На основу чл. 5. став 2. тачка 1., 2. и 6. Одлуке о поступку кандидовања, начину
избора и опозива чланова Скупштине и других органа КМСЗТС и Извршних одбора и
других органа Огранака КМСЗТС бр. 731/10, коју је донела Скупштина КМСЗТС на
седници одржаној 31.03.2010. г., Централна изборна комисија КМСЗТС је на 20. седници
одржаној дана 20.06.2010. године донела
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА ПО ИЗБОРНИМ ЈЕДИНИЦАМА
ОДРЕЂУЈУ СЕ БИРАЧКА МЕСТА за изборе чланова Скупштине КМСЗТС дана
11.07.2010. године, по изборним јединицама, и то:
Огранак БЕОГРАД
ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА број 1 – БЕОГРАД – има 15 бирачких места и то:
Бирачко место бр. 1 – Градска општина Палилула,
Ул. Таковска бр. 12, Београд;
Бирачко место бр. 2 – Градска општина Стари град,
МЗ ''Скадарлија'', Ул. Цетињска бр. 1, Београд;
Бирачко место бр. 3 – Градска општина Врачар,
МЗ ''Цветни трг'', Ул. Проте Матеје бр.36, Београд;
Бирачко место бр. 4 – Градска општина Савски венац ,
Ул. Кнеза Милоша бр. 69, Београд;
Бирачко место бр. 5 – Градска општина Вождовац,
Ул. Устаничка бр. 53, Београд;
Бирачко место бр. 6 – Градска општина Звездара,
Булевар Краља Александра бр. 77, Београд;
Бирачко место бр. 7 – Градска општина Раковица,
МЗ ''Митар Бакић'', Ул. Пилота М. Петровића бр. 12, Београд;
Бирачко место бр. 8 – Градска општина Чукарица,
МЗ ''Михајловац'', Ул. Недељка Чабриновића бр. 54, Београд;
Бирачко место бр. 9 – Градска општина Нови Београд,
ГО Нови Београд - Сала 2, Булевар Михаила Пупина бр. 167, Нови Београд;
Бирачко место бр. 10 – Градска општина Нови Београд,
ГО Нови Београд - Сала 2, Булевар Михаила Пупина бр. 167, Нови Београд;
Бирачко место бр. 11 – Градска општина Земун,
Ул. Магистарски трг бр. 1, Београд - Земун;
Бирачко место бр. 12 – Градска општина Сурчин,
КУД ''Диоген'' Ул. Војвођанска бр. 84, Београд;
1
Бирачко место бр. 13 – Градска општина Барајево, ГО Обреновац и ГО
Лазаревац,
Ул. Вука Караџића бр. 74, Обреновац и
Бирачко место бр. 14 – Градска општина Сопот, ГО Гроцка и ГО Младеновац,
Ул. Јанка Катића бр. 6, Младеновац;
Бирачко место бр. 15– КМСЗТС – Огранак Београд (број бирача 1273),
Ул. Палмотићева бр. 16/а III спрат, Београд.
Огранак ВОЈВОДИНА
ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА број 2 – ЈУЖНОБАЧКИ ОКРУГ – има 8 бирачких места и то:
Бирачко место бр. 16 – Нови Сад и Бачки Петровац,
О. Ш. ''Петефи Шандор'', Ул. Боре Продановића бр. 15/а, Нови Сад.
Бирачко место бр. 17 – Нови Сад,
О. Ш. ''Јован Поповић'', Ул. Раваничка бр. 2, Нови Сад;
Бирачко место бр. 18 – Бач и Бачка Паланка,
МЗ ''Центар'' Ул. Цара Лазара бр. 45, Бачка Паланка;
Бирачко место бр. 19– Бечеј,
Прва МЗ ''Инг. Иван Перишић'' Ул. Лењинова бр. 56, Бечеј;
Бирачко место бр. 20 – Врбас,
Друга МЗ, Ул. Саве Ковачевића бр. 94, Врбас;
Бирачко место бр. 21 – Жабаљ и Тител,
О. Ш. ''22 октобар'' Ул. Николе Тесле бр. 78, Жабаљ;
Бирачко место бр. 22 – Темерин и Србобран,
МЗ ''Старо Ђурђево'' Ул. Новосадска бр. 140, Темерин;
Бирачко место бр. 23 – Петроварадин, Беочин и Сремски Карловци,
МЗ ''Петроварадин'', Петроварадин;
ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА број 3 – ЗАПАДНОБАЧКИ ОКРУГ - има 4 бирачких места и
то:
Бирачко место бр. 24 – Оџаци,
Гимназија ''Јован Јовановић Змај'' Ул. Сомборска бр. 18, Оџаци;
Бирачко место бр. 25 - Сомбор
О. Ш. ''Доситеј Обрадовић, Ул. Славише Вајнера Циве ББ, Сомбор;
Бирачко место бр. 26 - Апатин,
О. Ш. ''Жарко Зрењанин'', Ул. Српских владара бр. 25, Апатин;
Бирачко место бр. 27 – Кула,
МЗ ''Горњи град'', Ул. Маршала Тита бр. ББ, Кула.
2
ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА број 4 – СЕВЕРНОБАЧКИ ОКРУГ - има 2 бирачка места и то:
Бирачко место бр. 28 – Суботица,
МЗ ''Кертварош'' Ул. Сегедински пут бр. 9-11, Суботица;
Бирачко место бр. 29 – Бачка Топола и Мали Иђош,
МЗ ''Бачка Топола'', Ул. Славна бр. 44, Бачка Топола;
ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА број 5 – ЈУЖНОБАНАТСКИ ОКРУГ – има 4 бирачка места и
то:
Бирачко место бр. 30 – Вршац, Алибунар, Пландиште
Дом ученика средњих школа,ул. Стевана Немање бр. 9, Вршац;
Бирачко место бр. 31– Бела Црква
О. Ш. '' Жарко Зрењанин'', Ул. Јована Цвијића бр. 13, Бела Црква.
Бирачко место бр. 32 - Ковин
О. Ш. ''Јован Јовановић Змај'', Ул. Трг Шарка Зрењанина бр. 9, Ковин.
Бирачко место бр. 33 – Панчево, Ковачица и Опово
Вртић ''Чуперак'' Ул. Вељка Влаховића бр. ББ, Панчево.
ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА број 6– СРЕДЊЕБАНАТСКИ ОКРУГ – има 2 бирачка места и
то:
Бирачко место бр. 34 – Зрењанин, Сечањ, Житиште и Нова Црња
Културни центар ''Зрењанин'', Ул. Народне Омладине бр. 1, Зрењанин;
Бирачко место бр. 35 – Нови Бечеј,
О. Ш. ''Миливоје Чиплић'', Ул. Маршала Тита бр. 6, Нови Бечеј;
ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА број 7 – СЕВЕРНОБАНАТСКИ ОКРУГ – има 3 бирачка места
и то:
Бирачко место бр. 36 – Ада и Сента
Гиманазија ''Сента'', Ул. Главни трг бр. 12, Сента;
Бирачко место бр. 37 – Кикинда
Удружење пензионера, Ул. Војводе Путника бр. 37, Кикинда;
Бирачко место бр. 38 – Кањижа и Нови Кнежевац и Чока
Ватрогасни дом, Ул. Карађорђева бр. 31, Кањижа;
ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА број 8 – СРЕМСКИ ОКРУГ – има 5 бирачких места и то:
Бирачко место бр. 39 – Рума, Пећинци и Ириг
Културни центар, ул. Вељка Дугошевића бр. 102, Рума;
Бирачко место бр. 40 – Шид
Сала Скупштине општине Шид,
Ул. Ул. Карађорђева бр. 2, Шид;
3
Бирачко место бр. 41 – Сремска Митровица
О. Ш. ''Јован Јовановић Змај'', Ул. Ратарска бр. 9, Сремска Митровица,
Бирачко место бр. 42 – Стара Пазова
О. Ш. ''Херој Јанко Чмелика'', Ул. Карађорђева бр. 6, Стара Пазова;
Бирачко место бр. 43 – Инђија
О. Ш. ''Душан Јерковић'', Ул. Душана Јерковића бр. 11, Инђија;
Огранак НИШ
ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА број 9 – НИШАВСКИ ОКРУГ – има 6 бирачких места и то:
Бирачко место бр. 44 – Алексинац и Ражањ
Општина Алексина Зграда старог комитета, ул.Књаза Милоша 142, Алексинац;
Бирачко место бр. 45 – Сврљиг и Пантелеј
Општина Пантелеј, Ул. Гутенбергова бр. 4/а, Ниш;
Бирачко место бр. 46 – Мерошина, Палилула и Дољевац
Општина Палилула, Центар за развој Ул. Војводе Путника бр. 8, Ниш;
Бирачко место бр. 47 – Медиана
Општина Медиана, Ул. Париске комуне ББ, Ниш;
Бирачко место бр. 48 – Нишка Бања и Гаџин Хан
Институт Нишка Бања „Радан“,ул. Српских јунака бр.2, Нишка Бања;
Бирачко место бр. 49 – Црвени крст
Општина Црвени крст, Булевар 12. фебруара бр. 89, Ниш;
ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА број 10 – ЗАЈЕЧАРСКИ ОКРУГ – има 4 бирачка места и то:
Бирачко место бр. 50 – Бољевац
Општина Бољевац, Ул. Краља Александра бр. 24, Бољевац;
Бирачко место бр. 51 – Књажевац
Општина Књажевац, Ул. Милоша Обилића бр. 1, Књажевац;
Бирачко место бр. 52 – Зајечар
Општина Зајечар, Ул. Трг Ослобођења бр. 1, Зајечар;
Бирачко место бр. 53 – Сокобања
Дом здравља Сокобања, ул. Митрополита Михајла 23, Сокобања;
ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА број 11 – РАСИНСКИ ОКРУГ – има 3 бирачка места и то:
4
Бирачко место бр. 54 – Крушевац и Трстеник
ЗЦ Крушевац- Дијагностички центар ( 5 спрат ),ул.Косовска бр.16, Крушевац;
Бирачко место бр. 55 – Варварин и Ћићевац
Општина Варварин, Мала сала,Ул. Марина Мариновића ББ, Варварин;
Бирачко место бр. 56 – Александровац и Брус
Дом културе- шах сала, ул. 10. августа бб, Александровац;
ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА број 12 – ПИРОТСКИ ОКРУГ – има 2 бирачка места и то:
Бирачко место бр. 57 – Пирот и Димитровград
Општина Пирот, Ул. Српских владара бр. 2, Пирот;
Бирачко место бр. 58 – Бела Паланка и Бабушница
Дом здравља, ул. Бранислава Нушића ББ, Бела Паланка;
ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА број 13 – ТОПЛИЧКИ ОКРУГ – има 2 бирачка места и то:
Бирачко место бр. 59 – Прокупље и Житорађа
Општина Прокупље, Ул. Никодија Стојановића бр. 2, Прокупље;
Бирачко место бр. 60 – Блаце и Куршумлија
Општина Куршумлија, скупштинска сала, Ул. Пролетерских бригада ББ,
Куршумлија;
ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА број 14 – ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ – има 2 бирачка места и то:
Бирачко место бр. 61 – Лесковац, Бојник, Лебане и Медвеђа
Општина Лесковац, Ул. Пана Ђукића бр. 9-11, Лесковац;
Бирачко место бр. 62 – Власотинце и Црна Трава
Општина Власотинце, Ул. Трг Ослобођења бр. 12, Власотинце;
ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА број 15 – ПЧИЊСКИ ОКРУГ – има 3 бирачка места и то:
Бирачко место бр. 63 – Владичин Хан, Сурдулица, Босилеград
Сала добровољног ватрогасног друштва,ул. Јадранска бб, Сурдулица;
Бирачко место бр. 64 – Врање и Трговиште
ДЗ Врање- велика сала,ул.Ј.Јовановића Лунге бр.1, Врање;
Бирачко место бр. 65 – Бујановац и Прешево
ДЗ Бујановац,ул. Карађорђа Петровића 115, Бујановац;
Огранак УЖИЦЕ
ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА број 16 – МАЧВАНСКИ ОКРУГ – има 2 бирачка места и то:
5
Бирачко место бр. 66 – Шабац
МЗ ''Камењак'', Ул. Вука Караџића 31, Шабац;
Бирачко место бр. 67 – Лозница
Вуков дом, ул. Јована Цвијића бр. 2 Лозница;
ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА број 17 – КОЛУБАРСКИ ОКРУГ – има 1 бирачко место и то:
Бирачко место бр. 68 – Ваљево
Општина Ваљево, Ул. Карађорђева бр. 64, Ваљево;
ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА број 18 – МОРАВИЧКИ ОКРУГ – има 1 бирачко место и то:
Бирачко место бр. 69 – Чачак
Зграда града Чачка, Ул. Жупана Страцимира бр. 2, Чачак;
ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА број 19 – ЗЛАТИБОРСКИ ОКРУГ – има 4 бирачка места и то:
Бирачко место бр. 70 – Ужице
МЗ Росуље, ул. Друге пролетерске 3,Ужице;
Бирачко место бр. 71 – Пожега
Културни центар Пожега- сала биоскопа-ул. Књаза Милоша 8, Пожега;
Бирачко место бр. 72 – Прибој
Општина Прибој, Ул. 12. јануара бр. 108, Прибој;
Бирачко место бр. 73 – Пријепоље
Општина Пријепоље, Ул. Трг братства и јединства бр. 1, Пријепоље;
Огранак КРАГУЈЕВАЦ
ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА број 20 – ШУМАДИЈСКИ ОКРУГ – има 3 бирачка места и то:
Бирачко место бр. 74 – Крагујевац
МЗ Први Мај, ул. Светозара Марковића 76-а, Крагујевац;
Бирачко место бр. 75 – Аранђеловац
Зграда општине Ул. Трг Слободе бр. 5, Аранђеловац;
Бирачко место бр. 76 – Топола
Културни центар Топола, ул. Булевар Вожда Карађорђа ББ Топола;
ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА број 21 – ПОДУНАВСКИ ОКРУГ – има 2 бирачка места и то:
Бирачко место бр. 77 – Смедерево
Скупштина града Смедерева- Сала општине,
Ул. Омладинска бр. 1, Смедерево;
6
Бирачко место бр. 78 – Смедеревска Паланка
Зграда Скупштине општине Смедеревска Паланка, Ул. Вука Караџића бр. 25,
Смедеревска Паланка;
ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА број 22 – БРАНИЧЕВСКИ ОКРУГ – има 2 бирачка места и то:
Бирачко место бр. 79 – Пожаревац
МЗ ''Браћа Вујовић'',ул. Светосавска бр. 3, Пожаревац;
Бирачко место бр. 80– Петровац на Млави
Општина Петровац на Млави, Ул. Српских владара бр. 165, Петровац на Млави;
ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА број 23 – БОРСКИ ОКРУГ – има 2 бирачка места и то:
Бирачко место бр. 81 – Бор
МЗ ''Бакар'' ,Ул. Моше Пијаде бр. 76 а, Бор;
Бирачко место бр. 82 – Неготин
Специјална школа, Ул. Трг Ђорђа Станојевића бб, Неготин;
ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА број 24 – ПОМОРАВСКИ ОКРУГ – има 4 бирачка места и то:
Бирачко место бр. 83 – Јагодина
МЗ ''Левач'', Ул. 7. јула бр. 11, Јагодина;
Бирачко место бр. 84 - Ћуприја
Општина Ћуприја, МЗ Један, Ул. Светосавска бр. 18, Ћуприја;
Бирачко место бр. 85 – Деспотовац
Основна школа ''Стеван Високи'', Ул. Рудничка бр. 12, Деспотовац;
Бирачко место бр. 86 – Параћин
Позориште Параћин, Ул. Др Драгољуба Јовановића ББ, Параћин;
ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА број 25 – РАШКИ ОКРУГ – има 2 бирачка места и то:
Бирачко место бр. 87 – Краљево
Скупштина града Краљева, Ул. Трг Јована Сарића бр. 1, Краљево;
Бирачко место бр. 88 – Нови Пазар
Дом здравља Нови Пазар, ул. Генерала Живковића бр. 1, Нови Пазар,
Огранак Косово и Метохија
ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА број 26 – КОСОВО И МЕТОХИЈА – има 4 бирачка места и то:
7
Бирачко место бр. 89 – Косовска Митровица (Косовскомитровачки округ)
О. Ш. '' Свети Сава'' Ул. Краља Петра I ББ, Косовска Митровица;
Бирачко место бр. 90 – Штрпце (Пећки округ, Косовски округ и Призренски
округ)
Дом здравља Штрпце, Штрпце;
Бирачко место бр. 91 – Грачаница (Косовски округ)
Дом културе Грачаница, Грачаница;
Бирачко место бр. 92 – Гњилане (Косовскопоморавски округ)
Дневна болница ''Шилово'', Гњилане.
Ова Одлука је коначна и ступа на снагу даном доношења.
Председник
Централне изборне комисије
Дарко Симић
8
9
10
11
Download

Погледајте Одлуку