На основу одредбе из члана 9. став 3. Правилника о поступку кандидовања, начину избора и опозива чланова Скупштине и других органа Лекарске коморе Србије и чланова скупштине и других органа регионалних лекарских комора у њеном саставу, који је донет 19. априла 2010. године, као и одредаба из чланова 24. – 27. Пословника о раду
Централне изборне комисије Лекарске коморе Србије, који је донет 26. априла 2010. године, Централна изборна комисија Лекарске коморе Србије је на својој XVI редовној седници, која је одржана 08. јуна 2010. године у Београду, донела следеће
РЕШЕЊЕ
ИМЕНУЈУ СЕ Бирачки одбори, по изборним јединицама и бирачким местима у следећем саставу и то:
а) Регионална лекарска комора Београда:
Изборна
Бирачко место Адреса
Подручје за које се гласа
Састав Бирачког одбора
Јединица
Бирачког места
на Бирачком месту
Број 1
Број 1
Општина Нови Београд (сала 3),
Територија Општине Нови Београд
1. Радомир Гајић, председник
Нови
Нови Београд
Булевар Михајла Пупина бр. 167
2. Ненад Петровић, заменик председника
Београд
3. Ивана Илич, члан
4. Анета Симић, члан
5. Татјана Гајдашевић, члан
Број 2
Број 2
РЛК Београд, Краљице Наталије 3 Територија Општина Вождовац и Гроцка
1. Чаканац Радован, председник
Вождовац
Вождовац
2. Младен Миливојевић, заменик председника
3. Синиша Машић, члан
4. Татјана Никчевић, члан
5. Дејан Савић, члан
Број 3
Број 3
РЛК Београд, Краљице Наталије 3 Територија Општина Чукарица и Раковица
1. Чаканац Радован, председник
Чукарица
Чукарица
2. Младен Миливојевић, заменик председника
3. Синиша Машић, члан
4. Татјана Никчевић, члан
5. Дејан Савић, члан
Број 4
Број 4
Општина Звездара (мала сала, I
Територија Општине Врачар
1. Рамадан Кајтази, председник
Врачар
Врачар
спрат), Булевар краља Александра
2. Мирослав Мишовић, заменик председника
бр. 77
3. Весна Крџалић, члан
4. Милена Илић, члан
5. Невена Павловић, члан
Број 5
Број 5
Општина Звездара (мала сала, I
Територија Општине Савски Венац
1. Рамадан Кајтази, председник
Савски
Савски Венац
спрат), Булевар краља Александра
2. Мирослав Мишовић, заменик председника
Венац
бр. 77
3. Весна Крџалић, члан
4. Милена Илић, члан
5. Невена Павловић, члан
Број 6
Број 6
Општина Земун (сала, I спрат),
Територија Општина Земун и Сурчин
1. Радомир Гајић, председник
Земун
Земун
Магистартски трг бр. 1
2. Ненад Петровић, заменик председника
3. Ивана Илић, члан
4. Анета Симић, члан
5. Татјана Гајдашевић, члан
Број 7
Број 7
Општина Звездара (мала сала, I
Територија Општине Звездара
1. Рамадан Кајтази, председник
Звездара
Звездара
спрат), Булевар краља Александра
2. Мирослав Мишовић, заменик председника
бр. 77
3. Весна Крџалић, члан
4. Милена Илић, члан
5. Невена Павловић, члан
Број 8
Палилула
Број 8
Палилула
МЗ „Јован Цвијић“, улица Цвијићева бр. 63
Територија Општине Палилула
Број 9
Стари Град
Број 9
Стари Град
МЗ „Скадарлија“, улица Цетинска
бр. 32
Територија Општине Стари Град
Број 1
Нови
Београд
Број 1
Нови Београд
Општина Нови Београд (сала 3),
Булевар Михајла Пупина бр. 167
Територија Општина Нови Београд, Земун,
Сурчин, Палилула, Савски Венац, Барајево,
Лазаревац, Обреновац, Сопот, Младеновац
Број 2
Стари Град
Број 9
Стари Град
МЗ „Скадарлија“, улица Цетинска
бр. 32
Територија Општина Стари Град, Врачар,
Звездара, Вождовац, Чукарица, Раковица,
Гроцка
б) Регионална лекарска комора за југоисточну Србију:
Изборна
Бирачко место Адреса
Јединица
Бирачког места
Број 2
Број 21
ЈКП „Бадњево“, ул. Добропољска
бр. 12
Неготин
Подручје за које се гласа
на Бирачком месту
Територија општина Неготин, Кладово,
Мајданпек, Кучево, Петровац и Жагубица
Број 6
Број 25
Ниш
РЛК за југоисточну Србију, Јанка
Веселиновића бр. 5а
Територија општина Ниш, Сврљиг, Блаце,
Мерошина, Дољевац, Гаџин Хан, Прокупље, Житорађа и Куршумлија
Број 9
Број 28
Врање
Здравствени центар Врање, ул. Јована Јанковића Лунге бр. 1
Територија општина Врање, Владичин Хан,
Сурдулица, Прешево, Босилеград, Бујановац и Трговиште
Број 6
Број 25
Ниш
РЛК за југоисточну Србију, Јанка
Веселиновића бр. 5а
Територија општина Ниш, Ражањ, Алексинац, Сврљиг, Мерошина, Дољевац и Гаџин
Хан
1. Радослав Радосављевић, председник
2. Гвозден Радојковић, заменик председника
3. Татјана Такић Радовановић, члан
4. Јелена Дамјановић, члан
5. Жарко Мартић, члан
1. Радослав Радосављевић, председник
2. Гвозден Радојковић, заменик председника
3. Татјана Такић Радовановић, члан
4. Јелена Дамјановић, члан
5. Жарко Мартић, члан
1. Радомир Гајић, председник
2. Ненад Петровић, заменик председника
3. Ивана Илић, члан
4. Анета Симић, члан
5. Татјана Гајдашевић, члан
1. Радослав Радосављевић, председник
2. Гвозден Радојковић, заменик председника
3. Татјана Такић Радовановић, члан
4. Јелена Дамјановић, члан
5. Жарко Мартић, члан
Састав Бирачког одбора
2. Драган Станисављевић, председник
3. Драгиша Барагановић, заменик председникца
4. Иван Димитров, члан
5. Горан Аврамовић, члан
1. Славољуб Денић, председник
2. Весна Мишић Николић, заменик председника
3. Катарина Величковић, члан
5. Мила Цветичанин, члан
1. Марија Лалић, председник
2. Славољуб Цветковић, заменик председника
3. Слађана Петровић, члан
4. Слободан Миленковић, члан
5. Зора Јоргачевић, члан
1. Славољуб Денић, председник
2. Весна Мишић Николић, заменик председника
3. Катарина Величковић, члан
5. Мила Цветичанин, члан
ц) Регионална лекарска комора Војводине:
Изборна
Бирачко место Адреса
Јединица
Бирачког места
Број 2
Број 12
Канцеларија РЛКВ Суботица, ул.
Петефи Шандора бр. 7/1
Суботица
Суботица
Број 8
Нови Сад
Број 18
Нови Сад
Регионална лекарска комора Војводине, Нови сад, ул. Душана Даниловића бр. 40
д) Регионална лекарска комора за централну и западну Србију:
Изборна
Бирачко место Адреса
Јединица
Бирачког места
Број 5
Број 34
Подручна канцеларија Чачак, ул.
Драгише Мишовића бр. 25
Моравичк Чачак
и управни
округ
Број 6
Шумадијс
ки
управни
округ
Број 2
Подручје за које се гласа
на Бирачком месту
Територија општина Суботица, Бачка Топола, Мали Иђош, Ада, Сента и Кањижа
Територија општина Нови Сад, Жабаљ, Тител и Беочин, Сремски Карловци
Подручје за које се гласа
на Бирачком месту
Територија општина Горњи Милановац,
Чачак, Лучани и Ивањица
Број 35
Крагујевац
Канцеларија СЛД Крагујевац, ул.
Змај Јовина бр. 30
Територија општина Лапово, Баточина,
Рача, Крагујевац и Кнић
Број 36
Аранђеловац
Дом Здравља (сала за састанке),
Аранђеловац, ул. Краља Петра I
бр. 62
Територија општина Аранђеловац и Топола
Број 32
Ужице
Подручна канцеларија, ОБ Ужице
)библиотека), Ужице, ул. Милоша
Обреновића бр. 17
Територија општина Бајина Башта,
Косјерић, Ужице, Пожега, Чајетина, Ариље,
Пријепоље, Нова Варош, Сјеница и Прибој
Број 34
Чачак
Подручна канцеларија РЛК Чачак,
ул. Драгише Мишовића бр. 25
Територија општина Горњи Милановац,
Чачак, Лучани и Ивањица
Број 38
Нови Пазар
ЗЦ Нови Пазар (сала новог
интерног одељења), Нови Пазар,
ул. Генерала Живковића бр. бб
Територија општина Нови Пазар, Рашка и
Тутин
Састав Бирачког одбора
1. Родољуб Ђурић, председник
2. Радмила Павић, заменик председника
3. Снежана Броћета, члан
4. Данијела Червенак, члан
5. Бојана Љубојевић, члан
1. Ранка Кравић, председник
2. Маја Самарџић Лукић, заменик председника
3. Дубравка Миодраговић, члан
4. Бранислав Ђурђевић, члан
5. Мирослава Пушара, члан
Састав Бирачког одбора
1. Радованка Предраговић-Стеванић, председник
2. Драган Шуњеварић, заменик председника
3. Драгица Топаловић, члан
4. Анђелија Вукићевић, члан
5. Ана Мишовић, члан
1. Ненад Ђоковић, председник
2. Звонко Вејновић, заменик председника
3. Гордана Нешковић, члан
4. Маријана Маринковић, члан
5. Војислав Митровић, члан
1. Горан Милинковић, председник
2. Ивана Златковић, заменик председника
3. Горан Ђукановић, члан
1. Милош Јовићевић, председник
2. Жељко Бацетић, заменик председника
3. Урош Јовићевић, члан
4. Иван Јанковић, члан
5. Мирјана Ћаћић, члан
1. Радованка Предраговић-Стеванић, председник
2. Драган Шуњеварић, заменик председника
3. Драгица Топаловић, члан
4. Анђелија Вукићевић, члан
5. Ана Мишовић, члан
1. Сафет Скендери, председник
2. Бобан Лазаревић, заменик председника
3. Едо Прељевић, члан
4. Мујо Еминовић, члан
Број 3
Број 35
Крагујевац
Подручна канцеларија СЛД
Крагујевац, ул. Змај Јовина бр. 30
Територија општина Аранђеловац, Топола,
Лапово, Баточина, Рача, Крагујевац и Кнић
Број 37
Краљево
Подручна канцеларија РЛК Ц и
ЗС - Краљево, ул. Југ Богданова
бр. 112
Територија општина Врњачка Бања,
Трстеник и Краљево
е) Регионална лекарска комора за Косово и Метохију:
Изборна
Бирачко место Адреса
Јединица
Бирачког места
Број 1
Број 44
КБЦ Приштина (управна
зграда), Грачаница
Косовски
Грачаница
округ
Број 2
Косовско Митровачки
округ
Број 4
Пећки и
Призренски
округ
Подручје за које се гласа
на Бирачком месту
Територија општина Приштина, Косово
Поље, Обилић, Липљан, Урошевац,
Штимље, Глоговац, Качаник и Подујево
Број 45
Грачаница Београд
Лекарска комора Србије,
Београд, Краљице Наталије
бр. 1/II
Територија општина Приштина, Косово
Поље, Обилић, Липљан, Урошевац,
Штимље, Глоговац, Качаник и Подујево
Број 46
Косовска
Митровица
Косовска Митровица, ЗЗЈЗ
Приштина (амфитеатар)
Територија општина Косовска Митровица,
Звечан, Лепосавић, Зубин Поток, Вучитрн
и Србица
Број 48
Штрпце
ДЗ Штрпце (у приземљу)
Територија општина Пећ, Исток, Клина,
Дечани, Ђаковица, Призрен, Сува Река,
Ораховац, Гора и Штрпце
Број 49
ШтрпцеБеоград
Регионална лекарска комора
Београда, Београд, Краљице
Наталије бр. 3/II
Територија општина Пећ, Исток, Клина,
Дечани, Ђаковица, Призрен, Сува Река,
Ораховац, Гора и Штрпце
1. Ненад Ђоковић, председник
2. Звонко Вејновић, заменик председника
3. Гордана Нешковић, члан
4. Маријана Маринковић, члан
5. Војислав Митровић, члан
1. Драган Плавшић, председник
2. Дражен Самарџић, заменик председника
3. Славица Милошевић, члан
4. Иван Петровић, члан
5. Родољуб Јовановић, члан
Састав Бирачког одбора
1. Славиша Савић, председник
2. Иван Димић, заменик председника
3. Дејан Милановић, члан
4. Ратко Перенић, члан
1. Ранко Тодоровић, председник
2. Мишовић Јелена,заменик председника
3. Вида Јовановић,члан
4. Марина Церовић, члан
5. Марина Јовановић, члан
1. Бранка Танић, председник
2. Мирјана Вујачић,заменик председника
3. Тања Рикало, члан
4. Дубравка Милићевић, члан
1. Срђан Костић, председник
2. Виолета Андрејевић, заменик председника
3. Станија Станковић, члан
4. Мирјана Дригант, члан
1. Ранко Тодоровић, председник
2. Мишовић Јелена,заменик председника
3. Вида Јовановић,члан
4. Марина Церовић, члан
5. Марина Јовановић, члан
Централна изборна комисија ЛКС
aдв. Дејан Д. Бабић, председник с.р.
Download

pdf