ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА
ЗА ДРУГИ КОНКУРСНИ
СЛОБОДНА МЕСТA
РОК
Ред.бр.
1
Висока школа струковних студија
Висока школа струковних студија за
информационе и комуникационе технологије,
Београд
13
Висока грађевинско-геодетска школа
струковних студија, Београд
Висока железничка школа струковних студија,
Београд
Висока школа електротехнике и рачунарства
струковних студија, Београд
Техникум Таурунум Висока инж. Ш. стр. студија,
БГ
Висока техничка школа струковних студија,
Београд
Висока текстилна струковна школа за дизајн,
технологију и менаџмент, Београд
Висока школа струковних студија Београдска
политехника
Висока техничка школа струковних студија,
Пожаревац
Висока техничка школа струковних студија,
Крагујевац
Висока техничка школа струковних студија,
Ниш
Висока технолошка школа струковних студија,
Аранђеловац
Висока школа техничких струковних студија,
Чачак
14
Висока техничка машинска школа струковних
студија Трстеник
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
20
21
Висока техничка школа струковних студија,
Звечан
Висока техничка школа струковних студија,
Урошевац - Звечан
Висока технолошка школа струковних студија,
Шабац
Висока школа примењених струковних студија,
Врање
Висока хемијско-технолошка школа, Крушевац
слободна
места буџет
0
2010/2011.
слободна
места самоф
слоб. места
укупно
32
131
21
123
144
0
43
43
10
19
29
0
38
38
35
105
140
65
262
327
9
77
86
12
22
34
11
90
101
29
49
78
51
202
253
98
58
156
46
30
76
131
9
140
12
19
31
Висока струковна школа за текстил, Лесковац
Висока пољопривредно-прехрамбена школа
струковних студија, Прокупље
32
93
61
128
189
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Висока пољопривредна школа струковних
студија, Шабац
Висока пословно-техничка школа струковних
студија, Ужице
Београдска пословна школа - Висока школа
с.них с.
Висока пословна школа струковних студија,
Ваљево
Висока пословна школа струковних студија,
Лесковац
Висока пословна школа струковних студија,
Блаце
Висока економска школа струковних студија,
Пећ-Лепосавић
Висока туристичка школа струковних студија,
Београд
Висока хотелијерска школа струковних студија,
Београд
Висока здравствена школа струковних студија,
Београд
Висока медицинска школа струковних студија,
Ћуприја
Висока школа струковних студија за васпитаче,
Шабац
Висока школа струковних студија за васпитаче,
Крушевац
Висока струковна школа за васпитаче, Пирот
Висока струковна школа за васпитаче,
Алексинац
Висока струковна школа за васпитаче,
Гњилане-Бујановац
Висока школа ликовних и примењених
уметности струковних студија, Београд
Висока техничка школа струковних студија Нови
Сад
Висока техничка школа струковних студија
Суботица
Висока техничка школа струковних студија,
Зрењанин
Висока пословна школа струковних студија, Нови
Сад
Висока школа струковних студија за образовање
васпитача Нови Сад
Висока школа струковних студија за образовање
васпитача, Кикинда
Висока школа струковних студија за образовање
васпитача, Сремска Митровица
31
156
187
21
208
229
0
0
0
0
46
46
29
5
270
275
0
0
0
0
0
0
0
8
8
0
112
112
0
0
0
0
0
0
0
16
16
0
0
0
18
54
72
0
0
0
0
73
73
0
0
0
46
47
Висока школа струковних студија за образовање
васпитача, Суботица
Висока школа струковних студија за образовање
васпитача, Вршац
УКУПНО
666
Десет високих школа струковних студија није
испунило своју обавезу и доставило податке
Министарству просвете Републике Србије.
2249
2915
Download

Slobodna mesta na visokim školama strukovnih studija.pdf