COMPACT PROFESSIONAL D.O.O.
Srbija - Aranđelovac, 34304 Banja
Tomkovića kraj 196, PAK: 542008
Tel./fax: +381 34 727 751, 727 752
CENOVNIK
MB: 20865563, PIB: 107755064
građevinskih materijala
http://www.compact.rs
[email protected]
Naziv proizvoda
Boja proizvoda
01.06.2013.
Namena proizvoda
Jed. i trans.
pakovanje
Okvirna
potrošnja
CENA
bez PDV
(kg)
(kg/m2)
(RSD/kg)
10,0-12,0
8,50
212,50
(RSD/pak.)
MAŠINSKI MALTERI
MALTCOM™
- siva -
krečno-cementni malter
25/1 (1200)
za sloj d=1 cm
GRAĐEVINSKI LEPKOVI
UNICOM™ ECO
- siva -
UNICOM™ PLUS
- siva -
UNICOM™ FLEX
- siva -
PARKETCOM™
- krem -
lepak za siporeks, stiropor i
unutrašnje keramičke pločice
25/1 (1200)
3,0-5,0
11,50
287,50
lepak za keramičke pločice,
stiropor i armaturnu mrežicu
25/1 (1200)
3,0-8,0
15,00
375,00
fleksibilni lepak za pločice,
izolacione ploče i armaturnu mrežicu
25/1 (1200)
3,0-12,0
22,00
550,00
lepak za klasični i lamelni parket
25/1 (600)
5/1 (450)
1,0-1,2
78,00
88,00
1.950,00
440,00
MASE ZA GLETOVANJE ZIDOVA
GLETCOM™ IN
- krem -
GLETCOM™ OUT
- bela -
masa za gletovanje unutrašnjih zidova
20/1 (1200)
0,5-1,5
14,00
280,00
masa za gletovanje spoljašnjih zidova
20/1 (1200)
1,0-2,0
23,00
460,00
0,5-1,0
35,00
700,00
2,5-3,5
21,00
525,00
45,00
1.125,00
50,00
1.250,00
50,00
1.250,00
55,00
1.375,00
4,5-5,5
74,00
1.850,00
MASE ZA FUGOVANJE PLOČICA
FUGACOM™
- bela -
masa za fugovanje pločica
20/1 (1200)
DEKORATIVNI MALTERI
BAVACOM™
- bela -
mineralni dekorativni malter
25/1 (1200)
- baza -
FASACOM™ IN
akrilni dekorativni malter
za unutrašnje zidove
25/1 (600)
2,5-3,5
- bela - baza -
FASACOM™ OUT
akrilni dekorativni malter
za spoljašnje zidove
25/1 (600)
akrilni dekorativni malter
od višebojnog zrna
25/1 (600)
2,5-3,5
- bela -
KULCOM™
- više nijansi -
PODLOGE I EMULZIJE
COMAPOD™
- bela/baza -
EMULCOM™
- bela -
akrilna strukturna podloga
za dekorativne maltere
25/1 (600)
5/1 (450)
0,2-0,3
70,00
80,00
1.750,00
400,00
koncentrovana emulzija
za impregnaciju zidova
3/1 (270)
0,02-0,04
130,00
390,00
strana 1 od 2
Naziv proizvoda
Boja proizvoda
Namena proizvoda
Jed. i trans.
pakovanje
Okvirna
potrošnja
CENA
bez PDV
(kg)
(kg/m2)
(RSD/kg)
0,2-0,4
28,00
38,00
700,00
190,00
30,00
40,00
750,00
200,00
50,00
60,00
1.250,00
300,00
60,00
70,00
1.500,00
350,00
75,00
85,00
1.875,00
425,00
85,00
95,00
2.125,00
475,00
(RSD/pak.)
BOJE ZA ZIDOVE
- baza -
COMAPOL™
disperziona boja
za unutrašnje zidove
25/1 (600)
5/1 (450)
vodoperiva disperziona boja
za unutrašnje zidove
25/1 (600)
5/1 (450)
akrilna disperziona boja
za spoljašnje zidove
25/1 (600)
5/1 (450)
za dva sloja
- bela - baza -
COMADIS™
0,2-0,3
za dva sloja
- bela - baza -
COMAFAS™
- bela -
0,3-0,4
za dva sloja
•
Date cene su bez PDV, na paritetu FCA proizvodnja, utovareno u vozilo kupca, za avansno plaćanje.
•
Prilikom paletnog utovara palete će se zaračunavati po ceni od 350,00 RSD/kom bez PDV ukoliko se iste
ne dostave prilikom utovara.
•
Ambalaža u koju su upakovani proizvodi je nepovratna.
•
Cenovnik će se primenjivati od 01.06.2013. god.
http://www.compact.rs
strana 2 od 2
Download

C E N O V N I K