На основу члана 5., став 2., тачка 7 Одлуке о поступку кандидовања, начину избора и опозива чланова
Скупштине и других органа КМСЗТС и Извршних одбора и других органа Огранака КМСЗТС, која је
донета дана 31.03.2010. године Централна изборна комисија Коморе медицинских сестара и здравствених
техничара Србије је, на редовној XXIII седници одржаној дана 30.06.2010. године, донела
РЕШЕЊЕ
ИМЕНУЈУ СЕ Бирачки одбори, по изборним јединицама и бирачким местима у следећем саставу и то:
ИЗБОРНА
ЈЕДИНИЦА
БИРАЧКО
МЕСТО
АДРЕСА
БИРАЧКОГ
МЕСТА
ПОДРУЧЈЕ ЗА
КОЈЕ СЕ ГЛАСА
НА БИРАЧКОМ
МЕСТУ
1-Београд
1-Градска
општина
Палилула
ГО Палилула
Ул. Таковска бр.
12
Београд
Територија
градске општине
Палилула
1-Београд
2- Градска
општина Стари
град
МЗ ''Скадарлија''
Ул. Цетињска
бр. 1
Беогард
Територија
градске општине
Стари град
1-Београд
3- Градска
општина
Врачар
МЗ ''Цветни тгр''
Ул. Проте Матеје
бр. 36, Београд
Територија
градске општине
Врачар
ЧЛАНОВИ БИРАЧКОГ
ОДБОРА
1.Ђорђевић Славица,
председник
2.Стошић Станислава,
заменик председника
3.Будимир Душка, члан
4.Ђорђевић Наташа, члан
5.Крџић Драгиња, члан
1.Јовановић Марина,
председник
2.Тодоровић Стефанија,
заменик председника
3.Милеуснић Аница, члан
4.Величковић Бојана, члан
5.Аџић Милосава, члан
1.Бијелић Душица,
председник
2.Тарић Расема, заменик
председника
3.Милошевић Марија, члан
4.Перишић Дијана, члан
5.Матић Ксенија, члан
1
1-Београд
4-Градска
општина
Савски венац
ГО Савски венац
Ул. Кнеза
Милоша бр. 69,
Београд
Територија
градске општине
Савски венац
1-Београд
5-Градска
општина
Вождовац
ГО Вождовац
Ул. Устаничка бр.
53, Београд
Територија
градске општине
Вождовац
1-Београд
6-Градска
општина
Звездара
ГО Звездара
Булевар Краља
Александра бр.
77, Београд
Територија
градске општине
Звездра
1-Београд
7- Градска
општина
Раковица
МЗ ''Митар
Бакић''
Ул. Пилота М.
Петровића бр.
12, Београд
Територија
градске општине
Раковица
1-Београд
8- Градска
општина
Чукарица
МЗ ''Михајловац''
Ул. Недељка
Чабриноваића
бр. 54, Београд
Територија
градске општине
Чукарица
1.Бодирожа Милосава,
председник
2.Пунош Жана, заменик
председника
3.Марић Маријена, члан
4. Милосављевић Ана, члан
5.Ковачевић Славица, члан
1.Важић Гордана,
председник
2.Вујановић Биљана,
заменик председника
3.Томић Небојша, члан
4.Ђорђевић Лела, члан
5.Радоња Марина, члан
1.Вуковић Владица,
председник
2.Стековић Мирка, заменик
председника
3.Стаменковић Далибор,
члан
4.Ћоћић Гордана, члан
5.Станисављевић
Светлана, члан
1.Дрљача Слађана,
председник 2.Радовановић
Миланка, заменик
председника
3.Радловачки Слободан,
члан
4.Мицић Виолета, члан
5.Обрадовић Стошић
Марија члан
1.Петров Драгана,
председник
2.Којић Маја , заменик
председника
3.Гајић Иванка, члан
4.Пршић Јасмина, члан
5.Бабовић Миљана, члан
2
9-Градска
општина Нови
Београд
ГО Нови
Београд-Сала 2
Булевар
Михаила Пупина
бр. 167, Нови
Београд
Територија
градске општине
Нови Београд
1-Београд
10-Градска
општина Нови
Београд
ГО Нови
Београд-Сала 2
Булевар
Михаила Пупина
бр. 167, Нови
Београд
Територија
градске општине
Нови Београд
1-Београд
11-Градска
општина Земун
Ул. Магистарски
трг бр. 1,
Београд-Земун
Територија
градске општине
Земун
1-Београд
12- Градска
општина
Сурчин
КУД ''Диоген''
Ул. Војвођанска
бр. 84, Сурчин
Територија
градске општине
Сурчин
1-Београд
13-Градска
општина
Барајево, ГО
Обреновац и
ГО Лазаревац
ГО Обреновац
Ул. Вука
Караџића бр. 74,
Обреновац
Територија
градских
општина
Барајево,
Обреновац,
Лазаревац
1-Београд
14-Градска
општина Сопот,
ГО Гроцка и ГО
Младеновац
ГО МЛаденовац
Ул. Јанка Катића
бр. 6,
Младеновац
Територија
градских
општина Сопот,
Гроцка и
Младеновац
1-Београд
1.Шарчевић Данијела,
председник
2.Мандић Драгица, заменик
председника
3.Зечевић Весна, члан
4.Зарић Верица, члан
5.Ранковић Нада, члан
1.Бибић Лепосава,
председник
2.Ана Танасијевић, заменик
председника
3.Берић Мирела, члан
4.Стевановић Мирјана, члан
5.Батута Биљана, члан
1.Димић Ружица,
председник
2.Јаковљевић Данијела,
заменик председника
3.Плавански Љиљана, члан
4.Плазић Весна, члан
5.Кос Драгица, члан
1.Николчић Јасна,
председник
2.Бранковић Милица,
заменик председника
3.Милунка Младеновић ,
члан
4.Стојановић Мирјана, члан
5.Вујичић Јованка, члан
1.Аџић Александра,
председник
2.Матовић Александар,
заменик председника
3.Стојановић Јована, члан
4.Досев Бојана, члан
5.Маџарац Наташа, члан
1.Лазић Верица,председник
2.Чавић Марија, заменик
председника
3.Бранковић Биљана, члан
4.Вујичић Бранка, члан
5.Карић Слађана, члан
3
За бираче који
немају
пребивалиште
на територији
града Београда
1-Београд
15-КМСЗТС –
Огранак
Београд
КМСЗТС-Огранак
Београд
Ул. Палмотићева
16/а-III спрат,
Београд
2-Јужнобачки
округ
16-Нови Сад и
Бачки
Петровац
О. Ш. ''Петефи
Шандор'', Ул.
Боре
Продановића бр.
15/а, Нови Сад; /
Територија
општине Нови
Сад и Бачки
Петровац
2-Јужнобачки
округ
17-Нови Сад
О. Ш. ''Јован
Поповић'', Ул.
Раваничка бр. 2,
Нови Сад;
Територија
општине Нови
Сад
2-Јужнобачки
округ
18-Бач и Бачка
Паланка
МЗ ''Центар'' Ул.
Цара Лазара бр.
45, Бачка
Паланка
Територија
општине Бач и
Бачка Паланка
2-Јужнобачки
округ
19-Бечеј
Прва МЗ ''Инг.
Иван Перишић''
Ул. Лењинова бр.
56, Бечеј
Територија
општине Бечеј
2-Јужнобачки
округ
20-Врбас
Друга МЗ, Ул.
Саве Ковачевића
бр. 94, Врбас
Територија
општине Врбас
1.Милошевић
Сава,председник
2.Рончевић Драгица,
заменик председника
3.Јокић Марина, члан
4.Божановић Станка, члан
5.Нешковић Снежана, члан
1. Јовановић Предраг,
председник
2. Кикановић Милица,
заменик председника
3.Маслеша Јадранка, члан
4.Марић Сандра, члан
5.Јовановић Ненад, члан
1.Веселиновић Вера,
председник
2.Колар Елена, заменик
председника
3.Ковачић Домка, члан
4.Ранисављевић Виолета,
члан
5.Радуловић Славица, члан
1.Мрђа Мирослав,
председник
2.Валихора Кристијан,
заменик председника
3.Станишић Игор, члан
4.Бућан Душан, члан
5.Керавица Ана, члан
1.Дударин Драгагана,
председник
2.Етински Вера, заменик
председника
3.Мак Марија, члан
4.Баџа Милена, члан
5.Анђелковић Илона, члан
1.Васиљковић Јелена,
председник
2.Радовић-Тадић Татјана,
заменик председника
3.Биговић Јасмина, члан
4.Данчо Славица, члан
5.Томовић Маја, члан
4
2-Јужнобачки
округ
21-Жабаљ и
Тител
О. Ш. ''22
октобар'' Ул.
Николе Тесле бр.
78, Жабаљ
Територија
општине Жабаљ
и Тител
2-Јужнобачки
округ
22-Темерин и
Србобран
МЗ ''Старо
Ђурђево'' Ул.
Новосадска бр.
140, Темерин
Територија
општинеТемерин
и Србобран
2-Јужнобачки
округ
23Петроварадин,
Беочин и
Сремски
Карловци
МЗ
''Петроварадин'',
Ул. Чајковског
бр. 1-а,
Петроварадин
Територија
општине
Петроварадин,
Беочин и
Сремски
Карловци
24-Оџаци
Гимназија ''Јован
Јовановић Змај''
Ул. Сомборска
бр. 18, Оџаци
Територија
општине Оџаци
25-Сомбор
О. Ш. ''Доситеј
Обрадовић, Ул.
Славише Вајнера
Циве ББ, Сомбор
Територија
општине Сомбор
26-Апатин
О. Ш. ''Жарко
Зрењанин'', Ул.
Српских владара
бр. 25, Апатин
Територија
општине Апатин
3-Западнобачки
округ
3-Западнобачки
округ
3-Западнобачки
округ
1.Доведан Јелена,
председник
2.Солдат Вишња, заменик
председника
3.Топић Виолета , члан
4.Божић Невенка, члан
5.Глишић Јелица, члан
1.Фекете Адријен,
председник
2.Петрик Ержебет, заменик
председника
3.Броћета Драгана, члан
4.Будински Розалија, члан
5.Волтерт Хајналка, члан
1.Раковић Бранкица,
председник
2.Симин Невенка, заменик
председника
3.Панић Весна, члан
4.Јанковић Рената, члан
5.Реџепов Злата, члан
1.Веселиновић Ивана,
председник
2.Арнаут Николина, заменик
председника
3.Нађфејеш Ирен, члан
4.Блануша Љубица, члан
5.Сабо Ирена, члан
1.Стојаков Десанка,
председник
2.Рокнић Јадранка, заменик
председника
3.Пупавац Љиљана, члан
4.Николић Снежана, члан
5.Ћурчић Славица, члан
1.Дабић Јелена, председник
2.Мраовић Драгана,
заменик председника
3.Филиповић Весна, члан
4.Стојчић Весна, члан
5.Чичковић Весна, члан
5
3-Западнобачки
округ
4-Севернобачки
округ
4-Севернобачки
округ
5-Јужнобанатски
округ
5-Јужнобанатски
округ
5-Јужнобанатски
округ
27-Кула
МЗ ''Горњи град'',
Ул. Маршала
Тита бр. ББ, Кула
Територија
општине Кула
28-Суботица
МЗ ''Кертварош''
Ул. Сегедински
пут бр. 9-11,
Суботица
Територија
општине
Суботица
29-Бачка
Топола и Мали
Иђош
МЗ ''Бачка
Топола'', Ул.
Славна бр. 44,
Бачка Топола
Територија
општине Бачка
Топола и Мали
Иђош
30-Вршац,
Алибунар,
Пландиште
Дом ученика
средњих школа,
Ул. Стевана
Немање бр. 9
Вршац
Територија
општине Вршац,
Алибунар,
Пландиште
31-Бела Црква
О. Ш. '' Жарко
Зрењанин'', Ул.
Јована Цвијића
бр. 13, Бела
Црква
Територија
општине Бела
Црква
32-Ковин
О. Ш. ''Јован
Јовановић Змај'',
Ул. Трг Шарка
Зрењанина бр. 9,
Ковин
Територија
општине Ковин
1.Ковачевић Гордана,
председник
2.Хам Беата, заменик
председника
3.Дукић Велибор, члан
4.Лицембергер Светлана,
члан
5.Граовац Снежана, члан
1.Ујхељи Золта, председник
2.Видовић Соња, заменик
председника
3.Сукновић Илдико, члан
4.Петровић Љиља, члан
5.Цицварић Јовица, члан
1.Јаић Милка,председник
2.Крњајић Мара,заменик
председника
3.Санић Бланка, члан
4.Тот Илона, члан
5.Зубер Сања, члан
1.Јефтић Мирјана,
председник
2.Јовановић Нела, заменик
председника
3.Шејец
Светлана, члан
4.Мохан Дргаица,члан
5.Муштиња Драгана,члан
1.Мијатовић Сања,
председник
2.Павловић Јасмина,
заменик председника
3.Путник Снежана, члан
4.Обрадовић Марија, члан
5.Ђурковић Ксенија, члан
1.Калиновић Јелена,
председник
2.Туцаков Марина, заменик
председника
3.Стојаковић Наташа, члан
4.Лазаревић Ивана, члан
5.Покрајац Јелена, члан
6
5-Јужнобанатски
округ
33-Панчево,
Ковачица и
Опово
Вртић ''Чуперак''
Ул. Вељка
Влаховића бр.
ББ, Панчево
Територија
општине
Панчево,
Ковачица и
Опово
6Средњебанатски
округ
34-Зрењанин,
Сечањ,
Житиште и
Нова Црња
Културни центар
''Зрењанин'', Ул.
Народне
Омладине бр. 1,
Зрењанин
Територија
општине
Зрењанин,
Сечањ, Житиште
и Нова Црња
35-Нови Бечеј
О. Ш. ''Миливоје
Чиплић'', Ул.
Маршала Тита
бр. 6, Нови Бечеј
Територија
општине Нови
Бечеј
36-Ада и Сента
Гиманазија
''Сента'', Ул.
Главни трг бр.
12, Сента
Територија
општине Ада и
Сента
7Севернобанатски
округ
37-Кикинда
Удружење
пензионера, Ул.
Војводе Путника
бр. 37, Кикинда
Територија
општине
Кикинда
7Севернобанатски
округ
38-Кањижа и
Нови Кнежевац
Ватрогасни дом,
Ул. Карађорђева
бр. 31, Кањижа
Територија
општине Кањижа
и Нови Кнежевац
6Средњебанатски
округ
7Севернобанатски
округ
1.Пауновић Наташа,
председник
2.Ђерић Биљана, заменик
председника
3.Новаковић Драгана, члан
4.Миленковић Тања, члан
5.Јовановић Благица, члан
1.Завиша Славица,
председник
2.Иброњев Јасмина,
заменик председника
3.Јованов Олгица, члан
4.Лудошки Зоран, члан
5.Шкундрић Драгица, члан
1.Јуришић Јадранка,
председник
2.Станисављев Душко,
заменик председника
3.Дујин Мирјана, члан
4.Ранић Сена, члан
5.Слијепчевић Маја, члан
1.Онин Наташа, председник
2.Сфорцик Аранка, заменик
председника
3.Добос Ержебет, члан
4.Макра Рената, члан
5.Коцмар Нукац Ливија,
члан
1.Дамјановић Мирослав,
председник
2.Бубуљ Татјана, заменик
председника
3.Вукашиновић Никола,
члан
4.Јоцић Јованка, члан
5.Бајић Санијела, члан
1.Варју Отилија, председник
2.Ћурчић Момчило, заменик
председника
3.Јухас Игор, члан
4.Урошев Стана, члан
5.Миладинов Мирела, члан
7
8-Сремски округ
8-Сремски округ
8-Сремски округ
8-Сремски округ
8-Сремски округ
9-Нишавски
округ
39-Рума,
Пећинци и Ириг
Културни центар,
ул. Вељка
Дугошевића бр.
102, Рума
Територија
општине Рума,
Пећинци и Ириг
40- Шид
Сала Скупштине
општине Шид,
Ул. Ул.
Карађорђева бр.
2, Шид
Територија
општине Шид
41-Сремска
Митровица
О. Ш. ''Јован
Јовановић Змај'',
Ул. Ратарска бр.
9, Сремска
Митровица
Територија
општине
Сремска
Митровица
42-Стара
Пазова
О. Ш. ''Херој
Јанко Чмелика'',
Ул. Карађорђева
бр. 6, Стара
Пазова
Територија
општине Стара
Пазова
43-Инђија
О. Ш. ''Душан
Јерковић'', Ул.
Душана
Јерковића бр. 11,
Инђија
Територија
општине Инђија
44-Алексинац и
Ражањ
Зграда Старог
комитета, Ул.
Књаза Милоша
бр. 142,
Алексинац
Територија
општине
Алексинац и
Ражањ
1.Младеновић Вукица,
председник 2.Огризовић
Драгица, заменик
председника
3.Арсеновић Лука, члан
4.Јовичић Снежана, члан
5.Арсенијевић Ружица, члан
1.Ранисављевић Златибор,
председник
2.Шинка Милица, заменик
председника
3.Тиркајло Власта, члан
4.Ранисављевић Владимир,
члан
5.Божић Ђорђе, члан
1.Пејић Марко, председник
2.Љоље Анита, заменик
председника
3.Лишчевић Јасна, члан
4.Мишковић Сања, члан
5.Нешић Весна, члан
1.Веселиновић Милена,
председник
2.Кујунџић Радмила,
заменик председника
3.Јашо Марија, члан
4.Јовић Славица, члан
5.Јовановић Снежана, члан
1.Иванчевић Љиљана,
председник
2.Ћалић Весна, заменик
председника
3.Пјевац Оливера, члан
4.Кнежевић Катица, члан
5.Ћалић Соња, члан
1.Матић Милица,
председник
2.Милојковић Јелена,
заменик председника
3.Миленовић Јелена, члан
4.Николић Јасна, члан
5.Рушитовић Дехир, члан
8
9-Нишавски
округ
45-Сврљиг и
Пантелеј
Општина
Пантелеј, Ул.
Гутенбергова бр.
4/а, Ниш
Територија
општине Сврљиг
и Пантелеј
9-Нишавски
округ
46-Мерошина,
Палилула и
Дољевац
Центар за развој
предузетништва
ГО Палилула, Ул.
Војводе Путника
бр. 8, Ниш
Територија
општине
Мерошина,
Палилула и
Дољевац
47-Медијана
Општина
Медиана, Ул.
Париске комуне
ББ, Ниш
Територија
општине
Медијана
48-Нишка Бања
и Гаџин Хан
Институт Нишка
Бања ''Радон'' Ул.
Српских јунака
бр. 2, Нишка
Бања
Територија
општине Нишка
Бања и Гаџин
Хан
49-Црвени крст
Општина Црвени
крст, Булевар 12.
фебруара бр. 89,
Ниш
Територија
општине Црвени
крст
9-Нишавски
округ
9-Нишавски
округ
9-Нишавски
округ
1.Миљковић Душица,
председник
2.Миљановић Маја, заменик
председника
3.Петковић Наташа, члан
4.Дамњановић Горан, члан
5.Миљковић НИкола, члан
1.Гопић Славиша,
председник
2.Зекић Дргана, заменик
председника
3.Дамњановић Наташа,
члан
4.Станојевић Драган, члан
5.Митровић Биљана, члан
1.Којадиновић Томислав,
председник
2.Мишић Мануела, заменик
председника
3.Николић Слободанка,
члан
4.Тамара Тасковић, члан
5.Павловић Анита, члан
1.Јовановић Љубинка,
председник
2.Дамљановић Слађана,
заменик председника
3.Николић Маја, члан
4.Драговић Соња, члан
5.Ђокић Љубинка, члан
1.Франета Владана,
председник
2.Петровић Зорица,
заменик председника
3.Вељковић Иван, члан
4.Милановић Татјана, члан
5.Стевановић Адриана,
члан
9
10-Зајечарски
округ
10-Зајечарски
округ
10-Зајечарски
округ
10-Зајечарски
округ
11-Расински
округ
11-Расински
округ
50-Бољевац
Општина
Бољевац, Ул.
Краља
Александра бр.
24, Бољевац
Територија
општине
Бољевац
51-Књажевац
Општина
Књажевац, Ул.
Милоша
Обилића бр. 1,
Књажевац
Територија
општине
Књажевац
52-Зајечар
Општина
Зајечар, Ул. Трг
Ослобођења бр.
1, Зајечар
Територија
општине Зајечар
53-Сокобања
Дом здарвља
Сокобања, Ул.
Митрополита
Михајла бр. 23,
Сокобања
54-Крушевац и
Трстеник
ЗЦ КрушевацДијагностички
центар 5. спрат,
Ул. Косовска бр.
16, Крушевац
Територија
општине
Крушевац и
Трстеник
55-Варварин и
Ћићевац
Општина
Варварин, Ул.
Марина
Мариновића ББ,
Варварин
Територија
општине
Варварин и
Ћићевац
Територија
општине
Сокобања
1.Живковић Љубинка,
председник
2.Драгалановић Драган,
заменик председника
3.Станушић Биљана, члан
4.Балашевић Иванка, члан
5.Петковић Јаворка, члан
1.Антић Јелена, председник
2.Вељковић Весна, заменик
председника 3.Дивјак Бојан,
члан
4.Николић Владана, члан
5.Крековић Јелена, члан
1.Раденковић Саша,
председник 2.МиловановићМатејић Весна, заменик
председника
3.Митровић Јасмина, члан
4.Китић-Ранђеловић
Јелена, члан
5.Ђорђевић Славица, члан
1.Тасић Јовица, председник
2.Петровић
Снежаназаменик
председника
3.Богићевић Секица, члан
4.Тасић Лозана, члан
5.Богдановић Марина, члан
1.Златковић Ивана,
председник
2.Гајић Ивана, заменик
председника
3.Стојановић Далибор, члан
4.Дреновц Најдан, члан
5.Ђекић Ивана, члан
1Радојичић Цица,
председник
2.Стевановић Мирјана,
заменик председника
3.Јовановић Слободанка ,
члан
4.Бегић
Слађана, члан
10
5.Милојевић Снежана, члан
11-Расински
округ
56Александровац
и Брус
Дом културе Шах сала, Ул. 10.
августа ББ,
Александровац
Територија
општине
Александровац и
Брус
12-Пиротски
округ
57-Пирот и
Димитровград
Општина Пирот,
Ул. Српских
владара бр. 2,
Пирот
Територија
општине Пирот и
Димитровград
12-Пиротски
округ
58-Бела
Паланка и
Бабушница
Дом здравља,
Ул. Бранислава
Нушића ББ,
Бела Паланка
Територија
општине Бела
Паланка и
Бабушница
59-Прокупље и
Житорађа
Општина
Прокупље, Ул.
Никодија
Стојановића бр.
2, Прокупље
Територија
општине
Прокупље и
Житорађа
60-Блаце и
Куршумлија
Општина
Куршумлија, Ул.
Пролетерских
бригада ББ,
Куршумлија
Територија
општине Блаце и
Куршумлија
13-Топлички
округ
13-Топлички
округ
1.Ђурић Мирослав,
председник
2.Пуношевац Милијана,
заменик председника
3.Минић Цвета, члан
4.Савовић Тимеа, члан
5.Симић Деса, члан
1.Меденица Ивана,
председник
2.Јанковић Наташа,
заменик председника
3.Матејић Сузана,члан
4.Јоцић Марија,члан
5.Ђорђевић Иванка,члан
1. Ђорђевић Славица,
председник
2.Васић Делфина, заменик
председника
3.Петровић Драгица,члан
4.Ђорђевић Јасмина,члан
5. Јосиповић
Елизабета,члан
1.Петровић Ивица,
председник
2.Стевановић Стевица,
заменик председника
3.Миљковић Ивана,члан
4.Миљановић Јелена,члан
5.Стојановић Данијел,члан
1.Букумировић Часлав,
председник
2.Стојић Добрасав, заменик
председника
3.Новаковић Новак члан
4.Крстојевић Славица, члан
5.Пешић Мирослав, члан
11
61-Лесковац,
Бојник, Лебане
и Медвеђа
Општина
Лесковац, Ул.
Пана Ђукића бр.
9-11, Лесковац;
Територија
општине
Лесковац,
Бојник, Лебане и
Медвеђа
14-Јабланички
округ
62-Власотинце
и Црна Трава
Општина
Власотинце, Ул.
Трг Ослобођења
бр. 12,
Власотинце
Територија
општине
Власотинце и
Црна Трава
15-Пчињски
округ
63-Владичин
Хан,
Сурдулица,
Босилеград
Сала
добровољног
ватрогасног
друштва, Ул.
Јадранска ББ,
Сурдулица
Територија
општине
Владичин Хан,
Сурдулица,
Босилеград
64-Врање и
Трговиште
Дом здравља
Врање-велика
сала, Ул. Ј.
Јовановића
Лунге бр. 1,
Врање
Територија
општине Врање
и Трговиште
65-Бујановац и
Прешево
Дом здравља
Бујановац,
Ул. Карађорђа
петровића бр.
115, Бујановац
Територија
општине
Бујановац и
Прешево
14-Јабланички
округ
15-Пчињски
округ
15-Пчињски
округ
1Стаменковић Милица,
председник
2.карапанџић Небојша,
заменик председника
3.Јоргачевић Градимир,
члан
4.Јовчић-Зорић Наташа,
члан
5.Симић Данијела, члан
1.Стојановић Славиша ,
председник
2.Момчиловић Јадранка,
заменик председника
3.Цветковић Ирена, члан
4.Митровић Часлав, члан
5.Стојиљковић Жаклина,
члан
1.Новковић Маја,
председник
2.Спасић
Габријела, заменик
председника 3.Андрејевић
Душанка, члан
4.Ивковић Драган, члан
5.Маринковић Жаклина,
члан
1.Цветановић Оливера,
председник
2.Новчић
Душица, заменик
председника 3.Илић
Марина, члан
4.Илић Ивана, члан
5.Ристић Слађана, члан
1.Томић Тања, председник
2.Ибрахими Емине, заменик
председника 3.Ристић
Драган, члан
4.Селими Шћипе, члан
5.Стојановић Верка, члан
12
16-Мачвански
округ
16-Мачвански
округ
17-Колубарски
округ
18-Моравички
округ
19-Златиборски
округ
19-Златиборски
округ
66-Шабац
МЗ ''Камењак'',
Ул. Вука
Караџића бр. 31,
Шабац
Територија
општине Шабац
67-Лозница
Вуков дом,
Ул. Јована
Цвијића бр. 2,
Лозница
Територија
општине
Лозница
68-Ваљево
Општина
Ваљево, Ул.
Карађорђева бр.
64, Ваљево
Територија
општине Ваљево
69-Чачак
Зграда града
Чачка, Ул.
Жупана
Страцимира бр.
2, Чачак
Територија
општине Чачак
70- Ужице
МЗ '' Росуље'',
Ул. Друге
пролетерске бр.
3, Ужице
Територија
општине Ужице
71-Пожега
Културни центар
Пожега-сала
биоскопа, Ул.
Књаза Милоша
бр. 8, Пожега
Територија
општине Пожега
1.Ћирић Биљана,
председник
2.Гргуровић Весна, заменик
председника 3.Глишић
Наташа, члан
4.Ивановић Александар,
члан
5.Гајић
Мирјана, члан
1.Пантелић Драгица,
председник
2.Суботић Жељко, заменик
председника 3.Павловић
Десанка, члан
4.Пауновић Драгана, члан
5.Стојковић Саша, члан
1.Лазић Мирјана,
председник
2.Андрић Стојанка, заменик
председника 3.Ћирић
Александра, члан
4.Милутиновић Живка, члан
5.Илић Милисав, члан
1.Катанић Катарина,
председник
2.Милошевић
Марко,заменик председника
3.Исаиловић Радојка, члан
4.Маслаћ Радојка, члан
5.Ћосовић Мирјана, члан
1.Томић Дивна, председник
2.Станић Филип, заменик
председника 3.Милинковић
Јадранка, члан
4.Пишчевић Душица, члан
5.Миловановић Стоја, члан
1.Јовановић Олгица,
председник
2.Гојковић Весна, заменик
председника
3.Савић
Весна, члан
4.Савић Радивојка, члан
5.Ђедовић Слободанка,
члан
13
72-Прибој
Општина Прибој,
Ул. 12. јануара
бр. 108, Прибој
Територија
општине Прибој
73-Пријепоље
Општина
Пријепоље, Ул.
Трг братства и
јединства бр. 1,
Пријепоље
Територија
општине
Пријепоље
20-Шумадијски
округ
74- Крагујевац
МЗ ''Први Мај'',
Ул. Светозара
Марковића бр.
76-а, Крагујевац
Територија
општине
Крагујевац
20-Шумадијски
округ
75Аранђеловац
Зграда Општине
Аранђеловац, Ул.
Трг Слободе бр.
5, Аранђеловац
Територија
општине
Аранђеловац
76-Топола
Културни центар
Топола, сала
биоскопа),
Бул. Вожда
Крађорђа ББ,
Топола
Територија
општине Топола
77-Смедерево
Скупштина града
Смедерева,
Ул. Омладинска
бр. 1, Смедерево
Територија
општине
Смедерево
19-Златиборски
округ
19-Златиборски
округ
20-Шумадијски
округ
21-Подунавски
округ
1.Пејовић Радоје,
председник
2.Крстонијевић Славица,
заменик председника
3.Пантовић Данијела, члан
4.Нијемчевић Гордана, члан
5.Докмановић Саша, члан
1.Рвовић
Мирослав,председник
2.Шиљевић Шекиб, заменик
председника 3.Маџгаљ
Милош, члан
4.Несторовић Бранка, члан
5.Мекић Сенка, члан
1.Милојковић Виолета,
председник
2.Андрејић Јелена, заменик
председника
3.Саша
Здравковић, члан
4.Живановић Никола, члан
5.Ђоковић Јелена, члан
1.Стојановић Татијана,
председник
2.Грујић Јелена, заменик
председника
3.Новаковић Душанка, члан
4.Мартиновић Татијана,
члан
5.Чолић
Биљана, члан
1.Ђорђевић Гордана,
председник
2.Шишмановић Биљана,
заменик председника
3.Вукашиновић Жарко, члан
4.Радојковић Ивана, члан
5.Шебек Мирковић
Војиславка, члан
1.Секуловић Невенка,
председник
2.Матовић Биљана, заменик
председника
3.Арснијевић Владан, члан
4.Гагић Јадранка, члан
14
5.Илић Слободанка, члан
21-Подунавски
округ
22-Браничевски
округ
22-Браничевски
округ
23-Борски округ
23-Борски округ
78Смедеревска
Паланка
Општина
Смедеревска
Паланка, Ул.
Вука Караџића
бр. 25,
Смедеревска
Паланка
Територија
општине
Смедеревска
Паланка
79-Пожаревац
МЗ ''Браћа
Вујовић'', Ул.
Светосавска
бр. 3, Пожаревац
Територија
општине
Пожаревац
80-Петровац на
Млaви
Општина
Петровац на
Млави, Ул.
Српских владара
бр. 165,
Петровац на
Млави
Територија
општине
Петровац на
Млaви
81-Бор
МЗ ''Бакар'',
Ул. Моше Пијаде
бр. 76-а,
Бор
Територија
општине Бор
82-Неготин
Специјална
школа, Ул. Трг
Ђорђа
Станојевића ББ,
Неготин
Територија
општине Неготин
1.Панић Светлана,
председник
2.мајсторовић Марина,
заменик председника
3.Костић Блажица, члан
4.Кркић Снежана, члан
5.Пешић Сања, члан
1.Тричковић Мира,
председник
2.Мојсиковић Новица,
заменик председника
3.Влајић Мирјана, члан
4.Стојадиновић Горица,
члан
5.Митић Драгица, члан
1.Васић Наташа,
председник
2.Момчиловић Милош,
заменик председника
3.Милошевић Марина, члан
4.Ивић Момчило, члан
5.Васић Снежана, члан
1.Босијоковић Саша,
председник
2.Петровић Весна, заменик
председника 3.Аврамовић
Нена, члан
4.Нујкић Завиша, члан
5.Бузејић Данијела, члан
1.Маринковић Божић
Слађана, председник
2.Јеротијевић Љиљана,
заменик председника
3.Првуловић Љубиша, члан
4.Павловић Анђелка, члан
5.Костић Владица, члан
15
24-Поморавски
округ
83-Јагодина
МЗ ''Левач'',
Ул. 7. јула бр. 11,
Јагодина
Територија
општине
Јагодина
24-Поморавски
округ
84-Ћуприја
МЗ ''Један'',
Ул. Светосавска
бр. 18, Ћуприја
Територија
општине Ћуприја
85-Деспотовац
О. Ш. ''Стеван
Високи'',
Ул. Рудничка бр.
12, Деспотовац
Територија
општине
Деспотовац
86-Параћин
Позориште
Параћин, (сала
позоришта),
Ул. Др
Драгољуба
Јовановића ББ ,
Параћин
Територија
општине
Параћин
87-Краљево
Краљевачко
позориште,
Ул. Топлице
Милана бр. 1,
Краљево
Територија
општине
Краљево
24-Поморавски
округ
24-Поморавски
округ
25-Рашки округ
1.Радовановић Биљана,
председник
2.Суботић
Слађана, заменик
председника 3.Јовић
Соња, члан
4.Петровић Владимир, члан
5.Савић Владан, члан
1.Павловић Славица,
председник
2.Нилоћ Зора, заменик
председника
3.Жугић Лазар, члан
4.Момчиловић Мирјана,
члан
5.Томић Весна, члан
1.Мијаиловић Драги,
председник
2.Вулић
Смиља, заменик
председника
3.Милосављевич Љиљана,
члан
4.Панић Добрила, члан
5.Радовановић Нела, члан
1.Даниловић Драган,
председник
2.Ристић Весна, заменик
председника
3.Божиновић Предраг, члан
4.Прелић Биљана, члан
5.Стојановић Ружа, члан
1.Којић Младена,
председник
2.Перић Снежана, заменик
председника
3.Раичић Евица, члан
4.Кинкела Радмила, члан
5.Тасев Ивана, члан
16
25-Рашки округ
26-Косово и
Метохија
26-Косово и
Метохија
26-Косово и
Метохија
88-Нови Пазар
89-Косовска
Митровица
90-Штрпце
91-Грачаница
1.Филиповић Јеремић
Снежана, председник
2.Реброња Бихорац
Бирсена, заменик
председника
3.Пучић Личина Рамела,
члан
4.Мерсија
Коца, члан
5.Брунчевић Раба, члан
1.Јевтић Станко,
председник
2.Гуснић Достана, заменик
председника
3.Питулић Милета, члан
4.Ђурић Наташа, члан
5.Милосављевић Весна,
члан
Дом здравље
Нови Пазар,
Ул. Генерала
Живковиића бр.
1, Нови Пазар
Територија
општине Нови
Пазар
О. Ш. ''Свети
Сава'' Ул. Краља
Петра I ББ,
Косовска
Митровица
Територија
општина
Косовска
Митровица,
Звечан,
Лепосавић,
Зубин Поток и
Вучитрн
Дом здравља
Штрпце, Штрпце
Територија
општина
Приштина,
Липљан,
Штрпце, Обилић,
Урошевац,
Косово Поље,
Подујево, Ново
Брдо, Качаник,
Пећ, Исток,
Клина, Дечани,
Ђаковица,
Призрен,
Драгаш, Сува
Река и Ораховац
1.Живковић Бојан,
председник
2Лекић Данијела, заменик
председника
3.Стојановић Миланка, члан
4.Костадиновић Снежана,
члан
5.Томић Славица, члан
Дом културе
Грачаница,
Грачаница
Територија
општина
Приштина,
Липљан,
Штрпце, Обилић,
Урошевац,
Косово Поље,
Подујево, Ново
Брдо, Качаник
1.Јовановић Ивица,
председник
2.Филић Драган, заменик
председника
3.Машић Бојан, члан
4.Стевић Јовица, члан
5.Мицић Момир, члан
17
26-Косово и
Метохија
92-Гњилане
Дневна болница
''Шилово'',
Гњилане
Територија
општина Витина,
Каменица и
Гњилане
1.Марјановић Раде,
председник
2.Арсенијевић Радован,
заменик председника
3.Ракић Данијела, члан
4.Насковић Мирјана, члан
5.Кенић Новица, члан
Председник
Централне изборне комисије КМСЗТС
Дарко Симић
18
Download

Решење о именовању Бирачких одбора по Изборним