ÜRÜN BİLGİ FORMU
Revizyon Tarihi: Nisan/2013
Revizyon No: 03
26501 MERFLOOR EPOXY SELF LEVELLING-501
A BİLEŞEN: 26501 B BİLEŞEN: 83200
FENOLİK EPOKSİ ESASLI ZEMİN KAPLAMA BİLEŞENİ
TANIM
Fenolik epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, solvent içermeyen, kendiliğinden yayılan, çok katlı veya tek başına
ince kat kaplama olarak kullanılan, yüksek kimyasal dayanımlı renkli zemin kaplama malzemesidir. Benzil
alkol ve nonil fenol içermez.
KULLANIM YERİ




Beton, çimento veya epoksi harçlar üzerine, yüksek kimyasal ve su dayanımı istenilen tüm endüstriyel
döşemelerde,
Forklift, loder ve ağır araç trafiğinin yaşandığı kimyasal üretim ve depolama/paketleme sahalarında
uygulanan epoksi multilayer sistemlerinde,
Beton içme suyu havuzları ve beton gıda siloları iç kaplaması olarak,
Kuvars kumu veya farklı dolgu malzemeleri ile karıştırılarak orta ve ağır yüke maruz zeminlerde
mekanik, kimyasal ve aşınma direnci istenilen pek çok yerde kullanılır.
AVANTAJLARI



Yüksek kimyasal dayanım,
Solvent ve zararlı diluent içermez, içme suyu ve gıda malzemeleri ile temasa uygun,
Yüksek basınç ve aşınma dayanımı.
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Görünüm
Renk
Yoğunluk
Karışım Oranı
Hacmen Katı
Karışım Ömrü (+20°C)
(+30°C)
Katlar Arası Bekleme
Teorik Yayılma
Alevlenme Noktası
VOC
Taber Aşınma Dayanımı
Kuruma (200 mikron kfk* da)
Tam Kürlenme
Parlak
Her renkte
0
1,45 ± 0,05 kg/lt (A+B / 20 C de)
5:1 (A:B - ağırlıkça)
%100 (A+B)
60 dakika
40 dakika
14 - 16 saat / 20°C de
2
1,38 m /kg (500 mikron kfk* da)
>55°C
0 gr/ml
50 mg (tam kürde)
72 saat / 5 °C
36 saat / 15°C
24 saat / 25 °C
15 saat / 35 °C
7 gün / 20°C de
*kfk: kuru film kalınlığı
UYGULAMA BİLGİLERİ
Yüzey Bilgileri: Uygulama yüzeyi temiz ve sağlam olmalıdır. Tüm gevşek, oynak parçacıklar yağ ve boya
artıklarından, çimento şerbetinden arındırılmış olmalıdır. Geniş kırıklar ve hatalar önceden tamir edilmelidir.
Astarlama işlemi sırasında yüzey hazırlığı kurallarına uyulmalıdır.
Dayanım: Mekanik olarak orta ve yüksek ağırlıktaki mekanik etkiye dayanır. Termal olarak, rutubetli
sıcaklıkta +90°C’ ye (aynı anda kimyasal ve mekanik etki olmadan), kuru sıcaklıkta +150°C’ ye dayanır.
Not: Bu ürün profesyonel kullanıcılar içindir. Bu yayındaki bilgiler bizim profesyonelce elde ettiğimiz bilgilerimize ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Bu bilgiler
ürünlerimizi kullananların kullanım yerlerine uygunluğunu test etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Ürünlerimizin uygulanması ve kullanımı denetimimiz dışında
bulunduğundan önerilerin hiçbiri garantimiz dahilinde değildir. Kullanıcılar ürünlerimizi kendi koşulları altında değerlendirmeye tabi tutmalıdır ve sorumluluk
tamamen kendilerine aittir. Bütün ürünlerimizin teknik bilgi formları düzenli aralıklar ile güncellenir. Kullanıcılar en son versiyonunu elde etmekle yükümlüdür.
Yayın Tarihi: 20.01.2014
Doküman No:1820/FR/0015/3
Sayfa 1 / 2
MERKEZ : Seyrantepe, Altınay Cd. Polar İş Merkezi No:18 K:6 34418 KAĞITHANE / İSTANBUL T: 0212 321 3810 F: 0212 321 3815 [email protected]
FABRİKA: Osmangazi Mh. Sanayi Cd. Kanuni Sk. No: 8 41700 DARICA / GEBZE
T: 0262 653 7631 F: 0262 653 7625 [email protected]
ÜRÜN BİLGİ FORMU
Revizyon Tarihi: Nisan/2013
Revizyon No: 03
26501 MERFLOOR EPOXY SELF LEVELLING-501
A BİLEŞEN: 26501 B BİLEŞEN: 83200
FENOLİK EPOKSİ ESASLI ZEMİN KAPLAMA BİLEŞENİ
UYGULAMA BİLGİLERİ
Çevre Koşulları:
-Havanın bağıl nemi en çok %80, uygulama sıcaklığı (çevre ve yüzey) +3°C ile +35°C arasında olmalıdır.
-Açık alanlarda uygulamaya başlamadan 24 saat önce, uygulama esnasında ve uygulamadan 24 saat sonra
yağmurlu olmamalıdır.
-Zemin sıcaklığı o anki şebnemleşme (çiğ düşme) sıcaklığının 3°C üzerinde olmalıdır. (Ortam sıcaklığı-Ortam
Nemi-Şebnemleşme Sıcaklığı tablosunu firmamızdan isteyiniz.)
Karışımın Hazırlanması: İki bileşenli bir ürün olup karışım ömrü göz önüne alınarak, tüketilecek miktar
kadar belirtilen karışım oranında hazırlanmalıdır. Homojen bir karışımın elde edilebilmesi için ürün
sıcaklığının 15°C’ den az olmamasına dikkat edilmelidir. A bileşen kendi içinde mekanik bir karıştırıcı ile
çabucak karıştırılmalı, karışım oranına dikkat edilerek, sertleştirici (B bileşeni) ilave edilmelidir. A ve B
bileşenleri homojen oluncaya kadar, en az 3 dk mekanik bir karıştırıcı ile karıştırılmalıdır. İstenildiğinde, hazır
karışıma %50 – 100 karışım oranında kuvars kumu eklenerek karıştırma işlemine homojenlik sağlanıncaya
kadar devam edilmelidir.
Yüzeye Tatbiki: Uygulamaya hazır hale getirilen karışım, astarlanmış ve seviyesi dengelenmiş yüzeye taraklı
mala ile tatbik edilir. Yüzeye tamamen yayılan taze kaplamanın kirpi rulo ile hava kabarcıkları alınmalıdır.
İnce kaplamada rulo kullanılır. Yüzeye tamamen yayılan taze kaplamanın tekstüre, portakal kabuğu
görünümü vermesi için uygulamadan 30 – 40 dakika sonra mercan rulo ile boya filmi taranır.
Dikey yüzeylere uygulama yapılabilmesi için dikey yüzeyde tutunmayı sağlayacak kıvam arttırıcı pudralar
%1 – 2 arası ilave edilmelidir. (Bu uygulamada daha ayrıntılı bilgi için Polar A.Ş. Teknik Servis Bölümüne
başvurunuz.)
Aletlerin Temizliği: Selülozik veya Epoksi tiner ile.
ÖRNEK SİSTEM
Kimyasal dayanım istenilen betonların kaplanmasında kullanıma uygun 2,5 – 3,0 mm zemin kaplaması
2
Empregnasyon astarı olarak:
20500 MERFLOOR EPOXY SEALER 500…………….......150-200 gr/m
(Beton yüzeye bağlı olarak, daha iyi bir empregnasyon için ilk katın Epoksi Tiner ile %10-20 inceltilmesi
tavsiye edilir)
Arakat:
Son kat olarak:
AMBALAJ BİLGİLERİ
2
22001 MERFLOOR EPOXY SEALER COAT ………………3000 gr/m
2
26501 MERFLOOR EPOXY SELF LEVELLING-501 …. 1500 gr/m
24 kg’ lık bir takım 26501 MERFLOOR EPOXY SELF LEVELLING-501 bir kova içinde net 20 kg 26501 ürün
kodlu A bileşeni ve bir galon içinde net 4 kg 83200 ürün kodlu B bileşeninden oluşmaktadır.
DEPOLAMA BİLGİLERİ
Malzeme serin ve kuru yerde saklanmalıdır. Açılmamış orijinal ambalajında ve doğru depolandığında
malzemenin ömrü A ve B bileşenleri için 1 yıldır.
SAĞLIK/GÜVENLİK BİLGİLERİ
Ürün ile ilgili AB direktiflerine uygun düzenlenmiş Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) uyunuz.
Not: Bu ürün profesyonel kullanıcılar içindir. Bu yayındaki bilgiler bizim profesyonelce elde ettiğimiz bilgilerimize ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Bu bilgiler
ürünlerimizi kullananların kullanım yerlerine uygunluğunu test etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Ürünlerimizin uygulanması ve kullanımı denetimimiz dışında
bulunduğundan önerilerin hiçbiri garantimiz dahilinde değildir. Kullanıcılar ürünlerimizi kendi koşulları altında değerlendirmeye tabi tutmalıdır ve sorumluluk
tamamen kendilerine aittir. Bütün ürünlerimizin teknik bilgi formları düzenli aralıklar ile güncellenir. Kullanıcılar en son versiyonunu elde etmekle yükümlüdür.
Yayın Tarihi: 20.01.2014
Doküman No:1820/FR/0015/3
Sayfa 2 / 2
MERKEZ : Seyrantepe, Altınay Cd. Polar İş Merkezi No:18 K:6 34418 KAĞITHANE / İSTANBUL T: 0212 321 3810 F: 0212 321 3815 [email protected]
FABRİKA: Osmangazi Mh. Sanayi Cd. Kanuni Sk. No: 8 41700 DARICA / GEBZE
T: 0262 653 7631 F: 0262 653 7625 [email protected]
Download

26501-MERFLOOR EPOXY SELF LEVELLING-501-TR