ÜRÜN BİLGİ FORMU
Revizyon Tarihi: Eylül/2012
Revizyon No: 01
52565 MARTHERM ZINC PRIMER-565
YÜKSEK ISIYA DAYANIKLI ÇİNKO YÜKLEMELİ ASTAR
TANIM
Silikon reçine esaslı, mikronize çinko tozu içeren, tek bileşenli, hava kurumalı ve ısı ile kürlenen, ısıya
dayanıklı bir astardır.
KULLANIM YERİ
400 °C kuru ve sürekli sıcaklıkta çalışan;
 Sanayi tesislerindeki fırınların dış yüzeylerinde,
 Çelik bacaların dış cephelerinde,
 Egzoz sistemlerinin ve sıcak gaz kanallarının dış yüzeylerinde uzun süreli koruyucu astar olarak kullanılır.
 400 C kuru sıcaklığa kadar ısınan iç mekanlarda ve izole edilen mekanlarda tek başına kullanılır.
AVANTAJLARI



Korozyon dayanımı mükemmeldir.
400ºC kuru sıcaklığa kadar dayanıklıdır.
Tozuma yapmaz, düzgün yüzey verir.
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Görünüm
Renk
Yoğunluk
Hacmen Katı Madde
Teorik Yayılma
Alevlenme Noktası
VOC (uçucu organik madde)
Uygulama Yöntemleri
İnceltici
Önerilen Uygulama Kalınlığı
Mat
Gri
0
1,80 ± 0,05 kg/lt (20 C de)
%49 ± 1
2
5,44 m /kg (50 mikron kfk* da)
> 21°C
401 gr/lt
Havasız Püskürtme, Rulo
Martherm Thinner
20 – 40 mikron kfk*
*kfk: kuru film kalınlığı
UYGULAMA BİLGİLERİ
Yüzey bilgileri: Boyanacak yüzeyler temiz, kuru ve tüm kirliliklerden arındırılmış olmalıdır.
Yeni metal yüzeyler: Metal yüzeydeki yağ ve gres, solvent, deterjan veya buhar yardımıyla temizlenmeli, tuz
ve diğer kirlilikler yüksek basınçlı tatlı su ile giderilmelidir. Temizlik sonrasında ISO 8501 standardına göre en
az Sa 2½ seviyesinde raspalama yapılması tavsiye edilir. Tek kat olarak kullanıldığında yüzey pürüzlülük
profili 20-30 mikron, 75-90 mikron kfk ısıya dayanıklı boya sistemlerinin astarı olarak kullanıldığında yüzey
pürüzlülük profili 40-50 mikron olmalıdır. Raspalanan yüzeyler, ortam koşullarına bağlı olarak, en fazla 5 saat
içerisinde astarlanmalıdır.
Eski boyalı yüzeyler: Yüzeyde bulunan eski boya katı raspalama ile tümüyle kaldırılmalı, yüzey profili yeni
metal yüzeylerdeki gibi olmalıdır.
Dayanım: Termal olarak, rutubetli sıcaklıkta +300°C’ ye (aynı anda kimyasal ve mekanik etki olmadan), kuru
sıcaklıkta +400°C’ ye dayanır.
Çevre Koşulları:
-Havanın bağıl nemi en çok %80, uygulama sıcaklığı (çevre ve yüzey) +5°C ile +35°C arasında olmalıdır.
-Açık alanlarda, uygulama esnasında ve uygulamadan sonra 12 saate kadar yağmurlu olmamalıdır.
-Direkt güneş ışığı altında yapılacak uygulamalarda yüzey sıcaklığı 50°C’yi aşmamış olmalıdır.
-Çok rüzgarlı havalarda, açık alanda, sarfiyat artacağından, uygulama yapılmamalıdır.
-Zemin sıcaklığı o anki şebnemleşme (çiğ düşme) sıcaklığının 3°C üzerinde olmalıdır.
Not: Bu ürün profesyonel kullanıcılar içindir. Bu yayındaki bilgiler bizim profesyonelce elde ettiğimiz bilgilerimize ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Bu bilgiler
ürünlerimizi kullananların kullanım yerlerine uygunluğunu test etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Ürünlerimizin uygulanması ve kullanımı denetimimiz dışında
bulunduğundan önerilerin hiçbiri garantimiz dahilinde değildir. Kullanıcılar ürünlerimizi kendi koşulları altında değerlendirmeye tabi tutmalıdır ve sorumluluk
tamamen kendilerine aittir. Bütün ürünlerimizin teknik bilgi formları düzenli aralıklar ile güncellenir. Kullanıcılar en son versiyonunu elde etmekle yükümlüdür.
Yayın Tarihi:20.01.2014
Doküman No:1820/FR/0015/3
Sayfa 1 / 2
MERKEZ : Seyrantepe, Altınay Cd. Polar İş Merkezi No:18 K:6 34418 KAĞITHANE / İSTANBUL T: 0212 321 3810 F: 0212 321 3815 [email protected]
FABRİKA: Osmangazi Mh. Sanayi Cd. Kanuni Sk. No: 8 41700 DARICA / GEBZE
T: 0262 653 7631 F: 0262 653 7625 [email protected]
ÜRÜN BİLGİ FORMU
Revizyon Tarihi: Eylül/2012
Revizyon No: 01
52565 MARTHERM ZINC PRIMER-565
YÜKSEK ISIYA DAYANIKLI ÇİNKO YÜKLEMELİ ASTAR
Karışımın Hazırlanması: Tek bileşenli bir boyadır. Homojen bir karışımın elde edilebilmesi için ürün
sıcaklığının 15°C’ den az olmamasına dikkat edilmelidir. Martherm Thinner ile ve mekanik karıştırıcı
kullanılarak uygulama viskozitesine getirilen ürünün kullanım öncesi 10-15 dk dinlendirilmesine dikkat
edilmelidir.
Yüzeye Tatbiki: Uygulamaya hazır hale getirilen karışım ile asıl uygulamaya başlamadan, kaynak dikişleri,
keskin köşe ve kenarlarda kestirme uygulaması yapılmalıdır. Asıl uygulama boya sistemindeki sarfiyatta veya
istenilen kuru film kalınlığı elde edilecek şekilde, yaş film tarağı ile kontrol edilerek uygulanır. Uygulamada
püskürtme tozundan ve aşırı film kalınlıklarından kaçınılmalıdır.
Aletlerin Temizliği: Martherm Thinner veya Selülozik Tiner ile.
Boya Filminin Kürlenmesi: Boya sistemi tamamen kurumadan (20°C’de en az 24 saat beklenmeli) yüksek
sıcaklığa maruz bırakılmamalıdır. Boya filminin tam koruyucu dayanım özelliklerini kazanması için 170-200°C
sıcaklıkta 1 saat bekletilerek kürlenmesi yapılmalıdır. Boyalı küçük parçalar uygun fırınlara konularak
kürlendirilebilir. İşletmelerdeki boyanan kısımlar tamamen kuruduktan sonra tesis devreye alınıp 170200°C’de 1 saat beklenerek kürlenme tamamlanır.
UYGULAMA DEĞERLERİ
Uygulama Ekipmanı
Havasız Püskürtme
Rulo
İnceltme Oranı (ağırlıkça)
% 8 - 10
% 10 - 15
Basınç (bar)
150 - 160
-
Nozzle (inch)
0,017 - 0,021 inch
-
KURUMA BİLGİLERİ
(50 mikron kuru film kalınlığında)
Dokunma Kuruma
Sert Kuruma
5°C
7 saat
---
15°C
5 saat
---
25°C
3 saat
---
35°C
2 saat
---
170 - 200°C
----
1 saat
Not: Uygulama kalınlığı arttıkça kuruma süresinin uzayacağı bilinmelidir.
AMBALAJ BİLGİLERİ
Bir kova 52565 MARTHERM ZINC PRIMER-565 net 25 kg’ dır.
DEPOLAMA BİLGİLERİ
Malzeme serin ve kuru yerde saklanmalıdır. Açılmamış orijinal ambalajında ve doğru depolandığında
malzemenin ömrü 1 yıldır.
SAĞLIK/GÜVENLİK BİLGİLERİ
Ürün ile ilgili AB direktiflerine uygun düzenlenmiş Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) uyunuz.
UYARILAR


Uygulama sırasında veya uygulama sonrasındaki 12 saat (20°C) içerisinde oluşabilecek yüksek nem
ve/veya çiylenme, film oluşumunu olumsuz etkileyebilir.
Yüksek sıcaklığa dayanım için boya sisteminin toplam kalınlığı 75 mikronu geçmemelidir.
Not: Bu ürün profesyonel kullanıcılar içindir. Bu yayındaki bilgiler bizim profesyonelce elde ettiğimiz bilgilerimize ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Bu bilgiler
ürünlerimizi kullananların kullanım yerlerine uygunluğunu test etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Ürünlerimizin uygulanması ve kullanımı denetimimiz dışında
bulunduğundan önerilerin hiçbiri garantimiz dahilinde değildir. Kullanıcılar ürünlerimizi kendi koşulları altında değerlendirmeye tabi tutmalıdır ve sorumluluk
tamamen kendilerine aittir. Bütün ürünlerimizin teknik bilgi formları düzenli aralıklar ile güncellenir. Kullanıcılar en son versiyonunu elde etmekle yükümlüdür.
Yayın Tarihi:20.01.2014
Doküman No:1820/FR/0015/3
Sayfa 2 / 2
MERKEZ : Seyrantepe, Altınay Cd. Polar İş Merkezi No:18 K:6 34418 KAĞITHANE / İSTANBUL T: 0212 321 3810 F: 0212 321 3815 [email protected]
FABRİKA: Osmangazi Mh. Sanayi Cd. Kanuni Sk. No: 8 41700 DARICA / GEBZE
T: 0262 653 7631 F: 0262 653 7625 [email protected]
Download

52565-MARTHEM ZINC PRIMER-565-TR