Nekretnina:
“Vila Ljubica”
Lokacija
Prodavac / Zakupodavac:
Ekskluzivni rezidencijalni objekat ukupne
uknjižene površine od 820 m2 sa 1.125 m2
zemljišta.
Senjak, Beograd, ulica Sanje Živanovica 35 u
ekstra rezidencijalnoj zoni.
Real Estate Rent 4 d.o.o. - Kompanija
osnovana od strane Raiffeisen Rent d.o.o.
(100% vlasništvo)
Lokacija:
Vila Ljubica se nalazi u ekstra rezidencijalnoj zoni grada Beograda na Senjaku, opština Savski
Venac u ulici Sanje Živanovica br.35. Objekat je izgrañen na katastarskoj parcel 11433 KO
Savski Venac. Nekretnina se nalazi na južnoj padini u zoni individualnih, luksuznih vila I kuća.
Objekat je odgovarajuće uklopljen u okruženje. U okviru parcele nalazi se ureñeno dvorište sa
bazenom dimenzija 11.4x4.5 m koji ima mogućnost natkrivanja pokretnim krovom. Svojom
južnom stranom objekat je okrenut ka Beogradskom hipodromu.
Iako izolovan od glavnih gradskih saobraćajnica objekat ima dobre saobraćajne veze sa
gradom, tako je npr od Bulevara Vojvode Mišića udaljen približno 50 m.
U okolini objekta nalaze se mnogobrojne rezidencije stranih ambasada I internacionalnih
kompanija.
U blizini (oko 1 km) se nalazi I kompleks Beogradskog Sajma. Objekat je udaljen oko 500 m od
hipodroma.
Objekat poseduje svu pravno tehničku dokumentaciju i uknjižen je kao vlasništvo privrednog
društva Real Estate Rent 4 d.o.o.
Lokacija
Nekretnina se nalazi u blizini jedne od glavnih gradskih arterija – Bulevara Vojvode Mišića što je
prednost ove lokacije. Udaljenost do autoputa je oko 3 km.
U toku je rekonstrukcija i dogradnja Puškinove ulice za kojom objekat dobija izvrstan prilaz i
kompletira svoju funkciju visoko kvalitetnog rezidencijalnog objekta.
Real Estate Rent 4 d.o.o.
1
Imovinski podaci:
Adresa
Katastarska Opština
ZKUL
Katastarska parcela
Površina parcele
Beograd- Senjak, Sanje Zivanovic br.35
KO Beograd VI
957
11433/1, 11434/2, 11438/2
1.125 m2
Pregled površina:
Podrum: 383,77 m2
Prizemlje: 166,11 m2
Prvi sprat: 143.58 m2
Potkrovlje: 126.04m2
820 m2
Podrum+Prizemlje + Sprat + Potkrovlje
2003. - 2008.
Odlično
Voda, Struja, Telefon, Etažno grejanje, Klimatizacija,
Sistem za nadzor, Protivpožarni sistemi, Lift, Sauna,
Bazen sa bazenskom tehnikom, podno grejanje terasa
Garaža, oko 12 parking mesta, 150 m2, trenutno se
ne koristi kao garaža
Objekat je osiguran kod osiguravajuće kuće Uniqa.
Uknjižena površina:
Spratnost
Godina izgradnje
Stanje
Opremljenost
Parking
Osiguranje
Opis
Objekat se organizovan kao moderan prostor pogodan za višenamensku upotrebu i predstavlja
vrlo interesantan rezidencijalni objekat koji je organizovan tako da se veoma jednostavno može
koristiti i kao poslovni objekat. Završna obrada je visokog kvaliteta.
Podovi u prostorijama su izrañeni od višebojnog visokokvalitetnog parketa. Kupatila su obložena
keramikom visokog kvaliteta. Pojedini podovi obloženi su mermernim pločama. Prozori su
izrañeni od plastifisiranog aluminijuma a vrata u kombinaciji drveta i aluminijuma. Kapci i kapije
se mogu kontrolisati daljinski. Objekat ima lift za 4 osobe.
Konstrukcija objekta je izrañena u armiranom betonu, u kombinaciji masivnog i skeletnog
sistema. Objekat je kvalitetno izolovan termo i hidroizolacijom a fasada je izrañena po principu
sendviča sa završnim slojem od opeke omaletrisane i pikovane fasade. Krovni pokrivač izrañen je
od bakra.
Čiste visine prostorija u podrumu iznose 2,6 m, u prizemlju 2,8 m a 2,7 m u potkrovlju.
Real Estate Rent 4 d.o.o.
2
Slike: Eksterijer objekta:
Real Estate Rent 4 d.o.o.
3
Slike: Enterijer objekta:
Pregled površina po etažama:
Opis
Podrum
- pomoćne prostorije
- garaža
Prizemlje
- stambeni prostor
- pomoćna zgrada
Sprat
- stambeni prostor
Potkrovlje
Real Estate Rent 4 d.o.o.
Opis
Recepcija
234,98 - recepcija
149,51 KP
KP 11433 KOB 6
166,11
25,48
m2
143,58 Ukupno
Dvorište
m2
1,98
1.125,00
850,69
1.125,00
4
Download

Vila Ljubica - Prezentacija Srpski