ИЗВОД
из Одлуке Скупштине ЛКС о утврђеним Изборним јединицама за
изборе чланова Скупштине и других органа
Лекарске коморе Србије
и чланова Скупштине и других органа
Регионалних лекарских комора у њеном саставу
1. УТВРЂЕНЕ СУ Изборне јединице за изборе чланова Скупштине и других органа Лекарске коморе
Србије и чланова Скупштине и других органа Регионалних лекарских комора у њеном саставу, по
територијама надлежности Регионалних лекарских комора и то:
а) РЛК Београда
 ДЕЛЕГАТИ ИЗ ДРЖАВНЕ ПРАКСЕ
Ред.
број
ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА
ОПШТИНЕ
Број делегата са
Ск. ЛКС
Број делегата са
Ск. РЛК
1.
Нови Београд
Нови Београд
5
8
2.
Вождовац
Вождовац и Гроцка
4
6
3
Чукарица
Чукарица и Раковица
5
7
4.
Врачар
Врачар
3
4
5.
Савски Венац
Савски Венац
2
3
6.
Земун
Земун и Сурчин
2
3
7.
Звездара
Звездара
3
4
8.
Палилула
Палилула
2
4
9.
Стари Град
Стари Град
2
3
10.
Обреновац
Обреновац,
Лазаревац,
Младеновац и Сопот
1
2
29
44
Број делегата са
Ск. ЛКС
Број делегата са
Ск. РЛК
Нови Београд, Земун, Сурчин, Палилула,
Савски Венац, Сопот, Барајево,
Лазаревац, Обреновац, Младеновац
6
6
Стари Град, Врачар, Звездара, Вождовац,
Чукарица, Раковица, Гроцка
9
9
15
15
15
Број делегата са
Ск. ЛКС
Број делегата са
Ск. РЛК
Велико Градиште, Мало Црниће,
Голубац, Жабари, Пожаревац,
1
2
Кладово, Мајданпек, Неготин, Кучево,
Петровац, Жагубица
1
2
Барајево,
У К У П Н О:
 ДЕЛЕГАТИ ИЗ ПРИВАТНЕ ПРАКСЕ
Ред. ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА ОПШТИНЕ
број
1.
9.
Нови Београд
Стари Град
У К У П Н О:
б) РЛК за југоисточну Србију (Ниш)
 ДЕЛЕГАТИ ИЗ ДРЖАВНЕ ПРАКСЕ
Ред. ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА
број
1.
2.
БРОЈ 1
БРОЈ 2
ОПШТИНЕ
3
БРОЈ 3
Бор, Зајечар
1
2
4.
БРОЈ 4
Књажевац, Сокобања, Бољевац, Ражањ,
Алексинац
1
2
5.
6.
7.
БРОЈ 5
БРОЈ 6
БРОЈ 7
Крушевац, Ћићевац Александровац,
Брус,
Варварин
2
2
Град Ниш, Сврљиг, Гаџин Хан, Дољевац,
Мерошина, Прокупље, Житорађа, Блаце,
Куршумлија
8
12
Пирот, Димитровград,
Бела Паланка, Бабушница
1
1
2
3
2
3
19
29
Број делегата са
Ск. ЛКС
Број делегата са
Ск. РЛК
1
1
2
2
1
1
4
4
Број делегата са
Ск. ЛКС
Број делегата са
Ск. РЛК
2
2
8.
БРОЈ 8
Лесковац, Власотинце, Лебане, Бојник,
Медвеђа
9.
БРОЈ 9
Врање, Сурдулица, Прешево, Владичин
Хан, Бујановац,. Босилеград, Трговиште
У К У П Н О:
 ДЕЛЕГАТИ ИЗ ПРИВАТНЕ ПРАКСЕ
Ред. ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА ОПШТИНЕ
број
1.
2.
3.
БРОЈ 1
БРОЈ 2
БРОЈ 3
Браничевски управни округ, Зајечарски
управни округ, Борски управни округ,
Пиротски управни округ
Нишавски управни округ
Расински управни округ, Топлички
управни округ, Јабланички управни
округ, Пчињски управни округ
У К У П Н О:
ц) РЛК Војводине (Нови Сад)
 ДЕЛЕГАТИ ИЗ ДРЖАВНЕ ПРАКСЕ
Ред. ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА
број
ОПШТИНЕ
Сомбор, Апатин, Оџаци, Кула
1.
СОМБОР
СУБОТИЦА
Суботица, Бачка Топола, Мали Иђош,
Ада, Сента, Кањижа
2
3
КИКИНДА
Кикинда, Чока, Нова Црња, Нови
Кнежевац, Бечеј, Нови Бечеј
1
2
ЗРЕЊАНИН
Зрењанин, Житиште, Сечањ
1
2
1
1
1
2
2
3
7
11
1
1
18
27
2.
3
4.
5.
ВРШАЦ
Вршац, Бела Црква, Алибунар,
Пландиште
Панчево, Опово, Ковачица, Ковин
6.
ПАНЧЕВО
7.
8.
СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Сремска Митровица, Шид, Ириг, Инђија,
Стара Пазова, Рума, Пећинци
НОВИ САД
Нови Сад, Беочин, Жабаљ, Тител
9.
ВРБАС
У К У П Н О:
Врбас, Бач, Бачка Паланка, Бачки
Петровац, Србобран, Темерин
 ДЕЛЕГАТИ ИЗ ПРИВАТНЕ ПРАКСЕ
Ред. ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА ОПШТИНЕ
број
1.
2.
3.
НОВИ САД
БАЧКА И СРЕМ
БАНАТ
Број делегата са
Ск. ЛКС
Број делегата са
Ск. РЛК
3
3
2
2
1
1
6
6
Број делегата са
Ск. ЛКС
Број делегата са
Ск. РЛК
Богатић, Шабац, Владимирци и
Коцељева
1
2
Лозница, Крупањ, Мали Зворник,
Љубовија
1
1
Ваљево, Мионица, Љиг, Лајковац, Уб,
Осечина
1
2
Бајина Башта, Косјерић, Ужице, Пожега,
Чајетина, Ариље, Пријепоље, Нова
Варош, Сјеница, Прибој
3
4
Горњи Милановац, Чачак, Лучани,
Ивањица
2
3
Аранђеловац, Топола, Лапово, Баточина,
Рача, Крагујевац, Кнић
4
6
2
3
1
2
1
2
1
2
1
2
18
29
Број делегата са
Ск. ЛКС
Број делегата са
Ск. РЛК
1
1
Нови Сад, Беочин, Жабаљ, Тител
Суботица, Бачка Топола, Мали Иђош,
Ада, Сента, Кањижа, Сомбор, Рума,
Апатин, Оџаци, Кула, Врбас, Бач, Бачка
Паланка, Бачки, Пећинци Петровац,
Темерин, Србобран, Сремска Митровица,
Шид, Ириг, Инђија, Стара Пазова,
Кикинда, Чока, Нова Црња, Нови
Кнежевац, Бечеј, Нови Бечеј, Опово,
Зрењанин, Житиште, Сечањ, Панчево,
Алибунар, Ковачица, Ковин, Вршац,
Бела Црква, Пландиште
У К У П Н О:
д) РЛК за централну и западну Србију (Крагујевац)
 ДЕЛЕГАТИ ИЗ ДРЖАВНЕ ПРАКСЕ
Ред. ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА
број
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
БРОЈ 1
БРОЈ 2
БРОЈ 3
БРОЈ 4
БРОЈ 5
БРОЈ 6
БРОЈ 7
БРОЈ 8
БРОЈ 9
БРОЈ 10
БРОЈ 11
ОПШТИНЕ
Врњачка Бања, Трстеник, Краљево
Нови Пазар, Рашка, Тутин
Свилајнац, Јагодина, Параћин
Деспотовац, Ћуприја Рековац
Велика Плана, Смедеревска Паланка,
Смедерево
У К У П Н О:
 ДЕЛЕГАТИ ИЗ ПРИВАТНЕ ПРАКСЕ
Ред. ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА ОПШТИНЕ
број
1.
БРОЈ 1
Богатић, Шабац, Коцељева, Лозница,
Љубовија, Ваљево, Уб, Осечина
2.
3.
4.
БРОЈ 2
БРОЈ 3
БРОЈ 4
Бајина Башта, Косјерић, Ужице, Пожега,
Ариље, Горњи Милановац, Чачак,
Ивањица, Нови Пазар, Нова Варош,
Рашка, Прибој
1
1
Аранђеловац, Лапово, Крагујевац,
Врњачка Бања, Трстеник, Краљево,
Топола
1
1
Деспотовац, Свилајнац, Јагодина,
Ћуприја, Параћин, Велика Плана,
Смедеревска Паланка,Смедерево
1
1
4
4
Број делегата са
Ск. ЛКС
Број делегата са
Ск. РЛК
5
19
У К У П Н О:
е) РЛК за Косово и Метохију (Косовска Митровица)
 ДЕЛЕГАТИ ИЗ ДРЖАВНЕ ПРАКСЕ
Ред. ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА
број
1.
2.
3
4.
ОПШТИНЕ
ГРАЧАНИЦА
(Косовски округ)
Приштина, Косово Поље, Обилић,
Липљан, Урошевац, Штимље, Глоговац,
Качаник, Подујево
КОСОВСКА
МИТРОВИЦА
(Косовско-мит. окр.)
Косовска Митровица, Звечан, Лепосавић,
Зубин Поток, Вучитрн, Србица
3
11
ШИЛОВО
(Косовско-поморав.
окуг)
Гњилане, Косовска Каменица, Витина,
Ново Брдо
1
3
ШТРПЦЕ
(Пећки и Призрен.
округ)
Пећ, Исток, Клина, Дечани, Ђаковица,
Призрен, Сува Река, Ораховац, Гора,
Штрпце
2
4
11
37
У К У П Н О:
Download

Odluka o Izbornim jedinicama LKS