Број:
Београд, 08. јуни 2010. године
На основу одредбе из члана 9. став 3. Правилника о поступку кандидовања, начину избора и опозива чланова Скупштине и других органа Лекарске коморе Србије и чла­
нова скупштине и других органа регионалних лекарских комора у њеном саставу, који је донет 19. априла 2010. године, као и одредаба из чланова 24. – 27. Пословника о раду
Централне изборне комисије Лекарске коморе Србије, који је донет 26. априла 2010. године, Централна изборна комисија Лекарске коморе Србије је на својој XVI редовној сед­
ници, која је одржана 08. јуна 2010. године у Београду, донела следеће
РЕШЕЊЕ
ИМЕНУЈУ СЕ Бирачки одбори, по изборним јединицама и бирачким местима у следећем саставу и то:
а) Регионална лекарска комора Београда:
Изборна
Бирачко место Адреса
Јединица
Бирачког места
Број 1
Број 1
Општина Нови Београд (сала 3),
Нови
Нови Београд
Булевар Михајла Пупина бр. 167
Београд
Подручје за које се гласа
на Бирачком месту
Територија Општине Нови Београд
Број 2
Вождовац
Број 2
Вождовац
Општина Вождовац (мала сала),
ул. Устаничка бр. 53
Територија Општина Вождовац и Гроцка
Број 3
Чукарица
Број 3
Чукарица
МЗ „Милан Томић Чаре“ ул. Не­
дељка Чабриновића бр. 54
Територија Општина Чукарица и Раковица
Број 4
Врачар
Број 4
Врачар
II МЗ „Цветни трг“
ул. Проте Матеје бр. 36
Територија Општине Врачар
Број 5
Савски
Венац
Број 5
Савски Венац
Општина Савски Венац (свечана
сала, I спрат), Кнеза Милоша 69
Територија Општине Савски Венац
Састав Бирачког одбора
1. Давид Васиљевић, председник
2. Мишовић Милан, заменик председника
3. Радомир Гајић, члан
4. Анета Симић, члан
5. Ћирковић Милан, члан
1. Владимир Драганић, председник
2. Љиљана Коларски Ненадић, заменик председника
3. Милорад Миливојевић, члан
4. Марко Контић, члан
5. Љиљана Вујанац, члан
1. Чеканац Радован, председник
2. Церовић Весна, заменик председника
3. Младен Миливојевић, члан
4. Машић Синиша, члан
5. Никачевић Татјана, члан
1. Тасовац Светлана, председник
2. Дејан Савић, заменик председника
3. Рамадан Кајтази, члан
4. Владимир Петровић, члан
5. Пантовић Властимир, члан
1. Ковачевић Жељко, председник
2. Саша Трешњић, заменик председника
3. Мартић Жарко, члан
4. Пашалић Сузана, члан
5. Вилма Јовичић, члан
Број 6
Земун
Број 6
Земун
Општина Земун (сала, I спрат),
Магистартски трг бр. 1
Територија Општина Земун и Сурчин
Број 7
Звездара
Број 7
Звездара
Општина Звездара (мала сала, I
спрат), Булевар краља Александра
бр. 77
Територија Општине Звездара
Број 8
Палилула
Број 8
Палилула
МЗ „Јован Цвијић“, улица Цвији­
ћева бр. 63
Територија Општине Палилула
Број 9
Стари Град
Број 9
Стари Град
МЗ „Скадарлија“, улица Цетинска
бр. 32
Територија Општине Стари Град
Број 10
Обреновац
Број 10
Обреновац
Општина Обреновац, (свечана са­
ла, II спрат), ул. Вука Караџића
бр. 74
Територија Општина Обреновац, Лазаре­
вац, Младеновац, Барајево и Сопот
Број 1
Нови
Београд
Број 1
Нови Београд
Општина Нови Београд (сала 3),
Булевар Михајла Пупина бр. 167
Територија Општина Нови Београд, Земун,
Сурчин, Палилула, Савски Венац, Барајево,
Лазаревац, Обреновац, Сопот, Младеновац
Број 9
Стари Град
Број 9
Стари Град
МЗ „Скадарлија“, улица Цетинска
бр. 32
Територија Општина Стари Град, Врачар,
Звездара, Вождовац, Чукарица, Раковица,
Гроцка
б) Регионална лекарска комора за југоисточну Србију:
Изборна
Бирачко место Адреса
Јединица
Бирачког места
Број 1
Број 20
Општа болница Пожаревац, (би­
Пожаревац
блиотека Болнице), ул. Братства и
јединства 135
Подручје за које се гласа
на Бирачком месту
Територија општина Пожаревац, Велико
Градиште, Голубац, Мало Црниће и Жабари
1. Ненад Петровић, председник
2. Мирослав Мишовић,заменик председника
3. Милка Ковић, члан
4. Предраг Антић, члан
5. Кравић Клаудија, члан
1. ДраганаПпешић Ристић, председник
2. Биљана Драганић, заменик председника
3. Миланка Милосављевић, члан
4. Ивана Илић, члан
5. Крџалић Весна, члан
1. Тамара Кљаковић-Аврамовић, председник
2. Никола Митровић, заменик председника
3. Гвозден Радојковић, члан
4. Дамјановић Јелена, члан
5. Татјана Гајдашевић, члан
1. Радослав Радосављевић, председник
2. Предраг Антић, заменик председника
3. Снежана Ђорђевић, члан
4. Ференц Варга, члан
5. Татјана Такић-Радовановић, члан
1. Јоксић Миодраг, председни)
2. Васић Зорица, заменик председника
3. Милошевић Радослав, члан
4. Шарчевић Мирјана, члан
5. Пешић Бојан, члан
1. Давид Васиљевић, председник
2. Мишовић Милан, заменик председника
3. Радомир Гајић, члан
4. Анета Симић, члан
5. Ћирковић Милан, члан
1. Радослав Радосављевић, председник
2. Предраг Антић, заменик председника
3. Снежана Ђорђевић, члан
4. Ференц Варга, члан
5. Татјана Такић-Радовановић, члан
Састав Бирачког одбора
1. Јелена Сабо, председник
2. Сања Благојевић, заменик председника
3. Ненад Димитров, члан
Број 2
Број 21
Неготин
„Водопривреда“, ул. Бадњевска“
бб, Неготин
Територија општина Неготин, Кладово,
Мајданпек, Кучево, Петровац и Жагубица
Број 3
Број 22
Бор
Центар за културу Бор, ул. Моше
Пијаде бр. 1
Територија општина Бор и Зајечар
Број 4
Број 23
Алексинац
Центар за културу и уметност, ул.
Душана Тривунца 15, Алексинац
Територија општина Алексинац, Књажевац,
Сокобања, Бољевац и Ражањ
Број 5
Број 24
Крушевац
Градска управа Крушевац, ул. Га­
зиместанска бр.1
Територија општина Крушевац,
Ћићевац Александровац, Брус и Варварин
Број 6
Број 25
Ниш
РЛК за југоисточну Србију, Јанка
Веселиновића бр. 5а
Територија општина Ниш, Сврљиг, Блаце,
Мерошина, Дољевац, Гаџин Хан, Проку­
пље, Житорађа и Куршумлија
Број 7
Број 26
Пирот
Дом Здравља Пирот, ул. Лава
Толстоја ( Пазарска амбуланта)
Територија општина Пирот, Бела Паланка,
Димитровград и Бабушница
Број 8
Број 27
Лесковац
Скупштина Града Лесковца,
ул.Папа Ђукића бр. 9-11
Територија општина Лесковац, Бојник, Вла­
сотинце, Лебане, Медвеђа и Црна Трава
Број 9
Број 28
Врање
Здравствени центар Врање, ул. Јо­
вана Јанковића Лунге бр. 1
Територија општина Врање, Владичин Хан,
Сурдулица, Прешево, Босилеград, Бујано­
вац и Трговиште
4. Јасмина Миљковић, члан
5. Дајана Миљковић, члан
1. Нинослав Димитријевић, председник
2. Драган Шујерановић, заменик председника
3. Драгиша Барагановић, члан
4. Иван Димитров, члан
5. Горан Аврамовић, члан
1. Горан Јоксимовић, председник
2. Славица Петковић, заменик председника
3. Габријела Станисављевић, члан
4. Весна Јовић, члан
5. Ивана Милановић, члан
1. Сања Милошевић, председник
2. Бојка Богдановић, заменик председника
3. Виолета Весовић, члан
4. Татјана Богдановић, члан
5. Живан Миладиновић, члан
1. Аца Ћирковић, председник
2. Даринка Пуношевац, заменик председника
3. Снежана Ђорђевић, члан
4. Зоран Грујић, члан
5. Душан Николић, члан
1. Славољуб Денић, председник
2. Весна Мишић Николић, заменик председника
3. Катарина Величковић, члан
4. Александар Јанковић, члан
5. Мила Цветичанин, члан
1. Славица Нешић, председнк
2. Златимир Тодоровић, заменик председника
3. Јасмина Јорданов, члан
4. Јелена Момчиловић, члан
5. Јелена Видановић. Члан
1. Саша Симоновић, председник
2. Зоран Стојановић, заменик председника
3. Братислав Натић, члан
4. Вукота Марковић, члан
5. Драган Михајловић, члан
1. Марија Лалић, председник
2. Славољуб Цветковић, заменик председника
3. Слађана Петровић, члан
4. Слободан Миленковић, члан
5. Зора Јоргачевић, члан
Број 1
Број 20
Пожаревац
Општа болница Пожаревац, (би­
блиотека Болнице), ул. Братства и
јединства 135
Територија општина Пожаревац, Велико
Градиште, Голубац, Мали Црниће, Кучево,
Жабари, Петровац и Жагубица
Број 3
Број 22
Бор
Центар за културу Бор, ул. Моше
Пијаде бр. 1
Територија општина Бор, Неготин, Кладо­
воМајданпек, Зајечар, Бољевац, Сокобања и
Књажњевац
Број 5
Број 24
Крушевац
Градска управа Крушевац, ул. Га­
зиместанска бр.1
Територија општина Крушевац, Варварин,
Ћићевац, Александровац и Брус
Број 6
Број 25
Ниш
РЛК за југоисточну Србију, Јанка
Веселиновића бр. 5а
Територија општина Ниш, Ражањ, Алекси­
нац, Сврљиг, Мерошина, Дољевац и Гаџин
Хан
Број 7
Број 26
Пирот
Дом Здравља Пирот, ул. Лава
Толстоја ( Пазарска амбуланта)
Територија општина Пирот, Бела Паланка,
Димитровград и Бабушница
Број 8
Број 27
Лесковац
Скупштина Града Лесковца,
ул.Папа Ђукића бр. 9-11
Територија општина Лесковац, Блаце, Про­
купље, Житорађа, Куршумлија, Бојник, Ле­
бане, Власотинце, Црна Трава и Медвеђа
Број 9
Број 28
Врање
Здравствени центар Врање, ул. Јо­
вана Јанковића Лунге бр. 1
Територија општина Врање, Владичин Хан,
Сурдулица, Прешево, Босилеград, Бујано­
вац и Трговиште
ц) Регионална лекарска комора Војводине:
Изборна
Бирачко место Адреса
Јединица
Бирачког места
Број 1
Број 11
Канцеларија РЛКВ Сомбор, Апа­
Сомбор
Сомбор
тински пут бр. 1
Подручје за које се гласа
на Бирачком месту
Територија општина Сомбор, Кула, Апатин
и Оџаци
1. Јелена Сабо, председник
2. Сања Благојевић, заменик председника
3. Ненад Димитров, члан
4. Јасмина Миљковић, члан
5. Дајана Миљковић, члан
1. Горан Јоксимовић, председник
2. Славица Петковић, заменик председника
3. Габријела Станисављевић, члан
4. Весна Јовић, члан
5. Ивана Милановић, члан
1. Аца Ћирковић, председник
2. Даринка Пуношевац, заменик председника
3. Снежана Ђорђевић, члан
4. Зоран Грујић, члан
5. Душан Николић, члан
1. Славољуб Денић, председник
2. Весна Мишић Николић, заменик председника
3. Катарина Величковић, члан
4. Александар Јанковић, члан
5. Мила Цветичанин, члан
1. Славица Нешић, председнк
2. Златимир Тодоровић, заменик председника
3. Јасмина Јорданов, члан
4. Јелена Момчиловић, члан
5. Јелена Видановић. Члан
1. Саша Симоновић, председник
2. Зоран Стојановић, заменик председника
3. Братислав Натић, члан
4. Вукота Марковић, члан
5. Драган Михајловић, члан
1. Марија Лалић, председник
2. Славољуб Цветковић, заменик председника
3. Слађана Петровић, члан
4. Слободан Миленковић, члан
5. Зора Јоргачевић, члан
Састав Бирачког одбора
1. Весна Ђурић, председник
2. Весна Петреш, заменик председника
3. Милисав Вујовић, члан
Број 2
Суботица
Број 12
Суботица
Канцеларија РЛКВ Суботица, ул.
Петефи Шандора бр. 7/1
Територија општина Суботица, Бачка Топо­
ла, Мали Иђош, Ада, Сента и Кањижа
Број 3
Кикинда
Број 13
Кикинда
Канцеларија РЛКВ Кикинда, ул.
Ђуре Јакшића бр. 68
Територија општина Кикинда, Чока, Нова
Црња, Нови Кнежевац, Бечеј и Нови Бечеј
Број 4
Зрењанин
Број 14
Зрењанин
Канцеларија РЛКВ Зрењанин, ул.
Краља Петра I бр. 4
Територија општина Зрењанин, Сечањ и
Житиште
Број 5
Вршац
Број 15
Вршац
Канцеларија РЛКВ Вршац, ул.
Никите Толстоја бр. 48
Територија општина Вршац, Бела Црква,
Пландиште и Алибунар
Број 6
Панчево
Број 16
Панчево
Канцеларија РЛКВ Панчево, ул.
Цара Лазара бр. 9
Територија општина Панчево. Опово, Кова­
чица и Ковин
Број 7
Сремска
Митровица
Број 17
Сремска
Митровица
Канцеларија РЛКВ Сремска Ми­
тровица, Стари шор бр. 37
Територија општина Сремска Митровица,
Инђија, Рума, Шид, Стара Пазова, Ириг и
Пећинци
Број 8
Нови Сад
Број 18
Нови Сад
Регионална лекарска комора Вој­
водине, Нови сад, ул. Душана Да­
ниловића бр. 40
Територија општина Нови Сад, Жабаљ, Ти­
тел, Беочин и Сремски Карловци
Број 9
Врбас
Број 19
Врбас
Канцеларија РЛКВ Врбас, ул.
Маршала Тита бр. 88
Територија општина Врбас, Бачка Паланка,
Бач, Бачки Петровац, Србобран и Темерин
4. Ђорђе Вучковић, члан
5. Ана Аладин, члан
1. Родољуб Ђурић, председник
2. Радмила Павић, заменик председника
3. Снежана Броћета, члан
4. Данијела Червенак, члан
5. Иштван Молнар, члан
1. Зоран Србљин, председник
2. Мирјана Божин, заменик председника
3. Љубица Ковачевић, члан
4. Душица Грујић, члан
5. Мирјана Лазић, члан
1. Биљана Папић, , председник
2. Мирјана Лазаревић, заменик председника
3. Ивана Сремац, члан
4. Нада Хрњак Еремић, члан
5. Набил Боумоусса, члан
1. Аурора Гајта, председник
2. Срђан Ђорђев, заменик председника
3. Јелена Марков, члан
4. Весна Варађан, члан
5. Корнелу Зеана, члан
6. СлавкоДушанов, члан
1. Милица Ралић, председник
2. Родика михајлов, заменик председника
3. Јасмина Савковић, члан
4. Рада Арсић, члан
5. Светлана Рогожарски, члан
1. Бошко Субашић, председник
2. Слободан Филагић, заменик председника
3. Даниел Бабић члан
4. Гордана Мауна, члан
5. Марија Марић, члан
1. Мелита Рајинац, председник
2. Растислав Филко, заменик председника
3. Дубравка Миодраговић, члан
4. Бранислав Ђурђевић, члан
5. Драгана Лалић, члан
1. Дејан Захорјански, , председник
2. Марјана Станковић, заменик председника
3. Драган Вемић, члан
4. Немања Драгнић, члан
5. Даница Гаговић, члан
Број 1
Нови Сад
Број 18
Нови Сад
Регионална лекарска комора Вој­
водине, Нови сад, ул. Душана Да­
ниловића бр. 40
Територија општина Нови Сад, Жабаљ, Ти­
тел, Беочин и Сремски Карловци
Број 2
Бачка и
Срем
Број 11
Сомбор
Канцеларија РЛКВ Сомбор, Апа­
тински пут бр. 1
Територија општина Сомбор, Кула, Апа­
тин, Оџаци,
Број 12
Суботица
Канцеларија РЛКВ Суботица, ул.
Петефи Шандора бр. 7/1
Територија општина Суботица, Бачка Топо­
ла, Мали Иђош, Ада, Сента и Кањижа,
Број 17
Сремска
Митровица
Канцеларија РЛКВ Сремска
Митровица, Стари шор бр. 37
Територија општина Сремска Митровица,
Инђија, Рума, Шид, Стара Пазова, Ириг и
Пећинци,
Број 19
Врбас
Канцеларија РЛКВ Врбас
Маршала Тита бр. 88
Територија општина Врбас, Бачка Паланка,
Бач, Бачки Петровац, Србобран и Темерин
Број 13
Кикинда
Канцеларија РЛКВ Кикинда, ул.
Ђуре Јакшића бр. 68
Територија општина Кикинда, Чока, Нова
Црња, Нови Кнежевац, Бечеј и Нови Бечеј
Број 14
Зрењанин
Канцеларија РЛКВ Зрењанин, ул.
Краља Петра I бр. 4
Територија општина Зрењанин, Сечањ и
Житиште
Број 15
Вршац
Канцеларија РЛКВ Вршац, ул.
Никите Толстоја бр. 48
Територија општина Вршац, Бела Црква,
Пландиште и Алибунар
Број 3
Банат
1. Мелита Рајинац, председник
2. Растислав Филко, заменик председника
3. Дубравка Миодраговић, члан
4. Бранислав Ђурђевић, члан
5. Драгана Лалић, члан
1. Весна Ђурић, председник
2. Весна Петреш, заменик председника
3. Милисав Вујовић, члан
4. Ђорђе Вучковић, члан
5. Ана Аладин, члан
1. Родољуб Ђурић, председник
2. Радмила Павић, заменик председника
3. Снежана Броћета, члан
4. Данијела Червенак, члан
5. Иштван Молнар, члан
1. Бошко Субашић, председник
2. Слободан Филагић, заменик председника
3. Даниел Бабић члан
4. Гордана Мауна, члан
5. Марија Марић, члан
1. Дејан Захорјански, , председник
2. Марјана Станковић, заменик председника
3. Драган Вемић, члан
4. Немања Драгнић, члан
5. Даница Гаговић, члан
1. Зоран Србљин, председник
2. Мирјана Божин, заменик председника
3. Љубица Ковачевић, члан
4. Душица Грујић, члан
5. Мирјана Лазић, члан
1. Биљана Папић, , председник
2. Мирјана Лазаревић, заменик председника
3. Ивана Сремац, члан
4. Нада Хрњак Еремић, члан
5. Набил Боумоусса, члан
1. Аурора Гајта, председник
2. Срђан Ђорђев, заменик председника
3. Јелена Марков, члан
4. Весна Варађан, члан
5. Корнелу Зеана, члан
6. Славко Душанов, члан
Број 16
Панчево
Канцеларија РЛКВ Панчево, ул.
Цара Лазара бр. 9
Територија општина Панчево. Опово, Кова­
чица и Ковин
1. Милица Ралић, председник
2. Родика михајлов, заменик председника
3. Јасмина Савковић, члан
4. Рада Арсић, члан
5. Светлана Рогожарски, члан
Подручје за које се гласа
на Бирачком месту
Територија општина Богатић, Шабац,
Владимирци и Коцељева
Састав Бирачког одбора
д) Регионална лекарска комора за централну и западну Србију:
Изборна
Јединица
Број 1
Мачванск
и управни
округ I
Бирачко место
Број 29
Шабац
Адреса
Бирачког места
Подручна канцелар., ОБ Шабац,
Шабац, ул. Попа Карана бр. 2 - 4
Број 2
Мачванск
и управни
округ II
Број 30
Лозница
ЗЦ Лозница (свечана сала),
Лозница, ул. Болничка бр. 65
Територија општина Лозница, Крупањ,
Мали Зворник и Љубовија
Број 3
Колубарск
и управни
округ
Број 31
Ваљево
ЗЦ Ваљево (сала Едукативног
центра), Ваљево, ул. Обрена
Николића бр. бб
Територија општина Ваљево, Мионица,
Љиг, Лајковац, Уб и Осечина
Број 4
Златиборс
ки
управни
округ
Број 32
Ужице
Подручна канцеларија ОБ Ужице,
(библиотека), Ужице, ул Милоша
Обреновића бр. 17
Територија општина Бајина Башта,
Косјерић, Ужице, Пожега, Чајетина и
Ариље
Број 33
Пријепоље
Општа болница Пријепоље, ул.
Рајка Дивца бр. бб
Територија општина Пријепоље, Нова
Варош, Сјеница и Прибој
Број 34
Чачак
Подручна канцеларија Чачак, ул.
Драгише Мишовића бр. 25
Територија општина Горњи Милановац,
Чачак, Лучани и Ивањица
Број 5
Моравичк
и управни
округ
1. Мића Новаковић, председник
2. Катарина Жегарац, заменик председника
3. Оливера Стојановић, члан
4. Сандра Ћосић, члан
5. Миланка Лукић, члан
1. Бранко Мрђен, председник
2. Драгољуб Гајић, заменик председника
3. Немања Јосић, члан
4. Ненад Тешић, члан
5. Слађана Стајић, члан
1. Дејан Софронић, председник
2. Драгица Димитријевић, заменик председника
3. Јелена Томић, члан
4. Ивица Обрадовић, члан
5. Александар Радовановић, члан
1. Милош Јовићевић, председник
2. Жељко Бацетић, заменик председника
3. Урош Јовићевић, члан
4. Иван Јанковић, члан
5. Мирјана Ћаћић, члан
1. Кемал Прељевић, председник
2. Славенко Попадић, заменик председника
3. Љубинко Ђенић, члан
4. Ален Карахоџић, члан
5. Алтан Хамидовић, члан
1. Радованка Предраговић-Стеванић, председник
2. Драган Шуњеварић, заменик председника
3. Драгица Топаловић, члан
4. Анђелија Вукићевић, члан
5. Ана Мишовић, члан
Број 6
Шумадијс
ки
управни
округ
Број 35
Крагујевац
Канцеларија СЛД Крагујевац, ул.
Змај Јовина бр. 30
Територија општина Лапово, Баточина,
Рача, Крагујевац и Кнић
Број 36
Аранђеловац
Дом Здравља (сала за састанке),
Аранђеловац, ул. Краља Петра I
бр. 62
Територија општина Аранђеловац и Топола
Број 7
Рашки
управни
округ I и
Трстеник
Број 8
Рашки
управни
округ II
Број 9
Поморавс
ки
управни
округ I
Број 10
Поморавс
ки
управни
округ II
Број 37
Краљево
Подручна канцеларија РЛК Ц и
ЗС - Краљево, ул. Југ Богданова
бр. 112
Територија општина Врњачка Бања,
Трстеник и Краљево
Број 38
Нови Пазар
ЗЦ Нови Пазар, (Сала новог
интерног одељења) Нови Пазар,
ул. Генерала Живковића бр. бб
Територија општина Нови Пазар, Рашка и
Тутин
Број 39
Јагодина
Подручна канцеларија СЛД и РЛК
(на зубном одељењу), Јагодина, ул.
Крађорђева бр. бб
Територија општина Свилајнац, Јагодина и
Деспотовац
Број 40
Ћуприја
Подручна канцеларија РЛК,
Ћуприја, ул. Миодрага Новаковића
бр. 78
Територија општина Ћуприја, Параћин и
Рековац
Број 11
Подунавск
и управни
округ
Број 41
Смедерево
Сала ЗЦ Свети Лука, Смедерево,
ул. Кнеза Михајла бр. 51
Територија Општине Смедерево
Број 42
Смедеревска
Паланка
Општа болница Стефан Високи,
Смедеревска Паланка, ул. Вука
Караџића бр. 147
Територија општина Велика Плана и
Смедеревска Паланка
Број 29
Шабац
Подручна канцелар., ОБ Шабац,
Шабац, ул. Попа Карана бр. 2 - 4
Територија општина Богатић, Шабац,
Владимирци и Коцељева
Број 1
1. Ненад Ђоковић, председник
2. Звонко Вејновић, заменик председника
3. Гордана Нешковић, члан
4. Маријана Маринковић, члан
5. Војислав Митровић, члан
1. Велимир Дашић, председник
2. Горан Милинковић, заменик председника
3. Ивана Златковић, члан
4. Горан Ђукановић, члан
1. Драган Плавшић, председник
2. Дражен Самарџић, заменик председника
3. Славица Милошевић, члан
4. Иван Петровић, члан
5. Родољуб Јовановић, члан
1. Сафет Скендери, председник
2. Бобан Лазаревић, заменик председника
3. Едо Прељевић, члан
4. Мујо Еминовић, члан
1. Јован Петровић, председник
2. Бојана Дрча, заменик председника
3. Векослав Зајић, члан
4. Виолета Јанићијевић, члан
5. Биљана Анђелковић, члан
1. Владан Милошевић, председник
2. Војкан Радивојевић, заменик председника,
3. Љубица Игњатовић, члан
4. Жељко Вуковић, члан
5. Саша Ђурђевић, члан
1. Владимир Тодоровић, председник
2. Мирослава Матић - Перић, заменик председника
3. Отилија Селаковић, члан
4. Наташа Дрљача Крстић, члан
5. Сања Вујовић, члан
1. Слободан Никодијевић, председник
2. Зоран Гачић, заменик председника
3. Снежана Бајовић Павловић, члан
4. Оливера Стојиљковић, члан
5. Иван Ивановић, члан
1. Мића Новаковић, председник
2. Катарина Жегарац, заменик председника
3. Оливера Стојановић, члан
Број 2
Број 3
Број 4
Број 30
Лозница
ЗЦ Лозница (свечана сала),
Лозница, ул. Болничка бр. 65
Територија општина Лозница, Крупањ,
Мали Зворник и Љубовија
Број 43
Ваљево
Дом Здравља „Хемикал“, Ваљево,
ул. Синђелићева бр. 28
Територија општина Ваљево, Мионица,
Љиг, Лајковац, Уб и Осечина
Број 32
Ужице
Подручна канцеларија, ОБ
Ужице )библиотека), Ужице, ул.
Милоша Обреновића бр. 17
Територија општина Бајина Башта,
Косјерић, Ужице, Пожега, Чајетина, Ариље,
Пријепоље, Нова Варош, Сјеница и Прибој
Број 34
Чачак
Подручна канцеларија РЛК Чачак,
ул. Драгише Мишовића бр. 25
Територија општина Горњи Милановац,
Чачак, Лучани и Ивањица
Број 38
Нови Пазар
ЗЦ Нови Пазар (сала новог
интерног одељења), Нови Пазар,
ул. Генерала Живковића бр. бб
Територија општина Нови Пазар, Рашка и
Тутин
Број 35
Крагујевац
Подручна канцеларија СЛД
Крагујевац, ул. Змај Јовина бр. 30
Територија општина Аранђеловац, Топола,
Лапово, Баточина, Рача, Крагујевац и Кнић
Број 37
Краљево
Подручна канцеларија РЛК Ц и
ЗС - Краљево, ул. Југ Богданова
бр. 112
Територија општина Врњачка Бања,
Трстеник и Краљево
Број 41
Смедерево
Сала ЗЦ Свети Лука, Смедерево,
ул. Кнеза Михајла бр. 51
Територија општина Велика Плана,
Смедеревска Паланка и Смедерево
Број 39
Јагодина
Подручна канцеларија СЛД и РЛК
(на зубном одељењу) Јагодина, ул.
Карађорђева бр. бб
Територија општина Деспотовац,
Свилајнац, Јагодина, Ћуприја, Параћин и
Рековац
4. Сандра Ћосић, члан
5. Миланка Лукић, члан
1. Бранко Мрђен, председник
2. Драгољуб Гајић, заменик председника
3. Немања Јосић, члан
4. Ненад Тешић, члан
5. Слађана Стајић, члан
1. Илија Михаиловић, председник
2. Срђан Поповић, заменик председника
3. Марија Пејић, члан
1. Милош Јовићевић, председник
2. Жељко Бацетић, заменик председника
3. Урош Јовићевић, члан
4. Иван Јанковић, члан
5. Мирјана Ћаћић, члан
1. Радованка Предраговић-Стеванић, председник
2. Драган Шуњеварић, заменик председника
3. Драгица Топаловић, члан
4. Анђелија Вукићевић, члан
5. Ана Мишовић, члан
1. Сафет Скендери, председник
2. Бобан Лазаревић, заменик председника
3. Едо Прељевић, члан
4. Мујо Еминовић, члан
1. Ненад Ђоковић, председник
2. Звонко Вејновић, заменик председника
3. Гордана Нешковић, члан
4. Маријана Маринковић, члан
5. Војислав Митровић, члан
1. Драган Плавшић, председник
2. Дражен Самарџић, заменик председника
3. Славица Милошевић, члан
4. Иван Петровић, члан
5. Родољуб Јовановић, члан
1. Владимир Тодоровић, председник
2. Мирослава Матић - Перић, заменик председника
3. Отилија Селаковић, члан
4. Наташа Дрљача Крстић, члан
5. Сања Вујовић, члан
1. Ненад Ранковић, председник
2. Живка Сибиновић, заменик председника
3. Марија Радовановић, члан
е) Регионална лекарска комора за Косово и Метохију:
Изборна
Јединица
Број 1
Косовски
округ
Број 2
Косовско Митровачки
округ
Број 3
Косовско –
Поморавски
округ
Број 4
Пећки и
Призренски
округ
Бирачко место
Адреса
Бирачког места
КБЦ Приштина (управна
зграда), Грачаница
Подручје за које се гласа
на Бирачком месту
Територија општина Приштина, Косово
Поље, Обилић, Липљан, Урошевац,
Штимље, Глоговац, Качаник и Подујево
Број 45
Грачаница Београд
Број 46
Косовска
Митровица
Лекарска комора Србије,
Београд, Краљице Наталије
бр. 1/II
Косовска Митровица, ЗЗЈЗ
Приштина (амфитеатар)
Територија општина Приштина, Косово
Поље, Обилић, Липљан, Урошевац,
Штимље, Глоговац, Качаник и Подујево
Територија општина Косовска Митровица,
Звечан, Лепосавић, Зубин Поток, Вучитрн
и Србица
Број 47
Шилово
Шилово, ЗЦ Гњилане (у
приземљу), Шилово
Територија општина Гњилане, Косовска
Каменица, Витина и Ново Брдо
Број 48
Штрпце
ДЗ Штрпце (у приземљу)
Територија општина Пећ, Исток, Клина,
Дечани, Ђаковица, Призрен, Сува Река,
Ораховац, Гора и Штрпце
Број 49
ШтрпцеБеоград
Регионална лекарска комора
Београда, Београд, Краљице
Наталије бр. 3/II
Територија општина Пећ, Исток, Клина,
Дечани, Ђаковица, Призрен, Сува Река,
Ораховац, Гора и Штрпце
Број 44
Грачаница
Састав Бирачког одбора
1. Бранка Цветковић, председник
2. Синиша Рашић, заменик председника
3. Иван Димић, члан
4. Славиша Савић, члан
1. Радован Стојковић, председник
2. Ранко Тодоровић, заменик председника
3. Мишовић Јелена, члан
1. Бранка Танић, председник
2. Мирјана Вујачић,заменик председника
3. Тања Рикало, члан
4. Дубравка Милићевић, члан
1. Оливера Булатовић, председник
2. Зоран Шарац, заменик председника
3. Марина Јовановић, члан
4. Александар Павловић, члан
5. Бојан Ђорић, члан
1. Срђан Костић, председник
2. Виолета Андрејевић, заменик председника
3. Станија Станковић, члан
4. Мирјана Дригант, члан
1. Вида Јовановић, председник
2. Марина Церовић, заменик председника
3. Ирена Јовановић, члан
4. Марија Марковић, члан
Централна изборна комисија ЛКС
aдв. Дејан Д. Бабић, председник с.р.
Download

Централна Изборна Комисија донела је Решење о именовању