CENOVNIK
Važi od 01.01.2015. godine
Krovna oprema
Slemeno - grebene trake:
FigaRoll
1 rolna/ 5m
RSD/kom
5,377.00
BasicRoll
1 rolna/ 5m
4,457.00
EcoRoll
1 rolna/ 5m
3,124.00
Metalni nosač slem/greb. letve
1 kom/ rog
132.00
Metalni nosač slem/greb. letve low cost NOVO
1 kom/ rog
89.00
Slemeni element za ventilaciju
1 kom/ m
Krovni petao
po želji
Završna slemena pločica
1 kom/ završetku slemena
Ostala oprema za sleme - greben:
891.00
25,700.00
194.00
Opšivanje:
Wakaflex traka
1 rolna / 5 m
10,752.00
K- masa za zaptivanje
prema potrebi
1,845.00
Waka lajsna sa 12 tiplova
prema potrebi
2,158.00
Easy Flash traka d=25cm NOVO
1 rolna / 5 m
4,636.00
Easy Flash traka d=30cm NOVO
1 rolna / 5 m
6,639.00
Veltitech 120
1 rolna/ 75m²
9,042.00
Bramac Standard 120 NOVO
EcoTec 110
1 rolna/ 75m²
1 rolna/ 75m²
9,946.00
11,339.00
EcoTec 140
1 rolna/ 75m²
14,766.00
Uvala:
Profilo S uvala
1 kom/ 2m
RSD/kom
4,457.00
Adapter za uvalu Profilo S
1 kom/ 1 linija uvale
2,766.00
Uvalno- slemena traka
1 kom/ spoj dve uvale
1,819.00
Kompriband traka 30/60
1 kom/ 1m
201.00
Uvalno- grebena spojnica
1 kom
102.00
Krovne folije:
Cene su veleprodajne bez PDVa.
Paritet je fco Beograd, utovareno.
EURO paletu je moguće zameniti prilikom isporuke.
U suprotnom cena je 1.093,00 din/kom.
BRAMAC krovni sistemi d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina 10v, 11070 Novi Beograd
Telefon: (+381 11) 21 29 555, (+381 11) 21 29 556
CENOVNIK
Važi od 01.01.2015. godine
Krovna oprema
Proboji:
DuroVent set za ventilaciju
Cena seta
RSD/kom
9,767.00
Podloga za priključke DuroVent
1 kom/ set
2,457.00
Prsten za DuroVent
1 kom/ set
678.00
Ventilaciona cev
1 kom/ set
1,998.00
Kapa za ventilacionu cev
1 kom/ set
691.00
Priključna cev (DN 100)
1 kom/ set
1,077.00
Savitljivi priključak
1 kom/ set
2,151.00
Redukcija 100/70
1 kom/ set
714.00
DuroVent set za plin
Cena seta
5,010.00
Podloga za priključke
Ventilacija za grejanje na plin
1 kom/ set
1 kom/ set
2,457.00
2,553.00
DuroVent set za antenu
Cena seta
3,901.00
Podloga za priključke DuroVent
1 kom/ set
2,457.00
Nastavak za antenu
1 kom/ set
1,443.00
Okapnica:
Ventilacioni češalj
1 kom / 1m
177.00
Dupli ventilacioni češalj
1 kom / 1m
332.00
Ventilaciona mrežica
1 rolna / 5 m
831.00
Osvetljavanje krova:
Pleksiglas crep CL/Natura Plus
prema potrebi
1,345.00
Luminex UNI
prema potrebi
16,133.00
8,190.00
Metalna stepenica II (41 cm)
prema potrebi
prema potrebi
Držač za metalnu stepenicu
2-3 kom/stepenica
947.00
Podloga za rešetku/stepenice
2-3 kom/stepenica
6,915.00
4,072.00
Rešetka snegobrana
4 kom/ 3m
1 kom/ 3m
Držač rešetke snegobrana
4 kom/ 3m
1,506.00
Snegobran model 1
prema potrebi
Sigurnost na krovu:
Metalna stepenica I (88 cm)
5,608.00
Sistem snegobrana:
Podloga rešetke snegobrana
Cene su veleprodajne bez PDVa.
Paritet je fco Beograd, utovareno.
EURO paletu je moguće zameniti prilikom isporuke.
U suprotnom cena je 1.093,00 din/kom.
BRAMAC krovni sistemi d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina 10v, 11070 Novi Beograd
Telefon: (+381 11) 21 29 555, (+381 11) 21 29 556
5,839.00
125.00
Download

Cenovnik oprema