Именик извршитеља и заменика
подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду
Извршитељ
седиштe
телефон
Александар (Видосав) Вуловић
Београд, Мосорска 3а
011/ 398-9219, 069/190-6261
Александар (Радослав) Николић
Београд, Војводе Довезенског 7a
011/244-1019, 062/837-8347
Александар (Живорад) Ристовић
Београд, Балканска 6
064/212-6000
Александра (Бранислав) Трешњев
Београд, Хаџи Ђерина 1/II, ст. 26
064/826-6561, 011/244-1222, 244-0486
Биљана (Владета) Петровић
Београд, Кнеза Вишеслава 58а
011/ 355-5680, 065/289-0796
Бојан Ђурић
Београд, Ђушина 5а
066/220-039
Бојан (Богдан) Исоски
Београд, Краља Петра 45/II
011/262-6066, 064/400-1471
Бојан Костић
Београд, Булевар краља Александра 79
062/1981-151
Борис Папић
Београд, Булевар краља Александра 79
063/436-079
Борис (Мирослав) Среботњак
Београд, Господар Јованова 65, ст. 2
011/218-1093, 2184-327, 063/816-8110
Бранислав Петровић
Београд, Краља Петра 45
011/328-2851, 065/334-4842
Бранислав (Милан) Радојчић
Београд, Војводе Миленка 1/II, ст. 6
065/896-8960
Бранислав Чантрић
Београд, Војводе Степе 79/I, ст. 4
064/0777-480, 011/391-2628
Вељко (Миодраг) Раичевић
Београд, Војводе Добрњца 30
064/167-5300
Весна (Станко) Марковић
Београд, Булевар Михајла Пупина 165а /I
011/311-6399, 063/770-5715, 064/979-4502
Владимир (Светомир) Николић
Београд, Корнатска 2
011/298-0160, 065/275-7356
Војислав (Павић) Милајић
Београд, Устаничка 64/III
065/240-2311, 011/240-2311
Војка (Васо) Јањић
Београд, Страхињића Бана 57а/I, ст. 4
011/ 218-7650,069/100-2326, факс: 011/218-2010
Горан Веселиновић
Београд, Kларе Цеткин 2
011/269-4928, 065/247-8117
Данка Станојевић
Београд, Булевар Михаила Пупина 165 a
065/332-3788
Дејан (Наум) Панић
Београд, Корнатска 2
011/298-0160, 063/897-9919
Дејан (Бранко) Пашић
Београд, Брегалничка 19
066/354-818
Десанка Ромић
Београд, Војводе Степе 331/38
060/355-5003
Димитрије (Иван) Милошевић
Београд, Бул. Михаила Пупина 10е/441
064/151-2194
Драгана (Радмила) Добриловић
Београд, Љутице Богдана 1а/3
066/389-328, 011/367-2809
Драгана (Илија) Стојков
Београд, Луке Војводића 14/I
011/256-3235,011/256-3234
Жељко (Живко) Чавић
Београд, Булевар Михаила Пупина 165
062/771-258
Иван (Илија) Стевић
Београд, Јове Илића 16
011/ 406-6442, 406-6142, 060/447-0608
Иван (Мирослав) Младеновић
Београд, Интернационалних бригада 71
063/777-0078, 064/400-2069
Ивана (Драган) Букарица-Биуковић
Београд, Влајковићева 19, ст. 1
063/826-1196, 011/334-0118
Исидора (Живојин) Ранковић
Београд, Хаџи Проданова 16
011/243-5037, 065/200-3511
Јелена (Милутин) Алексић
Београд, Адмирала Гепрата 8а, 3. ул./III сп., ст. 6
063/222-690
Јелена (Томислав) Бурмазовић
Београд, Булевар Михаила Пупина 165а
011/313-0487, 060/484-6339
Јелена (Гордан) Виторовић
Београд, Бране Ћосића 16
тел/факс: 011/393-1412, 060/132-0666
Јелена Вучковић
Н. Београд, Благоја Марјановића Моше 1, ст. 5
062/333-064
Јелена (Милисав) Дивљаковић
Београд, Антифашист. борбе 21ж/VI, ст. 16
065/209-4160
Јелена (Божидар) Драговић
Београд, Савска 7/16
011/762-0830, 064/535-6413
Јелена (Бранислав) Поповић
Београд, Војводе Добрњца 34
065/201-0548
Јелена (Никола) Огњановић
Београд, Булевар Михаила Пупина 165а
061/627-3040
Јелена (Драган) Стојановић
Београд, Јурија Гагарина 28/28
011/228-7017, 069/223-9007
Јован (Милимир) Пјешчић
Београд, Сарајевска 38/25
011/3622-284, 064/592-8238
Коста Брдарић
Београд, Булевар краља Александра 79
065/215-1011, 011/2420-799
Љиљана (Славко) Живковић
Београд, Војводе Добрњца 34/1
064/543-5082, 011/405-9778
Љубомир (Гајо) Вујовић
Београд, Устаничка 128 б/II, ст. 2
063/396-440, 064/232-3626,011/347-3049
Љупка Станковић
Београд, Булевар Михаила Пупина 165 a
060/412-3888
Марина Антонић
Београд, Адмирала Вуковића 29б/1
064/169-6799
Марко (Вукашин) Вукићевић
Београд, Булевар Михаила Пупина 165а/ II
011/ 311-6503, 011/311-6502
Марко (Небојша) Марјановић
Београд, Булевар Михаила Пупина 10-и/вп-48
064/253-5772
Марко Паламаревић
Београд, Балканска 6/III, ст. 7
011/268-8359, 060/480-8614
Миле (Душан) Симојловић
Београд, Луке Војводића 14
011/256-3235,011/256-3234
Миленко (Драгорад) Милић
Београд, Стјепана Филиповића 29
069/245-6594
Милица Митровић
Београд, Хаџи Мeлентијева 3, локал 1
069/289-5153
Милош (Вељко) Думић
Београд, Јове Илића 16
011/ 406-6442, 406-6142, 064/135-6704
Милош (Мирослав) Јоксимовић
Београд, Шумадијски трг 3/8
011/405-6592
Милош Митровић
Београд, Кнегиње Љубице 9
066/333-787, 011/407-3691, 263-8218
Михаило (Бранислав) Драговић
Београд, Књегиње Зорке 2/IV/4
063/800-2912
Мирјана Димитријевић
Београд, Брегалничка 19
062/880-9183
Наташа (Петар) Радоњић
Београд, Хаџи Ђерина 1/II, ст. 26
011/244-1222, 244-0486, 064/170-8675
Немања (Милан) Протић
Београд, Земун, 22. октобра 7
060/360-5140, 011/260-5140, 260-5142
Ненад Боторић
Бечмен, Београд, Сурчин, 11. октобар 29
060/333-5344
Ненад Јовановић
Београд, Др Изабеле Хатон 1
060/360-2245
Ненад (Милош) Пуповац
Београд, Љутице Богдана 1а/5
064/122-6451
Никола (Саво) Јовановић
Београд, Булевар Михаила Пупина 165а
064/668-9961, 011/311-1681
Никола (Јован) Кмезић
Београд, Немањина 4/II, канцеларија 208
064/333-3455
Никола (Спасоје) Шћепановић
Београд, Булевар Михаила Пупина 10ж/362
011/312-0205, 064/112-0444
Петар (Миливоје) Видачић
Београд, Бул. Михаила Пупина 10е/441
065/567-6154, 011/213-6532
Предраг (Гаврило) Филијовић
Београд, Краља Милана 17/IV, ст. 8
011/323-6556, 062/834-6240
Предраг (Александар) Златић
Београд-Земун, Јована Миодраговића 1, ст. 4
011/261-0286, 062/553-988
Ратко (Славко) Видовић
Београд, Благоја Марјановића Моше 1
011/227-3383, 011/405-6158, 062/222-599
Саво (Мирослав) Загорчић
Београд, Ресавска 26а
011/334-5373, 065/322-0072
Сања (Раде) Спасић
Београд, Благоја Марјановића Моше 1
011/ 405-5819, 065/249-1737
Светлана (Секула ) Манић
Београд, Булевар Деспота Стефана 68ц
064/181-2390, 011/299-3337
Соња (Гордан )Лозанић
Београд, Бране Ћосића 16
011/393-1327, 064/204-4044
Тамара (Драган) Пајковић
Београд, Булевар краља Александра 79/III
064/113-8512
Тамара Ценков
Београд, Кнегиње Зорке 2
069/100-5987
подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу
Извршитељ
седиште
телефон
Жикица (Божидар) Трајковић
Врање, Огњена Прице 5/1
017/411-427, 061/542-1530
Станко (Бранко) Филиповић
Врање, Цара Душана 126/28
063/166-1625
подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару
Извршитељ
седиште
Мића (Миле) Ивковић
Књажевац, Стевана Сремца 4
телефон
019/739-778, 065/373-8601, факс: 019/739-778
подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
Извршитељ
седиште
телефон
Драган Николић
Зрењанин, Петра Бојовића 21
069/666-452
Јасмина (Симо) Трбовић-Станковић
Зрењанин, Кеј 2. октобра 13A
023/522-166, 062/899-8850
Лазар Секулић
Бечеј, Главна 7
069/170-9737
Миодраг Драгићевић
Кикинда, Ђуре Јакшића 70
0230/21-350, 064/0666-691
Жељко (Војислав) Кесић
Зрењанин, Краља А. I Карађорђевића 15/III
064/141-8719
Бранко (Љубомир) Плавшић
Зрењанин, Трг др Зорана Ђинђића 8/4
064/312-620
Милан (Ђуро) Галоња
23311 Наково, Главна 73
0230/454-465, 066/880-7372
Светлана (Ружица) Гарчев-Петерка
Зрењанин, Јеврејска 1-3/I
063/754-5300
Костадин (Јованка) Радовић
Зрењанин, Барањска 39
061/158-6756, 023/546-190
Николина (Милорад) Шендер
Зрењанин, др Лазе Костића 9
062/486-966
подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу
Извршитељ
седиште
телефон
Маја Дукић
Јагодина, Краља Петра I 4/1
035/243-344, 065/231-9323
Зоран (Петар) Дукић
Јагодина, Краља Петра I 4/1
035/ 243-344, 069/234-3400
Иван (Милан) Јездовић
Параћин, Михајла Пупина 10/2, ст. 6
035/571-701
Весна (Михаило) Крстојевић
Свилајнац, Синђелићева б. б.
066/833-3106, 063/851-7131
подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу
Извршитељ
седиште
телефон
Видоје (Здравко) Стојковић
Aранђеловац, Књаза Милоша 137
064/616-7988, 034/711-616
Даница (Душан) Чоловић
Крагујевац, Николе Пашића 31/I, ст. 3
034/322-614, 064/614-9082
Ивана (Новица) Жугић
Крагујевац, Kарађорђева 17, локал 26/ I
064/382-0273, 034/361-440
Небојша (Момчило) Вујанац
Крагујевац, Града сирена 12/1
060/324-7217
Смиљана (Драгослав) Зубановић
Крагујевац, Александра Карађорђевића 132, локал 25
034/205-673, 065/914-1012
Стана (Стеван) Жунић
Крагујевац, Краља А. I Карађорђевића 102/2 локал 28а
063/805-3647
Никола (Радош) Жунић
Крагујевац, 27. марта 19/ I, Т.Ц "Раднички", локал 9
065/203-4809, 034/356-059
Ђорђе (Славољуб) Стојадиновић
Крагујевац, Краља А. I Карађорђевића 132, локал 23
060/655-0199
Гордана (Драгослав) Ђорђевић
Крагујевац, Краља А. I Карађорђевића 52/II , локал 31
034/206-258, моб: 065/529-8551
подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву
Извршитељ
седиште
телефон
Александар (Зоран) Павловић
Краљево, Чика Љубина б. б.
036/336-496, 060/555-9680
Зорица (Божидар) Селечанин
Краљево, Цара Лазара 38
036/336-640, 064/161-3390
Раденко (Градимир) Ракоњац
Краљево, Цара Лазара 84а
065/336-1076
Саша (Радинка) Михајловић
Краљево, Цара Лазара 69, локал 15
036/336-676, 062/823-5583
подручје Основног, Вишег и Привредног суда у Лесковцу
Извршитељ
седиште
телефон
Александра (Драги) Антић
Лесковац, Косте Стаменковића 14
064/251-0449
Предраг (Драгутин) Костић
Лесковац, Косте Стаменковића 1/5
016/212-424, 062/897-6200
Предраг Коцић
Лесковац, Млинска 19
062/113-7376, 016/212-319
подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву
Извршитељ
седиште
телефон
Зоран (Сретен) Ђукић
Лозница, Јована Цвијића 11
015/893-262, 064/946-2793
Драган (Живко) Петровић
Љубовија, Врхпоље б. б.
062/887-2096, факс: 015/567-023
Горан (Живан) Савић
Шабац, Вука Караџића 107/11
064/293-0215
Милан (Чедомир) Јовичић
Мајур, Светог Саве 42
015/ 376-408, 063/ 102-6634
Мирко Ратковић
Шабац, Трг шабачких жртава 1/3
066/901-1000
Марија (Бранко) Гачић
Лозница, Пашићева 2
065/203-2041
Мила (Милан) Милосављевић
Шабац, Карађорђева 16
062/391-081
подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару
Извршитељ
Радомир (Аранђел) Милојевић
седиште
Неготин, Хајдук Вељкова 25
телефон
069/610-554
подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу
Извршитељ
седиште
телефон
Жарко (Петар) Димитријевић
Ниш, Мачванска 1
018/244 636, 064/210 29 16
Јасмина (Богомир) Митић
Ниш, Цара Душана 28/6
018/ 521-241, 063/420-001
Миодраг (Велимир) Грујовић
Ниш, Лоле Рибара 3/I, ст. 3
018/525-526, 062/258-033
Небојша (Родољуб) Спасојевић
Ниш, Лоле Рибара 3/I, ст. 3
018/525-526, 062/245-501
Зоран Богдановић
Ниш, Југ Богданова 4
069/4407-984
Бисерка (Станојко) Тошовић
Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 12/1
018/251-549, 065/9001-311
Страхиња (Дејан) Милиновић
Ниш, општина Медијана Вожда Карађорђа 19/1/1
018/253-214, 062/108-9829
Андрија (Миодраг)Анђелковић
Ниш, Обилићев венац 3/III, IV спрат, ст. 9
064/265-9232
Миљан (Срета) Трајковић
Ниш, Стевана Првовенчаног 3
069/434-9995
подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду
Извршитељ
седиште
телефон
Александар (Спаса) Дуркулић
Нови Сад, Војводе Мишића 1
063/541-467
Биљана (Недо) Пешевска
Нови Сад, Булевар ослобођења 92/I
065/567-0544
Бранислав (Душан) Аћимов
Бачка Паланка, Краља Петра I 12
021/750-029, 062/849-5832
Данијел (Иван) Томашевић
Нови Сад, Булевар ослобођења 72/ I, ст. 9
021/644-2017, 062/202-095
Драган (Марија ) Драговић
Нови Сад, Данила Киша 43
021/631-5199, 064/468-2974
Живан (Душан) Милинов
Нови Сад, Булевар ослобођења 11/I
021/530-481, 063/402-252
Јасна (Стеван) Анђелић
Нови Сад, Његошева 24/II, ст. 4
021/472-1193, 021/472-1192, 064/128-4744
Јасна (Љубомир) Брчкаловић
Нови Сад, Булевар ослобођења 92
021/ 662-4888
Коста Алексић
Нови Сад, Војвођанских бригада 28
065/ 820-3803, 021/ 300-8677
Милан (Стеван Узелац
Нови Сад, Војводе Путника 5
063/837-9300
Мирјана (Блашко) Банић
Нови Сад, Змај Јовина 26/I, ПЦ "ЛУПУС"
021/632-1450, 060/644-0220
Mирела Смиљанић
Нови Сад, Војводе Путника 5
065/888-9718, 021/557-450
мр Вујадин (Јован) Масникоса
Нови Сад, Карађорђева 14
021/521-340
Ненад (Мирослав) Лукић
Бачка Паланка, Трг братства и јединства 30-32/I, лок. 106
021/604-5918, 069/559-2040
Никола Новаковић
Нови Сад, Ловћенска 3
065/995-4399
Светислав (Стеван) Ћурчић
Нови Сад, Кисачка 3а
021/661-1650
Слободан Живанов
Нови Сад, Футошка 1а
061/750-0070
Срђан (Радош) Радивојевић
Нови Сад, Александра Тишме 6
021/632-0646, 060/504-5033
Тамара (Јован) Гуцуња
Нови Сад, Мирослава Антића 5
021/528-985, 063/559-069
Тања (Горан) Ијачић
Нови Сад, Карађорђева 14
021/521-340
подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву
Извршитељ
седиште
телефон
Аница (Душан) Вељовић
Панчево, Војводе Петра Бојовића 17а
tel: 013/355-885
Биљана (Добривоје) Ђерић
Панчево,Фрушкогорска 15
064/200-2462
Валентина (Милисав) Секулић
Панчево, Живојина Мишића 6
063/351-777
Владимир (Радисав) Трифуновић
Панчево, Доктора Касапиновића 24
066/062-633
Горан (Петар) Шкеро
Панчево, Војводе Петра Бојовића 17а
064/152-1361
Милица (Бранислав) Лаковић
Панчево, Светог Саве 26/1
013/332-432, 065/214-2842
Милица (Милорад) Џаковић-Бојић
Панчево,Војводе Петра Бојовића 17а, локал 1
013/351-383
Радован (Предраг) Тошић
Долово, Краља Петра I 22a
064/856-6051
Сандра (Урош) Кутлача
Панчево, Максима Горког 2
069/231-1073
Виши суд у Ужицу и Привредни суд у Ужицу
Извршитељ
седиште
телефон
Ђорђе Доганџић
Ужице, Сланушка 9, ст. 4
065/914-4979
Радиша (Десимир) Петрић
Пријепоље, Валтерова 36/01
065/458-0158
Дамир (Милица) Шаботић
Ужице, Краља Петра I 34
031/518-352
Ана (Милош) Перендић
Ужице, Петра Ћеловића 13
031/525-228, 065/252-5228
подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу
Извршитељ
седиште
телефон
Иван Петровић
С. Паланка, I српског устанка 2, локал 33, ТЦ "Сигма"
060/768-3423
Јелена Гороња
Смедерево, Карађорђева 12, ТЦ "Данубиус", локал 222 026/410-0003
Александар (Љубомир) Требовац
Смедерево, Српског Совјета 8/I, ст. 6
065/600-6985, 026/615-032
Малиша (Мирослав) Младеновић
С. Паланка, I српског устанка 60–62, локал 15
064/490-7932
подручје Основног суда у Врбасу, Основног суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору
Извршитељ
седиште
телефон
Бранислав (Милан) Дардић
Врбас, Лоле Рибара 9
062/724-5086
Ранка Радивојевић
Сомбор, Николе Вукићевића 3
063/700-8162
Слободан (Тривун) Суботић
Сомбор, Лазе Костића 8
025/412-275, 063/503-349
Добрила (Никола) Павлица
Врбас, Лоле Рибара 9
062/188-3538
Даринка (Мирослав) Гелић
Сомбор, Милете Протића 27
065/447-3443
Вељко (Миомир) Губеринић
25230 Кула, Маршала Тита 246д
064/933-1127
Славица (Мирко) Периз
Сомбор, Вељка Мићуновића 21
065/447-3443
подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици
Извршитељ
седиште
телефон
Драган Маричић
Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1 -2
063/848-0825
Горан Брстина
Стара Пазова, Хвјездославова 6
060/099-3311
Јелена (Никола) Јевтић
Сремска Митровица, Ратарска 17, локал 9
064/104-6266
Јелена (Душан) Станковић-Миковић
Сремска Митровица, Светог Димитрија 40а
022/210-0200, 063/405-271
Светлана (Милан) Деврња
Рума, 27. oктобра 7/a
022/479-605, 060/385-4603
Братислав (Мирослава) Филиповић
Инђија, Војводе Степе 6-8, локал 19
064/445-5078
Уна (Бранислав) Сучевић
Рума, Нова 119
063/826-6332
Саша (Жељко) Шекуљица
Стара Пазова, Шафарикова 93
063/750-9596,022/311-890
подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици
Извршитељ
Дамир (Антал) Шите
седиште
Суботица, Максима Горког 9-11/I
телефон
024/554-266, 069/554-2660
Бојан (Бошко) Товаришић
Суботица, Корзо 7а
063/723-7492
Бојана (Зоран) Милановић
Суботица, Мије Мандића 3
024/561-655
Зоран (Живојин) Јовић
Суботица, Матка Вуковића 8
063/858-4908
подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у П ожаревцу
Извршитељ
седиште
телефон
Јасмина Крстић
Пожаревац, Стари Корзо 32
064/567-9209
Гордана (Сретен) Дамјановић
Пожаревац, Дринска б. б., ТЦ "Евроцентар", локал 12
060/614-6494, 012/512-499
Владан (Новица) Милосављевић
Пожаревац, Кнез Милошев ве нац б. б.
012/530-606, 063/393-791
Зорица (Драгослав) Милошевић
Пожаревац, Синђелићева 23/6
065/263-7465, 012/212-573
подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву
Извршитељ
седиште
телефон
Милован Ђиновић
Крушевац, Мајке Југовића б. б.
063/8496-467
Омер (Алија) Екић
Крушевац, Сликара Миловановића 3
060/4584-755, 037/458-475
Ирена (Југослав) Живковић
Крушевац, Обилићева 16
069/4686-822
Виши суд у Чачку и Привредни суд у Чачку
Извршитељ
Александар (Живадин) Крџић
седиште
Чачак, Булевар ослобођења 86
телефон
032/371-422, 032/375-577, 062/375-579
Вук (Дојчило) Терзић
Чачак, Филипа Филиповића 12/1
069/160-4304
Гордан (Стеван) Лозанић
Чачак, Булевар ослобођења 30
064/119-4381
Марина (Слободан) Стеванчевић
Чачак, Хајдук Вељкова 6/I, ст. 1
063/562-105
Миланка (Милорад) Савић
Чачак, Бате Јанковића 29/4
063/660-414
Виши суд у Прокупљу и Привредни суд у Нишу
Извршитељ
Иван (Драгомир) Ракочевић
седиште
Прокупље, Ратка Павловића 29/52, ПЦ "Соколана"
телефон
064/309-7811
Виши суд у Пироту и Привредни суд у Нишу
Извршитељ
Саша (Витомир) Станковић
седиште
Пирот, Драгошева б. б., ТЦ "Солитер", локал 9
телефон
064/282-1566
Download

Именик извршитеља и заменика