Društvo privatnih zubnih
tehničara Srbije
Datum skupa
Prijava za stručni skup Društva
privatnih zubnih tehničara Srbije
12-13.04.2014. - Međunarodni Kongres i Stručni Kurs
Prezime i ime:
_________________________________
Broj licence:
Datum izdavanja licence (mesec/godina):
/
ID broj KMSZTS-e
Regionalni ogranak*
Kont. telef.
e-mail:
@
*-upisivanje regionalnog Ogranka je bitno zbog obavešetenja o učešću na skupu. Važeće skraćenice su:
za doktore stomatologije –SLD
− za članove KMSZTS-e: Ogranak Beograd- OBg, Ogranak Niš- ONi, Ogranak Vojvodina- OVo, Ogranak UžiceOUe, Ogranak Kragujevac- OKg, Ogranak Kosovo i Metohija- OKiM.
Pravilno popunjena prijava, omogućava ispravnu potvrdu o učešću, preuzimanje potvrde odmah posle skupa i
ažurno obaveštenje Vaše Komore.
Vaše prijave za učešće na stručnim skupovima upućujete e-mail-om na:
[email protected] ili [email protected]
Prijave možete poslati i:
poštom, na adresu: INTERDENT Zemunska 22 11070 Novi Beograd,
SMS-om (na tel. :+381 (0)63 612 603; +381 (0)63 225 925 ili +381 (0)69 309 81 89) sa podacima:
− prezime i ime,
− broj licence, Okružni Odbor
Ostale podatke popunjavate na skupu.
Dodatne informacije na broju:
+381 (0) 11 217 53 74 (Interdent d.o.o.)
+381 (0) 63 612 603 (Interdent d.o.o. - Jovan Jolović)
Uplate kotizacije se vrše na TR: 285-2081000000136-31. Uplate na dan održavanja se uvećavaju za troškove
provizije Banke (45 din na iznos do 8.000 din i 100 din na veće iznose). Kotizacije važe za oba stručana skupa
Pored smeštaja u Hotelu „Izvor“ (prema podacima iz flajera), možete obezebediti privatni smeštaj preko: Info
centar Turističke organizacija Aranđelovca, na Tel: +381 (0)34/715 335, e-mail: [email protected]
ili uvidom u web strane:
http://www.bukovickabanja.rs/cenovnik.html
http://www.sobe-smestaj.com/smestaj-u-arandjelovac.html
Svi Vaši podaci koriste se za olakšanje međusobne komunikacije, ažuriranje Vaših potvrda o učešću, lakšem
obaveštavanju o skupovima u organizaciji DPZTS-e i druge svrhe se neće koristiti.
Dobro došli na naše stručne skupove u organizaciji DPZTS-e !!!!.

Način popunjavanja uplatnice:
Uplatu možete izvršiti i prenosom sredstava sa Vašeg tekućeg računa prema obrascu:
Download

Društvo privatnih zubnih tehničara Srbije Prijava za