MiGor SpeacerS d.o.o.
katalog proizvoda
Pravilan (projektom predviđeni) položaj armature u armirano-betonskim elementima i konstrukcijama, od
presudne je važnosti za njihovo kvalitetno izvođenje.
Jedino na taj način projektni betonski element može u potpunosti, trajno i sigurno, vršiti ulogu koja mu je
namjenjena.
Ukoliko položaj postavljene armature u betonskoj konstrukciji ne odgovara projektu po kom je taj položaj
određen, nikako se ne može računati sa tim da će betonski element imati projektne karakteristike, već će
one uvek, u većoj ili manjoj meri, biti lošije.
Dugogodišnja iskustva građevinske industrije u radu sa betonima dovela su do apsolutno potvrđenih
činjenica o uzrocima koji su odgovorni za prerano starenje betona. Kao najčešći krivac imenovano je
oštećenje zaštitnog sloja, usled čega dolazi do oksidiranja armature u betonu, izraženijeg negativnog
uticaja temperaturnih promena na dilatacije čelika u betonu, i na kraju, dolazi do gubljenja projektnih
neophodnih karakteristika čvrstoće i savijanja.
Najefikasniji način da zaštitni sloj zadrži projektnu dimenziju jeste postavljanje distancera.
Pomoću njih, čak i u uslovima gradilišta, neće doći do sitnih nepreciznosti koje u perspektivi ugrožavaju
čitavu betonsku konstrukciju.
Distanceri za beton se u najvećem broju slučajeva izrađuju od plastike, zbog čega predstavljaju mali
izdatak prilikom investiranja radova, ali u velikoj meri doprinose kvalitetu izvođenja.
U uslovima gradilišta nemoguće je kontrolisati rad svakog pojedinca, niti se može u potpunosti pouzdati u
njihovu savesnost. Iz toga razloga su među građevincima uvek cenjena, jednostavna i jeftina rješenja koja
podižu nivo garancije za izvedene radove.
Distanceri za beton su zato neophodni i sastavni deo pri izvođenju svih armiračkih radova, kako u
industrijskoj, tako i u individualnoj gradnji. Ponuda na tržištu obuhvata sve elemente bez kojih se armiranje
betona ne može zamisliti, a uz njih posao postaje lakši, brži i neuporedivo kvalitetniji.
Spektar proizvoda je takav da svi koji su u poslu armiranja, izvođenja betonskih kostrukcija , mogu posao
završiti na najprecizniji i najjednostavniji način, što istovremeno znači i najekonomičniji i najsigurniji.
2
MiGor SpeacerS d.o.o. Vojvođanska 417c, Surčin-Beograd, tel: 060/63-00-789
KONTINUALNI DISTANCER: Brza i jednostavna ugradnja ubrzava rad na gradilištu. Konstrukcija
distancera omogućava stabilnost pri hodanju po armaturnoj mreži. Dužine 2m sa bočnim urezima, visina
zaštitnog sloja od 15mm do 60mm. Utrosak: 1m na 1m²
Article No.
Šifra :
Zaštitni sloj (mm)
Dužina (cm)
Metara/paket
Metara/paleta
1901
AL 15/2
15
200
100
5400
1903
AL 20/2
20
200
100
4800
1905
AL 25/2
25
200
100
4200
1907
AL 30/2
30
200
100
3600
19091
AL 35/2
35
200
60
2880
19112
AL 40/2
40
200
60
2400
1944
AL 45/2
45
200
60
2100
19131
AL 50/2
50
200
60
1440
1919
AL 60/2
60
200
40
1600
POJEDINAČNI PODNI DISTANCER: visina zastitnog sloja od 10mm do 50mm. Postavlja se nakon
postavljanja mreza. Brzo i jednostavno se ‘‘ubada’’ispod mreže. Utrosak 4-5 kom na 1m².
Article No. Sifra :
Armatura- Ø Zastitni
(mm)
sloj (mm)
Kom/kesa
Kom/Dzak Kom/paleta
3010
ASK 10
4-16
10
1000
8000
144000
3015
ASK 15
4-16
15
1000
6000
108000
3020
ASK 20
4-16
20
500
4000
72000
3025
ASK 25
4-16
25
500
3500
63000
3030
ASK 30
4-16
30
250
2500
45000
3035
ASK 35
4-16
35
250
1500
36000
3040
ASK 40
4-16
40
250
1250
45000
3045
ASK 45
4-16
45
125
1000
20000
3050
ASK 50
4-16
50
125
1000
20000
3
MiGor SpeacerS d.o.o. Vojvođanska 417c, Surčin-Beograd, tel: 060/63-00-789
PLASTIČNI VERTIKALNI DISTANCER:
Koristi se pri armiranju zidova – vertikalnih konstrukcija. Debljina zaštitnog sloja od 15mm do 75mm.
Utrošak 2-3 kom na 1m².
Article
No.
Sifra :
ArmaturaØ (mm)
Zastitni sloj
(mm)
Kom/kesa
Kom/Dzak
Kom/paleta
4015
UNI 4-10/15
4-10
15
1000
5000
100000
4020
UNI 4-12/20
4-12
20
500
4000
72000
4025
UNI 4-12/25
4-12
25
500
2500
45000
4030
UNI 4-12/30
4-12
30
250
1500
30000
4035
UNI 4-12/35
4-12
35
200
1000
18000
4040
UNI 5-14/40
5-14
40
125
750
13500
4050
UNI 8-14/50
8-14
50
100
500
9000
4160
UNI 12-20/60
12-20
60
250
6500
4175
UNI 12-20/75
12-20
75
125
4500
PLASTIČNI ČEPOVI ZA JUVIDUR CEVI:
Raznih prečnika za zatvaranje rupa u zidu posle korišćenja Juvidur cevi. Nazubljeni čepovi omogućavaju
dobar spoj između cevi i čepa pa time onemogućuju prodor vode kroz rupu od juvidur cevi.
Article No.
Sifra:
Odgovara za cev sifre:
3116
ST 16
RSR 15,5/25
1000
10000
3118
ST 18
RS 18
1000
10000
3120
ST 20
SS 20, RS 20
1000
10000
3122
ST 22
RS 22
1000
10000
3126
ST 26
SS 26, RS 26
500
5000
3130
ST 30
RS 30
500
5000
4
Kom/Kesa
Kom/Dzak
MiGor SpeacerS d.o.o. Vojvođanska 417c, Surčin-Beograd, tel: 060/63-00-789
PLASTIČNA JUVIDUR CEV:
Hrapave površine koja omogućava dobro prijanjanje za beton, dužine 2m u različitim prečnicima od
ø15mm do ø32mm
Article No.
Sifra:
Duzina (cm)
DIWIDAG Ø
Metara/Paket
Metara/Paleta
2555
RSR 15,5/25
200
14
30
2524
RSR 20 /24
200
18
50
2450
2520
RSR 20 /26
200
18
50
2450
2626
RSR 22 /26
200
20
100
2500
2522
RSR 22 /28
200
20
50
2450
2528
RSR 26 /32
200
24
50
1500
2532
RSR 32 /38
200
30
50
1500
25261
RSR 22 /326 PE
200
20
100
2500
KONUS ZA JUVIDUR CEVI:
Plastični konusni element omogucava bolje naleganje Juvidur cevi na oplatu i sprečava probijanje kroz
oplatu pri stezanju. Moguće vađenje iz betona i ponovno korišćenje, ostavlja konusni trag u betonu radi
lakše obrade rupa.
Article No.
Sifra:
3220
SK 20
3222
322215
Odgovara za cev sifre:
Kom/kesa
Kom/Dzak
Kom/paleta
10
RS 20/ SS 20
500
4000
64000
SK 22/10
10
RS 22
500
3000
54000
SK 22/15
15
RS 22
500
2500
45000
322230
SK 22/30
30
RS 22
250
1000
14000
322250
SK 22/50
50
RS 22
250
3226
SK 26
10
RS 26, SS 26
250
1500
3232
SK 32
10
RS 32, SS 32
250
2500
5
Duzina vrata (mm)
10000
MiGor SpeacerS d.o.o. Vojvođanska 417c, Surčin-Beograd, tel: 060/63-00-789
UGAONA PLASTIČNA LAJSNA:
Koristi se za obaranje ivica kod betonskih zidova i stubova, razlicite širine stranica omogućavaju razna
kombinovanja. Učvršćuje se: ukucavanjem pomoću eksera na 10 do 15 cm ili lepljenjem pomoću silikona,
na oplatu. Duzina jedne lajsne je 2,5m.
Article No. Šifra:
Dužina (cm)
Stranica A
(mm)
Stranica B (mm) Metara/Paket
Metara/ Paleta
1705
EL 6-S
250
6,5
9,2
100
5000
1710
EL 11
250
11,0
15,5
100
9000
1713
EL 15
250
15,0
21,2
100
5600
1718
EL 20
250
20,0
28,3
100
5500
1724
EL 25
250
25,0
35,4
100
2700
1729
EL 30
250
30,0
42,4
50
2450
UGAONA PLASTIČNA LAJSNA SA STOPICOM:
Koristi se za obaranje ivica kod betonskih zidova i stubova; različite širine stranica omogućavaju razna
kombinovanja. Učvrscuje se ukucavanjem pomocu eksera na 10 do 15 cm na oplatu. Stopica omogućava
lakše ukucavanje lajsne i posle upotrebe lakše skidanje sa oplate, što omogućava ponovnu upotrebu.
Dužina jedne lajsne je 2,5m.
Article
No.
Sifra:
1711
EL 110
250
11
15,5
26
100
5400
1715
EL 115
250
15
21,2
32
100
5500
1720
EL 120
250
20
28,3
37
100
4500
1725
EL 125
250
25
36,1
46
50
2450
1730
EL 130
250
30
42,4
53
50
1800
6
Duzina Stranica A Stranica B
(cm)
(mm)
(mm)
Stranica C (mm) Metara/Paket
Metara/Paleta
MiGor SpeacerS d.o.o. Vojvođanska 417c, Surčin-Beograd, tel: 060/63-00-789
ČELIČNI DISTANCERI (JAHAČI):
Koriste se za postavljanje između gornje i donje zone armaturnih mreža. Konstrukcija i oblik ovih distancera
omogućavaju veliku nosivost i stabilnost te ubrzavaju rad na gradilištu. Visina od 3cm do 34cm, a duzina od
200cm. Utrošak 1m na 1m². Cenom takodje menjaju vredost JAHAČA.
Article
No.
94306
94308
94310
94312
94314
94316
94318
94320
94322
94325
94328
94330
94332
94334
Sifra:
S 6 DBV
S 8 DBV
S 10 DBV
S 12 DBV
S 14 DBV
S 16 DBV
S 18 DBV
S 20 DBV
S 22 DBV
S 25 DBV
S 28 DBV
S 30 DBV
S 32 DBV
S 34 DBV
7
Visina
JAHAČA (cm)
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
28
30
32
34
Kom/Paket
1kom=2m
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Kom/Paleta
1kom=2m
1500
1000
900
700
600
500
500
400
400
300
300
300
300
200
MiGor SpeacerS d.o.o. Vojvođanska 417c, Surčin-Beograd, tel: 060/63-00-789
STABOX – KOMAX
Čelični elementi za nastavljanje armature:
Laka i brza montaža na oplatu, bezbednost na radu, ušteda na vremenu su samo neke od prednosti ovih
elemenata. Upotrebljava se pri nastavljanju zidova, pri nastavljanju armature za stepeništa, pri izradi
prefabrikovanih elemenata. Ostaje u zidu dok ne zatreba, potom se lako ispravlja i nastavlja sa potrebnom
armaturom. Različite širine elemenata od 6cm do 21cm i različite debljine armature od ø8 do ø12
omogućavaju sve vrste nastavljanja armature. U mogućnosti smo da ponudimo i specijalne elemente po
zahtevu kupca.
Article
No.
121010
121020
121215
121220
141015
141220
161010
161015
181220
181225
211010
211020
211220
211225
8
Sifra:
BWA12/10-10
BWA12/10-20
BWA12/12-15
BWA12/12-20
BWA14/10-15
BWA14/12-20
BWA16/10-10
BWA16/10-15
BWA18/12-20
BWA18/12-25
BWA21/10-10
BWA21/10-20
BWA21/12-20
BWA21/12-25
Sirina PEOVKE
b(mm)
120
120
120
120
140
140
160
160
180
180
210
210
210
210
Armatura
ø (mm)
10
10
12
12
10
12
10
10
12
12
10
10
12
12
Duzina skrivenog
dela (mm)
100
200
150
200
150
200
100
150
200
250
100
200
200
250
Visina PEOVKE
h (mm)
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
MiGor SpeacerS d.o.o. Vojvođanska 417c, Surčin-Beograd, tel: 060/63-00-789
Debljina
(mm)
150
150
150
150
170
170
190
190
210
210
240
240
240
240
Paleta
(m)
150
150
125
125
125
125
125
125
80
80
80
80
80
80
KAPLERI ZA NASTAVLJANJE ARMATURE:
Poput staboxa, služi za jednostavno i brzo nastavljanje armature. Može se koristiti za veće prečnike
armature: od ø12 do ø28. Postoji nekoliko vrsta spojeva za armature, u zavisnost od Vaših potreba.
Sifra:
Armatura ø
CCA120570
CCA120800
CCA140660
CCA140930
CCA161440
CCA161800
CCA202100
CCA251600
CCA281790
9
12
12
14
14
16
16
20
25
28
Duzina armature
570
800
660
930
1440
1800
2100
1600
1790
Duzina KAPLERA
40
40
45
45
45
45
52
60
65
MiGor SpeacerS d.o.o. Vojvođanska 417c, Surčin-Beograd, tel: 060/63-00-789
ELEMENTI ZA TERMIČKI PREKID između spoljnih i unutrašnjih delova konstrukcije. Ovo je NOSIVI
termo element pogodan za montazu na svim konstrukcijama: beton-beton, beton-drvo, beton-celik, celikcelik. Smanjuje delovanje toplotnih mostova i time sprečava nastajanje kondenza i plesni. Ugradnjom ovih
elemenata postiže se velika ušteda pri zagrevanju i rashlađivanju prostorija. Neizbežan je pri izgradnji
“EKOLOSKIH ZGRADA”.
• toplinski odvaja vanjske armiranobetonske građevinske delove od ostatka zgrade
• smanjuje toplinske gubitke na minimum, zahvaljujući inovativnoj izvedbi ležajeva (HTE-modul)
• omogućava nesmetano gibanje konstrukcija zahvaljujući plastičnom omotaču betonskog pritisno ležaja
• doprinosi smanjenju troškova grijanja i emisije CO2 te zaštiti prirodnih izvora energije
• pritisni ležajevi (HTE-moduli) integrisani su tako da čine glatku povrsinu, olakšavaju ugradnju bilo na
gradilištu ili u proizvodnji gotovih elemenata.
10
MiGor SpeacerS d.o.o. Vojvođanska 417c, Surčin-Beograd, tel: 060/63-00-789
BETONSKI DISTANCERI ZA VERTIKALNO I HORIZONTALNO ARMRANJE:
Napravljeni od FIBRIRANOG betona. Razni oblici i dimenzije omogućavaju veliki broj kombinacija i ispuniće
sve vase zahteve. Distanceri od FIBRIRANOG BETONA koriste se na objektima kao što su BAZENI,
MOSTOVI, TUNELI i ostali objekti gde je to po projektu zahtevano. Ovi elementi poseduju atest za
vatrootpornost.
.
Za ove objekte imamo i JUVIDUR CEVI napravljene od FIBRIRANOG BETONA, za njih u ponudi imamo i
odgovarajuce čepove koji se ucvrscuju DVO-KOMPONENTNIM lepkom.
11
MiGor SpeacerS d.o.o. Vojvođanska 417c, Surčin-Beograd, tel: 060/63-00-789
MREŽA ZA PREKID BETONIRANJA:
Koristi se kada želite da u jednom trenutku prekinete betoniranje i da ga nastavite posle nekog vremena.
Mrežu koristite kao poslednju oplatu. Lako se buši i seče što omogućava lako rukovanje sa armaturom.
Postoje razne verzije mreze za prekid betoniranja.
ČEPASTA FOLIJA:
Čepasta folija: Dvojslojna od polietilena, ne utiče na pitku vodu, otporna na hemikalije i vodootporna.
Otporna na temperaturne razlike od -30° do +80° C, težina 430 g/m2, cca. 520 µ, čvrstoća cca. 209 kN/m2,
20m/rol. Paleta=24 rolne.
12
MiGor SpeacerS d.o.o. Vojvođanska 417c, Surčin-Beograd, tel: 060/63-00-789
OPLATOL je kvalitetno oplatno sredstvo proizvedeno iz rafinisanih baznih ulja mineralne osnove,
polimernih estarskih aditiva i inhibitora korozije. OPLATOL je namenjen za odkalupljivanje i odvajanje
betonskih proizvoda od metalnih i drvenih kalupa (oplata), pospešuje stvaranje glatkih površina betonskih
elemenata uz minimalno zarobljavanje mehurića vazduha, pri čemu metalnim kalupima pruža odličnu
antikorozionu zaštitu.
Performanse OPLATOL ulja su takve da na metalnim kalupima ostavlja trajni fil, što omogućava vrhunsku
zaštituUpotreba: Proizvod namenjen kao sredstvo za lako odvajanje oplate kod betonskih radova. Koristi se
jednostavno, premazivanjem oplata tankim slojem ulja.
PRSKALICA. Aparat visokog pritiska za nanošenjeOPLATOLA i ostalih građevinskih hemikalija. Čelična
posuda premazana poliesterom (unutra i spolja), veliki čelični levak, pumpa od mesinga, fleksibilno crevo
otporno na ulje i hladnoću, otvor i ventil za kontrolu punjenja, okretna dizna 50cm od mesinga, precizna
plosnata brizgaljka s filterom, te kutija s rezervnim dihtungon i brizgaljkom
ŠPERPLOČA – BLAŽUJKA. izrađena od brezovog, topolovog, bukovog drveta, na čiju je površinu
obostrano nanesen fenolni film, a koja se primarno primjenjuje pri izradi oplatnih sistema ili pri ručnom
šalovanju. Izrađuje se unakrsnim slaganjem i lepljenjem furnira, naknadnim brušenjem i egalizovanjem na
nazivnu debljinu, nanošenjem fenolnog filma i zaštitom rubova bojenjem akrilnom bojom.
13
MiGor SpeacerS d.o.o. Vojvođanska 417c, Surčin-Beograd, tel: 060/63-00-789
ŽABICA - ŠNALA
Odgovara za sve šipke od 5-10mm, stabilna konstrukcija s čvrstim klinom. Klin je fiksno povezan s klemom.
Težina 0,4 kg.
STEZNA GLAVA ZA ŽABICE
Jednostavno stezanje oplate.do sile stezanja od 2,0 kg.
ANKER ŠIPKA- DIWIDAG
Vanjski prečnik 17mm, krak navoja 10mm, lakirana ili pocinčana izvedba. 1,45 kg/m.
MATICA- DIWIDAG
Za šestougaoni ključ 30mm, 0,6 kg.
14
MiGor SpeacerS d.o.o. Vojvođanska 417c, Surčin-Beograd, tel: 060/63-00-789
15
MiGor SpeacerS d.o.o. Vojvođanska 417c, Surčin-Beograd, tel: 060/63-00-789
MiGor SpeacerS d.o.o.
Vojvođanska 417c
11271 Surčin-Beograd
011/3171-328
060/63-00-789
[email protected]
16
MiGor SpeacerS d.o.o. Vojvođanska 417c, Surčin-Beograd, tel: 060/63-00-789
Download

Pogledajte katalog