Вука Карађжића 18, Силбаш
Светозара Марковића 23, Силбаш
Радничка 12, Кулпин
Југословенске армије 7/16,Б.Пал.
Владимира Назора 12, Ђурђин
Ј.Ј.Змаја 8, Темерин
Иве Лоле Рибара 64, Кикинда
Маре Гмизић 14, Добринци
Фрушкогорска 42, Марадик
Page 3
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
Станачев Зоран
Ђорђевић Александар
Пикула Момчило
Дошља Даниел
Јосимовић Тања
Галетин Здравко
Топалски Владимир
Стрехарски Ана
Медић Никола
Јањиш Здено
Саболч Борош
Рож Јанош
Ситнић Немања
Лападат Стеван
Недељков Бранислав
Грујић Стеван
Радишић Бранислав
Теркељ Јанош
Гајин Давор
Имре Калман
Крчелић Горан
Бабић Живко
Ћалић Јасмина
Секулић Давор
Милинковић Владимир
Богићевић Бранислав
Бартош Јарослав
Радивојевић Стеван
Чекеринац Станислав
Бедичин Слободан
Спајић Иван
Брадић Славица
Јовановић Здравко
Кери Бојана
Шаркањ Карољ
Трњанац Бранислав
Стојков Ђорђе
Владисављев Зоран
Сентиванац Лазар
Тапавица Стеван
Трусина Феро
Чинчурак Дарко
Ћалић Ђорђе
Пеце Габор
Бичкеи Бела
Локнар Дамир
Влашки Владимир
Буш Роберт
Јовановић Мирјана
Ђорђа Јоановића 7, Ново Милошево
Партизанска 139, Српска Црња
Славка Родића 31, Нова Црња
Народне револуције 47, БНСело
Арачка 92, Нови Бечеј
Бранка Радичевића 20а, Н.Бечеј
Кнеза Милоша 36, Чуруг
Маршала Тита 119, Селенча
Царице Милице 100, Футог
Јанка Чмелика 158, Арадац
Кодаљ Золтан 12, Ново Орахово
Тук Угарнице 51, Суботица
Братства јединства 121, Бач
Виноградарска 23, Конак
Уроша Кузманова 5, Мокрин
Петра Драпшина 13, Надаљ
Матије Гупца 35/а, Кумане
Ади Ендре 93, Сајан
Ј.Ј.Змаја 200а/6, Кикинда
Крајна 8, Мали Иђош
Цара Душана 190, Н.Сланкамен
Сремска 1, Прхово
Змај Јовина 7, Пландиште
Старо Село 25б, Сремска Каменица
Радничка 37, Лаћарак
Јагодина 17, Брестач
Јанка Чмелика 3, Арадац
Лазара Недељковића 5, Брестач
Лекина 45, Дивош
Десанке Максимовић 15, Кула
Југ Богдана 9, Бечеј
Барањска 5, Марадик
Змај Јовина 51, Лединци
Његошева 39, Бајмок
Суботичка 24, Мале Пијаце
Првомајска 69, Павлиш
Палих Бораца 22, Гардиновци
Кокаји 28, Мали Иђош
Стевана Пешића 56, Ковиљ
Жарка Јовића 33, Каћ
Чајакова 66, Селенча
Пинкијева 13, Ердевик
Криваја 42, Нови Карловци
Петера Ђетваија 44, Б.П.Село
Петра Ташина 15, Б.П.Село
Лакатна 19/а, Бездан
Кудељарска 9, Бачка Топола
Републиканска 23, Мали песак
Јакова Игњатовића 136, Кула
Page 4
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
Милекић Жарко
Прегун Данијел
Керчобан Корнел
Васић Борислав
Плавшић Ђорђе
Илеш Јанош
Млекобел Белић Емил
Плева Јано
Мечкић Небојша
Виловски Милко
Гор Имре
Габор Алмади
Мијић Љубомир
Лацков Бојан
Поповић Никола
Глобал сеед доо
ПП Будућност
Пејић Милован
Карапанђжин Милан
Снежана Мркшић
Видаковић Антун
Вуковић Иван
Радивој Немања
Треша Радоњин
Ференц Калоци
Хинић Милан
Марко Курјачки
Беата Сабадош Фодор
Вишковић Љиљана
Игор Рожа
Вукоманов Владимир
Атила Маћиш
Черњак Шандор
Михаљевић Љиљана
Маринковић Дејан
Кнежевић Бошко
Секошан Иринел
Пивнички Сандра
Шиђанин Владимир
Вајдић Сава
Голушин Владимир
Дадић Дамир
Вујо Кочић
Балош Флорин
Ковачевић Ђорђе
Мајсторчић Ђорђе
Радомир Тунгуз
Васић Стојан
Уљарице Бацка
Вука Карађжића 35, Вашица
Радничка 23, Руски Крстур
2 Октобар 23, Николинци
Петра Кочића 1, Српска Црња
Лазе Костића 133, Ковиљ
Слободе 45, Б.П.Село
Маршала Тита 43, Н.Милошево
Маршала Тита 102, Арадац
Банатска 6/а, Бочар
Немањина 3, Остојићево
Владимира Назора 46, Б.П.Село
Вукашина Стокића 74, Мол
Радиначки пут 200, С.Митровица
Мише Стојковића 120, Гај
Цара Уроша 67, Јазак
Госпођиначка 1а, Чуруг
Госпођиначка 1б, Чуруг
Пејићеви салаши 38/а, Ченеј
Жарка Остојина 55, Меленци
Цара Душана 125, Нови Сланкамен
26 Нова, Доњи Таванкут
Марије Бурсаћ 15, Суботица
Цара Лазара 294, Ковин
Победа 76, Долово
Николе Тесле 92, Дорослово
Стојана Матића 31, Колут
Хајдук Вељка 29, Србобран
Дубровачка 70, Србобран
Николе Тесле 33, Б.П.Село
Гардањи Гезе 3, Торњош
Слободе 44, Дивош
Ади Ендре 9, Торда
Др. Киш Емре 103, Б.П.Село
Горњи Таванкут 1012, Г.Таванкут
Светосавска 14, Адашевци
Босанска 16, Бачка Топола
Братства јединства 37, Торак
Карађорђева 63, Србобран
Војвођанска 56, Илинци
Светозара Марковића 97, Жабаљ
Лазе Пајића 38, Ново Милошево
Жарка Зрењанина 84, Алибунар
Петра Кочића 29, Омољица
Б.Јединства 101, Торак
Прховачка 80, Сремски Михаљевци
Ђоке Шундуковића 44, Ириг
Маршала Тита 37, Нова Црвенка
Саве Ковачевића 29, Бока
Руменацка 1, Нови Сад
Page 5
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
Пешић Зоран
Стаменковић Саша
Иванишевић Татјана
Павков Маринко
Османај Сафет
Мандић Станко
Селаковић Милан
Бртка Ана
Радосављев Петар
Вуковић Бојана
Маринков Борислав
Галетин Горан
Лазић Вера
Винокић Никола
Комненовић Драгиша
Бундало Миле
Криаћевић Драгана
Лакатош Атила
Живанов Милушка
Воденичар Јован
Сечењи Золтан
Ђура Ђурђулов
ЈКП Зеленило
Јуарбис
Хрјесик Мартин
Кубуровић Љиљана
Матијашевић Александар
Иванковић Филип
Мицхал Мега
Јованов Живојин
ЗЗ Житипромет
Сиђи Тибор
Кујунђжић Маринко
Маринковић Бојан
Хрјешик Адам
Ђурић Миодраг
Хорват Корнел
Војводић Светлана
Крстић Ђорђе
Дугоњић Бранко
Брезина Павел
Бабинка Михал
Нађ Роланд
Туторов Дарко
Васић Александар
Панфруит доо
Томић Ладислав
Дудаш Маринко
Керкез Иван
Живе Јовановића 18, Потпорањ
Железничка 26, Книћанин
Николе Тесле 15, Његошево
Краља Петра И 57, Бегеч
Далматинска буковица 6, Ветерник
Његошева 29, Сивац
Школска 7, Банатски Соколац
Партизанска 47/а, Бачки Петровац
Масарикова 21, Кулпин
ЈНА 10, Вајска
Жарка Зрењанина 55, Равно село
Вујадина Секулића 27, Сомбор
Шимановачка 136, Голубинци
Змај Јовина 41, Футог
ЈНА 46, Војвода Степа
В.С.Карађжића 8, Нови Сланкамен
Његошева 46, Кула
Маршала Тита 67,Бајша
Иво Лоле Рибар 54, идвор
Багремова 67, Зрењанин
Салаш 458, Стари Жедник
Цара Душана 9, Кикинда
Раде Дракулића 12, Сомбор
Маршала Тита 89, Руски Крстур
Иве Лоле Рибара 3, Ковачица
Петра Кочића 40, Војвода Степа
Банатска 4, Нови Сад
Александриви салаши 18, Суботица
М.Тита 57/а, Падиина
Ђуре Јакшића 18, Самош
Цара Душана 9, Кикинда
Петра Кочића 18, Ада
Салаш 139, Суботица
Радничка 20, Нештин
Масарикова 129, Ковачица
Војвођанска 36, Илинци
Миће Радаковића
Симе Шолаје 43, Бачки Јарак
Краљевића Марка 33, Нови Сад
Раде Кондића 23, Футог
Маршала Тита 5, Ковачица
Људевита Штура 47, Падина
Зелена 136, Бечеј
Милоша Обилића 90, Србобран
Иве Лоле Рибара 108, Јаша Томић
Светозара Милетица 53, Кац
Војводе Мишића 122, Кикинда
Николе Тесле 156, Жабаљ
Фрушкогорска 3/а, Сириг
Page 6
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
Селаковић Никола
Хаднађев Мирослав
Николић Мирко
Витезов Ђорђе
Иванковић Ђорђе
Миловић Владимир
Секошан Луцијан
Аничић Јована
Марков Недељко
Крстоношић Бранко
Топчиј Мирослав
Миловић Миомир
Тешић Миладин
Гајин Јован
Ћулибрк Зоран
Бишевац Душко
Јеремић Душан
Поткорњак Данило
Радовановић Богољуб
Кујунђжић Стипан
Железничка 93, Мартинци
Петра Коњовића 65,Чуруг
Моше Пијаде 10, Нерадин
Николе Тесле 119, Жабаљ
Петра Хорвацког 120, Суботица
Исе Секицког 27/5, Врбас
Тудора Владимирескуа 57, Торак
Бранислава Букурова 13, Сремска к
Коче Коларова бб, Српска Црња
Викенед насеље бб, Крчедин
Иве Лоле Рибара 72, Вајска
Србобрански пут 9, Врбас
Соње Маринковић 60, Шајкаш
Партизанских база 113, Суботица
Дорословачка 7, Богојево
Јакова Игњатовића 241, Кула
Каменова 42, Суботиште
Пролетерска 19, Ковиљ
Бранка Радичевића 32, Гргетек
Боривоја Мишића 71, Суботица
Page 7
Download

Кредити за пољопривредну механизацију у 2015