На основу члана 26. став 1. Закона о локалним изборима Закона о локалним изборима
("Службени гласник РС", број 129/07, 34/10 и 54/11), Изборна комисија Градске општине
Савски венац, на седници одржаној 24.4.2012. године, у 15,00 часова, донела је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА У
СКУПШТИНУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
УТВРЂУЈЕ СЕ Збирна изборна листа за избор одборника у Скупштину Градске општине
Савски венац, и то:
1. Драган Ђилас избор за бољи Савски венац
Кандидати:
1) Душан Динчић, 1975, дипл. правник, Београд, Чакорска 2а,
2) Бранислав Белић, 1932, дипл. правник, Београд, Сердар Јола 13,
3) Мирјана Велимировић, 1948, гинеколог акушер Београд, Војводе Миленка 37,
4) Томислав Ђорђевић, 1956, архитекта, Београд, Лазаревачка 2а,
5) Александар Букумировић, 1939, грађ. инжењер, Београд, Васе Пелагића 24,
6) Данијела Мирјанић, 1979, дипл. инж. пољопривреде, Београд, Ситничка 8,
7) Наташа Вучковић, 1967, адвокат, Београд, Краљице Наталије 70,
8) Бранислав Пејчић, 1967, дипл. правник, Београд, Војводе Миленка 40,
9) Немања Перишић-Петовар, 1978, дипл. економиста, Београд, Ботићева 12,
10) Мила Јовановић, 1966, зуботехничар, Београд, Бирчанинова 32,
11) Ненад Константиновић, 1973, адвокат, Београд, Хероха Милана Тепића 19,
12) Бранимир Гајић, 1969, новинар, Београд, Ситничка 9,
13) Милош Ковачевић, 1977, дипл. менаџер, Београд, Пивљанина Баја 23а,
14) Филип Исаиловић, 1989, студент, Београд, Сарајевска 46,
15) Јована Миловановић, 1985, дипл. инж. арх., Београд, Адмирала Гепрата 1а,
16) Душан Јевтић, 1957, дипл. економиста, Београд, Вајара Ђоке Јовановића 2,
17) Јован Грбавац, 1954, адмирал у пензији, Београд, Кронштатска 3,
18) Мина Лазаревић, 1986, дипл. политиколог, Београд, Јездићева 7,
19) Срђан Милошевић, 1959, дипл. правник, Београд, Стјепана Филиповића 39,
20) Иван Бабанић, 1985, мастер инг. елект. и рач., Београд, Милоша Поцерца 15,
21) Мирјана Милићевић, 1968, спец. ургентне медиц., Београд, Косте Главића 7а,
22) Михаило Рувидић, 1953, фотодизајнер, Београд, Незнаног јунака 36,
23) Бранислав Лазић, 1962, доктор хирург спец., Београд, Сокобањска 3,
24) Јована Кнежевић, 1987, дипл. инг. технологије, Београд, Звечанска 9,
25) Вања Савић, 1972, професор српског језика, Београд, Дурмиторска 17,
26) Миладин Марицановић, 1937, дипл. инг. архитектуре, Београд, Малешка 14,
27) Љиљана Живановић, 1954, виши лаборатор. техн., Београд, Савска 9,
28) Александар Вучковић, 1955, дипл. машински инг., Београд, Шекспирова 3,
29) Слађана Богдановић-Марковић,1981,дипл.филолог, Београд, Бирчанинова 2,
2
30) Биљана Мумовић, 1965, фацијални хирург, Београд, С. Марковића 54,
31) Лидија Поповић, 1967, доктор стоматологије, Београд, Бањички Венац 28,
32) Драган Илић, 1959, економски техничар, Београд, Сарајевска 73,
33) Горан Мартиновић, 1980, предузетник, Београд, Стјепана Филиповића 29,
34) Нада Павловић, 1956, дипл. грађ. инжењер, Београд, Краља Милутина 55,
35) Иван Југовић, 1979, дипл. економиста, Београд, Бирчанинова 34,
36) Александар Срдић, 1987, студент, Сарајевска 41,
37) Жанета Миловановић, 1954, економски техничар, Београд, А. Гепрата 1а,
2. Српска радикална странка - др Александар Мартиновић
Кандидати:
1) Милан Аврамовић, 1980, саобраћајни техничар, Београд, Сењачка 27,
2) Милош Хркаловић, 1989, студент, Београд, Делиградска 25,
3) Нада Васић, 1954, економиста, Београд, Бранкова 23,
4) Златан Кнежевић, 1980, машински техничар, Београд, Стјепана Филиповића 30,
5) Милорад Николић, 1954, економиста, Београд, Булевар војводе Мишића 8а
6) Дивна Тодоров, 1963, хемијски техничар, Београд, Делиградска 40
7) Живко Миленковић, 1953, грађевински техничар, Београд, Стјепана Филиповића 33а
8) Слободан Марковић, 1956, пуковник у пензији, Београд, Рашка 2
9) Дејана Јанићијевић, 1992, студент, Београд, Војислава Вучковића 2
10) Петар Блажин, 1992, студент, Београд, Сењачка 27
11) Марко Никодијевић, 1988, студент, Београд, Вишеградска 6
12) Јасмина Јакоб, 1980, козметичар, Београд, Стјепана Филиповића 31,
13) Миленко Јевђић, 1956, електротехничар, Београд, Булевар војводе Мишића 8а
14) Стефан Пауновић, 1989, студент, Београд, Војводе Миленка 40
15) Стана Павловић, 1950, сликар-нумеролог, Београд, Браће Крсмановића 28а
16) Милош Лазић, 1984, дизајнер, Београд, Гаврила Принципа 25
17) Милисав Остојић, 1957, професор, Београд, Наке Спасића 6
18) Зорица Травица, 1957, медицински техничар, Београд, Косте Главинића 21
19) Радош Плазинић, 1942, адвокат, Београд, Балканска 46
20) Милан Митић, 1980, економиста, Београд, Ситничка 21,
21) Љиљана Даниловић, 1945, правник, Београд, Гаврила Принципа 25
22) Живорад Конески, 1953, економиста, Београд, Прокупачка 37
23) Владимир Мишковић, 1978, новинар, Београд, Облаковска 6
24) Весна Пајовић, 1952, туризмолог, Београд, Симе Лозанића 9
25) Милош Илић, 1982, камерман, Београд, Косте Главинића 23
26) Софија Пирковић, 1943, хемијски техничар, Београд, Адмирала Гепрата 9
27) Раде Миловановић, 1956, књижевник, Београд, Гучевска 26
28) Саша Стојановић, 1951, уметник, Београд, Теодора Драјзера 5
29) Снежана Буљановић, 1947, професор, Београд, Петра Мркоњића 1
30) Милица Вукомановић, 1977, преводилац, Београд, Пушкинова 2
31) Невена Јончић, 1982, медицински техничар, Београд, Владимира Гаћиновића 18
32) Александар Ристић, 1949, графички техничар, Београд, Косте Главинића 19
33) Немања Чабрајац, 1977, уметник, Београд, Косте Рацина 24
3
34) Олга Милетић, 1946, возач, Београд, Дрварска 15
35) Иван Аврамовић, 1979, преводилац, Београд, Сењачка 27,
36) Драган Јосифов,1973, филолог, Београд, Малог Радојице 3а,
37) Божидар Грбић,1989, студент, Београд, Војводе Миленка 8,
3. Проф. др Зоран Станковић Уједињени региони Србије
Кандидати:
1) Влада Милић, 1964, дипл.инг.агроекономије, Београд Ветерничка 9,
2) Христијана Поповић, 1968, дипл.дефектолог, Београд, Кнеза Милоша 45,
3) Миодраг Живић, 1955, дипл.ецц, Београд, Гаврила Принципа 19,
4) Љубица Поповић, 1953, дипл.ецц, Београд, Стјепана Филиповића 28,
5) Славица Харди, 1954, саобраћајни техничар, Београд, Гаврила Принципа 19,
6) Марија Jовановић, 1983, медицински тех., Београд, Динарска 14,
7) Милица Рончевић, 1955, дипл.ецц, Београд, Рисанска 9,
8) Гордана Нешић, 1954, предузетник, Београд, Др Александра Костића 16,
9) Милош Ћирић, 1983, студент, Београд, Хумска 14,
10) Жељко Ивезић, 1960, машински инжењер, Београд, Ветерничка 10,
11) Милосав Ракић, 1954, економиста, Београд, Персиде Миленковић 1,
12) Добрила Иванић-Здравковић, 1961, васпитач, Београд, Звечанска 10,
13) Станко Богојевић, 1937, пензионер, Београд, Милоша Поцерца 34,
14) Светлана Матијашевић, 1950, прим.док.мед, Београд, Краљевића Марка 14,
15) Загорка Клисаревић, 1935, др. стоматолог, Београд, Немањина 32
16) Олга Стоиљковић Трифуновић, 1965, васпитач, Београд, Гучевска 28
17) Аљоша Мектеровић, 1987, студент, Београд, Сарајевска 34,
18) Александар Милосављевић, 1985, инж.сточарства, Београд, Краљице Наталије 46,
19) Ана Шари, 1979, спортски тренер, Београд, Гаврила Принципа 19,
20) Слободан Гаљјак, 1946, дипл.ецц, Београд, Вучитрнска 2,
21) Mилан Марјан, 1984, дипл.ецц, Београд, Ситницка 39,
22) Јелена Цветић, 1977, дипл.правник, Београд, Дурмиторска 7,
23) Предраг Тркуља, 1967, др. стоматологије, Београд, Савска 33,
24) Димитрије Димитријевић, 1947, пензионер, Београд, Сарајевска 47,
25) Весна Ђокић, 1965, инж.машинства, Београд, Карађорђева 50,
26) Петар Црномарковић, 1957, др. стоматолог, Београд, Вишеградска 25,
27) Горјан Лалић, 1949, пензионер, Београд, Карађорђева 79,
28) Босиљка Јеличић, 1951, пензионер, Београд, Гаврила Принципа 11
29) Зоран Никодијевић, 1952, дипл.ецц, Београд, Краља Милутина 71,
30) Првослав Дробњак, 1949, дипл.ецц, Београд, Виктора Игоа 5,
31) Ана Богдановић, 1984, студент, Београд, Војислава Вучковића 32,
32) Александар Петровић, 1972, мед. техничар, Београд, Паје Адамова 18,
33) Зијадин Салихи, 1974, предузетник, Београд, Гаврила Принципа 19,
34) Слободан Војновић, 1974, Београд, Шекспирова 7а,
4
4. Чедомир Јовановић - Преокрет Либерално демократска партија, Српски покрет
обнове, Социјалдемократска унија, Богата Србија, Демократска партија Санџака,
Зелена еколошка партија - зелени
Кандидати:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
Александар Павловић, 1972, програмер, Београд, Дурмиторска 4,
Горан Богуновић, 1980, дипл. политиколог, Београд, Љутице Богдана 2,
Андријана Аврамов, 1979, економиста, Београд ,Рисанска 8,
Жељко Вукадин, 1958, предузетник, Београд, Краља Вукашина 7,
Дарко Чуданов, 1963, економиста, Београд, Стјепана Филиповића 29,
Милица Новаковић, 1948, лабораторијски техничар, Београд, Звечанска 60,
Марко Здравковић, 1980, дипл. правник, Београд, Аугуста Цесарца 19,
Мијодраг Јањић, 1957, саобраћајни инжењер, Београд, Кронштатска 14 а,
Ана Кукољац, 1986, психолог, Београд, Облаковска 8,
Владимир Јокановић, 1980, правник, Београд, Светог Наума 7,
Катарина Кнежевић, 1991, студент, Београд, Сењачка 14,
Мињон Милановић, 1993, ученица, Београд, Немањина 42,
Данило Рачић, 1980, инжењер за рач. технологије, Београд, Балканска 51,
Предраг Лаловић, 1987, студент, Београд, Ситничка 12,
Марија Ковачевић, 1949, лекар анестезиолог, Београд, Косте Рацина 14,
Урош Јовановић, 1974, правник, Београд, Адмирала Гепрата 10,
Дејан Жигић, 1979, предузетник, Београд, Праховска 10,
Јелена Филиповић, 1965, дипл. инжењер рударства, Београд, Сарајевска 47,
Едис Касуми, 1975, предузетник, Београд, Карађорђева 79,
Сандра Лазић, 1987, студент, Београд, Ђорђа Радојловића 20,
Лука Вукадин, 1990, студент, Београд, Краља Вукашина 7,
Невена Кнежевић, 1991, студент, Београд, Незнаног јунака 19,
Драгослав Успенски, 1955, пензионер, Београд, Адмирала Гепрата 6,
Иван Јовић, 1980, дипл. економиста, Београд, Ситничка 22,
Мирјана Колар, 1940, правник, Београд, Војислава Вучковића 12,
Петар Ракочевић, 1973, дипл. економиста, Београд, Облаковска 5,
Владимир Радосављевић, 1979, дипл. економиста, Београд, Дурмиторска 3а,
Весна Старчевић, 1983, дипл. политиколог, Београд, Адмирала Гепрата 6,
Владимир Ђукнић, 1944, дипл. ецц. у пензији, Београд, Бул. Војводе Мишића 20,
Дејан Матаруга, 1967, предузетник, Београд, Сарајевска 27,
Влајко Ђокић, 1948, дипл. археолог у пензији, Београд, Дурмиторска 4,
Предраг Кмезић, 1948, пензионер, Београд, Теодора Драјзера 32,
Јасна Ерчић, 1953, Београд, преводилац, Београд, Краља Милутина 42,
Драган Грабовац, 1959, архитектонски менаџер, Београд, Кронштатска 10,
Милена Лукић, 1988, предузетник, Београд, Козјачка 2 а,
Кристијан Караматијевић, 1976, виши спортски тренер, Београд, Ж. Стокић 17,
Синиша Љуштина, 1973, професор српског језика, Београд, Вишеградска 11,
5
5. Покренимо Савски венац - Томислав Николић (Српска напредна странка, Нова
Србија, Покрет снага Србије - БК, Покрет социјалиста)
Кандидати:
1) Зорана Михајловић-Милановић, 1970, проф. др. ецц, Београд, Адм. Гепрата 11
2) Љубомир Зрнић, 1980, дипл. економиста, Београд, Пушкинова 14,
3) Весна Микулић, 1989, студент, Београд, Облаковска 9,
4) Владо Батножић, 1955, доктор медицине, Београд, Краљице Наталије 4,
5) Драги Анђелковић, 1956, приватни предузетник, Београд, Столачка 8
6) Милица Алимпић, 1950, пензионер, Београд, Ситничка 19,
7) Спасоје Спремо, 1962, приватни предузетник, Београд, Косте Рацина 20,
8) Душан Шолаја, 1940, дипл. економиста, Београд, Сарајевска 68,
9) Зорица Лучић, 1951, дипл.инж.машинства, Београд, Светозара Марковића 52
10) Мирко Божић , 1928, пензионер, Београд, Љутице Богдана 2б,
11) Кукић Страхиња, 1986, студент, Београд, Кронштатска 12,
12) Тања Маринковић, 1966, правник, Београд, Косте Главинића 18,
13) Иван Родић, 1963, учитељ, Београд, Делиградска 20,
14) Милош Николић, 1986, дипл. менаџер, Београд, Аугуста Цесарца 3,
15) Итана Раковић, 1980, дипл. економиста, Београд, Милоша Поцерца 29,
16) Андрија Петровић, 1948, пензионер, Београд, Сарајевска 49,
17) Маринко Ђуковић, 1949, дипл. поморски официр, Београд, Бањички венац 30,
18) Ирена Вујовић, 1983, магистар економије, Београд, Ђорђа Радојловића 7а,
19) Бранко Божовић, 1950, дипл. економиста, Београд, Дурмиторска 3,
20) Душан Симовић, 1943, дипл.инж.грађевине, Београд, Пушкинова 13,
21) Ивана Цвјетковић, 1984, дипл. менаџер, Београд,Краљевића Марка 12,
22) Љубомир Ловре, 1978, комерцијалиста, Београд, Гаврила Принципа 3,
23) Зоран Стојковић, 1954, дипл. правник, Београд, Гаврила Принципа 48,
24) Андријана Болта, 1975, дипл. политиколог, Београд, Бранкова 21,
25) Владимир Станимировић, 1975, прив. предузетник, Београд, В. Ђ. Јовановића 10,
26) Драган Павловић, 1954, прив. предузетник, Београд, Бул. Војводе Путника 26,
27) Мира Гајић, 1954, дипл. инж. пољопривреде, Београд, Војводе Миленка 24,
28) Милош Видовић, 1978, дипл. менаџер, Београд, Вишеградска 6,
29) Драган Шарановић, 1965, машински инжењер, Београд, Делиградска 11,
30) Зорица Цветковић, 1950, приватни предузетник, Београд, Малешка 16,
31) Ивана Стојановић, 1983, дипл. правник, Београд, Сувоборска 14,
32) Анђелка Милосављевић, 1977, апсолвент ветерине, Београд, Светозара Радића 2,
33) Душица Ремовић, 1955, средња стручна спрема, Београд, Савска 19,
34) Раденко Фуртула, 1954, пензионер, Београд, Светозара Марковића 54,
35) Синиша Манић, 1964, дипл. прост. планер, Београд, Гаврила Принципа 25,
36) Оливера Врачаревић, 1980, дипл. филолог, Београд, Краљице Наталије 14,
37) Душан Ђурић, 1946, дипл. економиста, Београд, Стјепана Филиповића 36,
6
6. Демократска странка Србије - Војислав Коштуница
Кандидати:
1) Александар Копривица, 1972, економиста, Београд, Лацковићева 4а
2) Павле Гладовић, 1951, професор, Београд, Хумска 10
3) Милица Радовић, 1976, дипл.правник, Београд, Сање Живановић 42
4) Владимир, Станковић, 1973, инж. геодезије, Београд, Светозара Марковића 52
5) Душан Илић, 1972, дипл. економиста, Београд, Добропољска 65
6) Мирјана Поповић, 1974, инокор. сарадник, Београд, Кнеза Милоша 44
7) Ђорђе Мамула, 1951, адвокат, Београд, Ген. Саве Грујића 6
8) Драган Самарџић, 1966, дипл. правник, Београд, Кнеза Милоша 55
9) Смиљка Мијаиловић, 1953, тур. техничар, Београд, Југ Богданова 1
10) Бранко Вујић, 1947, економиста, Београд, Ломина 47
11) Игор Ивановић, 1965, књижевник, Београд, Златарићева 1
12) Снежана Јанковић, 1956, лекар, Београд, Сарајевска 2а
13) Душко Томашевић, 1972, информатичар, Београд, Бањички венац 32
14) Велибор Мартиновић, 1975, археолог, Београд, Сарајевска 2а
15) Ксенија Павловић, 1983, дипл. ветеринар, Београд, Вишеградска 3
16) Младен Павловић, 1984, дипл. ветеринар, Београд, Вишеградска 3
17) Дарко Поповић, 1974, књиговођа, Београд, Кнеза Милоша 44
18) Јасмина Вујовић Брдаревић, 1952, магистар права, Београд, Сарајевска 46
19) Влада Ђорђевић, 1954, дипл. економиста, Београд, Љутице Богдана 2
20) Александар Станојевић, 1963, бродомаш. техничар, Београд, Бул Војводе Мишића 22
21) Иконија Пуача, 1966, дипл. правник, Београд, Светозара Марковића 62
22) Драган Реновица, 1986, дипл. инж. информатике, Београд, Ломина 57
23) Горан Раковић, 1977, предузетник, Београд, Сарајевска 39
24) Марина Џинић, 1962, дипл. правник, Београд, Ситничка 22а
25) Момчило Ђурић, 1949, дипл. правник, Београд, Кнеза Милоша 45а
26) Вук Радуловић, 1956, дипл. стоматолог, Београд, Војводе Миленка 26
27) Биљана Ђурић, 1951, лекар, Београд, Кнеза Милоша 45
28) Небојша Ракочевић, 1956, дипл. инж. саобраћаја, Београд, Др. Александра Костића 12
29) Петар Јовичић, 1953, маш. техничар, Београд, Сарајевска 45
30) Гордана Бајатовић, 1962, дипл. политиколог, Београд, Кронштатска 14
31) Владимир Лазић, 1944, дипл. економиста, Београд, Васе Пелагића 21а
32) Жељко Јакуповић, 1963, инжињер, Београд, Бул. Војводе Мишића 8
33) Лепосава Лукић Младеновић, 1955, службеник, Београд, Ресавска 72
34) Милош Савић, 1940, дипл. инжињер, Београд, Тиршова 7
35) Момчило Јанковић, 1943, дипл. економиста, Београд, Бул. Војводе Мишића 29
36) Душанка Радуловић, 1952, лекар, Београд, Војводе Миленка 26
37) Светко Керановић, 1948, професор, Београд, Ружићева 2
7
7. Ивица Дачић - Социјалистичка партија Србије (СПС), Партија уједињених
пензионера Србије (ПУПС), Јединствена Србија (ЈС)
Кандидати:
1) Владимир Новаковић, 1972, дипл. ецц., Београд, Стјепана Филиповића 29,
2) Предраг Кузмановић, 1969, дипл. маш.инж., Београд, Милоша Поцерца 28,
3) Добрила Ђорђевић, 1948, пензионер, Београд, Дурмиторска 1,
4) Звездан Ђорђевић, 1975, инг. ел. техн., Београд, Бирчанинова 35,
5) Миленко Ковачевић, 1981, новинар, Београд, Кнеза Милоша 64,
6) Јасмина Бојић, 1961, социјални радник, Београд, Михаила Богићевића 3,
7) Зоран Коцић, 1967, професор безбедности, Београд, Војводе Миленка 7,
8) Александар Милић, 1941, пензионер, Београд, Ветерничка 9,
9) Милица Трифуновић, 1983, дипл. ецц. Београд, Војислава Вучковића 5,
10) Владимир Марић, 1985, спортски тренер, Београд, Адмирала Гепрата 1,
11) Бојан Гелер, 1988, студент, Београд, Љутице Богдана 2,
12) Бојана Лазаревић, 1988, студент, Београд, Михаила Аврамовића 17а,
13) Слободанка Новаковић, 1945, пензионер, Београд, Стјепана Филиповића 29.
Број: 208-379/2012
у Београду, 24. априла 2012. године
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
САВСКИ ВЕНАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Прелић, с.р.
Download

Решење о утврђивању збирне изборне листе за избор