ÜRÜN BİLGİ FORMU
Revizyon Tarihi: Eylül/2012
Revizyon No: 01
58240 MARPOX TAR-240
A BİLEŞEN: 58240 B BİLEŞEN: 86550
KÖMÜR KATRANI MODİFİYE EPOKSİ KAPLAMA
TANIM
Katran modifiyeli epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, modifiye poliamin sertleştirici ile kürlenen yüksek yapılı
bir epoksi kaplamadır.
KULLANIM YERİ




Ağır korozyona maruz kalan toprak altı ve su altı da dahil çelik ve beton yüzeylerde,
Petrol rafinerileri ve petrokimya, arıtma, liman tesislerinde,
Metal veya betondan yapılmış tank, boru, havuz ve kanalların iç/dış yüzeylerinde,
Barajlarda, iskelelerde, köprülerde, splash zone bölgesi dahil olmak üzere uzun süreli koruyucu kaplama
olarak kullanılır.



Deniz suyuna, ham petrole ve çeşitli toprak kimyasallarına dayanımı yüksektir,
Yapışması ve esnekliği mükemmeldir,
Yüksek korozyon şartlarına karşı uzun süre dayanıklıdır.
AVANTAJLARI
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Görünüm
Renk
Yoğunluk
Karışım Oranı
Hacmen Katı Madde
Karışım Ömrü (+20°C)
(+30°C)
Katlar Arası Bekleme
Teorik Yayılma
Alevlenme Noktas
VOC (uçucu organik madde)
Uygulama Yöntemleri
Önerilen Uygulama Kalınlığı
Tam Kürlenme Süresi
Parlak
Siyah
0
1,30 ± 0,05 kg/lt (A+B / 20 C de)
10:1 (A:B - ağırlıkça)
%83 ± 1 (A+B)
50 dk
40 dk
Min. 8-10 saat / Max. 3-4 gün (20˚C)
2
3,19 m /kg (200 mikron kfk* da)
> 55°C
153 gr/lt
Havasız Püskürtme, Rulo
200 - 1000 mikron kfk*
7 gün
*kfk: kuru film kalınlığı
UYGULAMA BİLGİLERİ
Yüzey Bilgileri: Boyanacak tüm yüzeyler temiz, kuru ve tüm kirliliklerden arındırılmış olmalıdır.
Yeni metal yüzeyler: Metal yüzeydeki yağ ve gres; solvent, deterjan veya buhar yardımıyla temizlenmeli, tuz
ve diğer kirlilikler yüksek basınçlı tatlı su ile giderilmelidir. Temizlik sonrasında ISO 8501 standardına göre en
az Sa 2½ seviyesinde raspalama yapılmalı ve 50-70 mikron yüzey pürüzlülük profili sağlanmalıdır. Raspalanan
yüzeyler, ortam koşullarına bağlı olarak, en fazla 5 saat içerisinde astarlanmalıdır.
Eski boyalı yüzeyler: Yağ, kir ve gres uygun bir deterjan ile temizlenmeli; tuz ve diğer kirlilikler yüksek basınçlı
tatlı su ile yıkanmalıdır. Eski boyalı sağlam yüzeyler yapışmanın sağlanması amacıyla hafifçe aşındırılmalıdır.
Dökülmüş ve yıpranmış yüzeyler, sağlam boyalı kısımlara kadar ISO 8501 standardına göre St2 - St3
seviyesinde mekanik olarak temizlenmeli, imkân var ise minimum Sa 2, tercihen Sa 2½ seviyesinde aşındırıcı
raspa yapılmalıdır. Üzerine iyi yapışmanın sağlanabileceği yüzeyi elde etmek için aşındırıcı raspaya alternatif
olarak su jeti uygulanabilir. Su jetinden sonra pürüzlü yüzeye sahip sağlam boya katı görülmelidir.
Kalın pas tabakalarının içerisinde aşırı miktarda tuz birikmiş olacağından, önce kuru aşındırıcı raspalama
yapılması, ardından yüksek basınçlı tatlı su ile yıkanması ve sonrasında istenilen seviyede aşındırıcı
raspalama yapılması önerilir.
Daha iyi yüzey hazırlığı, 58240 MARPOX TAR-240’ ın performansını arttıracaktır.
Beton yüzeyler: Yüzey sert ve pürüzlü, tekdüze bir yüzey elde edinceye kadar aşındırıcı raspa, mümkün değil
ise diğer mekanik yöntemler ile veya asit muamelesi (etching) ile hazırlanmalı, basınçlı tatlı su ile
temizlenmelidir. Yüzeye uygun bir sealer uygulanmalıdır. Uygulama öncesi yüzeyin temiz ve kuru olmasına
dikkat edilmelidir.
Yayın Tarihi:20.01.2014
Doküman No:1820/FR/0015/3
Sayfa 1 / 3
MERKEZ : Seyrantepe, Altınay Cd. Polar İş Merkezi No:18 K:6 34418 KAĞITHANE / İSTANBUL T: 0212 321 3810 F: 0212 321 3815 [email protected]
FABRİKA: Osmangazi Mh. Sanayi Cd. Kanuni Sk. No: 8 41700 DARICA / GEBZE
T: 0262 653 7631 F: 0262 653 7625 [email protected]
ÜRÜN BİLGİ FORMU
Revizyon Tarihi: Eylül/2012
Revizyon No: 01
58240 MARPOX TAR-240
A BİLEŞEN: 58240 B BİLEŞEN: 86550
KÖMÜR KATRANI MODİFİYE EPOKSİ KAPLAMA
Rötuş yapımı: Rötuş yapılacak yüzeyin temiz, kuru ve tüm kirlilikten arındırılmış olmasına dikkat edilmeli, ISO
8501 standardına göre Sa 2½ seviyesinde raspalama yapılması sonrası en kısa sürede rötuş yapılmalıdır.
Dayanım: Termal olarak, rutubetli sıcaklıkta +80°C’ ye (aynı anda kimyasal ve mekanik etki olmadan), kuru
sıcaklıkta +120°C’ ye dayanır.
Çevre Koşulları:
-Havanın bağıl nemi en çok %80, uygulama sıcaklığı (çevre ve yüzey) 5°C ile +35°C arasında olmalıdır.
-Açık alanlarda, uygulama esnasında ve uygulamadan sonra 12 saate kadar yağmurlu olmamalıdır.
-Direkt güneş ışığı altında yapılacak uygulamalarda yüzey sıcaklığı 50°C’ yi aşmamış olmalıdır.
-Çok rüzgârlı havalarda, açık alanda, sarfiyat artacağından, uygulama yapılmamalıdır.
-Zemin sıcaklığı o anki şebnemleşme (çiğ düşme) sıcaklığının 3°C üzerinde olmalıdır.
Karışımın Hazırlanması: İki bileşenli bir ürün olup karışım ömrü göz önüne alınarak, tüketilecek miktar
kadar belirtilen karışım oranında hazırlanmalıdır. Homojen bir karışımın elde edilebilmesi için ürün
sıcaklığının 15°C’ den az olmamasına dikkat edilmelidir. A bileşen kendi içinde mekanik bir karıştırıcı ile
karıştırılmalı, karışım oranına dikkat edilerek, sertleştirici (B bileşeni) ilave edilmelidir. A ve B bileşenleri
homojen oluncaya kadar, en az 3 dk mekanik bir karıştırıcı ile karıştırılmalıdır. Marpox Thinner ile uygulama
viskozitesine getirilen karışım 10-15 dk dinlendirilmeli ve karışım ömrü süresinde tüketilmesine dikkat
edilmelidir.
Yüzeye Tatbiki: Uygulamaya hazır hale getirilen karışım ile asıl uygulamaya başlamadan, kaynak dikişleri,
keskin köşe ve kenarlarda kestirme uygulaması yapılmalıdır. Asıl uygulama boya sistemindeki sarfiyatta veya
istenilen kuru film kalınlığı elde edilecek şekilde, yaş film tarağı ile kontrol edilerek uygulanır. Uygulamada
püskürtme tozundan ve aşırı film kalınlıklarından kaçınılmalıdır. Dikey yüzeylerde sarkma olmadan
uygulanabilmesi için önerilen inceltme oranında en fazla 500 mikron yaş boya filmi uygulamaya dikkat
edilmelidir.
Aletlerin Temizliği: Marpox Thinner veya Selülozik Tiner ile.
UYGULAMA DEĞERLERİ
Uygulama Ekipmanı
Havasız Püskürtme
İnceltme Oranı (ağırlıkça)
%3 - 5
Basınç (bar)
200 - 250
Nozzle (inch)
0,021 - 0,023 inch
KURUMA BİLGİLERİ
(200 mikron kuru film kalınlığında)
Dokunma Kuruma
Sert Kuruma
5°C
12 saat
24 saat
15°C
7 saat
14 saat
25°C
3 saat
8 saat
35°C
Tam bir mekanik ve kimyasal dayanıma yaklaşık 7 günde ulaşır.
2 saat
5 saat
AMBALAJ BİLGİLERİ
DEPOLAMA BİLGİLERİ
27,5 kg’ lık bir takım 58240 MARPOX TAR-240; bir kova içinde net 25 kg 58240 ürün kodlu A bileşeni ve
bir galon içinde net 2,5 kg 86550 ürün kodlu B bileşeninden oluşmaktadır.
Malzeme serin ve kuru yerde saklanmalıdır. Açılmamış orijinal ambalajında ve doğru depolandığında
malzemenin ömrü A ve B bileşenleri için 1 yıldır.
Not: Bu ürün profesyonel kullanıcılar içindir. Bu yayındaki bilgiler bizim profesyonelce elde ettiğimiz bilgilerimize ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Bu bilgiler
ürünlerimizi kullananların kullanım yerlerine uygunluğunu test etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Ürünlerimizin uygulanması ve kullanımı denetimimiz dışında
bulunduğundan önerilerin hiçbiri garantimiz dahilinde değildir. Kullanıcılar ürünlerimizi kendi koşulları altında değerlendirmeye tabi tutmalıdır ve sorumluluk
tamamen kendilerine aittir. Bütün ürünlerimizin teknik bilgi formları düzenli aralıklar ile güncellenir. Kullanıcılar en son versiyonunu elde etmekle yükümlüdür.
Yayın Tarihi:20.01.2014
Doküman No:1820/FR/0015/3
Sayfa 2 / 3
MERKEZ : Seyrantepe, Altınay Cd. Polar İş Merkezi No:18 K:6 34418 KAĞITHANE / İSTANBUL T: 0212 321 3810 F: 0212 321 3815 [email protected]
FABRİKA: Osmangazi Mh. Sanayi Cd. Kanuni Sk. No: 8 41700 DARICA / GEBZE
T: 0262 653 7631 F: 0262 653 7625 [email protected]
ÜRÜN BİLGİ FORMU
Revizyon Tarihi: Eylül/2012
Revizyon No: 01
58240 MARPOX TAR-240
A BİLEŞEN: 58240 B BİLEŞEN: 86550
KÖMÜR KATRANI MODİFİYE EPOKSİ KAPLAMA
SAĞLIK/GÜVENLİK BİLGİLERİ
Ürün ile ilgili AB direktiflerine uygun düzenlenmiş Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) uyunuz.
UYARILAR


58240 MARPOX TAR-240’ ın yeterli ön reaksiyon zamanı beklenmeden düşük sıcaklıklarda uygulanması
veya uygulanmış boyanın kuruması sırasında yağmur veya çiylenmeye maruz kalması durumunda tüm
epoksi sistemlerden beklendiği gibi beyazlaşma, benek gibi oluşumlara yol açan sertleştirici sızması
(exudation) meydana gelebilir. Ayrıca UV ışınlarına sürekli maruz kaldıklarında tebeşirlenmeye ve renk
değiştirmeye meyillidirler.
Boya uygulamasında önerilen malzeme sıcaklığı 15-25ºC arasıdır. 15ºC den düşük sıcaklıklarda ısıtmalı
havasız püskürtme kullanılmalıdır.
Not: Bu ürün profesyonel kullanıcılar içindir. Bu yayındaki bilgiler bizim profesyonelce elde ettiğimiz bilgilerimize ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Bu bilgiler
ürünlerimizi kullananların kullanım yerlerine uygunluğunu test etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Ürünlerimizin uygulanması ve kullanımı denetimimiz dışında
bulunduğundan önerilerin hiçbiri garantimiz dahilinde değildir. Kullanıcılar ürünlerimizi kendi koşulları altında değerlendirmeye tabi tutmalıdır ve sorumluluk
tamamen kendilerine aittir. Bütün ürünlerimizin teknik bilgi formları düzenli aralıklar ile güncellenir. Kullanıcılar en son versiyonunu elde etmekle yükümlüdür.
Yayın Tarihi:20.01.2014
Doküman No:1820/FR/0015/3
Sayfa 3 / 3
MERKEZ : Seyrantepe, Altınay Cd. Polar İş Merkezi No:18 K:6 34418 KAĞITHANE / İSTANBUL T: 0212 321 3810 F: 0212 321 3815 [email protected]
FABRİKA: Osmangazi Mh. Sanayi Cd. Kanuni Sk. No: 8 41700 DARICA / GEBZE
T: 0262 653 7631 F: 0262 653 7625 [email protected]
Download

ÜRÜN BİLGİ FORMU 58240 MARPOX TAR-240