ÜRÜN BİLGİ FORMU
Revizyon Tarihi: Şubat/2013
Revizyon No: 01
54050 MARPOX STEEL-050
A BİLEŞEN: 54050 B BİLEŞEN: 86150
YÜKSEK YAPILI EPOKSİ BOYA
TANIM
Hızlı kuruyan, yüksek film kalınlılarında ve düşük sıcaklıklarda uygulanabilen, antikorozif pigment olarak
çinko fosfat içeren, iki bileşenli, yüksek yapılı epoksi boyadır.
KULLANIM YERİ
Çelik yapıların korozyona karşı korunmasında hızlı kat üstü kat uygulaması ve kuruması istenilen
uygulamalarda astar ve ara kat olarak kullanılır. Dekoratif beklentinin yüksek olmadığı durumlarda tek kat
veya son kat boya olarak da kullanılabilir. Korozif ortamdaki beton yapıların korunmasında arakat olarak
kullanılabilir.
AVANTAJLARI




Yüzeye çok iyi yapışan, esnek, aşınma dayanımı yüksek boya filmi oluşturur.
Kimyasal ve su dayanımı yüksek, endüstriyel ortamlardaki kirleticilere dayanıklı koruyucu boyadır.
o
Düşük sıcaklıklarda uygulanabilir (-5 C), seri kürlenir, kat üstü kat süresi uzundur.
Tek seferde kalın kat uygulanabilir.
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Görünüm
Renk
Yoğunluk
Karışım Oranı
Hacmen Katı Madde
Karışım Ömrü
Katlar Arası Bekleme
Teorik Yayılma
Alevlenme Noktası
VOC (uçucu organik madde)
Uygulama Yöntemleri
İnceltici
Önerilen Uygulama Kalınlığı
Yarı Mat
Her renkte
0
1,55 ± 0,05 kg/lt (A+B / 20 C de)
12:1 (A:B - ağırlıkça)
%72 ± 1 (A+B)
3 saat (+20°C)
Min. 4-6 saat / Max. 3 ay (20˚C)
2
4,65 m /kg (100 mikron kfk* da)
> 21°C
247 gr/lt
Havasız Püskürtme, Rulo, Fırça
Marpox Thinner
75 – 200 mikron kfk*
*kfk: kuru film kalınlığı
UYGULAMA BİLGİLERİ
Yüzey Bilgileri: Boyanacak tüm yüzeyler temiz, kuru ve tüm kirliliklerden arındırılmış olmalıdır.
Yeni metal yüzeyler: Metal yüzeydeki yağ ve gres, solvent, deterjan veya buhar yardımıyla temizlenmeli, tuz
ve diğer kirlilikler yüksek basınçlı tatlı su ile giderilmelidir. Temizlik sonrasında ISO 8501 standardına göre en
az Sa 2½ seviyesinde raspalama yapılması tavsiye edilir. Raspalama sonrası uygulama kalınlığına bağlı olarak
30 – 70 mikron arası yüzey profili elde edilmelidir. Uygulama şartları ve ortam koşullarına bağlı olarak ISO
8501 standardına göre St2 - St3 seviyesinde mekanik temizlik yapılabilir. Raspalanan yüzeyler, ortam
koşullarına bağlı olarak, en fazla 5 saat içerisinde astarlanmalıdır.
Astarlanmış yüzeyler: Astar veya ara kat için verilmiş son kat atım zamanlarına uyulmalıdır. Uyulamadığı
durumlarda son kat uygulamasından önce yüzey mutlaka pürüzlendirilmelidir. Uygulamaya başlamadan
önce yüzeyin çok temiz olmasına dikkat edilmelidir. Son kat boya sistemi uygulanmadan önce astar
yüzeyindeki, depolama ve imalattan gelen kirlilik bütünüyle temizlenmelidir. Bunun için, yağ, kir ve gres
uygun bir deterjan ile temizlenmeli, tuz ve diğer kirlilikler yüksek basınçlı tatlı su ile yıkanmalıdır. Yüzeyin
kuruması sonrası son kat boya uygulanmalıdır.
Eski boyalı yüzeyler: Yağ, kir ve gres uygun bir deterjan ile temizlenmeli; tuz ve diğer kirlilikler yüksek basınçlı
tatlı su ile yıkanmalıdır. Eski boyalı sağlam yüzeyler yapışmanın sağlanması amacıyla hafifçe aşındırılmalıdır.
Not: Bu ürün profesyonel kullanıcılar içindir. Bu yayındaki bilgiler bizim profesyonelce elde ettiğimiz bilgilerimize ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Bu bilgiler
ürünlerimizi kullananların kullanım yerlerine uygunluğunu test etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Ürünlerimizin uygulanması ve kullanımı denetimimiz dışında
bulunduğundan önerilerin hiçbiri garantimiz dahilinde değildir. Kullanıcılar ürünlerimizi kendi koşulları altında değerlendirmeye tabi tutmalıdır ve sorumluluk
tamamen kendilerine aittir. Bütün ürünlerimizin teknik bilgi formları düzenli aralıklar ile güncellenir. Kullanıcılar en son versiyonunu elde etmekle yükümlüdür.
Yayın Tarihi:20.01.2014
Doküman No:1820/FR/0015/3
Sayfa 1 / 3
MERKEZ : Seyrantepe, Altınay Cd. Polar İş Merkezi No:18 K:6 34418 KAĞITHANE / İSTANBUL T: 0212 321 3810 F: 0212 321 3815 [email protected]
FABRİKA: Osmangazi Mh. Sanayi Cd. Kanuni Sk. No: 8 41700 DARICA / GEBZE
T: 0262 653 7631 F: 0262 653 7625 [email protected]
ÜRÜN BİLGİ FORMU
Revizyon Tarihi: Şubat/2013
Revizyon No: 01
54050 MARPOX STEEL-050
A BİLEŞEN: 54050 B BİLEŞEN: 86150
YÜKSEK YAPILI EPOKSİ BOYA
Dökülmüş ve yıpranmış yüzeyler, sağlam boyalı kısımlara kadar ISO 8501 standardına göre St2 - St3
seviyesinde mekanik olarak temizlenmeli, imkan var ise minimum Sa 2, tercihen Sa 2½ seviyesinde aşındırıcı
raspa yapılmalıdır. Rötuş yapımı: Rötuş yapılacak yüzeyin temiz, kuru ve tüm kirlilikten arındırılmış olmasına
dikkat edilmeli, ISO 8501 standardına göre St 2 seviyesinde temizlik yapılması sonrası en kısa sürede rötuş
yapılmalıdır.
Dayanım: Termal olarak, rutubetli sıcaklıkta +80°C’ ye (aynı anda kimyasal ve mekanik etki olmadan), kuru
sıcaklıkta +120°C’ ye dayanır.
Çevre Koşulları:
-Havanın bağıl nemi en çok %80, uygulama sıcaklığı (çevre ve yüzey) -5°C ile 35°C arasında olmalıdır.
-Açık alanlarda, uygulama esnasında ve uygulamadan sonra 12 saate kadar yağmurlu olmamalıdır.
-Direkt güneş ışığı altında yapılacak uygulamalarda yüzey sıcaklığı 50°C’ yi aşmamış olmalıdır.
-Çok rüzgarlı havalarda, açık alanda, sarfiyat artacağından, uygulama yapılmamalıdır.
-Zemin sıcaklığı o anki şebnemleşme (çiğ düşme) sıcaklığının 3°C üzerinde olmalıdır.
Karışımın Hazırlanması: İki bileşenli bir ürün olup karışım ömrü göz önüne alınarak, tüketilecek miktar
kadar belirtilen karışım oranında hazırlanmalıdır. Homojen bir karışımın elde edilebilmesi için ürün
sıcaklığının 15°C’ den az olmamasına dikkat edilmelidir. A bileşen kendi içinde mekanik bir karıştırıcı ile
karıştırılmalı, karışım oranına dikkat edilerek, sertleştirici (B bileşeni) ilave edilmelidir. A ve B bileşenleri
homojen oluncaya kadar, en az 3 dk mekanik bir karıştırıcı ile karıştırılmalıdır. Marpox Thinner ile uygulama
viskozitesine getirilen karışım 10-15 dk dinlendirilmeli ve karışım ömrü süresinde tüketilmesine dikkat
edilmelidir.
Yüzeye Tatbiki: Uygulamaya hazır hale getirilen karışım ile asıl uygulamaya başlamadan, kaynak dikişleri,
keskin köşe ve kenarlarda kestirme uygulaması yapılmalıdır. Asıl uygulama boya sistemindeki sarfiyatta veya
istenilen kuru film kalınlığı elde edilecek şekilde, yaş film tarağı ile kontrol edilerek uygulanır. Uygulamada
püskürtme tozundan ve aşırı film kalınlıklarından kaçınılmalıdır. Fırça/rulo kullanımı yalnızca kestirmelerde
ve küçük uygulamalarda tavsiye edilir.
Aletlerin Temizliği: Marpox Thinner veya Selülozik Tiner ile.
UYGULAMA DEĞERLERİ
Uygulama Ekipmanı
Havasız Püskürtme
Rulo
İnceltme Oranı (ağırlıkça)
%3–8
% 5 - 10
Basınç (bar)
150 - 200
-
Nozzle (inch)
0,017 - 0,023 inch
-
KURUMA BİLGİLERİ
(100 mikron kuru film kalınlığında)
Dokunma Kuruma
Sert Kuruma
-5°C
18 saat
36 saat
0°C
12 saat
24 saat
10°C
8 saat
16 saat
25°C
4 saat
8 saat
35°C
2 saat
4 saat
Tam bir mekanik ve kimyasal dayanıma yaklaşık 7 günde ulaşır.
AMBALAJ BİLGİLERİ
26 kg’ lık bir takım 54050 MARPOX STEEL-050; bir kova içinde net 24 kg 54050 ürün kodlu A bileşeni ve bir
galon içinde net 2 kg 86150 ürün kodlu B bileşeninden oluşmaktadır.
Not: Bu ürün profesyonel kullanıcılar içindir. Bu yayındaki bilgiler bizim profesyonelce elde ettiğimiz bilgilerimize ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Bu bilgiler
ürünlerimizi kullananların kullanım yerlerine uygunluğunu test etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Ürünlerimizin uygulanması ve kullanımı denetimimiz dışında
bulunduğundan önerilerin hiçbiri garantimiz dahilinde değildir. Kullanıcılar ürünlerimizi kendi koşulları altında değerlendirmeye tabi tutmalıdır ve sorumluluk
tamamen kendilerine aittir. Bütün ürünlerimizin teknik bilgi formları düzenli aralıklar ile güncellenir. Kullanıcılar en son versiyonunu elde etmekle yükümlüdür.
Yayın Tarihi:20.01.2014
Doküman No:1820/FR/0015/3
Sayfa 2 / 3
MERKEZ : Seyrantepe, Altınay Cd. Polar İş Merkezi No:18 K:6 34418 KAĞITHANE / İSTANBUL T: 0212 321 3810 F: 0212 321 3815 [email protected]
FABRİKA: Osmangazi Mh. Sanayi Cd. Kanuni Sk. No: 8 41700 DARICA / GEBZE
T: 0262 653 7631 F: 0262 653 7625 [email protected]
ÜRÜN BİLGİ FORMU
Revizyon Tarihi: Şubat/2013
Revizyon No: 01
54050 MARPOX STEEL-050
A BİLEŞEN: 54050 B BİLEŞEN: 86150
YÜKSEK YAPILI EPOKSİ BOYA
DEPOLAMA BİLGİLERİ
Malzeme serin ve kuru yerde saklanmalıdır. Açılmamış orijinal ambalajında ve doğru depolandığında
malzemenin ömrü A ve B bileşenleri için 1 yıldır.
SAĞLIK/GÜVENLİK BİLGİLERİ
Ürün ile ilgili AB direktiflerine uygun düzenlenmiş Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) uyunuz.
UYARILAR



Bu boyanın son kat olarak kullanılması durumunda ve direkt güneş ışığına maruz kalması durumunda
renkte değişim meydana gelebilir. Renkte uzun süreli dayanım bekleniyor ise lütfen portföyümüzdeki
son kat boyaları kullanınız.
Katlar arası boya uygulamasında maksimum süre geçilirse yüzey pürüzlendirilmeli, yüzey uzun süre kirli
ortamda bırakılmış ise, yüksek basınçlı tatlı su ile yıkanarak kuruması beklenmelidir.
0
54050 MARPOX STEEL-050’nin yeterli ön reaksiyon zamanı beklenmeden düşük sıcaklıklarda (< 10 C)
uygulanması veya uygulanmış boyanın kuruması sırasında yağmur veya çiylenmeye maruz kalması
durumunda tüm epoksi sistemlerden beklendiği gibi beyazlaşma, benek gibi oluşumlara yol açan
sertleştirici sızması (exudation) meydana gelebilir. Ayrıca UV ışınlarına sürekli maruz kaldıklarında
tebeşirlenmeye ve renk değiştirmeye meyillidirler.
Not: Bu ürün profesyonel kullanıcılar içindir. Bu yayındaki bilgiler bizim profesyonelce elde ettiğimiz bilgilerimize ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Bu bilgiler
ürünlerimizi kullananların kullanım yerlerine uygunluğunu test etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Ürünlerimizin uygulanması ve kullanımı denetimimiz dışında
bulunduğundan önerilerin hiçbiri garantimiz dahilinde değildir. Kullanıcılar ürünlerimizi kendi koşulları altında değerlendirmeye tabi tutmalıdır ve sorumluluk
tamamen kendilerine aittir. Bütün ürünlerimizin teknik bilgi formları düzenli aralıklar ile güncellenir. Kullanıcılar en son versiyonunu elde etmekle yükümlüdür.
Yayın Tarihi:20.01.2014
Doküman No:1820/FR/0015/3
Sayfa 3 / 3
MERKEZ : Seyrantepe, Altınay Cd. Polar İş Merkezi No:18 K:6 34418 KAĞITHANE / İSTANBUL T: 0212 321 3810 F: 0212 321 3815 [email protected]
FABRİKA: Osmangazi Mh. Sanayi Cd. Kanuni Sk. No: 8 41700 DARICA / GEBZE
T: 0262 653 7631 F: 0262 653 7625 [email protected]
Download

54050-MARPOX STEEL-050-TR