ВОДИЧ ЗА ПРОВЕРУ БОДОВА И ПРИСУСТВА ПРОГРАМИМА КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ НА САЈТУ КОМОРЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ Потребни предуслови за проверу: конекција на интернет , било који интернет претраживач 1 корак: У поље за претраживање сајтова унети интернет адресу сајта Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије (www.kmszts.org.rs): 2 корак: Након отварања сајта : Кликнути на опцију ‐ ПРОВЕРА БОДОВА ЧЛАНОВА КМСЗТС 3 корак: У поље ИД број: унети идентификациони број који се налази на Вашој ИД картици.... пример: ОНИ622XXXX8 У поље JMBG: uneti Vaš jedinstveni matični broj 4 корак: Кликнути на картицу КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА и проверити да је уписано Ваше присуство. У случају неслагања са Вашом евиденцијом на linku http://www.kmszts.org.rs/dokumenti/reklamacijabodova.doc можете пронаћи Захтев за исправку/допуну бодова КМЕ који требате попунити , приложити копије сертификата који недостају и послати надлежном Огранку Коморе коме припадате . 5 корак Након завршетка провере присуства програмима КЕ обавезно се одјавити : 
Download

водич за проверу бодова и присуства програмима