ÜRÜN BİLGİ FORMU
Revizyon Tarihi: Ağustos/2010
Revizyon No: 03
21101 MERFLOOR POR 65
A BİLEŞEN: 21101 B BİLEŞEN: 81001
POLİÜRETAN GÖZENEK DOLDURUCU
TANIM
Polyester poliüretan reçine esaslı, iki bileşenli, yüksek hacim katılı, esnek, solventsiz dolgu macunudur.
KULLANIM YERİ
Kauçuk granüllerin yerinde döküm uygulaması ile veya granüllerin şilte haline getirildikten sonra zemine
serilmesi ile oluşturulan spor zeminlerin,
 Geçirimsizliğini sağlamada,
 Gözeneklerini ve boşluklarını doldurmada,
 Kauçuk şilte zeminini poliüretan – self levelling kaplama için uygun hale getirmede kullanılır.
AVANTAJLARI



Solvent içermez,
Esnektir,
Tiksotropik yapıda olup uygulaması kolaydır.
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Görünüm
Renk
Yoğunluk
Karışım Oranı
Hacmen Katı
Karışım Ömrü (+10°C)
(+30°C)
Katlar Arası Bekleme
Hafif Trafiğe Açılma
Tam Kürlenme
Mat
Gri, Bej, Oksit Kırmızı
1,40 ± 0,05 kg/lt (A+B)
7:1 (A:B - ağırlıkça)
%100 (A+B)
60 dakika
30 dakika
24 saat / 20°C de
2 gün / 20°C de
7 gün / 20°C de
UYGULAMA BİLGİLERİ
Yüzey Bilgileri: Zemin yüzeyi kuru, temiz, sağlam ve yüke dayanan yapıda olmalıdır. Yüzeyde yapışma
kuvvetlerini zayıflatacak yağ, vaks, gres, su iticiler, tutunmamış kolayca kalkabilen serbest parçalar ve toz
zemin freze makinesi ile temizlenerek uzaklaştırılmalıdır. Yüzey astarlanmalı ve gerekirse mekanik olarak
pürüzlendirilmelidir.
Dayanım: Mekanik olarak orta ve yüksek ağırlıktaki mekanik etkiye dayanır. Termal olarak, rutubetli
sıcaklıkta +80°C’ ye (aynı anda kimyasal ve mekanik etki olmadan), kuru sıcaklıkta +120°C’ ye dayanır.
Çevre Koşulları:
-Maksimum ortam nemi %80 olmalıdır.
-Ortam sıcaklığı 10-30°C arasında olmalıdır.
-Açık alanlarda uygulamaya başlamadan 24 saat önce, uygulama esnasında ve uygulamadan 24 saat sonra
yağmurlu olmamalıdır.
-Zemin sıcaklığı o anki şebnemleşme (çiğ düşme) sıcaklığının 3°C üzerinde olmalıdır. (Ortam sıcaklığı-Ortam
Nemi-Şebnemleşme Sıcaklığı tablosunu firmamızdan isteyiniz.)
Not: Bu ürün profesyonel kullanıcılar içindir. Bu yayındaki bilgiler bizim profesyonelce elde ettiğimiz bilgilerimize ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Bu bilgiler
ürünlerimizi kullananların kullanım yerlerine uygunluğunu test etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Ürünlerimizin uygulanması ve kullanımı denetimimiz dışında
bulunduğundan önerilerin hiçbiri garantimiz dahilinde değildir. Kullanıcılar ürünlerimizi kendi koşulları altında değerlendirmeye tabi tutmalıdır ve sorumluluk
tamamen kendilerine aittir. Bütün ürünlerimizin teknik bilgi formları düzenli aralıklar ile güncellenir. Kullanıcılar en son versiyonunu elde etmekle yükümlüdür.
Yayın Tarihi: 20.01.2014
Doküman No:1820/FR/0015/3
Sayfa 1 / 2
MERKEZ : Seyrantepe, Altınay Cd. Polar İş Merkezi No:18 K:6 34418 KAĞITHANE / İSTANBUL T: 0212 321 3810 F: 0212 321 3815 [email protected]
FABRİKA: Osmangazi Mh. Sanayi Cd. Kanuni Sk. No: 8 41700 DARICA / GEBZE
T: 0262 653 7631 F: 0262 653 7625 [email protected]
ÜRÜN BİLGİ FORMU
Revizyon Tarihi: Ağustos/2010
Revizyon No: 03
21101 MERFLOOR POR 65
A BİLEŞEN: 21101 B BİLEŞEN: 81001
POLİÜRETAN GÖZENEK DOLDURUCU
Zemin Koşulları:
-Zemin sıcaklığı 10-30°C arasında olmalıdır.
-Zemin betonunun nemi %4’den az olmalıdır. Gerekirse uygun bir cihaz ile ölçüm yapılmalıdır.
-Yeni beton zeminler en az 28 günlük olmalıdır.
-Zemin betonun kopma mukavemeti min. 1,5 N/mm² olmalıdır.
Karışımın Hazırlanması: İki bileşenli bir ürün olup karışım ömrü göz önüne alınarak, tüketilecek miktar
kadar belirtilen karışım oranında hazırlanmalıdır. Homojen bir karışımın elde edilebilmesi için ürün
sıcaklığının 15°C’ den az olmamasına dikkat edilmelidir. A bileşen kendi içinde mekanik bir karıştırıcı ile
çabucak karıştırılmalı, karışım oranına dikkat edilerek, sertleştirici (B bileşeni) ilave edilmelidir. A ve B
bileşenleri homojen oluncaya kadar, en az 3 dk mekanik bir karıştırıcı ile karıştırılmalıdır. Hazırlanan
karışımın karışım ömrü süresinde tüketilmesine dikkat edilmelidir.
Yüzeye Tatbiki: Uygulamaya hazır hale getirilen karışım, düz mala ile gözenekleri dolduracak şekilde
uygulanır. Büyük veya derin gözeneklerin doldurulması için ikinci kez bir uygulama gerekebilir. Bu durumda
kat üstü kat uygulama süresine uyulmalıdır. Kat üstü yeni kat uygulama süresi olarak en az 24 saat (20°C), en
çok 5 gündür. İkinci katın yukarıda belirtilen yeni kat uygulama süresi içinde uygulanması çok önemlidir. Tam
bir mekanik ve kimyasal dayanıma yaklaşık 7 günde ulaşır.
Aletlerin Temizliği: Selülozik veya Poliüretan tiner ile.
AMBALAJ BİLGİLERİ
16 kg’ lık bir takım 21101 MERFLOOR POR 65; bir kova içinde net 14 kg 21101 ürün kodlu A bileşeni ve bir
galon içinde net 2 kg 81001 ürün kodlu B bileşeninden oluşmaktadır.
DEPOLAMA BİLGİLERİ
Malzeme serin ve kuru yerde saklanmalıdır. Açılmamış orijinal ambalajında ve doğru depolandığında
malzemenin ömrü A ve B bileşenleri için 1 yıldır.
SAĞLIK/GÜVENLİK BİLGİLERİ
Ürün ile ilgili AB direktiflerine uygun düzenlenmiş Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) uyunuz.
Not: Bu ürün profesyonel kullanıcılar içindir. Bu yayındaki bilgiler bizim profesyonelce elde ettiğimiz bilgilerimize ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Bu bilgiler
ürünlerimizi kullananların kullanım yerlerine uygunluğunu test etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Ürünlerimizin uygulanması ve kullanımı denetimimiz dışında
bulunduğundan önerilerin hiçbiri garantimiz dahilinde değildir. Kullanıcılar ürünlerimizi kendi koşulları altında değerlendirmeye tabi tutmalıdır ve sorumluluk
tamamen kendilerine aittir. Bütün ürünlerimizin teknik bilgi formları düzenli aralıklar ile güncellenir. Kullanıcılar en son versiyonunu elde etmekle yükümlüdür.
Yayın Tarihi: 20.01.2014
Doküman No:1820/FR/0015/3
Sayfa 2 / 2
MERKEZ : Seyrantepe, Altınay Cd. Polar İş Merkezi No:18 K:6 34418 KAĞITHANE / İSTANBUL T: 0212 321 3810 F: 0212 321 3815 [email protected]
FABRİKA: Osmangazi Mh. Sanayi Cd. Kanuni Sk. No: 8 41700 DARICA / GEBZE
T: 0262 653 7631 F: 0262 653 7625 [email protected]
Download

ÜRÜN BİLGİ FORMU 21101 MERFLOOR POR 65