* ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
ТЕМА СТРУЧНОГ
УСАВРШАВАЊА
РЕАЛИЗАТОРИ
УЧЕСНИЦИ
МЕСТО
„Развојни МОНТЕСОРИ
материјали у функцији
ППП“
Ержебет Бедсанин
васпитачи, директор и
стручни сарадник
Централни
објекат
август
васпитачи
Централни објекат
јануар
директор, стручни
сарадник
ПУ Срема
током године - једном
месечно
Врњачка Бања
децембар
по договору
мај
по договору
током године
„Растимо уз плес“
аутор акредитованог
програма
предавачи групе за
развојну психологију
Филозофског
факултета у Новом
Саду
Удружење васпитача
ПУ Србије
ВРЕМЕ
Едукација стручних
сарадника - саветовање
родитеља и
саветодавни рад са
васпитачима
Републички сусрети
васпитача
Републички сусрети
медицинских сестара
васпитача
Стручни скупови,
семинари и
едукације у
организацији МПС,
струковних удружења и
надлежних
институција
Удружење медицинских
сестара
надлежне институције
васпитачи,
медицинске сестре,
стручни сарадници
директор
„Причам ти бајку“
аутор акредитованог
програма
васпитачи, директор и
стручни сарадник
Централни објекат
април
Обука васпитног кадра
за потребе менторског
вођења приправника
Министарство
просвете
васпитачи и стручни
сарадник
по упутству
по заказаном термину
васпитачи, стручни
сарадник и директор
медицинске сестре
стручни сарадник,
директор
Download

Plan stručnog usavršavanja zaposlenih za školsku