Unutrašnja hidroizolacija podruma
Kako se vrši hidroizolacija zidova podruma sa spoljne strane , tako je neophodna i izolacija podova
unutar podruma. Koster vam to omogučava sistemima koji se nanose četkom, prskanjem ili valjkom
i štite od negativnog pritiska.
Unutrašnja hidroizolacija podruma na osnovnu ploču sa mineralnim
sistemima
1 Horizontalna barijera za zidove
KÖSTER NB 1 Flex
KÖSTER NB 1 Grey
KÖSTER NB Elastic Grey
2 Prajmer
KÖSTER Polysil® TG 500
3 Izrada holkera
KÖSTER Repair Mortar
4 Hidroizolacioni sloj
KÖSTER KD System
KÖSTER NB 1 "Fast"
KÖSTER NB 1 Flex
KÖSTER NB 1 Grey
KÖSTER NB Elastic 1C White
KÖSTER NB Elastic Grey
KÖSTER NB Elastic White
5 Zaštitni sloj - postavljanje poda
KÖSTER Self-levelling Floor 2C
Unutrašnja hidroizolacija podruma na osnovnu ploču sa
hladnim-lepljivim hidroizolacionim slojem
1 Horizontalna barijera za zidove
KÖSTER Fix-Tape 10 AW
2 Izrada holkera
KÖSTER Repair Mortar
3 Prajmer
KÖSTER KSK Primer BL
4 Hidroizolacioni sloj
KÖSTER KSK SY 15
Unutrašnja hidroizolacija podruma u slučaj vlažnog tla i sa prodorom
vode koja nije pod pritiskom
1 Prajmer
KÖSTER Polysil® TG 500
2 Ravnenje površine
KÖSTER Repair Mortar Plus
3 Izrada holkera
KÖSTER Repair Mortar Plus
4 Hidroizolacioni sloj
KÖSTER NB 1 "Fast"
KÖSTER NB 1 Flex
KÖSTER NB 1 Grey
KÖSTER NB 2 White
KÖSTER Polysil® TG 500
5 Hidroizolacija prodora cevi
KÖSTER KB-FIX 5
KÖSTER KB-Flex 200
6 Popunjavanje većih udubljenja I
priprema za malterisanje
KÖSTER Restoration
KÖSTER Restoration
KÖSTER Restoration
KÖSTER Restoration
Fast"
KÖSTER Restoration
KÖSTER Restoration
Plaster
Plaster
Plaster
Plaster
"E" Grey
1 Grey
2 "Fast"
2 "Light and
Plaster 2 "Light"
Plaster 2 White
7 Restauracioni malter
KÖSTER Restoration
KÖSTER Restoration
KÖSTER Restoration
KÖSTER Restoration
Fast"
KÖSTER Restoration
KÖSTER Restoration
KÖSTER Restoration
Plaster
Plaster
Plaster
Plaster
"E" Grey
1 Grey
2 "Fast"
2 "Light and
Plaster 2 "Light"
Plaster 2 White
Plaster Coat
Unutrašnja hidroizolacija podruma u slučaj prodora vode koja je pod
pritiskom
1 Zaustavljanje aktivnog curenja
KÖSTER KD 2 Blitz Powder
2 Prajmer
KÖSTER Polysil® TG 500
3 Ravnenje površine
KÖSTER Repair Mortar Plus
4 Izrada holkera
KÖSTER Repair Mortar Plus
5 Hidroizolacioni sloj
KÖSTER KD 1 Base
KÖSTER KD 2 Blitz Powder
KÖSTER KD 3 Sealer
6 Hidroizolacija prodora cevi
KÖSTER KB-FIX 5
KÖSTER KB-Flex 200
7 Popunjavanje većih udubljenja I
priprema za malterisanje
KÖSTER Restoration
KÖSTER Restoration
KÖSTER Restoration
KÖSTER Restoration
KÖSTER Restoration
KÖSTER Restoration
Plaster
Plaster
Plaster
Plaster
Plaster
Plaster
"E" Grey
1 Grey
2 "Fast"
2 "Light and Fast"
2 "Light"
2 White
8 Restauracioni malter
KÖSTER Restoration
KÖSTER Restoration
KÖSTER Restoration
KÖSTER Restoration
KÖSTER Restoration
KÖSTER Restoration
KÖSTER Restoration
Plaster
Plaster
Plaster
Plaster
Plaster
Plaster
Plaster
"E" Grey
1 Grey
2 "Fast"
2 "Light and Fast"
2 "Light"
2 White
Coat
Download

Unutrašnja izolacija podruma