РАСПОРЕД РАДНИХ ПРОСТОРИЈА СУДИЈА
ОСНОВНОГ СУДА У НОВОМ САДУ
СУДИЈЕ РАСПОРЕЂЕНЕ НА РАД У КРИВИЧНОМ ОДЕЉЕЊУ
1. Раковић Сања - председник Кривичног одељења – СОБА бр. 274/ други
спрат
2. Ана Стаменић, заменик председника Кривичног одељења- СОБА бр.
204/други спрат
3.Петровић Невена СОБА бр. 166/ први спрат
4. Буљевић Јадранка СОБА бр. 173/први спрат
5. Војновић Наташа СОБА бр. 161/први спрат
6. мр Берак Сања СОБА бр. 273/други спрат
7. Савић Срђан СОБА бр. 209/други спрат
8.Куцурац Тамара СОБА бр. 253/други спрат
9.Латиновић Гордана СОБА бр. 202/ други спрат
10. Дебељачки Бранислава СОБА бр. 278/ други спрат
11. Павлов Стеван СОБА бр. 164/први спрат
12. Перић Сања СОБА бр. 202/други спрат
13. Врањешевић Товиловић Јелена СОБА бр. 171/ први спрат
14. Николић Наташа СОБА бр. 109/први спрат
15. Поповић Бранка СОБА бр. 203/други спрат
16. Мутибарић Драган СОБА бр. 210/други спрат
17. Маричић Весна СОБА бр. 169/први спрат
Кривично веће за одлучивање ван главног претреса „ Кв“
( Ванпретресно веће- према одредбама чл. 24. ст. 6. ЗКП-а)
1. Зора Милекић СОБА бр. 269/други спрат
2. Даниела Вемић СОБА бр. 205/други спрат
3. Кесер Зоран СОБА бр. 275/ други спрат
СУДИЈЕ РАСПОРЕЂЕНЕ НА РАД У ПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ
1. Марковић Мирјана- председник Грађанског одељења СОБА бр.
110/први спрат
2. Иванић Јанкулов Миланка СОБА бр. 155 а/први спрат
3. Гаврић Јасмина СОБА бр. 174/први спрат
4. Михајловић Гордана СОБА бр. 163/ први спрат
5. Такач Галфи Клара СОБА бр. 111/први спрат
6. Пуповић Срђан СОБА бр. 172/први спрат
7. Пејовић Драгана СОБА бр. 170 а/први спрат
8. Мусић Александра СОБА бр. 158/први спрат
9. Кнежевић Дубравка СОБА бр. 162а/први спрат
10. Симић Душка СОБА бр. 156 а/први спрат
11. Бојовић Весна СОБА бр. 28 а/приземље
12. Николчић Мирела СОБА бр. 155/ први спрат
13. Травар Јованка СОБА бр. 251/други спрат
14. Кекић Љубинка СОБА бр. 263/ други спрат
15. Ивковић Владимир СОБА бр. 265/други спрат
16. Стеванов Ивана СОБА бр. 34 ц/приземље
17. Рончевић Ксенија СОБА бр. 261/други спрат
18. Мали Јадранка СОБА бр. 156/први спрат
19. Радмило Малетин Љиљана СОБА бр. 277/ други спрат
20. Вујичић Марић Вера СОБА бр. 175 а/први спрат
21. Петровић Укропина Снежана СОБА бр. 262/други спрат
22. Пап Моника СОБА бр. 160/први спрат
23. Косовац Бранка СОБА бр. 170 б/први спрат
24. Медан Драгица СОБА бр. 266/други спрат
25. Радовановић Љиљана СОБА бр. 115/први спрат
26. Нонин Миленко СОБА бр. 170/први спрат
27. Рис Соса Маја СОБА бр. 175/први спрат
28. Козомора Данијела СОБА бр. 260/други спрат
29. Милишић Вера СОБА бр. 27/приземље
30. Башић Бранислав СОБА бр. 34 д/приземље
31. Милошевић Олгица СОБА бр. 270/други спрат
32. Наумов Татјана СОБА бр. 167/први спрат
33. Панић Александар СОБА бр. 30а/ приземље
СУДИЈЕ РАСПОРЕЂЕНЕ НА РАД У ОДЕЉЕЊЕ РАДНИХ СПОРОВА
1. Душић Весна, председник одељења и заменик председника Грађанског
одељења СОБА бр. 157/приземље
2. Матанић Рада, заменик председника одељења СОБА бр. 176/први спрат
3. Гајинов Милка СОБА бр. 162/први спрат
4. Кушлић Прдић Татјана СОБА бр. 29 б/приземље
5. Русковски Дорогхази Леона СОБА бр. 176ц/први спрат
6. Главашки Гордана СОБА бр. 157ц/први спрат
7. Поповић Радмила СОБА бр. 157б/први спрат
8. Лукић Николић Александра СОБА бр. 108/први спрат
9. Гојковић Столић Сања СОБА бр. 157 а/први спрат
СУДИЈЕ РАСПОРЕЂЕНЕ НА РАД У ОДЕЉЕЊЕ ПОРОДИЧНИХ СПОРОВА
1.
2.
3.
4.
5.
Родић Мирјана -председник одељења СОБА бр. 165/први спрат
Неатница Дејан, заменик председника одељења СОБА бр. 159/први спрат
Стрезоски Ксенија СОБА бр. 35/приземље
Вујић Бојана СОБА бр. 264/други спрат
Пемац Јакубец Татјана СОБА бр. 259/први спрат
СУДИЈЕ РАСПОРЕЂЕНЕ НА РАД У ИЗВРШНО ОДЕЉЕЊЕ
1. Зоран Живковић - председник одељења СОБА бр. 34б/приземље
2. Николић Снежана, заменик председника одељења СОБА бр.
34а/приземље
3.
4.
5.
6.
7.
Царевић Ружица СОБА бр. 29а/приземље
Адамек Растислав СОБА бр. 33 / приземље
Петровић Милован СОБА бр. 29ц / приземље
Штула Радомир СОБА бр. 27а/приземље
Татјана Жарковић, СОБА бр. 28/приземље
СУДИЈЕ РАСПОРЕЂЕНЕ НА РАД У ОДСЕКУ ЗА ИСТРАГУ
И ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК
1. Чеман Љубинка, шеф одсека СОБА бр. 271/други спрат
2. Ђачић Ковиљка СОБА бр. 271/други спрат
3. Перишић Бранислава СОБА бр. 272 а/ други спрат
СУДИЈЕ РАСПОРЕЂЕНЕ НА РАД У ВАНПАРНИЧНОМ ОДСЕКУ
СМЕШТЕНО У ЗГРАДИ НА БУЛЕВАРУ ОСЛОБОЂЕЊА бр. 58
1.
2.
3.
4.
5.
Кесер Гордана, шеф одсека
Малетин Раденко, заменик шефа одсека
Гарчев Вашчић Ружица
Батало Љиљана
Митровић Драгана
Download

преузмите распоред радних просторија судија овог суда