ИЗБОРНА
ЈЕДИНИЦА
БИРАЧКО
МЕСТО
АДРЕСА
БИРАЧКОГ МЕСТА
ПОДРУЧЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ГЛАСА НА
БИРАЧКОМ МЕСТУ
1-Београд
1-Градска
општина
Палилула
ГО Палилула
Ул. Таковска бр. 12
Београд
Територија градске општине Палилула
1-Београд
2- Градска
општина Стари
град
МЗ ''Скадарлија''
Ул. Цетињска бр. 32
Беогард
Територија градске општине Стари
град
1-Београд
3- Градска
општина Врачар
МЗ ''Цветни тгр''
Ул. Проте Матеје
бр. 36, Београд
Територија градске општине Врачар
1-Београд
4-Градска
општина Савски
венац
ГО Савски венац
Ул. Кнеза Милоша
бр. 69, Београд
Територија градске општине Савски
венац
1-Београд
5-Градска
општина
Вождовац
ГО Вождовац
Ул. Устаничка бр.
53, Београд
Територија градске општине Вождовац
1-Београд
6-Градска
општина
Звездара
ГО Звездара
Булевар Краља
Александра бр. 77,
Београд
Територија градске општине Звездра
1-Београд
7- Градска
општина
Раковица
МЗ ''Митар Бакић''
Ул. Пилота М.
Петровића бр. 12,
Београд
Територија градске општине Раковица
1-Београд
8- Градска
општина
Чукарица
МЗ ''Михајловац''
Ул. Недељка
Чабриноваића
бр. 54, Београд
Територија градске општине Чукарица
1
1-Београд
9-Градска
општина Нови
Београд
ГО Нови БеоградСала 2
Булевар Михаила
Пупина бр. 167,
Нови Београд
Територија градске општине Нови
Београд
1-Београд
10-Градска
општина Нови
Београд
ГО Нови БеоградСала 2
Булевар Михаила
Пупина бр. 167,
Нови Београд
Територија градске општине Нови
Београд
1-Београд
11-Градска
општина Земун
Ул. Магистарски трг
бр. 1, БеоградЗемун
Територија градске општине Земун
1-Београд
12- Градска
општина Сурчин
КУД ''Диоген''
Ул. Војвођанска
бр. 84, Сурчин
Територија градске општине Сурчин
1-Београд
13-Градска
општина
Барајево, ГО
Обреновац и ГО
Лазаревац
ГО Обреновац
Ул. Вука Караџића
бр. 74, Обреновац
Територија градских општина
Барајево, Обреновац, Лазаревац
1-Београд
14-Градска
општина Сопот,
ГО Гроцка и ГО
Младеновац
ГО МЛаденовац
Ул. Јанка Катића
бр. 6, Младеновац
Територија градских општина Сопот,
Гроцка и Младеновац
1-Београд
15-КМСЗТС –
Огранак Београд
КМСЗТС-Огранак
Београд
Ул. Палмотићева
16/а-III спрат,
Београд
За бираче који немају пребивалиште
на територији града Београда
2-Јужнобачки
округ
16-Нови Сад и
Бачки Петровац
О. Ш. ''Петефи
Шандор'', Ул. Боре
Продановића бр.
15/а, Нови Сад; /
Територија општине Нови Сад и Бачки
Петровац
17-Нови Сад
О. Ш. ''Јован
Поповић'', Ул.
Раваничка бр. 2,
Нови Сад;
Територија општине Нови Сад
2-Јужнобачки
округ
2
18-Бач и Бачка
Паланка
МЗ ''Центар'' Ул.
Цара Лазара бр. 45,
Бачка Паланка
Територија општине Бач и Бачка
Паланка
2-Јужнобачки
округ
19-Бечеј
Прва МЗ ''Инг. Иван
Перишић'' Ул.
Лењинова бр. 56,
Бечеј
Територија општине Бечеј
2-Јужнобачки
округ
20-Врбас
Друга МЗ, Ул. Саве
Ковачевића бр. 94,
Врбас
Територија општине Врбас
2-Јужнобачки
округ
21-Жабаљ и
Тител
О. Ш. ''22 октобар''
Ул. Николе Тесле
бр. 78, Жабаљ
Територија општине Жабаљ и Тител
2-Јужнобачки
округ
22-Темерин и
Србобран
МЗ ''Старо
Ђурђево'' Ул.
Новосадска бр. 140,
Темерин
Територија општинеТемерин и
Србобран
2-Јужнобачки
округ
23Петроварадин,
Беочин и
Сремски
Карловци
МЗ ''Петроварадин'',
Ул. Чајковског
бр. 1-а,
Петроварадин
Територија општине Петроварадин,
Беочин и Сремски Карловци
24-Оџаци
Гимназија ''Јован
Јовановић Змај'' Ул.
Сомборска бр. 18,
Оџаци
Територија општине Оџаци
25-Сомбор
О. Ш. ''Доситеј
Обрадовић, Ул.
Славише Вајнера
Циве ББ, Сомбор
Територија општине Сомбор
26-Апатин
О. Ш. ''Жарко
Зрењанин'', Ул.
Српских владара
бр. 25, Апатин
Територија општине Апатин
2-Јужнобачки
округ
3-Западнобачки
округ
3-Западнобачки
округ
3-Западнобачки
округ
3
3-Западнобачки
округ
27-Кула
МЗ ''Горњи град'',
Ул. Маршала Тита
бр. ББ, Кула
Територија општине Кула
4-Севернобачки
округ
28-Суботица
МЗ ''Кертварош''
Ул. Сегедински пут
бр. 9-11, Суботица
Територија општине Суботица
4-Севернобачки
округ
29-Бачка Топола
и Мали Иђош
МЗ ''Бачка Топола'',
Ул. Славна бр. 44,
Бачка Топола
Територија општине Бачка Топола и
Мали Иђош
5-Јужнобанатски
округ
30-Вршац,
Алибунар,
Пландиште
Дом ученика
средњих школа, Ул.
Стевана Немање
бр. 9 Вршац
Територија општине Вршац, Алибунар,
Пландиште
31-Бела Црква
О. Ш. '' Жарко
Зрењанин'', Ул.
Јована Цвијића бр.
13, Бела Црква
Територија општине Бела Црква
5-Јужнобанатски
округ
32-Ковин
О. Ш. ''Јован
Јовановић Змај'',
Ул. Трг Шарка
Зрењанина бр. 9,
Ковин
Територија општине Ковин
5-Јужнобанатски
округ
33-Панчево,
Ковачица и
Опово
Вртић ''Чуперак'' Ул.
Вељка Влаховића
бр. ББ, Панчево
Територија општине Панчево,
Ковачица и Опово
6Средњебанатски
округ
34-Зрењанин,
Сечањ, Житиште
и Нова Црња
Културни центар
''Зрењанин'', Ул.
Народне Омладине
бр. 1, Зрењанин
Територија општине Зрењанин, Сечањ,
Житиште и Нова Црња
35-Нови Бечеј
О. Ш. ''Миливоје
Чиплић'', Ул.
Маршала Тита бр.
6, Нови Бечеј
Територија општине Нови Бечеј
5-Јужнобанатски
округ
6Средњебанатски
округ
4
7Севернобанатски
округ
36-Ада и Сента
Гиманазија ''Сента'',
Ул. Главни трг бр.
12, Сента
Територија општине Ада и Сента
7Севернобанатски
округ
37-Кикинда
Удружење
пензионера, Ул.
Војводе Путника бр.
37, Кикинда
Територија општине Кикинда
7Севернобанатски
округ
38-Кањижа и
Нови Кнежевац
Ватрогасни дом, Ул.
Карађорђева бр. 31,
Кањижа
Територија општине Кањижа и Нови
Кнежевац
8-Сремски округ
39-Рума,
Пећинци и Ириг
Културни центар,
ул. Вељка
Дугошевића бр. 102,
Рума
Територија општине Рума, Пећинци и
Ириг
8-Сремски округ
40- Шид
Сала Скупштине
општине Шид, Ул.
Ул. Карађорђева бр.
2, Шид
Територија општине Шид
8-Сремски округ
41-Сремска
Митровица
О. Ш. ''Јован
Јовановић Змај'',
Ул. Ратарска бр. 9,
Сремска Митровица
Територија општине Сремска
Митровица
42-Стара Пазова
О. Ш. ''Херој Јанко
Чмелика'', Ул.
Карађорђева бр. 6,
Стара Пазова
Територија општине Стара Пазова
8-Сремски округ
43-Инђија
О. Ш. ''Душан
Јерковић'', Ул.
Душана Јерковића
бр. 11, Инђија
Територија општине Инђија
9-Нишавски
округ
44-Алексинац и
Ражањ
Зграда Старог
комитета, Ул. Књаза
Милоша бр. 142,
Алексинац
Територија општине Алексинац и
Ражањ
9-Нишавски
округ
45-Сврљиг и
Пантелеј
Општина Пантелеј,
Ул. Гутенбергова
бр. 4/а, Ниш
Територија општине Сврљиг и
Пантелеј
8-Сремски округ
5
9-Нишавски
округ
46-Мерошина,
Палилула и
Дољевац
Центар за развој
предузетништва ГО
Палилула, Ул.
Војводе Путника
бр. 8, Ниш
Територија општине Мерошина,
Палилула и Дољевац
9-Нишавски
округ
47-Медијана
Општина Медиана,
Ул. Париске комуне
ББ, Ниш
Територија општине Медијана
9-Нишавски
округ
48-Нишка Бања
и Гаџин Хан
Институт Нишка
Бања ''Радон'' Ул.
Српских јунака бр.
2, Нишка Бања
Територија општине Нишка Бања и
Гаџин Хан
49-Црвени крст
Општина Црвени
крст, Булевар 12.
фебруара бр. 89,
Ниш
Територија општине Црвени крст
50-Бољевац
Општина Бољевац,
Ул. Краља
Александра бр. 24,
Бољевац
Територија општине Бољевац
51-Књажевац
Општина
Књажевац, Ул.
Милоша Обилића
бр. 1, Књажевац
Територија општине Књажевац
52-Зајечар
Општина Зајечар,
Ул. Трг
Ослобођења бр. 1,
Зајечар
Територија општине Зајечар
53-Сокобања
Дом здарвља
Сокобања, Ул.
Митрополита
Михајла бр. 23,
Сокобања
Територија општине Сокобања
54-Крушевац и
Трстеник
ЗЦ КрушевацДијагностички
центар 5. спрат, Ул.
Косовска бр. 16,
Крушевац
Територија општине Крушевац и
Трстеник
9-Нишавски
округ
10-Зајечарски
округ
10-Зајечарски
округ
10-Зајечарски
округ
10-Зајечарски
округ
11-Расински
округ
6
11-Расински
округ
55-Варварин и
Ћићевац
Општина Варварин,
Ул. Марина
Мариновића ББ,
Варварин
Територија општине Варварин и
Ћићевац
11-Расински
округ
56Александровац
и Брус
Дом културе - Шах
сала, Ул. 10.
августа ББ,
Александровац
Територија општине Александровац и
Брус
12-Пиротски
округ
57-Пирот и
Димитровград
Општина Пирот, Ул.
Српских владара
бр. 2, Пирот
Територија општине Пирот и
Димитровград
12-Пиротски
округ
58-Бела Паланка
и Бабушница
Дом здравља,
Ул. Бранислава
Нушића ББ,
Бела Паланка
Територија општине Бела Паланка и
Бабушница
13-Топлички
округ
59-Прокупље и
Житорађа
Општина Прокупље,
Ул. Никодија
Стојановића бр. 2,
Прокупље
Територија општине Прокупље и
Житорађа
13-Топлички
округ
60-Блаце и
Куршумлија
Општина
Куршумлија, Ул.
Пролетерских
бригада ББ,
Куршумлија
Територија општине Блаце и
Куршумлија
14-Јабланички
округ
61-Лесковац,
Бојник, Лебане и
Медвеђа
Општина Лесковац,
Ул. Пана Ђукића
бр. 9-11, Лесковац;
Територија општине Лесковац, Бојник,
Лебане и Медвеђа
14-Јабланички
округ
62-Власотинце и
Црна Трава
Општина
Власотинце, Ул. Трг
Ослобођења бр. 12,
Власотинце
Територија општине Власотинце и
Црна Трава
15-Пчињски
округ
63-Владичин
Хан, Сурдулица,
Босилеград
Сала добровољног
ватрогасног
друштва, Ул.
Јадранска ББ,
Сурдулица
Територија општине Владичин Хан,
Сурдулица, Босилеград
7
64-Врање и
Трговиште
Дом здравља
Врање-велика сала,
Ул. Ј. Јовановића
Лунге бр. 1, Врање
Територија општине Врање и
Трговиште
15-Пчињски
округ
65-Бујановац и
Прешево
Дом здравља
Бујановац,
Ул. Карађорђа
петровића бр. 115,
Бујановац
Територија општине Бујановац и
Прешево
16-Мачвански
округ
66-Шабац
МЗ ''Камењак'',
Ул. Вука Караџића
бр. 31, Шабац
Територија општине Шабац
16-Мачвански
округ
67-Лозница
Вуков дом,
Ул. Јована Цвијића
бр. 2, Лозница
Територија општине Лозница
17-Колубарски
округ
68-Ваљево
Општина Ваљево,
Ул. Карађорђева бр.
64, Ваљево
Територија општине Ваљево
69-Чачак
Зграда града
Чачка, Ул. Жупана
Страцимира бр. 2,
Чачак
Територија општине Чачак
70- Ужице
МЗ '' Росуље'',
Ул. Друге
пролетерске бр. 3,
Ужице
Територија општине Ужице
19-Златиборски
округ
71-Пожега
Културни центар
Пожега-сала
биоскопа, Ул. Књаза
Милоша
бр. 8, Пожега
Територија општине Пожега
19-Златиборски
округ
72-Прибој
Општина Прибој,
Ул. 12. јануара бр.
108, Прибој
Територија општине Прибој
73-Пријепоље
Општина
Пријепоље, Ул. Трг
братства и
јединства бр. 1,
Пријепоље
Територија општине Пријепоље
15-Пчињски
округ
18-Моравички
округ
19-Златиборски
округ
19-Златиборски
округ
8
74- Крагујевац
МЗ ''Први Мај'',
Ул. Светозара
Марковића бр. 76-а,
Крагујевац
Територија општине Крагујевац
75-Аранђеловац
Зграда Општине
Аранђеловац, Ул.
Трг Слободе бр. 5,
Аранђеловац
Територија општине Аранђеловац
76-Топола
Културни центар
Топола, сала
биоскопа),
Бул. Вожда
Крађорђа ББ,
Топола
Територија општине Топола
77-Смедерево
Скупштина града
Смедерева,
Ул. Омладинска бр.
1, Смедерево
Територија општине Смедерево
21-Подунавски
округ
78-Смедеревска
Паланка
Општина
Смедеревска
Паланка, Ул. Вука
Караџића бр. 25,
Смедеревска
Паланка
Територија општине Смедеревска
Паланка
22-Браничевски
округ
79-Пожаревац
МЗ ''Браћа Вујовић'',
Ул. Светосавска
бр. 3, Пожаревац
Територија општине Пожаревац
80-Петровац на
Млaви
Општина Петровац
на Млави, Ул.
Српских владара
бр. 165,
Петровац на Млави
Територија општине Петровац на
Млaви
81-Бор
МЗ ''Бакар'',
Ул. Моше Пијаде
бр. 76-а,
Бор
Територија општине Бор
82-Неготин
Специјална школа,
Ул. Трг Ђорђа
Станојевића ББ,
Неготин
Територија општине Неготин
20-Шумадијски
округ
20-Шумадијски
округ
20-Шумадијски
округ
21-Подунавски
округ
22-Браничевски
округ
23-Борски округ
23-Борски округ
9
24-Поморавски
округ
83-Јагодина
МЗ ''Левач'',
Ул. 7. јула бр. 11,
Јагодина
Територија општине Јагодина
24-Поморавски
округ
84-Ћуприја
МЗ ''Један'',
Ул. Светосавска бр.
18, Ћуприја
Територија општине Ћуприја
85-Деспотовац
О. Ш. ''Стеван
Високи'',
Ул. Рудничка бр. 12,
Деспотовац
Територија општине Деспотовац
86-Параћин
Општина Параћин,
Ул. Томе
Живановића бр. 10,
Параћин
Територија општине Параћин
87-Краљево
Краљевачко
позориште,
Ул. Топлице
Милана бр. 1,
Краљево
Територија општине Краљево
25-Рашки округ
88-Нови Пазар
Дом здравље Нови
Пазар,
Ул. Генерала
Живковиића бр. 1,
Нови Пазар
Територија општине Нови Пазар
26-Косово и
Метохија
89-Косовска
Митровица
О. Ш. ''Свети Сава''
Ул. Краља Петра I
ББ, Косовска
Митровица
Територија општина Косовска
Митровица, Звечан, Лепосавић, Зубин
Поток и Вучитрн
24-Поморавски
округ
24-Поморавски
округ
25-Рашки округ
10
90-Штрпце
Дом здравља
Штрпце, Штрпце
Територија општина Приштина,
Липљан, Штрпце, Обилић, Урошевац,
Косово Поље, Подујево, Ново Брдо,
Качаник, Пећ, Исток, Клина, Дечани,
Ђаковица, Призрен, Драгаш, Сува
Река и Ораховац
26-Косово и
Метохија
91-Грачаница
Дом културе
Грачаница,
Грачаница
Територија општина Приштина,
Липљан, Штрпце, Обилић, Урошевац,
Косово Поље, Подујево, Ново Брдо,
Качаник
26-Косово и
Метохија
92-Гњилане
Дневна болница
''Шилово'', Гњилане
Територија општина Витина, Каменица
и Гњилане
26-Косово и
Метохија
Председник
Централне изборне комисије КМСЗТС
Дарко
Симић
11
Download

Погледајте Табела бирачких места