EPOXY PRIMER
Şeffaf Epoksi Astar Malzemesi
Ürün Tanımı
Kullanım Şekli ve Miktarı
Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, düşük viskoziteli şeffaf
astar malzemesidir.
 Empregnasyon astarı olarak: 150-200 gr/m
 Geçiş astarı olarak: 100- 200 gr/m2
 Seviye dengeleme harcı:
2
BILIZO® EPOXY PRIMER…………..….500 gr/m
2
0,1 - 0,3 mm kuvars kumu…………..…….500 gr/m
Kullanım Yerleri
Avantajları
 Beton, çimentolu veya epoksi harçlar üzerine, orta ve
ağır yüke maruz zeminlerde epoksi veya poliüretan üst
kaplamaları uygulaması öncesi astar tabakası olarak,
 Epoksi mortar, epoksi laminat veya epoksi/poliüretan
üst kat kaplamalardan önce beton yüzeyi ıslatmak ve
iyi bir yapışma köprüsü sağlamak amacı ile beton
astarı olarak,
 Parlak ve yüzey sertleştirici uygulanmış yüzeyler
üzerine geçiş astarı olarak,
 Eski boyalı yüzeylerde geçiş astarı olarak kullanılır.
 Düşük viskoziteli,
 Yüksek ıslatma kabiliyeti,
 Seri kürlenir.
2
Ambalaj Şekli
13,5 kg’lık bir takım BILIZO® EPOXY PRIMER ; bir kova
içinde net 10 kg A bileşeni ve bir galon içinde net 3,5 kg B
bileşeninden oluşmaktadır.
Teknik Veriler
Görünüm
Şeffaf
Renk
Renksiz
Yoğunluk
1,08 ± 0,05 kg/lt (A+B)
Karışım oranı
10:3,5 (A:B - ağırlıkça)
Hacmen katı
%84 (A+B)
Karışım ömrü (+10°C)
60 dakika
Karışım ömrü (+30°C)
20 dakika
Katlar arası bekleme
12 saat / 20°C
Hafif trafiğe açılma
24 saat / 20°C
Tam Kürlenme
7 gün / 20°C de
NOT: Yukarıdaki değerler +23°C’de ve %50 bağıl nem ortamı için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük
sıcaklıklar süreyi uzatır.
Uygulama
Yeni Yüzey: Uygulama yüzeyi sağlam olmalıdır. Yeni betonun yaşı mevsimine göre en az 28 gün olmalı, beton yüzeyler
en fazla %5-6 nem içeriğine sahip olmalıdır. Tüm gevşek, oynak parçacıklar yağ ve boya artıklarından, çimento
şerbetinden arındırılmış olmalıdır. Geniş kırıklar ve hatalar önceden tamir edilmelidir. Beton yüzeyinde bulunan
çimento kabuğu ve parlak şap, kumlama, çentme makinesi, elmas tamburlu silme makinesi, tahrikli taşlama gibi
aletlerle temizlenip yüzey pürüzlendirilmeli ve silinmelidir. Sanayi tipi elektrik süpürgesi ile yüzeyin tamamı tozdan
arındırılmalıdır.
Kaplama yapılacak toprak ile temas halindeki beton yüzeylerin önceden su ve su buharı kesici izolasyonları yapılmış
olmalıdır.
Eski Boyalı Yüzey: Eski boya ve kaplama tabakası, sağlam ve iyi yapışmış yüzey elde edilinceye kadar temizlenmeli,
gevşek ve oynak bölümler spatula veya elmas tamburlu silme makinesi, tahrikli taşlama ile alınmalıdır. Yüzey tozdan
arındırılmalı, temiz ve kuru olmasına dikkat edilmelidir.
Çevre Koşulları
-Uygulama sıcaklığı (çevre ve yüzey) +5°C ile +35°C arasında olmalıdır.
-Açık alanlarda uygulamaya başlamadan 24 saat önce, uygulama esnasında ve uygulamadan 24 saat sonra yağmurlu
olmamalıdır.
-Zemin sıcaklığı o anki şebnemleşme (çiğ düşme) sıcaklığının 3°C üzerinde olmalıdır
Karışımın Hazırlanması
İki bileşenli bir ürün olup karışım ömrü göz önüne alınarak, tüketilecek miktar kadar belirtilen karışım oranında
hazırlanmalıdır. Homojen bir karışımın elde edilebilmesi için ürün sıcaklığının 15°C’ den az olmamasına dikkat
edilmelidir. A bileşen kendi içinde mekanik bir karıştırıcı ile çabucak karıştırılmalı, karışım oranına dikkat edilerek,
sertleştirici (B bileşeni) ilave edilmelidir. A ve B bileşenleri homojen oluncaya kadar, en az 3 dk mekanik bir karıştırıcı
ile karıştırılmalıdır.
Yüzeye Tatbiki
Uygulamaya hazır hale getirilen karışım, rulo veya havasız sprey ile yüzey doyurulacak, gözenekler kapatılacak şekilde
uygulanır. Kat üstü yeni kat uygulama süresi olarak en az 12 saat (20°C), en çok 5 gündür. İkinci katın yukarıda
belirtilen yeni kat uygulama süresi içinde uygulanması çok önemlidir. Tam bir mekanik ve kimyasal dayanıma yaklaşık 7
günde ulaşır.
Aletlerin Temizliği: Selülozik veya Epoksi tiner ile.
Saklama Koşulları
Malzeme serin ve kuru yerde saklanmalıdır. Açılmamış orijinal ambalajında ve doğru depolandığında malzemenin
ömrü A ve B bileşenleri için 1 yıldır.
Güvenlik Bilgileri
Ürün ile ilgili AB direktiflerine uygun düzenlenmiş Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) uyunuz.
Sözlü ve yazılı olarak verdiğimiz teknik bilgiler, iyi niyetlerle verilmiştir. Ürünlerimizle ilgili mevcut bilgi ve deneyim seviyemizi yansıtmaktadır. Ürünlerimizi kullanırken söz konusu ürün veya uygulama
teknolojisinin, özel gereksinimleri ve amaçları karşılayıp karşılamayacağını anlamak amacıyla her bir kullanım durumu için ayrı olarak detaylı amaca yönelik ve yetkin bir inceleme yapılması
gerekmektedir. Sorumluluğumuz, yalnızca ürünlerimizin hatasız olması yönündedir. Bu nedenle ürünlerimizin doğru uygulanması tamamen sizin sorumluluk ve yükümlülük kapsamınızda yer
almaktadır. Biz tabii ki Genel Satış ve Teslimat Şartlarımız kapsamında tutarlı kaliteye sahip ürünler temin edeceğiz. Kullanıcılar, yerel kanunlara uymak ve gerekli resmi izinleri almaktan sorumludur.
Bu teknik bilgi sayfasında verilen değerler, örnek olarak verilmiştir ve spesifikasyon olarak algılanmamalıdır. Ürün spesifikasyonları için Ar-Ge bölümümüze müracaat ediniz. Teknik veri sayfasının yeni
baskısı, önceki teknik bilgilere göre üstünlüğe sahiptir ve önceki bilgiler geçersiz sayılmaktadır. Bu nedenle, daima geçerli kullanım koduna sahip belgeyi elinizde bulundurmanız gerekmektedir.
Download

epoxy prımer