T.C.
TORBALI BELEDİYESİ
2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT
MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
01.10.2014
Karar No :
M.35.3.TOR.0.10/10-14/159
Birleşim No :
1.
Oturum No :
1.
MADDE 2 – Gündemin ikinci maddesi “Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi“
hakkındaydı.
1-İMAR KOMİSYONU RAPORU
Tetkik edilmek üzere Komisyonumuza havale edilen konular, Komisyonumuzca gerek mahallinde
gerekse imar paftaları üzerinde incelenerek, Komisyonumuz görüşü aşağıda maddeler halinde belirtilerek
karar verilmiştir.18/09/2014
1-Belediyemiz Meclisinin 04.09.2014 Tarih ve M.35.3.TOR.0.10/10-13-139 sayılı kararı ile
komisyonumuza havale edilen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.06.2014 tarih ve 05.596 sayılı kararı
ile onaylanan, Yazıbaşı Mahallesi 2. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 09.07.2014 tarihinde
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlan Panosunda askıya çıkarılmış olup, “Abbas ŞAHİN” tarafından
verilen 16.07.2014 tarih ve 2014/D-4820-10476 sayılı dilekçe ile askı süresi içerisinde itirazda bulunulmuştur.
Söz konusu itiraza konu 2677 numaralı parsel; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2014 tarih ve
05.169 sayılı kararı ile onaylanan Yazıbaşı Mahallesi 2.Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda “Tali İş
Merkezi ve Konut Alanı” olarak, Yazıbaşı Mahallesi 2.Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nda ise “TM
Koşullu Alan ve Konut Alanı” olarak markalanmıştır. İtiraza konu Yazıbaşı Mahallesi 2. Etap 1/1000 Ölçekli
Uygulama İmar Planı’nın, Yazıbaşı Mahallesi 2.Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na uygun olarak
hazırlandığı belirlendiğinden ilgili itirazın, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (c) bendi gereğince ret
edilmesinin uygun olacağına oy birliği ile karar verilmiştir. Denilmektedir.
Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda;
Belediyemiz Meclisinin 04.09.2014 Tarih ve M.35.3.TOR.0.10/10-13-139 sayılı kararı ile
komisyonumuza havale edilen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.06.2014 tarih ve 05.596 sayılı kararı
ile onaylanan, Yazıbaşı Mahallesi 2. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 09.07.2014 tarihinde
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlan Panosunda askıya çıkarılmış olup, “Abbas ŞAHİN” tarafından
verilen 16.07.2014 tarih ve 2014/D-4820-10476 sayılı dilekçe ile askı süresi içerisinde itirazda bulunulmuştur.
Söz konusu itiraza konu 2677 numaralı parsel; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2014 tarih ve
05.169 sayılı kararı ile onaylanan Yazıbaşı Mahallesi 2.Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda “Tali İş
Merkezi ve Konut Alanı” olarak, Yazıbaşı Mahallesi 2.Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nda ise “TM
Koşullu Alan ve Konut Alanı” olarak markalanmıştır. İtiraza konu Yazıbaşı Mahallesi 2. Etap 1/1000 Ölçekli
Uygulama İmar Planı’nın, Yazıbaşı Mahallesi 2.Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na uygun olarak
hazırlandığı belirlendiğinden ilgili itirazın, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (c) bendi gereğince ret
edilmesinin uygun olacağına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
3-Belediyemiz Meclisinin 04.09.2014 Tarih ve M.35.3.TOR.0.10/10-13-141 sayılı kararı ile
komisyonumuza havale edilen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.06.2014 tarih ve 05.596 sayılı kararı
ile onaylanan, Yazıbaşı Mahallesi 2. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 09.07.2014 tarihinde
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlan Panosunda askıya çıkarılmış olup, “Mehmet ŞENMAN’ın
Varisleri (Şengün ÖĞÜT, Müzeyyen ÇAKAR, Müfide İBİŞOĞLU, Mehriye BAŞYİĞİT, Lebiye GÜNENÇ)” tarafından
verilen 04.08.2014 tarih ve 2014/D-5123-11135 sayılı dilekçe ile askı süresi içerisinde itirazda bulunulmuştur.
Söz konusu itiraza konu 1922 ve 1923 numaralı parseller; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2014
tarih ve 05.169 sayılı kararı ile onaylanan Yazıbaşı Mahallesi 2.Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda
“Rekreasyon Alanı ve Konut Alanı” olarak, Yazıbaşı Mahallesi 2.Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nda
ise “Rekreasyon Alanı ve Konut Alanı” olarak markalanmıştır. İtiraza konu Yazıbaşı Mahallesi 2. Etap 1/1000
Ölçekli Uygulama İmar Planı’nın, Yazıbaşı Mahallesi 2.Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na uygun olarak
hazırlandığı belirlendiğinden ilgili itirazın, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (c) bendi gereğince ret
edilmesinin uygun olacağına oy birliği ile karar verilmiştir.Denilmektedir.
Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda;
Belediyemiz Meclisinin 04.09.2014 Tarih ve M.35.3.TOR.0.10/10-13-141 sayılı kararı ile
komisyonumuza havale edilen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.06.2014 tarih ve 05.596 sayılı kararı
ile onaylanan, Yazıbaşı Mahallesi 2. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 09.07.2014 tarihinde
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlan Panosunda askıya çıkarılmış olup, “Mehmet ŞENMAN’ın
Varisleri (Şengün ÖĞÜT, Müzeyyen ÇAKAR, Müfide İBİŞOĞLU, Mehriye BAŞYİĞİT, Lebiye GÜNENÇ)” tarafından
verilen 04.08.2014 tarih ve 2014/D-5123-11135 sayılı dilekçe ile askı süresi içerisinde itirazda bulunulmuştur.
Söz konusu itiraza konu 1922 ve 1923 numaralı parseller; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2014
tarih ve 05.169 sayılı kararı ile onaylanan Yazıbaşı Mahallesi 2.Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda
“Rekreasyon Alanı ve Konut Alanı” olarak, Yazıbaşı Mahallesi 2.Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nda
ise “Rekreasyon Alanı ve Konut Alanı” olarak markalanmıştır. İtiraza konu Yazıbaşı Mahallesi 2. Etap 1/1000
Ölçekli Uygulama İmar Planı’nın, Yazıbaşı Mahallesi 2.Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na uygun olarak
hazırlandığı belirlendiğinden ilgili itirazın, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (c) bendi gereğince ret
edilmesinin uygun olacağına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
4-Belediyemiz Meclisinin 04.09.2014 Tarih ve M.35.3.TOR.0.10/10-13-142 sayılı kararı ile
komisyonumuza havale edilen,İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.06.2014 tarih ve 05.596 sayılı kararı ile
onaylanan, Yazıbaşı Mahallesi 2. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 09.07.2014 tarihinde Belediyemiz
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlan Panosunda askıya çıkarılmış olup, “Şemsioğlu Mobilya Sanayi Ticaret Limited
Şirketi vekili Atilla KAYA” tarafından verilen 06.08.2014 tarih ve 2014/D-5199-11268 sayılı dilekçe ile askı
süresi içerisinde itirazda bulunulmuştur. Söz konusu itiraza konu 384 ada 10 numaralı parsel; İzmir Büyükşehir
Belediye Meclisi’nin 14.02.2014 tarih ve 05.169 sayılı kararı ile onaylanan Yazıbaşı Mahallesi 2.Etap 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planı’nda “Plan Onama Sınırı Dışında” kaldığı belirlendiğinden ilgili itirazın, 5393 sayılı
yasanın 18. maddesinin (c) bendi gereğince ret edilmesinin uygun olacağına oy birliği ile karar
verilmiştir.Denilmektedir.
Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda;
Belediyemiz Meclisinin 04.09.2014 Tarih ve M.35.3.TOR.0.10/10-13-142 sayılı kararı ile
komisyonumuza havale edilen,İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.06.2014 tarih ve 05.596 sayılı kararı ile
onaylanan, Yazıbaşı Mahallesi 2. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 09.07.2014 tarihinde Belediyemiz
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlan Panosunda askıya çıkarılmış olup, “Şemsioğlu Mobilya Sanayi Ticaret Limited
Şirketi vekili Atilla KAYA” tarafından verilen 06.08.2014 tarih ve 2014/D-5199-11268 sayılı dilekçe ile askı
süresi içerisinde itirazda bulunulmuştur. Söz konusu itiraza konu 384 ada 10 numaralı parsel; İzmir Büyükşehir
Belediye Meclisi’nin 14.02.2014 tarih ve 05.169 sayılı kararı ile onaylanan Yazıbaşı Mahallesi 2.Etap 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planı’nda “Plan Onama Sınırı Dışında” kaldığı belirlendiğinden ilgili itirazın, 5393 sayılı
yasanın 18. maddesinin (c) bendi gereğince ret edilmesinin uygun olacağına mevcudun oybirliği ile karar
verildi.
5-Belediyemiz Meclisinin 04.09.2014 Tarih ve M.35.3.TOR.0.10/10-13-143 sayılı kararı ile
komisyonumuza havale edilen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.06.2014 tarih ve 05.596 sayılı kararı
ile onaylanan, Yazıbaşı Mahallesi 2. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 09.07.2014 tarihinde
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlan Panosunda askıya çıkarılmış olup, “Mehmet ŞAHİN” tarafından
verilen 07.08.2014 tarih ve 2014/D-5190-11300 sayılı dilekçe ile askı süresi içerisinde itirazda bulunulmuştur.
Söz konusu itiraza konu 2703 numaralı parsel; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2014 tarih ve
05.169 sayılı kararı ile onaylanan Yazıbaşı Mahallesi 2.Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda “Taşıt Yolu ve
Konut Alanı” olarak, Yazıbaşı Mahallesi 2.Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nda ise “Taşıt Yolu ve Konut
Alanı” olarak markalanmıştır. İtiraza konu Yazıbaşı Mahallesi 2. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nın,
Yazıbaşı Mahallesi 2.Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na uygun olarak hazırlandığı belirlendiğinden ilgili
itirazın, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (c) bendi gereğince ret edilmesinin uygun olacağına oy birliği ile
karar verilmiştir.Denilmektedir.
Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda;
Belediyemiz Meclisinin 04.09.2014 Tarih ve M.35.3.TOR.0.10/10-13-143 sayılı kararı ile
komisyonumuza havale edilen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.06.2014 tarih ve 05.596 sayılı kararı
ile onaylanan, Yazıbaşı Mahallesi 2. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 09.07.2014 tarihinde
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlan Panosunda askıya çıkarılmış olup, “Mehmet ŞAHİN” tarafından
verilen 07.08.2014 tarih ve 2014/D-5190-11300 sayılı dilekçe ile askı süresi içerisinde itirazda bulunulmuştur.
Söz konusu itiraza konu 2703 numaralı parsel; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2014 tarih ve
05.169 sayılı kararı ile onaylanan Yazıbaşı Mahallesi 2.Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda “Taşıt Yolu ve
Konut Alanı” olarak, Yazıbaşı Mahallesi 2.Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nda ise “Taşıt Yolu ve Konut
Alanı” olarak markalanmıştır. İtiraza konu Yazıbaşı Mahallesi 2. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nın,
Yazıbaşı Mahallesi 2.Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na uygun olarak hazırlandığı belirlendiğinden ilgili
itirazın, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (c) bendi gereğince ret edilmesinin uygun olacağına mevcudun
oybirliği ile karar verildi.
6-Belediyemiz Meclisinin 04.09.2014 Tarih ve M.35.3.TOR.0.10/10-13-144 sayılı kararı ile
komisyonumuza havale edilen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.06.2014 tarih ve 05.596 sayılı kararı
ile onaylanan, Yazıbaşı Mahallesi 2. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 09.07.2014 tarihinde
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlan Panosunda askıya çıkarılmış olup, “Hadi KAVUNCUOĞLU”
tarafından verilen 07.08.2014 tarih ve 2014/D-5203-11332 sayılı dilekçe ile askı süresi içerisinde itirazda
bulunulmuştur. Söz konusu itiraza konu 3081 numaralı parsel; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin
14.02.2014 tarih ve 05.169 sayılı kararı ile onaylanan Yazıbaşı Mahallesi 2.Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı’nda “Otopark Alanı ve Sanayi Alanı” olarak, Yazıbaşı Mahallesi 2.Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar
Planı’nda ise “Sanayi Alanı” olarak markalanmıştır. İtiraza konu Yazıbaşı Mahallesi 2. Etap 1/1000 Ölçekli
Uygulama İmar Planı’nın, Yazıbaşı Mahallesi 2.Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na uygun olarak
hazırlandığı belirlendiğinden ilgili itirazın, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (c) bendi gereğince ret
edilmesinin uygun olacağına oy birliği ile karar verilmiştir.Denilmektedir.
Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda;
Belediyemiz Meclisinin 04.09.2014 Tarih ve M.35.3.TOR.0.10/10-13-144 sayılı kararı ile
komisyonumuza havale edilen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.06.2014 tarih ve 05.596 sayılı kararı
ile onaylanan, Yazıbaşı Mahallesi 2. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 09.07.2014 tarihinde
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlan Panosunda askıya çıkarılmış olup, “Hadi KAVUNCUOĞLU”
tarafından verilen 07.08.2014 tarih ve 2014/D-5203-11332 sayılı dilekçe ile askı süresi içerisinde itirazda
bulunulmuştur. Söz konusu itiraza konu 3081 numaralı parsel; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin
14.02.2014 tarih ve 05.169 sayılı kararı ile onaylanan Yazıbaşı Mahallesi 2.Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı’nda “Otopark Alanı ve Sanayi Alanı” olarak, Yazıbaşı Mahallesi 2.Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar
Planı’nda ise “Sanayi Alanı” olarak markalanmıştır. İtiraza konu Yazıbaşı Mahallesi 2. Etap 1/1000 Ölçekli
Uygulama İmar Planı’nın, Yazıbaşı Mahallesi 2.Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na uygun olarak
hazırlandığı belirlendiğinden ilgili itirazın, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (c) bendi gereğince ret
edilmesinin uygun olacağına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
7-Belediyemiz Meclisinin 04.09.2014 Tarih ve M.35.3.TOR.0.10/10-13-145 sayılı kararı ile
komisyonumuza havale edilen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.06.2014 tarih ve 05.596 sayılı kararı
ile onaylanan, Yazıbaşı Mahallesi 2. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 09.07.2014 tarihinde
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlan Panosunda askıya çıkarılmış olup, “Fevzi BAYRAM” tarafından
verilen 06.08.2014 tarih ve 2014/D-5192-11330 sayılı dilekçe ile askı süresi içerisinde itirazda bulunulmuştur.
Söz konusu itiraza konu 3363 numaralı parsel; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2014 tarih ve
05.169 sayılı kararı ile onaylanan Yazıbaşı Mahallesi 2.Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda “Sanayi Alanı”
olarak, Yazıbaşı Mahallesi 2.Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nda ise “Taşıt Yolu ve Sanayi Alanı”
olarak markalanmıştır. Söz konusu taşınmaza;
* Söz konusu parsele Belediyemiz tarafından 21.09.2012 tarih ve 557 sayılı imar çapı belgesi
düzenlenmiş,
* Belediyemizin 25.09.2012 tarih ve 472 sayılı Yapı Ruhsatı Belgesi ile toplam 4 adet 6842 m 2
fabrika binası ve 746 m2 ortak alan (bina içi sığınak) olmak üzere 7588 m2 kapalı alana ruhsat düzenlenmiştir.
Yazıbaşı Mahallesi 2.Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nda söz konusu parselin içinden
geçen “10 metrelik Taşıt Yolunun” ruhsatlı olan yapıların üstünden geçtiği belirlendiğinden; parselin güney
cephesinden geçen yolun parsel içerisinde “Otopark Alanı” olarak sonlanmasına ilişkin itirazın, 5393 sayılı
yasanın 18. maddesinin (c) bendi gereğince kabul edilmesinin uygun olacağına oy birliği ile karar verilmiştir.
Denilmektedir.
Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda;
Belediyemiz Meclisinin 04.09.2014 Tarih ve M.35.3.TOR.0.10/10-13-145 sayılı kararı ile
komisyonumuza havale edilen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.06.2014 tarih ve 05.596 sayılı kararı
ile onaylanan, Yazıbaşı Mahallesi 2. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 09.07.2014 tarihinde
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlan Panosunda askıya çıkarılmış olup, “Fevzi BAYRAM” tarafından
verilen 06.08.2014 tarih ve 2014/D-5192-11330 sayılı dilekçe ile askı süresi içerisinde itirazda bulunulmuştur.
Söz konusu itiraza konu 3363 numaralı parsel; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2014 tarih ve
05.169 sayılı kararı ile onaylanan Yazıbaşı Mahallesi 2.Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda “Sanayi Alanı”
olarak, Yazıbaşı Mahallesi 2.Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nda ise “Taşıt Yolu ve Sanayi Alanı”
olarak markalanmıştır. Söz konusu taşınmaza;
* Söz konusu parsele Belediyemiz tarafından 21.09.2012 tarih ve 557 sayılı imar çapı belgesi
düzenlenmiş,
* Belediyemizin 25.09.2012 tarih ve 472 sayılı Yapı Ruhsatı Belgesi ile toplam 4 adet 6842 m 2
fabrika binası ve 746 m2 ortak alan (bina içi sığınak) olmak üzere 7588 m2 kapalı alana ruhsat düzenlenmiştir.
Yazıbaşı Mahallesi 2.Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nda söz konusu parselin içinden
geçen “10 metrelik Taşıt Yolunun” ruhsatlı olan yapıların üstünden geçtiği belirlendiğinden; parselin güney
cephesinden geçen yolun parsel içerisinde “Otopark Alanı” olarak sonlanmasına ilişkin itirazın, 5393 sayılı
yasanın 18. maddesinin (c) bendi gereğince kabul edilmesinin uygun olacağına mevcudun oybirliği ile karar
verildi.
8-Belediyemiz Meclisinin 04.09.2014 Tarih ve M.35.3.TOR.0.10/10-13-146 sayılı kararı ile
komisyonumuza havale edilen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.06.2014 tarih ve 05.596 sayılı kararı
ile onaylanan, Yazıbaşı Mahallesi 2. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 09.07.2014 tarihinde
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlan Panosunda askıya çıkarılmış olup, “Süleyman Yıldırım Akaryakıt
Ürün Mar. Rest. İşl. San. Tic. Ltd. Şti.” tarafından verilen 06.08.2014 tarih ve 2014/D-5193-11306 sayılı dilekçe
ile askı süresi içerisinde itirazda bulunulmuştur. Söz konusu itiraza konu 129 ada 1 numaralı parsel; İzmir
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2014 tarih ve 05.169 sayılı kararı ile onaylanan Yazıbaşı Mahallesi 2.Etap
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda “Tali İş Merkezi” olarak, Yazıbaşı Mahallesi 2.Etap 1/1000 Ölçekli
Uygulama İmar Planı’nda ise “TM Koşullu Alan” olarak markalanmıştır. İtiraza konu Yazıbaşı Mahallesi 2. Etap
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nın, Yazıbaşı Mahallesi 2.Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na uygun
olarak hazırlandığı belirlendiğinden ilgili itirazın, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (c) bendi gereğince ret
edilmesinin uygun olacağına oy birliği ile karar verilmiştir. Denilmektedir.
Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda;
Belediyemiz Meclisinin 04.09.2014 Tarih ve M.35.3.TOR.0.10/10-13-146 sayılı kararı ile
komisyonumuza havale edilen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.06.2014 tarih ve 05.596 sayılı kararı
ile onaylanan, Yazıbaşı Mahallesi 2. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 09.07.2014 tarihinde
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlan Panosunda askıya çıkarılmış olup, “Süleyman Yıldırım Akaryakıt
Ürün Mar. Rest. İşl. San. Tic. Ltd. Şti.” tarafından verilen 06.08.2014 tarih ve 2014/D-5193-11306 sayılı dilekçe
ile askı süresi içerisinde itirazda bulunulmuştur. Söz konusu itiraza konu 129 ada 1 numaralı parsel; İzmir
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2014 tarih ve 05.169 sayılı kararı ile onaylanan Yazıbaşı Mahallesi 2.Etap
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda “Tali İş Merkezi” olarak, Yazıbaşı Mahallesi 2.Etap 1/1000 Ölçekli
Uygulama İmar Planı’nda ise “TM Koşullu Alan” olarak markalanmıştır. İtiraza konu Yazıbaşı Mahallesi 2. Etap
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nın, Yazıbaşı Mahallesi 2.Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na uygun
olarak hazırlandığı belirlendiğinden ilgili itirazın, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (c) bendi gereğince ret
edilmesinin uygun olacağına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
9-Belediyemiz Meclisinin 04.09.2014 Tarih ve M.35.3.TOR.0.10/10-13-147 sayılı kararı ile
komisyonumuza havale edilen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.06.2014 tarih ve 05.596 sayılı kararı
ile onaylanan, Yazıbaşı Mahallesi 2. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 09.07.2014 tarihinde
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlan Panosunda askıya çıkarılmış olup, “İzmir Valiliği Defterdarlık
Milli Emlak Dairesi Başkanlığı” tarafından verilen 08.08.2014 tarih ve 38637 sayılı yazı ile askı süresi dışında
itirazda bulunulmuştur. Söz konusu itirazın askı süresi dışında yapıldığı belirlendiğinden ilgili itirazın, 5393
sayılı yasanın 18. maddesinin (c) bendi gereğince ret edilmesinin uygun olacağına oy birliği ile karar verilmiştir.
Denilmektedir.
Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda;
Belediyemiz Meclisinin 04.09.2014 Tarih ve M.35.3.TOR.0.10/10-13-147 sayılı kararı ile
komisyonumuza havale edilen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.06.2014 tarih ve 05.596 sayılı kararı
ile onaylanan, Yazıbaşı Mahallesi 2. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 09.07.2014 tarihinde
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlan Panosunda askıya çıkarılmış olup, “İzmir Valiliği Defterdarlık
Milli Emlak Dairesi Başkanlığı” tarafından verilen 08.08.2014 tarih ve 38637 sayılı yazı ile askı süresi dışında
itirazda bulunulmuştur. Söz konusu itirazın askı süresi dışında yapıldığı belirlendiğinden ilgili itirazın, 5393
sayılı yasanın 18. maddesinin (c) bendi gereğince ret edilmesinin uygun olacağına mevcudun oybirliği ile karar
verildi.
10-Belediyemiz Meclisinin 04.09.2014 Tarih ve M.35.3.TOR.0.10/10-13-148 sayılı kararı ile
komisyonumuza havale edilen, İlçemiz, Yazıbaşı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan “S.S. TARİŞ PAMUK
TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ” adına kayıtlı 335 ada 3 numaralı parsel vekili Doğuş BALDAN’ın
13.08.2014 tarih ve 2014/D-5393-11589 sayılı dilekçesi ile “İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.02.2014
tarih ve 05.125 sayılı kararı ve 2863 sayılı Kanun gereği İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu’nun 11.06.2014 tarih ve 3944 sayılı kararı doğrultusunda onaylanan 335 ada 2-3 numaralı parseller ve
380 ada 2-3-5 numaralı parsellere ait II. (İkinci) Derece Arkeolojik Sit Alanı’na (Höyük Alanı’na) ilişkin 1/5000
ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’na uygun olarak hazırlanan, II. (İkinci) Derece Arkeolojik Sit Alanı’na
(Höyük Alanı’na) ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı” sunulmuştur. İzmir Büyükşehir
Belediye Meclisi’nin 10.02.2014 tarih ve 05.125 sayılı kararı ve 2863 sayılı Kanun gereği İzmir II Numaralı
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 11.06.2014 tarih ve 3944 sayılı kararı doğrultusunda onaylanan
335 ada 2-3 numaralı parseller ve 380 ada 2-3-5 numaralı parsellere ait II. (İkinci) Derece Arkeolojik Sit
Alanı’na (Höyük Alanı’na) ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’na uygun olarak hazırlanan, II.
(İkinci) Derece Arkeolojik Sit Alanı’na (Höyük Alanı’na) ilişkin UİP-4607 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli
Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nın, 5393 sayılı yasanın 18. Maddesinin (c) bendi gereğince ve 3194 sayılı
İmar kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanmasının uygun olacağına oy birliği ile karar verilmiştir.
Denilmektedir.
Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda;
Belediyemiz Meclisinin 04.09.2014 Tarih ve M.35.3.TOR.0.10/10-13-148 sayılı kararı ile
komisyonumuza havale edilen, İlçemiz, Yazıbaşı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan “S.S. TARİŞ PAMUK
TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ” adına kayıtlı 335 ada 3 numaralı parsel vekili Doğuş BALDAN’ın
13.08.2014 tarih ve 2014/D-5393-11589 sayılı dilekçesi ile “İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.02.2014
tarih ve 05.125 sayılı kararı ve 2863 sayılı Kanun gereği İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu’nun 11.06.2014 tarih ve 3944 sayılı kararı doğrultusunda onaylanan 335 ada 2-3 numaralı parseller ve
380 ada 2-3-5 numaralı parsellere ait II. (İkinci) Derece Arkeolojik Sit Alanı’na (Höyük Alanı’na) ilişkin 1/5000
ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’na uygun olarak hazırlanan, II. (İkinci) Derece Arkeolojik Sit Alanı’na
(Höyük Alanı’na) ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı” sunulmuştur. İzmir Büyükşehir
Belediye Meclisi’nin 10.02.2014 tarih ve 05.125 sayılı kararı ve 2863 sayılı Kanun gereği İzmir II Numaralı
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 11.06.2014 tarih ve 3944 sayılı kararı doğrultusunda onaylanan
335 ada 2-3 numaralı parseller ve 380 ada 2-3-5 numaralı parsellere ait II. (İkinci) Derece Arkeolojik Sit
Alanı’na (Höyük Alanı’na) ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’na uygun olarak hazırlanan, II.
(İkinci) Derece Arkeolojik Sit Alanı’na (Höyük Alanı’na) ilişkin UİP-4607 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli
Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nın, 5393 sayılı yasanın 18. Maddesinin (c) bendi gereğince ve 3194 sayılı
İmar kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanmasının uygun olacağına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
11-Belediyemiz Meclisinin 04.09.2014 Tarih ve M.35.3.TOR.0.10/10-13-149 sayılı kararı ile
komisyonumuza havale edilen, İlçemiz, Ertuğrul Mahallesi 94-95-99-100-101-102-103-104-515 ve 516
numaralı adaları kapsayan alanda; mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kararlarında farklı yol
büyüklükleri ve farklı yapılaşma koşulları bulunmaktadır.
Söz konusu 94-95-99-100-101-102-103-104-515 ve 516 numaralı adaları kapsayan alanda;
mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kararlarında bulunan farklı yol büyüklükleri ve farklı yapılaşma
koşullarının; planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararı kavramları göz önünde bulundurularak
yeniden değerlendirilmesi amacıyla Şehir Plancısı Uğur BAYRAK’a hazırlattırılan UİP-4525,1 plan işlem
numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (c) bendi
gereğince ve 3194 sayılı İmar kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanmasının uygun olacağına oy birliği ile
karar verilmiştir. Denilmektedir.
Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda;
Belediyemiz Meclisinin 04.09.2014 Tarih ve M.35.3.TOR.0.10/10-13-149 sayılı kararı ile
komisyonumuza havale edilen, İlçemiz, Ertuğrul Mahallesi 94-95-99-100-101-102-103-104-515 ve 516
numaralı adaları kapsayan alanda; mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kararlarında farklı yol
büyüklükleri ve farklı yapılaşma koşulları bulunmaktadır.
Söz konusu 94-95-99-100-101-102-103-104-515 ve 516 numaralı adaları kapsayan alanda;
mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kararlarında bulunan farklı yol büyüklükleri ve farklı yapılaşma
koşullarının; planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararı kavramları göz önünde bulundurularak
yeniden değerlendirilmesi amacıyla Şehir Plancısı Uğur BAYRAK’a hazırlattırılan UİP-4525,1 plan işlem
numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (c) bendi
gereğince ve 3194 sayılı İmar kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanmasının uygun olacağına mevcudun
oybirliği ile karar verildi.
12-Belediyemiz Meclisinin 04.09.2014 Tarih ve M.35.3.TOR.0.10/10-13-151 sayılı kararı ile
komisyonumuza havale edilen İlçemiz, Ayrancılar Mahallesi, 214 ada 11 numaralı parselin sahibi “Necmiye
BÜKER” tarafından verilen 12.03.2014 tarih 2014/D-1762-3773 sayılı dilekçeye istinaden İzmir Büyükşehir
Belediyesi’ne görüş sorulmuş olup; İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı İmar İşleri
Şube Müdürlüğü’nün 20.05.2014 tarih ve 37580 sayılı yazısında; “İzmir-Aydın yolundan cephe alan parsellere
6 kat, diğer yollardan cephe alan parsellere 3 kat gabari koşulu getirilmiş olduğu düşünülmekte birlikte, planda
ada üzerinde ticaret taraması ile birlikte gösterilen hattın, yol boyu ticaret sınırıyla beraber söz konusu adada
farklı kat adetlerine haiz alanların sınırlarını tanımlayan ifraz hattı yada kademe hattını mı belirlediği
anlaşılamadığından, öncelikle imar planlarında kademe hattı belirlenmesi gerektiği” belirtilmiştir.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı İmar İşleri Şube Müdürlüğü’nün
20.05.2014 tarih ve 37580 sayılı yazısı kapsamında; söz konusu adanın kademe hattı çizgisinin belirlenmesi
hususunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (c)
bendi gereğince ve 3194 sayılı İmar kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanmasının uygun olacağına oy birliği
ile karar verilmiştir. Denilmektedir.
Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda;
Belediyemiz Meclisinin 04.09.2014 Tarih ve M.35.3.TOR.0.10/10-13-151 sayılı kararı ile
komisyonumuza havale edilen İlçemiz, Ayrancılar Mahallesi, 214 ada 11 numaralı parselin sahibi “Necmiye
BÜKER” tarafından verilen 12.03.2014 tarih 2014/D-1762-3773 sayılı dilekçeye istinaden İzmir Büyükşehir
Belediyesi’ne görüş sorulmuş olup; İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı İmar İşleri
Şube Müdürlüğü’nün 20.05.2014 tarih ve 37580 sayılı yazısında; “İzmir-Aydın yolundan cephe alan parsellere
6 kat, diğer yollardan cephe alan parsellere 3 kat gabari koşulu getirilmiş olduğu düşünülmekte birlikte, planda
ada üzerinde ticaret taraması ile birlikte gösterilen hattın, yol boyu ticaret sınırıyla beraber söz konusu adada
farklı kat adetlerine haiz alanların sınırlarını tanımlayan ifraz hattı yada kademe hattını mı belirlediği
anlaşılamadığından, öncelikle imar planlarında kademe hattı belirlenmesi gerektiği” belirtilmiştir.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı İmar İşleri Şube Müdürlüğü’nün
20.05.2014 tarih ve 37580 sayılı yazısı kapsamında; söz konusu adanın kademe hattı çizgisinin belirlenmesi
hususunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (c)
bendi gereğince ve 3194 sayılı İmar kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanmasının uygun olacağına
mevcudun oybirliği ile karar verildi.
13-Belediyemiz Meclisinin 04.09.2014 Tarih ve M.35.3.TOR.0.10/10-13-136 sayılı kararı ile
komisyonumuza havale edilen, İlçemiz Tepeköy mahallesi 28N.2B Pafta 798 ada 10 numaralı parselde Bayram
ÇİÇEK ve Belediyemiz adına kayıtlı taşınmaz 432,00 m² olup Bayram ÇİÇEK’e ait 11/36 (132,00 m2) hisse ve
Belediyemize ait 300/432 (300,00 m²) hisse bulunmaktadır.
Belediyemiz hissesini satın almak üzere Bayram ÇİÇEK 05.08.2014 Tarih ve 2014/D-5161-11259
sayılı dilekçe ile Belediye Başkanlığı’na müracaat ederek ilgili parselde Torbalı Belediyesi adına kayıtlı bulunan
300/432 (300,00 m²) hisseyi satın almak üzere talepte bulunmuşlardır.
Aşağıda miktarı ve özellikleri belirtilen parsel üzerinde Belediyemiz adına kayıtlı 300/432 (300,00
m²) hissenin satılması hususunun söz konusu hissenin büyüklüğü nedeniyle, 5393 Sayılı Belediye Kanununun
18. maddesinin (e) bendi gereğince ret edilmesinin uygun olacağına oy birliği ile karar verilmiştir.
Denilmektedir.
Mahalle
TEPEKÖY
Pafta
Ada
28N.2B 798
Parsel
10
Hisse Mik.
300,00 m2
İmar durumu
Toplam Alan
AYRIK NİZAM 3 KATLI (0.30/0.90) 432,00 m2
Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda;
Belediyemiz Meclisinin 04.09.2014 Tarih ve M.35.3.TOR.0.10/10-13-136 sayılı kararı ile
komisyonumuza havale edilen, İlçemiz Tepeköy mahallesi 28N.2B Pafta 798 ada 10 numaralı parselde Bayram
ÇİÇEK ve Belediyemiz adına kayıtlı taşınmaz 432,00 m² olup Bayram ÇİÇEK’e ait 11/36 (132,00 m2) hisse ve
Belediyemize ait 300/432 (300,00 m²) hisse bulunmaktadır.
Belediyemiz hissesini satın almak üzere Bayram ÇİÇEK 05.08.2014 Tarih ve 2014/D-5161-11259
sayılı dilekçe ile Belediye Başkanlığı’na müracaat ederek ilgili parselde Torbalı Belediyesi adına kayıtlı bulunan
300/432 (300,00 m²) hisseyi satın almak üzere talepte bulunmuşlardır.
Aşağıda miktarı ve özellikleri belirtilen parsel üzerinde Belediyemiz adına kayıtlı 300/432 (300,00
m²) hissenin satılması hususunun söz konusu hissenin büyüklüğü nedeniyle, 5393 Sayılı Belediye Kanununun
18. maddesinin (e) bendi gereğince ret edilmesinin uygun olacağı konusunun bir dahaki mecliste görüşülmek
üzere İmar Komisyonu gündeminde kalmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
Mahalle Pafta
Ada
TEPEKÖY 28N.2B 798
Adnan Yaşar GÖRMEZ
MECLİS BAŞKANI
Parsel
10
Hisse Mik.
300,00 m2
İmar durumu
Toplam Alan
AYRIK NİZAM 3 KATLI (0.30/0.90) 432,00 m2
Nurhan İNCE
KATİP
Sedat EREN
KATİP
T.C.
TORBALI BELEDİYESİ
2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT
MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
01.10.2014
Karar No :
M.35.3.TOR.0.10/10-14/159
Birleşim No :
1.
Oturum No :
1.
MADDE 2 – Gündemin ikinci maddesi “Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi“
hakkındaydı.
1-İMAR KOMİSYONU RAPORU
Tetkik edilmek üzere Komisyonumuza havale edilen konular, Komisyonumuzca gerek
mahallinde gerekse imar paftaları üzerinde incelenerek, Komisyonumuz görüşü aşağıda maddeler
halinde belirtilerek karar verilmiştir.18/09/2014
2-Belediyemiz Meclisinin 04.09.2014 Tarih ve M.35.3.TOR.0.10/10-13-140 sayılı kararı ile
komisyonumuza havale edilen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.06.2014 tarih ve 05.596
sayılı kararı ile onaylanan, Yazıbaşı Mahallesi 2. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 09.07.2014
tarihinde Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlan Panosunda askıya çıkarılmış olup, “Toyam
Gıda San. Nak. Ve Tic. Ltd. Şti.” tarafından verilen 17.07.2014 tarih ve 2014/D-4851-10488 sayılı
dilekçe ile askı süresi içerisinde itirazda bulunulmuştur. Söz konusu itiraza konu 3362 numaralı
parsel; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2014 tarih ve 05.169 sayılı kararı ile onaylanan
Yazıbaşı Mahallesi 2.Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda “Sanayi Alanı” olarak, Yazıbaşı
Mahallesi 2.Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nda ise “Taşıt Yolu ve Sanayi Alanı” olarak
markalanmıştır. Söz konusu taşınmaz üzerinde yer alan Değirmen, Un Deposu ve İdari Bina için;
*Mülga Yazıbaşı Belediyesi’nin 17.09.1997 tarih ve 5/9 sayılı Yapı Ruhsatı Belgesi ile; 96
2
m İdari Bina, 160 m2 Un Ambarı, 300 m2 Depo ve 1943 m2 Değirmen olmak üzere 1589 m2 ruhsatlı
yapıya 16.08.199 tarih ve 2/23 sayılı Yapı Kullanma İzin Belgesi,
*Mülga Yazıbaşı Belediyesi’nin 13.05.2002 tarih ve 2002/3 sayılı Yapı Ruhsatı Belgesi ile;
2
256 m Zemin Kat Depo (1), 246 m2 Zemin Kat Depo (2), 246 m2 Zemin Kat Depo (3) ve 256 m2 Zemin
Kat Depo (4) olmak üzere 1004 m2 ruhsatlı yapıya 30.01.2003 tarih ve 3/36 sayılı Yapı Kullanma İzin
Belgesi,
*Mülga Yazıbaşı Belediyesi’nin 13.09.2002 tarih ve 2002/T-4 sayılı Yapı Ruhsatı Belgesi
ile; 64 m2 fabrika tadilat ruhsatı düzenlenerek 20.03.2013 tarih ve 2003/T-2 sayılı Yapı Kullanma İzin
Belgesi düzenlenmiştir.
Yazıbaşı Mahallesi 2.Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nda söz konusu parselin
içinden geçen “10 metrelik Taşıt Yolunun” ruhsatlı olan deponun üstünden geçmesi ve parselin kuzey
cephesinden 12 metrelik Taşıt Yoluna, doğu cephesinden de 15 metrelik Taşıt Yoluna cepheli olduğu
belirlendiğinden; ruhsatlı olan deponun üstünden geçen “10 metrelik Taşıt Yolunun” kaldırılmasına
ilişkin itirazın, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (c) bendi gereğince kabul edilmesinin uygun
olacağına oy birliği ile karar verilmiştir.Denilmektedir.
Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda;
Belediyemiz Meclisinin 04.09.2014 Tarih ve M.35.3.TOR.0.10/10-13-140 sayılı kararı ile
komisyonumuza havale edilen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.06.2014 tarih ve 05.596
sayılı kararı ile onaylanan, Yazıbaşı Mahallesi 2. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 09.07.2014
tarihinde Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlan Panosunda askıya çıkarılmış olup, “Toyam
Gıda San. Nak. Ve Tic. Ltd. Şti.” tarafından verilen 17.07.2014 tarih ve 2014/D-4851-10488 sayılı
dilekçe ile askı süresi içerisinde itirazda bulunulmuştur. Söz konusu itiraza konu 3362 numaralı
parsel; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2014 tarih ve 05.169 sayılı kararı ile onaylanan
Yazıbaşı Mahallesi 2.Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda “Sanayi Alanı” olarak, Yazıbaşı
Mahallesi 2.Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nda ise “Taşıt Yolu ve Sanayi Alanı” olarak
markalanmıştır. Söz konusu taşınmaz üzerinde yer alan Değirmen, Un Deposu ve İdari Bina için;
*Mülga Yazıbaşı Belediyesi’nin 17.09.1997 tarih ve 5/9 sayılı Yapı Ruhsatı Belgesi ile; 96
2
m İdari Bina, 160 m2 Un Ambarı, 300 m2 Depo ve 1943 m2 Değirmen olmak üzere 1589 m2 ruhsatlı
yapıya 16.08.199 tarih ve 2/23 sayılı Yapı Kullanma İzin Belgesi,
*Mülga Yazıbaşı Belediyesi’nin 13.05.2002 tarih ve 2002/3 sayılı Yapı Ruhsatı Belgesi ile;
2
256 m Zemin Kat Depo (1), 246 m2 Zemin Kat Depo (2), 246 m2 Zemin Kat Depo (3) ve 256 m2 Zemin
Kat Depo (4) olmak üzere 1004 m2 ruhsatlı yapıya 30.01.2003 tarih ve 3/36 sayılı Yapı Kullanma İzin
Belgesi,
*Mülga Yazıbaşı Belediyesi’nin 13.09.2002 tarih ve 2002/T-4 sayılı Yapı Ruhsatı Belgesi
ile; 64 m2 fabrika tadilat ruhsatı düzenlenerek 20.03.2013 tarih ve 2003/T-2 sayılı Yapı Kullanma İzin
Belgesi düzenlenmiştir.
Yazıbaşı Mahallesi 2.Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nda söz konusu parselin
içinden geçen “10 metrelik Taşıt Yolunun” ruhsatlı olan deponun üstünden geçmesi ve parselin kuzey
cephesinden 12 metrelik Taşıt Yoluna, doğu cephesinden de 15 metrelik Taşıt Yoluna cepheli olduğu
belirlendiğinden; ruhsatlı olan deponun üstünden geçen “10 metrelik Taşıt Yolunun” kaldırılmasına
ilişkin itirazın, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (c) bendi gereğince kabul edilmesinin uygun
olacağına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
5393 Sayılı Belediye Kanununun
27. Maddesi gereğince İmar Komisyonu
Raporunun 2. Maddesinin
görüşülmesine Başkanlık yapan
Meclis Başkanı
Kenan AKTAŞ
MECLİS 1. BAŞKAN VEKİLİ
Nurhan İNCE
KATİP
Sedat EREN
KATİP
T.C.
TORBALI BELEDİYESİ
2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT
MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
01.10.2014
Karar No :
M.35.3.TOR.0.10/10-14/160
Birleşim No :
1.
Oturum No :
1.
MADDE 2 – Gündemin ikinci maddesi “Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi“
hakkındaydı.
2- BÜTÇE VE KESİN HESAP, İMAR VE HUKUK KOMİSYONU RAPORLARI
Belediyemiz Meclisi’nin 04.07.2014 tarih ve M.35.3.TOR.0.10/10-10/107 nolu kararı ile
Komisyonlarımıza havale edilen Belediyemizin 2015-2019 Stratejik Planı, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.
Maddesinin (a) bendi ve 41. Maddesi gereğince Komisyonlarımızca tetkik edilerek uygun görülmüştür.
İş bu rapor mevcut komisyon üyelerinin oybirliği ile tanzim ve imza edilmiştir.Denilmektedir.
Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda;
Belediyemizin 2015-2019 Stratejik Planı, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (a) bendi
ve 41. Maddesi gereğince, komisyonlarımızdan geldiği haliyle ekte yazıldığı şekilde kabulüne Meclis Başkanı
Adnan Yaşar GÖRMEZ,AK Parti Belediye Meclis Üyelerinden Mehmet Nuri Bulut, Sevil Duran, Nuh Aktaş,
Özgür Erman Çağlar, Göksel Dinçer, Nurhan İnce, Hüseyin Söyler, Hüseyin Karaman, Kenan Aktaş, Erdal
Türksever,Turgut Buluş, Hakan Şen, Bayram Memiş, Sedat Eren, Şenol Güler, Raziye Tek, CHP Belediye Meclis
Üyelerinden Halil Kabasakal, İbrahim Özel, Sefer İpekli, Hamdi Tomba, Yalçın Efe, Osman Sargın, Feti Okuroğlu,
Metin Şahin, Erdal Zeyrek, Mehmet Yıldız Sivrikaya, MHP Belediye Meclis Üyelerinden Yasemin Çimi, Tevfik
Taner Aygüneş ve Hacı Mehmet Vurur’un 30 kabul oyu ile mevcudun oybirliği ile karar verildi.
Adnan Yaşar GÖRMEZ
MECLİS BAŞKANI
Nurhan İNCE
KATİP
Sedat EREN
KATİP
T.C.
TORBALI BELEDİYESİ
2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT
MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
01.10.2014
Karar No :
M.35.3.TOR.0.10/10-14/161
Birleşim No :
1.
Oturum No :
1.
MADDE 3 –Gündemin üçüncü maddesi “Başkanlıktan gelen Önergelerin görüşülmesi“
hakkındaydı.
Önerge 1- Başkanlığın bu husustaki 23.09.2014 tarihli sunuş yazısı okundu. Sunuş yazısında;
a) 18.10.2011 tarih ve 12/120 sayılı Meclis Kararı ile 5393 Sayılı Yasanın 48. ve 49. Maddesi ile
18. Maddesinin ( L ) bendi gereğince Norm kadro çerçevesinde kurulan Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün
5393 Sayılı Yasanın 48. Maddesi gereğince 01.01.2015 tarihinden itibaren kapatılması, Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğünce yerine getirilen hizmetlerin ise 5393 Sayılı Yasanın 48. Maddesi gereğince Belediyemiz Fen
İşleri Müdürlüğünce yerine getirilmesi,
b) 06.06.2014 tarih ve 9/89 sayılı Meclis Kararı ile 5393 Sayılı Yasanın 48. ve 49. Maddesi ile 18.
Maddesinin ( L ) bendi gereğince Norm kadro çerçevesinde kurulan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün 5393
Sayılı Yasanın 48. Maddesi gereğince 01.01.2015 tarihinden itibaren kapatılması, Tarımsal Hizmetler
Müdürlüğünce yerine getirilen hizmetlerin ise 5393 Sayılı Yasanın 48. Maddesi gereğince Belediyemiz Emlak
ve İstimlak Müdürlüğünce yerine getirilmesi,
c) G.İ.H. Sınıfı 1. Derece Ulaşım Hizmetleri Müdürü kadrosunun 01.01.2015 tarihinden geçerli
olmak üzere iptal edilerek, G.İ.H. Sınıfı 4. Derece Strateji Geliştirme Müdürü Kadrosu olarak 5393 S.K.’ nun 49.
Maddesi ve 18. Maddesinin ( L) bendi gereğince ihdas edilmesi ,
d) G.İ.H. Sınıfı 1.Derece Tarımsal Hizmetler Müdürü kadrosunun 01.01.2015 tarihinden geçerli
olmak üzere iptal edilerek, G.İ.H. sınıfı 4. Derece İşletme ve İştirakler Müdürü Kadrosu olarak 5393 S.K.’ nun
49. Maddesi ve 18. Maddesinin ( L) bendi gereğince ihdas edilmesi,
e)5393 Sayılı Yasanın 48. Maddesi gereğince 01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere Strateji
Geliştirme Müdürlüğü ve İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Birimlerinin kurulması konusunun Meclisce
görüşülerek gerekli kararın alınmasını rica ederim. Denilmektedir.
Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda;
Önerge 1 –a
18.10.2011 tarih ve 12/120 sayılı Meclis Kararı ile 5393 Sayılı Yasanın 48. ve 49. Maddesi ile 18.
Maddesinin ( L ) bendi gereğince Norm kadro çerçevesinde kurulan Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 5393
Sayılı Yasanın 48. Maddesi gereğince 01.01.2015 tarihinden itibaren kapatılması, Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğünce yerine getirilen hizmetlerin ise 5393 Sayılı Yasanın 48. Maddesi gereğince Belediyemiz Fen
İşleri Müdürlüğünce yerine getirilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
Önerge 1-b
06.06.2014 tarih ve 9/89 sayılı Meclis Kararı ile 5393 Sayılı Yasanın 48. ve 49. Maddesi ile 18.
Maddesinin ( L ) bendi gereğince Norm kadro çerçevesinde kurulan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün 5393
Sayılı Yasanın 48. Maddesi gereğince 01.01.2015 tarihinden itibaren kapatılması, Tarımsal Hizmetler
Müdürlüğünce yerine getirilen hizmetlerin ise 5393 Sayılı Yasanın 48. Maddesi gereğince Belediyemiz Emlak
ve İstimlak Müdürlüğünce yerine getirilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
Önerge 1-c
G.İ.H. Sınıfı 1. Derece Ulaşım Hizmetleri Müdürü kadrosunun 01.01.2015 tarihinden geçerli olmak
üzere iptal edilerek, G.İ.H. Sınıfı 4. Derece Strateji Geliştirme Müdürü Kadrosu olarak 5393 S.K.’ nun 49.
Maddesi ve 18. Maddesinin ( L) bendi gereğince ihdas edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
Önerge 1-d
G.İ.H. Sınıfı 1.Derece Tarımsal Hizmetler Müdürü kadrosunun 01.01.2015 tarihinden geçerli
olmak üzere iptal edilerek, G.İ.H. sınıfı 4. Derece İşletme ve İştirakler Müdürü Kadrosu olarak 5393 S.K.’ nun
49. Maddesi ve 18. Maddesinin ( L) bendi gereğince ihdas edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
Adnan Yaşar GÖRMEZ
MECLİS BAŞKANI
Nurhan İNCE
KATİP
Sedat EREN
KATİP
T.C.
TORBALI BELEDİYESİ
2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT
MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
01.10.2014
Karar No :
M.35.3.TOR.0.10/10-14/162
Birleşim No :
1.
Oturum No :
1.
MADDE 3 –Gündemin üçüncü maddesi “Başkanlıktan gelen Önergelerin görüşülmesi“
hakkındaydı.
Önerge 2-Başkanlığın havalesiyle meclise sunulan Mali Hizmetler Müdürlüğünün
30.09.2014 tarih ve 2014/907 sayılı müzekkeresi okundu. Müzekkeresinde;
5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/b maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliği’nin 28-29. Maddelerine istinaden Belediyemizin 2015 yılı tahmini bütçesinin ve
performans programının Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonuna havale edilmesi hususunun Meclisce
görüşülerek gerekli kararın alınmasını arz ederim.Denilmektedir.
Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda;
5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/b maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliği’nin 28-29. Maddelerine istinaden Belediyemizin 2015 yılı tahmini bütçesinin ve
performans programının Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oybirliği
ile karar verildi.
Adnan Yaşar GÖRMEZ
MECLİS BAŞKANI
Nurhan İNCE
KATİP
Sedat EREN
KATİP
T.C.
TORBALI BELEDİYESİ
2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT
MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
01.10.2014
Karar No :
M.35.3.TOR.0.10/10-14/163
Birleşim No :
1.
Oturum No :
1.
MADDE 3 –Gündemin üçüncü maddesi “Başkanlıktan gelen Önergelerin görüşülmesi“
hakkındaydı.
Önerge 3- Başkanlığın bu husustaki 23.09.2014 tarihli sunuş yazısı okundu. Sunuş
yazısında;
2015 yılında uygulanacak Belediye Bütçe Tarifelerinin belirlenmesi için Bütçe ve Kesin
Hesap Komisyonuna havale edilmesi hususunun Meclisce görüşülerek gerekli kararın alınmasını arz
ederim.Denilmektedir.
Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda;
2015 yılında uygulanacak Belediye Bütçe Tarifelerinin belirlenmesi için Bütçe ve Kesin
Hesap Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
Adnan Yaşar GÖRMEZ
MECLİS BAŞKANI
Nurhan İNCE
KATİP
Sedat EREN
KATİP
T.C.
TORBALI BELEDİYESİ
2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT
MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
01.10.2014
Karar No :
M.35.3.TOR.0.10/10-14/164
Birleşim No :
1.
Oturum No :
1.
MADDE 3 –Gündemin üçüncü maddesi “Başkanlıktan gelen Önergelerin görüşülmesi“
hakkındaydı.
Önerge 4- Başkanlığın bu husustaki 08.09.2014 tarihli sunuş yazısı okundu. Sunuş
yazısında;
İzmir Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün 18.07.2014 tarih ve 96785995/756
29323 sayılı huzurevi tahsis edilmesi konulu yazılarına istinaden, Belediyemize ait olan Cumhuriyet
Mahallesi 2026 Sk. No:5 adresinde bulunan tapunun 893 ada, 6 parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde
bulunan Huzurevi binasının işletilmek üzere T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Aile ve Sosyal
Politikalar Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne
tahsis edilmesi ile tahsis yılının belirlenmesi konusunda, 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesinin (e )
bendi ile 75. Maddesinin ( d ) bendi gereğince Meclisce görüşülerek gerekli kararın alınmasını rica
ederim. Denilmektedir.
Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda;
İzmir Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün 18.07.2014 tarih ve 96785995/756
29323 sayılı huzurevi tahsis edilmesi konulu yazılarına istinaden, Belediyemize ait olan Cumhuriyet
Mahallesi 2026 Sk. No:5 adresinde bulunan tapunun 893 ada, 6 parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde
bulunan Huzurevi binasının işletilmek üzere T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Aile ve Sosyal
Politikalar Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne
tahsis edilmesi ile tahsis yılının belirlenmesi konusunun, 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesinin (e )
bendi ile 75. Maddesinin ( d ) bendi gereğince Hukuk Komisyonuna havale edilmesine mevcudun
oybirliği ile kabul edildi.
Adnan Yaşar GÖRMEZ
MECLİS BAŞKANI
Nurhan İNCE
KATİP
Sedat EREN
KATİP
T.C.
TORBALI BELEDİYESİ
2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT
MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
01.10.2014
Karar No :
M.35.3.TOR.0.10/10-14/165
Birleşim No :
1.
Oturum No :
1.
MADDE 3 –Gündemin üçüncü maddesi “Başkanlıktan gelen Önergelerin görüşülmesi“
hakkındaydı.
Önerge 5- Başkanlığın bu husustaki 24.09.2014 tarihli sunuş yazısı okundu. Sunuş
yazısında;
Levent ÜSTÜN 23.09. 2014 tarihli dilekçesi ile İlçemiz Torbalı Yazıbaşı’nda 160 Ada,
32.L.3.B Pafta, 5 , 6, 7, 8, 9 Parsel’ de bulunan arsaları kesinlikle satılmamak ve Sosyal Hizmetler vs.
gibi alanlarda kullanılmak ve İsmi Üstüntaş olmak üzere Belediyemize bağışlama talebinde
bulunmuştur.
Sözkonusu şartlı bağışın kabulü hususunun, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin ( g ) bendi
gereğince meclisce görüşülerek gerekli kararın alınmasını rica ederim.Denilmektedir.
Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda;
Levent ÜSTÜN 23.09. 2014 tarihli dilekçesi ile İlçemiz Torbalı Yazıbaşı’nda 160 Ada,
32.L.3.B Pafta, 5 , 6, 7, 8, 9 Parsel’ de bulunan arsaları kesinlikle satılmamak ve Sosyal Hizmetler vs.
gibi alanlarda kullanılmak ve İsmi Üstüntaş olmak üzere Belediyemize bağışlama talebinde
bulunmuştur.
Sözkonusu şartlı bağışın kabulüne, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin ( g ) bendi
gereğince mevcudun oybirliği ile karar verildi.
Adnan Yaşar GÖRMEZ
MECLİS BAŞKANI
Nurhan İNCE
KATİP
Sedat EREN
KATİP
T.C.
TORBALI BELEDİYESİ
2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT
MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
01.10.2014
Karar No :
M.35.3.TOR.0.10/10-14/166
Birleşim No :
1.
Oturum No :
1.
MADDE 3 –Gündemin üçüncü maddesi “Başkanlıktan gelen Önergelerin görüşülmesi“
hakkındaydı.
Önerge 6- Başkanlığın bu husustaki 23.09.2014 tarihli sunuş yazısı okundu. Sunuş
yazısında;
5393 Sayılı Yasanın 14. Maddesinin ( b ) bendinde “Gerektiğinde, sporu teşvik etmek
amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve
gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı
müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve
antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir,” dendiğinden, İran’da 04.09.2014 tarihinde
yapılan Kick Box Dünya Şampiyonası büyük erkekler kategorisinde 75 kg’da Hamdi KUZGUN isimli
sporcumuz 1. Olup, dereceye girdiğinden, Hamdi KUZGUN isimli sporcumuzun 1 Adet Ata Altını ile
ödüllendirilmesi konusunda
Meclis’ce görüşülerek gerekli kararın alınmasını rica ederim.
Denilmektedir.
Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda;
5393 Sayılı Yasanın 14. Maddesinin ( b ) bendinde “Gerektiğinde, sporu teşvik etmek
amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve
gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı
müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve
antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir,” dendiğinden, İran’da 04.09.2014 tarihinde
yapılan Kick Box Dünya Şampiyonası büyük erkekler kategorisinde 75 kg’da Hamdi KUZGUN isimli
sporcumuz 1. Olup, dereceye girdiğinden, Hamdi KUZGUN isimli sporcumuzun 1 Adet Ata Altını ile
ödüllendirilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
Adnan Yaşar GÖRMEZ
MECLİS BAŞKANI
Nurhan İNCE
KATİP
Sedat EREN
KATİP
T.C.
TORBALI BELEDİYESİ
2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT
MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
01.10.2014
Karar No :
M.35.3.TOR.0.10/10-14/167
Birleşim No :
1.
Oturum No :
1.
MADDE 3 –Gündemin üçüncü maddesi “Başkanlıktan gelen Önergelerin görüşülmesi“
hakkındaydı.
Önerge 7- Başkanlığın bu husustaki 24.09.2014 tarihli sunuş yazısı okundu. Sunuş
yazısında;
Belediyemizde kurulmuş olan Kadın Erkek Eşitliği Komisyonunda görev almak üzere
komisyon üyesi sayısının belirlenmesi ve komisyonda görev alacak asil ve yedek üyelerin belirlenmesi
konusunda meclisçe görüşülerek gerekli kararın alınmasını rica ederim. Denilmektedir.
Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda;
Belediyemizde kurulmuş olan Kadın Erkek Eşitliği Komisyonunda görev almak üzere
komisyon üyesi sayısının 5 Asil, 5 Yedek olarak belirlenmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda;
Belediyemizde kurulmuş olan Kadın Erkek Eşitliği Komisyonunda görev almak üzere Sevil
Duran, Nurhan İnce, Raziye Tek, Sıla İlgi Akkaş, Yasemin Çimi ‘nin Asil Üye olarak belirlenmesine
mevcudun oybirliği ile karar verildi.
Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda;
Belediyemizde kurulmuş olan Kadın Erkek Eşitliği Komisyonunda görev almak üzere
Özgür Erman Çağlar, Hakan Şen, Bayram Memiş, Yalçın Efe ve Hacı Mehmet Vurur ‘un Yedek Üye
olarak belirlenmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
Adnan Yaşar GÖRMEZ
MECLİS BAŞKANI
Nurhan İNCE
KATİP
Sedat EREN
KATİP
T.C.
TORBALI BELEDİYESİ
2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT
MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
01.10.2014
Karar No :
M.35.3.TOR.0.10/10-14/168
Birleşim No :
1.
Oturum No :
1.
MADDE 3 –Gündemin üçüncü maddesi “Başkanlıktan gelen Önergelerin görüşülmesi“
hakkındaydı.
Önerge 8- Başkanlığın havalesiyle Meclise sunulan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.09.2014
tarih ve 2014/12942 Sayılı müzekkere yazısı okundu. Müzekkeresinde;
İlçemiz Tepeköy Mahallesi, 28O.1D pafta, 676 Ada, 17 numaralı parselde kayıtlı 206,00 m²
yüzölçümlü taşınmazın sahibi Abdurrahman DEMİR, söz konusu parselin kuzey bitişiğindeki Tepeköy
Mahallesi 28O.1D pafta, 676 Ada, 25 numaralı parselde Belediyemiz adına kayıtlı 74,65 m² yüzölçümlü
taşınmazı satın almak üzere 08.09.2014 Tarih ve 2014/D-6141-12942 sayılı dilekçe ile Belediye Başkanlığımıza
müracaat etmiştir.
Aşağıda miktarı ve özellikleri belirtilen müstakil yapılaşmaya elverişli olmayan, Abdurrahman
DEMİR’e ait 676 Ada 17 numaralı taşınmazın kuzey bitişiğindeki 676 Ada 25 numaralı parselin satılması
hususunun; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince Meclisce görüşülerek gereken
kararın alınmasını arz ederim. Denilmektedir.a Mü.ÇOBAN
Mahalle
Pafta
Ada
Parsel
İmar Durumu
Tamamı
Tepeköy
28O.1D
676
25
Ayrık Nizam 3 katlı(0.30/0.90)
74.65 m²
Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda;
İlçemiz Tepeköy Mahallesi, 28O.1D pafta, 676 Ada, 17 numaralı parselde kayıtlı 206,00 m²
yüzölçümlü taşınmazın sahibi Abdurrahman DEMİR, söz konusu parselin kuzey bitişiğindeki Tepeköy
Mahallesi 28O.1D pafta, 676 Ada, 25 numaralı parselde Belediyemiz adına kayıtlı 74,65 m² yüzölçümlü
taşınmazı satın almak üzere 08.09.2014 Tarih ve 2014/D-6141-12942 sayılı dilekçe ile Belediye Başkanlığımıza
müracaat etmiştir.
Aşağıda miktarı ve özellikleri belirtilen müstakil yapılaşmaya elverişli olmayan, Abdurrahman
DEMİR’e ait 676 Ada 17 numaralı taşınmazın kuzey bitişiğindeki 676 Ada 25 numaralı parselin satılmasına;
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince mevcudun oybirliği ile karar verildi.
ü.ÇOBAN
Mahalle
Pafta
Ada
Parsel
İmar Durumu
Tamamı
Tepeköy
28O.1D
676
25
Ayrık Nizam 3 katlı(0.30/0.90)
74.65 m²
Adnan Yaşar GÖRMEZ
MECLİS BAŞKANI
Nurhan İNCE
KATİP
Sedat EREN
KATİP
T.C.
TORBALI BELEDİYESİ
2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT
MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
01.10.2014
Karar No :
M.35.3.TOR.0.10/10-14/169
Birleşim No :
1.
Oturum No :
1.
MADDE 3 –Gündemin üçüncü maddesi “Başkanlıktan gelen Önergelerin görüşülmesi“
hakkındaydı.
Önerge 9-Başkanlığın havalesiyle Meclise sunulan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
23.09.2014 tarih ve 2014/13710 Sayılı müzekkere yazısı okundu. Müzekkeresinde;
İlçemiz, Ayrancılar İnönü Mahallesi, 1115 numaralı parselin sahibi “Fadime Sema
RAKICIOĞLU ve Ahmet Levent ERDOĞAN’ın” Vekili Serbülent GÜNEY tarafından verilen 18.09.2014
tarih 2014/D-6506-13710 sayı numara dilekçe ile; “Söz konusu parselin mevcut 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı’nda “Sanayi Alanı Emsal:0.40 Hmax:4.50 m” olan yapılaşma koşulunun, inşaat
alanı arttırılmadan “Sanayi Alanı Emsal:0.40 Hmax:Serbest” olarak değiştirilmesi amacıyla Şehir
Plancısı Serbülent GÜNEY tarafından hazırlanan UİP-5408,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin (c) bendi gereğince Meclis’ce
görüşülerek gereken kararın alınmasını arz ederim. Denilmektedir.
Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda;
İlçemiz, Ayrancılar İnönü Mahallesi, 1115 numaralı parselin sahibi “Fadime Sema
RAKICIOĞLU ve Ahmet Levent ERDOĞAN’ın” Vekili Serbülent GÜNEY tarafından verilen 18.09.2014
tarih 2014/D-6506-13710 sayı numara dilekçe ile; “Söz konusu parselin mevcut 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı’nda “Sanayi Alanı Emsal:0.40 Hmax:4.50 m” olan yapılaşma koşulunun, inşaat
alanı arttırılmadan “Sanayi Alanı Emsal:0.40 Hmax:Serbest” olarak değiştirilmesi amacıyla Şehir
Plancısı Serbülent GÜNEY tarafından hazırlanan UİP-5408,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin (c) bendi gereğince İmar
Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
Adnan Yaşar GÖRMEZ
MECLİS BAŞKANI
Nurhan İNCE
KATİP
Sedat EREN
KATİP
T.C.
TORBALI BELEDİYESİ
2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT
MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
01.10.2014
Karar No :
M.35.3.TOR.0.10/10-14/170
Birleşim No :
1.
Oturum No :
1.
MADDE 3 –Gündemin üçüncü maddesi “Başkanlıktan gelen Önergelerin görüşülmesi“
hakkındaydı.
Önerge 10- Başkanlığın havalesiyle Meclise sunulan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
23.09.2014 tarih ve 2014/13921 Sayılı müzekkere yazısı okundu. Müzekkeresinde;
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2014 tarih ve 05.183 sayılı kararı ile
onaylanan, Torbalı Mahallesi 29N-1-C ve 29N-4B paftalarında yer alan 49 ada ile İZBAN İzmir Banliyö
Sistemi arasında kalan imar yollarının düzenlenmesine ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı
Değişikliği, 20.03.2014 tarihinde Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlan Panosunda askıya
çıkarılmış olup, “İzmir Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı” tarafından verilen
18.04.2014 tarih ve 14062 sayılı yazı ile askı süresi içerisinde itirazda bulunulmuştur. Söz konusu
itirazın, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (c) bendi gereğince Meclis’ce görüşülerek gereken kararın
alınmasını arz ederim. Denilmektedir.
Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda;
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2014 tarih ve 05.183 sayılı kararı ile
onaylanan, Torbalı Mahallesi 29N-1-C ve 29N-4B paftalarında yer alan 49 ada ile İZBAN İzmir Banliyö
Sistemi arasında kalan imar yollarının düzenlenmesine ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı
Değişikliği, 20.03.2014 tarihinde Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlan Panosunda askıya
çıkarılmış olup, “İzmir Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı” tarafından verilen
18.04.2014 tarih ve 14062 sayılı yazı ile askı süresi içerisinde itirazda bulunulmuştur. Söz konusu
itirazın, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (c) bendi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine
mevcudun oybirliği ile karar verildi.
Adnan Yaşar GÖRMEZ
MECLİS BAŞKANI
Nurhan İNCE
KATİP
Sedat EREN
KATİP
T.C.
TORBALI BELEDİYESİ
2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT
MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
01.10.2014
Karar No :
M.35.3.TOR.0.10/10-14/171
Birleşim No :
1.
Oturum No :
1.
MADDE 3 –Gündemin üçüncü maddesi “Başkanlıktan gelen Önergelerin görüşülmesi“
hakkındaydı.
Önerge 11- Başkanlığın havalesiyle Meclise sunulan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.09.2014
tarih ve 2014/13920 Sayılı müzekkere yazısı okundu. Müzekkeresinde;
06.12.2012 Tarihli Resmi gazetede yayımlanan 6360 Sayılı Ondört İlde Büyükşehir Belediyesi ve
Yirmiyedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanunla, İzmir İli mülki sınırları içerisinde yer alan köy ve belde belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılmış, köyler
mahalle olarak, belediyeler ise belde ismiyle tek mahalle olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine
katılmıştır.
İlçemize bağlı Ahmetli Mahallesi L18C18A pafta köy civarı mevkiinde, aşağıda listede özellikleri
belirtilen 27 adet taşınmaz 6360 Sayılı Kanun gereği Köy Tüzel Kişiliğinden Belediyemize dahil olmuştur. Köy
Tüzel Kişiliğinden Belediyemize dahil olan İlçemiz Ahmetli Mahallesi’nde Belediyemiz adına kayıtlı parsellerin
hak sahiplerine satılması hususunda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince
Meclisce görüşülerek gereken kararın alınmasını arz ederim. Denilmektedir.a Şule ÇOBAN
MAHALLE
PAFTA
ADA
AHMETLİ
L18C18A
104
AHMETLİ
L18C18A
AHMETLİ
PARSEL
İMAR DURUMU
Tapu Alanı
4
AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT İMARLI
741.33 m2
104
9
AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT İMARLI
714.66 m2
L18C18A
105
7
AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT İMARLI
685.11 m2
AHMETLİ
L18C18A
105
8
AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT İMARLI
183.04m2
AHMETLİ
L18C18A
106
1
AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT İMARLI
1.067.01 m2
AHMETLİ
L18C18A
110
2
AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT İMARLI
783.95 m2
AHMETLİ
L18C18A
112
1
AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT İMARLI
1.845.77 m2
AHMETLİ
L18C18A
119
2
AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT İMARLI
1.147.28 m2
AHMETLİ
L18C18A
119
3
AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT İMARLI
1.027.67 m2
AHMETLİ
L18C18A
122
2
AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT İMARLI
954.13 m2
AHMETLİ
L18C18A
123
1
AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT İMARLI
1.302.44 m2
AHMETLİ
L18C18A
130
3
AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT İMARLI
1.379.17 m2
AHMETLİ
L18C18A
133
1
AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT İMARLI
2.072.22 m2
AHMETLİ
L18C18A
134
4
AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT İMARLI
446.26 m2
AHMETLİ
L18C18A
134
5
AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT İMARLI
539.36 m2
AHMETLİ
L18C18A
139
2
AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT İMARLI
992.08 m2
AHMETLİ
L18C18A
139
5
AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT İMARLI
823.79 m2
AHMETLİ
L18C18A
140
3
AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT İMARLI
1.175.91 m2
AHMETLİ
L18C18A
145
9
AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT İMARLI
717.62 m2
AHMETLİ
L18C18A
148
2
AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT İMARLI
1.156.82 m2
AHMETLİ
L18C18A
157
4
AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT İMARLI
380.83 m2
AHMETLİ
L18C18A
157
7
AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT İMARLI
484.42 m2
AHMETLİ
L18C18A
157
9
AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT İMARLI
317.58 m2
AHMETLİ
L18C18A
159
9
AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT İMARLI
506.62 m2
AHMETLİ
L18C18A
159
10
AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT İMARLI
754.67 m2
AHMETLİ
L18C18A
160
1
AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT İMARLI
1.396.31 m2
AHMETLİ
L18C18A
160
3
AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT İMARLI
397.64 m2
Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda;
06.12.2012 Tarihli Resmi gazetede yayımlanan 6360 Sayılı Ondört İlde Büyükşehir Belediyesi ve
Yirmiyedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanunla, İzmir İli mülki sınırları içerisinde yer alan köy ve belde belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılmış, köyler
mahalle olarak, belediyeler ise belde ismiyle tek mahalle olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine
katılmıştır.
İlçemize bağlı Ahmetli Mahallesi L18C18A pafta köy civarı mevkiinde, aşağıda listede özellikleri
belirtilen 27 adet taşınmaz 6360 Sayılı Kanun gereği Köy Tüzel Kişiliğinden Belediyemize dahil olmuştur. Köy
Tüzel Kişiliğinden Belediyemize dahil olan İlçemiz Ahmetli Mahallesi’nde Belediyemiz adına kayıtlı parsellerin
hak sahiplerine satılmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince mevcudun
oybirliği ile karar verildi.
MAHALLE
PAFTA
ADA
AHMETLİ
L18C18A
104
AHMETLİ
L18C18A
104
PARSEL
İMAR DURUMU
Tapu Alanı
4
AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT İMARLI
741.33 m2
9
AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT İMARLI
714.66 m2
AHMETLİ
L18C18A
105
7
AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT İMARLI
685.11 m2
AHMETLİ
L18C18A
105
8
AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT İMARLI
183.04m2
AHMETLİ
L18C18A
106
1
AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT İMARLI
1.067.01 m2
AHMETLİ
L18C18A
110
2
AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT İMARLI
783.95 m2
AHMETLİ
L18C18A
112
1
AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT İMARLI
1.845.77 m2
AHMETLİ
L18C18A
119
2
AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT İMARLI
1.147.28 m2
AHMETLİ
L18C18A
119
3
AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT İMARLI
1.027.67 m2
AHMETLİ
L18C18A
122
2
AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT İMARLI
954.13 m2
AHMETLİ
L18C18A
123
1
AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT İMARLI
1.302.44 m2
AHMETLİ
L18C18A
130
3
AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT İMARLI
1.379.17 m2
AHMETLİ
L18C18A
133
1
AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT İMARLI
2.072.22 m2
AHMETLİ
L18C18A
134
4
AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT İMARLI
446.26 m2
AHMETLİ
L18C18A
134
5
AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT İMARLI
539.36 m2
AHMETLİ
L18C18A
139
2
AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT İMARLI
992.08 m2
AHMETLİ
L18C18A
139
5
AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT İMARLI
823.79 m2
AHMETLİ
L18C18A
140
3
AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT İMARLI
1.175.91 m2
AHMETLİ
L18C18A
145
9
AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT İMARLI
717.62 m2
AHMETLİ
L18C18A
148
2
AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT İMARLI
1.156.82 m2
AHMETLİ
L18C18A
157
4
AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT İMARLI
380.83 m2
AHMETLİ
L18C18A
157
7
AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT İMARLI
484.42 m2
AHMETLİ
L18C18A
157
9
AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT İMARLI
317.58 m2
AHMETLİ
L18C18A
159
9
AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT İMARLI
506.62 m2
AHMETLİ
L18C18A
159
10
AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT İMARLI
754.67 m2
AHMETLİ
L18C18A
160
1
AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT İMARLI
1.396.31 m2
AHMETLİ
L18C18A
160
3
AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT İMARLI
397.64 m2
Adnan Yaşar GÖRMEZ
MECLİS BAŞKANI
Nurhan İNCE
KATİP
Sedat EREN
KATİP
T.C.
TORBALI BELEDİYESİ
2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT
MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
01.10.2014
Karar No :
M.35.3.TOR.0.10/10-14/172
Birleşim No :
1.
Oturum No :
1.
MADDE 3 –Gündemin üçüncü maddesi “Başkanlıktan gelen Önergelerin görüşülmesi“
hakkındaydı.
Önerge 12- Başkanlığın havalesiyle Meclise sunulan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.09.2014
tarih ve 2014/13398 Sayılı müzekkere yazısı okundu. Müzekkeresinde;
İlçemiz Torbalı Mahallesi 29N.4B pafta 847 Ada 8 numaralı parselinde kayıtlı 459,00 m2 yüzölçümlü
taşınmazın (421/459) 421,00 m2 hissesi Belediyemiz adına, (38/459) 38,00 m2 hissesi Ayşe Nazan Bingöl adına
kayıtlıdır. Söz konusu parselde Ayşe Nazan Bingöl adına kayıtlı olan (38/459) 38,00 m2 hissenin satın
alınmasının; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince Meclisce görüşülerek gereken
kararın alınmasını arz ederim. Denilmektedir.
Mahalle Pafta Ada
TORBALI 9N.4B
847
Parsel
8
İmar durumu
Hisse Miktarı
BİTİŞİK NİZAM 6KATLI(ZEMİN TİCARET) 38,00 m2
Toplam Alan
459,00 m2
Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda;
İlçemiz Torbalı Mahallesi 29N.4B pafta 847 Ada 8 numaralı parselinde kayıtlı 459,00 m2 yüzölçümlü
taşınmazın (421/459) 421,00 m2 hissesi Belediyemiz adına, (38/459) 38,00 m2 hissesi Ayşe Nazan Bingöl adına
kayıtlıdır. Söz konusu parselde Ayşe Nazan Bingöl adına kayıtlı olan (38/459) 38,00 m2 hissenin satın alınmasına;
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince mevcudun oybirliği ile karar verildi.
Mahalle Pafta Ada
TORBALI 9N.4B
847
Parsel
8
Adnan Yaşar GÖRMEZ
MECLİS BAŞKANI
İmar durumu
Hisse Miktarı
Toplam Alan
BİTİŞİK NİZAM 6KATLI(ZEMİN TİCARET) 38,00 m2
459,00 m2
Nurhan İNCE
KATİP
Sedat EREN
KATİP
T.C.
TORBALI BELEDİYESİ
2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT
MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
01.10.2014
Karar No :
M.35.3.TOR.0.10/10-14/173
Birleşim No :
1.
Oturum No :
1.
MADDE 3 –Gündemin üçüncü maddesi “Başkanlıktan gelen Önergelerin görüşülmesi“
hakkındaydı.
Önerge 13- Başkanlığın havalesiyle Meclise sunulan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
23.09.2014 tarih ve 2014/13925 Sayılı müzekkere yazısı okundu. Müzekkeresinde;
İlçemiz Yazıbaşı 29 Ekim Mahallesi 31M.1A pafta 363 Ada 8 numaralı parselinde kayıtlı
taşınmaz Yazıbaşı Mahallesi 2.Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Belediye Hizmet Alanı’nda
kalmaktadır.
Söz konusu parselin kamulaştırılmasının, Belediyemizin beş yıllık İmar Programına ek
olarak alınması hususunun, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi ile yine 5393
sayılı Belediye Kanunun 15.maddesinin (h) bendi gereğince Meclisce görüşülerek gereken kararın
alınmasını arz ederim.Denilmektedir.
Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda;
İlçemiz Yazıbaşı 29 Ekim Mahallesi 31M.1A pafta 363 Ada 8 numaralı parselinde kayıtlı
taşınmaz Yazıbaşı Mahallesi 2.Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Belediye Hizmet Alanı’nda
kalmaktadır.
Söz konusu parselin kamulaştırılmasının, Belediyemizin beş yıllık İmar Programına ek
olarak alınması hususunun, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (u) bendi ile yine 5393
sayılı Belediye Kanunun 15.maddesinin (h) bendi gereğince İmar ve Hukuk Komisyonuna havale
edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
Adnan Yaşar GÖRMEZ
MECLİS BAŞKANI
Nurhan İNCE
KATİP
Sedat EREN
KATİP
T.C.
TORBALI BELEDİYESİ
2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT
MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
01.10.2014
Karar No :
M.35.3.TOR.0.10/10-14/174
Birleşim No :
1.
Oturum No :
1.
MADDE 3 –Gündemin üçüncü maddesi “Başkanlıktan gelen Önergelerin görüşülmesi“
hakkındaydı.
Önerge 14- Başkanlığın havalesiyle Meclise sunulan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.09.2014
tarih ve 2014/13596 Sayılı müzekkere yazısı okundu. Müzekkeresinde;
İlçemiz Tepeköy Mahallesi 28.O.1D pafta 535 Ada 26 numaralı parselde Ali GÜNDÜZELİ ve
Belediyemiz adına kayıtlı taşınmaz 131,95 m² olup ; Ali GÜNDÜZELİ’ye ait 28296400/35776923 (104,36 m2)
hisse ve Belediyemize ait 7480523/35776923 (27,59 m2) hisse bulunmaktadır.
Söz konusu belediyemiz hissesini satın almak üzere Ali GÜNDÜZELİ 18.09.2014 Tarih ve 2014/D6489-13596 sayılı dilekçe ile Belediye Başkanlığımıza müraacat etmiştir.
Aşağıda miktarı ve özellikleri belirtilen müstakil yapılaşmaya elverişli olmayan hisseli taşınmazın
satılması hususunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince Meclisce görüşülerek
gereken kararın alınmasını arz ederim. Denilmektedir.
Mahalle
Pafta
TEPEKÖY
28O.1D
Ada
535
Parsel
26
İmar durumu
Hisse Miktarı
BİTİŞİK NİZAM 3 KATLI
27,59 m2
Toplam Alan
131,95 m2
Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda;
İlçemiz Tepeköy Mahallesi 28.O.1D pafta 535 Ada 26 numaralı parselde Ali GÜNDÜZELİ ve
Belediyemiz adına kayıtlı taşınmaz 131,95 m² olup ; Ali GÜNDÜZELİ’ye ait 28296400/35776923 (104,36 m2)
hisse ve Belediyemize ait 7480523/35776923 (27,59 m2) hisse bulunmaktadır.
Söz konusu belediyemiz hissesini satın almak üzere Ali GÜNDÜZELİ 18.09.2014 Tarih ve 2014/D6489-13596 sayılı dilekçe ile Belediye Başkanlığımıza müraacat etmiştir.
Aşağıda miktarı ve özellikleri belirtilen müstakil yapılaşmaya elverişli olmayan hisseli taşınmazın
satılmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince mevcudun oybirliği ile karar
verildi.
Mahalle
Pafta
TEPEKÖY
28O.1D
Ada
535
Adnan Yaşar GÖRMEZ
MECLİS BAŞKANI
Parsel
26
İmar durumu
Hisse Miktarı
BİTİŞİK NİZAM 3 KATLI
Nurhan İNCE
KATİP
27,59 m2
Toplam Alan
131,95 m2
Sedat EREN
KATİP
T.C.
TORBALI BELEDİYESİ
2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT
MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
01.10.2014
Karar No :
M.35.3.TOR.0.10/10-14/175
Birleşim No :
1.
Oturum No :
1.
MADDE 3 –Gündemin üçüncü maddesi “Başkanlıktan gelen Önergelerin görüşülmesi“
hakkındaydı.
Önerge 15- Başkanlığın havalesiyle Meclise sunulan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
23.09.2014 tarih ve 2014/13923 Sayılı müzekkere yazısı okundu. Müzekkeresinde;
İzmir İli, Torbalı ilçesi, Torbalı Mahallesinde mülkiyeti Torbalı Belediyesine ait aşağıda miktarı ve
özelikleri belirtilen mesken nitelikli taşınmazların satılması hususunun, 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin (e)
bendi gereğince, Meclis’ce görüşülerek gereken kararın alınmasını arz ederim. Denilmektedir.
MAHALLE
ADA
PARSEL
ARSA
ALANI
ARSA
TAPU
BLOK
PAYI
ALANI
NO
KAT NO / BAĞIM. BÖL NO
TORBALI
1008
3 3.841,24 m2
3/192
60 m2
D
ZEMİN
1
TORBALI
1008
3 3.841,24 m2
3/192
60 m2
D
ZEMİN
2
TORBALI
1008
3 3.841,24 m2
4/192
80 m2
D
1
3
TORBALI
1008
3 3.841,24 m2
4/192
80 m2
D
1
4
TORBALI
1008
3 3.841,24 m2
4/192
80 m2
D
2
5
Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda;
İzmir İli, Torbalı ilçesi, Torbalı Mahallesinde mülkiyeti Torbalı Belediyesine ait aşağıda miktarı
ve özelikleri belirtilen mesken nitelikli taşınmazların satılmasına, 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin (e)
bendi gereğince, Belediye Başkanı Adnan Yaşar GÖRMEZ, AK Parti Belediye Meclis Üyelerinden Mehmet
Nuri Bulut, Sevil Duran, Nuh Aktaş, Özgür Erman Çağlar, Göksel Dinçer, Nurhan İnce, Hüseyin Söyler,
Hüseyin Karaman, Kenan Aktaş, Erdal Türksever,Turgut Buluş, Hakan Şen, Bayram Memiş, Sedat Eren,
Şenol Güler, Raziye Tek’in 17 kabul oyu ve MHP Belediye Meclis Üyelerinden Yasemin Çimi, Tevfik Taner
Aygüneş ve Hacı Mehmet Vurur’un 3 Kabul oyu olmak üzere toplam 20 kabul oyu ile, CHP Belediye
Meclis Üyelerinden Halil Kabasakal, İbrahim Özel, Sefer İpekli, Hamdi Tomba, Yalçın Efe, Osman Sargın,
Feti Okuroğlu, Metin Şahin, Erdal Zeyrek, Mehmet Yıldız Sivrikaya’nın 10 Red oyuna karşın mevcudun
oyçokluğu ile karar verildi.
MAHALLE
ADA
PARSEL
ARSA
ALANI
ARSA
TAPU
BLOK
PAYI
ALANI
NO
KAT NO / BAĞIM. BÖL NO
TORBALI
1008
3 3.841,24 m2
3/192
60 m2
D
ZEMİN
1
TORBALI
1008
3 3.841,24 m2
3/192
60 m2
D
ZEMİN
2
TORBALI
1008
3 3.841,24 m2
4/192
80 m2
D
1
3
TORBALI
1008
3 3.841,24 m2
4/192
80 m2
D
1
4
TORBALI
1008
3 3.841,24 m2
4/192
80 m2
D
2
5
Adnan Yaşar GÖRMEZ
MECLİS BAŞKANI
Nurhan İNCE
KATİP
Sedat EREN
KATİP
T.C.
TORBALI BELEDİYESİ
2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT
MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
01.10.2014
Karar No :
M.35.3.TOR.0.10/10-14/176
Birleşim No :
1.
Oturum No :
1.
MADDE 3 –Gündemin üçüncü maddesi “Başkanlıktan gelen Önergelerin görüşülmesi“
hakkındaydı.
Önerge 16- Başkanlığın havalesiyle Meclise sunulan Özel Kalem Müdürlüğünün
29.09.2014 tarih ve 2014/141 Sayılı müzekkere yazısı okundu. Müzekkeresinde;
Torbalı Spor Kulübü 26.09.2014 tarihinde dilekçe ile Belediyemize başvurarak Türkiye
Futbol Federasyonu Süper Amatör Ligi B Grubunda mücadele ettikleri ve Torbalı Spora
çalışmalarında kullanmak üzere ( transfer ödemeleri, malzeme alımı, deplasman masrafları, yemek,
ulaşım vs. ) maddi destekte bulunulması konusunda başvuruda bulunmuşlardır.
5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesi uyarınca konunun meclisçe görüşülerek
gerekli kararın alınmasını arz ederim. Denilmektedir.
Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda;
Torbalı Spor Kulübü 26.09.2014 tarihinde dilekçe ile Belediyemize başvurarak Türkiye
Futbol Federasyonu Süper Amatör Ligi B Grubunda mücadele ettikleri ve Torbalı Spora
çalışmalarında kullanmak üzere ( transfer ödemeleri, malzeme alımı, deplasman masrafları, yemek,
ulaşım vs. ) maddi destekte bulunulması konusunda başvuruda bulunmuşlardır.
5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesi uyarınca; Torbalı Spor Kulübü’ ne
çalışmalarında kullanmak üzere ( transfer ödemeleri, malzeme alımı, deplasman masrafları, yemek,
ulaşım vs. ) maddi destekte bulunulmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
Adnan Yaşar GÖRMEZ
MECLİS BAŞKANI
Nurhan İNCE
KATİP
Sedat EREN
KATİP
T.C.
TORBALI BELEDİYESİ
2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI
1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT
MECLİS KARARI
Karar Tarihi :
01.10.2014
Karar No :
M.35.3.TOR.0.10/10-14/176
Birleşim No :
1.
Oturum No :
1.
MADDE 3 –Gündemin üçüncü maddesi “Başkanlıktan gelen Önergelerin görüşülmesi“
hakkındaydı.
Önerge 16- Başkanlığın havalesiyle Meclise sunulan Özel Kalem Müdürlüğünün
29.09.2014 tarih ve 2014/141 Sayılı müzekkere yazısı okundu. Müzekkeresinde;
Torbalı Spor Kulübü 26.09.2014 tarihinde dilekçe ile Belediyemize başvurarak Türkiye
Futbol Federasyonu Süper Amatör Ligi B Grubunda mücadele ettikleri ve Torbalı Spora
çalışmalarında kullanmak üzere ( transfer ödemeleri, malzeme alımı, deplasman masrafları, yemek,
ulaşım vs. ) maddi destekte bulunulması konusunda başvuruda bulunmuşlardır.
5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesi uyarınca konunun meclisçe görüşülerek
gerekli kararın alınmasını arz ederim. Denilmektedir.
Yapılan müzakereler ve açık oylama sonunda;
Torbalı Spor Kulübü 26.09.2014 tarihinde dilekçe ile Belediyemize başvurarak Türkiye
Futbol Federasyonu Süper Amatör Ligi B Grubunda mücadele ettikleri ve Torbalı Spora
çalışmalarında kullanmak üzere ( transfer ödemeleri, malzeme alımı, deplasman masrafları, yemek,
ulaşım vs. ) maddi destekte bulunulması konusunda başvuruda bulunmuşlardır.
5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesi uyarınca; Torbalı Spor Kulübü’ ne
çalışmalarında kullanmak üzere ( transfer ödemeleri, malzeme alımı, deplasman masrafları, yemek,
ulaşım vs. ) maddi destekte bulunulmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
Adnan Yaşar GÖRMEZ
MECLİS BAŞKANI
Nurhan İNCE
KATİP
Sedat EREN
KATİP
Download

1.10.2014 Meclis Kararı